Verschil in inkomen is deze eeuw nauwelijks veranderd

Fuck Piketty
Fuck Piketty
De inkomensverschillen zijn in Nederland sinds 2001 vrijwel gelijk gebleven. Het besteedbaar inkomen van huishoudens zit in een spagaat van loon, winst en vermogen enerzijds en sociale uitkeringen, belastingen en premies anderzijds. De inkomensverschillen stegen, maar de door meer te belasten en uit te keren werd dit weer gecompenseerd. Dit meldt CBS vandaag. De inkomensongelijkheid wordt uitgedrukt met de de Gini-coëfficient, een schaal die van 0 tot 1 loopt. Hoe dichter bij 0, hoe gelijker de verdeling van de inkomens. Welnu, zonder belastingen en uitkeringen steeg de Gini-coëfficiënt in Nederland tussen 2001 en 2015 van 0,53 naar 0,56. Maar na belastingen en uitkeringen is deze sinds 2001 aan het schommelen tussen de 0,28 en 0,29. Ook speelden er nog andere factoren mee. Doordat de arbeidsparticipatie van vrouwen toenam, verkleinde de ongelijkheid voor herverdeling. Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen nam het aantal (twee)verdieners toe, waardoor de ongelijkheid in primair inkomen (inkomen uit arbeid, uit eigen onderneming en uit vermogen) afnam. Maar uiteraard staat daar weer de vergrijzing en de financiële crisis tegenover, die een denivellerend effect hebben gehad en het goede werk van de vrouw teniet hebben gedaan. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking steeg tussen 2001-2015 van 38,3 naar 41,3 jaar. De toenemende vergrijzing vergroot de ongelijkheid in primair inkomen vanaf 2010 steeds meer. Allemaal de schuld van de babyboomers, want die gingen vanaf dat jaar massaal met pensioen. Hierdoor daalde het primair inkomen van die groep en stegen de inkomensverschillen. Enter de AOW. Die is een steeds grotere dempende rol gaan spelen nadat vanaf 2011 aanvullende pensioenen werden gekort tijdens de crisis. Over de crisis gesproken: ook hierdoor nam de ongelijkheid toe omdat meer huishoudens afhankelijk van een uitkering.

Overigens meldt CBS vandaag ook dat we qua nivellerend effect door de arbeidsparticipatie van vrouwen niet veel meer hoeven te verwachten. De deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is namelijk de afgelopen periode zo sterk gestegen, dat de rek er nu wel uit is. Vanaf het jaar 1969 is de bruto arbeidsdeelname (percentage beroepsgeschikte bevolking, inclusief werklozen) gestegen van 60% naar 70%. De katalysator werd gevormd door de stijging van de participatie van vrouwen (van 35,1% naar 65,1%). Volgens de statistici uit Heerlen is de toename van de totale arbeidsparticipatie (mannen en vrouwen) sinds de Grote Financiële Crisis afgevlakt. Meer lezen over de verschillende visies op inkomensongelijkheid kan hier. In economenblad ESB kunt u nog uitgebreider lezen over hoe ons overheidje middels de AOW en aanvullende pensioenen de toenemende verschillen in toom heeft weten te houden.

ongelijkheidprimairinkomen.png

mannevsvrouwenwerk.png

Reaguursels

Inloggen

Ik vind vooral het verschil tussen de gini-coëfficiënt voor heffing van belastingen en na het uitdelen van de toeslagen belangrijk. Is het verschil tussen 0,56 en 0,29 (internationaal gezien) groot?
Een groter verschil tussen de gini-coëfficiënt voor en na is letterlijk een subsidie van de overheid voor werkgevers op loon. Werkgevers worden zo niet gedwongen om een fatsoenlijk loon te betalen; want de overheid vult de rest toch wel aan met toeslagen en wat allemaal.

Ik ben benieuwd naar de cijfers als het minimumloon op 15 euro lag en belastingvrijstelling van de eerste 20.000 euro.

Aapje133 | 14-09-17 | 15:25 | + 0 -

@KutRotterdammert Mijn reactie komt meer voort uit dat ik me afvraag in hoeverre de in dit artikel gepresenteerde cijfers Piketty fukken.
Wat betreft belastingen vind ik het raar dat het systeem perfect werkt voor het laten groeien van familiekapitalen (vermogens- en erfbelasting laag) terwijl de vruchten van je eigen vaardigheden zwaar belast worden. Dit verschil zorgt dat de rijken (eigenaren van kapitaal) rijk blijven en de rest, als alles goed gaat, hooguit zijn huis hypotheekvrij heeft bij pensioenering (dus dan nog iets van kapitaal hebben, hoewel dit ook steeds zeldzamer wordt). Om deze tweedeling te voorkomen zal je het belastingsysteem ook kunnen omdraaien (loon onbelast, erfbelasting hoger).

Malthus | 14-09-17 | 15:24 | + 1 -

@Malthus

Uit de geschiedenis van belastingen is gebleken dat wat begint als gevraagde bijdrage van de rijken aan de armen, later door-ebt naar de inkomensgroepen daaronder. De rijken vinden een manier om dit te omzijlen en de armen zitten met hun eigen opgedragen heffingen. 

Ik zal weinig tot niks erven... maar ben tegen elke vorm van meer belasting. Dus ook erfbelasting.

Als men al het kapitaal 'eerlijk' onder elkaar zal verdelen, zullen binnen tientallen jaren de ongelijkheden weer net zo groot zijn.
Zie het commentaar van Alexxxy

KutRotterdammert | 14-09-17 | 14:04 | + 0 -

Ik weet niet welke Pikety ze hier hebben gelezen maar bij hem gaat het om ongelijkheid in kapitaal. Het gewone volk is in loondienst en over het verschil in lonen maakt men zich druk. Dit terwijl de echte rijken niet werken maar royaal kunnen leven van rente, dividend en huur. Al het kapitaal kan dankzij erfrecht zo goed als gratis (want ondanks dat de gewone man niks erft is hij tegen erfbelasting) overgedragen worden aan de volgende generatie zodat deze familiekapitalen alleen maar groter worden.
Dit creëert de echte ongelijkheid, loon is een reflectie van je capaciteiten.

Malthus | 14-09-17 | 12:50 | + 0 -

Tsja, cijfertjes...

Er zijn zoveel zaken die niet in deze cijfertjes zitten, maar die heel bepalend zijn voor mensen hun welvaart. En nee, ik heb het niet over dat linkse 'welzijn', maar over harde pecunias.

Poekieman | 14-09-17 | 12:06 | + 3 -

Ik zie Rutte alweer met een grijns vertellen dat het goed gaat met Nederland, want CBS bla bla bla....
Kortom, de leugen regeert al een eeuw.

Reebensteeltje | 14-09-17 | 11:07 | + 7 -

Pas als niemand meer iets heeft is de nivellering perfect. Maar barst het feest dan pas los of is het feest dan definitief voorbij?

squadra | 14-09-17 | 10:26 | + 3 -

In theorie ja. In de praktijk krijg je situaties als de USSR, Noord-Korea, Venezuela waar 99% van de bevolking volledig gelijk is in totale armoede. Er is alleen dan altijd weer 1% die het gelijkheidsideaal voor iedereen verziekt.

Vogelbeest | 14-09-17 | 10:54 | + 4 -

Overigens ander vrolijk nieuws uit land van "Dreamers", toch vaak voorloper van Amerikaans protectoraat Nederland en Verenigde Staten van Europa 20 jaar later: in 2053 daalt mediaan vermogen van gekleurde Amerikaan naar nul (1).

1. www.theguardian.com/inequality/2017/s...

2Schwanz | 14-09-17 | 10:33 | + 1 -

Pas als niemand meer iets heeft is de nivellering perfect. Maar barst het feest dan pas los of is het feest dan definitief voorbij?

squadra | 14-09-17 | 10:26 | + 21 -

Gini-coëfficient (anno 1912) is abstract en tamelijk ongeschikt wiskundig derivaat om ongelijkheid te duiden.

Dat ter zijde, als we dan toch met gini willen meten, dan blijkt dat vermogensverdeling in Nederland met gini van 0.8-0.9 vrijwel totale ongelijkheid kent, ofwel grootste deel van vermogen in handen is van klein clubje (1).

Zou CBS sieren als ze ook raw data publiceren, ofwel absolute getallen van inkomen en vermogen per percentiel, leeftijd, geslacht, afkomst, voor en na belastingen.

Heb donkerbruin vermoeden dat CBS poging doet om andere observatie, namelijk dat NL steeds meer miljonairs kent (2, wel allemaal boerenpummels!), te counteren, om maar munitie te hebben tegen observatie dat economische ongelijkheid in Nederland absoluut gezien toeneemt (zie 90.000 man bij voedselbanken) zodra deze ter sprake komt.

Hoe staan zaken overigens met aantal Nederlandse miljardairs? Echte boodschap over ongelijkheid zit namelijk in bovenste 0.1-0.01% van vermogenstop. Miljonair is nogal pauperig en passé.

1. www.narcis.nl/publication/RecordID/oa...
2. www.nrc.nl/nieuws/2017/09/12/weer-iet...

2Schwanz | 14-09-17 | 10:22 | + 3 -

REAGEER OOK