Hertest! Laten pensioenfondsen hun herstelplan zien

Deels
Deels
De meeste pensioenfondsen hebben een financieel probleem. Van de 239 pensioenfondsen die de afgelopen maand aan De Nederlandsche Bank rapporteerden, zijn er 28 met een toereikende dekkingsgraad. De rest is financieel ongezond en moet in naam der Pensioenwet herstellen. Dat gaat volgens een plan, luisterend naar de naam herstelplan. Het herstelplan bevat (een lastig leesbare) doorrekening van wat de fondsen de komende 10 jaren gaan doen om de dekkingsgraad te verbeteren: hogere pensioenpremies innen, pensioenuitkeringen korten en/of meer rendement maken (voorbeeld-pdf). In maart bleek uit onderzoek dat 41 van de 51 grootste pensioenfondsen hun herstelplannen niet openbaar wilden maken. En dat is vreemd, want de pensioendeelnemer moet weten hoe hoog en hoe zeker de toekomstige uitkering is. Dat laatste zeggen wij niet, maar zegt de Pensioenwet. En dit zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van pensioenen desgevraagd over de wet: 'Een deelnemer heeft het recht om te weten wat het herstelplan van zijn pensioenfonds inhoudt. Een pensioenfonds is verplicht om informatie over het herstelplan voor de deelnemer beschikbaar te maken op de website. Maar het pensioenfonds is niet verplicht om het herstelplan zelf helemaal inzichtelijk te maken'. Na deze verbale acrobatiek blijkt de staatssecretaris (ze zei dat allemaal op 15 juni) toch ook te vinden dat pensioenfondsen herstelplannen moeten overleggen als 'een deelnemer daar om vraagt'. Let wel! Het zal de meeste mensen een biet zijn, maar voor de pensioenfondsvorsers bevat het relevante info (doet het pensioenfonds nog wel een beetje normaal?). Dat brengt ons tot de test: luisteren de pensioenfondsen naar Klijnsma?

We hebben de telefoon gepakt en de qua beleggingsomvang tien grootste bedrijfstakpensioenfondsen gebeld. Men luistert, maar deels. Het pensioenfonds voor de grafische bedrijven PGB publiceert het hele verslag integraal (pdf). Pensioenfonds voor dokters en zusters PFZW publiceert de kern van het plan en heeft er een superkekke webstek omheen gebouwd. Pensioenfonds ABP publiceerde vroeger het verslag in zijn geheel, maar stopte daarmee om communicatieredenen. Omdat het, en dat is onze vertaling van het commentaar van ABP, een gedrocht is om te lezen. Het ambtenarenfonds gaat binnenkort wel een samenvatting publiceren met daarbij voor de deelnemer begrijpelijke info. Die lijn volgen de meeste van de fondsen die we hebben gebeld. Van het herstelplan wordt de kern (zie plaatje boven) gepubliceerd, soms met enige toelichting daarbij. Sluiten wij af met het testresultaat.

pensioenfondsenoverzichtcompleetplaatje.jpg

Reaguursels

Inloggen

Jetta Klijnsma en haar ambtenaren hebben gewoon een stuk bagger wetgeving geproduceerd waar inzage in het herstelplan niet is onderkend. Natuurlijk heeft een gepensioneerde of deelnemer recht op inzage, in de 'grandioos' geplande rendementen de komende 10 jaren.

Het is niet zo dat ik per definitie tegen PvdA bewindslieden ben, echter wat hier het geval is is dat de werkelijke kennis niet zo heel ver bij Jetta vandaan zit. Namelijk Martin van Rijn die voorheen directeur bij PGGM was, ik mag aannemen dat hij dit gat niet had laten ontstaan. Vrees met grote waarschijnlijkheid dat Jetta een bewindspersoon is diet op de verkeerde post als staatsecretaris terecht is gekomen.

Beroep = Boerenlul | 04-07-17 | 18:51 | + 7 -

We moeten de problemen met de pensioenfondsen gewoon oplossen op precies dezelfde manier oplossen als de EU parlementariërs met hun eigen pensioen hebben gedaan.
Daar was de dekkingsgraad ook weel te laag en daar hebben ze gewoon net zoveel van uw en mijn belastinggeld ingestopt totdat het probleem was opgelost.

dr.andus | 04-07-17 | 18:49 | + 19 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken