Nog 250 pensioenfondsen te veel in Nederland

Of 260
Of 260
De Nederlandsche Bank komt vandaag met een update van de gestage daling van het aantal pensioenfondsen. In 1997 waren dat er 1.060, half 2017 staan 268 pensioenfondsen in de toezichtsboeken van DNB (plaatje boven of plaatje groot). Die daling gaat nog even door, want 45 pensioenfondsen hebben te kennen gegeven er binnenkort mee te willen stoppen. Daarnaast heeft DNB 22 fondsen op het oog die 'op basis van een aantal financiële en niet-financiële indicatoren verhoogd kwetsbaar zijn'. Dit zijn niet per definitie kleine pensioenfondsen, zegt DNB, 'al hangen de indicatoren voor kwetsbaarheid vaak wel samen met omvang'. DNB deelt zelf niet mee welke fondsen dat zijn, maar we rekenen erop dat de pensioenfondsen dat netjes melden aan hun deelnemers. Dan kunnen de betreffende werknemers zien wat er met de ongeveer 20% van het maandelijkse salaris gebeurt die zij verplicht in rook zien opgaan moeten storten in deze fondsen die te duur en/of verkeerd geleid worden. De vraag blijft natuurlijk hoe lang de mensen het nog pikken dat we onze €1.400 miljard zo inefficiënt beheren (dagkoersen). Op dit moment staat het stelsel uitsluitend in dienst van de achterban van de FNV cs (oud, man, goudgerande arbeidsvoorwaarden). Het zou handig zijn als ook de rest van de beroepsbevolking (flexo's, zzp'ers, vrouwen met een deeltijdbaan) kunnen leunen op een adequaat stelsel. Wie weet zijn we getuige van een godswonder en grijpt het komende kabinet eindelijk in. Plaatjes na de breek geven antwoord op de vraag waar het geld van de opgeheven pensioenfondsen heen gaat.

DNB:
'[Uit de plaatjes] blijkt dat met name verzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen en algemene pensioenfondsen in 2016-2017 aanspraken hebben overgenomen van verdwijnende pensioenfondsen. In de jaren daarvoor, toen er nog geen algemene pensioenfondsen waren, vonden waardeoverdrachten door liquiderende en fuserende pensioenfondsen vooral plaats naar verzekeraars en bedrijfstakpensioenfondsen'.

pensioenoverdrachtbijliquidatietechnischevoorzieningen.jpg

Bovenstaand plaatjes laat de vermogensoverdracht zien, onderstaande plaatje de aantallen die ermee gemoeid zijn.

pensioenoverdrachtbijliquidatiedeelnemers.jpg

Reaguursels

Inloggen

@Huisregelneef_III | 28-08-17 | 15:21
F*ck de rechthebbende, GRAAIEN!!

Eigenaar_IJsland | 28-08-17 | 16:06 | + 8 -

Nu maar hopen dat al die fusies niet worden aangegrepen om fors hogere beloningen uit te keren omdat de pensioenfondsen nu zoveel meer verantwoordelijkheid moeten dragen na die fusies. Anders schiet de rechthebbende er in het gunstigste geval niets mee op, en wordt er, waarschijnlijker, nog eens een extra graai in de kas gedaan.

Huisregelneef_III | 28-08-17 | 15:21 | + 16 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken