Hopla! Zorgpremie en eigen risico ... omlaag

Gaat lekker zo
Gaat lekker zo
DSW gooit vandaag een schitterend persbericht in het hoenderhok. Volgens de zorgverzekeraar die altijd als eerste met de nieuwe zorgpremies naar buiten komt, gaat het kabinet in de Miljoenennota uit van te hoge zorgkosten over 2017: 'Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager dan verwachte loon- en prijsontwikkeling. Doordat de Miljoenennota 2018 gebaseerd is op deze te hoge zorgkosten van 2017, verwacht DSW dat ook in 2018 de zorgkosten lager zullen uitvallen dan begroot. Daarnaast zet DSW meer reserves in dan in de Miljoenennota wordt verondersteld'. En dat zorgt ervoor dat 'de premie voor 2018 daalt met €6 per jaar naar €1.290 per jaar (€107,50 per maand)'. De vraag is wie DSW hiermee een zetje geeft. De oppositiepartijen (van het aanstaande kabinet Rutte III) willen dat het kabinet €150 mio extra aan zorgverzekeraars geeft, zodat zij de zorgpremie kunnen verlagen. Maar volgens DSW is dat dus kennelijk niet nodig. Hoewel de premie natuurlijk nog verder omlaag gaat als die €150 mio er wel komt. Met de uitkomst van het debat hierover is geen rekening gehouden, schrijft de zorgverzekeraar in het persbericht. Maar daar laat DSW het niet bij.

De zorgverzekeraar vindt ook nog iets van het eigen risico en de oeverloze discussie daarover. Oorspronkelijk zou het eigen risico in 2018 naar €400 gaan, maar Rutte III wil een bevriezing op €385 (volgens de Raad van State een aardig bedoeld, maar verder onzinnig plan). DSW: 'De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg. De huidige hoogte van het eigen risico is ruim voorbij het niveau waarbij hiervan nog echt sprake is. Daarmee komt de rechtvaardiging van het hoge eigen risico te vervallen. Door het eigen risico met een symbolisch bedrag van €10 te verlagen, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen'. Nu vragen we ons af waar DSW zich precies op baseert als het zegt dat bij het eigen risico de grens van de remmende werking is gepasseerd (ligt die dan bij €10/€75/€250?), maar daar gaat het even niet over. We zijn benieuwd of de oppositie Rutte III al voor de start kan vloeren - en natuurlijk wat de andere verzekeraars doen (dat horen we uiterlijk 12 november).

Reaguursels

Inloggen

@duitse herder | 26-09-17 | 19:50 |
Dat klopt, maar heeft niet zowat iedereen die zich in de afgelopen tig jaren ooit in een wachtkamer bij een huisarts en/of ziekenhuis precies dezelfde ervaring?

No problem hoor, ik snap echt wel dat dat maar een minimale factor is m.b.t. de totaliteit van de geëxplodeerde zorgkosten, maar toch.

Ik ben overigens weer behoorlijk benieuwd naar al die mensen die zich weer een aanvullend pakket zullen laten aansmeren in 2018, omdat ze hoegenaamd "zo goed mogelijk verzekerd" willen zijn. Lekker betalen voor zaken die je òf niet nodig hebt (hocus-pocus "alternatieve geneeswijzen", kraamverzorgingspakketten als je 50+ bent, e.d.), òf veel beter gewoon uit eigen zak kunt betalen (tandartsverzekeringen!).
Tenzij je daadwerkelijk chronisch ziek bent en dit soort peperdure aanvullende verzekeringen inderdaad nodig hebt - Zeg. Ze. OP!

EefjeWentelteefje | 27-09-17 | 02:23 | + 1 -

Leuk dat ze de basisverzekering verlagen met een giga-bedrag van 6 euro hoor, maar dat zullen ze via de aanvullende pakketten en tandartsverzekering ongetwijfeld dubbel en dwars terughalen.

RaymyJanssen | 26-09-17 | 20:45 | + 0 -

@Wering | 26-09-17 | 17:59
Toen gingen mensen dood omdat er geen genezing mogelijk was, nu wel alleen kost dat €100.000 pp
Nu zijn MRI's gewoon geworden, toen niet en moest je maar wat gokken op basis van een vage röntgen foto...

ZwarteDag | 26-09-17 | 20:30 | + 0 -

DSW heeft het afgelopen jaar de premie fors moeten verhogen en heeft daarmee de groep mensen die alleen overstappen ivm premie weggejaagd. Door de premiestijging is de solvabiliteit fors gestegen en DSW maakt de keuze om de opgebouwde reserves in 1 keer uit te betalen. Is een keuze die men maakt.

Het maakt DSW echter wel behoorlijk grillig in zijn premiebeleid. Van grootste stijger met de premie naar nu een premieverlaging. Puur reclame en verzekerden die reeds lang verzekerd zijn bij DSW zijn op de langere termijn de dupe.

jezusisonzin | 26-09-17 | 20:22 | + 0 -

EefjeWentelteefje | 26-09-17 | 18:18 |

Herinner me een tekst van je. Het ging over wachten in een ziekenhuis. Thema: er waren ook enkele Nederlanders die moesten wachten. De rest waren geen Nederlanders.

duitse herder | 26-09-17 | 19:50 | + -2 -

@Wering | 26-09-17 | 17:59 |
Het lijkt mij een kip-of-ei-probleem: is het morele verval (graaicultuur) het gevolg van de doorgedraaide privatisering van - voorheen - overheidstaken, of juist andersom?

@duitse herder | 26-09-17 | 09:54 |
Geen idee waarom specifiek naar mij wijst in deze kwestie.

EefjeWentelteefje | 26-09-17 | 18:18 | + 2 -

Bytemaster | 26-09-17 | 14:12 |

Vraag mij dan wel af hoe het kan dat wij nu procentueel gezien beduidend méér belasting betalen en men er destijds veel meer diensten voor kon leveren vanuit de overheid:
ziektekosten, post, spoorwegen, telefonie, Gemeentelijke Energie Bedrijven, beter onderwijs, gemeentepolitie (die ook blijkbaar veel duurder zou zijn dan 1 landelijks korpt), etc. etc.

Toen was het in NL prettiger, schoner, minder crimineel, lager sterftecijfer per 1000 inwoners, gemeenten waren geen opdrachtgevers aan externe bedrijven maar voerden zelf veel taken uit (groenvoorziening, schoonmaak, onderhoud, e.d.) er waren nog mensen die redelijk zelfstandig een beroep/vak uitoefenden (i.p.v. protocollen, procedures kunnen lezen en uitvoeren), het kwade gedrag werd nog wel eens gestraft en het goede beloond, daar waar nu goedwillenden alleen nog maar opdraaien voor alles wat fout is. Etc.

Zijn we dan echt alleen maar in verval geraakt door dat voormalige ziekenfondssysteem?
Ik denk eerder dat er geen enkele moraal meer is. Voornamelijk omdat er ook geen voorbeelden meer zijn van mensen in publieke functies die rechtschapen zijn en handelen.

Wering | 26-09-17 | 17:59 | + 5 -

Toen ik ergens rond 1999 particulier verzekerd raakte koste dat geloof ik fl. 55,- in de maand, en alles wat ik verzinnen kon werd vergoed.

Wat het nu kost en wat je nu krijgt hoef ik hier niet uit te leggen.

Regeringen en verzekeraars kunnen het ook niet uitleggen. Maar betalen zullen we.

Vogelbeest | 26-09-17 | 15:23 | + 5 -

@Sjnuffel | 26-09-17 | 13:53
.
Veel van die aspecten die jij noemt zijn terug te voeren op het ziekenfondssysteem omdat er totaal geen prikkel was om het rustig aan te doen met het geld of wegen te zoeken die efficiënter en goedkoper zijn.
Groot is verschil met de omringende landen is juist dat ziekenfondssysteem dat wij gehad hebben. natuurlijk zijn er meer aspecten die een rol speelden, maar het ziekenfonds met afstand de grootste. Dan spreek je over tientallen miljarden. Toename van geweldsdelicten valt gewoon weg in de ruis vergeleken met die tientallen miljarden.

Bytemaster | 26-09-17 | 14:12 | + -2 -

Bytemaster | 26-09-17 | 09:39 | + 7 -
Het zorgprobleem is niet aan één oorzaak te wijten, maar aan vele.
Als ik even snel nadenk en het e.e.a. op een rij zet:

- Patentrecht; waardoor medicijnen jarenlang voor een veel te hoge prijs verkocht kunnen worden teneinde "R&D terug te verdienen"; dat onderzoeksresultaten gangbaar worden opgekocht van prominente universiteiten wordt achterwege gelaten.
- Migratie van toen, maar ook nu. Statistisch gezien is het uitstekend te onderbouwen dat Nederlanders met een migratie achtergrond (tot 3 generaties terug) (veel) meer zorg afnemen dan de autochtone Nederlander.
- Meer totale afnemers dan bijdragers aan het hele zorgcircuit (waar ook hier weer migranten prominent in oververtegenwoordigd zijn).
- Zaken in een basispakket stoppen die er totaal niet thuis horen; ik meen dat borstvergrotingen er nu onder vallen. Ja sure, je moet een medische reden hebben hiervoor; maar zielig zijn in je hoofd geldt zal gangbaar voldoende zijn bij de huisarts uit je dorp.
- Het in leven blijven houden van hele oude mensjes en dus investeringen in 'uitstel van executie'.
- Een bizarre hoeveelheid management lagen.
- Verzekeraars die tientallen dochterondernemingen hebben om het gras net wat groener te laten lijken en daar miljoenen voor uitgeven aan advertentie kosten.
- Het valt statistisch niet te onderbouwen (want men doet geen aangifte meer) maar mijn rommelende onderbuik en mijn - heden ten dage - gesloten achterdeur, als ik niet thuis ben, doen mij vermoeden dat de toenemende mate van geweldsdelicten ook bijdragen aan zorgkosten.

En ja ook het ziekenfonds heeft hier aan bijgedragen, maar het is simpelweg niet de hoofdoorzaak. Ik verzoek je eens te checken hoe bv. India (of all places) hun medicijnen goedkoop houden (tip: door schijt te hebben aan het patentrecht en zelf te produceren). Niet omdat de zorg daar zo geweldig is, maar omdat ze weinig keus hebben met 1 miljard inwoners.

Sjnuffel | 26-09-17 | 13:53 | + 2 -

Noltie | 26-09-17 | 09:35 |

Net zoals banken, kennen (zorg)verzekeraars eigen vermogen eisen opgelegd door de toezichthouder.

JayJay | 26-09-17 | 11:57 | + 0 -

Nog iemand een 2e bril of gehoorapparaat gratis? Omdat u het eigen risico al heeft verbruikt dus u kunt nu nog wel even verder consumeren. Moeten we niet gek opkijken dat ieder jaar de rekening omhoog gaat. Hoeveel zou ons dat in totaal kosten?

Stonecity | 26-09-17 | 11:18 | + 12 -

Mooi zo, welke verzekeraar volgt? Heel mooi, de politiek gewoon passeren en daarmee laten zien hoe achterlijk ze bezig zijn.

pjisonline | 26-09-17 | 10:50 | + 3 -

ZwarteDag | 26-09-17 | 10:05 |

Er is een enorm verschil tussen de vergoedingen van medicatie van NL en DK. Daarnaast is er geen eigen risico voor de DK consument.

Een hogere uitgave zegt niets over de hoogte van de premie die de consument moet betalen. Premie is vooral afhankelijk hoe de organisatie werkt die de premie bepaalt.

DK kent 2 soorten systemen voor de verzorging. Welke bedoelt je bron ?

duitse herder | 26-09-17 | 10:47 | + -2 -

De kosten vd 'zorg' moeten en kunnen best gehalveerd. Er wordt daar veel te veel onzin gedaan, niet alleen administratieve en managers onzin, maar ook medische.

Er wordt over- en onnodig/zinloos behandeld, want omzet/winst. En te duur ook nog. Sluit contracten af met goede zorginstellingen in, weet ik veel, Cuba ofzo. Geef die zelfstandige graaispecialisten maar wat concurrentie.

Poekieman | 26-09-17 | 10:36 | + 7 -

En nee deense aap, het zijn deze keer niet de migranten. Die veroorzaken geen 80 miljard aan zorgkosten elk jaar, dat zijn we zelf.
ZwarteDag | 26-09-17 | 10:05

Zeg ik dat ?

duitse herder | 26-09-17 | 10:36 | + -10 -

@ZwarteDag | 26-09-17 | 10:05
.
Klopt. Het zijn vooral oppositiepartijen zoals de SP die graag vol op het orgel gaan tegen de zorgverzekeraars. Ja het zijn boeven, maar het oppotten van premiegelden is slechts een fractie van de totale zorgkosten en de helft van het opgepotte geld is inmiddels weer verbruikt om de kosten van 2016 en 2017 te dekken. De werkelijke kosten zitten gewoon in de zorg zelf. Ook de kosten van de zorggraaiers zijn slechts een fractie van de totale kosten. Het verlagen van die salarissen is slechts om de redelijkheid terug te brengen. De kosten van de zorg breng je er niet mee omlaag. We zullen die kosten inderdaad moeten accepteren als we goede zorg verwachten.

Bytemaster | 26-09-17 | 10:19 | + 1 -

Een samenvatting van alle reacties hier: het is allemaal de schuld van de zorg verzekeraars! Alsof die 80 miljard per jaar aan zorg consumeren. Geen wonder dat niemand jullie serieus neemt en wegzet als een stel uit de onderbuik schreeuwende apen die ontsnapt zijn uit Artis...
Dat DSW vorig jaar een van de grootste zorgpremie stijgingen heeft gehad van alle zorgverzekeraars en daarmee véél duurder dan bv. Ohra is geworden voor exact dezelfde zorg heeft niemand het over. DSW heeft vorig jaar gewoon zijn premie véél te véél verhoogd en marktaandeel verloren die ze nu proberen terug te winnen.
En nee deense aap, het zijn deze keer niet de migranten. Die veroorzaken geen 80 miljard aan zorgkosten elk jaar, dat zijn we zelf. De zorgkosten in Denemarken liggen HOGER dan die in Nederland: www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-201...
Wil je goedkopere zorg? Kleed dan maar het basispakket uit, daar krijg je véél goedkopere zorg van. Van 'zorgverzekeraars zijn de schuld' geblaat wordt niemand wijzer...

ZwarteDag | 26-09-17 | 10:05 | + 5 -

Ja mensen, dit scheelt me wel 50 (zegge vijftig) cent per maand. Bier!!!!

zwartzondersuiker | 26-09-17 | 10:03 | + 0 -

Bytemaster | 26-09-17 | 09:39 |

Raadpleeg even Eefjewentelteefje.

duitse herder | 26-09-17 | 09:54 | + -3 -

@duitse herder | 26-09-17 | 09:21
.
Immigranten zorgen slechts voor een fractie van de totale zorgkosten. Ja, Nederland haalt veel te veel migranten binnen, maar de migratieproblematiek staat helemaal los van de zorgkostenproblematiek. De zorgkostenproblematiek is ontstaan door de oude constructie met het ziekenfonds. De overheid schreef tientallen jaren a.h.w. een blanco cheque uit aan de zorginstellingen. Daardoor is alles scheefgegroeid en dat krijg je gewoon niet meer rechtgetrokken. De moloch dendert gewoon voort en is niet te stoppen met wat wijzigingen op zijn pad.

Bytemaster | 26-09-17 | 09:39 | + 10 -

Sigaar uit eigen doos. Waar denkt iedereen dat al die miljarden "eigen vermogen" op de balans van de verzekeraars vandaan komen?

Noltie | 26-09-17 | 09:35 | + 9 -

'De bedoeling van het eigen risico is dat het een remmende werking heeft op onnodige zorg'.
Destijds, toen het allemaal begon met deze verplichte verzekering voor iedereen op basis van 'marktwerking' je geld terug kreeg als je geen of weinig zorg gebruikte. Vanwege het succes ervan is vervolgens het eigen risico de weg opgegaan zoals we die nu kennen.

Net als met alles in de wereld is 'belonen' van goed gedrag altijd bevorderend om negatief gedrag (onnodig zorg willen ontvangen) te wijzigen.
Verhogen en blijven verhogen van premies voor een remmende werking is natuurlijk kolder... Het zal eerder nog meer souperen van onnodige zorg gaan generen. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar.
"ïk heb nu de eerste grootste hap zelf betaald en nu ga ik ook flink nog meer gebruik maken van" en los daarvan is er nog steeds een hele grote groep die de premie al jaren niet meer betaald, de schuld aan de zorgverzekeraar en het E.R. niet meer zal betalen en wel die zorg zal blijven ontvangen. Ironisch genoeg wel maandelijks de (verhoogde)zorgtoeslag blijft ontvangen.

fikkieblijf! | 26-09-17 | 09:32 | + 19 -

Dit is de oorzaak van de extreem hoge premies en het eigen risico en anders niet. En dat blijft zo.

Aantal immigranten naar Nederland:
2014 - 181.736
2015 - 224.956
2016 - 230.739

Totaal: 637.431
De grenzen zijn open.

Ter vergelijking:
Aantal immigranten naar Denemarken:
2014: 14.792
2015: 10.849
2016: 7.494

Totaal: 33.135

Geaccepteerde DK asielzoekers:
2016:

jan 887
febr 451
mrt 497
april 761
mei 990
juni 914
juli 835
aug 540
sept 325
okt 406
nov 442
dec 446

totaal 7494
-
2017:

jan 381
feb 309
mrt 333
apr 263
mei 272
jun 202
jul 187
aug 166

De DK grenzen zijn gesloten, de uitkeringen zijn 50% tov van bestaande regelingen. Overkomst familie na 2 jaar. Op voorwaarde dat de hier reeds wonende een werkinkomen heeft. Moet een garantiebedrag storten aan de Deense staat. Dit is enkele jaren geleden tot stand gekomen op initiatief van de Deense socialisten en verder uitgewerkt met de Dansk Folkeparti (soort PVV).

duitse herder | 26-09-17 | 09:21 | + -19 -

Tsja. We kennen de verzekeraars natuurlijk als instellingen die werkzaam zijn in een uitermate betrouwbare bedrijfstak. Als ze het zouden vragen zouden we ze allemaal op de blauwe ogen geloven en ze onze eerstgeboren zonen meegeven. Dus als ze zeggen dat er premiestijgingen van 20% nodig zijn, omdat de zorgkosten de pan uit rijzen, dan zullen ze wel gelijk hebben...

Enter Yeti | 26-09-17 | 08:47 | + 24 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken