Rabobank: arbeidstekort schaadt economie (misschien, eventueel, mogelijk)

Bierviltjestheorie
Bierviltjestheorie
Op de vrijdagmiddagborrel van Rabobank ontstond een verhitte discussie over de gevolgen van de dalende werkloosheid (4,9%) in het land. Zou het tekort aan arbeidskrachten een belemmerende werking hebben op de Nederlandse economie? En zoja, hoe zwaar is die rem op de Nederlandse economie? Twee talenten van het economisch bureau namen een stapel bierviltjes mee naar huis om in het weekend tot een antwoord op deze vragen te komen. Allereerst bekeken zij in welke sectoren ondernemers het vaakst aangeven dat het tekort aan arbeidskrachten hun voornaamste groeibelemmering is. Niet geheel verrassend is de IT- en informatiedienstverlening koploper. Zo'n 1 op de 3 bedrijven in deze sector ziet het arbeidstekort als voornaamste probleem.

tekortarbeidskrachten.png


Economische impact arbeidstekort
Deze tekorten zeggen echter niets over de impact op de Nederlandse economie. Omdat de cijfers op sectorniveau zijn verzameld is het onduidelijk welke bedrijven met tekorten kampen en wat hun toevoeging aan de economie is. Ook is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde is van het personeel dat zij zoeken. Ten slotte is het zelfs onzeker of bedrijven in staat zijn om hun grootste belemmeringen correct in te schatten. Maar het vak van economisch analist bestaat er nou eenmaal in om een complexe wereld terug te brengen tot een overzichtelijk model met heldere cijfers. En het doen van aannames, is daarbij noodzakelijk. De Rabobank-economen komen dan ook met enkele mitsen en maren.

Om de economische impact van een arbeidstekort in een sector te bepalen, kijkt de bank naar de percentuele bijdrage van de sector aan het bruto binnenlands product. Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie vooral belemmerd wordt door een tekort aan juridisch en managementadvies. In de IT-sector kampen relatief meer bedrijven met een personeelstekort, maar grof gezegd draagt een managementbabbelaar meer bij aan de economie dan een programmeur. Dus staan de juridische en managementadviseurs op één. Omvangrijke branches met een bescheiden arbeidstekort komen in deze berekening daardoor hoger te staan. Andersom worden kleine branches met een groot tekort, zoals de transportmiddelenindustrie, naar beneden gedrukt.

gewogennaarbijdragebnp.png

Al het getallengegoochel leidt uiteindelijk tot een overzichtelijk cijfer dat de situatie van de Nederlandse arbeidsmarkt moet weerspiegelen. Zo'n 7% van het Nederlandse bbp wordt belemmerd door een tekort aan personeel in de private sector. Verschrikkelijk inderdaad. En bovendien maar een deel van het probleem. Want het gedachte-experiment van Rabobank beslaat slechts 47 sectoren die volgens de bank 61% van de economie vertegenwoordigen. Nutsbedrijven en overheid kunnen ook met een personeelstekort kampen, denkt de bank. No shit Sherlock.

Niets wijzer
Wat worden we nou wijzer van het Rabo-onderzoek? Niet veel. Rabo kan op basis van de bierviltrekening niet vertellen hoe hard het bbp groeien zou groeien indien alle vacatures zouden worden ingevuld. Toch concluderen de analisten dat de arbeidstekorten nog niet 'dramatisch' zijn. 'Hopelijk is het, door rekening te houden met de toegevoegde waarde van bedrijfssectoren, iets duidelijker geworden dat het in de IT-sector inderdaad flink krap is en dat beleidsmakers zich dat absoluut moeten aantrekken'. Nou bedankt jongens (m/v), tot de volgende vrijdagmiddagborrel.

Reaguursels

Inloggen

Het probleem met IT kan ik vrij eenvoudig oplossen. Knikker alle HR-trutjes eruit die denken dat vrije werktijden is dat je tussen 8 en half 9 binnen mag komen en tussen 17 en 18 mag vertrekken (ja die uitspraak heb ik een HR trutje werkelijk horen maken), knikker alle managers eruit die denken dat Scrum bedoeld is om een Daily Standup om 9am te kunnen forceren waar iedereen bij aanwezig moet zijn, en ga nou eens kijken naar dat 'nieuwe werken' (vanuit huis). Moet je eens kijken hoeveel IT personeel er dán ineens in NL blijkt te zijn.

MegaKnaller | 31-07-17 | 23:21 | + 2 -

De Rabobank kan beter de formuliertjes her en der eens wat beter controleren en als ze dat in orde hebben pas weer eens wat gaan voorspellen.
www.amweb.nl/financiele-planning/nieuw...

Vileinimov | 31-07-17 | 22:23 | + 1 -

Graaier | 31-07-17 | 18:33
Dat schip is al gevaren; zodra de economie ook maar een nanoprocent verbetert, wordt in Den Haag en gemeentes gekeken hoe ze dit kunnen uitgeven (de fase afromen is al overgeslagen, wordt niet besproken en is blijkbaar geen relevant detail).
.
Met deeltijd werken blijf je relatief meer overhouden, ook als de salarissen stijgen. Netto hou je geen cent meer over dan het vorige jaar, bij elke mogelijke economie .00001% verbetering begint een kudde niet-werkende rupsje-nooit-genoegs te blaten dat zij er niet van profiteren.
.
Dus qua werk simpel; kwaliteit hoog, prijs hoog, uren laag. Max investering in mezelf en naasten, min investering in de rest zolang de meerderheid kiest voor partijen zonder respect voor andermans eigendom.
.
En dan mag ik mezelf nog zo slim en hoogopgeleid vinden, die bouwvakker van onze lagere school was hier al 10 jaar geleden achter.

omgponies | 31-07-17 | 21:47 | + 2 -

Laat maar lekker komen die schaarste. Werkgevers zijn weer met de mensen die er zijn, de salarissen gaan omhoog, meer promotiekansen, minder werklozen, minder kudtwerk aan de onderkant enz enz. Laat maar komen

Graaier | 31-07-17 | 18:33 | + 11 -

Werken? Waarom dan ?

Zo VEEL krijgt een heel gezin in de bijstand
daskapital.nl/2013/12/kijk_geld_verdie...

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigden ligt ergens rondom de 2.000.000-2.500.000 of hoger. In Nederland. Kunnenwerkers genoeg lijkt me.

duitse herder | 31-07-17 | 18:02 | + 7 -

Er is geen tekort aan arbeidskrachten; er is wel een tekort aan arbeidskrachten die werk willen verrichten voor het bedrag wat ze netto overhouden van het salaris dat werkgevers bieden.

Nederland is wereldkampioen deeltijdarbeid en als het hele toeslagencircus afgeschaft en de belastingdruk verlaagd zou worden, dan komen al die calculerende 1,6 verdieners vanzelf tot de conclusie dat werken loont.

Dr. Ka wo lo | 31-07-17 | 16:47 | + 23 -

Belemmerd door een tekort aan juridisch en managementsadvies?

Haaaaaaaa.... Fake onderzoek / resultaat!

Poekieman | 31-07-17 | 15:58 | + 8 -

Voornamelijk dus de technische sectoren die mensen tekort komen. Niet verwonderlijk als je ziet dat deze sectoren gemiddeld veel slechter betalen dan de papieren en spreadsheetridders. Dan krijg je vanzelf dat mensen niet geïnteresseerd raken in die bedrijfstakken.

sinar2 | 31-07-17 | 14:30 | + 35 -

'Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie vooral belemmerd wordt door een tekort aan juridisch en managementadvies'

Vervang het woord 'tekort' door 'overschot' en de conclusie klopt wel.

SansUnique | 31-07-17 | 14:29 | + 34 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken