Gezeik over handelsoverschot is gezeur

Vindt het kabinet
Vindt het kabinet
In de Miljoenennota besteedt het kabinet drie pagina's aan het lopenderekeningoverschot van Nederland. Het IMF en de Europese Commissie vinden dat Nederland (en Duitsland) structureel te veel exporteren en te weinig importeren. In mei van dit jaar schreef de EC over het handelsoverschot: 'The surplus implies a suboptimal allocation of resources, leaving opportunities for increased growth and welfare'. En dat niet alleen. Nederland draagt hiermee bij aan wereldwijde financiële instabiliteit. Dat zit zo. Een land dat meer inkomen genereert dan het consumeert en binnenlands investeert, heeft een spaaroverschot. Dit spaaroverschot bestaat voornamelijk uit het verschil tussen de export en de import (in Q1 van dit jaar ca. €20 miljard, aldus het dnb). Dat overschot investeert Nederland in landen die aankijken tegen een tekort op de lopende rekening. Mocht het nu weer eens mislopen met de economie, dan ziet bijvoorbeeld Zuid-Europa zijn geldstroom afgeknepen en is een nieuwe crisis geboren. En dat wil de EC liever niet. Nederland zat in 2013 nog op 10,2% van het bbp en in 2017 vermoedelijk op 7,2% (plaatje boven). Hoger dan de max van 6% die de EC voorschrijft en daarom moet Nederland van de EC een beleid voeren dat gericht is op meer overheidsbestedingen en hogere lonen. Dat laatste maakt Nederlandse producten duurder en we houden meer geld over om Griekse olijven van te kopen. Maar, zo staat in de Miljoenennota, 'het is lastig te bepalen in welke mate een overschot een teken is van een (beleids)verstoring'. Volgens de Dijss vertekenen de vele Nederlandse postbusfirma's multinationals het beeld. De besparingen van deze bedrijven zouden eigenlijk genegeerd moeten worden, want die zitten hier alleen maar omdat Nederland nou eenmaal een belastingparadijs is. Voor het overige krijgt 'het herstel van budgettaire buffers de voorkeur boven het verder aanjagen van de binnenlandse vraag met extra overheidsbestedingen'. Tot slot hoopt het kabinet dat bedrijven vanzelf de lonen omhoog gooien wegens toenemende krapte op de arbeidsmarkt en voor de zekerheid is Dijsselbloem daarom lid geworden van de FNV.

Reaguursels

Inloggen

gepast_betalen | 20-09-17 | 16:57 | + 6 -

Dit is onjuist, aangezien je niet 52% betaald over je volledige inkomen.

In 2017 zijn de tarieven alsvolgt:

T/m 19,981 --> 36,55%
19.982 t/m 67.071 --> 40,8% (schijf 2 en 3 samengevoegd)
Vanaf 67.072 --> 52%

Stel: inkomen 100.000 euro, dan betaal je:

19.981 x 36.55% = 7.303
(67.071 -/- 19.981) x 40.8% = 19.213
(100.000 -/- 67.071) x 52% = 17.123

Totaal: 7.303+19.213+17.123 = 43.639 euro, dus 43.64%...

Sanderw207 | 21-09-17 | 10:27 | + 0 -

@Vogelbeest | 20-09-17 | 20:44 | + 4

Een handelsoverschot heeft weinig te maken met de competitiviteit van een land. De VS heeft al 30 jaar een enorm tekort. De EU als geheel ook. Australië ook. Grondstoffen hebben er ook weinig mee te maken. Australië heeft al 30 jaar tekort op de handelsbalans, Rusland een overschot. Financiële centra ook niet. Londen is het grootste financiële centrum ter wereld maar Engeland heeft al tijden een tekort op de handelsbalans, Hongkong en Singapore een overschot. Vergrijzende landen zoals Japan en Duitsland hebben een overschot. Andere sterk vergrijzende landen zoals Griekenland en Italië een tekort.

Kortom, de handelsbalans is neutraal. Een overschot is niet per se goed, een tekort niet per se slecht. De handelsbalans is het simpele verschil tussen besparingen en investeringen. Wereldwijd is de balans per definitie altijd 0.

Nu blijkt overigens wel dat handelsoverschotten maar heel moeilijk stapelen. Tegen Griekenland kun je nog wel zeggen dat ze terug moeten betalen, maar wie gaat de VS dwingen om de schulden (>100k per inwoner) af te betalen? Niemand dus. Handelsoverschotten worden wereldwijd bekeken tegen een negatief rendement belegd. Landen met een handelsoverschot leveren dus ECHT werk (met de vervuiling, stress etc) in tegen een papieren belofte die niets waard is.

Zo heeft Nederland al 30 jaar een overschot van tot wel 10% op de handelsbalans. Dat heeft zich gestapeld tot........
ca. 24-30k per inwoner! Nogal een deceptie als je bedenkt dat iedereen in Nederland 30 jaar zo'n 2-4 uur per week voor dat bedrag heeft gewerkt.

Nunc__ | 21-09-17 | 10:11 | + 0 -

De totaal mongoloïde redenatie dat er geen handelsoverschot mag zijn. Die redenatie gaat er van uit dat de hoeveelheid welvaart op de wereld eindig is.
Japan is het levende bewijs dat dat niet het geval is. En Afrika eveneens, maar dan langs de andere kant.

JApan heeft nauwelijks delfstoffen, maar wist na de 2e wereldoorlog door uitgekiende programma's steenrijk te worden door import van goedkope grondstoffen als ijzererts en kopererts, en uitvoer van hoogwaardige goederen als auto's en electronica. Toegevoegde waarde door goed onderwijs en toegewijde werknemers.
Afrika daarentegen barst van de grondstoffen en iedereen die enige tientallen miljoenen op de persoonlijke Zwitserse bankrekening van de dictator stort mag nagenoeg gratis uitvoeren wat hij maar wil.
Singapore is een bende zielige eilandjes en ze zijn hard op weg om het rijkste niet-olie land ter wereld te worden.
Ongeveer ieder Afrikaans land heeft een tekort op de betalingsbalans, ongeveer ieder sterk ontwikkeld Westers land heeft een overschot op de betalingsbalans.
De rijkdom van een land wordt niet bepaald door natuurwetten. Rijkdom is niet eindig. Rijkdom is oneindig en wordt bepaald door keuzes die regeringen maken.

Vogelbeest | 20-09-17 | 20:44 | + 5 -

"en daarom moet Nederland van de EC een beleid voeren dat gericht is op meer overheidsbestedingen en hogere lonen."
-
Mongolen. Door de lage lonen zijn de kosten kennelijk (ongelooflijk eigenlijk) laag genoeg voor een flink export overschot.
Maar dan vooral door de lage NETTO lonen. De belastingen zijn veel te hoog.
Naast het inkomstenbelasting en sociale premies komen ook nog de hoge gemeentelijke heffingen, de zorgpremie, zorg eigen risico en zorg eigen bijdragen.
En dan nog de hoge houderschapsbelasting en boetes voor je auto gebruik.

Raider Twix | 20-09-17 | 19:38 | + 8 -

80 miljard/maand bij printen, alle inkomsten, uitgaven en tegoeden 3 dubbel belasten, 1001 regeltjes wat wel en niet over de grens mag en heffingen over de rest. En dan klagen dat sommige dingen niet meer helemaal in balans zijn.

W_F | 20-09-17 | 19:21 | + 1 -

@netniet | 20-09-17 | 17:32 |
1 miljard? Dat is in ECB kringen een afrondingsfoutje. Draghi drukt dat in de theepauze bij.

1 biljoen bedoelt u.

Poekieman | 20-09-17 | 18:38 | + 1 -

Nederland en Duistland, zitten voor 1 miljard Euro in Target. De centen moeten toch ergens vandaan komen. Duitsland heeft daar grofweg, 4 jaar aan handelsoverschot in zitten en dan is er dus geen enkele Euro voor iets anders. Stort anders eerst die centen terug in het kader van een beetje perspectief. Of ga anders de Duitse overheid vertellen dat ze een stuk van hun economie overhevelen naar andere landen in het kader van de eenwording binnen de EU. Als je alles kapot blijft maken dan blijft er uiteindelijk niks over. Kleautzaqqen.
netniet | 20-09-17 | 17:32

Wie maakt wat kapot? Had Trump niet gelijk dat Duitsland gigantisch heeft geprofiteerd van het feit dat de inwisselingskoers van de D-mark voor de euro te laag was, en dat geldt ook voor Nederland.

js58 | 20-09-17 | 18:35 | + 0 -

De beste manier om iedereen erop vooruit te laten gaan, is de belasting verlagen. Distelbloem wil echter meer belastinginkomsten, de makkelijkste manier is om dat af te schuiven naar hogere lonen.
dr.andus | 20-09-17 | 16:37

Ik ben niet tegen belastingverlaging. Maar: als u en ik witgoed kopen of een auto betalen we een verwijderingsbijdrage. Geen enkel probleem. Maar waarom betaalt het bedrijfsleven niet een bijdrage voor het opruimen van de vervuiling die zij veroorzaken? Een fonds daarvoor aanleggen waar het bedrijfsleven verplicht geld in stort is m.i. redelijker dan dat het bedrijfsleven niets betaalt en de burger de kosten voor het opruimen van de rotzooi betaalt Een aantal weken geleden konden waterleidingbedrijven geen water uit de Maas halen, zo vervuild was het water. Vindt u het fijn als u aangewezen bent op flessenwater of een joekel van een rekening krijgt van uw drinkwaterbedrijf voor het reinigen van het water? Bedenk dat dit jaarlijks om miljarden kan gaan. Dat geldt ook voor een bedrijf als Chemour dat GenX zonder vergunning loost.

js58 | 20-09-17 | 18:32 | + 0 -

Nederland en Duistland, zitten voor 1 miljard Euro in Target. De centen moeten toch ergens vandaan komen. Duitsland heeft daar grofweg, 4 jaar aan handelsoverschot in zitten en dan is er dus geen enkele Euro voor iets anders. Stort anders eerst die centen terug in het kader van een beetje perspectief. Of ga anders de Duitse overheid vertellen dat ze een stuk van hun economie overhevelen naar andere landen in het kader van de eenwording binnen de EU. Als je alles kapot blijft maken dan blijft er uiteindelijk niks over. Kleautzaqqen.

netniet | 20-09-17 | 17:32 | + 2 -

gepast_betalen | 20-09-17 | 16:57

ok... mijn laatste NL werkgeverschap is lang geleden.

duitse herder | 20-09-17 | 17:27 | + 2 -

De economie van onze Lage Landen is heel eenvoudig uit te leggen.
We importeren asielbedriegers (in linkse kringen ook bekend als Nieuw Kiesvee), en zij exporteren op hun beurt het belastinggeld dat ze gratis naar hun hoofd gegooid krijgen.
Zo heb je tegelijk import van ellende en export van onze welvaart richting Afrika.
Het is ook een vorm van evenwicht natuurlijk.

Nonkel Frituur | 20-09-17 | 17:17 | + 17 -

@ duitse herder
Volgens mij is het veel erger. De dure kleinmetaal levert ons additioneel 56,4% incusief een vrijwillige winstuitkering van 6%. Als je die er af trekt zit je op 50,4% aan verplichte lasten:
Pensioen 29%
Vakantiegeld 8%
Premie Sociaal Fonds Wg 0,250%
Premie O&O Fonds 0,625%
WIA werknemersverzekering 0,414%
Premie sectorfonds wg 0,700%
WGA wg gediff 0,810%
werkloosheidswet wg 2,640%
ZW wg 0,320%
ZVW werkgeversheffing 6,650%
Ziekteverzuim verzekering 1,0%
Winstuitkering(vrijwillig) 6,0%

Stel de medewerker valt in het 1e belasting tarief van 37% dan wordt 100 euro 159 bruto. Doe daar dan 50,4% belasting op en de werkgever betaalt 238 euro. Dat is factor 2,4

Zit je in de schaal van 52% dan wordt het
100 => 208 bruto
208 => 317 werkgever, factor 3,1

gepast_betalen | 20-09-17 | 16:57 | + 5 -

De beste manier om iedereen erop vooruit te laten gaan, is de belasting verlagen. Distelbloem wil echter meer belastinginkomsten, de makkelijkste manier is om dat af te schuiven naar hogere lonen.

dr.andus | 20-09-17 | 16:37 | + 6 -

Als een bedrijf een succesvol product maakt dat veel geëxporteerd wordt is dat geen probleem. Echter wat de IMF en EC bedoelen is dat de bedrijfswinsten fors zijn toegenomen maar de koopkracht van de werknemer mede door de al jaren durende loonmatiging door het akkoord van Wassenaar niet stijgt. Wat wel waar is is dat vroeger als een land goed presteerde de munt ook in waarde steeg en dat zorgde voor koopkracht. Wat wel zo is, is dat natuurlijk door duurder wordende munt, de export het soms lastig kan krijgen als het product en de kwaliteit niet uniek is. Maar het probleem zit dus niet alleen in het loon maar dus ook in de munt. En dat wordt natuurlijk doodgezwegen.

js58 | 20-09-17 | 16:33 | + 12 -

Het maakt natuurlijk niet uit of dat spaargeld nu door een werkend mens of een kamerplant maar Griekenland wordt gestuurd.
Onze export wordt zo door ons eigen spaargeld betaald. Mag Dijsselbloem uitleggen, hoe dat rente gaat opleveren.

frank87 | 20-09-17 | 16:22 | + 1 -

Daar waar de lonen omhoog gaan, gaan de bijbehorende sociale lasten vooral voor de werkgever ook omhoog. Kosten werkgever is netto loon x factor 2 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4 of hoger.

Dijsselbloem bedoelt dus: ik wil meer geld hebben. Van de werkgever en werknemer.

duitse herder | 20-09-17 | 15:58 | + 15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken