De zorgmaffia rukt op

Willen zorgverzekeraars u laten geloven
Willen zorgverzekeraars u laten geloven
Godnondeju! De georganiseerde criminaliteit heeft het gemunt op onze ouderen. Althans, daarvoor waarschuwt het zogeheten Ondersteuningsteam Fraudesignalen. Malafide zorgaanbieders zouden uit zijn op onze zorgpremies, om vervolgens demente bejaarden in hun pyjama in bed laten liggen. Schandelijk natuurlijk. En dus worden harde maatregelen genomen. Gemeenten zetten extra opsporingsambtenaren in, op internationaal niveau gaan Nederland, België en Luxemburg nauwer samenwerken om grensoverschrijdende gezondheidsfraude te bestrijden. En er is een landelijk meldpunt voor zorgfraude opgericht: het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van gemeenten, verzekeraars, de Fiod en veel andere zorgclubs.

En bestaat die fraude ook echt?
Klinkt allemaal reuze daadkrachtig, maar hoe groot is het probleem eigenlijk? Hoeveel fraudeurs zijn er en wat kost ons dat? Euh, tja … dat weet dus niemand. De Algemene Rekenkamer had het in 2013 over 2 à 3 miljard euro. De cijfers zijn niet heel hard, en komen niet van de Rekenkamer zelf, maar van de overheid. De genoemde bedragen betreffen niet altijd bewuste fouten en daarmee fraude. Gelukkig zijn er ook partijen die wel echt onderzoek doen. De zorgverzekeraars zelf berekenden dat in 2015 voor €505 miljoen onterechte declaraties waren gedaan. Wat bleek: slechts in 2% van de gevallen ging het om echte fraude. In andere gevallen was er een formulier niet helemaal goed ingevuld of een verkeerd tarief gedeclareerd. Foutjes die in het toch al ingewikkelde zorgdeclaratiesysteem snel gemaakt zijn. Aan echte fraude ging het dus om een bedrag van van 11,1 miljoen euro. Als we dat percentage van daadwerkelijke fraude loslaten op de schatting van 2 à 3 miljard fraude in de hele zorgsector van de Rekenkamer, dan kom je op 40 à 50 miljoen euro. Dat komt overeen met cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Die noemt in een (tussen)rapport van 2014 dat er tijdens een onderzoek voor 35 tot 40 miljoen euro aan onregelmatigheden naar boven is gekomen. Maar onregelmatigheid is nog geen fraude.De Inspectie SZW heeft in 2015 11 strafrechtelijke onderzoeken en 2 zogeheten ontnemingsonderzoeken afgerond en ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Het geschatte fraudebedrag kwam in totaal uit op zo’n 8 miljoen euro. De kosten van fraudebestrijding zijn dus hoger dan de opbrengsten. Wat doe je dan? Nog maar wat extra heffingen opleggen. Zo kreeg het St. Antonius Ziekenhuis in 2014 een boete van €2,5 miljoen van de Zorgautoriteit (NZA) wegens onopzettelijk verkeerd declareren. De NZA heeft hier een geinig verdienmodel te pakken. De toezichthouder is namelijk verantwoordelijk voor het declaratiemodel. Door dat zo ingewikkeld mogelijk te maken worden veel fouten gemaakt, die de NZA vervolgens als marktmeester van de zorg dan weer kan beboeten.

Accountant graait mee
Andere grootverdieners van de toenemende regelzucht in de zorg: accountants. Volgens onderzoeksbureau Intrakoop blijven de accountantskosten door al die controlewerkzaamheden fors stijgen. Vooral leuk voor de G4 in accountantsland: Deloitte, EY, KPMG en PWC. Zij hebben een marktaandeel van 81%. Deze grote bureaus helpen dan ook graag mee met aan de kaak stellen van fraude. In 2013 had PWC het over zorgfraude van 2,8 miljard. Maar uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat in de zorg vooral steeds meer geld naar de accountant gaat, en steeds minder naar de zorg. ‘Zo zijn bij een zorginstelling dertig hulpverleners ontslagen om geld vrij te maken voor mensen die zich bezighouden met regels’, stelt een onderzoeker.

Louche sujetten
Natuurlijk is het goed dat de echt louche sujetten worden aangepakt. Maar meestal loopt het anders. Wie zorggeld ontvangt moet zelf controleren of hij de afgesproken zorg krijgt. Zo niet, dan moet worden terugbetaald. Niet door fraudeurs of instellingen die de administratie niet op orde hebben, maar door de kwetsbare mensen die niet de zorg kregen waarvoor ze betaalden. Malafide bureautjes laten de boel gewoon failliet gaan en zijn van de problemen af. Tenzij wordt aangetoond dat ze willens en wetens de boel hebben belazerd. Maar meestal gaat het dus niet om fraude, maar om administratieve fouten. Veroorzaakt door een declaratiesysteem dat onbegrijpelijk is geworden door de vele controlemechanismen die erin zitten.

Wijkverpleging
De laatste tijd hebben de zorgverzekeraars vol de aanval ingezet op de wijkverpleging. Met name de zorgaanbieders met wie ze geen contract hebben, want daar hebben de verzekeraars het niet zo op. Zorgaanbieders waar je een contract mee afsluit, kun je als verzekeraar lekker strak aan het lijntje houden. Via die contracten kunnen overheid en zorgverzekeraar de kosten in de hand houden door budgetplafonds in te stellen. Heb je zorg nodig, maar heeft je zorgverlener het plafond bereikt: pech gehad, dan krijg je geen zorg. Je kunt dan nog wel naar een zorgverlener zonder contract, want die hebben geen afspraken, dus geen budgetplafond. Op die manier is het voor verzekeraars natuurlijk wel lastig om de kosten in de hand te houden. Daarom worden aanbieders zonder contract tegengewerkt.
Het ministerie probeerde in 2014 al eens de zorgwet op dit punt te wijzigen. In de aanpassing zouden verzekeraars de zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners niet meer hoeven te vergoeden. Het voorstel kwam niet door de Eerste Kamer. Zorgverzekeraars moeten tot minimaal 70% van de zorgkosten van zorgverleners zonder contract blijven betalen. Wat doe je dan als zorgverzekeraar? Je roeptoetert dat het de spuigaten uitloopt met de fraude bij die malafide wijkverplegers zonder contract. Dat werkt. Vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met een nieuwe aanpassing van de zorgverzekeringswet. Daarmee is het nu mogelijk voor verzekeraars om in zorgdossiers te snuffelen. Dat mochten ze al, maar alleen bij zorgaanbieders waar zij een contract mee hebben. Na de wetswijziging geldt dit voor álle zorgaanbieders. Hoewel de wetswijziging volgens onderzoekers helemaal niet nodig was, is de wet inmiddels door de Tweede Kamer. Het wetsontwerp haalt niet alleen het medisch beroepsgeheim onderuit, maar is vooral een verdere stap naar het inperken van de mogelijkheden om van niet-gecontracteerde zorg gebruik te maken. Dat betekent dat je niet meer de arts of wijkverpleger kunt kiezen die jij wilt. Maar dat de zorgverzekeraar dat bepaalt. Die zal vooral kijken naar het kostenplaatje, wat de kwaliteit van de zorg niet per se ten goede zal komen. Maar helaas voor de zorgverzekeraars. Ook bij dit wetsvoorstel is de Eerste Kamer weer kritisch. Daarom slaat Zilveren Kruis met zijn media-offensief nog maar wat harder op de trom. Als we de verzekeraar uit Leiden moeten geloven, is de wijkverpleging geïnfiltreerd door een maffioos netwerk van Siciliaanse proporties.

Geen paniek
Maar dat valt allemaal dus wel mee. De cijfers geven eigenlijk helemaal geen aanleiding voor grote zorgen over fraude. Maar het komt verzekeraars en de overheid wel goed uit om de regels wat meer in hun eigen voordeel te plooien. En dat terwijl het echt grote geld in de zorg op heel andere plekken over de balk wordt gesmeten.


Reaguursels

Inloggen

Uit eigen werk: ik kreeg ooit duurdere medicijnen mee dan het preferente geneesmiddel.

Fraudemelding gedaan bij zorgverzekering.

Wat blijkt? De apotheker (niet uit Aleppo) mag zelf de (winst)marge bepalen.
M.a.w. de apotheker zet een hogere marge op goedkopere medicijnen.
En wie betaalt die hogere marge (en dus ook hogere consumentenprijs)?

Inderdaad: de zorgverzekering.

Bijtendehond | 29-05-17 | 11:59 | + 1 -

Wol | 28-05-17 | 18:04
De arts wordt na zijn opleiding vooral door farmaceuten bijgeschoold. Dus directe oplichting zit er niet achter. Hij gelooft echt wat hij doet als gevolg van de marketing, die nooit echt liegt natuurlijk, maar toch wel een gekleurd beeld geeft.

frank87 | 29-05-17 | 09:28 | + 0 -

Bruine Beer | 29-05-17 | 07:59 | + 0 -
Waarom zou in mijn voorgestelde systeem geen medicijn meer ontwikkeld worden? De kosten kunnen ze nog steeds verhalen via het innen van een deel van de winst van elk bedrijf dat het verkoopt. Bovendien zijn er meer manieren om aan geld voor onderzoek te komen. Vrijwillige donaties bijvoorbeeld.

Wol | 29-05-17 | 09:11 | + -1 -

Wol | 28-05-17 | 18:01 | + -4 -
In jouw systeem worden er sowieso amper medicijnen meer ontwikkeld. Ontwikkeling van een nieuw medicijn kost grofweg een miljard euro, vooral door de enorme hoeveelheid die de markt niet haalt. Negen van de tien stoffen valt af want doet toch niet wat zou moeten. Van de rest van 90% af want blijkt toxisch. Van de rest valt 90% af want doet alleen in een petrischaaltje genoeg. Enzovoorts: proeven op muizen, weer 90% afval. Proeven op gezonde vrijwilligers: weer 90% afval want bijeffecten.

Uiteindelijk heb je een miljard uitgegeven voor één medicijn, en van de 20 jaar octrooi zijn er al 13 voorbij tussen aanvraag en toelating.

Wol | 28-05-17 | 18:04 | + 4 -
Zinnig en ken ik uit de praktijk. Ik krijg iets waarvan de generieke versie een stuk goedkoper is, en dat werkt goed. Mijn vrouw reageerde daar slecht op, en in plaats van de dure variant hebben ze eerst zitten kloten met dosering aanpassen.

Bruine Beer | 29-05-17 | 07:59 | + 1 -

Raider Twix | 28-05-17 | 14:32 | + 0 -
Op zich is het niet zo slecht (gezien het huidige octrooisysteem) dat apothekers een peperduur medicijn dat een arts onder invloed van de farmaceut voorschrijft vervangt met een goedkope generieke versie. Je zou als arts echter wel op een recept moeten kunnen aangeven, met onderbouwing, waarom een patentmiddel in een specifiek geval wel nodig, beter en kosteneffectief is. Artsen die dit verdacht vaak doen kun je controleren of ze de boel niet belazeren.

Wol | 28-05-17 | 18:04 | + 5 -

Het is nu eenmaal zo dat een zorgverlener zonder contract met een verzekeraar meer kan kosten. Daarom heb ik dus toch maar een restitutiepolis i.p.v. een naturapolis genomen. Ook al werd al zo'n beetje 100% van de zorgverleners in mijn regio al vergoed met de natura-variant. Kost misschien een tientje (of twee) meer per maand, maar het is best betaalbaar en geeft ietsje meer zekerheid dat ik bij een conflict met mijn zorgverzekeraar gewoon kan zeggen: dit was de afspraak en ik mag naar elke zorgverlener.

En wat mij het meest stoort aan "big pharma" is in feite de schuld van de overheid: patenten\octrooien die hen in staat stellen een maximale prijs te vragen voor hun product i.p.v. een prijs die door vraag en aanbod tot stand komt. Op z'n minst kun je het patentrecht hervormen en stellen dat bedrijven die medicijnen of andere goederen produceren waarop patenten of copyrights rusten, een deel van hun winst moeten afstaan aan de houders van die rechten. Wordt er geen winst gemaakt (bijvoorbeeld een liefdadige organisatie die gratis of tegen kostprijs medicijnen weggeeft) valt er ook niks te halen. Maar er is dan wel concurrentie mogelijk i.p.v. een monopolieprijs die eenzijdig door één partij wordt bepaald.

Dan kunnen farmaceuten zich richten op het ontwikkelen van werkelijk nieuwe medicijnen en ook met elkaar samenwerken. En is het niet langer aantrekkelijk om telkens "nieuwe" medicijnen te ontwikkelen die in feite niet of nauwelijks een verbetering zijn, maar alleen opnieuw te patenteren omdat de oude versie verloopt en generiek wordt. Dan kunnen bedrijf A en B, i.p.v. beide te haasten om medicijn X als eerste te ontwikkelen, waarbij het verliezende bedrijf enorme ontwikkelkosten heeft die ze op andere medicijnen moet afwentelen, zich richten op medicijn X en Y, die beide verkopen en elkaar een vergoeding geven voor het onderlinge gebruik van elkaars vindingen.

Ons Nederlandse zorgstelsel is verder nog lang zo slecht niet. Zij het dat er best meer echte marktwerking zou kunnen worden toegepast. Niet om de verzekeraars mega-winsten te bezorgen, maar om te komen tot reële prijzen gebaseerd op vraag en aanbod en kosteneffectiviteit (gewonnen levensjaren\-kwaliteit vergeleken met de prijs) van de behandeling. Voordeel van het huidige systeem is dat je in het uiterste geval, als de bestaande verzekeraars zonder winstoogmerk volgens jou teveel winst of kosten maken, zelf een nieuwe kunt oprichten. Dat is wellicht lastig en het is niet perfect, maar nog altijd beter dan een monopolie waar je bij voorbaat geen keus hebt. Of een Obamacare zonder enige rem op de kosten.

Wol | 28-05-17 | 18:01 | + -4 -

IkWilOokWatZeggen | 28-05-17 | 13:15

Zoals je wilt maar wat denk dat de strekking dan is van het verkopen van die pillen ? Juist.

netniet | 28-05-17 | 16:31 | + 1 -

Bytemaster | 28-05-17 | 13:00
Die twee nonnetjes is natuurlijk overdreven, er zaten er een paar meer in de organisatie natuurlijk. Maar je moet de administratie van halverwege vorige eeuw niet onderschatten. Ze registreerden heel nauwkeurig, nog steeds hebben ziekenhuisbedden in strips een bakje aan het voeteneind met de medische gegevens er in (liefst met temperatuurgrafiek).
Ik denk dat de administratie er eerder op achteruit is gegaan doordat het steeds ingewikkelder moet, en iedere zoveel jaar de standaarden weer aangepast moeten worden.
Maar inderdaad, die administratie was voor eigen gebruik, en het beetje kwaliteitscontrole was er alleen om te kijken of de mensen voldeden. Maar om de advocaten buiten de deur te houden moet alles natuurlijk 3 keer getekend, en 5 keer gecontroleerd worden.

frank87 | 28-05-17 | 14:50 | + 5 -

Vieze verzekeraars tactiek.
De verzekeraars hebben inmiddels toegang tot het medisch dossier voor "bonnetjes controle."
Dat is kennelijk niet genoeg.
Inmiddels geven ze apothekers de opdracht andere medicijnen dan voorgeschreven door de arts, uit te geven.

Dat is je reinste kwakzalverij door die gifmengers.
Ik eis bij het volgende artsbezoek, als er wat voorgeschreven wordt, een uitgeprint exemplaar van het recept.
Zo niet, dan slikken ze die meuk zelf maar.
Ik wil niet, zoals een collega is overkomen, met een ambulance naar het ziekenhuis met een nacht intensive care. omdat die gifmenger van een apotheker (uit Aleppo?) goedkope, levensgevaarlijke, rommel voor schrijft.

Misschien moeten ze zich wat minder bezig houden met papier invullen.
Dat kost inmiddels dermate veel, dat alle opgetelde fraude daarbij in het niet valt.

Ondertussen zijn er in mijn kennissenkring het laatste jaar twee jongelui het ziekenhuis uit gestuurd, omdat ze niet geopereerd behoefden te worden.
Eén daarvan krijgt een herhalingsmedicijn een stuk later dan zou moeten, (ruim na aflopen van de werkingsperiode) omdat dit het ziekenhuis meer geld op levert, op een of andere manier.
"Het was niet erg genoeg." Maar een van hen is daardoor bijna arbeidsongeschikt en die ander heeft nu bewegingsbeperkingen.

Ondertussen is het totaal geen probleem dat zieke bejaarde het ziekenhuis in en uit lopen voor (dure) behandelingen, alsof het een kroeg is.

Raider Twix | 28-05-17 | 14:32 | + 2 -

Anno nu en anno toekomst leeft Nederland niet meer in een verzorgingsstaat met mensen die ook willen verzorgen. Het credo is een What's in for me? houding. En daarbij wordt men gesteund door een moraliteit van misbruik ic jatten.

Word ik gepakt dan is dat jammer... maar er is niets aan de hand met me. Iedereen doet het, dus het mag. De straf? Och een beetje maar. Anders nemen we toch ook een uitkering... Kwestie van wat formulieren invullen.

Bert vd Roest zie ik in dit verband als voorbeeld van de verrotheid van de Nederlandse maatschappij. Geld jatten en niet terugbetalen maar wel opteren op het -zijn- gratis geld. Van een ander.

Ondanks het leegtrekken van daklozen mocht Van der Roest na te zijn gestopt als PvdA-raadslid wel gewoon zijn 7620 euro aan wachtgeld toucheren. regio.tpo.nl/2017/04/10/bert-roest-pvd...

Wen er maar aan.

duitse herder | 28-05-17 | 13:36 | + 18 -

netniet | 28-05-17 | 12:24 | + 1 -

Gezondheid als handelswaar?
Dat zie je dan toch verkeerd. Gezonde mensen hebben geen pillen nodig.
De kunst is om ze zo lang mogelijk te laten consumeren.

T is niet eens gezondheid, het is alleen maar geld.

IkWilOokWatZeggen | 28-05-17 | 13:15 | + 6 -

@frank87 | 28-05-17 | 12:31
.
Slecht vergelijk. Toen de nonnen de administratie nog deden waren de instrumenten ook nog beperkt tot wat mesjes, spuiten, tangen en een flesje chloroform.
Daarnaast willen nabestaanden tegenwoordig exact weten wat er gebeurd is wanneer er een medische misser begaan wordt. Dat betekent ook dat ALLE details in een ziekenhuis geregistreerd moeten worden. Dat hoefden de nonnen niet. Dood was toen gewoon dood met de condoleances van het ziekenhuis.

Bytemaster | 28-05-17 | 13:00 | + 17 -

Er gaat in NL zo'n 90 miljard om in de 'zorg' geloof ik.

Overal waar veel geld omgaat is fraude en corruptie, want frauders, corruptelingen en graaiers weten net als socialisten (er zit vast een hoop overlap in deze groepen) dat je het moet halen waar het is.

D.w.z. pensioenen, hypotheken, 'zorg', belastingen (ja, onze geliefde overheid is GrootGraaier nr. 1) ...

Oplossing: zoveel mogelijk afschaffen / verminderen, van genoemde zaken.

Poekieman | 28-05-17 | 12:58 | + 11 -

Overigen werd in de jaren 90 al een vleugel bijgebouwd bij ons lokale ziekenhuis. Alleen administratie, er kwam geen bed of behandelmogelijkheid bij.
Maar ja, twintig jaar eerder werd de gele planning door twee nonnetjes gedaan, dat is natuurlijk helemaal uit de tijd.

frank87 | 28-05-17 | 12:31 | + 7 -

Kijk, dit is nu eens een lezenswaardig stuk. Eens goed geïnformeerd de persberichten fileren.

frank87 | 28-05-17 | 12:27 | + 8 -

squadra | 28-05-17 | 12:07
Geen idee hoe dat in Holland geregeld is, maar bij ons kunnen bejaarden/zieken en hun omgeving niet eens controleren welke prestaties er aangerekend worden. Bezoeken die nooit hebben plaatsgevonden, nachttarief voor een verzorging overdag, het kan allemaal in België. Een paar wereldvreemde ambtenaren hebben namelijk bepaald "dat men een bejaarde niet moet overbelasten met facturen en administratie" en daarom kunnen de verpleegsters hun factuur rechtstreeks naar de ziekenkas sturen. U mag 1 keer raden wat hier het gevolg van is.

Nonkel Frituur | 28-05-17 | 12:24 | + 12 -

Nonkel Frituur | 28-05-17 | 12:07

Farmaceuten maken nettowinst tegen percentages, waarvan het voorhouden aan beleggers, een van de eigenaren van palm-invest een teen is afgeknipt, ter indicatie. Farma is een vieze wereld die niet gericht is op de mens maar op diens gezondheid, als handelswaar welteverstaan.

netniet | 28-05-17 | 12:24 | + 12 -

@jezusisonzin | 28-05-17 | 11:34
.
Er is veel mis met de pharmaceutische industrie, maar de absurde complottheorieen zoals maken uiteindelijk een goede discussie onmogelijk.

Bytemaster | 28-05-17 | 12:10 | + 1 -

Gister was er een zorgverlener op TV. Die had een plan uitgevoerd om (schaars) personeel voor verpleging van ouderen te lokken. En zodoende een hotel (model XXL chalet) aan zee gebouwd voor de verpleegsters. En voor iedereen een lease-auto. (van en naar het strand?)
We keken mee met een 24 jarige wijkverpleegster op bezoek bij een dame op leeftijd bij wie de ogen gedruppeld moesten en de kousen afgedaan. Welnu: ogen druppelen was 1 minuut werk wat het kind van de overkant ook had gekund. De kousen had mevrouw zelf al afgestroopt.
Wat zou dit geintje gekost hebben?

squadra | 28-05-17 | 12:07 | + 22 -

jezusisonzin | 28-05-17 | 11:34
Precies! Hoewel ik me afvraag of er medicijnen bestaan die mensen afhelpen van dat complot-denken. Dat sommige geneesmiddelen vlak na de lancering een fortuin kosten is perfect te verantwoorden (ontwikkelingskosten, kosten voor octrooibescherming, beperkte looptijd wegens generische varianten na verstrijken octrooi), maar zoiets krijg je niet uitgelegd aan alu-hoedjes.

Nonkel Frituur | 28-05-17 | 12:07 | + -18 -

jezusisonzin | 28-05-17 | 11:34

Waar heeft u de laatste 30 jaar geleefd?

Vespucci | 28-05-17 | 12:03 | + 18 -

Deluiegriek,

Dankzij die bigpharma krij jij ook je medicijnen.

jezusisonzin | 28-05-17 | 11:34 | + -30 -

de grootste zorgmaffia is toch wel de zorglobby van big pharma.

deluiegriek | 28-05-17 | 11:30 | + 27 -

Kostentechnisch gezien is het opsporen en bestraffen van fraude -behoudens een enkele grootfraudeur- niet interessant voor een zorgverzekeraar: te moeilijk, te weinig capaciteit (kwalitatief en kwantitatief), te veel risico's, en bovendien, de rekening van fraude kan zonder morren worden doorgeschoven naar de klanten (overheid en consumenten); die betalen toch wel.
Maar het is natuurlijk we reuze interessant om dit fraude gebeuren aan te voeren als (drog)reden om je machtspositie richting zorgverleners te versterken: wij willen alleen maar behandelingen met gecontracteerde zorgverleners vergoeden, want tja, fraude en zo.
Om vervolgens de zorgverleners voor het blok te kunnen zetten: contracten op onze voorwaarden of geen zorg meer kunnen aanbieden.
Verzekeraars zijn kut, altijd.

jemagookniksmeer | 28-05-17 | 11:30 | + 49 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken