Vroegpensioen voor zware beroepen? Prima te betalen!

De leeftijd waarop we met pensioen mogen, verschuift. Omdat we allemaal steeds ouder worden en omdat we wel allemaal minimaal 70% van ons laatst verdiende salaris willen vangen. Dat is nogal een kostenpost en daarom werken we straks allemaal tot we erbij neervallen. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant horen we vaak dat de pensioengerechtigde leeftijd nu al niet gehaald wordt. Vooral laagopgeleiden halen het niet, want die verrichten vaker zwaar werk en zijn daar ook op jongere leeftijd al mee begonnen. Daarnaast ligt bij werkgevers de focus op ondersteuning voor een langer werkend leven meer op hoger opgeleiden. En als we mensen met een lichamelijk danwel geestelijk zwaar beroep met prepensioen laten gaan, hoeveel zou dat dan kosten? Laat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) daar nou onderzoek naar hebben gedaan. Hierbij keek het niet alleen naar het vervroegd afzwaaien van mensen in de bouw, maar voor alle sectoren waar zware beroepen zijn vertegenwoordigd. Er zouden door het UWV zeven sectoren zijn aangemerkt als 'zwaar'. De NOS was bij de persbijeenkomst van het EIB (aankonding-pdf hier) en tikte de volgende cijfers op: het kost jaarlijks tussen €125 en €200 miljoen om deze mensen eerder met pensioen te laten gaan. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kosten van de AOW en aanvullend pensioen met aftrek van de kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die worden bespaard. Als een dakdekker eerder zijn brander en werkhandschoenen aan de wilgen hangt, zit hij niet thuis met lichamelijke klachten, waardoor hij een groot deel van de uitgaven aan zijn pensioen terugverdient. Dat is het idee. Gaan we nu schieten op het plan. Want wat doen we met de overige sectoren die niet bekend staan als zwaar, maar volgens mensen die werken in die sectoren ook best retezwaar kunnen zijn? Kunnen we straks als we geen zin meer hebben om voor DasKapital te tikken snel een jaartje stratenmaker worden om zo vervroegd met pensioen te kunnen? Mogen mensen die 60 jaar als zzp'er in de bouw gewerkt hebben ook aanspraak maken op een soort vangnet? Oh ja: wie gaat dat betalen? Bij RTLZ lezen we dat 40% moet komen van de overheid, de rest is nog onduidelijk. Sluiten we af met een citaat van Mathijs Bouman: 'We zijn dapper als we hervormen, maar laf zodra de hervormingen pijn doen.'

Reaguursels

Inloggen

Nooit aan beginnen. Je krijgt dan weer uitzondering op uitzondering. Hoe meer uitzonderingen des te zieker het systeem.
Voor je het weet valt een "beroep" als kamerlid onder de zware beroepen.

dr.andus | 06-07-17 | 20:50 | + 1 -

@frank87 | 06-07-17 | 10:52 | + 0 -
Zoiets bestaat toch al? Je hebt als bedrijf geld te betalen over aanwezig vastgoed en magazijnvoorraden.
Is voor wat betreft het vastgoed nog niet zo'n hele oude regeling volgens mij, ergens in de afgelopen 10 jaar is de baas als een bezetene oude ongebruikte fabrieken gaan afbreken. Deels vanwege de vastgoedheffing en deels omdat oud ijzer verschrikkelijk duur was.
En ook een reserveonderdeel dat stof ligt te vangen in het magazijn kost elk jaar geld. Na 4 jaar op de plank liggen heb je dat onderdeel 2 keer betaald.
Is voor bouten en moertjes nog wel te overzien, maar bij E-motoren van een paar MW of vermogensschakelaars daarvoor loopt het hard op.

de_tyvus | 06-07-17 | 13:14 | + 0 -

@Banana008: die singulariteit laat nog wel even op zich wachten denk ik. Mensen zijn machtsbelust en laten dit niet zo snel gebeuren.

Ome Gijs | 06-07-17 | 11:51 | + 0 -

Stonecity | 05-07-17 | 20:15
Ooit gehoord van "no taxation without inspiration"? Belast maar gewoon de eigenaar van die robots. Is ook heel makkelijk: vermogensbelasting. Die dingen zijn reteduur.

frank87 | 06-07-17 | 10:52 | + 0 -

Singularity in 2030 volgens Ray Kurzweil. Misschien dat we het dan een paar jaar kunnen rekken als overgangsfase, maar daarna zijn we allemaal overbodig.
.
en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity...

Banana008 | 06-07-17 | 10:19 | + -1 -

@fikkieblijf! | 05-07-17 | 19:01

Doe het nou niet lijken alsof het eigen schuld is wanneer iemand met een zwaar beroep niet in goede gezondheid z'n pensioenleeftijd haalt. Er zijn zat zware beroepen waarbij het niet nodig is om te beunen om versleten te raken. Ik denk dat je sowieso geen lijn kan trekken wat betreft de keuze welke beroepen er geclassificeerd worden als "zwaar", waardoor die mensen eerder met pensioen mogen. Voer een keuring in en kijk individueel in hoe verre iemand nog in staat is om door te gaan.

John Dough | 06-07-17 | 06:39 | + 1 -

Dandruff | 06-07-17 | 05:06 |

Leeftijdselectie speelt in Denemarken geen rol. Dat komt door het ontslagsysteem. Voor de goede orde, Denemarken is een socialistisch land. Mijn ervaring is dat het 'rechtser' is dan de Nederlandse VVD.

En we hebben inmiddels 2 Danks Folkeparti burgemeesters.

Nederland is een politiek gewenst gedrag land, Denemarken is een burger gewenst gedrag land.

duitse herder | 06-07-17 | 06:25 | + 6 -

@Dandruff maar je vergeet dat het vooral de lobby van werkgevers is geweest di op het opengooien van de grenzen heeft aangedrongen. Want cheap labour. Maar goed, deze loonslaaf gaat maar weer eens de auto in.

bakoenin | 06-07-17 | 05:44 | + 4 -

Vogelbeest | 05-07-17 | 19:58,

Beter lezen wat mensen schrijven, voor je reageert.
Wat @Hulporganisatie | 05-07-17 | 19:28 zegt is niet dat we allemaal rond ons 40e met pensioen *moeten*... Maar dat mensen nu al moeite hebben om na hun 40e aan het werk te komen; na je 50e wordt dat zelfs onmogelijk geacht. Ik ken zelf een aantal mensen in die positie, die altijd hebben gewerkt maar tegen hun zin zijn ontslagen. En sindsdien mogen ze blij zijn met af en toe wat uitzendklusjes.

En is dat onbetaalbaar voor een samenleving?
Ja natuurlijk.
Maar de kern van het probleem zijn de open grenzen, waardoor grote groepen jonge Polen onze arbeidsmarkt verzieken. Neem ik die gasten niet kwalijk (zou ik ook doen, als ik in Polen makkelijk veel geld kon verdienen), en neem ik zelfs de werkgevers niet kwalijk (moeten concurreren met zo goedkoop mogelijk personeel).
Maar onze overheid had daar iets tegen moeten doen.
Maar die heeft verzaakt, waardoor zij zichzelf (en dus de belastingbetaler) flink in de vingers snijdt.

Dandruff | 06-07-17 | 05:06 | + 8 -

@3*links=rechts | 05-07-17 | 22:28
Ik ben hartstikke voor een basis inkomen, ben dan wel de eerste die stopt met werken en emigreert met behoud van uitkering... moehahahahahaha

ZwarteDag | 06-07-17 | 00:29 | + 3 -

Dit is een raar fenomeen. In het leger ben je op je 40e klaar met de fysieke inzet en in de bouw verwachten we dat ze doorwerken tot het pensioen. Naar mijn mening zouden deze mensen geholpen moeten worden of gestimuleerd moeten worden na 20 jaar bouwvakker te zijn geweest om in een andere functie te komen zoals: opleider, werkvoorbereider, projectleider, tekenaar whatever. Dan neemt de fysieke werkdruk af, en kunnen ze hun opgedane kennis overdragen naar jonge mensen, of verder groeien. (wat natuurlijk niet voor iedereen is weggelegd).

-=PyP=- | 05-07-17 | 22:48 | + 5 -

Valt me nog mee dat ik geen pleidooien heb gelezen voor het basisinkomen. Mat zulke slechte rekenaars als hierboven had ik dat allang verwacht.

3*links=rechts | 05-07-17 | 22:28 | + 0 -

Vogelbeest | 05-07-17 | 21:21 | + 0 -

Ik ben het over het algemeen vaak met je eens, waarom je nu zo'n denigrerende toon aanslaat is mij dan ook een raadsel. Ik geef gewoon even een andere visie / inzicht, niet dat ik daarmee gelijk heb . Lijkt me beter dat ik het hierbij laat.

Stonecity | 05-07-17 | 22:19 | + 2 -

Misschien ipv "zware beroepen" te selecteren een variabele pensioenleeftijd invoeren. Zodra je 60+ ben en om een reden niet meer kan werken (dus ook als solliciteren niet lukt), dan kun je aanspraak maken op je pensioen. Voor je pensioen heb je zelf betaald, dus dat hoort van jou te zijn.

Ik vind het maar raar als iemand een aantal jaar moet overbruggen met een arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terwijl diegene nog een pensioenpot heeft (tenzij de EU die tegen die tijd op heeft gemaakt uiteraard).

lulhannel1928 | 05-07-17 | 22:13 | + 1 -

@Stonecity | 05-07-17 | 20:15 | + 3 - dus in die 60 jaar dat je onrendabel bent moet de overheid belasting op arbeid heffen op de salarissen van die 20% die werkt om de pensioenen van die 60% onrendabelen te betalen? Moet er misschien ook nog belasting af voor algemene middelen als wegen, ziektekosten, kinderbijslag, windmolensubsidie en geld voor onrendabele immigranten?
Dan wordt dan in die 20 jaar dat je werkt 97& belasting afdragen, want anders gaat het niet passen.

Hoe kun je dan van die 3% salaris die je overhoudt nog jezelf in leven houden en kinderen opvoeden en laten studeren?

Het lijkt mij voor iemand die 2e klas MAVO boekhouden heeft gehad duidelijk dat jouw redenatie en die van Hulporganisatie | 05-07-17 | 19:28 | + 1 - in het echt volledig onbetaalbaar en onrealistisch is. Als je toch denkt dat dat kan blijft mijn enige conclusie dat je in sprookjes als verspreid door de PvdA, SP en dat soort clubs gelooft. "De overheid moet bijpassen" betekent gewoon dat mensen die wel een echte baan hebben bestolen worden en na aftrek van de salarissen en kosten van de roverheid zelf wordt dat wat overblijfd uitgedeeld aan degen die niet werken met als voornaamste doel "herkozen worden". Want dát is de huidige politiek.
In het echt kán het gewoon niet.

Vogelbeest | 05-07-17 | 21:21 | + 6 -

Stonecity | 05-07-17 | 20:15 |

Er komt een moment dat de NL overheid de Hollandse emigrant gaat lastig vallen ic probeert te stoppen. De mensen die NL verlaten hebben meer in hun mars, hebben veelal een genuanceerde visie over de maatschappij, hebben lef en doorzettingsvermogen. Het zijn vooral moneymakers alsmede de 65plus groep die NL verlaat en het geld meeneemt. Het gaat gebeuren, het geld raakt steeds meer op de groep nog werkwilligen wordt kleiner en kleiner.

duitse herder | 05-07-17 | 20:39 | + 4 -

Vogelbeest | 05-07-17 | 19:58 | + 0 -

Tot je 20e kost je geld. Klopt, maar wie betaald dat? Dat wordt dus de 20 jaar daarna opgelost mits die persoon bovenmodaal verdient en geen kinderen krijgt. Die overige 60 jaar moet de overheid arbeid belasten aan degene die arbeid verricht - ergo robotbelasting - en die paar man waarvan de baan nog niet is geautomatiseerd. Al ben ik eigenlijk voor een migrantenbelasting, het is van de zotte dat we ze met bootladingen binnenhalen en dat ze vervolgens hun hand op gaan houden. Zo wil ik ook wel emigreren.

Stonecity | 05-07-17 | 20:15 | + 11 -

@Hulporganisatie | 05-07-17 | 19:28 | + 1 - dus terwijl de levensverwachting naar 100 jaar gaat denk jij dat mensen bij 40 jaar uitgerangeerd zijn.
Hoe zie je dat financieel voor je? Tot je 20e kost je alleen maar geld, dan ga je 20 jaar werken en vervolgens kost je nog 60 jaar geld. Denk jij dat je met 20 jaar lang 10% van je inkomen te sparen genoeg kunt opbouwen om 60 jaar lang een redelijke vergoeding te ontvangen?
Werk je bij de PvdA of de SP?

Vogelbeest | 05-07-17 | 19:58 | + 18 -

Hulporganisatie | 05-07-17 | 19:28
Kan je geen twee plusjes geven anders had ik dat gedaan. Het gaat er ook niet om of mensen langer kunnen doorwerken maar dat het wel moet omdat de staat ieder dubbeltje uit de burger wil persen zolang dat kan. Daarom ook dat slappe geouwehoer als zouden we allemaal wel 120 jaar gaan worden gemiddeld. Noem het maar brainwashing. Ik vind het helemaal niet erg om mijn zaken zelf te regelen, daar heb ik de staat niet voor nodig, maar laat diezelfde grafstaat dan met zijn klauwen van mijn geld afblijven iedere maand. En dat heeft ook de VVD niet kunnen waarmaken. Dus, boter bij de vis. Iedere maand bijna de helft van mijn inkomen jatten via allerhande belastingen dan ook niet mekkeren als ik met 65 wil stoppen. Dan heeft de staat namelijk 50 jaar van me gestolen. En daar nihil voor terug gegeven. En na mijn 65ste levensjaar leef ik echt niet nog 50 jaar.

bakoenin | 05-07-17 | 19:43 | + 20 -

Zodra de EU er naar gekeken heeft blijkt dat Europarlementariër het zwaarste beroep ter wereld is, en dat ze op 42-jarige leeftijd allemaal belastingvrij met pensioen mogen inclusief 10% salarisverhoging als vergoeding voor geleden schade.

Vogelbeest | 05-07-17 | 19:38 | + 38 -

Onzinnige discussie over de zwaarte van het beroep; slechts een klein deel van de mensen zal fysiek en mentaal in staat zijn te werken c.q. zichzelf nuttig genoeg kunnen maken om een betaalde functie te vervullen na hun 65e. We zien nu al dat mensen boven de 50 zonder uitzonderlijke kwaliteiten lastig aan het werk komen. Mijn generatie moet in het beste geval nog 30 jaar werken, maar met alle ontwikkeling in automatisering en AI kan ik me niet voorstellen dat het merendeel dan nog aan slag is. Ik voorspel dat over 50 jaar de meest gevraagde arbeiders werknemers in opleiding zijn (KINDEREN vanaf de basisschool of zelfs eerder) die in staat zijn de gevraagde werkzaamheden van de (nabije) toekomst te leren. Uiterlijk rond je 30-40e ben je dan uitgerangeerd, wat i.i.g. betekend dat je van je pensioen kunt genieten. Althans, als je gelukkig genoeg bent om over de juiste kwaliteiten voor een baan te beschikken dan.

Hulporganisatie | 05-07-17 | 19:28 | + 5 -

De mensen moeten doodgewoon zelf hun pensioen regelen. Al dat collectieve leidt tot een regelbrei van heb je me daar nou. Iedereen heeft er wel wat op aan te merken. En dat kan ook, want anderen regelen de boel voor je.

Dus regel het zelf, desnoods mbv een persoonlijke specialist. Maatwerk in optima forma. Eigen verantwoordelijkheid dragen.

duitse herder | 05-07-17 | 19:12 | + 8 -

Gewoon net als in Duitsland: na 45 jaar (betaald) werken met pensioen. Als je op je 18e begint, dan is het met 63 zover.
Als je op je 28e begint, dan is het op je 73e zover.
De eersten zullen meer bouwvakkers omvatten, de laatsten meer eeuwige studenten en andere hoog opgeleiden.
De laatsten zullen voor een deel prima hun vroegpensioen zelf kunnen betalen.
-
Maar dit gaat niet gebeuren, omdat dat (slechte) leraren niet eerder kunnen. Die zijn vroeg afgebrand omdat ze ongeschikt voor het vak zijn.
En zo zijn er nog wel een paar beroepen die dan (terecht) buiten de boot vallen.
Dat is het probleem met duidelijke criteria in NL.

Raider Twix | 05-07-17 | 19:02 | + 22 -

Ik zal het eens zometeen voorleggen aan de beunvakkers die mijn huis aan het stuken zijn en momenteel de aanbouw in elkaar metselen, prima jongens, eerst 9 uur voor de baas, dan hap eten bij moeder de vrouw en dan de avonden even doorsjouwen tot een uurtje of 23.00u! Lekker lang licht dus..
En nix geen watjes met die kilo's op de schouder en rug, hoppa, geen gezeur over arbeidsomstandigheden.. Jong en gezond van lijf! Verdienen nu die euroo's!

Bekend en uit een bouwvakgezin.. met 16 jaar aan het werk die jongens, 's-avonds en in de weekenden huizen bouwen en doorsjouwen. Stuk voor stuk op hun 45e versleten en op.. ja dan rest er de WAO. De enkeling die verder kijkt in de toekomst, levensloop bestendig inzet zich bij of om schoolt zijn op 1 hand te tellen

Zware beroepen die zijn er.. maar daarvan verslijt je niet alleen op je 55e.

fikkieblijf! | 05-07-17 | 19:01 | + 18 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken