Aflosboete valt mee en is volkomen logisch

Ratio-Dinsdag
Ratio-Dinsdag
Nu de belastingvoorstellen van Rutte III koud op tafel liggen, kunnen we de AFLOSBOETE voorzichtig op zijn merites beoordelen. De pointe van de discussie is door de ophef helaas volkomen ondergesneeuwd geraakt, daarom komen we daar na de breek uitgebreid op terug. Eerst de vraag: gaan we meer betalen door de aflosboete? Ja is het antwoord na een vlugge berekening met onderstaand excelletje (met rekenfouten inbegrepen, gaan we een andere keer verbeteren). We concentreren ons op de huiseigenaren zonder hypotheek en tonen de jaarlijkse extra lasten van het schrappen van de wet Hillen, ook bekend onder de naam extra aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (*):

aflosboetegrootaflosboetegroot.jpg

Van belang om hier te melden wat het kabinet zegt: 'De wet (Hillen, red.) wordt door de in 2014 ingevoerde aflossingsverplichting onhoudbaar. De regeling wordt in 30 jaar uitgefaseerd'*. Aldus het kabinet en dat maakt het voor ons, zonder inzage in hoe die afbouw precies verloopt, nogal lastig om door te rekenen. We hebben vrij random een verhoging van de heffingskortingen erbij gezet in de excel, maar daar moet dan eigenlijk ook nog het lagere ib-tarief bij, etc., waarmee de 'aflosboete' als sneeuw voor de zon verdwijnt.

De ophef over de aflosboete, zo willen we maar zeggen, raakt vaak niet de kant en mist in andere gevallen de wal. Het is namelijk krankzinnig om één fiscale maatregel uit een heel belastingpakket te lichten, daarvan het nadeel door te rekenen en dan WOEST te worden om dat getal. Het gaat zoals wij allen weten natuurlijk om het geheel aan maatregelen in samenhang te bezien. Dat brengt ons tot de crux: Rutte III verhoogt de belasting op vermogen en verlaagt de belasting op arbeid. En dat pakt best goed uit, zegt het CPB, hoewel de vlaktaks nauwelijks bijdraagt aan de werkgelegenheid. Maar dat terzijde en even terug de materie.

Het schrappen van 'Hillen' heeft niet alleen effect op woningeigenaren zonder hypotheek. Ook de mensen die minder hypotheekrente in aftrek kunnen brengen dan het eigenwoningforfait aan bijtelling oplevert, merken de gevolgen. De rest van Nederland merkt het vervallen van 'Hillen' pas als de termijn van dertig jaar waarin hypotheekrente aftrekbaar is verloopt (voor velen in 2031). Bij de mensen die sinds 2013 een huis hebben gekocht en verplicht moeten aflossen en daarom voor een annuïteitenhypotheek hebben gekozen, zal het bij de huidige rentestand na twintig jaar te merken zijn. De rente wordt dan lager dan het eigenwoningforfait. Dat hebben we een beetje zitten narekenen op berekenhet.nl.

Dat brengt ons bij de discussie: vinden we dat de eigen woning belast moet worden?** Wij zouden zelf zeggen van ja: economisch gezien is dat namelijk logisch. Daarvoor verwijzen we graag even naar de voortreffelijke draad van Bas Jacobs (of samengevat: het belasten van de woning verstoort de economie veel minder dan belasten arbeid en dat zeggen ook het IMF/OESO/DNB etc. Veel landen heffen dan ook vermogensbelasting over de eigen woning). Qua rechtvaardigheid zouden we zeggen van ja: een huurder betaalt de belasting die de verhuurder van de woning betaalt en ja: andere vermogensbestanddelen dan de eigen woning zijn ook belast, dus waar verdient dit vermogensbestanddeel zijn bijzondere status dan aan? (tipje: belang van ouderen=veel kiezers). Qua historisch zouden we ook zeggen ja: want sinds eind 1800 (toen het soort van belastingstelsel werd ingevoerd dat we heden ten dage nog kennen) betaalt men belasting over de eigen woning.

Die belasting, bekend onder de naam huurwaardeforfait en nu eigenwoningforfait, was makkelijk te ontwijken door extra hypotheek op te nemen. Bijvoorbeeld om een auto mee van te kopen (rente op schulden waren volledig aftrekbaar voor 1998, toen nog niet het vereiste gold dat er een huis of verbouwing van betaald moest worden). Onder aanvoering van het CDA en onder druk van de oudere achterban (want afgeloste huizen) is in 2005 de systematiek op de schop gegaan, waarmee de belasting op de eigen woning formeel is komen te vervallen met de invoering van de wet Hillen. De meerderheid van ons parlement zat vervolgens opzettelijk te tukken en had geen zin in een principiële discussie want Nederland telt nu eenmaal heel veel grijze kiezers. 't Is ons een beetje verkocht als voornemen om mensen te stimuleren om af te lossen (zoek de kromredenatie zelf).

Afijn, men mag vinden dat de eigen woning belastingvrij dient te zijn, maar dan volgt men een ietwat opmerkelijke CDA-met-oudere-achterban-lijn. Het is maar dat u het even weet. Het kabinet Rutte III herstelt eenvoudigweg de vergissing uit 2005. Dat herstel kan overigens nog wel wat tweakjes gebruiken. De aow-er met geen of klein pensioen die per ongeluk in een hippe buurt woont, moet natuurlijk niet kapot gaan op het eigenwoningforfait wegens stijgende woningprijzen. En dat lijkt het kabinet niet helemaal te bereiken met de (beperkte) stijging van de ouderenkorting van (als we het wel hebben) €180. Maar zie ook de eerder genoemde uitfasering in 20 jaar, en in veel gevallen verlaging van het ib-tarief. Overigens beweert Pieter Omtzigt hier dat bejaarden zeker wel worden ontzien.

Voor de mensen die het niet zo vreemd vinden dat het eigen huis wordt belast, is het aardig om te kijken hoe de woning belast zou kunnen worden. Daarvoor zijn drie mogelijkheden: A) met een vermogenswinstbelasting: de overwaarde wordt (pas) belast bij verkoop, maar verkoopverlies is fiscaal aftrekbaar. B) met een vermogensaanwasbelasting: de woningbezitter moet jaarlijks de stijging of daling van de waarde van de woning aangeven. Vervolgens is dat belast of leidt het tot belastingteruggaaf. C) Jaarlijks betaalt de woningbezitter via een fictief percentage belasting. Dat doen we dus op dit moment ook al middels het eigenwoningforfait in combinatie met de WOZ (waarbij dan dus weer een vrijstelling geldt op het moment dat er geen of weinig eigenwoningschuld is). En nog meer voor de liefhebber: eigenlijk zou de woning naar box 3 moeten, waarbij dan ook de hypotheekrenteaftrek vervalt. De hypotheekschuld komt dan in mindering op de waarde van de woning. Maar dat is voorlopig nog een stap te ver, gezien de vele geesten die al helemaal dolwoest worden van vrij kleine, maar logische stappen. Eerst maar eens nadenken hoe we het overige vermogen gaan belasten, dat is al lastig genoeg. Tot slot nog de belastingontwijkingstip van de dag. Mocht u geen zin hebben om ewf te betalen, verhuis dan naar een duurder huis. Probleem opgelost.* In het regeerakkoord staat 20 jaar, maar het wordt 30 jaar. In Nieuwsuur vertelde Buma dat de VVD dat op het laatste moment heeft doorgedrukt (een minpuntje, maar ook een kleine nostradamus: dan bestaat de hra sowieso niet meer).

** Sommigen pleiten ervoor 'bezit' niet te belasten. Dat klinkt sympathiek, maar dat betekent dat zo ongeveer uitsluitend nog loon- en verbruiksbelastingen geheven kunnen worden. Dat betekent eveneens en over de duim een ib-tarief van 80% en de btw van 9% naar 90%.

Reaguursels

Inloggen

Ik zeg nog steeds hetzelfde als een jaar geleden, Pedro. Als jij denkt dat het anders is ligt dat puur aan de wijze waarop jij mijn woorden spiegelt aan jouw eigen ideeën.

Pierre Tombal | 11-10-17 | 23:16 | + 0 -

Pierre Tombal | 11-10-17 | 00:24 | + 8 -

Eindelijk het licht gezien of na je afwezigheid nu wanhopig op zoek naar plusjes?

Spaanse Peetvader | 11-10-17 | 20:32 | + 1 -

Pierre Tombal | 11-10-17 | 00:24 |
Pierre, is je account gehackt ofzo, want eergisteren ( daskapital.nl/2017/10/huizenbezitters_... ) vond je het allemaal wel meevallen, dat EWF (ten onrechte trouwens, want je ging uit van verkeerde gegevens, loonbelasting is geen 10%). Of heb ik je weten te overtuigen dat het EWF een onrechtvaardige belasting is? Normaal hoor ik je niet zulke wijze praat als nu uitslaan ;)

Nog iets wat me te binnen schoot; als de overheid daadwerkelijk het eigen huis als vermogensbestanddeel wil belasten (net zoals voordeel uit sparen en beleggen), doe dat dan op een iets eerlijkere manier door de verkoopwinst (gedeeltelijk) te belasten, pas nadat het huis daadwerkelijk verkocht is. Pas dan heeft een huiseigenaar geld in handen om een dergelijke belasting te voldoen. Dan nog zou dit een onrechtvaardige belasting zijn, maar het zou dan in ieder geval iets minder mensen in de problemen helpen. Zoals het EWF er nu naar uit ziet, is het een onrechtvaardige belasting op niet-bestaand inkomen en wordt het dus de facto een verhoging van de inkomstenbelasting uit arbeid voor huiseigenaren. Waar moet de huiseigenaar anders dat geld vandaan halen? Uit de woning komt het immers niet (geen voordeel uit het huis), of er moeten spontaan euro's uit de schoorsteen komen zetten ofzo? Die huiseigenaar zal dat geld gewoon uit zijn daadwerkelijke inkomen (uit arbeid) moeten halen.

JackRyan | 11-10-17 | 18:34 | + 0 -

ik heb wat moeite dat ik eerst belast wordt op arbeid en dan met mijn hele netto geld brag mijn huis aflos (bijna klaar). En als het dan afgelost is, belasting op vermogen gaat prevaleren boven belasting op arbeid. Dat zal wel ongeveer het geval zijn als ik met pensioen ben. Da's dubbel genaaid.

wwweetikveel | 11-10-17 | 10:33 | + 0 -

Niet om het een of ander, maar probeer eens aan een echte buitenlander - eentje die geen Nederlands spreekt - uit te leggen dat je belasting moet betalen over huurinkomsten die jij geacht wordt aan jezelf te betalen. De kans dat je daarop het woord `logisch` gaat horen is nihil. Allen zullen oordelen dat `ze` (de Nederlandse Staat) gek zijn. Om de boel nog gekker te maken wordt de eigen woning al door twee andere overheidsinstanties belast; moet je jezelf voorstellen dat het waterschap gaat verzinnen om net als de centrale overheid motorrijtuigenbelasting te gaan heffen. En vermogensheffing en inkomstenbelasting. Het einde is gewoon compleet zoek bij deze figuren. Ik zeg bom op Den Haag en we gaan gewoon door zoals we dat de afgelopen 210 dagen hebben gedaan en maken iets van dit land.

Pierre Tombal | 11-10-17 | 00:24 | + 8 -

Buerman | 10-10-17 | 20:19 |
"De Nederlandse overheid int al sinds mensenheugenis belasting over de eigen woning, ook dus gedurende die vele jaren (tot de wet Hillen)"

Ik ben er speciaal voor je even voor in de archieven gedoken. Wat je erbij vergeet te melden is dat de overheid ook altijd een aftrekpost voor onderhoud aan de eigen woning hanteerde, totdat deze in november 1970 onder leiding van de KVP (voorloper CDA) werd afgeschaft, waarbij overige regeringspartijen VVD, CHU en ARP (ook beiden voorloper CDA) terecht zeer tegen deze maatregel waren. Ook toen was dit onderwerp (huurwaardeforfait / aftrekpost onderhoud) al omstreden en was er felle kritiek op het schrappen van deze aftrekpost, zo valt te lezen in de Telegraaf van 27-11-1970:
resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198...
En in een artikel van 13-11-1970: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198...

Dus die wet Hillen mag gerust afgeschaft worden (het is inderdaad een onding, dat staat buiten kijf), als daarvoor in ruil de aftrekpost voor onderhoud aan de eigen woning weer terugkomt. Precies zoals de wet rondom het huurwaardeforfait ooit bedoeld was.

JackRyan | 10-10-17 | 22:47 | + 6 -

Stel je eens voor dat het in dit land haalbaar wordt om voor je 45ste een huis af te betalen. Helemaal van jou. Dat is 10x toffer dan een basis inkomen. Kun je eindelijk vanachter dat bureau vandaan en fulltime kunstzinnige pottenbakken als zzp'er, Willie Wortel achtige uitvindingen doen. Heck, tijd met je kinderen doorbrengen en ze opvoeden en karakter bij brengen. Geweldige dingen zouden in dit land ontstaan. Wie weet ontspruit er aan al die vrijheid wel het nieuwe Apple, Google of Amazon. Hoeft niet per se, je kan ook besluiten een parenclub te beginnen of het 14e koffietentje in de wijk. Enz.

En dan staat er in de kop boven dit artikel 'logisch'. Nee, juist niet logisch.

Klapband1408 | 10-10-17 | 21:53 | + 2 -

>De overheid heeft nu eenmaal geld nodig, moet belasting heffen. Diegene die over de balk moet komen, zal dat altijd als diefstal ervaren.
>Dagobert1007 | 10-10-17 | 17:25

Nee. De verhoudingen, billijkheid en betrouwbaarheid t.o.v. geleverde diensten maakt dat belasting als diefstal wordt ervaren. Altijd zegt meer over het bestuur laatste 20 jaar.

omgponies | 10-10-17 | 20:37 | + 0 -

Gregovic | 10-10-17 | 17:53 |JackRyan | 10-10-17 | 18:23 | De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van je huis. Er is geen wet die waardetoekenning en belastingheffing over een eerste levensbehoefte verbiedt. De Nederlandse overheid int al sinds mensenheugenis belasting over de eigen woning, ook dus gedurende die vele jaren (tot de wet Hillen) van dat voorbeeld van een huis van destijds een ton en nu 2 miljoen. Ik snap best dat het intrekken van de Wet Hillen nu rauw op het dak komt, maar kennelijk is de herinvoering van eigen woning forfait voor de kleine groep die het betreft een kwestie van vele jaren, stapsgewijs dus. Wen er maar aan, net zoals daarvoor. Je leven compleet inrichten op een betwiste (maar ook onbetwiste) fiscale aftrekpost is niet een garantie op een onbezorgde oude dag. Als ik in jouw positie was dan zou ik mijn huis verkopen en de boel hier gedag zeggen. Heb je ineens in de gaten dat je nog meer vermogend bent. En dat je dan ook nog steeds belasting moet betalen. Ook daar waar je dan gaat wonen.

Buerman | 10-10-17 | 20:19 | + -2 -

Die Matthijs Bouman slaat ook weer even de plank goed mis in zijn column in het FD zojuist ( www.google.com/url?q=https://fd.nl/op... ). Wat kan die vent een onzin verkopen zeg, met zijn tenenkrommende frame dat de wet Hillen een "subsidie" is. Samen met die Bas Jacobs kan hij zo lid worden van de communistische D66 of PvdA. Nu begrijp ik waarom ze altijd bij PvdA-propagandaprogramma DWDD aan tafel zitten. Net als die andere hoogleraar die ook al aangehaald werd in het FD (Conijn). Wat is dat toch met die hoogleraren? Die horen toch slim te zijn? Of zit er iets in hun thee, waardoor ze zulke rare communistische praatjes uitslaan?

JackRyan | 10-10-17 | 20:11 | + 1 -

"Ook de mensen die minder hypotheekrente in aftrek kunnen brengen dan het eigenwoningforfait aan bijtelling oplevert, merken de gevolgen."

Maar we framen het even anders. Bohika nukubu.

WernerT | 10-10-17 | 19:53 | + 1 -

Wering | 10-10-17 | 18:37 |
Ik dacht even dat ik op De Speld was aanbeland, maar dit is dus echt. En die ambtenaar in dat filmpje is niet Sjakie van de Flodders, maar een echte ambtenaar?

JackRyan | 10-10-17 | 19:20 | + 1 -

Sommigen pleiten ervoor 'bezit' niet te belasten. Dat klinkt sympathiek, maar dat betekent dat zo ongeveer uitsluitend nog loon- en verbruiksbelastingen geheven kunnen worden. Dat betekent eveneens en over de duim een ib-tarief van 80% en de btw van 9% naar 90%.
J. van Wensen | 10-10-17 | 13:29 | 45 reacties |
-
Als die paar malloten in Den Haag nu een geen (criminele) niets nutten uit de zandbak zouden halen. Scheelt het afkopen van een hoop benadeelde criminaliteits slachtoffers, een hoop politie werk, een nog grotere ziekenhuisrekening (o.a. eeuwig durende nierpatiënten na een ticket EU in ruil voor een nier) en vooral veel niets nutten uitkeringen.
Daarnaast nog wat bezuinigen, op vooral jaren 80 en 90 ouwe lullen en andere overbodige uitgaven.

En het is perfect mogelijk om spaargeld en je eigen huis belastingheffing vrij te houden.

Het wordt wel erg aantrekkelijk gemaakt om vooral geen cent meer te verdienen dan je nodig bent en ook uit te rekenen wat je optimaal inkomen is, inzake eventueel benodigde toeslagen enzovoorts.

Raider Twix | 10-10-17 | 19:14 | + 5 -

Het is en blijft bespottelijk dat je nog een keertje extra belasting moet aftikken over 1) je zuur bij elkaar geschraapte spaargeld (waar al vet over is afgetikt aan IB), en, 2) dus kennelijk óók je ooit voor een matige pensioenopbouw bedachte oplossing om t.z.t. nog gewoon rond te kunnen blijven komen, namelijk het verlagen van je vaste lasten door je hypotheek (grotendeels) af te lossen.

Pure. Diefstal.

Verder: wat @Wering | 10-10-17 | 18:37 | dus ook al aanstipt.
Ga vooral niet sparen, geef zoveel mogelijk geld uit aan onzin en zorg er vooral voor dat je (t.z.t.) "sielug" bent.
Uiteindelijk lijkt het te lonen.

EefjeWentelteefje | 10-10-17 | 18:59 | + 11 -

Duitse herder heeft gelijk. Op een afgelegen stuk grond 35 ouwe stacaravans aan elkaar jassen en dan genieten van al je kamers. Want Nederland zuigt (je uit).

squadra | 10-10-17 | 18:49 | + 6 -

Het geld van mensen die braaf gespaard en/of afgelost hebben afpakken om jongeren te leren dat schulden maken loont in Nederland. Zoiets?

www.omroepwest.nl/nieuws/3493747/Haag...
"... een traject waarin een deel van de schuld wordt opgekocht en kwijtgescholden. Het overige deel moet worden afgelost door een tegenprestatie..."

Wering | 10-10-17 | 18:37 | + 3 -

Belasting op bezit is gelegaliseerde diefstal van geld waar al meerdere malen belasting over is betaald.

dr.andus | 10-10-17 | 18:34 | + 9 -

Uit voetnoot artikel hierboven van DK:
"Sommigen pleiten ervoor 'bezit' niet te belasten. Dat klinkt sympathiek, maar dat betekent dat zo ongeveer uitsluitend nog loon- en verbruiksbelastingen geheven kunnen worden. Dat betekent eveneens en over de duim een ib-tarief van 80% en de btw van 9% naar 90%."

Wat een onzin. Het is heel goed mogelijk om bezit niet te belasten (lees: stelen) en toch een sluitende begroting te hebben. Niet vergeten dat de loonbelasting ook nog eens progressief is (wat eigenlijk niet zo hoort te zijn). Nogmaals, het is vrij simpel allemaal. De overheid moet gewoon eens snijden in de eigen (veel te hoge) uitgaven en niet telkens de rekening bij de spaarzame Nederlander wegleggen. Het punt is dat er dan bezuinigd moet worden op linkse hobby's en dat zal nooit gebeuren zolang VVD/CDA/D66/PvdA het voor het zeggen hebben.

Dagobert1007 | 10-10-17 | 17:25 |
Niemand hier heeft een probleem met het betalen van belasting. Iedereen ziet in dat basisvoorzieningen geld kosten. Als het maar geen stelen wordt en dat is het geval bij belasting op iets wat je bezit. Dan is dat gewoon afromen / stelen / onteigenen.

Buerman | 10-10-17 | 17:33 |
Een eigen huis is inderdaad deel van iemand vermogen. Echter, dat wil nog niet zeggen dat er ook inkomen uit dat deel van het vermogen is. Als je heel je leven in één huis woont, dan zul je nooit enig inkomen uit huis hebben, alleen maar kosten. Dus hoe wil je dan recht praten dat een niet-bestaand inkomen belast moet worden? Dat kan helemaal niet. Dat kan alleen als je een deel van dat huis verhuurd. Net zoals dat je iemand niet met 30% kunt belasten op een niet-bestaand inkomen van 4% spaarrente, aangezien die in werkelijkheid 0,05% is.

En dan nog iets waarom ik denk dat hier zo ontzettend veel ophef over is; een eigen (volledig afbetaald) huis heeft iemand doorgaand ontzettend veel moeite gekost. Met als doel om op een gegeven moment dat veilige gevoel te hebben van een dak boven je hoofd wat er altijd zal zijn, wat er ook gebeurd qua werk, economie, gezondheid, etc. Juist dat veilige gevoel wordt nu ernstig aangetast door het totaal onbetrouwbare optreden van Rutte III, want hierdoor kan het in het slechtste scenario zo zijn dat je volledig zonder inkomen komt te zitten, al je spaargeld kwijt raakt en uiteindelijk noodgedwongen dat huis (waar je wellicht al heel je leven met veel plezier woont) moet verkopen, omdat je anders de belasting (eigenwoningforfait) niet meer kunt betalen. Dat zou echt tegen elk rechtvaardigheidsgevoel ingaan.

Ook al woont iemand in een huis met een WOZ-waarde van 2 miljoen (dat diegene 50 jaar geleden wellicht voor 100.000 gulden gekocht heeft) en heeft diegene zo goed als geen pensioen en enkel een AOW, dan nog heeft de overheid het recht niet om diegene te dwingen het huis te verkopen of een hypotheek af te sluiten, om maar dat debiele eigenwoningforfait te kunnen voldoen. Wat denk je dat er trouwens voor onderhoud zit aan een dergelijk huis? Dat alleen is al een gigarekening.

Juist daarom moet de overheid een eigen huis beschouwen als de belangrijkste primaire levensbehoefte en er verder volledig van afblijven. En oh ja, schaf heel de HRA af en verlaag de IB evenredig. Ben je van heel het gezeur af. En blijf van de 6% BTW af (ook al zo'n totaal onbegrijpelijke maatregel). Het lijkt wel of de PvdA en GL dit regeerakkoord geschreven hebben. Iedereen arm, nivelleren is een feestje.

JackRyan | 10-10-17 | 18:23 | + 20 -

Gelukkig staat er nog geen heffing in voor autonoom gereden kilometers in je Tesla. Stel je voor dat auto's zelfstandig en binnen de maximum snelheid rijden. Waar halen ze dan die pret euro's vandaan voor PvdA plannetjes?

MediastadInwoner | 10-10-17 | 18:11 | + 2 -

Dit is het scenario: De welgestelde oudere verkoopt zijn huis en gaat net over de grens in DLD of BE wonen om deze belasting en de vermogensrendementheffing te ontwijken. De hierdoor in Nederland vrijgekomen woningen zullen worden gebruikt om de vervangers van het huidige volk te huisvesten, dit uiteraard op kosten van de achterblijvende belastingbetalers. Vroeger was dit alleen weggelegd voor de echte rijken, maar kennelijk behoor je daar tegenwoordig al toe als je na een leven lang werken eindelijk je huis hebt afbetaald. En van Wensen zag dat het goed was.

accijnstoerist | 10-10-17 | 17:58 | + 7 -

@Buerman | 10-10-17 | 17:33 |
Een huis is geen onderdeel van vermogen! Tot het moment dat je een huis verkoopt (en voor de opbrengst geen ander huis terug koopt) is het een dak boven je hoofd. Met de waarde van een dak boven je hoofd. Je kunt het niet deels besteden aan iets anders zoals je met een klomp goud of een saldo op de bank kunt doen. Je kunt niet een paar dakpannen verkopen omdat de wasmachine stuk gaat. Je kunt het niet beleggen of op sparen behalve "marktwerking" waar je als huiseigenaar geen enkele invloed op uit kunt oefenen. Het wordt niet elk jaar groter door opbrengst van rente of dividend. Tot het moment dat je een huis verkoopt is een huis een stuk bezit met slechts een fictieve waarde die slechts berust op "zou mogelijk misschien wel een keertje met een beetje geluk zo ongeveer wel een keertje bij benadering dit kunnen zijn"

Gregovic | 10-10-17 | 17:53 | + 4 -

Simpele oplossing voor mensen met hypotheekvrije woning:

1) breng je woning naar box 3 (dat mag).
2) neem een aflossingsvrije hypotheek ter hoogte van de WOZ, tegen 0% rente
3) zet dat geld op een spaarrekening van diezelfde bank, maar dan bij een vestiging in het buitenland, ook tegen 0% rente.

resultaat: vermogen op je buitenlandse spaarrekening hoef je niet op te geven (zie je laatste IB-aangifte: heeft u rente ontvangen van een buitenlandse spaarrekening? antwoord bij 0% rente is NEE). Vermogen huis = schuld huis is geen belasting.

Dus ING, Rabo: maak dit mogelijk !

FW Ta-183 Huckebein | 10-10-17 | 17:43 | + -6 -

Voor de mensen die het niet zo vreemd vinden dat het eigen huis wordt belast, is het aardig om te kijken hoe de woning belast zou kunnen worden.

WAAROM IS HET ZO VANZELFSPREKEND DAT EEN EERSTE LEVENSBEHOEFTE BELAST MOET WORDEN!
Zolang ik een grotendeels onafbetaalde hypotheek heb is het huis van de bank en niet van mij. Zelfs als het huis meer waard wordt, zolang ik er woon kan ik van de waarde van die stenen niet eten.

Ik woon in een simpel rijtjeshuis. Kunnen kopen tegen een niet heel ongunstig tarief. Was zwaar verwaarloosd. Heel veel geld in moeten stoppen om het leefbaar te maken, betaal aan alle kanten op alles wat ik doe al belasting. IB, BTW, OZB, etc. Waarom moet ik dan ook nog eens over de (fictieve, want niet verkocht dus niet gerealiseerde) waarde van die stapel stenen ook nog eens belasting betalen??

Gregovic | 10-10-17 | 17:40 | + 4 -

De wet IB belast even simpel geredeneerd inkomen uit arbeid en uit vermogen. Een eigen huis is feitelijk onderdeel van je vermogen. Als iedereen maar blijft steigeren over het feit dat een eigen huis links- of rechtsom een belastbaar object van vermogen is, dan blijft feitelijk niets meer om verder over te delibereren. De vraag is dan nog waarom er al die jaren nooit een debat is geweest over de toerekening van inkomen uit de eigen woning. Overhangen naar box 3 lijkt systeemtechnisch de juiste move. Dan begrijpt ieder uiteindelijk hopelijk wel de logica die er achter zit

Buerman | 10-10-17 | 17:33 | + -7 -

@Thierry-Rosette | 10-10-17 | 16:24 | + 5 -
Het is geen heimwee, slechts leedvermaak. Een zeer basale, kinderachtige eigenschap. Wacht op een volgende verkiezingsronde in DK, wanneer ook daar een schaamteloze dievenbende het roer zal overnemen. Zoals dat overal en altijd gebeurt. Want het zal blijken, ook Denen zijn mensen.

Montgomery Burns | 10-10-17 | 17:31 | + 2 -

SansUnique : Weet je: het is ook diefstal dat als ik werk, dat de overhead daar dan belasting over krijgt.
De overheid heeft nu eenmaal geld nodig, moet belasting heffen. Diegene die over de balk moet komen, zal dat altijd als diefstal ervaren.

Dagobert1007 | 10-10-17 | 17:25 | + 2 -

'De aow-er met geen of klein pensioen die per ongeluk in een hippe buurt woont, moet natuurlijk niet kapot gaan op het eigenwoningforfait wegens stijgende woningprijzen.'

Dus, wat gebeurt er met die oudjes die de belastingen niet meer kunnen opbrengen? Paar honderd piek volgens de berekeningen nu is potentieel een paar rug per jaar later.

Ze zetten ook meteen een bom onder de voorgenomen wijziging van het erfpacht stelsel in Amsterdam. Als je nu nog voor volledig afkopen kiest ben je gek.

Klapband1408 | 10-10-17 | 17:03 | + 1 -

Het fanatisme waarin Duitse Herder ons Nederlanders elke keer inwrijft dat het in Denemarken allemaal beter geregeld is doet een lichte (dan wel zware) vorm van heimwee vermoeden.

Thierry-Rosette | 10-10-17 | 16:24 | + 18 -

Vermogensbelasting heeft een groot probleem:

"Gij zult niet stelen"

Dat zou tenminste de CU begriijpen.

Dus maak een eerlijke vermogenswinstbelasting met alles erop en eraan (onderhoud, verbouwingskosten aftrekbaar). Maar ja dan valt er juist in crisisjaren niet veel te belasten. En deze schommelingen wil de overheid niet (zie ook ficitieve belasting in Box 3).

redanx | 10-10-17 | 16:21 | + 3 -

JackRyan | 10-10-17 | 15:36 | + 1 -
Ik wacht op het CO2 forfait. Ik adem Zuurstof in en Co2 uit=vervuiling. Kan mij nog een nummer van de Donald Duck herninneren waarin hij de helm van Odin vond en daardoor heerser van de wereld werd. Hij wilde toen iedereen zuurstof metertjes omhangen. Nu maar hopen dat Kutte en zijn 3 volksverklakkers destijd geen abbo op de DD hadden.

Zatkniss | 10-10-17 | 16:11 | + 4 -

@blauwe koe | 10-10-17 | 14:56

Voor dit soort trucks heeft de belastingdienst de 'richtige heffing'.

Joost-Visser | 10-10-17 | 16:06 | + -1 -

@Mans5 | 10-10-17 | 14:42

Uw redenatie is absurd. Zou betekenen dat de BV cash geld heeft en u niet weet daarmee te beleggen.

Joost-Visser | 10-10-17 | 16:03 | + -5 -

@duitse herder | 10-10-17 | 14:11 |

Wha,wha. Bij mij vergeleken heeft u een postzegeltje en ik krijg geld van de overheid toe. Op het terrein is een groot origineel tropisch woud en de overheid betaalt mij om er niets aan te veranderen.

Joost-Visser | 10-10-17 | 16:00 | + 1 -

Het is alweer enige tijd geleden dat ik reageerde op DK.
Destijds vroeg ik om nieuwe stagiaires omdat de toenmalige stuk waren.
Maar sindsdien is er niet veel veranderd, de stagiaires zijn nog steeds stuk, zal wel aan de fopopleiding liggen.
Linksdraaiende debielen die de jeugd leert wat te denken en hoe te redeneren, what could possibly go wrong.... nou alles dus zien we weer...

happen naar de baas | 10-10-17 | 15:58 | + 1 -

Een verkapte vermogensbelasting op je huis. Volgens mij riep 90 procent van de DK lezers dat hier jaren geleden al. Wel bijzonder dat de Roverheid geld weghaalt bij de burgers als het gat in hun eigen hand steeds groter wordt. Ze zouden minder moeten uitgeven om te beginnen bij de zieligheidsindustrie en feelgood uitgaves.

Pierre Tombal, geef je ons nog even je mening over deze nieuwe regeerakkoord maatregelen?

Spaanse Peetvader | 10-10-17 | 15:51 | + 15 -

Wat een misleidende rekensom. Die extra heffingskorting is ter compensatie van de BTW verhoging, de verhoging van de eerste IB schijf en de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Nu is het natuurlijk geen eerlijke rekensom.

GerbenW | 10-10-17 | 15:50 | + 8 -

JackRyan | 10-10-17 | 15:36
Uw koelkast valt voortaan in Box 3, staat in kleine lettertjes in de appendix.

Harry Turtle | 10-10-17 | 15:48 | + 3 -

Zatkniss | 10-10-17 | 15:18 |
"Ook de verlaging van de VPB is voor de kleine BV een sigaar uit eigen doos."

Heel dat regeerakkoord is een bonte verzameling van sigaren uit eigen doos. Rutte hanteert dan ook de andere misselijke politieke truc (naast ergens "een knop" op zetten) om flink te schuiven met de verschillende tarieven op het "mengpaneel" van het belastingstelsel, waarna de kiezer en de media door de gigantische complexiteit de bomen door het bos niet meer zien. Verdeel en heers. Uiteindelijk stiekem gevolg is dat de spaarzame Nederlander er wederom flink op achteruit gaat, maar Rutte (opperframekoning dat hij is) verkoopt dit natuurlijk als een "enorme belastingverlaging", waarbij "iedereen erop vooruit gaat". Blablabla.

Feyman verwoordde het gisteren perfect; Rutte versimpelt het belastingstelsel niet (zoals de wens van velen was), maar hij vormt het juist om tot een flipperkast van ongekende proporties. Alles om de netto-betalers om de tuin te leiden en het ambtenarenapparaat (werkelijke achterban Rutte) van werk te blijven voorzien.

Waar blijft trouwens de koelkastforfait? Nu wel consequent zijn overheid! Dat ding had ik ook kunnen verhuren hé!

JackRyan | 10-10-17 | 15:36 | + 18 -

Dus DasKapitaal gaat mij nu vertellen dat de OZB geen belasting op de woning is???

In de VS wordt de waarde van de woning meegenomen in de vermogensbelasting. Ofwel men kijkt dan naar de WOZ waarde van de woning. Het verschil ten opzicht van vorige jaar wordt gezien als vermogensopbouw (verlies). De vermogensopbouw (inclusief de waardeopbouw van aandelen, auto's, boten, etc) wordt belast..

TuurlijkNiet | 10-10-17 | 15:21 | + 1 -

Wat het kost is 1, maar de NL bananenmonarchie laat zien dat ze totaal onbetrouwbaar is
1. Vanaf 2013 mensen verplichten te gaan aflossen
2. Een box 3 belasting die 2400% is van het daadwerkelijke rendement op een spaarrekening
3. daarmee promoten dat aflossen voordeliger is, dan wordt je tenminste niet onteigent door box 3
4. Mensen gaan dat massaal doen
5. Daarna de mensen als nog pakken.
Je kunt in NL geen dag meer vooruit plannen. Ga beroepsuitkeringstrekkers steeds meer begrijpen. Alleen ezels werken nog in Nederland.
Ook de verlaging van de VPB is voor de kleine BV een sigaar uit eigen doos. Weliswaar gaat voor hen de VPB naar 16%, maar als je het geld eruit wil halen gaat box 2 naar 28.5 %.

Zatkniss | 10-10-17 | 15:18 | + 19 -

Harry Turtle | 10-10-17 | 14:17 |
"Joh dat heb je bij alle spullen die je huurt, maar dan zit dan weer geen forfait op. Waarom zou een volkomen fictief inkomen uit woning dan wel belast moeten worden?"

Omdat het grote kapitaal voor de overheid natuurlijk in de huizenmarkt zit (naast de spaartegoeden), waar ze kennelijk met hun grijpgrage handjes maar niet vanaf kunnen blijven. De overheid is kennelijk van het principe "met grote stappen snel thuis". Iets minder kapitaal zit er in het wagenpark, maar uit die melkkoe valt weinig meer te persen, aangezien zo'n beetje iedereen in Nederland al noodgedwongen in koekblikken van >10 jaar rondrijd. Dat valt me trouwens altijd wel op, in wat voor mooie auto's Duitsers en Belgen altijd rijden. Konden wij dat maar.... alles voor de uit de hand gelopen linkse hobby's van de overheid zullen we maar zeggen (want aan wegen wordt het leeuwendeel van de autobelastingen niet besteed).

Hatchcock | 10-10-17 | 14:42 |
"De eigen woning is vanaf nu een pinautomaat voor de overheid. Als ze geld nodig hebben verhogen ze het forfait en het is nu niet langer mogelijk om dat te ontwijken door af te lossen."

Dat was ook precies de truc van Rutte. Eerst iedereen met een wortel ertoe verleiden z.s.m. af te lossen en als alle makke schapen (het tergend domme stemvee van VVD en CDA) eenmaal binnen zijn het hek snel dichtgooien. Rutte heeft de zuinige en spaarzame Nederlander precies daar wij hij ze hebben wil, in de val.

JackRyan | 10-10-17 | 15:14 | + 28 -

Stemvee stemt op partij met aantoonbaar liegende, corrupte en frauderende voorlieden... en maakt zich kwaad over bestolen te worden.

Het zal aan mij liggen, maar ik snap het niet...

Poekieman | 10-10-17 | 15:07 | + 13 -

orca | 10-10-17 | 14:44 |

Is deze vraag niet beter:

Is het rechtvaardig om de uitgaven van de politiek en de overheid uit de klauwen te laten lopen en de schade middels fantasie rekeningen te presenteren aan de werkende burger ? Door middel van allerlei bedachte belastingtrucs maar vooral de maatschappelijke werkelijkheid van de dag te negeren ?

duitse herder | 10-10-17 | 14:56 | + 26 -

Wat Mans5 zegt:

Eigen woning in een BV wrappen. Geen Box3 (tot 1.000.000) volgens mij en volledige vrijheid in de financiering. Volgens mij doen ze dat in veel andere landen ook (mn. frankrijk). Overdracht wordt dan ook goedkoper, geen overdrachts belasting, want overdracht is aandelen BV en geen OG (wel natuurlijk een (zeer eenvoudige) jaarrekening opstellen).

blauwe koe | 10-10-17 | 14:56 | + 5 -

Gisteren sprak ik al mijn verbazing uit over het opmerkelijke feit dat DK de gedupeerde huizenbezitters geheel ten onrechte betichtte van framing, terwijl het juist Rutte is die framing tot een kunst verheven heeft. Nu doen ze er kennelijk nog een tikkeltje bovenop... het communisme viert kennelijk hoogtij op de redactie van DK (hoe kan het ook anders).

Citaat DK: "De regeling wordt in 20 jaar uitgefaseerd"

Er wordt kennelijk nogal veel belang gehecht aan die periode van 20 jaar, maar daar zei de Telegraaf gisteren zeer terecht het volgende over ( www.telegraaf.nl/nieuws/558109/huisbe... ):

"Het is de bekende politieke truc om ergens ’een knop’ op te zetten, waaraan gedraaid kan worden. Eerst wordt een zekerheid voor mensen subtiel afgebroken door een belastingmaatregel beperkt in te voeren. Een aantal jaren later wordt verondersteld dat de kiezer er wel aan gewend is, niet goed oplet en vervolgens verrast kan worden met een veel forser tarief. Of in het geval van de hypotheekrenteaftrek, met een veel snellere beperking dan eerder is voorgesteld."

Kortom, er wordt "een knop" op gezet, om vervolgens die periode van 20 jaar bij een volgende begroting flink in te korten (zie ook AOW, HRA, waar de truc ook toegepast wordt, soort van kokende-kikker-principe) en er vervolgens natuurlijk nog wat scheppen bovenop te doen, met als uiteindelijk doel het eigen huis tot een extra melkkoe om te vormen (in navolging van bijv. de auto).

En wat is dat voor bedriegerij om een woonhuis te belasten? De OZB belasting kan ik nog begrijpen, die opbrengst komt ten goede aan de gemeentelijke voorzieningen rondom je huis, maar welke rechtvaardiging ligt er nou ten grondslag aan een eigenwoningforfait? Wat krijgt de belastingbetaler daarvoor terug? Juist, niets! Het is gewoon een verkapte vorm van vermogensbelasting, over opgebouwd kapitaal waar al lang en breed belasting over betaald is.

En waar denkt de overheid dat je het geld vandaan haalt om deze belasting van te betalen? Als je heel je leven in hetzelfde huis woont, dan zul je nooit enig rendement uit dat huis halen. Het kost ieder jaar alleen maar geld, aan onderhoud en verzekeringen. Waarom voert Rutte III dan niet, tegelijkertijd met het afschaffen van de wet Hillen, een nieuwe aftrekpost in voor de kosten aan een huis, zoals onderhoud en verzekeringen? Dat was immers een integraal onderdeel van de oorspronkelijke wet rondom de HRA, zoals die kennelijk ergens in de 19e eeuw is ingevoerd. Dat integrale onderdeel wordt voor het gemak maar even vergeten door zowel Rutte als DK.

Wees dan gewoon eerlijk als overheid en zeg dat je zwaar geld tekort komt voor de uit de klauwen gelopen linkse hobby's. En dat de zuinige en spaarzame Nederlanders daarvoor (wederom, zoals altijd) mogen opdraaien.

JackRyan | 10-10-17 | 14:55 | + 84 -

De hele discussie gaat aan de crux voorbij: is het rechtvaardig om bezit te belasten?

orca | 10-10-17 | 14:44 | + 28 -

Zal de fiscalist bellen of ik mijn huis aan de BV kan verkopen en deze dan ga huren van de BV. In de BV heb je geen verplichting m.b.t. aflossing hypotheek en de rente is eeuwigdurend aftrekbaar en kun je de onderhoudskosten/gemeente belastingen aftrekken van de winst. Bijkomend voordeel is dat je direct prive geld in handen hebt om te gaan beleggen op de beurs.

Mans5 | 10-10-17 | 14:42 | + 38 -

Jaja, in wordt in 20 of 30 jaar uitgefaseerd. Net zoals de hypo aftrek in kleine stapjes verlaagd zou worden. Ik weet nu al: bij de eerste volgende ' crisis ' wordt dit versneld. De eigen woning is vanaf nu een pinautomaat voor de overheid. Als ze geld nodig hebben verhogen ze het forfait en het is nu niet langer mogelijk om dat te ontwijken door af te lossen.

Hatchcock | 10-10-17 | 14:42 | + 39 -

Eigenlijk is die hele woning-ellende is ontstaan omdat die woning eigenlijk in box 2 hoorde (als je de redenatie uit 1800 volgt). Maar ja, box 2 was voor ondernemers(een bijzondere diersoort in Nederland).
Box 3 is zeker een betere keuze.

frank87 | 10-10-17 | 14:31 | + -10 -

En ik begrijp best dat je vermogensgroei wil belasten, maar waarom dan niet D) Pas bij verkoop van de woning wordt de overwaarde (na inflatie correctie) belast.
De rest is geneuzel over volkomen fictief en immobiel vermogen. In je huis woon je.
Wat een flut artikel vol waardeloze redeneringen.

Harry Turtle | 10-10-17 | 14:24 | + 31 -

@Gebeten Hond | 10-10-17 | 14:16 | + 0
'Als je je op het standpunt stelt dat dit diefstal is, en daar kan ik wel in meegaan, moet je gewoon de hele bende afschaffen'

Exact. In een echte woningmarkt waar vooral tussen generaties van woningen verwisseld wordt, waar erfenissen niet worden afgeroomd, waar weinig dus hypothecair geld nodig is, waar meer bouwgrond ter beschikking komt ten koste van ongebruikt agrarisch perceel etc etc heb je die hele fiscale reparatieset niet nodig.

In Italië, ook een dichtbevolkt land, verwisseld 80% van de huizenvoorraad van eigenaar zonder hypotheek. Het kan gewoon. Maar hier werkt Den Haag vanuit een welbegrepen eigenbelang mee aan het onteigenen van privébezit. Zij zijn de 'enemy within' die jou coute que coute van hen afhankelijk wil maken.

SansUnique | 10-10-17 | 14:24 | + 42 -

Nog makkelijkere tip: Ruil met uw buurman van huis. Spreek een fictief huurbedrag van E100 per maand af. Dan is het probleem ook opgelost.

Haberdoebas | 10-10-17 | 14:23 | + 11 -

'Qua rechtvaardigheid zouden we zeggen van ja: een huurder betaalt de belasting die de verhuurder van de woning betaalt'
.
Joh dat heb je bij alle spullen die je huurt, maar dan zit dan weer geen forfait op. Waarom zou een volkomen fictief inkomen uit woning dan wel belast moeten worden?
.
'Qua historisch zouden we ook zeggen ja: want sinds eind 1800 betaalt men belasting over de eigen woning.'
.
'We doen het altijd al zo' is geen valide argument, regeren is vooruitzien weet u nog.
.
'Afijn, men mag vinden dat de eigen woning belastingvrij dient te zijn, maar dan volgt men een ietwat opmerkelijke CDA-met-oudere-achterban-lijn.'
.
Ja tegen zulke sterke argumentering kan ik niet op hoor.

Harry Turtle | 10-10-17 | 14:17 | + 36 -

SansUnique | 10-10-17 | 14:11 | + 0 -
Eens. Maar was dat niet de gedachtegang achter de invoering van de hypotheekrenteaftrek? Dat men gestimuleerd werd om huizenbezitter te worden. Nu blijkt dat dit niet het enige effect is (huizen zijn kunstmatig duurder geworden), wordt gepleit voor afschaffing.

Als je je op het standpunt stelt dat dit diefstal is, en daar kan ik wel in meegaan, moet je gewoon de hele bende afschaffen. Geen renteaftrek meer en ook gaan ewf meer. Het afschaffen van de wet Hillen is wat mij betreft puur om het speelveld weer gelijk te maken.

Gebeten Hond | 10-10-17 | 14:16 | + 1 -

Aan de gezondheid van de andere DK deelnemers denkend, zal ik geen cijfers bekend bekendmaken van belastingen op mijn Deens woonhuis van 40 x 30 meter, BG en 1 etage op 5000m2 grond met eigen weg.

Vandaag dan.

duitse herder | 10-10-17 | 14:11 | + -55 -

'Dat brengt ons in deze discussie bij de vraag: vinden we dat de eigen woning belast moet worden? Wij zouden zelf zeggen van ja: economisch gezien is dat namelijk logisch'

Dat is economisch gezien helemaal niet logisch. Economisch is het veel beter dat mensen onvervreemdbaar bezit verwerven in de basiscondities voor hun leven. Huurders zouden eigenaren moeten worden - dat is een veel betere strategie. Stichtingskosten van een woning moeten zò laag zijn dat een ieder zich een stulpje kan permitteren. De huurmogelijkheid blijft dan over voor hen die hun inkomen niet willen omzetten in het bezit van een woning of die de flexibiliteit van snel kunnen verhuizen willen behouden.

Het afromen van eerlijk verkregen bezit heet gewoon: diefstal, onteigening. Daar is niks positiefs aan. En het bevordert op geen enkele wijze de welvaart in een samenleving. Onzin.

SansUnique | 10-10-17 | 14:11 | + 119 -

bijna_raak | 10-10-17 | 14:04 | + -1 -
Omdat hij komt met steekhoudende argumenten? Weerleg ze dan.

Overigens is Van Wensen al niet meer up-to-date. Het schijnt namelijk in 30 ipv 20 jaar afgebouwd te gaan worden. Hebben de heren nog even snel veranderd omdat alles en iedereen heel boos werd.

Gebeten Hond | 10-10-17 | 14:08 | + -2 -

Vaan Wensen is leuk aan het solliciteren bij een voorliegersclubje

bijna_raak | 10-10-17 | 14:04 | + 27 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken