Tsjeu! Vrouw verzwijgt urinesteenvorming van halve meter

Joh!
Joh!
In september 2016 verkoopt een mevrouw haar woning. De nieuwe bewoner kan daar maar kort van genieten, want reeds in november stroomt de wc over. En de wc blijft dat doen, ook nadat de loodgieter in januari 2017 een haakse bocht in de riolering vervangt. Dat leidt naast beschadigingen aan het tegelwerk tot niets. Uiteindelijk verwijdert een ander rioleringsbedrijf een blok urinesteen van een halve meter. De rioolwerker van dienst is duidelijk en heeft voor iedereen met een wc verstandig advies paraat:

'Conclusie: de urinesteen is niet in enkele weken ontstaan, maar enkele jaren. Als de vorige bewoners het minder goed doorlopen van het toilet eerder serieus had genomen en daarop actie had ondernomen had de omvang van deze schade voorkomen kunnen worden. Om eventuele problemen in de toekomst te vermijden luidt het advies aan de huidige bewoners om regelmatig het toilet met groot water door te spoelen.'

Naast het gegeven dat iedereen uit de voeten kan met dit advies en we ook dankzij deze zaak weten dat een urinesteen ontstaat door urineresten en kalk, gebruikt de nieuwe bewoner de raad van de rioolwerker vooral om schadevergoeding te vorderen van de verkoopster wegens de onverwachte toiletkosten. De verkoopster claimt de schade op haar aansprakelijkheidsverzekering. Het zal u verbazen maar schade die ontstaat door verborgen gebreken te verzwijgen zijn om dit soort redenen nou net niet gedekt. Treurig, maar wel weer wat wijzer.

----
Toelichting van het ANP op de begeleidende foto die nog niets met dit onderwerp van doen heeft:
ARNHEM - Een lid van actiegroep treinen met toiletten tijdens de feestelijke ingebruikname van de NS Sprinter van het type Flirt. Deze nieuwe sprinters worden gefaseerd ingezet in de dienstregeling.

Reaguursels

Inloggen

Uit het artikel:
"De nieuwe bewoner kan daar maar kort van genieten, want reeds in november stroomt de wc over."

Klaarblijkelijk functioneerde het toilet voor en na de verkoop nog steeds, in hoeverre dat problemen gaf bij verkoper is niet af te leiden; stroomde het wel goed door, stroomde het minder door, werd het toilet wel gebruikt door verkoper? En als het minder doorstroomde was het bezwaarlijk genoeg om te melden?
Als het de verkoper niet bekend was dan is het ook geen verborgen gebrek en als het inderdaad wel een probleem was had koper een onderzoeksplicht, of die is nagekomen is ook niet te herleiden uit het artikel.

Kortom, allerlei conclusies in bovenstaande reacties die geenszins gestaafd kunnen worden.

Raak! | 12-10-17 | 13:36 | + 1 -

FW Ta-183 Huckebein | 12-10-17 | 00:26 |

De deskundige heeft alleen gesproken over " het minder goed doorlopen van het toilet". Is dat een gebrek dat je moet melden? Ik denk het niet. Wellicht gebruiken de kopers meer toiletpapier dan verkoper. Kan je allemaal heel lang over discussieren, maar leidt nergens toe. Heel zuur voor de kopers, dat wel.

nieuwe_Deen | 12-10-17 | 09:43 | + 2 -

nieuwe_Deen | 11-10-17 | 23:35

wat iemand zegt is GEEN aantoonbaar feit.
Vorige bewoner kan zeggen wat ie wil, maar als een deskundige zegt dat iemand het moet hebben geweten dan is dat wel een feit.

FW Ta-183 Huckebein | 12-10-17 | 00:26 | + 2 -

@nieuwe_Deen | 11-10-17 | 23:35 |
Volledig correct. De zaak gaat kapot op het beginsel van bewijslast.
Helaas, want er zijn wel degelijk fatsoenlijke verkopers die een dergelijk gebrek (of, hoe je het ook wil noemen, een 'minder comfortabele omstandigheid', of zo?) wel degelijk openlijk benoemen aan geïnteresseerde kopers.

Rattengedrag, en grote bek en, vooral niet vergeten, altijd blijven lachuuu.
Aan wie doet me dat nou weer denken, kom op zeg, hoe heet-ie ook al weer...

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 23:58 | + 4 -

Je maakt mij niet wijs dat als je als koper al twee maanden na de koop een ernstig gebrek ervaart (en het lijkt me dat een overstromende plee daaronder valt), dat de verkopers daar hoegenaamd geen weet van hadden gehad.
Het enige probleem alhier, opnieuw, wegens civielrechtelijke kwestie: hoe bewijs je dat in [insert-imaginair-vriendje-op-roze-wolk-alhier]'s naam? Want wie eist, bewijst...

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:27 | + 0 -

Dat lukt je dus niet. Als de rechter aan verkoper vraagt of dat probleem bekend was zegt die: "Neuh, heb ik nooit gin last van gehad." Einde verhaal, want rechters gaan als het goed is alleen af op aantoonbare feiten. En terecht.

nieuwe_Deen | 11-10-17 | 23:35 | + 3 -

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:41 Een draingoot in de badcel is vatbaar voor torsiekrachten als die goot niet perfect is geplaatst. Omdat er veel louche badkamerboeren werkzaam zij is dat nogal vaak aan de orde geweest. Dat kan tot gevolg hebben dat er op de lange termijn lekkage ontstaat. Kijk dus goed of ie stabiel in de vloer verankerd is.

Buerman | 11-10-17 | 23:12 | + 4 -

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:55
Dat de wc in het verleden vaak verstopt was is een veronderstelling, maar kan niet onderbouwd worden met feiten. Ook is er de vage term 'normaal woongenot'. Tot 10 jaar geleden was een gat in de grond voor Fransen een 'normale wc'. Wat de ene normaal vindt, vindt de andere onvoldoende.
Regelneverij ontstaat waar gezond verstand ontbreekt. En zo stapelen de wetboeken en arresten zich op.
Maar ik vraag me af wat iemand te winnen heeft bij een proces over een porseleinen wc-pot, al of niet met afvoer. Over welke kost hebben we het dan, en hoe verhoudt die zich tot de kosten voor advocaat en gerecht? De enige echte winnaar van het debat is de advocaat.
Uit eigen levenservaring heb ik vooral onthouden dat een 'verborgen gebrek' bijna uitsluitend wordt ingeroepen door kopers die spijt hebben van hun aankoop, en die naar een excuus zoeken om de koop te ontbinden zonder 10% voorschot kwijt te zijn.

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 23:06 | + 0 -

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 22:20 Kwade wil is niet een vereiste. Het gaat om een ernstig gebrek dat zich openbaart of een gebrek dat is verzwegen. In 4.3 van de uitspraak wordt gemeld dat de verkoopster ‘geen maatregelen heeft genomen toen het toilet niet goed doorliep’. Ik ga er dus vanuit dat de verkoopster een en ander wist. Ze had beter als verweer kunnen inbrengen dat ze haar plasje altijd met een beetje water wegspoelde en dat ze nooit het toilet volledig doorspoelde en derhalve niet heeft kunnen opmerken dat het doorspoelen zo slecht ging. Dan is er geen sprake van verzwijging.

Buerman | 11-10-17 | 23:02 | + 3 -

Het aantonen van kwade wil is geen sinecure, althans niet bij ons. Hoe dacht u deze hobbel te nemen dan?
@Nonkel Frituur | 11-10-17 | 22:20 |

Er hoeft helemaal geen sprake te zijn van 'kwade wil', 'opzet', of wat dan ook (termen uit het strafrecht, wat totaal niet aan de orde is alhier).
De NL meldingsplicht strekt zich, eenvoudigweg gesteld, uit tot "alles wat een normaal woongenot zou kunnen verhinderen". En daar valt zeer zeker een te regelmatig verstopte plee onder.

Nogmaals: het is aan de koper om te stellen/eisen dat verkoper niet aan heeft voldaan aan zijn meldingsplicht in deze. En dus ook om daartoe het noodzakelijke bewijs aan te leveren bij de rechter.
Daar is het dus kennelijk fout gegaan bij deze koper.

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:55 | + 4 -

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:41
U kan de kabelbinder in dat geval bevestigen aan de laagst gelegen ribbel van uw gootbescherming, dat is het punt waar uw goot overgaat in een buis. De kabelbinder (met ingesneden weerhaken dus) dient in de buis te hangen. Neem een brede kabelbinder en snij om de paar centimeter aan weerszijden van de kabelbinder schuine inkepingen. De inkepingen houden het haar vast.

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 22:49 | + 6 -

@Nonkel Frituur | 11-10-17 | 22:35 |
Dank, dank!
Werkt dat principe ook voor zo'n zogenaamde moderne douche-drain-goot, die ik me heb laten aansmeren bij de verbouwing van mijn badkamer? :-(
(bij een ouderwetsch rond putje had ik genoeg aan het monteren van een oude panty onder het putje, haha)

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:41 | + 3 -

Nu is totaal niet duidelijk of dit probleem al aanwezig was bij de vorige bewoner, en is er dus ook niets verzwegen of verborgen.
@nieuwe_Deen | 11-10-17 | 22:27 |

Dat probleem is natuurlijk wel degelijk bekend geweest bij de verkoper, want een klaarblijkelijk aangetoonde "urinesteen van een halve meter" ontstaat ècht niet zomaar binnen een maandje of twee...

Ik vrees dat koper alhier 1) de zaak juridisch niet goed heeft aangepakt (laten afbluffen, geen goede advocaat ingeschakeld, noem maar op), en 2) veel te vroeg een beroep heeft gedaan op de AVP, waar die - nogmaals - totaal niet voor dit soort kwesties bedoeld is, en het beroep dus terecht is afgewezen.

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:36 | + 2 -

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:27
In dat geval heb ik een gratis tip voor u. Men neme een colsonbandje (ook bekend als: kabelbinder) van voldoende lengte en breedtje, men snijde hierin een soort weerhaken, en men hange dit vervolgens aan het doucheputje (kabelbinder in de buis, lus doorheen het doucheputje). De haren blijven vanzelf haken in de kabelbinder, en alles wat u moet doen is iedere 2 maanden de kabelbinder vervangen.

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 22:35 | + 8 -

Hmmm. Dit is nou typisch zo'n zeldzaam geval waarin ik van mening ben dat er hier wel degelijk sprake is van een bewust verzwegen, en dus verborgen gebrek, dat onder de meldingsplicht van de verkopers had moeten vallen.

@nonkelfrituur: het gaat bij een 'verborgen gebrek' niet alleen om een door verkopers bewust verstopt, en dus actief verborgen gebrek, maar tevens onder een mankement waarvan de verkopers "op de hoogte hadden moeten zijn", waarvoor dus de meldingsplicht geldt.
Je maakt mij niet wijs dat als je als koper al twee maanden na de koop een ernstig gebrek ervaart (en het lijkt me dat een overstromende plee daaronder valt), dat de verkopers daar hoegenaamd geen weet van hadden gehad.
Het enige probleem alhier, opnieuw, wegens civielrechtelijke kwestie: hoe bewijs je dat in [insert-imaginair-vriendje-op-roze-wolk-alhier]'s naam? Want wie eist, bewijst...

Ik concludeer 1) dat koper ten eerste verkoper had moeten aanspreken op diens meldingsplicht van dit overduidelijke gebrek, maar dat 2) deze zaak kennelijk is stukgelopen op de gebrekkige bewijslast bij de rechter (ik ga ervan uit dat koper een civiele zaak heeft aangespannen, als niet, dan alhier al einde oefening), en dus dat 3) koper uiteindelijk te arren moede maar een beroep op haar AVP heeft gedaan om haar schade alsnog vergoed te krijgen, maar... daar is de AVP dus NIET voor bedoeld, en de verzekeringsboer heeft haar klacht m.i. terecht afgewezen.

Triest, dat wel...
En tevens behoorlijk onbeschoft van verkopers.

Ikzelf heb te kampen met een doucheputje dat door een - helaas door mijzelf ingeschakelde - peperdure maar desondanks louche "badkamerspecialist" is aangelegd. Inderdaad, tè haakse bocht in de afvoerleiding waar iedere keer weer verstopping ontstaat en die mij noopt om zeker 1 x per maand met een ouwe vork te moeten prikken om de prop haren er weer uit te rukken. Vies klusje, en jammer, inderdaad.
Mocht het moment aanbreken dat ik mij genoopt voel om mijn hut te verkopen, dan MELD IK DAT dus gewoon aan de geïnteresseerde kopers.
Omdat ik dat mijn normale plicht acht als verkoper.

EefjeWentelteefje | 11-10-17 | 22:27 | + 6 -

Als de loodgieter verklaarde dat hij al verschillende malen eerder in hetzelfde huis werkzaamheden had verricht, dan had de koper een punt gehad. Nu is totaal niet duidelijk of dit probleem al aanwezig was bij de vorige bewoner, en is er dus ook niets verzwegen of verborgen.

In .dk is men bij verkoop van een huis verplicht een verzekering aan te bieden die gebreken vergoed die niet vermeld zijn in het rapport van de (eveneens verplichte) technische keuring. Als de koper besluit deze verzekering te nemen moet verkoper de helft van de goedkoopste optie bijdragen. Alle uitbreidingen op deze variant die de koper besluit aan te schaffen zijn op eigen kosten. (Er is 1 uitzondering: bij verkoop van een boerenwoning hoeft dit alles niet, immers is daar de staat van het huis ondergeschikt aan de staat van de landerijen waarop verbouwd wordt, en mag verondersteld worden dat de boer als zelfstandige ondernemer dit risico kan dragen dan wel afdekken.)

nieuwe_Deen | 11-10-17 | 22:27 | + -2 -

Buerman | 11-10-17 | 22:10
Dank voor uw solidaire steun, en tevens voor uw verduidelijking.
Het is zo dat ik mijn kandidatuur in de Rechten niet vervolledigd heb met een licentiaat (wat men tegenwoordig Master noemt), maar het staat me toch bij dat de bewijslast eenzijdig ligt bij degene die het vermoeden uit van een bewuste verzwijging. Zoals u terecht komt te zeggen is dat een bewering, en die heeft geen natuurlijke grondslag maar moet bewezen worden. Het is immers een bewering die niet op feiten gebaseerd is maar op de aanname van een kwaadwillige intentie. Het aantonen van kwade wil is geen sinecure, althans niet bij ons. Hoe dacht u deze hobbel te nemen dan?

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 22:20 | + 3 -

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 21:59 Ik deel nimmer mintekens uit voor alle duidelijkheid en zeker niet voor uw immer innemende inbreng. Uit de verklaring van de reparateur blijkt dat het niet anders kan zijn geweest dat verkoopster het slecht doorspoelen heeft opgemerkt. Dat kan ook moeilijk anders met zo een grote blokkade. Wie beweert moet bewijzen in het Nederlandse recht, maar die hobbel is met deze casus makkelijk te nemen.

Buerman | 11-10-17 | 22:10 | + 5 -

Buerman | 11-10-17 | 21:56
Dat is nog geen reden om mintekens uit te delen. Dit terzijde.
Het zal uiteraard wel zo zijn dat de Nederlandse wetgeving de Belgische niet is.
Echter: u hebt het over een bewust verzwijgen. Wie moet volgens u dan bewijzen dat het verzwijgen bewust gebeurde? Niet melden is niet hetzelfde als verzwijgen, tenzij iemand (de koper?) kan aantonen dat dit bewust gebeurde. Bij wie ligt de bewijslast?

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 21:59 | + 2 -

Het gaat hier om de beoordeling van de claim van de aansprakelijk gestelde verkoopster op haar verzekeraar. Die verzekeraar geeft op goede gronden niet thuis, wegens ontbrekende dekking. Dat wil echter niet zeggen dat de kopende partij geen recht heeft op vergoeding van de schade. Je kunt voor alles een verzekering sluiten, maar voor bewust iets niet melden dekt geen enkele verzekeraar. Mevrouw heeft niet gemeld dat er een probleem was met het toilet. Er was dus een bekend gebrek dat niet is gemeld en daarom zal de koper in rechte vergoeding kunnen claimen en naar mijn idee ook met succes. Verkoopster zal de schade dan moeten aftikken. Nonkel heeft het mis met zijn interpretatie. Het hoeft zeker niet te gaan om een camouflage van een probleem in technische zin.

Buerman | 11-10-17 | 21:56 | + -1 -

@nonkelfrituur: een 'verborgen gebrek' is in NL toch echt een gebrek waar men geen weet van heeft en ook logischerwijs geen kennis van kan hebben.
Bijvoorbeeld: een stalen balk blijkt van inferieur ijzer, het dak stort in bij een sneeuwlast. De verkoper kan dan niet zien, alleen bij professioneel testen blijkt bij de bouw dat de aannemer heeft gefaald.

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:45 | + 8 -

@nonkelfrituur/on topic: in NL gaat de meldplicht van de verkoper best ver, en is de verkoper niet alleen nalatig als deze het kennelijke gebrek verbergt. Al is het zo dat de koper een onderzoeksplicht heeft, en een bouwkundige keuring de standaard is.

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:35 | + 7 -

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:24
Dank voor de verduidelijking. Hiermee is duidelijk dat een deel van onze noorderburen in een ander universum leeft, parallel aan dat van ons. Ik prijs me gelukkig dat ik in een vrijgevige omgeving ben opgegroeid, omringd door huispersoneel. Bij ons lag (en ligt) de nadruk op levenskwaliteit, niet op centen. Die centen stellen uiteindelijk niks voor. U koopt er uw jonge leven niet mee terug en u kan ze ook niet meenemen naar een volgend leven. Kortom: gebruik de weinige tijd die u op deze planeet doorbrengt om stijlvol te leven en vergeet daarbij uzelf niet. U zal er respect en levensvreugde voor in de plaats krijgen.

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 21:33 | + 24 -

@nonkelfrituur: in NL is het helaas lang gewoonte geweest niet door te trekken na een plas. Water werd gezien als duur. Daarbij werd door sommige gezinnen een scheutje bleek in de pot gedaan, om de pislucht te verbloemen. Het scheutje bleek was waarschijnlijk al duurder dan doortrekken, maar dat rekende men niet uit. En natuurlijk een baksteen in de stortbak. Waterbesparing. Dat hoef ik niet meer te vertellen. Al waren er mensen die het fonteintje aansloten op de toiletpot, zodat je handenwassen het toilet doorspoelde. Die uitzondering maat zelden gezien.

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:24 | + 1 -

@nonkelfrituur: in NL is het helaas lang gewoonte geweest niet door te trekken na een plas. Water werd gezien als duur. Daarbij werd door sommige gezinnen een scheutje bleek in de pot gedaan, om de pislucht te verbloemen. Het scheutje bleek was waarschijnlijk al duurder dan doortrekken, maar dat rekende men niet uit. En natuurlijk een baksteen in de stortbak. Waterbesparing. Dat hoef ik niet meer te vertellen. Al waren er mensen die het fonteintje aansloten op de toiletpot, zodat je handenwassen het toilet doorspoelde. Die uitzondering maat zelden gezien.

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:24 | + 15 -

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:08
En precies daar gaat menige burger de mist in. Verzaken om iets te melden is niet per definitie een fout.
De term 'verborgen gebrek' slaat op het bewust camoufleren (in de technische zin dus) van een essentieel gebrek zodat de koper het niet kan zien. Er moet dus een actie aan vooraf gaan. Het gebrek moet bovendien van die aard zijn dat de koper de woning niet zou gekocht hebben als hij van het gebrek op de hoogte was geweest.
Voorbeeld: uw hebt een muur met doorslaand vocht en u zet er 1 maand vóór de verkoop enkele waterwerende platen voor, waarna u de hele boel netjes schildert. Als u die werkzaamheden niet meldt aan de kopers, dan hebt u bewust een gebrek verborgen om het aan het oog van de kopers te onttrekken.
In dit geval zijn - afgaande op de tekst - door de vorige eigenaars géén technische ingrepen gebeurd aan het toilet, waardoor het vermoeden van een bewuste verberging eigenlijk al wegvalt.
Verder zou ik iedereen met een verstopt toilet durven aanraden: blijf zoeken!!

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 21:18 | + 6 -

Ik vermoed dat het toilet al vóór de verkoop problemen moet hebben gegeven. Gezien het blok urinesteen dat is aangetroffen zal het onwaarschijnlijk zijn dat het probleem 'verstopping' in de maand na de aankoop zal zijn ontstaan.
Ergo: verkoopster heeft aannemelijk verzaakt te melden dat het toilet problemen gaf.

Analia von Solmsch | 11-10-17 | 21:08 | + 6 -

Een gebrek aan zorgvuldigheid is niet hetzelfde als een verborgen gebrek.
Er is sprake van een verborgen gebrek als de vorige eigenaars een probleem zouden geconstateerd hebben en vervolgens een ingreep hebben uitgevoerd om dat probleem bewust voor de koper te verbergen.
Er is niks in de tekst dat daarop wijst. De uitspraak verbaast mij dus helemaal niet, die is integendeel perfect logisch.
Ik hoop wel dat het geschetste beeld van mensen die de wc niet doorspoelen niet representatief is voor de rest van Nederland. Zoniet zouden bepaalde vooroordelen bevestigd worden, en dat kunnen we niet hebben natuurlijk.

Nonkel Frituur | 11-10-17 | 20:52 | + 24 -

REAGEER OOK