Beleid ECB kost Nederlandse pensioenfondsen €140 miljard. Kabinet doet niets #2

Helemaal niets
Helemaal niets
Twee weken geleden knuppelde onze parlementariërs de arme staatssecretaris Jetta Klijnsma van pensioenen de Tweede Kamer uit. Het ECB-beleid heeft onze pensioenfondsen €140 miljard gekost en het kabinet, inclusief Klijnsma, DOET NIETS!1!! Dat leidde een week later tot deze motie:

keiveel

Vandaag blijkt dat de Tweede Kamer niet lang hoeft te wachten op een antwoord. Minister Dijsselbloem schudt onderstaande repliek namens het kabinet zo uit de pen. We drukken e.e.a. bijna in totaliteit af. Er zit weinig Russisch bij. Spoiler: dit demissionaire kabinet doet niets.

'Daarbij (dat is bij de opmerking over dekkingsgraden en de €140 miljard, red.) merkte de heer Knot (chief van DNB, red.) tevens op dat het beëindigen van het huidige verruimende monetaire beleid, geven de huidige financiële positie van de fondsen, geen duurzame oplossing zal zijn voor de problematiek rond het Nederlandse pensioenstelsel. Hiervoor is hervorming van het pensioenstelsel nodig. Ook de directeur van het CPB, mw. Van Geest, benadrukte dit.

De beschouwing van de President van DNB – en de recente publicaties van DNB en het CPB over de gevolgen van een langdurig lage rente – zijn in lijn met eerdere brieven van het kabinet aan uw Kamer. Het ruime monetaire beleid en de huidige lage rente beïnvloeden de Nederlandse economie via zeer uiteenlopende kanalen, zowel in positieve als in negatieve zin. Ook heeft het kabinet gerapporteerd dat de dalende rente per saldo drukt op de financiële positie van de pensioenfondsen. Daarbij geldt dat het effect van het onconventionele in beginsel tijdelijk is: indien de rente na verloop van tijd terugkeert naar het niveau dat zonder de uitzonderlijke verruimende monetaire operaties zou resulteren, betekent dit dat de dekkingsgraden evenredig herstellen. Hierbij wil ik nogmaals benadrukken dat ook zonder het uitzonderlijke monetaire beleid, de rente al een aantal decennia een duidelijke neerwaartse trend vertoont. Nieuw inzicht sinds de eerdere correspondentie met de Kamer is wel dat DNB en het CPB recent hebben aangeven dat de daling van de rente macro-economisch bezien per saldo gunstig heeft uitgepakt voor de Nederlandse economie als geheel. Zo schat DNB dat zonder rentedaling de Nederlandse bbp-groei in de periode 2009-2016 gemiddeld 0,4 procentpunt lager zou zijn uitgekomen. (...)

Zoals het kabinet heeft benadrukt, hecht het sterk aan de onafhankelijkheid van de ECB in de uitvoering van haar mandaat. Het kabinet ziet – zoals in meerdere debatten met de Kamer gewisseld - ook geen reden voor actie ten aanzien van de huidige kaders waarbinnen de ECB het monetaire beleid vormgeeft.'


Reaguursels

Inloggen

ArieDeKaleKanarie | 27-06-17 | 17:15 |
Of: C) Van arm/jan-modaal via belastingparadijzen (zoals Nederland) naar de eigenaren van de multinationals / de bankiers (de 0,1%).

JackRyan | 28-06-17 | 01:18 | + 0 -

Kom er maar in Pierre

Ben5570 | 27-06-17 | 23:23 | + 1 -

Hieperdepiep.Elk jaar weer 8 miljard extra gratis geld, 4 voor de staat, 4 voor de werkgevers.Pensioenfondsen bulken van het geld maar mogen de gerechtigden niet uit betalen, premies stijgen lekker door, de eu mag beschikken / bepalen waar de pensioengelden onder gebracht worden en de verplichtte deelnemer heeft het nakijken.De salarissen worden zwaar afgeroomt cq de staat beschikt gewoon over je salaris middels verhoging van belastingen en als gevolg daarvan verhoging van de vaste lasten.Ook bij de staat klotst het geld tegen de plinten omhoog.Maar niets voor de bevolking / het vee die dit alles mogelijk maakt.Wanneer worden we eens wakker..... nahhhh..

Ben5570 | 27-06-17 | 23:19 | + 0 -

Macro-economisch gezien 0,4 procentpunt meer, maar elke eur is wel zo'n 10-20% minder waard geworden, DUSSSSSSSSS.................

Ben5570 | 27-06-17 | 23:05 | + 1 -

De financiële banvloek van Mario.
Het kost tegenwoordig geld om je doekoe op je rekening te parkeren. Toch maar eens meer gaan verdiepen in crytocurrency zoals Bitcoin, Ethereum, Litecoin etc. Niet te kraken en kunnen buiten de bubbel overleven. Het zijn een soort digitale rioolratten die niet klein te krijgen zijn. Ze hebben het al plus honderd keer geprobeerd en zonder succes. Niet te manipuleren door banken. Je geld is veilig. Louter voordelen wat ik er zoal over gelezen heb, want zelfs edemetalen kunnen gemanipuleerd worden.

Nehemia | 27-06-17 | 22:21 | + 1 -

Het ECB beleid is niet de oorzaak van te lage pensioenpotten. Dat wordt veroorzaakt door de stompzinnige rekenregeltjes. Ze moeten rekenen met de ECB rente.
Alsof pensioenfondsen hun geld op een spaarrekening hebben staan. De pensioenpotten groeien 8% per jaar maar mogen dat vervolgens niet meerekenen. De afgelopen 10 jaar is de waarde meer dan verdubbeld. Er is meer dan genoeg ! Alleen wil de overheid kennelijk weer de winsten gaan afromen zoals in de jaren 90 al is gebeurd ?

dr.andus | 27-06-17 | 21:20 | + 2 -

Ik heb zo een gevoel.. dat het niet helemaal waar is dat die vraag zo kort door de bocht wordt gesteld op een proefwerk vwo economie ariekanarie

KutRotterdammert | 27-06-17 | 20:13 | + 0 -

Jongens, het is oud nieuws dit. Standaard vraag op een VWO proefwerk economie:
.
Je zet een aantal straatarme landen en een aantal rijke landen, (waaronder NL, met een pensioenpot van 1200mlrd) in een monetaire unie. Hoe gaat het geld stromen?
.
A) Van Rijk naar Arm
B) Van Arm naar Rijk
.
Elke idioot kan die vraag correct beantwoorden. Elke keer dus verongelijkt verrast doen als weer eens blijkt dat er geld van rijk naar arm stroomt, is een beetje onzin. Dat is namelijk de enige mogelijke uitkomst. Arm heeft geen geld, dus het geld kan nooit van Arm naar Rijk stromen.

ArieDeKaleKanarie | 27-06-17 | 17:15 | + 4 -

En dan nu Zalm als informateur; dan weet je wel in wiens nadeel dit af gaat lopen.
Help!

Wering | 27-06-17 | 13:23 | + 6 -

Dit krijg je nou wanneer mediterrane landen het monetaire beleid gaan bepalen. En wanneer de Europese begrotingsplannen van Marcron worden goedgekeurd is het financiële leed voor de Nederlander helemaal niet meer te overzien, de mediterrane landen zijn namelijk in de meerderheid in het Eurozonegebied.. En ondertussen debatteren onze nationale politici om de zoveel tijd over een naheffing uit Brussel terwijl via andere mechanismes de verliezen veel groter zijn. Ik vraag mij werkelijk af of onze volksvertegenwoordigers überhaupt wel doorhebben wat hier aan de hand is..

therealbraindump | 27-06-17 | 12:34 | + 7 -

Als de staat dan door die goedkopere rente voordeliger kon bijlenen stort ze dat voordeel toch in de kassen van de pensioenfondsen of verhoogt ze de AOW of verlaagt ze de pensioenleeftijd? Dan buig je het nadeel voor de gepensioneerden 'budgettair neutraal' weer om in een voordeel. Oh wacht, dat vereist integere politici die om hun bevolking geven. Sorry.

SansUnique | 27-06-17 | 10:15 | + 7 -

@Huisregelneef_III | 26-06-17 | 23:26
Als jij denkt dat de overheid tegen jou is, had je dan niet beter op een andere partij kunnen stemmen? Schielijk heeft de overheid en de partijen die jij als begunstigden ziet er niets aan wanneer jij het niet kan betalen, dus echt nadelig kan het nooit zijn. Je mist alleen het voordeeltje waarvan jij had gehoopt dat het zomaar in jouw schoot zou vallen en je maakt jezelf ontzettend druk over hoe oneerlijk jij dat ervaart. Zo druk dat je niet eens ziet dat er nog steeds wel degelijk een deel van aanwezig is, om de doodsimpele reden dat niemand verwacht dat de rente voor altijd zo laag zal blijven. Het is aan jou om daar op een verantwoorde wijze mee om te gaan, maar ja; stampvoeten en verantwoordelijkheid zijn geen eigenschappen die je vaak gecombineerd ziet.

Pierre Tombal | 27-06-17 | 09:36 | + 2 -

Lager pensioen en voor velen steeds meer geen pensioen. Men vergeet bij deze cijfers dat de pensioenleeftijd nu reeds hoger en hoger door de Nederlandse Staat is gesteld en ingevoerd.
Niet 1 land in de EU heeft dit in zo'n rap tempo in wet gegoten en inmiddels volop in uitvoering gebracht.. velen, velen zullen nooit het verhoogde pensioenleeftijd halen. Niet de ECB is met de pensioenen aan de haal, dat is vooral een verwijt aan kabinet Rutte I en II en III komt eraan. Het verlies is voor de inlegger en komt op het 3voudige daardoor uit.

Die levensverwachting voor de huidige (migranten)babyboom gaan de huidige 50 plussers niet halen..

fikkieblijf! | 27-06-17 | 06:49 | + 10 -

Werken tot de dood. Dat is het binnen 10 jaar

Limburgs_patatje-met | 27-06-17 | 01:50 | + 21 -

Waarom zou je je hier druk over maken zolang je in je eigen pensioen maar ruim wordt gecompenseerd. Dat soort zorgen zijn slechts voor het electoraat.

Joffri | 27-06-17 | 01:01 | + 1 -

@KapiteinClaus | 26-06-17 | 21:43 - De ECB haalt toch niet elke maand geen duizenden kansloze migranten naar Nederland? De ECB heeft toch niet bepaald dat werkende Nederlanders niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning?

Die huizenmarktbubbel, dat doet Nederland echt helemaal zelf. Alles om de banken maar uit de wind te houden, en de gemeentekas te doen blijven rinkelen met grondspeculatie. En de burger zoekt het zelf maar uit.

Huisregelneef_III | 26-06-17 | 23:26 | + 31 -

Het probleem is dat EU-politici niet meer zelfkritisch willen zijn...

Tsaaah | 26-06-17 | 22:52 | + 10 -

Pensioen? Bwahaha. Echt jongens, gaan we daar nog over lope lulle. Er is geen pensioen, leg je er bij neer. Veel relaxter.

Klapband1408 | 26-06-17 | 22:50 | + 19 -

Goed dat de meeste reaguurders al 10.000 euro in cash/goud/antiek in huis hebben. Blijkt maar weer eens hard nodig.

kapotte_stofzuiger | 26-06-17 | 22:45 | + 14 -

Een EU-lidmaatschap kost dus veel meer dan € 236,00 per burger per jaar. Ik zou weleens willen weten hoeveel procent economische groei we jaarlijks achterblijven als gevolg van een EU-lidmaatschap. Tel bij het bovenstaande verhaal ook eens de kosten van EU-regelgeving op. Dan wordt het bedrag nog veel en veel hoger.

Príncipe | 26-06-17 | 22:06 | + 24 -

Bij de onvermijdelijke volgende banken/Euro-crisis heeft de ECB geen enkel instrument voor correctie meer over want rente is al 0%. Men weet het, men ziet het maar men doet niets. Euro-Evangelisch is het. Ik hoop maar dat het snel komt, des te eerder kunnen we met puinruimen gaan beginnen.

nietvaneergister | 26-06-17 | 22:02 | + 43 -

Uhm van Wensen, je spreekt over een kostenpost van 140 miljard voor de Nederlandse pensioenfondsen maar de motie spreekt over verlies van dekkingsgraad van 70 tot 140 miljard. Dat is toch geenszins hetzelfde ? Dekkingsraad is gerelateerd aan de lage fictieve rekenrente, die onlosmakelijk verbonden is met het rentebeleid van de ECB. In ieder geval nu de rente zo laag staat. Weet je zeker dat je het onderwerp helemaal goed begrepen hebt ?

netniet | 26-06-17 | 21:59 | + 23 -

Ik vermoed een gezamenlijk vrienden onder elkaar doorgeefspelletje naar het volgende kabinet.

duitse herder | 26-06-17 | 21:54 | + 24 -

Kijk eens om je heen, iedereen roept weer dat het goed gaat. Immers, de huizenprijzen stijgen, er is beweging in de huizenmarkt en zelfs de arbeidsmarkt trekt aan. De olifant in de kamer is dat er voor onze ogen wéér een huizenbubbel wordt opgeblazen. Dat is de economische realiteit. Van hervormen en zorgen voor echte economische groei is allang geen sprake meer.

Hoofdschuldige: de ECB. Die heet politiek onafhankelijk te zijn en heeft de laatste jaren weten de euro koste wat kost te willen behouden. Laat de euro nou net het paradepaardje zijn van de EU. Spaarders (pensioen valt hier ook onder) worden geofferd om de zuidelijke EU landen ter wille te zijn.

KapiteinClaus | 26-06-17 | 21:43 | + 78 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken