45-jarigen gaan nieuw pensioenstelsel betalen

Is niet mals
Is niet mals
Al enige tijd zijn de sociale partners met elkaar in de Sociaal-Economische Raad (SER) in conclaaf over een advies voor een nieuw pensioenstelsel. Dat grossiert nog in onduidelijkheden, maar wat wél zeker lijkt is dat iedereen een eigen pensioenspaarpotje krijgt en de doorsneepremiesystematiek de prullenmand ingaat. Pardon? Deze laatste intrigerende term wijst op het kenmerk van ons huidige stelsel dat werknemers van verschillende leeftijden toch dezelfde pensioenpremie betalen voor dezelfde hoeveelheid pensioenuitkering. Da's inderdaad vreemd, aangezien de premie van jongeren veel langer kan renderen dan die van ouderen en dan ook voor meer pensioen zorgt. Op deze manier zorgt het systeem van de doorsneepremie er dus voor dat een gedeelte van de jongerenpremies naar de oudere generaties vloeit (meer uitleg hier). Het probleem voor de SER is echter dat het afschaffen van deze systematiek de nodige kosten met zich meebrengt, die natuurlijk opgehoest moeten worden - vooral door de huidige pensioendeelnemers. Het Centraal Planbureau (CPB) sprak in 2014 nog van een rekening van €100 miljard (pdf). In de hoop op een lagere rekening - en dus minder hobbels naar het nieuwe stelsel - vroeg Den Haag het CPB om de kosten van de afschaffing van de doorsneepremie opnieuw te berekenen. Deze zagen vandaag dan eindelijk het licht. Tot 2065 kost de afschaffing huidige deelnemers zo'n €60 miljard, calculeerde het CPB. Pensioendeelnemers die nu tussen de 35 en 50 jaar (en dan vooral rond de 45 jaar) zijn dragen de grootste lasten: hun aanvullend pensioen slinkt met maximaal 5,5%. Daar staat tegenover dat de verandering juist wel voordelig is voor de jongere generatie. Maar hoe kan het nieuwe bonnetje ineens zoveel lager uitvallen?

Overgangseffecten
Het toverwoord is hier volgens het CPB een verder gedaalde rente. Dat komt doordat het overgangseffect volgens de rekenmeesters afneemt bij een zeer lage rente (<1%) danwel een erg hoge rente (>4%). Meer technische details daarover leest u in het rapport (pdf). Daarbij hield het CPB voor haar nieuwste calculatie rekening met de voordelen die de lagere premies voor jongere deelnemers (hun beleggingshorizon is breder, zodat hun uitkering groter wordt en hun inleg omlaag kan) met zich meebrengen. Goed, de overgangseffecten voor een gemiddeld pensioenfonds ziet u hieronder.

zijnzedan.jpg

Daarmee heeft het CPB haar plicht weer gedaan en ligt de bal andermaal bij de sociale partners en in het bijzonder bij de vakbonden. Om haar oudere ledenschare te vriend te houden is de FNV bijvoorbeeld niet zo'n fan van het afschaffen van de doorsneepremie. Het is dan ook wachten op de interpretatie van deze cijfers door de vakbonden. Zin in.

Reaguursels

Inloggen

@Stonecity | 21-06-17 | 19:12
thanks, er zijn er dus meer.. maar let op, het zal me niet verbazen dat de overheid ons straks komt halen (of onze centjes) omdat we niet meewerken aan de zogenaamde groei van de economie. Het is natuurlijk niet de bedoeling het gepeupel vrijheid verkrijgt door zich niet slaafs aan zware leningen op te hangen.

Groene Horzel | 22-06-17 | 11:34 | + 0 -

@sinar2 | 21-06-17 | 14:06
ooit van leerplicht gehoord?
dus eerst verplicht naar school en dan roepen kijk wat voor moois we je gegeven hebben.

Groene Horzel | 22-06-17 | 11:30 | + 0 -

Er wordt vaker gezegd dat premie's van jongeren langer kunnen renderen dan die van ouderen ?
Ik weet wel dat 20 jaar geleden mijn pensioenfonds een rendement had van elk jaar 10% .
En hier wordt nog de AOW met pensioen door elkaar gehaald .
AOW is een omslag systeem en pensioen niet .

elevator | 21-06-17 | 20:36 | + 4 -

CaesarSalad | 21-06-17 | 17:06

Omslagstelsel [betekenis]
"... In een omslagstelsel betaalt de beroepsbevolking voor de voorzieningen van de inactieven: de voor uitkeringen benodigde gelden worden verkregen door het jaarlijks omslaan over de contribuabelen. De actieven betalen daardoor voor de uitkeringstrekkers van dát moment..."

In een omlagstelsel zou je er dus vanuit dat iedere deelnemer in principe ook 50 jaar bijdraagt aan het systeem. Dáár gaat het mis.

Wering | 21-06-17 | 19:18 | + 5 -

Ik ben gewoon gestopt met consumeren. Alles wat ik heb zoals auto, tv, radio, telefoon, etc. ga ik zo lang mogelijk houden tot het niet meer kan en echt vervangen moet worden. En dan nog zal het vervangen worden door een 2e handsje. Wat ik opspaar gaat naar een vervroegd pensioen en/of een sabbatical tussendoor. De geldverspillers in Den Haag bekijken het maar.

Stonecity | 21-06-17 | 19:12 | + 19 -

@CaesarSalad | 21-06-17 | 17:06 | + 2 -

Ik ben het niet met je eens (zeg ik als iemand die binnenkort zal emigreren).

Wat betreft AOW krijg je betaald afhankelijk van welk percentage van je werkzame leven je in Nederland gewoon hebt. Dus als je 25 jaar in Nederland gewoond hebt en daarna verkast naar het buitenland, krijg je -als het goed is- 50% van je AOW (werkzaam jaar x 2% tot maximaal 100% bij 50 jaar). Dus in dat opzicht vindt ik het omslagstelsel nog wel eerlijk, zeker indien je veel gewerkt hebt en dus aan de NL-se staat hebt bijgedragen.

Maar je kan er voor kiezen om vanuit het buitenland te blijven meebetalen aan de volksverzekeringen en dan kan je ook vanuit het buitenland ieder jaar AOW opbouwen.

DolfWeerwolf | 21-06-17 | 19:01 | + 1 -

Hoe snel zal de waarde van de pensioenpotten dalen als het interbellum hier ten einde komt ?

netniet | 21-06-17 | 17:51 | + 1 -

Ik kom uit 1968. Ik ben begonnen met VUT premie te betalen. De VUT is afgeschaft.
Daarna heb ik tot 2004 AOW premie betaald In 2033 zou ik met AOW hebben kunnen gaan. Ook niet.
Gelukkig zag ik de bui hangen en ben ik geemigreerd. Van het belastingvoordeel heb ik een huis gekocht en mijn huis in Nederland helemaal afgelost. Een afgelost huis is het beste pensioen wat er is.

Haberdoebas | 21-06-17 | 17:16 | + 12 -

@Wering
Als je met je opgebouwde pensioen naar den vreemde vertrekt is dat prima, spaarsysteem immers, is van jou.
Omslagsystemen zouden überhaupt niet exporteerbaar mogen zijn.
Wanneer je in Nederland AOW of kinderbijslag ontvangt, als omslag-ontvanger, houd je daarmee mensen aan het werk via de uitgave, = meer omslag-betalers.
Wanneer je met je omslag-geld naar het buitenland vertrekt is het de-facto ontwikkelingshulp, of het nu Portugal of Marokko is.

CaesarSalad | 21-06-17 | 17:06 | + 4 -

Pensioenpremies die renderen? Hoe dat dan?

Steinway | 21-06-17 | 16:34 | + 0 -

@geevee
Gelul! Wanneer hun pensioen niet premievrij was hebben zij max 15% betaald gedurende het merendeel van hun loopbaan. Euro-voor-Euro hebben zij hun steentje zeker niet bijgedragen. Inmiddels hebben ze hun goudgerande regelingen in iedere CAO vastgelegd en kijken ze van veilige afstand toe hoe diegene die na hen komen met de gebakken peren zitten, á 23% van hun inkomen.

CaesarSalad | 21-06-17 | 16:30 | + 14 -

@sinar2
Je hebt gelijk, die laatste zin, ad hominem, was misplaatst. Excuses.
Wij verschillen niet veel qua leeftijd dus zitten in hetzelfde schip.

Aangezien het bericht over generaties cq. cohorten gaat is het "over één kam scheren" ook een dooddoener. Standaardargument zodat uiteindelijk iedereen van verantwoordelijkheid wordt ontlast.
De Babyboomers, dezelfde die in de jaren 80 voor de klas stonden en de bui al zagen hangen, hebben dit 'trainwreck-in-slowmotion' gewoon laten gebeuren maar zijn zelf tijdig uitgestapt of hebben hun ouwelullendagen, generatiepacts en wat dies meer zij al binnen. HEN, niet de personen maar het cohort, valt wel degelijk iets te verwijten.
De ad hominems zal ik bewaren voor mijn 60+ collega's die lid zijn van de FNV etc. Hen verwijt ik dit wel degelijk persoonlijk.

CaesarSalad | 21-06-17 | 16:25 | + 8 -

De 65 jarigen hebben het stelsel wel op mogen bouwen (en betalen) maar nu ze de vruchten er van mogen plukken geeft men niet thuis en dat klopt niet!

Geevee | 21-06-17 | 15:47 | + -12 -

Wering | 21-06-17 | 14:44 Spijker, kop.
Het neigt inmiddels eerder naar belasting die u betaalt om een verzorgingsstaat omslagsysteem te funden dan naar een inleg voor uw oudedaguitkeringen. U hebt geen enkele garantie, geen zekerheid, niks. Het is maar dat u allen het nu weet...

squadra | 21-06-17 | 15:43 | + 8 -

Als in één klap afschaffen mij 5% van mijn pensioen zou kosten, maar ik mij in Nederland eerlijk gezegd niet zo'n zorgen. Er komt geheid een overgangsregeling, net als met de hypotheekrente-aftrek. Die zou ook niet afgeschaft kunnen worden, want dan zou acuut de hele woningmarkt instorten. En dus wordt er tegenwoordig gerekend met aflossen binnen 30 jaar bij het bepalen van de aftrek. Voor de doorsneepremie zal een zelfde soort overgangsregeling noodzakelijk zijn; geleidelijk aan zal er steeds minder premie worden overgeheveld naar oudere deelnemers. Op die manier zullen degenen die wel de volle mep moesten afdragen alsnog deels profiteren van de inleg van jongeren, en zullen degenen die helemaal nooit gaan profiteren van de inleg van jongeren er ook minder aan meebetalen. Probleem opgelost.

Huisregelneef_III | 21-06-17 | 15:21 | + -1 -

Laten we er eerst nog een jaar of 5 a 10 over debatteren, zodat de rente wat kan stijgen en het niet 5% zal kosten, maar eerder 15%. Zucht.

nieuwe_Deen | 21-06-17 | 15:12 | + 2 -

@CaesarSalad | 21-06-17 | 14:46
Ik ben 50 dus geen babyboomer. Maar wat mij irriteert is dat letterlijk iedereen in die leeftijdscategorie over één kam word geschoren.
Zullen we over zeg 30 jaar ook iedereen die nu rond de 40 is maar de schuld van de massa-immigratie geven? Dus inclusief JIJ.

sinar2 | 21-06-17 | 15:11 | + 4 -

@sinar2
Je gaat eraan voorbij dat zij in verhouding met veel meer waren. Oftewel, wat zij pp hebben bijgedragen aan onze opleidingen en wat dies meer zij hebben wij al lang en breed overtroffen.
En toch blijven ze graaien, terwijl zij verzuimd hebben het systeem generatievast in te richten. In de jaren 80, op school, werd al gesproken over de 'naderende' vergrijzing. Helaas is het bij woorden gebleven en zijn ZIJ, in plaats van maatregelen te treffen, nog 30 jaar doorgegaan met het optuigen van constructies om er zo veel mogelijk uit te halen.
En met ZIJ, bedoel ik waarschijnlijk JIJ.

CaesarSalad | 21-06-17 | 14:46 | + 17 -

Verarming door zogenaamde verrijking:

In 1950 geboren in NL: 231.000
In 1990 aantal 40-jarigen: 231.000

In 1960 geboren: 239.000.
In 2000 aantal 40-jarigen: 253.000 (plus 14.000 t.o.v. 40 jaar geleden geboren in NL)

In 1970 geboren: 244.000
In 2010 aantal 40-jarigen: 268.000 (plus 24.000)

In 1980 geboren: 174.000
In 2020 verwacht aantal 40-jarigen: 199.000 (plus 25.000)

In 1990 geboren: 188.000
In 2030 verwacht aantal 40-jarigen: 212.000 (plus 24.000)

De nieuwe nederlanders die gewekt hebben en pensioen hebben opgebouwd, zullen terugkeren naar hun moederland waar zij in rijkdom kunnen leven.
Wie nooit heeft gewerkt en ook geen pensioen heeft opgebouwd, zal (inclusief na-reizigers) altijd ten laste van de Nederlandse samenleving blijven komen. Oók na de pensioenleeftijd.

Linksom of rechtsom: de overheid bepaalt dat wij hun bestaan (inkomen, huisvesting, onderwijs, zorg) betalen. Dus zelfs wie een 'goed' pensioen denkt te hebben opgebouwd: ga er maar van uit dat het armoede wordt.

Een systeem dat in 1960 is opgezet ten behoeve van ruim 11 miljoen inwoners, kán gewoonweg in 2040 geen 18 miljoen mensen onderhouden - pensioenen zijn maar een héél klein onderdeel van het totale systeem.

Wering | 21-06-17 | 14:44 | + 37 -

@Chris_3500 | 21-06-17 | 14:17
Ook lang niet allemaal maar het bekt lekker om de generaties tegen elkaar uit te spelen.

sinar2 | 21-06-17 | 14:22 | + -8 -

@mijzelf rekenfoutje: 1990 moet uiteraard het jaar 2000 zijn.

Chris_3500 | 21-06-17 | 14:19 | + 8 -

Dat waren de 20 jarigen die direct na WOII Nederland weer hebben opgebouwd. Babyboomers zijn pas rond 1965 gaan werken om vervolgens in 1990 met 55 jaar met de VUT te gaan. Lekker genieten van een pensioen dat hoger lag dan de premie die er voor betaald was. Erg gegeneraliseerd uiteraard, maar wel de kern van de huidige pensioenproblematiek .

Chris_3500 | 21-06-17 | 14:17 | + 71 -

Kan er ook nog wel bij. Het is dat arbeidsethos in mijn DNA zit, anders ging ik ook in de tuin hangen onder een partytent met een peuk en een pot bier, zoals mijn gemiddelde cliënt. Die betalen op één of andere manier niks. Hebben wel alles en krijgen ook alles voor elkaar.

JaEchtZekerWel | 21-06-17 | 14:13 | + 25 -

@Akiron | 21-06-17 | 14:01
Je bedoelt de mensen die gezwoegd hebben zodat jij een onbezorgde jeugd en prima opleiding hebt gehad?

sinar2 | 21-06-17 | 14:06 | + -52 -

Pensioen. Die dag per week werk die ik voor babyboomers verricht en waar ik nooit meer een cent van terug ga zien? Ik moet nog 30 jaar werken en ben als freelancer aan de gang gegaan. Geen zin meer om mee te doen aan die verplichte uitzuigconstructies.

Akiron | 21-06-17 | 14:01 | + 27 -

Als ze eens doorpakken en serieus tot een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel komen betaal ik graag de prijs, weer.
Hoe hebben ze het ooit zo kunnen verkloten dat iedereen van vóór 1995 de sjaak is en de rekening voor die ouwe lullen moet betalen.
Kijk eens rond in CAO-land, nog steeds is het douceurtjes voor de ouwe lullen wat de klok slaat. Zou bijna denken dat die hele 'sociale partner'-club zo incompetent is als maar kan.

CaesarSalad | 21-06-17 | 13:49 | + 15 -

Ben ik blij. Vorige maand 45 geworden. ..

guinnessdude | 21-06-17 | 13:46 | + -28 -

Ben ik blij. Vorige maand 45 geworden. ..

guinnessdude | 21-06-17 | 13:46 | + 37 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken