DasTabel! De beleggingsportefeuille van de ECB naar land, sector en risico

Qua bedrijfsobligaties dan
Qua bedrijfsobligaties dan
De ECB heeft sinds maart 2015 voor €2 biljoen aan staatsobligaties opgekocht en ook nog eens voor €115 miljard bedrijfsobligaties. Maandelijks komt daar €60 miljard euro bij, waarvan zo rond de €8 miljard naar bedrijven gaat (pdf). Tot vandaag deed de ECB geheimzinnig over die aankopen, bang om op de opkoopstrategie prijs te geven en beleggers wijzer te maken dan nodig. Maar goed, zegt de Financial Times vanachter de betaalmuur, politici willen graag wat meer transparantie bij de ECB. Zeker op het gebied van bedrijfsobligaties. Multinationals worden immers gesponsord door de centrale bank; de opkoopoperaties drukken de rente die bedrijven moeten betalen op hun obligaties. Ligt nogal gevoelig, want levert dit geen oneerlijke concurrentie op met het mkb dat eigenlijk nooit obligaties uitgeeft maar wel heel lang moet zeuren bij de bank om een lening tegen een veel hoger tarief? Enniewees, lijsten van bedrijven verstrekte de ECB al sinds langere tijd (met BMW, Heineken, Unilever, Autoroutes du Sud de la France, alles). En sinds vier uur vanmiddag is het ietsiepietsie minder geheimzinnig want daar komt info bij over de rating, land van herkomst en sector. Hebben we in een excelletje gezet. Gewoon, omdat het kan. Nu wachten op de afbouw van de portefeuille. Van de bedrijfsobligatieportefeuille ter waarde van €115 miljard is belegd in:

dastabelsectorindelinglandenalles.jpg

Reaguursels

Inloggen

Ecb(EU) tactiek, alles kopen, wordt een socialistische natie.

rifraf | 07-10-17 | 11:14 | + 0 -

Ecb(EU) tactiek, alles kopen, wordt een socialistische natie.

rifraf | 07-10-17 | 11:14 | + 0 -

Het zijn andere invloedssferen die de grote bedrijven, ex-staats, multinationals of met prdikaat koninklijk hebben. Hogere geldhopen (rijker gevulde pruimenbomen) trekken politici aan. Er ontstaat een wisselwerking via lobbies. In het MKB heb je mazzel als je de wethouder kent via de bowlingclub, bij de grote jongens bellen ze de minister. Of het KH doet even een beleefdheidsbezoekje voor je nieuwe contracten.

squadra | 07-10-17 | 11:02 | + 10 -

QE (= geld 'printen') gaat pas afgebouwd worden als Zeuropa economisch concurrerend wordt (= nooit), of als Neuropa op een meer directe manier belastinggeld door gaat sluizen naar Zeuropa.

Helaas zie ik dat laatste wel gaan gebeuren, binnen afzienbare tijd, met Merkels, Ruttes en Pechtolden aan de macht.

Poekieman | 07-10-17 | 10:52 | + 6 -

als de ecb zou stoppen met het gratis geld geven aan de grote EUROPESE bedrijven dan zijn die morgen kapot en heb je massa werkeloosheid en onrust
De grote bedrijven met massale schulden (neem bv de klm/alitalia en vele naderen) als die rente over de schulden ZOUDEN moeten aftikken dan werd er iedere dag veel verlies geleden
zelfs de vakbonden snapoen dat niet en de politieke figuren zwammen onzin

henk voedselbank | 07-10-17 | 09:05 |

Het klinkt alsof u een alcoholist wil redden door hem geld te geven. Op de korte termijn is hij geholpen ja, maar op lange termijn maakt u het alleen erger. Als straks de QE wordt afgebouwd vallen die bedrijven alsnog om, en nog sneller dan voorheen omdat ze aan het infuus liggen.

nieuwe_Deen | 07-10-17 | 10:31 | + 10 -


Bij ons (bank) kijkt MKB inderdaad nog tegen 6-14% aan. Uitgezonderd de miljoenen die rechtstreeks vanuit de ECB naar klant zijn doorgesluisd. Geen wonder dat meer en meer bedrijven de stap zetten richting crowdfunding. Helaas is het daar nog heel moeilijk het kaf van het koren te scheiden als investeerder.

Ouwe Jood | 07-10-17 | 10:07 | + 2 -

duitse herder | 07-10-17 | 07:13 |
99% van bedrijven binnen de marktsector is MKB, 61% van het bbp op conto van het MKB, 70% van de beroepsbevolking werkt in MKB.

Buerman | 07-10-17 | 09:56 | + 5 -

als de ecb zou stoppen met het gratis geld geven aan de grote EUROPESE bedrijven dan zijn die morgen kapot en heb je massa werkeloosheid en onrust
De grote bedrijven met massale schulden (neem bv de klm/alitalia en vele naderen) als die rente over de schulden ZOUDEN moeten aftikken dan werd er iedere dag veel verlies geleden
zelfs de vakbonden snapoen dat niet en de politieke figuren zwammen onzin
JObje cohen-- je moet de (zeer laag opgeleide) nieuwe verrijkers direct aan het werk zetten
WELK werk dan jobje van de pvda-- burgemeester van amsterdam of zo
Laag werk is er al niet genoeg voor de NEE-SP leden

henk voedselbank | 07-10-17 | 09:05 | + -2 -

Dit zijn geen economische keuzes maar politieke keuzes.

duitse herder | 07-10-17 | 08:44 | + 6 -

Buerman | 06-10-17 | 21:13 |

Er staat mij iets van bij dat het NL mkb 80% van de economie draagt.

duitse herder | 07-10-17 | 07:13 | + 2 -

Er zitten verschillende staatsbedrijven bij, w.o. Urenco (NL/D/VK), TenneT (NL), GasUnie (NL), Deutsche Bahn (D). Plus nog de nodige bedrijven waar er een overheidsbelang is (vooral in telecom, spoor, nutsbedrijven). Opvallend is het geringe aandeel Oost-Europese bedrijven. Dat zal met de credit ratings te maken hebben, alleen snap ik dan het aandeel Italië en Spanje weer niet. Misschien dat ook de Oost-Europabank een directe inzet van de ECB overbodig maakt.

GerbenW | 07-10-17 | 04:01 | + 2 -

Dus als ik het goed begrijp koopt de ECB obligaties op van de Franse staatsonderneming GDF Suez die met dat geld Van Ganzewinkel opkoopt. Dus als Nederland mag je twee keer betalen. Eenmaal voor de aankoop van Van Ganzewinkel door het Franse Overheidsbedrijf en vervolgens dubbel voor je vuilnis om de overname te betalen.

Haberdoebas | 06-10-17 | 23:50 | + 44 -

Een centrale bank die iedere maand voor 8 miljard aan bedrijfsobligaties koopt!?! Waar blijven de WTO klachten over staatssteun? Want dat is het in feite (even buiten het feit dat de EU geen staat is).
Dus de centrale banken, samen de ECB, die als mandaat hebben om prijsstabiliteit (naja -~2% p/j) te bewerkstelligen doen in feite aan monetaire financiering (by proxy) en staatssteun aan multinationals.
Roept daar iemand in de verte dat dit systeem failliet is?

CaesarSalad | 06-10-17 | 22:11 | + 19 -

De percentages komen exact overeen met de lobbyisten in Brussel. Makkelijk om af te lezen hoe de invloedssfeer verdeeld is.
Frankrijk en Duitsland hebben zo ongeveer alles te zeggen. Op de 2e rij zitten Spanje en Italië. En de Lage Landen krijgen ook nog iets te vreten. Tot slot ook nog een fooi voor de Zwiterse bankier.

Nonkel Frituur | 06-10-17 | 22:08 | + 20 -

Het wordt een beetje lacherig afgedaan in een bijzin, maar fijn dat het punt wordt gemaakt dat het het MKB, inclusief kleine zelfstandigen, altijd moet knokken voor zijn bestaan en niet of nauwelijks inbreng heeft in de kamers waar de besluiten vallen. De midden- en kleinbedrijven geven in Nederland werk aan 70% van de beroepsbevolking (ruim 98% van de geregistreerde bedrijven), maar hun invloed is omgekeerd evenredig met die van het grootbedrijf. Die zitten in posities waarin zij hun belangen goed naar voren weten te brengen. Geen idee ook waarom bijvoorbeeld Heineken een voordeelpositie moet hebben bij de verstrekking van kredieten.

Buerman | 06-10-17 | 21:13 | + 46 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken