Woekerpolisuitspraken. Wat weten we tot nu toe?

HELEMAAL NIKS
HELEMAAL NIKS
Weet u nog hoe het zit met de woekerpolissen? Wij niet en het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid vermoedelijk ook niet meer. Er lopen bij het Kifid ongeveer 500 zaken over de beroemde beleggingsverzekeringen van de vorige eeuw. Uit die berg dossiers heeft het Kifid vijf zaken geselecteerd die 'richtinggevend' zijn. De geschillencommissie van het Kifid, dat is de instantie 'in eerste aanleg', heeft in de vijf richtinggevende zaken uitspraak gedaan. In alle gevallen hebben de verzekeraars of klagers beroep aangetekend. Daarom moeten we nu wachten op de uitspraken van de commissie van beroep, zegt het Kifid vandaag. En daarna hebben we de richting te pakken en rossen we de rest van de 500 zaken er doorheen. De commissie van beroep heeft zich tot nu toe pas over één zaak gebogen. De andere vier zaken volgen. Maar dat zou best nog wel eens even kunnen duren, vrezen we. Het Kifid kijkt namelijk ook naar de normale rechter. En daar start de verwarring. Zo redeneerde de rechter in Rotterdam onlangs in een vergelijkbare zaak ongeveer langs dezelfde lijnen als het Kifid, maar kwam al redenerende tot een volstrekt tegengestelde uitspraak. Het Kifid wees NN aan als verliezer, de rechter noemde NN juist de winnaar. De rechter in Den Bosch koos in een zaak tegen ASR weer voor een heel andere lijn dan Rotterdam en het Kifid. Het aardige daarvan is dat onze staatsverzekeraar failliet gaat als de Hoge Raad Den Bosch volgt. We zijn benieuwd wat het Kifid doet. Na de breek een woekerpolispotpourri.

Kifid 1: ABN en de Meegroeiverzekering
Uitspraak geschillencommissie: 'De Commissie is van oordeel dat de [ABN] niet in alle opzichten aan hun zorgplicht hebben voldaan door bij aanvang onvolledige en onduidelijke informatie over de verzekeringen te verschaffen'.

Kifid 2: ASR en het ABC-spaarplan
Uitspraak geschillencommissie: ''Consument is in de gegeven omstandigheden in de precontractuele fase onder meer niet over de kosten geïnformeerd. [ASR] wordt gehouden tot schadevergoeding'.

Kifid 3: ASR en de Waardye-verzekering
Uitspraak geschillencommissie: 'dat [ASR] aan de hand van de bij de in de compensatieregeling gehanteerde methodiek opnieuw de overdrachtswaarde uit 2007 dient vast te stellen met inachtneming van een maximum kostenpercentage van 1,5% zonder verdere opslagen'.

Kifid 4: ASR en het Levensplan
Uitspraak geschillencommissie: '[ASR] is gehouden om een herberekening te maken van de waarde van de verzekering op de expiratiedatum in die zin dat de in rekening gebrachte kosten zijn verminderd met de eerste kosten respectievelijk dat een hogere vergoeding voor het hefboom- en inteereffect is toegekend'.

Kifid 5: NN en Flexibel Verzekerd Beleggen
Uitspraak commissie van beroep: NN volledig de sjaak. Maar Rechtbank Rotterdam: NN volledig gelijk!

Andere zaak 1:
Als een zaak niet richtinggevend is, dan handelt Kifid de klacht wel af. Bijvoorbeeld deze met het eindoordeel: 'iedere gek snapt dat beleggen risico's met zich meebrengt.'

Andere zaak 2:
Allianz kiest eieren voor zijn geld en schikt met een claimclub. Helaas willen de partijen niet vertellen wat de schikking inhoudt. Dat maakt de boel niet transparant in een wereld waarin juist de klacht is dat verzekeraars niet transparant zijn. Na de woekerpolis krijgen we dus de woekerclaim.

Andere zaak 3:
ASR verkocht 200.000 polissen via dochtermerk Falcon Leven. De rechter in Den Bosch ziet het volstrekt anders dan andere rechters en Kifids en oordeelt dat de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn. Als de Hoge Raad dat oordeel in stand laat is ASR failliet. Het moet dan elke klant dikke pegels betalen (info). De Telegraaf vergeet dit onderwerp aan te kaarten in een interview met de bestuursvoorzitter.

Andere zaak 4:
Aegon moet zich bij de rechter verantwoorden voor verschillende soorten woekerpolissen. De rechter vindt de ene polis slecht, de andere polis goed. Precieze schade nog onbekend.

Hulp?
U kunt naar een claimclub (wakkerpolis/woekerpolis/consumentenbond/etc.), u kunt naar het Kifid stappen of uw advocaat bellen. Sowieso moet u altijd een klacht indienen bij de verzekeraar. Dan kunt u eventueel free riden op successen van anderen en u voorkomt hopelijk nog net op tijd dat de vordering verjaart.

Reaguursels

Inloggen

Foto van Dirk bij het artikel. Dirk was zogenaamd degene die als enige die shit verkocht. Inmiddels is bijna iedereen er wel achter dat de rest van de banken echt geen haar beter zijn, misschien nog wel veel erger. Overigens maakt de DSB al weer jaren flinke winst, dus was het faillissement absoluut niet nodig geweest. I

Vespucci | 09-08-17 | 09:25 | + -3 -

@marcoplarco | 08-08-17 | 22:29
Het punt is dus dat die financiële specialisten - de adviseurs - wel degelijk over de beleggingsrisico's spraken. Wat ze verzwegen waren de kosten die als je de tijd nam om de documentatie over het product te lezen niet eens zo heel erg verborgen waren. Of misschien kan je hier beter zeggen: als je de tijd kréég! Vergelijk een gemiddelde applicatie waarvan je de installatie start en waarvan je in het eerste scherm geacht wordt een lap tekst te lezen en te verklaren dat je daarmee akkoord gaat. Even kort door de bocht: gegeven het aantal mensen dat Microsoft producten gebruikt kunnen we veilig aannemen dat niemand die tekst waar ze hun akkoord aan geven daadwerkelijk gelezen hebben. En dat is dus nog zonder druk dat de volgende klant zit te wachten. Woekerpolissen bestaan omdat niemand vooraf echt het contract leest. Men gelooft wat de "adviseur" ze over het product vertelt en komt er soms pas jaren later achter dat dit verhaal verre van compleet was.

In de meeste gevallen komt een woekerpolis er op neer dat de kosten dusdanig zijn dat je gedurende de eerste tien tot vijftien jaar een lager saldo hebt dan het totaal van je inleg, terwijl er rendementen worden gerapporteerd van zeven procent of meer. Daarna gaat jouw geld pas renderen, maar het geld dat je daarop inlegt levert natuurlijk net zo min iets op. Dus als je een contract hebt om dertig jaar lang maandelijks een bedrag X in te leggen heb je uitsluitend rendement over de helft van je inleg gedurende de helft van de contractsduur. Anders gezegd: de helft van het rendement verdwijnt in het niks en als je de rit niet tot het einde uitzit kan deze zelfs met positieve beleggingsresultaten negatief uitvallen. En dat is dan ook meteen het probleem met de woekerpolisprocessen en -afspraken zoals die tot nog toe zijn gevoerd. Je maakt feitelijk alleen maar aanspraak op een compensatie wanneer je eerder uitstapt en dan staat daar in de regel ook een boeteclausule tegenover waardoor dit zelden interessant is. Eenmaal in de plus is het gedaan, dan heeft de bank gewonnen en hoeven ze niks meer te vergoeden.

Pierre Tombal | 09-08-17 | 00:43 | + 2 -

Er wordt vaak beweerd dat consumenten zelf het contract getekend hebben, en dat ze dan maar beter hadden moeten lezen voor ze hun handtekening zetten. Daar wordt vrij gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat veel consumenten zich hebben laten adviseren door financieel specialisten, juist *omdat* ze niet voldoende financieel onderlegd waren om op eigen houtje de risico's in te schatten. Net als dat ze zich laten voorlichten over medische zaken en doorgaans het advies van de dokter opvolgen, omdat ze zelf geen medische studie hebben gevolgd.

Dus zelfs al staat er tussen alle grafiekjes en staatjes in de polis of advertentie een duidelijke regel die aangeeft dat er hoge kosten gerekend worden, dan nóg vind ik dat de aanbieder van het slechte product aansprakelijk is.

marcoplarco | 08-08-17 | 22:29 | + 4 -

Lijkt me simpel tot op zekere hoogte.
Alle wel belaste maar niet in de polis genoemde kosten terugbetalen. Als ik een auto bestel voor 20K op de offerte, tik ik ook geen 25 af.
Het rendement op de inleg moet berekend worden over de inleg minus de in de ondertekende polis opgenomen kosten.
Gewoon tegen het toen geldende rendement, exclusief kosten.

Raider Twix | 08-08-17 | 18:36 | + 5 -

Dat beleggen risico`s met zich meebrengt is in dit dossier volledig irrelevant. Deze beleggingsmethode bracht namelijk niet alleen risico`s waarover NIET geprocedeerd wordt, maar ook niet expliciet overeengekomen kosten waarover WEL geprocedeerd wordt.

Als er bij een andere dienstverlening structureel een greep in de kas van de klant wordt gedaan heet het gewoon verduistering. Dit is strafrecht.

Feynman | 08-08-17 | 17:52 | + 22 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken