Fascisme: 'voordelen kolonialisme groter dan nadelen'

Universiteiten? Hahaha!
Universiteiten? Hahaha!
Bepaalde faculteiten aan Westerse universiteiten zien het als hun primaire taak om de orthodoxie te bewaren. Voor hen zijn de mooie idealen van vernieuwend onderzoek en het weerleggen van oude opvattingen hooguit marketingpraat. Bruce Gilley, een politicoloog nota bene, was even vergeten dat de universiteit zo werkt. Dus publiceerde hij een artikel waarin hij stelde dat kolonialisme zo slecht nog niet was. Citaatje: 'Western colonialism was, as a general rule, both objectively beneficial and subjectively legitimate in most of the places where it was found'. Een totale shitstorm volgde, want Gilley zei iets wat niet mocht - niet ondanks 'academische vrijheid', maar juist omdat hij hiermee de orthodoxie doorbreekt. Het Westen is slecht en voormalige koloniën zijn zielig en/of het slachtoffer van neokolonialisme. Dat is de lijn, maar niet die van het gewraakte artikel. Dus eist iedereen en zijn SJW'er dat het artikel wordt teruggetrokken. Nee, van tegenargumenten is het nog niet gekomen, maar Gilleys carrière is voorbij. Die komt nooit meer ergens anders aan de bak, als hij er al in slaagt zijn huidige baan als universitair hoofddocent aan de universiteit van Portland te houden. Overigens stapten alle redactieleden van het tijdschrift waarin hij publiceerde uit protest op, want zo werkt wetenschap tegenwoordig. De Volkskrant was zo wijs om even een historicus te vragen hoe je nu met dit soort dingen om moet gaan. Die historicus neemt Gilley weliswaar in bescherming, maar zegt ook iets raars: 'Wij zullen nooit weten of het voor ontwikkelingslanden gunstig was geweest als zij koloniën waren gebleven.' Dit is uiteraard waar, maar dan zou je die lijn ook kunnen doortrekken en de vermeend economische nadelen van kolonialisme ook als min of meer onbewijsbaar moeten zien. Wij zullen niet weten wat er van die landen was geworden als ze niet waren gekoloniseerd. Waarom wemelt het dan van de artikelen waaruit blijkt dat kolonisering slechter was dan die man met de bloksnor? Daarvoor bestaat ook geen controlegroep. Stof tot nadenken. Evenals het volgende overigens: Afghanistan is nooit echt gekoloniseerd geweest. Het tegendeel geldt voor India. Zal wel aan het weer liggen dan, dat enorme verschil tussen die landen ten voordele van India. Of we kunnen het verklaren door de dogmatische haat voor het Westen die academische carrières in deze hoek kan maken of breken.

Reaguursels

Inloggen

@frank87 | 22-09-17 | 14:20
Zal ik een Godwin maken over dat het niet uitmaakt wie er de baas is? Natuurlijk is de vraag om zelfbeschikking een andere term voor 'ik wil de baas zijn'. Maar een volk leiders identificeert zich eerder met de leiders van haar eigen soort dan die van 10.000 km verder.

Diotima | 22-09-17 | 20:23 | + 0 -

Nonkel Frituur | 22-09-17 | 13:22 |
Ik zou dolgraag willen dat je gelijk had, en het hardnekkige fabels blijken! Het klopt dat er veel aan ziekte zijn gestorven. Indirect is dat wel het gevolg van de uitbuiting. Arbeid, voorheen gebruikt om eigen voedsel te verbouwen, werd ingezet op de rubberplantages, waardoor mensen verzwakten van de honger en vatbaarder werden voor dodelijke ziekten.
De vergelijking met België is een jij-bak.
Zet maar de boeken over Congo van Van Reybrouck, Van Groenweghe en Hochschildt op je leeslijst vooraleer we verder praten. Of zijn zij verantwoordelijk voor die fabels?

Diotima | 22-09-17 | 20:14 | + -1 -

Vrijwel de gehele infrastructuur in de sub Sahara is aangelegd door de kolonialen of de neo-kolonialen (Chinezen). Maar uiteraard mag je uit racisme overweginingen niks slechts over die laatste zeggen - waarmee ik overigens niet wil stellen dat ik de Chinezen ongelijk geef. Wij zouden gewoon hetzelfde moeten doen, in plaats van belastinggeld te verbrassen in de al 70 jaar voortdurende mythe van "ontwikkelingshulp".

Tux1337 | 22-09-17 | 17:18 | + 0 -

Diotima | 22-09-17 | 10:18
Mensen die zich afsplitsen onder het mom van "zelfbeschikking" praten eigenlijk altijd onzin. De "zelfbeschikking" van een land is "politiek correcte" praat voor "ik wil de baas zijn".
Of de buurman of iemand in Japan de baas over jou is, maakt totaal geen verschil voor de persoonlijke zelfbeschikking, die ze lijken te beloven.

frank87 | 22-09-17 | 14:20 | + 0 -

En dan over de slavernij: www.youtube.com/watch?v=HId7u5AudvQ
Deze meneer stelt dat slaven het niet slechter hadden dan zeelui (het leven was kut vroeger), en dat Europa eigenlijk een uitzondering in de wereld was, omdat slavernij niet voor kwam (daar werden arbeiders uitgebuit).

frank87 | 22-09-17 | 14:14 | + 2 -

Diotima | 22-09-17 | 12:43
Het is toch echt niet normaal meer dat men zulke onzin kan blijven verkopen aan de jeugd en dat die het nog gelooft ook. Wat hebben ze u allemaal wijsgemaakt op school? U zou uw leraren moeten aanklagen.
Er zijn inderdaad vele mensen gestorven, aan cholera, aan malaria, aan dengue, aan ondervoeding of ouderdom. Want in die statistieken waar u naar verwijst zitten ook de natuurlijke overlijdens. Ik vermoed dat het aantal onnatuurlijke overlijdens eerder in de honderden loopt dan in de miljoenen.
Het is inderdaad zo dat er op de plantages of in de mijnen hard gewerkt moest worden. Op hetzelfde moment werkte men in België óók heel hard, en ook in de mijnen, of in de textielfabrieken. Denk hierbij ook aan kinderarbeid, 12 uur per dag. Het was voor vele mensen geen mooie tijd, niet in België, en niet in Congo.
Ik denk dat ik toch eens een aantal historici bijeen moet brengen om een einde te maken aan al die hardnekkige fabels die totaal uit de lucht gegrepen zijn.

Nonkel Frituur | 22-09-17 | 13:22 | + 0 -

@Nonkel Frituur | 22-09-17 | 10:44
Ik twijfel er niet aan dat de vrijwilligers er met de beste intenties heengingen en veel goed werk hebben verricht. Onderwijs en gezondheidszorg werden goed geregeld in Belgisch Congo.
In de jaren voor de Belgische staat Leopolds bezit annexeerde zijn er op grote schaal misdaden gepleegd op voornamelijk de rubberplantages. Verminking, uitbuiting, uithongering, etc. Schattingen lopen in de miljoenen doden. Nee, Leopold hakte zelf geen handen af, maar het kon niet zo verder dat bedrijven van Leopold concessies kregen en in totale wetteloosheid de bevolking uitbuitten en mishandelden, dus nam de Belgische staat Leopolds wingewest over.

Diotima | 22-09-17 | 12:43 | + 0 -

@duitse herder | 22-09-17 | 10:45 | + 1 - @Bytemaster | 22-09-17 | 11:14 | + 1 - heeft gelijk. Zwakbegaafd tot ronduit debiel: static.iq-research.info/20150809/img/...
Dat hóeven inderdaad niet per se slechte werknemers te zijn, maar er zijn toch veel werkzaamheden die je echt niet een debiel wilt overlaten.

Los daarvan geeft het misschien aan waarom een totalitair onderdrukkingssysteem als de islam het daar zo goed doet. Als je zelf niet kunt denken is het wel fijn als alles vastgelegd wordt in regeltjes.

Vogelbeest | 22-09-17 | 11:37 | + 2 -

Op linksen na snapt iedereen die om zich heen kijkt dat die kolonisatie pee saldo goed is geweest, tegenwoordig vooral / alleen nog voor de ex-gekolonialiseerden.

Dat Romeinen ons hier ooit wat beschaving bijbrachten was ook goed. Dat Spanjaarden, Fransen en later nog even Germanen dat ook probeerden(?) was minder, want toen waren we al beschaafd.

Maar ja, '1984' speelt zich sinds 2010(?) voor onze ogen af. Ik kan er niet bij, maar ja, ik heb linksen nooit begrepen.

Poekieman | 22-09-17 | 11:15 | + 2 -

@duitse herder | 22-09-17 | 10:45
.
Ik heb het niet over werkers, maar om een westerse democratie in te richten en te leiden heb je echt wel een grotere bagage nodig dan een IQ van 80.

Je stelling m.b.t. religie werkt andersom: als je een hoger IQ hebt, ben je vaker niet religieus.

Bytemaster | 22-09-17 | 11:14 | + -1 -

Bytemaster | 22-09-17 | 09:42 |

Lastig te beoordelen of IQ de basis is. De verwarring met EQ is snel gemaakt. Lagere IQ mensen betekent nog niet dat het geen goede werkers kunnen zijn.

Terzijde: niet religieuze mensen hebben een hoger IQ dan religieuze mensen. Wetenschap.

duitse herder | 22-09-17 | 10:45 | + 0 -

Diotima | 22-09-17 | 10:35
Uw gebrek aan historische kennis kan u niet verweten worden vermits men op geen enkele school nog degelijk onderwijs aanbiedt.
Uit verschillende bronnen blijkt dat Leopold II niet bepaald een joviale man was die men graag op feestjes had, maar dat maakt van hem nog geen misdadiger. Het is juist dat hij Congo niet van harte afstond. Tenslotte was het zijn privé-bezit. U staat toch ook niet zomaar uw huis of uw auto af?
Bovendien zijn alle inkomsten uit de kolonie gebruikt om ons land te verfraaien, en daarmee deed Leopold II heel wat beter dan zijn nazaten, zoals onze vadsige koning Albert en koningin Paola, die aan de Côte d'Azur het geld over de balk gooien zonder 1 Euro te investeren in België.
U vindt het ook nodig om de tienduizenden vrijwilligers te schofferen, vanwege een veronderstelde bevoogdende houding? Was u erbij? U veronderstelt zonder te weten. U oordeelt zonder feitenkennis.
Ik heb diverse familieleden onder die vrijwilligers. Zij hebben daar gratis en voor niks het beste van zichzelf gegeven, uit menslievendheid en op basis van gelijkheid.

Nonkel Frituur | 22-09-17 | 10:44 | + 2 -

@Nonkel Frituur | 21-09-17 | 22:29 | + 8 -
Hou op met goedpraten. Vanwege grote internationale druk heeft Leopold de boel overgedragen aan de staat. Die vrijwilligers kwamen door de bevoogdende houding van de Belgen, alsof de Congolezen een stel kinderen zijn die je met harde hand moet opvoeden ipv volwaardige mensen.

Diotima | 22-09-17 | 10:35 | + -1 -

Graaf van Egmont | 21-09-17 | 23:00 | + 14 -
Ik zie die redenering vaak, en hoe goed het ook bedoeld is, het gaat volledig voorbij aan de wens om zelfbeschikking. Het lijkt me toch een mensenrecht dat je zelf en onderling mag bepalen wat goed en nuttig is. Zeker voor de jongere generaties is zelfbeschikking fundamenteler dan goede gezondheidszorg en stromend water.

Diotima | 22-09-17 | 10:18 | + -1 -

@duitse herder | 22-09-17 | 09:20
.
In verschillende koloniën heeft het wel gewerkt, zoals Maleisië. Is een kwestie van instelling. En daarnaast: import van laag IQ in een samenleving met een aanzienlijk hoger IQ geeft aanzienlijk meer problemen dan andersom.
De grote verschillen in IQ bevestigen a.h.w. de superioriteit van de westerling of verre oosterling boven de Afrikaan of Arabier en dat is politiek zeer incorrect. Toch zou het beter zijn om het te erkennen om zo de achtergebleven gebieden naar een hoger niveau te trekken.

Bytemaster | 22-09-17 | 09:42 | + 4 -

Bytemaster | 22-09-17 | 08:47 |

Voorbeeldgedrag bij mensen werkt niet. Zie ook de wanhopige pogingen om Nederland vol te proppen met asielige vluchtelingen die geaccepteerd worden door de Nederlander. UUhhh die geaccepteerd moeten worden door de Nederlander.

duitse herder | 22-09-17 | 09:20 | + 0 -

Probleem is dat men zo naief is geweest om te denken dat gebieden waar men een gemiddeld IQ heeft van 80 wel een moderne democratie naar westers voorbeeld kunnen opzetten. Daarom zijn nagenoeg alle koloniën verworden tot instabiele gebieden die de afgelopen 50 jaar duizenden miljarden aan ontwikkelingsgeld nodig hebben gehad en nu nog steeds niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Het klassieke kolonialisme was invasief en bezette andermans grondgebied. Men had kolonialisme moeten moderniseren zodat de gekoloniseerde gebieden zich konden optrekken aan de koloniale macht.

Bytemaster | 22-09-17 | 08:47 | + 8 -

@Vogelbeest | 22-09-17 | 07:56
Indonesië ging even beter. Echter, ook Indonesië is in het vizier gekomen van Saudi Arabië, en ook daar is het salafisme in opkomst. Indonesië wordt dadelijk de eerste tropische IS hel.

TheEgg | 22-09-17 | 08:32 | + 15 -

@issieookweer | 22-09-17 | 01:06 | + 2 - Ergens in de jaren '80 heb ik eens wat oude indonesiërs gesproken die achteraf toegaven dat het onder Nederlands bewind beter was. Er kwam altijd water uit de kraan, er waren goede artsen en er was nagenoeg geen corruptie.
Misschien dat Indonesië het inmiddels ingehaald heeft, maar na de verjaging van de Nederlandser is het de eerste jaren flink achteruit gegaan.

Vogelbeest | 22-09-17 | 07:56 | + 13 -

De nieuwe slavernij in 2017 is inmiddels rondom ons heen.

EU Brussel en bijbehorende slavenhandelaren hebben vele landen in Europa bezet. Zijn succesvol bezig om die landen leeg te roven, verder vol te stoppen met importslaven en de bevolking te belonen met blauwe vlaggetjes met sterretjes erop. Want het opgehaalde geld uitgeven aan de slaven is niet de bedoeling van slavernij.

Vele EU slaven kiezen vrijwillig om slaaf te blijven. Steeds meer slaven knippen hun kettingen door en gaan op zoek naar persoonlijke vrijheid.

Wanneer wordt dat vluchten geblokkeerd? Door EU Brussel...

duitse herder | 22-09-17 | 06:32 | + 6 -

Ik ben liever zelfstandig dan een kolonie van Marokko en Turkije ondanks alle voordelen van culturele verrijking enzo.

bijna_raak | 22-09-17 | 05:29 | + 6 -

@KayakFun. Het is opmerkelijk dat vrijwel alle voormalige koloniën, waar het na het einde van de kolonisatie veel slechter gaat, zich vrijwel uitsluitend in Zwart-Afrika bevinden of locale machthebbers van origine uit dat continent hebben. In Rhodesië en Zuid-Afrika ging het economisch goed totdat de blanken daar uitgemoord werden (Rh) en worden (Z-A). Het woord "typisch" lijkt hier wel aangebracht. Voormalige koloniën in b.v. Azië zijn er daarentegen niet op achteruitgegaan.

issieookweer | 22-09-17 | 01:06 | + 10 -

@KayakFun. Zwarte bladzijde in onze geschiedenis?? Slavernij wordt al beschreven in de Codex Hammurabi, het oudste wetboek ter wereld. Waarschijnlijk is slavernij dus ontstaan kort na de grootscheepse invoering van landbouw, zeg zo'n 8000 geleden.

KlaasGoudsekaas | 22-09-17 | 00:30 | + 12 -

Interessant onderwerp. Stel dat je aan een in Nederland levende Surinamer of Antilliaan vraagt of hij tevreden met zijn leven hier of dat hij liever had gehad dat er geen nederlandse slavernij was geweest en hij nog in Afrika woonde. Dan was hij misschien nog steeds slaaf maar dan van een naburige negerstam of arabische slavenhandelaar.
Persoonlijk vind ik de slavernij een zwarte bladzijde in onze geschiedenis, maar wel eentje die je niet los mag zien van de tijdsgeest. Alle arabische, turkse, noord-afrikaanse, centraal-afrikaanse en europese landen hadden toen slaven. Ik hoor of lees eigenlijk bijzonder weinig protest tegen de slavernij in het Midden-Oosten en Afrika, het lijkt wel een europese uitvinding geworden door mensen die zich niet verdiept hebben in de geschiedenis maar wel een luidruchtige mening hebben. Nederland heeft de slavernij niet uitgevonden, maar vooral als transporteur en handelaar geld aan verdiend, en als slavenhouder maar een minieme rol gespeeld vergeleken met andere landen. Niet om het goed te praten maar wel om het in historisch perspectief te plaatsen.
Qua slavernij kun je de wereld in 4 stukken verdelen: de afrikaanse kolonies, de amerikaanse kolonies, de europese landen met kolonies, en de landen die er niets mee te maken hadden. Als je ziet wat er terecht is gekomen van de vrijgemaakte afrikaanse kolonies qua economie waag ik te betwijfelen of ze er beter aan toe waren zonder kolonisatie. Afrika is toch een broeinest van corrupte regimes die vooral zichzelf rijk maken en niet de hele bevolking. Kijk je naar de amerikaanse kolonies zijn ze er wel veel beter van geworden met misschien Haiti als uitzondering, maar dat is dan ook een van de eerste landen die onafhankelijk werden wat dus eigenlijk de situatie in de Afrikaanse kolonies bevestigt. De koloniserende landen zijn er zeker op vooruit gegaan economisch, slavernij is 'gratis' arbeid of iig tegen lage kostprijs. Vanuit economisch oogpunt zou je dus kunnen stellen dat slavernij de wereld idd een dienst heeft bewezen. En eigenlijk nog steeds doet, want die goedkope kleding van de Primark of het Cobalt uit je telefoon zijn echt wel door slaven gemaakt of gewonnen.
Moreel is slavernij verwerpelijk, dus er ligt ons nog een schone taak om de slavernij verder terug te dringen en volledig uit te bannen. De vraag of je iets moet terugdoen voor de slaven of hun nakomelingen komt wel eens langs. Aangezien de originele slaven allemaal overleden zijn kunnen we hun geen sorry meer zeggen of loon uitbetalen. De nakomelingen die nu leven zijn er over het algemeen beter van geworden, hetzij in een ex-kolonie, hetzij in het land van de ex-kolonisator. En zijzelf zijn nooit slaaf geweest, dus wat hebben die aan sorry? Sorry dat je nu in een europees land leeft en op het VWO studeert, wil je misschien terug naar Afrika? Ik denk niet dat ze staan te dringen.

KayakFun | 21-09-17 | 23:34 | + 55 -

Ik zou toch denken dat de gekoloniseerde landen gewoon mee zouden profiteren van de welvaart van het koloniserende land. We moeten niet doen alsof we alleen maar de landen leeg roofden. Ze kregen er ook veel voor terug.

Graaf van Egmont | 21-09-17 | 23:00 | + 20 -

Nederland is ook een soort kolonie.
Bezet door iemand die zichzelf koning noemt, maar wiens familie weigerde dna af te staan bij de identificatie en bewijs van de Romanov bloedlijn. Iets wat omringende echte koningshuizen wel deden en het is prima bewijsbaar.
Als je de koninklijke inhaligheid met het bootje en de huisjes en het toenemende plunderen van de lokale lijfeigenen in ogenschouw neemt en je wilt niet spreken van oorlog of plundering, dan is kolonie wellicht de beste term voor het leed dat de bevolking ondergaat.

Atlas Shruggs 10 | 21-09-17 | 22:37 | + 5 -

Guido | 21-09-17 | 22:11
Tja, het onderwijs heeft voor een bepaalde linkse hersenspoeling gezorgd, en daar bent u het zoveelste bewijs van. Of, om het met Monty Python te zeggen: "Behalve hygiëne, geneeskunde, onderwijs, openbare orde, irrigatie, wegen, spoorwegen, watervoorziening, ... wat hebben de Belgen ooit voor ons gedaan?"
De koning waar u naar denkt te mogen verwijzen is nooit in Congo geweest! Hij had dat gebied ooit in bezit, en degenen aan wie hij het uitleende (o.a. Union Minière) zagen tijdens de eerste jaren van de exploitatie zwarte sneeuw omdat de infrastructuurkosten hoog opliepen. Een handvol opzichters heeft toen uit frustratie en op zeer beperkte schaal enkele inbreuken gepleegd. Dat is totaal irrelevant in het licht van de totale geschiedenis. Bovendien is het zo dat Leopold, toen hij hierover geruchten opving, een onderzoek heeft bevolen, en zélf heeft besloten om een einde te maken aan de voornaamste wantoestanden. Op dat moment heeft hij zijn privé-kolonie aan ons land weggeschonken.
Vele tienduizenden Belgische vrijwilligers hebben zich via scholen, kloosters en ziekenhuizen geheel gratis en vrijwillig ingezet voor het welzijn van de Congolezen. Sommigen van hen overleefden het niet en stierven aan Malaria, Dengue of Cholera.
De oude Congolezen die het zich nog herinneren zouden ons graag zien terugkomen.

Nonkel Frituur | 21-09-17 | 22:29 | + 10 -

@Nonkel Frituur | 21-09-17 | 22:02 België is nu net dat ene Europese land dat wél een puur slechte koloniaal is geweest. Al was het een eenmansoperatie van koning Leopold, dat afhakken van handen heeft Kongo niet echt vooruit geholpen...

Guido | 21-09-17 | 22:11 | + 24 -

We hadden onze kolonies nooit mogen opgeven! Geef die man een medaille. Hij spreekt de waarheid.

Nonkel Frituur | 21-09-17 | 22:02 | + 20 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken