Jeetje. 1,3 miljoen mensen op zoek naar werk

Niet niks
Niet niks
De economische motor van ons land is weer flink aan het draaien en daarom is de werkloosheid al enige tijd aan het dalen. Dat wakkert dan weer zorgen over een krappe arbeidsmarkt aan. Maar hoe krap is die nu eigenlijk? Kom er maar in, CBS. Dat kijkt hiervoor voorbij de officiële werkloosheidscijfers want die zeggen niet alles, zoals de frequente DK-lezer ongetwijfeld weet. Daarmee komen we bij de term onbenut arbeidspotentieel, ofwel het totaal aan Nederlanders dat graag meer wil werken. Net als het algemene werkloosheidscijfer daalt deze, om in Q2 2017 uit te komen op 1,3 miljoen mensen. Een daling van 209.000 ten opzichte van vorig jaar. Deze groep bestaat uit drie onderdelen (zie grafiek, cijfers over onderbenutte deeltijdwerkers zijn pas vanaf 2013 voorhanden), waarvan de logische eerste de schare officiële werklozen (én op zoek naar werk én direct beschikbaar: 451.000) is. Daarnaast is er het gedeelte dat of gezocht heeft naar werk, of direct beschikbaar is (436.000) - waartoe ook de ontmoedigden behoren. En dan hebben we ook nog deeltijdwerkers die graag meer uren draaien en daar direct beschikbaar voor zijn (460.000). Zowel absoluut als relatief gezien is onder jongeren het grootste onbenutte arbeidspotentieel te vinden, gevolgd door 55-plussers. Kortom, zo bezien is de arbeidsmarkt nog redelijk ruim.

zijnzedanalweer.jpg

Loonstrookjes
Dat grijpen economen dan weer aan om te verklaren waarom de lonen niet harder zijn gestegen. Maar zelfs als de arbeidsmarkt verder gaat verkrappen, dan zal dat niet direct tot fijnere salarisstrookjes leiden, denkt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen (). Hij wijst op zaken als 'de verplaatsing van arbeid naar landen als China, maar ook aan de groeiende macht van aandeelhouders en de slinkende invloed van de vakbonden. Een groot onbenut arbeidspotentieel is bovendien van alle tijden, en niet ineens de oorzaak van matige loonstijging'. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een aantal sectoren wel degelijk staat te springen om uw arbeid. De ICT-wereld, bijvoorbeeld. Maar om echt te cashen moet u de rode loper bewandelen die uw lokale middelbare school heeft uitgerold en wiskunde gaan doceren.

Reaguursels

Inloggen

'Nadat de Deense politie de toenemende bendecriminaliteit in het land niet meer de baas wordt, heeft de Deense minister-president Lars Løkke Rasmussen (Venstre) besloten om soldaten naar de grens met Duitsland te sturen en daar grenscontroles te houden. Zo zou de politie ontlast kunnen worden, die zich dan bezig zou kunnen houden met de buitenlandse bendes in het land.'

In Denemarken zoeken zzp-ers hun eigen werk, gefaciliteerd door de Deense overheid. Vandaar geen werkeloosheid.

Joost-Visser | 15-08-17 | 18:04 | + 4 -

Misschien niet objectief benaderd... maar toch

duitse herder | 15-08-17 | 12:51 | + -2 -

Als deze definitie ic informatie vooral afkomstig is van of via het UWV, dan heeft dat voor mij een hoog sociaal gewenst gedrag.

''Deze groep van 1,3 miljoen mensen is in drieën te verdelen. Op de eerste plaats mensen die geen betaald werk hadden, actief naar een baan gezocht hebben én daarvoor direct beschikbaar waren (ILO-werkloosheidsindicator). In het tweede kwartaal waren dat er 451 duizend. Daarnaast mensen zonder werk die óf naar werk hebben gezocht óf hiervoor direct beschikbaar waren (436 duizend). En ten slotte deeltijdwerkers die meer uren wilden werken en hiervoor direct beschikbaar waren (460 duizend). 'Beschikbaar' wil in dit verband zeggen dat mensen aangeven binnen twee weken te kunnen beginnen met werken.''

Immers nee zeggen op de vraag zoek je werk of wil je werk staan sancties op. Ik wil wel eens een landelijk anoniem en derhalve open vraagstelling over ja of nee -willen- werken.

Misschien objectief benaderd... maar toch. Het aantal arbeidsongeschiktheid uitkeringen laten een ander beeld zien:

In 2015 waren er dat 815.6 en in 2017 waren er dat 812.2.
statline.cbs.nl/statweb/publication/?v...

Terwijl de NL bevolking toeneemt door binnenkomende emigranten www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/18/geen-...

duitse herder | 15-08-17 | 12:50 | + 4 -

Staat er ook ergens in dat onderzoek welk percentage van die mensen de Nederlandse taal beheerst en een vak anders als geitenhoeden heeft geleerd?
Want in de hoeken waar ik zelf enig zicht op heb kun je alleen mensen krijgen als je bovengemiddeld betaalt. De tijd dat mensen uit wanhoop voor een karig salarisje aan de slag gingen beginnen gelukkig te verdwijnen.

Vogelbeest | 15-08-17 | 12:11 | + 9 -

Zijn de mensen die te beroerd zijn om te werken of zij die om religieuze of etnische redenen niet in staat zijn om te werken uit deze bestanden weg gelaten.
En de Wajongers en WAO-ers die niets mankeren?

Haberdoebas | 15-08-17 | 11:07 | + 6 -

Wie zegt dat (wie dan ook) op zoek is naar werk?

Of dat werkenden liever... niet zouden werken. In het zweet hunner aanschijn?

Veruit de meesten zijn op zoek naar... Juist, geld. Of althans, wat dat koopt. Vrijheid eigenlijk. En ommdat je daar - de vruchten van - anderen hun inspanningen mee verkrijgt.

Als we dat meer als 'waar' zouden aannemen - en niet die 'je ontmoet van die interessante mensen' onzin, dan zouden we verder komen, denk ik.

Poekieman | 15-08-17 | 10:57 | + 21 -

Personeelsadvertenties voor docenten wiskunde refereren naar MBO cao schaal LB, wat na enig googlen de laagst schaal blijkt te zijn waarmee je voor de klas mag staan. Als je zo mensen denkt te vinden die 5 jaar gelden bitcoins minden op de achterkant van een bierviltje dan valt het wel mee met dat tekort aan docenten wiskunde.

W_F | 15-08-17 | 10:56 | + 24 -

REAGEER OOK