Zo komt de nieuwe vermogensbelasting er vermoedelijk uit te zien

Zelfde als nu
Zelfde als nu
In september voorspelden we dat de nieuwe vermogensbelasting keisimpel zou worden. Namelijk de huidige vermogensrendementsheffing, maar dan met tarieven die recht doen aan de werkelijkheid (dus niet rekenen met een spaarrente van 1,63% terwijl die in werkelijkheid 0,2% is). Vandaag geeft staatssecretaris Wiebes van financiën een voorzet voor het volgende kabinet dat mag beslissen over een nieuw stelsel. Het huidige voldoet niet meer, omdat iedereen en ook de advocaat-generaal van de Hoge Raad het confiscatoire karakter verafschuwt. Wiebes heeft vier stelsels verder uitgewerkt: een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting; dat zijn stelsels waarin het werkelijke rendement wordt belast. Daarnaast de varianten C en D met een forfaitair rendement, zoals we op dit moment hebben.

Een superkort college
Bij de aanwas wordt jaarlijks belasting geheven over de vermogensaangroei. Bij de winstbelasting wordt pas belasting geheven op het moment van verkoop van het aandeel of het pand. Variant C is het huidige stelsel, maar wel met een onderscheid naar of het geld daadwerkelijk in sparen, aandelen of vastgoed zit. Variant D is het huidige stelsel met een hogere vrijstelling en rendementen die worden vastgesteld over kortere referentieperiodes (dan kom je anno 2017 uit op een lagere spaarrente en dat moet genoeg zijn om de klagende spaarders op afstand te houden). Vervolgens zijn die stelsels getoetst op uitvoerbaarheid, rechtvaardigheid en wat het oplevert voor de schatkist.

De cup is voor D
Uit werkelijk alles komt naar voren naar dat de eindzege aan stelsel D is. Logisch, want alle andere stelsel zijn complex en daar is de puinhoop die Belastingdienst heet op dit moment echt niet aan toe. Bij variant C gaan mensen voor de peildatum switchen van beleggingscategorie. Bij de aanwasbelasting moeten mensen belasting betalen over winsten die niet gerealiseerd zijn (en dan hebben ze het geld niet en dan moet er een uitstelregeling worden opgetuigd). Bij de vermogenswinstbelasting gaan mensen verkoop uitstellen en loopt de schatkist veel geld mis. Bovendien moeten de mensen bij verliezen geld terug krijgen. Zo is becijferd dat de staat in 2008 na de beurscrash €8 miljard terug had moeten geven bij een stelsel dat uitgaat van het werkelijke rendement. Enfin, het wordt dus hoogstwaarschijnlijk D, alleen al omdat de rest onuitvoerbaar is voor onze huidige Belastingdienst. Uiteraard moet iemand die lagere tarieven gaan betalen. We vrezen dat het de ondernemer zal zijn die zijn bv onder de vermogensrendementsheffing geschoven ziet worden, maar 'een grondslagverbreding kan complicerend zijn voor de uitvoering'. Dat moet nog allemaal onderzocht, schrijft Wiebes.

metbonusplaatje.jpg


Reaguursels

Inloggen

..... Ook werkenden zou men kunnen aanslaan op een fictief hoger inkomen, waarom niet? Even fictief wat beter je best doen, iets langer fictief doorwerken of een extra fictieve baan zoeken, het moet allemaal kunnen in dit gestoorde land en zeker met onze Kwiebes en linkse liegpartij VVD!!...

Megalomaantje | 12-06-17 | 09:58 | + 1 -

Fictief rendement dan ook maar hanteren bij ondernemingen? Een ondernemer aanslaan op een fictieve omzet, het moet toch haalbaar zijn. Bijv. een ondernemer met een jaaromzet van 1 miljoen kan fictief een omzet van 3 miljoen realiseren als deze maar even meer zijn best doet.

Megalomaantje | 12-06-17 | 09:52 | + 1 -

straks gaan die rijken gewoon in Engeland wonen ,klaar is het .daarom moest UK zeker ook de EU uit

pedro300 | 11-06-17 | 09:54 | + 1 -

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 23:53

Denemarken is niet zozeer verrechtst. het Deense links is, na aarzeling en verzet, met de burger meegegaan.

De ervaringen met immigranten uit de islamitische wereld leidde bij de Denen tot een herbezinning en heropleving van hun eigen cultuur.

In tegenstelling tot Nederland is het cultuursysteem in Denemarken niet gebroken. En het wordt ook niet gebroken gehouden, zoals in Nederland.
Concreet betekent dat de Denen meer samenhorig zijn, meer staan voor elkaar en dat ook zo willen houden.
Dus: zodra zij bemerkten dat het door de politieke geformuleerde en uit het buitenland overgewaaide multiculturalisme door migranten werd misbruikt, om louter te nemen en niets te geven, kwam de tegenbeweging op gang. En de tegenbeweging is succesvol geweest.

Dat kun je rechts noemen.
Maar dan omschrijf je rechtse politiek als politiek die grenzen stelt aan mensen en aan overheidsbeambten. En die de nationale identiteit begrensd acht door de landsgrenzen, die eveneens in acht worden genomen.

Linkse, multiculturele politiek omschrijf je dan als politiek die geen grenzen stelt aan mensen, aan overheidsbeambten en die landsgrenzen een hindernis acht die de rijke bourgeois in de weg wordt gelegd aan de armen. Zodat de armen hun gelijke deel niet kunnen claimen en halen.
Deze laatste visie is inderdaad populair bij Nederlandse politieke partijen, -ook de linker vleugel van CDA en VVD -, bij hoogleraren (voorbeeld bij uitstek Leo Lukassen) , bij de pers en uiteraard bij de organisaties voor immigratie en integratie.

In Denemarken is de ontwikkeling van de politiek en samenleving sinds 20 jaar een andere kant op gegaan. Met een stabieler land dan Nederland als resultaat.

Niet dat de Denen geen problemen kennen.
De belastingen zijn hoog. Al zijn de kosten voor gezondheidszorg inbegrepen.
Bij hoge lastendruk nemen mensen minder kinderen, wat vergrijzing in de hand werkt.
De private schulden, met name hypotheekschulden, zijn evenals in Nederland hoog.
De banken zijn niet sterk. Na 2008 is een aantal bankjes ten onder gegaan.
Wat de Deense regering overigens wel bewust heeft laten gebeuren.

Wat wel weer gunstig is aan Denemarken:
1. Denen kunnen gemakkelijker worden ontslagen, maar bijscholing en opnieuw een baan vinden lukt ook gemakkelijker dan in Nederland.
2. Corruptie wordt bestraft. Ook van overheidsfunctionarissen en bestuurders.
Een burgemeester die illegaal geld doorsluist naar een voetbalclub kan een jaar gevangenisstraf verwachten.

duitse herder | 11-06-17 | 06:36 | + 0 -

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 23:53

De Deense MP wilde even het volk toespreken. Oh ja... zei het opgekomen volk. Daar hebben wij geen belangstelling voor. Je komt je afspraken niet na en je hebt geen daadkracht. Oftewel ze verliet het spreekgestoelte, want het volk nam even actie: www.youtube.com/watch?v=uX7l3cccTP0

Hier nog meer volk aan de praat:
www.youtube.com/watch?v=Dvka5E9iqwQ

1 jaar later was ze geen MP meer.

duitse herder | 11-06-17 | 06:31 | + 0 -

Denen zijn ook niet bang om kritiek te leveren. Als er in een restaurant iets mis is, dan laat je dat direct weten, en dan bedankt de ober je voor de tip en zorgt dat het in orde komt. Ik kan me voorstellen dat men dan ook niet bang is om kritiek te leveren op politici, hoewel ik me daar nog niet in heb verdiept.

Ik sprak vanavond iemand die blij was dat er een partij was die niet alleen voor het milieu is, maar ook voor het sluiten van de grenzen. (Ik denk dat dit DF is). Dus men is wel links maar niet gek, of zoiets?

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 23:53 | + 1 -

Dandruff | 10-06-17 | 17:49 |

Dat zit ingebakken in de cultuur van Denemarken. De wet van Jante is al heel oud maar zit nog steeds in de Deense mensen. Eén van de fantastische karaktertrekken van de Deen is dat ze betrouwbaar zijn. Ik maak hier zakelijke en privé afspraken op basis van: een man een man... een woord een woord.

De tien regels zijn allemaal een variatie op hetzelfde thema en worden als een eenheid gezien. De regels zijn:

Je moet niet denken dat je wat bent.
Je moet niet denken dat je even veel bent als wij.
Je moet niet denken dat je slimmer bent dan wij.
Je moet je niet inbeelden dat je beter bent dan wij.
Je moet niet denken dat je meer weet dan wij.
Je moet niet denken dat je meer bent dan wij.
Je moet niet denken dat je deugt.
Je moet niet om ons lachen.
Je moet niet denken dat iemand om je geeft.
Je moet niet denken dat je ons wat kunt leren.

nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Jante

duitse herder | 10-06-17 | 22:23 | + -1 -

Wering | 10-06-17 | 16:15 |
Als je iemand gevonden hebt die 5,39% rendement garandeert, laat het me even weten ok? Overigens ben je er dan nog niet, want je moet ook nog rekening houden met de inflatie van een paar procent.

En mocht de beurs weer eens crashen, kun je dan ook dat negatieve rendement van (zeg) -30% verrekenen met de daaropvolgende 15 jaar aan box 3 belastingaangiften?

JackRyan | 10-06-17 | 20:33 | + 1 -

Dat (uitgerekend VVD-staatssecretaris) Wiebes de VRH heeft verhoogd is dan ook één van de belangrijkste redenen om nooit meer VVD te stemmen. De hele discussie was nou juist losgebarsten omdat deze te hoog en te onrechtvaardig was, en wat doet die zakkenwasser; juist, hij verhoogt hem. Dan kun je echt een eind opdonderen als VVD.

Verder; het is heel simpel om de spaartegoeden (die onder box 3 vallen) zuiver en eerlijk te belasten. De belastingdienst heeft immers de spaartegoeden al vooraf ingevuld bij je aangifte. Het zou dan ook zeer eenvoudig moeten zijn om de ontvangen rente over het betreffende belastingjaar tevens op te vragen bij de bank (kunnen ze waarschijnlijk gewoon al zien) en daarover 30% inkomstenbelasting te heffen.

Maar goed, dat is allemaal wensdenken, hoe logisch het ook klinkt allemaal. De realiteit is gewoon dat de overheid jaarlijks ordinair een bepaald bedrag bij elkaar wil graaien, omdat ze anders geld tekort komen voor hun linkse hobby's. Hoe dat gebeurt en of het wel eerlijk gaat is hun probleem niet. De enige oplossing is stemmen met de voeten, d.w.z. op partijen die voor het afschaffen van linkse hobby's is, voor het verkleinen van de overheid en voor het verminderen van de belastingen. En daarvoor moet je dus niet bij de linkse VVD zijn, zoveel is wel duidelijk.

JackRyan | 10-06-17 | 20:25 | + 6 -

@GerMonster | 10-06-17 | 14:07 | + 1 -
Thailand, tsja, ook leuk. Als je van constant vies klamme 36°C houdt, en waar ze je 35 jaar in de bak flikkeren als je iets verkeerds zegt van die dooie koning van ze.

citywok | 10-06-17 | 19:41 | + 3 -

duitse herder | 10-06-17 | 13:33,

Jij ziet in Denemarken dus niet gauw een partij opkomen die er op uit is Denemarken en de Denen te vernietigen. In tegenstelling tot de meeste andere regeringen in West Europa. Ik wil je graag geloven, maar ik vraag me dan af hoe dat kan.
Als de Deense socialisten socialer en realistischer zijn dan de Nederlandse socialisten, en zelfs realistischer dan de VVD. En er zijn daar kennelijk geen andere grote "weg met ons" partijen.
Zit daar dan iets in het drinkwater of zo?
Kan ik dat hier ook aan het drinkwater toevoegen?
Liever dan alleen mijn eigen hachje redt ik dit land.

Dandruff | 10-06-17 | 17:49 | + 0 -

Wering | 10-06-17 | 16:15

De belastingdienst.

duitse herder | 10-06-17 | 16:35 | + 0 -

Wie geeft dé gouden tip:
ik zoek een financiële instelling die, na aftrek van kosten, een rendement kan garanderen van 5,39 %.
Iemand?

Wering | 10-06-17 | 16:15 | + 3 -

Er komt waarschijnlijk op zeker een nieuw systeem,omdat mensen met geld massaal naar het buitenland gaan.

rosher | 10-06-17 | 15:06 | + 4 -

Kortom, er komt gewoon een nieuw systeem met wederom een vast gestaffelde heffing, opnieuw verdeeld over verdieners en bezitters.
Omdat het huidige te weinig op levert voor de geïmporteerde nietsnutters.

Raider Twix | 10-06-17 | 14:25 | + 4 -

@ Duitse herder, leuk hoor Denemarken maar een beetje Golf kost hetzelfde als een vakantiehuisje. Voor lage autokosten kan je beter naar het land komen waar je hond de naam van draagt.

Maar je hier hebben we moslimhoertje Merkel, dat wil je ook niet. Thailand here i come !

GerMonster | 10-06-17 | 14:07 | + 1 -

Bytemaster | 10-06-17 | 11:35
Systeem is mij juist volstrekt duidelijk. Nederlandse vermogenden zien hen vermogens slinken en trekken dit niet, want eerlijk verdiend (vinden ze zelf). Maar: om extreme vermogensongelijkheid in Nederland (en andere Europese lidstaten) weer enigszins recht te trekken en maatschappelijke onrust zonder politiek onmogelijke maatregelen als 10% vrh door te willen voeren heeft Nederlandse overheid (in samenwerking met ECB) besloten tot ZIRP/NIRP beleid. Op zich geniaal idee van ECB; Piketty kon 'm in zijn Capital zelf niet bedenken.

2Schwanz | 10-06-17 | 14:06 | + 2 -

Muxje | 10-06-17 | 13:50 |

Benzineprijs 95 okt thans: 1,30 Maak je berekening maar tov NL

duitse herder | 10-06-17 | 13:55 | + -1 -

@duitse herder 13:33: Wel een beetje heftige BPM daar...

Muxje | 10-06-17 | 13:50 | + 0 -

Dandruff | 10-06-17 | 13:26

De Deense socialisten zijn rechtser dan de Nederlandse VVD:

De grenzen zijn gesloten, de uitkeringen zijn 50% tov van bestaande regelingen. Overkomst familie na 2 jaar. Op voorwaarde dat de hier reeds wonende een werkinkomen heeft. Moet een garantiebedrag storten aan de Deense staat.

Dit is enkele jaren geleden tot stand gekomen op initiatief van de Deense socialisten en verder uitgewerkt met de Dansk Folkeparti (soort PVV).

duitse herder | 10-06-17 | 13:33 | + -1 -

Dandruff | 10-06-17 | 13:26 |

Nederland heeft 7.900.000 economisch producerende werkenden dwz 50% fulltime en 50% parttime.

Nederland heeft 3.000.000 uitkeringsgerechtigden. Heeft 1.000.000 ambtenaren. Heeft 3.200.000 AOW-ers.

7.900.000 -/- 7.200.000 = 700.000 fulltime en parttime overschot. Vul zelf verder maar in...

duitse herder | 10-06-17 | 13:31 | + -1 -

duitse herder | 10-06-17 | 13:09,

Je hebt een goed punt; in Nederland worden we belazerd en in de EU worden we nogmaals belazerd. In Denemarken zal dat vast minder zijn.
Aan de andere kant, mijn hele familie en vriendenkring zit hier. Ik vraag me bovendien af hoeveel zin het heeft om deze regering te ontvluchten, als de regering van Denemarken morgen ook door links-debieltjes kan worden overgenomen. Een klein schandaaltje bij een regeringspartij is voldoende om de overheid de verkeerde kant op te sturen.

Zie wat er met May gebeurd is; stond er goed voor, dus ze schreef verkiezingen uit. Haar populariteit begon echter sterk te dalen toen bepaalde bezuinigingen op zieken- en bejaarden- zorg werden belicht. Vervolgens twee brute aanslagen, terwijl May ook al op de politie had bezuinigd. En dus gingen bizar veel stemmen naar ene Corbyn;
- een vriend van hamas en hezbollah;
- een linksextremist dus, die meer moslimimmigratie wil;
- omdat dan de belastingen flink verhoogd moeten worden.

Je kunt niet blijven verhuizen naar landen die "slim stemmen", want dat kan morgen over zijn. De Britten stemden, heel slim, voor een Brexit; maar hebben nu het Bremain-kamp flink vergroot. Doet een beetje denken aan alle ellende in Nederland bij "gewone verkiezingen", buiten de EU-referenda (die allemaal door het gezonde verstand zijn gewonnen).

Dandruff | 10-06-17 | 13:26 | + 1 -

duitse herder | 10-06-17 | 13:09

Aantal emigranten uit Nederland:

2016 - 141.000

duitse herder | 10-06-17 | 13:12 | + 0 -

Dandruff | 10-06-17 | 12:45 |

Er is maar één oplossing.

Emigratie uit Nederland:

Periode 2000 t/m 2009

aantal 1.077.776 - gemiddeld 107.777

2010 - 128.000
2011 - 133.000
2012 - 142.800
2013 - 145.700
2014 - 144.134
2015 - 147.156 verwachting

Aantal 840.790 (laag t/m universitair opgeleid)

* Totaal generaal 1.918.566 emigranten *

Reden:

- ontbreken vertrouwen in politiek en bestuurders
- ontbreken sociale cohesie in Nederland
- rust en ruimte
- criminaliteit
- verloedering
- regelgeving

Nieuw:
- werk zoeken
- hoger netto inkomen (belastingen zijn inmiddels de hoogste ter wereld)
- wil niet meer in een EU land wonen

De linkse politici zwijgen over NL emigranten.

duitse herder | 10-06-17 | 13:09 | + 6 -

Zoon van Boer | 10-06-17 | 11:24 |

Vertel?

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 12:56 | + 0 -

Maak gewoon eens een rekensom in excel: neem een ondernemer die spaart voor zijn pensioen en dat geld liquide moet/wil houden vanwege inkomensonzekerheid, en zijn geld dus spaart i.p.v. dit in een pensioenproduct te stoppen:
Ga dan bijvoorbeeld uit van 350.000,- spaargeld op zijn 50e jaar t.b.v. pensioen.

Oud systeem: jaarlijks 4 % rente en 1,2 VRH
Nieuw (2017) systeem: 0.1 % rente en VRH vlg. systeem 1,63 resp. 5,39 % zogenaamde rente.

In het oude systeem is die op zijn 68e 350k gegroeid naar zo'n 550.000,-
in het nieuwe systeem is 350k gedaald naar zo'n 180.000,- op zijn 68e jaar.
Het verschil (370.000,-) is dus groter dan de oorspronkelijke spaarsom op zijn 50e jaar ad 350.000!

Het verschil tussen wat de fiscus "veronderstelt" dat hij over heeft ná betaling VRH en wat hij in de praktijk van zijn spaargeld af moet halen om de belasting over de fantasie-inkomesten te kunnen betalen, zal al snel meer dan 13.000 per jaar bedragen. Per MAAND dus ruim 1100,-

Uiteraard nog even afgezien van 3 jaar uitstel van AOW/pensioen waar hij op zijn 50e jaar nog helemaal niets van af wist....

Wering | 10-06-17 | 12:53 | + 4 -

[email protected] | 10-06-17 | 09:43,

Waarop baseer je dat de meeste "rijken" (inclusief alle Nederlanders met een koophuis) nooit gewerkt hebben?
Graag aanwijzingen, bewijzen en / of bronvermelding.

Maar los van dat je vooroordeel nergens op slaat.
Zelfs al zou jouw vooroordeel voor 10% van de "rijken" opgaan, dan nog mis je de point. Vermogen ontstaat niet "zomaar", daar is decennialang voor gewerkt. Of dat nu door de rijke stinkerd zelf of zijn vader is doet er dan niet toe. En dat vermogen is toen het verdiend werd al eens flink belast, vanwege inkomstenbelasting. Gaat het om een erfenis van papa, dan wordt daar bovendien wéér belasting over betaald bij papa's overlijden.

Het moet een keer afgelopen zijn. We betalen inmiddels zo'n 54% belasting per jaar, en nog steeds groeit de staatsschuld als een tierelier. Het wordt tijd om de gaten in de handen van de overheid te dichten; op korte termijn in ieder geval de helft van alle gaten groter dan 1.000 km2.
Niet alleen voor die paar rijken waar jij naar verwijst. Maar vooral voor onze middenklasse, die al 10 jaar in een recessie zit. Uiteindelijk zijn dat de mensen die onze economie laten draaien.

Dandruff | 10-06-17 | 12:45 | + 10 -

[email protected] | 10-06-17 | 09:43 | + -13 -
Zo dat ruikt een partijtje na jaloezie zeg. Met werken en geld verdienen is niets mis, en bedenk dat van elke Euro die verdient wordt er weer dik 50 cent in de staatskas beland. Dat het geld dat daarna nog over is ook nog even wordt afgeroomd is een schande.

Gezien je commentaar zit je waarschijnlijk in de een of andere uitkering, dus wees dankbaar voor al die reaguurders hier die ervoor zorgen dat jij die uitkering kan krijgen.

Socialisme maakt iedereen armer. En nee ik heb NIETS aan de staat te danken, die kost mij alleen maar geld.

GerMonster | 10-06-17 | 12:29 | + 8 -

Als de nederlandse belasting dienst nog een belasting wilt binnen hengelen.Dan zou deze wel eens kunnen,en wordt ook toe gepast in spanje. Belasting op winst van je verkoop op je huis in spanje bedraagt deze 10%.

rosher | 10-06-17 | 11:56 | + 0 -

@js58 | 09-06-17 | 23:24
.
Je vermogen verdubbelt dan, maar het zit vast in stenen. Je kunt dan dus de heffing niet of moeilijker betalen als je geen flink bedrag op de bank hebt staan. En dat ieder jaar weer opnieuw.

Bytemaster | 10-06-17 | 11:40 | + 1 -

@rosher 10:02: Het is hier nauwelijks anders: als je meent dat de markt voor woningen hier al overspannen is, dan moet je eens gaan kijken op de markt voor beleggingspanden. Niet zo gek ook als je ziet welke rendementen je kan behalen met zeer weinig risico: voorheen waren aankoopprijzen van 10-12x de jaarhuur de norm; in deze tijden van negatieve rentes halen beleggers nog steeds hun neus op voor rendementen van onder de 6.5% (!), maar ook die grens gaat eraan dankzij veel vraag en vrijwel geen aanbod.

Het grootste risico dat je als huisjesmelker loopt is een linkse regering die met ronkende slogans als "geen gespeculeer met woningen van mensen" de rendementen in Box 1 trekt. Of een één of andere extra belasting verzint. Hetgeen zowel oneerlijk als dom is: beleggen in panden is geeft rendement uit kapitaal, niet uit arbeid, en moet dus als zodanig belast worden. Daarnaast maken extra belastingen die panden alleen maar duurder in de exploitatie, en dat betekent linksom of rechtsom gewoon hogere huren.

Muxje | 10-06-17 | 11:37 | + 2 -

@2Schwanz | 09-06-17 | 21:35
.
Dan heb je het systeem niet begrepen. De forfaitaire 4% rendement was nooit bedoeld als een afspiegeling van de werkelijkheid maar als een soort minimumrendement wat iedereen destijds behaalde. Het was dan fair om daarover belasting te heffen. Het minimumrendement van tegenwoordig is echter geen 4% meer maar iets van 0,2% en dan is het onredelijk om 4% te handhaven.

Bytemaster | 10-06-17 | 11:35 | + 5 -

@dr.andus 10:56: Vandaar dus het huidige stelsel, waarbij men een redelijk gemiddeld fictief rendement hanteert. Alleen wordt dat percentage terecht niet meer als redelijk gezien, dus optie D en het fictief rendement wat vaker herzien. Het is eigenlijk net als met de kilometerheffing: het is het eerlijkst om het werkelijk genoten voordeel te belasten, maar als dat een enorm ingewikkelde, dure en makkelijk te ontwijken bende oplevert, dan kan je beter gaan voor een forfaitaire regeling.

Muxje | 10-06-17 | 11:26 | + -3 -

@nieuwe_Deen | 09-06-17 | 22:53
Wacht maar tot je eerste "Torskegilde"....

Zoon van Boer | 10-06-17 | 11:24 | + 1 -

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 10:49 |

Hier mag ik zelf beslissen welke kleur verf/saus ik mag gebruiken om daarmee de buitenmuren van mijn huis te kunnen schilderen. Alleen in steden en sommige dorpen moet dat beoordeeld worden door de kommune. Pand 30x40 mtr BG +etage.

Dat heet vrijheid...

duitse herder | 10-06-17 | 11:19 | + 2 -

Muxje | 10-06-17 | 01:20
Ik neem aan dat u het niet heeft over rendement uit rente op spaargeld. Dat is er namelijk niet...
Iedereen die speculeert met zijn geld neemt een risico. Een bewust risico op verlies, op zwaar verlies. Als je dan belasting wil heffen op de eventuele winst, dan moet je ook belasting gaan teruggeven bij verlies. Dat zou echter zo'n bureaucratie opleveren dat niemand er iets mee opschiet.

dr.andus | 10-06-17 | 10:56 | + 5 -

duitse herder | 10-06-17 | 09:50 |

Bedankt.

Renoveren loont zich niet altijd, afhankelijk van de lokatie...
Soms is platgooien en nieuwbouw goedkoper, heb je ook minder energieverbruik. Mis je alleen wel de charme. Maar ik vertel u ongetwijfeld niets nieuws.

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 10:49 | + 2 -

Er zijn twee systemen waar ze uit kunnen kiezen.Het duitse systeem aandelen,spaartegoed,deposito werkelijk behaalt rendement.Of het belgische systeem aandelen belasten met 1,65 en bronbelastingen bij banken (wordt direct ingehouden) van 30% ongeveer het zelfde als het spaanse systeem.
Je kan vermogen in box 3 in drie verdelen
spaartegoed,deposito
aandelen/obligaties
tweede huis tot meerdere huizen in de verkoop
Dit wordt nu op een hoop gegooid en hebben niks met elkaar te maken
In meerdere landen worden aandelen met 1,65 belast,dus zo iets zal het wel worden.
In meerdere landen wordt je rente bij de bank met 30% belast,dus zoiets zal het wel worden.
In deze crisis zijn vermogende particulieren massaal huizen gaan kopen voor de verhuur.Deze kopen meestal de betaalbare huizen.Het is logisch dat vermogende hier zijn in gestapt,maar dit begint met de krapte op de huizen markt.Toch wel een vervelend punt te worden.Spanje heeft de belastingen op huis bezit voor verhuur verhoogd,dus niet voor het eerste huis (groenlinks,pvda,sp).
belastingenspanje.nl/wp-content/upload...

rosher | 10-06-17 | 10:02 | + -2 -

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 08:22 |

Onderaan op het thema In de toekomst hoeft niemand... heb nog enkele reacties gegeven. Ik weet niet of je deze hebt kunnen lezen, daar kort daarop dit onderwerp verplaatst is naar en onder de balk DASKAPITAL.

daskapital.nl/2017/06/in_de_toekomst_h...

duitse herder | 10-06-17 | 09:50 | + -3 -

Grappig: van die reaguurders die zichzelf de moeder hebben bevoordeeld in welvarend Nederland, maximaal hebben geprofiteerd van belastingvoordelen betreffende grensoverschrijdende handel en grensoverschrijdend werken, en alleen maar janken dat er belasting betaald moet worden. Zonder die belastingen waren jullie nooit gekomen waar jullie waren, mensen!

Er is niks mis met belasting op vermogen. De mensen met dat vermogen hebben meestal dat vermogen vergaard niet door zich in te spannen, maar door mazzel, door maximaal te profiteren van allerlei door andere belastingbetalers gesubsidieerde zaken of doordat pappie en mammie dat gedaan hebben, dus 'grow some balls'.

**een edit funtie zou handig zijn : "zie ik alle reden om het zover als mogelijk te ontduiken"

GerMonster | 10-06-17 | 09:24 | + 1 -

Het liefst geen belasting over vermogen, maar als je dat dan toch moet hebben voor de een of andere reden : Alleen belasting over gerealiseerd rendement zoals hier in Duitsland en diverse andere landen.

Rente wordt hier voorbelast door de bank op 25%, betaal je minder kan je het terugvragen. Aandeel rendement is alleen bij effectuering van de winst. Als je echter je aandelen depot in het buitenland hebt, weet niemand er wat van... Of je verhuist rond je pensioen leeftijd even naar een land waar ze niets heffen bij verkoop van aandelen.

Laten we wel wezen, het merendeel van de belasting die je betaald gaat naar zaken waar de meesten van ons hier niet achterstaan, subsidie's, uitkeringen, ontwikkelingshulp en centjes voor de Hamas en consorten. Als de overheid zo onvoorzichtig met je belasting omgaat, zie ik geen reden om het zover als mogelijk te ontduiken.

GerMonster | 10-06-17 | 09:23 | + 16 -

Opslag Medium | 09-06-17 | 23:38 | + 4 -

Er zitten hier ook die reageren vanuit Spanje, Frankrijk, etc. In verhouding tot de reacties best veel m.i. En dat heeft een reden. Denk daar maar eens over na.

Stonecity | 10-06-17 | 08:51 | + 3 -

Als ze de BV werkelijk onder de vrh gaan schuiven zullen er nog meer winsten worden afgeroomd naar exotische landen.

hans123 | 10-06-17 | 08:44 | + 7 -

Opslag Medium | 09-06-17 | 23:38 |
Oh nee, niet nog eentje... Doe me een lol, kijk eerst even de posting history van Duitse Herder door, en bedenk dan of je Duitse Herder 2.0 wil worden hier.

Ik ben wel geïnteresseerd in belastingregels en -moraal in andere landen. U blijkbaar niet?

nieuwe_Deen | 10-06-17 | 08:22 | + 5 -

Opslag Medium | 09-06-17 | 23:38 |

De Nederlander in Nederland 2017: jij mag het niet beter hebben dan ik.

duitse herder | 10-06-17 | 05:34 | + 14 -

Ik zie toch wel een tegenstrijdigheid in de gemaakte keuzen bij variant D. Enerzijds wordt er gesproken over verbreding van de grondslag en anderzijds wil Wiebes de kleine spaarders ontzien door de vrijstelling te verhogen. Daarmee snij je jezelf weer in de vingers door de heffingsgrondslag te versmallen. De oplossing is simpel: vrijstelling verlagen, zodat het fictieve rendement voor de kleine spaarders omlaag kan.
Overigens ben ik wel gecharmeerd van het idee om een progressief tarief in te voeren (tel het fictieve rendement gewoon in box 1 bij het inkomen). Box 1 kent hogere tarieven dan 30%, dus daarmee kan het fictieve rendement nog verder omlaag.

GerbenW | 10-06-17 | 03:26 | + -1 -

@Yeohan 21:40, @dr.andus 21:55: Leuk geprobeerd, thank you for playing. Deze rendementsheffing betreft vermogensaanwas, of die nu bepaald wordt door een vast percentage of door het werkelijke rendement. Dus het betreft geld waar nog geen belasting over betaald is. Dat het werkelijke rendement wel eens lager zou kunnen liggen dan het fictieve rendement is een ander verhaal, en daar probeert men met optie D dus wat aan te doen. Gezien de omstandigheden de beste keuze.

Of lijkt het je eerlijker dat rendement op vermogen helemaal niet belast wordt terwijl arbeid nog steeds tegen de 60% belast wordt?

Muxje | 10-06-17 | 01:20 | + 2 -

@nieuwe_Deen | 09-06-17 | 22:53

Oh nee, niet nog eentje... Doe me een lol, kijk eerst even de posting history van Duitse Herder door, en bedenk dan of je Duitse Herder 2.0 wil worden hier.

Opslag Medium | 09-06-17 | 23:38 | + 22 -

@computer_freak: Heel simpel, de belasting wordt berekend over de vermogens AANGROEI. Het eerste jaar mag je flink dokken. Het tweede jaar is de aanslag 0 euro. Je krijgt geen geld terug als je vermogen afneemt..

TuurlijkNiet | 09-06-17 | 23:33 | + 9 -

Nichtsneues | 09-06-17 | 22:35

Als een van de echtelieden overlijdt wordt nu ook de vrijstelling gehalveerd. Dus wat is je probleem? Is het niet een beetje vreemd dat mensen die wat geld op de bank hebben staan het volle pond aan huur betalen en ook nog eens vermogensbelasting mogen aftikken, sneller arm worden dan mensen met een eigen huis?

js58 | 09-06-17 | 23:24 | + -11 -

Hier in Denemarken kan niemand je vertellen hoe de belastingregels in elkaar steken. Gaat allemaal automatisch. Wie zin heeft kan er nog eens een blik op werpen, om te checken of de reisaftrek wel de juiste km's gebruikt.

Voor zover ik het snap is het hier optie A: alleen belasting over werkelijk rendement. Als je verlies draait heb je pech, het is eenrichtingsverkeer.

nieuwe_Deen | 09-06-17 | 22:53 | + 13 -

computer_freak | 09-06-17 | 21:44 | + 0 -

Daarom ben ik ook van plan naar een land te vertrekken waar ze alleen gerealiseerde winst belasten (aan 28% waar de helft (voor zover ik de regels van dat land begrijp) van vrijgesteld is.

Want ik zie in deze verkapte vormen nog steeds een fictief rendement verwerkt.
Bij lage bedragen is de vrh aantrekkelijk(er), maar daarboven wordt het toch tricky.

Bijtendehond | 09-06-17 | 22:38 | + 11 -

js58 | 09-06-17 | 22:17
Je bent dus voor de weduwentaks. Echtpaar heeft afgelost huis, man overlijdt en vrouw verliest daarmee de helft van de vrijstelling. Daarna moet ze als asociale rijkaard opeens vermogensbelasting gaan betalen omdat ze ongegeneerd zomaar netto 200k rijker is geworden.

Nichtsneues | 09-06-17 | 22:35 | + 55 -

Vermogen hebben in Nederland is inmiddels een bestraffing geworden. Je werkt om er beter van te worden, niet armer. Triest land geworden met een doorlopende aversie tegen haar serieuze inwoners. Ik krijg steeds meer beeldvorming als oorzaak en gevolg van en via dit plaatje: twitter.com/seven__/status/8107864163...

duitse herder | 09-06-17 | 22:27 | + 51 -

Ik kies voor stelsel E. Het eigen huis wordt ook belast want is vermogen. De eerste twee ton aan vermogen ,ongeacht waarin , is onbelast. Hoe moeilijk kan het zijn. Gehuwden en mensen die samenwonen hebben dus samen een vrijstelling van 4 ton.

js58 | 09-06-17 | 22:17 | + -42 -

Ik heb een veel simpeler idee:
* iedereen die gedurende een jaar op enig moment in het bezit is geweest van vermogen anders dan een spaarrekening betaalt zoals optie D
* mensen met alleen spaargeld betalen een vast tarief met vrijstelling over de uitgekeerde rente.

FW Ta-183 Huckebein | 09-06-17 | 21:55 | + -25 -

Belasting op vermogen is gelegaliseerde diefstal van geld waar al vele malen belasting over is betaald.

dr.andus | 09-06-17 | 21:55 | + 119 -

mmm, en mijn bitcoins?

Joris Driepitter | 09-06-17 | 21:45 | + -7 -

Ben benieuwd hoe de 1000% rendementen op cryptocurrency belast gaan worden. Vooral als het een jaar later -1000% is.

computer_freak | 09-06-17 | 21:44 | + 31 -

Ik kies voor E. De variant waarbij je geen belasting betaald over geld waar reeds belasting over betaald is.

Yeohan | 09-06-17 | 21:40 | + 198 -

Toen rendementen 5-10-20-30% waren, en vrh 1,2% bedroeg, hield iedere kleptocraat wijselijk zijn mond. Nu rendement lager is dan vrh wordt moord/brand geroepen. Zo laat Nederlandse kneiter/hypocriet zich weer kennen. En let: zodra rendementen weer stijgen roept men terug naar oude stelsel van 1,2% vrh.

2Schwanz | 09-06-17 | 21:35 | + -79 -

Hier wordt de werkelijkheid als werkelijkheid beschouwd. Logisch.

duitse herder | 09-06-17 | 21:28 | + -3 -

Dit is gewoon de oude manier van genaaid worden zonder geneukt te hebben in een nieuw (rubber) jasje verpakt.

We mogen blijven betalen over fictief rendement en/of vermogen.

De Huisfilosoof | 09-06-17 | 21:23 | + 68 -

Goede keuze. Een systeem waarbij het daadwerkelijke rendement belast wordt is een crime, omdat juist in crisistijd er enorme tegenvallers voor de staatskas ontstaan! Deze heeft dus een -zeer ongewentst- vliegwieleffect.

du Roi Soleil | 09-06-17 | 21:22 | + -42 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken