Eindelijk! Starters eens een keer niet genaaid met hypotheekrenteaftrek

Maar u heeft er niets aan
Maar u heeft er niets aan
Al langer bestaat verwarring over de hypotheekrenteaftrek, onder meer door onduidelijke informatie van het ministerie van financiën. Daar is staatssecretaris Wiebes uiteraard bij betrokken en dan weet u dat CDA-parlementariër Pieter Omtzigt binnen de kortste keren WOEDOND om de guillotine roept ('Begrijpt u zelf alle regels rondom de hypotheekrenteaftrek? Zo ja, kunt u ze dan volledig uitschrijven?'). De woede van Omtzigt en het misverstand van Wiebes vloeien voort uit de samenhang tussen drie ingewikkelde regelingen: de 'tariefmaatregel eigen woning' (2014), de 'wet herziening fiscale behandeling eigen woning' (2013) en de 'extra renteaftrek wegens geen of gering woningschuld' (2005). Die laatste maatregel luistert ook naar de naam 'wet Hillen' (Hillen=oud-minister CDA, ook bekend van het schrappen van het tankonderdeel van de landmacht). Kortom, met een Hillentje krijg je geen landsverdediging, maar wel extra belastingaftrek als het eigenwoningforfait hoger wordt dan de renteaftrek. Mensen met een kleine hypotheek, dat zijn in de regel de oudere woningeigenaren, hoeven door deze maatregel geen belasting te betalen over de eigen woning.

In 2014 had de overheid geld nodig. Dat werd gevonden door de renteaftrek te verlagen voor mensen die 52% belasting over hun inkomen moeten aftikken (>€67.072). In 2013 mochten zij de hypotheekrente nog tegen 52% aftrekken, maar dat kan sindsdien elk jaar met een half procentpunt minder tot in 2041 het tarief van 38% is bereikt. Het belastingvoordeel daalt dus elk jaar. Niet iedereen had even scherp voor ogen dat deze maatregel de wet Hillen doorkruist. Concreet: rijke mensen met een kleine hypotheek moeten gaan bijlappen. Dat kan dit jaar oplopen tot een euro per maand en in 2027 al tot een tientje (rekenvoorbeeld volgt zo). En dan nu het misverstand en de woede en het geluk voor starters op de woningmarkt (=jongeren). Mensen die voor 2013 hun huis kochten, kunnen niet onder deze bijbetaling uit (kan wel, maar dan zijn ze strafbaar bezig en boete betalen). Mensen die na 2013 hun huis kochten kunnen hier wel zonder problemen onder uit. Sinds 2013 is het voor starters verplicht aflossen geblazen op de hypotheek, anders hebben ze geen recht op renteaftrek. Maar mocht u als starter over een jaar of twintig tegen de 'tariefmaatregel eigen woning' aanlopen, dan onttrekt u zich gewoon aan de aflossingseis uit de 'wet herziening fiscale behandeling eigen woning'. Dan vervalt de hypotheekrenteaftrek, maar dan hoeft u ook niet bij te betalen. Dat is goed nieuws en de eerste keer sinds de invoering van het Belastingplan 2001 ooit dat starters een gunstiger fiscale regeling hebben dan de gevestigde orde. Omtzigt is woedend omdat minister Blok (die ging hier vroeger over) niet helemaal duidelijk had verteld dat de gevestigde orde niet onder de bijtelling uit kan. De brief van de staatssecretaris en de vragen van Omtzigt leest u hier. Onderstaand rekenvoorbeeld is van de belastingadviseurs van BDO:

metdankaanbdo
+
'Bovengenoemd effect zal de komende jaren alleen nog maar groter worden. Uitgaande van de cijfers uit bovenstaand voorbeeld, zal in 2027 zal de verschuldigde belasting al € 114 bedragen'.

Reaguursels

Inloggen

@Raider Twix | 08-06-17 | 18:28
Nee hoor. De basis is uitermate simpel. Aftrek is een buitengewoon goedkope manier om bepaald gedrag af te dwingen. Van "verlies" is hierbij geen sprake omdat deze reeds op voorhand is ingecalculeerd. Inzake hypotheekrente is deze bedoeld om te stimuleren dat mensen één huis kopen en daar zelf in gaan wonen. In elke andere situatie betaal je per definitie teveel waardoor het kopen van een woning als investering niet echt interessant is. Subsidies kosten natuurlijk wel geld, maar beogen op eenzelfde wijze een vorm van oneerlijke concurrentie te creëren waarvan we maar moeten aannemen dat deze in het belang van de maatschappij als geheel bedoeld is. En dan hebben we nog de toeslagen die bedoeld zijn om mensen met kleine inkomens een ruimer budget te kunnen geven. Het maatschappelijk belang daarvan is van deze drie regelingen nog het meest discutabel. het voornaamste effect van toeslagen is namelijk dat er meer geld terecht komt bij primaire levensbehoeften en dat komt in wezen neer op een rem op de economie, want tenzij je obesitas zou willen bevorderen vormen primaire levensbehoeften nou niet echt een motor om meer arbeid, meer productie en consumptie op te wekken.

Pierre Tombal | 08-06-17 | 21:06 | + 0 -

Het probleem met subsidies, toeslagen en aftrek: het wordt te ingewikkeld.
Oplossing: nog meer regels.
Zucht.

Raider Twix | 08-06-17 | 18:28 | + 6 -

Hoofdletsel | 07-06-17 | 22:53 |
Mensen in de privé huur sector krijgen huur subsidie? HRA blijft stelen, dat mensen dat via het stemhokje doen veranderd daar niks aan.

madissue166 | 08-06-17 | 00:30 |
M.a.w. je kunt er als overheid ook gewoon met je tengels van af blijven, heb je ook geen kans dat je allerlei scheven regelingen creëert die het groepen mensen mogelijk maakt om van andere te stelen, en betaald iedereen gewoon wat hij zelf wil aan huisvesting.

a1a2a3 | 08-06-17 | 09:16 | + -3 -

"Mijn visie is dat die wet Hillen moet worden afgeschaft en dat als de HRA wordt afgeschaft, het wel zo consequent is dat dan ook het eigenwoningforfait wordt afgeschaft."
@madissue166 | 08-06-17 | 00:30

Dat is in wezen wat de Wet Hillen beoogt. Het Paarse Kabinet had bij de herziening wat de Wet Inkomsten Belasting expliciet de veronderstelde inkomsten uit eigen woning gehandhaafd als kapstok om de hypotheekrenteaftrek te kunnen behouden (raad eens ten behoeve van wie?), maar dit betekende tegelijkertijd dat het een niet kan bestaan zonder het andere. Wet Hillen maakt die afhankelijkheid wederzijds in de zin dat als er niks wordt berekend dat er dan ook niks wordt gegeven, met als unieke karakter dat deze afweging in het voordeel van de belastingplichtige wordt bepaald. Totdat ze in 2014 gingen sleutelen natuurlijk en zo ongeveer alle rekensommetjes niet meer klopten. Ik heb geloof ik wel vijf brieven gehad met excuses dat herberekeningen die ze naar andere hadden gestuurd achteraf niet bleken te kloppen en dat die van mij daarom nog op zich liet wachten. Alles bij elkaar duurde het ruim anderhalf jaar. Gelukkig duurde het niet nog eens anderhalf jaar voordat ze het geld overmaakten. Prutsers, maar ergens kan ik het de arme drommels niet eens echt kwalijk nemen. De idioten die het zo hopeloos complex maakten des te meer, maar kijk wie er met de formateur mogen praten. Daar zakt je broek toch gewoon van af?

Pierre Tombal | 08-06-17 | 01:22 | + 4 -

@Hoofdletsel | 07-06-17 | 23:05
Vergeet VVE/onderhoudskosten en belastingen niet. Desondanks, na ongeveer zes jaar - traditioneel gemiddeld het jaar van overstap van starterswoning naar "volwassen" woning - zal je dan ongeveer twintig procent hebben afgelost, hetgeen dan als eigen vermogen telt of zoals de overheid dat noemt: overwaarde. Hier zie je dus ook meteen het belang om niet al je geld stompzinnig als extra aflossing in je huis te gooien, want om je recht op aftrek te kunnen behouden ben je verplicht *alle* overwaarde te gebruiken om de schuld op je volgende huis te verlagen.

Mocht je denken dat die twintig procent winst is, denk dan nog eens. Dat je verhuist betekent niet dat de klok op nul wordt gezet. Als er zes jaar zijn verstreken moet je de resterende tachtig procent namelijk nog steeds in de overige 24 jaar aflossen. Behoudens uitzonderlijke situaties komt de winst die je als eigenaar kan maken (tot op het moment dat deze volledig is afgelost) dan ook helemaal niet uit de woning, maar uit je CAO. In tegenstelling tot huur wordt je hypotheek namelijk niet elk jaar een paar procent duurder en dat betekent dat het vrij besteedbaar inkomen van een woningeigenaar ieder jaar groeit terwijl dat van een huurder op z'n hoogst gelijk blijft. Niet echt heel grote bedragen, maar over de jaren telt het toch best leuk op. En soms heb je mazzel als de rente een stuk lager wordt en je van het ene op het andere moment zomaar een paar honderd euro per maand bespaart. Maar daar zou ik als starter vandaag al helemaal niet al te hard op rekenen.

Pierre Tombal | 08-06-17 | 00:42 | + 3 -

@a1a2a3
De onderliggende gedachte was - ergens 1893 - toch vrij eenvoudig. Als eigenaar betaal je geen huur. Dus heb je een voordeel en over dat voordeel moet je IB betalen (in een woord samengebracht: het huurwaarde fofait, later ongedoopt tot eigenwonigforfait. Maar zo werd geriposteerd, als je een eigen huis hebt, heb je ook kosten. En onder die kosten valt ook de betaalde hypotheekrente. En dus werden tegelijkertijd met het huurwaardeforfait (inkomen) de onderhoudskosten en de hypotheekrente (negatief inkomen) geintroduceerd.

Een jaar of dertig geleden werden de onderhoudskosten afgeschaft wegens te ingewikkeld.

In dit licht is die wet van Hillen dan ook zo krankjorum. Want in de situatie waarin die wet van toepassing is betaal je en geen eigenwonigforfait EN geen rente.

Mijn visie is dat die wet Hillen moet worden afgeschaft en dat als de HRA wordt afgeschaft, het wel zo consequent is dat dan ook het eigenwoningforfait wordt afgeschaft.

madissue166 | 08-06-17 | 00:30 | + 16 -

Minder dan de helft... :-/

Carnage_pinata | 08-06-17 | 00:25 | + 0 -

@Hoofdletsel:

Nou...ik woon in groningen(stad)... en dat is bijna net zo'n drama.

Of je moet een uitgeleefd jaren 70 hok kopen met energielabel Z. Hypotheek 200.000 betaal je netto, wat is het, na aftrek 6 a 700 voor? Meer dan de helft van particuliere huur voor een klein stinkhok... Maar toch kan je het niet betalen zeggen ze en wordt je op significant meer kosten gedreven wat je wonderbaarlijk wel kan betalen blijkbaar. Wonderlijke wereld.

Carnage_pinata | 08-06-17 | 00:20 | + 9 -

@Lagging | 07-06-17 | 23:25 - Ambtenaren moeten wat te doen hebben, hè? Leuker kunnen we het niet maken, wel bureaucratischer.

Huisregelneef_III | 07-06-17 | 23:31 | + 4 -

@Hoofdletsel | 07-06-17 | 22:53 - Ook al zo'n slecht idee. De samenleving betaalt en de corporaties verbrassen het geld in plaats van te investeren in meer en betere woningen, want ze kunnen lekker blijven graaien zolang er een tekort is. Heb jij wel eens gehoord van een woningcorporatie die bezuinigde op een andere manier dan de dienstverlening aan huurders uit te kleden? Ze bezuinigen in geen geval op hun kantoor.

Huisregelneef_III | 07-06-17 | 23:30 | + 11 -

Ik betaal hier in de VS jaarlijks een slordige $10.000 aan belasting over mijn eigen (doodnormale) woning. Het Nederlandse gekut met een tientje hier en een tientje daar is vanuit die optiek redelijk bespottelijk. Leuk voor belasting-adviseurs, maar verder verwaarloosbaar gepruts achter de comma waar een normaal mens zich toch moeilijk druk over kan maken.

Lagging | 07-06-17 | 23:25 | + 8 -

@Carnage_pinata | 07-06-17 | 22:24
Ben bekend met de problematiek voor de middeninkomens. Dat gezegd hebbende, met een inkomen van € 36.000 incl. vakantiegeld en bonus/13e maand kun je een hypotheek krijgen van zo'n € 165.000. Kun je daar je droomwoning voor kopen? Nee, in het westen (waar, gezien de huurprijzen die jij noemt, woont) krijg je daar net een appartement mee. Zit je met maandlasten van iets meer dan € 550, inclusief aflossing.

Hoofdletsel | 07-06-17 | 23:05 | + 10 -

@a1a2a3 | 07-06-17 | 22:40 |
Kuch *huursubsidie* kuch

Hoofdletsel | 07-06-17 | 22:53 | + 38 -

Ik begrijp sowieso niet waarom een hypotheek zou moeten worden gesubsidieerd. Hoezo zouden huurders moeten meebetalen aan anderman woning? Achteraf gaan lopen zeiken dat iemand anders meer geld van andere mensen mag stelen dan een ander is volstrekte waanzin.

a1a2a3 | 07-06-17 | 22:40 | + -18 -

@Hoofdletsel,

Het probleem met het beperken van de lening is dat je bij 36.165 bruto al snel over de sociale huurgrens zit. Waar je sociaal voor max. 750 euro p/m in een huis zit (+ toeslagen). Als je even meer verdiend (en dat is snel met een 13 maand, vakantietoeslag, etc) kan je niet genoeg hypotheek krijgen op de huidige markt en ben je toegewezen op de particuliere markt waar 1000 excl. voor een 6 hoog-achteraan ***-appartement niet raar is (zit je met gas/water licht en internet/tv zo op 1400). Laat dit net de overgrote groep NL-ers zijn... en die hebben ook geen recht op toeslagen.

Het is een "gat" in t midden (waar vooral welwillende werkende jongeren last van hebben): of je verdient niks en je zit goed, of je zit erboven en hebt er geen last van. Los van de mensen die gewoon niet met geld kunnen omgaan...

Carnage_pinata | 07-06-17 | 22:24 | + 20 -

@kloopindeslootjijook | 07-06-17 | 20:41 | + 0 -
En daarom hebben we nu regels omtrent het maximaal op te nemen hypotheekbedrag, zodat je niet idioot veel kunt lenen om een huis te kopen wat je niet kunt betalen. Daarbij, met het huidige minimumloon van +/- € 1.550 kun je een hypotheek krijgen van tussen de € 80.000 en € 90.000. Daar kun je (nee, niet in de randstad) een huisje voor kopen. Of het verstandig is laat ik even in het midden.

Hoofdletsel | 07-06-17 | 21:39 | + 2 -

Pierre Tombal: het kan nog krommer, als je in Dld woont en in NL werkt, heb je gewoon NL aftrek, voor wat dat nu nog waard is. Hier wordt echter niet getaxeerd. Ik geef dus al 11 jaar lang gewoon de aankoopwaarde op, ook al is de vrije verkoopwaarde in die periode met dik een ton gestegen. De belastingdienst heeft er nog geen vraag over gesteld en accepteert dit ook. Ook logisch, want voor die paar resterende tientjes aftrek in de maand loont het voor geen meter de moeite om moeilijk te gaan doen.

Als ik tegen verkoop getaxeerd wordt, trek ik gewoon niet meer af. Kost me netto een paar honderd euro per jaar. (en rap dalend, we lossen ieder jaar +- 6 K af).

Nice_Wheels | 07-06-17 | 21:39 | + 0 -

@kloopindeslootjijook | 07-06-17 | 20:41
Ruim veertig procent van het totaal aantal woningen in Nederland is gereserveerd voor mensen met lonen tot modaal. Waaronder dus ook mensen met minimumloon. Volgens mij hebben deze mensen dan ook niet veel te klagen en gegeven de gemiddelde uitslag die de verkiezingen laten zien vinden ze dat zelf ook.

Pierre Tombal | 07-06-17 | 21:30 | + 1 -

Voor de duidelijkheid, dit is een uitzonderlijke situatie die zich maar op een manier kan voordoen. Iemand zit qua inkomen in de 52% schijf van de inkomstenbelasting en betaald een hypotheekrente die lager is dan het eigenwoningforfait. Normaal gesproken is het forfait hoger, wat zou leiden tot een te betalen bedrag, wat wordt kwijtgescholden door de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Echter vind er ook een afbouw plaats als de HRA aftrek geeft in de 52% schijf van 0,5% per jaar. Deze correctie valt buiten de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld en moet dus betaald worden. Er is inmiddels zelfs jurisprudentie dat dit de correcte manier is. Waar ik wel bij moet zeggen dat als je hypotheekrente lager is dan het eigenwoningforfait EN je in de 52% schijf zit, je het zo slecht nog niet hebt.

Hoofdletsel | 07-06-17 | 21:30 | + 7 -

Allemaal lapmiddelen voor een huizenmarkt die compleet maf is geknalt. En niet te gunste van Henk en Ingrid.
Zolang de VVD er niet voor kan zorgen (o nee, bji de VVD gaat alles vanzelf) dat een alleenstaande met minimumloon van alle leeftijden een fatsoenlijk huis(je) kan kopen zonde idiote risico's te lopen, blijft het geknutsel.

kloopindeslootjijook | 07-06-17 | 20:41 | + 6 -

"Kortom, met een Hillentje krijg je geen landsverdediging, maar wel extra belastingaftrek als het eigenwoningforfait hoger wordt dan de renteaftrek"

Ik zei het in zijn vorige onderwerp al en ik zeg het nog eens: Van Wensen kan niet rekenen. De Wet Hillen zegt dat het Eigenwoningforfait nooit hoger kan zijn dan de aftrek. Anders gezegd: de combinatie van aftrek en het inkomen uit eigen woning waar deze zijn grondslag in vindt kan nooit tot een negatief bedrag leiden (waarbij je dus moet bijlappen). Je krijgt dus niet meer aftrek, maar betaalt minder belasting over niet bestaand inkomen.

Naar ik meen was het tot dusverre overigens zo dat als je geen eigenwoningschuld opgaf en dus ook geen rentebetalingen als aftrek opvoerde, dat er dan ook geen eigenwoningforfait werd gerekend. Het gaat er dus voornamelijk om dat je zelf even je koppie erbij houdt en gegeven de een-op-een koppeling lijkt mij juridisch ook niets mis met deze werkwijze. Ben dan ook benieuwd hoe de niet zo bijster slimme meneer van de Noord-Zuid lijn, de met factor honderd vermenigvuldigde uitkeringen en het 100% pensioen voor belastingdienstambtenaren dit wil veranderen.

Pierre Tombal | 07-06-17 | 20:36 | + -3 -

Verder overigens wel goed dat iemand de moeite neemt om zo'n column te schrijven, ik wist nog niet dat het tot een bijtelling zou kunnen leiden, dus ondanks bovenstaande .. bedankt voor de info!

Watching the Wheels | 07-06-17 | 19:59 | + 5 -

"In 2014 had de overheid geld nodig. Dat werd gevonden door ..." dat is een aanname van de columnist. In werkelijkheid nam de HRA al automatisch af door steeds lagere rente (nu nog erger) en vooral door aflossingen (mensen krijgen geen rente dus "laten we maar aflossen") zie grafiek Rabobank destijds economie.rabobank.com/publicaties/201... De renteverlagingen van de afgelopen jaren hebben veel meer invloed gehad. Belangrijker voor de beslissing lijkt geweest dat de overheid voor de langere termijn de HRA betaalbaar wilde houden. Als ze de HRA helemaal ongemoeid hadden gelaten, had het bijvoorbeeld in 2040 een probleem geworden.

Watching the Wheels | 07-06-17 | 19:44 | + -7 -

Je betaalt je toch blauw (linksomtzigt of rechtsomtzigt).

24^7 | 07-06-17 | 19:36 | + 8 -

"hoeven door deze maatregel geen eigenwoningforfait te betalen over de eigen woning" wat enorm slecht geformuleerd door de columnist, een EWF "betaalt" niemand. www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...

Watching the Wheels | 07-06-17 | 19:32 | + 1 -

Dat dit niet gerepareerd kan worden is pure onwil. Als het geleid had tot een onterechte extra aftrek was het binnen een week gerepareerd.

bozzie46 | 07-06-17 | 19:16 | + 44 -

REAGEER OOK