Uw buurman gooit met huisraad, gebruikt drugs en maakt herrie. Mag dat?

Ellende
Ellende
Gaan we weer met onze onregelmatig terugkerende rubriek: hoe ver mag je als huurder gaan voordat je woningcorporatie je uit huis mag gooien? Dit keer gaat het om een meneer die er een nogal gepassioneerde relatie op nahoudt met zijn vriendin, wel houdt van een blowtje op zijn tijd, 's nachts geen zin heeft om na RTL Late Night zachtjes naar bed te gaan en wiens huis ook regelmatig wordt bezocht door kennissen met een zelfde levenstijl. Die meneer woont in Amsterdam-West in een huurflat van Rochdale en hij heeft een onderbuurvrouw en naaste buurvrouw die knettergek van hem worden. Daar klaagt die buurvrouw over, met als gevolg dat er een bemiddelingspoginkje wordt gedaan en er door die meneer beterschap wordt beloofd. U kent het verhaal: de meneer gaat weer in de fout. Komt dat relaas van de buurtregisseur (jawel):

'Ik krijg sinds 19 maart 2017 voortdurende meldingen van overlast betreffende genoemd adres. De rust in de onmiddellijke omgeving van voornoemd perceel wordt door deze bewoner en diens vrienden behoorlijk verstoord. Deze bezoekers, veelal drugsgebruikers, houden zich vaak gedurende vele uren per dag/nacht op of in de omgeving van het pand. Vaak bellen zij, soms per ongeluk, bij de buren aan en roepen met luide stem om binnengelaten te worden. Ook krijgen deze drugsgebruikers geregeld ruzie in de woning, trappenportaal of voor het pand, wat dan luide scheldpartijen met zich mee brengt. Hierdoor voelen omwonenden zich onveilig. Teven wordt dit non-veiligheidsgevoel versterkt doordat in de directe omgeving regelmatig geweldsdelicten, diefstal uit woningen en auto’s en soms ook berovingen plaatsvinden. De boven opgesomde feiten bleken mij uit eigen waarneming, eerder opgemaakte processen-verbaal en dagelijkse mondelinge- en schriftelijke klachten van de buurtbewoners. Ik bemerk dat genoemde overlastklachten de afgelopen maanden sterk in omvang en ernst toegenomen zijn en heb sinds toen vele malen persoonlijk dan wel telefonisch bemiddelingsgesprekken gevoerd met buurtbewoners, begeleiders van het Mentrum, werknemers van het stadsdeel, afdeling extreme overlast. Deze bemiddelingsgesprekken hebben helaas niet geleidt tot een vermindering van de overlastklachten.'

Allemaal onzin
Hierop verzoekt Rochdale de man zijn overeenkomst op te zeggen, wat door de man geweigerd wordt en dat brengt ons vervolgens in de rechtszaal. Rochdale wil dat de man vertrekt en als hij dat niet doet hij een dwangsom moet betalen. De man wil niet weg en wel hier om. Allereerst heeft Rochdale de verkeerde bewindvoerder van de man aangewezen waardoor de vorderingen tegen die bewindvoerder niet ontvankelijk zijn. Daarnaast heeft de man helemaal geen overlast veroorzaakt en komt de klacht vooral van de onderbuurvrouw die gewone leefgeluiden als overlast kwalificeert. Dat deed ze bij de vorige bovenburen ook al. Dat hij met potten en pannen gegooid heeft is ook niet waar want toen de buurvrouw klaagde was hij niet thuis en kwam hij aanlopen toen de politie al was gearriveerd. Maar dat is nog niet alles, want de man heeft psychische problemen. Zijn psychiater zegt dat hij in staat is om zelfstandig te wonen en hij heeft een voorwaardelijke rechterlijke machtiging die stelt dat hij direct wordt opgenomen op het moment dat hij psychisch instabiel is. Daarbij komt nog dat als iemand zo'n rechterlijke machtiging heeft, die niet zomaar op straat kan worden gezet.

Wat doet de rechter?
De kantonrechter geeft allereerst meteen dat Rochdale inderdaad de verkeerde bewindsvoerder heeft aangewezen waardoor er niets anders opzit de vorderingen niet ontvankelijk te verklaren. Omdat het een voorlopig oordeel betreft, gaat de kantonrechter voorzichtig te werk wat betreft de ontruiming van het huis van de man. Het is niet gezegd dat in een bodemprocedure bepaald wordt dat ontruiming de enige oplossing is. Misschien helpt goede begeleiding nog en daarbij wijst de rechter ook op de verklaring van de psychiater van de man die hem best in staat acht zelfstandig te wonen en als het misgaat hij zo kan worden opgenomen. Daarbij heeft Rochdale niet genoeg gekeken of er mogelijk nog alternatieve geluidsdichte bewoning voor de man gewonden kon worden. Conclusie: die man mag voorlopig zitten waar hij zit, aangezien Rochdale niet voldoende heeft uitgelegd 'welke gedragingen als overlast worden beschouwd.' De man moet wel beter zijn best doen de overlast te beperken en de bewindvoerder moet er op toezien dat dit gebeurt. Overigens is de klagende onderbuurvrouw al verhuisd. De man zegt dat ook te willen doen. Als hij nou niet tegen zijn vrienden zegt waar naartoe, dan is de helft van het probleem al opgelost.

Reaguursels

Inloggen

"Deze bemiddelingsgesprekken hebben helaas niet geleidT ..."

Tekst letterlijk gekopieerd van die 'buurtregisseur'? Dan weet ik al weer genoeg.

EefjeWentelteefje | 14-10-17 | 14:28 | + 1 -

Je zal er maar naast wonen, inderdaad...
En wat voor "juridisch medewerkers" heeft Rochdale eigenlijk in huis? Hoe krijg je 't voor elkaar zag, om de verkeerde bewindvoerder aan te spreken... of zit er hier wellicht opzet in het spel, omdat Rochdale kennelijk geen alternatieve woning / tokkie-hut tot z'n beschikking had om die mafklapper in te parkeren?

Tuurlijk kunnen er ook tokkies in een koophuis naast je gaan wonen, maar dat zijn in ieder geval tokkies die ook om 7 uur moeten opstaan voor een baan.
@accijnstoerist | 13-10-17 | 18:14 |
Absoluut, en dat maakt nogal een verschil. De gemiddelde koopwoning-bewoner beseft toch enigszins dat het (ook) in zijn eigen voordeel is om de buurt een beetje leefbaar te houden. Als je op sociale woningbouw bent aangewezen ben je in dit verband aan de goden overgeleverd - na die dikke 10 jaar op de wachtlijst, ook dat nog!

EefjeWentelteefje | 14-10-17 | 14:23 | + 8 -

Panteni | 14-10-17 | 09:05 |

Ja inderdaad. Maar als je de Arabische taal gaat leren, dan is dat probleem opgelost.

duitse herder | 14-10-17 | 11:01 | + 1 -

Nederlandse buren zijn de verschrikkelijksten in de wereld. Ik zou wel 10 redenen kunnen bedenken die ik nergens anders in Europa ben tegengekomen. Nederlandsers zijn de grootste zeikerds als het op buren aankomt. Het lijkt wel alsof nederlanders allergisch zijn voor een SAMENleving.

Panteni | 14-10-17 | 09:05 | + -19 -

Bij somma's zal het citeren van soera De Koe altijd helpen.

hhmariavanempel | 14-10-17 | 05:35 | + 0 -

Jullie blijken elke keer maar weer vergeten dat de dader het echte slachtoffer is..
Wij hebben hier in de VS een heleboel problemen, maar zaken zoals Anne Faber en deze zaak kom je hier niet tegen. Als je dronken een aanrijding veroorzaak ga je vaak al 2 maanden de cel in. Tenzij je grootverdiener bent en je een goede advocaat kunt betalen.. Trump wordt vaak bekritiseerd vanwege zijn 'America First' policy, maar toch lees en hoor in in Nederland toch vaak 'Ik eerst' verhalen.. Dit is op zich niet een slecht iets. Zorg eerst dat je eigen leven op orde is, voordat je anderen gaat helpen..

TuurlijkNiet | 14-10-17 | 01:02 | + -1 -

Om in kort geding een ontruiming te willen bewerkstelligen moet je van goede huize komen. De normale procedures rond bewijsvoering gelden niet. Consequentie daarvan is dat er geen ruimte is voor zaken die nog nader onderzoek vergen of complex zijn. De woningbouwvereniging wist welk traject de overlastgever doorliep en had beter via die weg kunnen opereren om een oplossing te forceren, bijvoorbeeld door hem weer te laten opnemen. De bewindvoerder is in persoon alswel als rechtspersoon gedagvaard. Rochdale was kennelijk niet zeker over de vraag wie nu als bewindvoerder was aangesteld.

Buerman | 13-10-17 | 21:15 | + 1 -

witchmaster | 13-10-17 | 20:59 |

Laat me raden... dat diepgaande gesprek was niet religieus maar wel op kruishoogte ?

duitse herder | 13-10-17 | 21:10 | + -1 -

@TheOrangeLion. Mijn excuses, dit speelde een jaar of tien geleden. Overigens op dezelfde afdeling als waarover Pim Fortuyn ooit de scepter zwaaide, maar waar dat toch vooral moest worden gecompenseerd met een grote dosis politiek correctheid... Het ging hier (uit mijn hoofd) om 65 jongeren die, zonder andere bewoners of bewonersorganisaties vooraf te informeren, her en der door de stad geplaatst werden in studentenpanden met gedeelde voorzieningen (keuken, woonkamer, toiletten). Na het mislukken van het project is een pand aan de Moesstraat te Groningen doorverhuurd aan het Leger des Heils. Daar kon ongeveer 2/3 van de groep terecht. De anderen zijn op een vleugel van een studentenflat geplaatst, waarbij de 'zittende huurders' met verhuiskostenvergoeding mochten nokken. In beide gevallen was het geen succes, vanwege de enorme overlast. Ik weet niet zeker hoe dit toen uiteindelijk opgelost is, maar er is een rechter aan te pas gekomen. Volgens mij was het uiteindelijk de gemeente die de boel verboden heeft.

The_iron_boar | 13-10-17 | 21:09 | + 2 -

Als ouwe zak van tegen de 70 ,had ik dit probleem verleden jaar snel opgelost ook hier waardeloze woonbouw en justitie .
Tot ik meneer eens tegen kwam alleen in het donker ,na een zeer diepgaand gesprek is deze persoon na 4 maanden verhuist en loopt nog steeds de andere kant als ik hem tegen komt.
Nu hebben de andere mensen waar hij nu woont ook al zoveel last en politie rijd af ze kunnen deze ouwe zak huren om het probleem op te lossen een zeer diep gaand gesprek lost heeeel veeel op

witchmaster | 13-10-17 | 20:59 | + 13 -

The_iron_boar

Hoe heet dat tuig en waar kan ik ze vinden?

TheOrangeLion | 13-10-17 | 20:40 | + 4 -

@CaesarSalad. Bij de woningcorporatie waar ik werkte (destijds heette dat IN te Groningen, nu Lefier), hadden de zweefteven ook altijd de mond vol over de 'maatschappelijke taak', 'we staan voor een enorme opgave/uitdaging' en dergelijke. Dat ze door klakkeloos die 'taak' op zich te nemen andere huurders (die daar helemaal geen zin in hadden) benadeelden, kwam niet bij ze op. Een situatie waar ik direct bij betrokken was, was het idee om jongeren die na een gevangenisstraf onder toezicht van de reclassering leefden, tussen studenten te laten wonen. Zodat de studenten de jongeren onder hun hoede konden nemen. Ik ben er bijna letterlijk voor gaan liggen toen ze met dit plan op de proppen kwamen. Daarom werden de handtekeningen gezet toen ik in de zomer op vakantie was. Dat had ook tot gevolg dat de crimineeltjes kamers in studentenpanden betrokken toen de studenten in de zomer bij hun ouders vertoefden. Het resultaat laat zich raden; Bij de start van het collegejaar bleken hele panden te zijn gestript van al het waardevols. Er was ingebroken. Panden werden geterroriseerd door gastjes die net onder het bajesregiem vandaan kwamen, wat resulteerde in ongenode gasten, harddrugsgebruik, geweld, dealen, jatten, helen en weet ik veel wat voor crimineels nog meer. Van enig toezicht van de reclassering was geen sprake. En dan te bedenken dat het tot na de winter duurde voordat mijn collega's eindelijk zo ver waren te begrijpen dat het niet door de onwil van de studenten kwam, maar door het tuig.

The_iron_boar | 13-10-17 | 20:34 | + 24 -

"Wurgkeel bijna je asiel buurman"

Niet bijna. Volledig. Wurgkeel volledig je asiel buurman.

TheOrangeLion | 13-10-17 | 20:25 | + 12 -

duitse herder | 13-10-17 | 20:19 | + 0 -

Mensen zijn wij allemaal duitse herder.

Sommige mensen vluchten naar een ander land, andere vechten voor hun land.

We hebben de vrijheid om te kiezen wat voor mens wij willen zijn.

Dat moeten wij beschermen.

TheOrangeLion | 13-10-17 | 20:23 | + 10 -

TheOrangeLion | 13-10-17 | 18:19

Je zou er een integratiecursus van kunnen maken:

Hoe je als Nederlander integreert in je eigen land. Wurgkeel bijna je asiel buurman. Lieg tegen de politie. Belazer het O.M. en je wordt weer mens.

duitse herder | 13-10-17 | 20:19 | + 25 -

De somma wist natuurlijk dat als ik hem eerst zou pakken ik aangeklaagd zou moeten worden. Maar als een getuige mijn verhaal bevestigd ( en er meerder klachten tegen somma zijn wegens overlast) is dat het verhaal wat de politie zal opschrijven. Dat is macht voor die mensen. En macht is de enige manier om ze in gareel te houden. Of jij bent de baas of zij zin de baas. Gelijkwaardigheid bestaat in veel culturen niet.

TheOrangeLion | 13-10-17 | 19:10 | + 34 -

Ik zal even een kleine handleiding maken over de enige mogelijke oplossing voor dit probleem. Ik heb namelijk enige ervaring met overlastgevende buren. Ergens begin 2016 kregen wij twee Somalische buren erbij in ons appartementen complex. En dat leidde al snel tot overlast, de Somalische Nederlander heeft namelijk de cultuur om dagelijks 20+ personen als bezoek te hebben. Wat natuurlijk hartstikke gezellig is als het niet om drugs gebruikende alcoholisten gaat die allen geen werk hebben en dus geen enkel doel behalve te hangen, troep te maken en andere mensen lastig te vallen. Natuurlijk waren ik en andere bewoners daar niet erg blij mee. Op vriendelijke manier proberen wij een gesprek aan te gaan en we worden bedreigd met de dood. We vragen of wij afspraken kunnen maken om het voor iedereen leefbaar te maken en we worden bedreigd met de dood. Als goed geconditioneerde burger zoeken wij contact met de huisbaas. Er is geen reactie want de Somaliers zijn een relatie van deze. We zoeken contact met de politie en die reageren ook, sturen mensen weg, maken een praatje met ons, maar zodra de blauwe zijn verdwenen komen de zwarte weer terug. Ze staan letterlijk om de hoek te wachten totdat ze een appje krijgen dat ze kust weer veilig is.

Dus we maken een buurtapp voor bewoners en omwonende, we spreken elkaar, we organiseren. We delen informatie met elkaar. We zorgen ervoor dat als er wat gebeurt er getuigen zijn om een aangifte mogelijk te maken. En dat hielp eventjes. Totdat we realiseerde dat opgepakte mensen na een paar uur weer op vrije voeten zijn, vrij zijn om het leven van hardwerkende mensen zuur te maken.

D Dus wat moet een mens dan... Het slikken en langzaam depressief en gek worden? Het opgeven en maar verhuizen? Nee, dat is niet wie ik ben, ik laat mij niet wegjagen, ik laat mijn huis en postcode niet in een ghetto veranderen. Niet nu, nooit niet.

Dus op koningsdag was het weer raak, openavond bij de Somaliers. Ik had een bedrijfsuitje toen ik thuis kwam. De Sommies waren er toevallig niet, maar ik wist dat ze snel genoeg terug zouden komen. Ik pakte mijn honkbalknuppel en hield de wacht voor de portiek. Iedereen die niet kon aantonen dat diegene daar woonde, mocht niet naar binnen. Ik stuurde een aantal mensen op deze wijze weg en de politie kwam verhaal halen en hebben de honkbal knuppel in beslag genomen.

Ik dacht dat dat effectief genoeg was, totdat een Somalier thuis kwam met twee stomdronken moslim vrouwen (ja echt). Weer lawaai, weer geschreeuw en geblow op de gangen, lege flessen.

Dus ik klopte zachtjes en beleefd op de deur. Ik had mijn buurman ge appt dat ik er op af ging. De Soma kwam naar buiten en en ik pakte hem gelijk met twee handen bij de keel. Ik kneep zijn keel zo hard dicht dat hij op zijn knieen zakte en zijn tong en ogen uitpuilde. Op dat moment kwam mijn buurman en pakte mij van achter om hem van hem af te trekken. Op dat moment gaf de Soma mij een klap op me oog. Ik voelde het zwellen en belde de politie. Soma werd gearresteerd en ik legde een verklaring af dat hij alleen geweld had gebruikt. Toen ik thuis kwam voelde ik aan mijn water de politie mijn buurman zou oproepen als getuige. Ik stuurde hem mijn verklaring en zei dit is wat je moet verklaren. En dat heeft hij gedaan. En is het OM een zaak tegen de Soma begonnen.

Nu is er geen overlast meer, geen junkies, geen 20+ bezoek. En als ik Soma aanspreek heeft hij zijn handen voor ze lichaam en zijn kin hangt naar beneden. Het moreel van het verhaal is, is dat je mensen uit primitieve culturen moet laten zien dat je sterker bent, dat je meer macht hebt. Alleen dan zul je respect gehoorzaamheid bij deze mensen afdwingen.

Je kunt over me oordelen, maar dankzij wat ik heb gedaan is een hele postcode niet in een ghetto veranderd. En kunnen ik en mijn buren weer rustig slapen, zonder dat wij ons onveilig hoeven te voelen. Dat zal ik voor altijd met trots dagen.

Ik heb geleerd dat we zullen moeten vechten om onze manier van leven te beschermen. Het is erop of eronder de aankomende jaren.

TheOrangeLion | 13-10-17 | 18:19 | + 134 -

Let daarom bij het kopen van een huis altijd op dat er geen sociale woningbouw in de buurt zit, waar ze iedereen wel in kunnen plaatsen. Tuurlijk kunnen er ook tokkies in een koophuis naast je gaan wonen, maar dat zijn in ieder geval tokkies die ook om 7 uur moeten opstaan voor een baan.

accijnstoerist | 13-10-17 | 18:14 | + 39 -

"Mentrum" en "moesten worden".
sorry

CaesarSalad | 13-10-17 | 17:55 | + -2 -

Ook voor deze man zou ik een uitwijzing naar Denemarken aanbevelen. Daar valt het minder op.

Nonkel Frituur | 13-10-17 | 17:54 | + 54 -

En dan gaat hij verhuizen. En dan? Dan heeft iemand anders weer de overlast. Zo zijn er wel meer van die rondsleepgevallen en waar je zo ook neerzet, iemand heeft er last van en uiteindelijk stressen ze de omgeving kapot. Je kinderen zullen maar in zo'n situatie opgroeien. Maar wat moet je als gemeente/provincie/overheid? Je moet ze toch ergens laten. En dus wordt de ellende maar steeds tijdelijk hier en tijdelijke daar gezet. Zonder het echt op te lossen.

kloopindeslootjijook | 13-10-17 | 17:54 | + 19 -

Tja. Ik las Menturm en wist genoeg.
Leuk als in het kader van 'maatschappelijke taak' een WoonCo besluit om zaken te doen met het Mentrum. Je zult er maar naast wonen.
Heb ook een Mentrum-client als buurman gekregen. Nam postpakketjes aan, om dat vervolgens te ontkennen. Geschreeuw voor de deur, op alle uren. Dealen van drugs. GHB-vrindjes die door een ambulance van de stoep moeten geveegd.
Aardige vent verder. Woon er gelukkig niet meer.

CaesarSalad | 13-10-17 | 17:53 | + 14 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken