ABN Amro mag blijven rommelen met de spaarhypotheek

Kifid vindt dat goed
Kifid vindt dat goed
En dan nu een hypotheekkwestie die al lang en breed opgelost had moeten zijn, maar nog niet is. Eind 2015 verzekerde de AFM ons dat banken hun klanten met een spaarhypotheek geen poot mogen uitdraaien. Toch doet ABN dat nog steeds en krijgt het gelijk van het financiële klachteninstituut Kifid dat de materie niet lijkt te willen begrijpen. Dat blijkt uit een uitspraak die vandaag op de site van het Kifid te vinden is (hier-pdf). Duiken we eerst kort in wat hypotheekdingen en daarna de uitspraak van het klachteninstituut over het gesodemieter van ABN.

Sparen = aflossen
Bij een spaarhypotheek lost de klant tijdens de looptijd niets af op de schuld. De aflossingen worden als premies gestort op een spaarpolis die gedurende de looptijd aangroeit en aan het einde gegarandeerd genoeg oplevert om de hypotheek mee af te lossen. De klant stort premies op de polis, de bank heeft alle zeggenschap over de polis, omdat de polis aan de bank is verpand. Dan valt er nog veel meer te vertellen over deze hypotheekvorm, maar dat gaan wij niet doen. Wel wikipedia.

Minder schuld, lagere rente
Dan is er ook nog het gegeven dat banken hypotheken in risicoklassen onderverdelen: hoe lager de schuld ten opzichte van de waarde van de woning, hoe lager de rente. Die schuld/waarde-verhouding drukt de bank uit in risicoklassen. Bij ABN is in deze casus de rente het laagste in de klasse tot 65% (schuld 65, waarde woning 100), dan tot 85% en dan weer hoger dan 85%. Het is onbekend welke schuld/waarde woning in deze casus van toepassing is, maar doet niet terzake. Banken hebben na druk van de AFM afgesproken om uit overwegingen van fatsoen de rente te verlagen als de klant tijdens de looptijd in een lagere risicoklasse valt. Dat kan het gevolg zijn van gestegen woningprijzen of aflossingen op de schuld. In deze casus neemt de waarde van de spaarpolis toe, want sparen = aflossen. De klant vraagt bij een renteverlenging van de hypotheek of ABN wil uitgaan van een lagere risicoklasse. De bank doet dat namelijk bij alle spaarhypotheken onder druk van de AFM omwille van het klantbelang.

Maar in dit geval niet
De reden van onze weigering, zegt ABN, is dat de spaarpolis in dit geval niet bij ABN zelf loopt, maar bij verzekeraar Reaal. En dat is een ander bedrijf. En daarom, vervolgt ABN, hebben we geen controle over de spaarpolis. En we zijn dan ook niet verplicht de rente aan te passen, want dat heeft de AFM namelijk in 2014 uitgelegd in het Financieele Dagblad, zegt de ABN die het krantenknipsel bijvoegt in contact met de klant en de procedure. Opmerkelijk, maar niet voor het Kifid. Het klachteninstituut vindt het volstrekt logisch dat ABN met de klant communiceert en procedures voert middels krantenartikelen. Ook stelt het geen één kritische vraag over het artikel. Bijvoorbeeld: zijn de opvattingen van de AFM in het jaar van deze zaak (2016) nog steeds hetzelfde als in 2014? En heeft de journalist alles helemaal goed opgeschreven?

Arme klant
De klant probeert het Kifid uit te leggen waarom het verhaal van ABN niet klopt. Want a) feitelijk gezien is het risico voor ABN nul (de polis is verpand, niemand kan aan de polis komen zonder toestemming van ABN) en b) als Reaal failliet gaat, dan is de ABN ook de lul, want ABN adviseerde deze klant ooit het gedeelte van de spaarhypotheek onder te brengen bij Reaal. 'Daarmee kan naar mijn mening ook niet gezegd worden dat de opvatting van de AFM in lijn is met het beleid van de bank: de AFM spreekt de bank er blijkbaar in zo'n geval slechts niet op aan', zegt de klant tegen het Kifid en ABN.

Nog een keer verhelderen dan maar
Het Kifid vaart helaas blind op het verhaal van ABN, zegt dat er op grond van de bankvoorwaarden geen verplichting is voor ABN om de rente aan te passen (wat vreemd is gezien het gewijzigde beleid onder druk van de AFM) en verwijst tot overmaat van ramp naar twee eerdere uitspraken die het zelf heeft gedaan. Maar die gingen over heel andere hypotheekvormen (hypotheken met beleggingspolissen, geen spaarpolissen). We begrijpen dus niet waarom het Kifid zo soepeltjes meebeweegt met het zwakke verweer van ABN. We hopen dat de AFM nog een keer uitleg wil geven aan het Kifid. Is wel zo handig voor het klantbelang.

Reaguursels

Inloggen

Waarom gaat iemand nog naar het Kifid?

Raider Twix | 27-09-17 | 16:47 | + 0 -

@Frits de Vriez | 26-09-17 | 23:44
De schuld is altijd hoger dan het spaarsaldo. Je lost namelijk niks af op de lening zelf. Deze hypotheekvorm werd oorspronkelijk overigens `levenhypotheek` genoemd omdat de voorwaarden voor de belastingvrijstelling van het gespaarde vermogen vereisen dat je deze hypotheek langer aanhoudt dan per de gemiddelde verhuisfrequentie gangbaar is/was voor andere hypotheekvormen.

Effectief is een (bank)spaarhypotheek in zijn meest transparante vorm (de bankspaarhypotheek) gewoon een annuïteitenhypotheek. Voor de klant heeft deze hypotheekvorm één heel duidelijk voordeel en dat is dat de verhouding rente versus aflossing gedurende in ieder geval de rentevastperiode constant blijft. In tegenstelling tot een normale annuïteitenhypotheek is daardoor niet alleen de bruto last constant, maar (het effect van eigenwoningforfait daargelaten) ook de netto last. Het suggestieve voordeel is dat je de inleg ook nog eens beter kan laten renderen door het te laten beleggen, maar dat blijkt in de praktijk erg tegen te vallen omdat je dan tegen bizarre kostenstructuren aanloopt die van geweldige beleggingsresultaten een middelmatig rendement maken.

Er is echter nog een voordeel, hoewel die ook een nadeel kan blijken. Wanneer bij een renteherziening de rente verandert geldt die nieuwe rente ook voor het reeds ingelegde vermogen. Een stijgende rente kan daardoor als gevolg hebben dat je effectief juist een lagere maandlast krijgt. Andersom: als de rente daalt kan dit juist weer een hogere maandlast opleveren. Belangrijker is echter dat beide variaties significant kleiner zijn dan de oorspronkelijke rentevariatie. Bij een rentestijging van vijf procent naar zeven procent (plus veertig procent variatie) bedraagt de variatie van de maandlast plus zes procent als dit in jaar tien gebeurt en minus drie procent in jaar twintig. Het is dus een mooie manier om jezelf in te dekken tegen voor jou negatieve ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

Pierre Tombal | 27-09-17 | 11:23 | + 0 -

@bromtol12
Omdat de spaarrente en de hypotheek niet gelijk zijn . De hypotheekrente hoger is en over het spaargedeelte variabel en dus laag is ,ook bij een deposito. Verder vreet de progressieve vermogensrendementsheffing het spaartegoed verder aan.

arlen | 27-09-17 | 11:09 | + 0 -


Frits de Vries. Voeg daar nog even de mooie mosten die in zo’n polis zitten aan toe en de kosten voor de overlijdensdekking... en je weet dat het drama is.

Ouwe Jood | 27-09-17 | 05:35 | + 0 -

Als ik het goed begrijp handelt ABN Amro in deze zaak dus NIET in het belang van de klant? Heel vreemd... Banken handelen toch altijd in het belang van hun klanten?!?

Rhenium | 27-09-17 | 02:18 | + 0 -

@bromtol12
Dat zeggen de banken ook maar gaat vaak niet op. Hoge rente is leuk voor het spaardeel maar niet voor de daaraan gekoppelde schuld. Meestal is het spaarsaldo lager dan de schuld, dan wil je dus lage rente. HRA verandert daar niets aan, het vermindert hoogstens het nadeel. Terzijde: de gemiddelde hypotheek loopt in Nederland iets van 7 jaar, vandaar dat in veel gevallen de schuld hoger zal zijn dan het spaarsaldo.

Frits de Vriez | 26-09-17 | 23:44 | + 1 -

Pffff rekenmeesters

Naja | 26-09-17 | 22:57 | + 0 -

bromtol12 | 26-09-17 | 21:15 |

Uit het Kifd document leid ik af* dat de hypothecaire lening van de klant uit drie delen bestaat:
- leningdeel 1 (een Spaar/Leven Hypotheek);
- leningdeel 2 (een Bankspaar Hypotheek); en
- leningdeel 3 (een aflossingsvrije hypotheek).

Juist over de laatste leningdeel, dus aflossingsvrij) wil de klant een lagere rente hebben op basis van een gespaarde tegoed.

*heb het even heel snel doorheen gelezen, ik kan me vergissen.

Brainless talent | 26-09-17 | 22:37 | + 2 -

@Wakkaman: klopt op zich. Maar het ministerie van Financiën heeft hier niet voor niets toch nèt wat meer bemoeienis en omkijken (zie bijvoorbeeld rapport 2016 van een externe instantie naar de onafhankelijkheid) dan het miniserie van Verkeer bijvoorbeeld heeft naar brancheorganisatie BOVAG.

Wering | 26-09-17 | 21:58 | + 2 -

@Wering, Kifid is een brancheorganisatie, komt in principe vrij weinig belastinggeld aan te pas. Misschien je tirade ff een tikkie herschrijven?

Wakkaman | 26-09-17 | 21:27 | + 1 -

Ik snap niet waarom die klant een lagere rente wil. Bij een spaarhypotheek is een hogere rente juit gunstiger. Je hoeft minder in te leggen bij een hogere rente om het eindbedrag te halen. Je betaalt ook meer rente over de schuld, maar daarvan krijg je een deel weer terug via de HRA...

Eigenlijk eist de klant dat hij meer wil betalen en de bank zegt dat het niet mag. Dan voldoet de bank wel aan zijn zorgplicht toch? :)

bromtol12 | 26-09-17 | 21:15 | + 1 -

Reaal: verkocht voor €1, moest 1,35 miljard bij om er weer een gezond bedrijf van te maken. Niet dat iemand wist waar dat geld vandaan kwam, want hoe Anbang in elkaar steekt weet niemand.
Daar zou ik me persoonlijk de meeste zorgen over maken.

Coffee Party | 26-09-17 | 20:00 | + 1 -

Zoals de KNVB het schoothondje is van AJAX, zo zijn de AFM, het KIFID en DNB de schoothondjes van de Smeerlappenbank. Dit is sinds de mislukte overname en de daaropvolgende nationalisatie van de Smeerlappenbank nog niet veranderd.

Haberdoebas | 26-09-17 | 19:12 | + 4 -

ABN mro mag overal mee blijven rommelen. Net als de andere banken.
Het kifid zal altijd blind varen op het verhaal van medewerkers die namens de banken zaken bij het Kifid behandelen; dat zijn namelijk héél vaak ooud-Kifid medewerkers die het klappen van de zweep van binnen uit heel goed kennen en een verhaal mogen ophangen tegenover hun oud-collega's van het Kifid.

Het optuigen en in stand houden van dat instituut kost ons heel veel belastinggeld, maar dan heeft de overheid wél wat: een instituut waarna men kan verwijzen als zou daar "onafhankelijk" beoordeeld zijn of er "rechtvaardig" is gehandeld...
Mooi toch, die extra bescherming voor banken en financiele dienstverleners?

Wering | 26-09-17 | 18:44 | + 5 -

"Maar die gingen over heel andere hypotheekvormen (hypotheken met beleggingspolissen, geen spaarpolissen)."

Wat het dan zo jammer maakt is dat je met heel weinig onderzoek had kunnen concluderen dat deze hypotheekvormen in essentie wel degelijk gelijk zijn. Het gaat in beide gevallen namelijk om een verzekeringsproduct. Dat de klant voor een ander type risico heeft gekozen (te weten: geen) maakt hierin geen verschil. Het zou anders zijn geweest wanneer het een bankspaarhypotheek was geweest, want die wordt dus wel door de bank zelf beheerd.

Pierre Tombal | 26-09-17 | 18:15 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken