Werken tot je 80ste wordt de norm

Doorbeuken
Doorbeuken
De pensioengerechtigde leeftijd in Nederland en andere ontwikkelde landen zal vanaf 2050 moeten stijgen naar 70 jaar, willen we de grootste pensioencrisis in de geschiedenis van pensioencrises en andere crisis afwenden. Dit zegt het World Economic Forum op basis van onderzoek. Tekorten in de zes grootste pensioenstelsels ter wereld (VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Australië en Nederland) gaan verviervoudigen naar $224 biljoen in 2050, tenzij mensen langer werken (en meer sparen). Het WEF onderzocht de pensioenstelsels uit de genoemde landen en merkt op dat deze -verrassend inderdaad- allemaal enorm onder druk komen te staan. De reden zullen Henk Krol en zijn volgelingen niet willen horen, maar goed. Het heeft natuurlijk alles te maken met het groeiend aantal 65-plussers dat onze wereld gaat bevolken: dat groeit van 600 miljoen naar 2,1 miljard in 2050. Onderzoeker Michael Drexler van de Zwitserse organisatie vergelijkt de situatie als volgt: 'The anticipated increase in longevity and resulting ageing populations is the financial equivalent of climate change. We must address it now or accept that its adverse consequences will haunt future generations, putting an impossible strain on our children and grandchildren.' Als China en India nog worden toegevoegd, dan komt het tekort voor de acht landen in 2050 op $400 biljoen. Voor uw beeld: het bruto nationaal inkomen van alle landen ter wereld is zo'n $80 biljoen. In het rapport zijn de onderzoekers uitgegaan van een bedrag dat nodig is om tot een pensioenuitkering te komen dat gelijk is aan 70% van het laatst verdiende inkomen. In Nederland is de pensioenleeftijd nu 65 jaar en 9 maanden, tot 2022 stijgt deze naar 67 jaar en 3 maanden en om vervolgens gekoppeld te worden aan de levensverwachting, waardoor het goed mogelijk is dat we in 2040 al tot ons 70ste door moeten werken. Een Upcoming-lijstje over de de pensioencrisis vindt u hier en de rapport-pdf daar. Tikkende tijdbom grafiekjes na de break.

wefpensioen1.png

wefpensioen2.png

wefpensioen3.png

Reaguursels

Inloggen

Werklozen van boven de 50 jaar hebben naar het schijnt 10% kans om ooit nog een betaalde baan te vinden, ben je boven de 55 welgeteld 3%.

Ben toch heel erg benieuwd waar al die 60-70+-ers straks aan de bak moeten, want nu ben je zo rond je 45e al afgeschreven voor de arbeidsmarkt.

Het zal er dus op neer komen dat de bijstand - jawel, àls je dus eindelijk je vermogen en je huis grotendeels hebt opgegeten, èn je eventuele partner ook geen inkomen meer genereert - gaat ontploffen.
Grappig, die PW-uitkering is ongeveer even hoog als de AOW, alleen moet er natuurlijk nog wel een heel bureaucratisch controle-orgaan worden opgetuigd om toe te zien dat al die 60-70+-ers ook daadwerkelijk solliciteren voor hun PW-uitkering... en dàt kost zeker 'niks'?
Het UWV gaat het nog druk krijgen, terwijl dat instituut nu al voor geen meter functioneert.

EefjeWentelteefje | 29-05-17 | 10:38 | + 0 -

Combineer dit nieuws met de discussie rondom 'voltooid leven' en je ziet welke kant we opgaan.

Vanaf Paars I wordt ons aangepraat dat onze waarde vooral ligt in het hebben van betaald werk. Met name D'66 is de motor achter deze homo economicus-gedachte. Gezinnen die voor een traditioneel kostwinnersmodel kiezen worden smalend uitgemaakt voor achterlijk en worden fiscaal zwaar benadeeld.

Niet toevallig is het met name D'66 dat zich nu zo druk maakt om de legalisering van vrijwillige levensbeëindiging. En straks, als je als oudje geen werk meer kunt vinden én je pensioen wordt steeds verder afgebroken, ga je de economische en morele druk voelen om 'zelf te kiezen' voor een 'vrijwillig' einde.

raskol | 28-05-17 | 13:28 | + 14 -

Hahaha... de media zijn zo tegenstrijdig. Met het grootste gelijk wordt beweerd dat robots het werk overnemen en ondertussen dat we grote migratie stromen moeten opnemen omdat er te weinig mensen zijn om het werk uit te voeren of dat er doorgewerkt moet worden tot je 80'ste. Allemaal fake news.

Príncipe | 28-05-17 | 12:31 | + 10 -

'De pensioengerechtigde leeftijd in Nederland en andere ontwikkelde landen zal vanaf 2050 moeten stijgen naar 70 jaar'

Leven jullie allemaal onder een steen ofzo? volgens de Sociale verzekeringsbank moet ik al tot mn 70ste werken alvorens ik AOW krijg. Dan heb ik 54 jaar gewerkt. Volgens mijn pensioenoverzicht .nl moet ik trouwens tot m'n 67ste en een paar maanden, maar bij Tros Radar is dit al weerlegd. Sociale verzekeringsbank gegevens zijn correct.

cneaker | 28-05-17 | 12:05 | + 7 -

@Wering | 27-05-17 | 18:57
Tja, die import vernaggelt de statistiek nogal. Desondanks maakt die +25k nou niet direct zo'n groot verschil op de verwachting die ik eerder opschreef. Als je die bij de huidige geboortes optelt kom je namelijk nog steeds niet in de buurt van de geboortecijfers van toen en ook CBS en CPB rekenen met bevolkingskrimp in de toekomst, waar de politiek buitengewoon huiverig voor lijkt te zijn. Zelfs GroenLinks, hetgeen toch opmerkelijk is aangezien minder mensen automatisch ook een kleinere carbon footprint betekent. Maar ik vermoed dat dit alleen tijdens verkiezingstijd een dingetje is.

Pierre Tombal | 27-05-17 | 23:17 | + 1 -

Wie niet rijk is of erft (alsof je na erfbelasting überhaupt iets over houdt) zal moeten werken tot 'ie sterft!

sjeetje | 27-05-17 | 22:37 | + 7 -

"... Afgaand op de geboortecijfers toen en nu..." Pierre Tombal | 27-05-17 | 10:59

Geboortecijfers kun je nu juist beter NIET nemen:

geboren in NL in 1960 - 239.000. Aantal 50 jarigen in 2010: 247.000 (plus 8.000 t.o.v. geboren)
geboren in NL in 1970 - 244.000. Aantal 40 jarigen in 2010: 268.000 (plus 24.000 t.o.v. geb.'70)
geboren in NL in 1980 - 174.000. Aantal 30 jarigen in 2010: 199.000 (plus 25.000 t.o.v. geb. '80)

Ofwel: zelf als er helemaal niemand van al die mensen die in NL zijn geboren intussen zou zijn overleden, moet je er van uitgaan dat er voor ieder geboortejaar (!) ergens onderweg zo'n 25.000 man per jaar bij komt.

Wering | 27-05-17 | 18:57 | + 10 -

Joost-Visser | 27-05-17 | 17:36 |

Ik zal het doorgeven.

duitse herder | 27-05-17 | 18:48 | + 4 -

Wel leuk dat iedereen die "expectancies" en "estimates" als waarheid aanneemt, maar ik moet nog zien dat we ook daadwerkelijk 100+ worden dalijk. De fastfood en obesitas groeit nog steeds in de meeste westerse landen, en dan nog... wie zegt dat het zo'n vaart gaat lopen met die leeftijden?

@jjg | 27-05-17 | 18:34 |
Inderdaad. Al die niet-werkenden (ofwel een hoop gelukzoekers van de "hou je hand op" landen) krijgen dalijk ook een pensioentje/AOW'tje in o.a. Nederland (en Duitsland, België etc.)... die worden ook meegerekend in het tekort wat we in 2050 gaan krijgen, maar moeten we daar wel met z'n allen voor gaan betalen? Ze kunnen ten slotte ook werk zoeken, of in hun eigen (niet altijd onveilige) landen blijven. Zoals onder andere Timmerfloepert en co. al aan gaf is nog geen 40% van de migranten ook daadwerkelijk vluchteling. Die andere 60% hoeft naar mijn mening geen AOW, pensioen en toeslagen te verwachten. Scheelt zomaar een hoop pegels.

kanon0503 | 27-05-17 | 18:45 | + 12 -

Ach kom, het is zo eenvoudig: stop met het importeren van kanslozen uit het MO, en importeer Chinezen. Mannen, maar geen moslims. Vertel ze dat hier vrouwen in overvloed zijn (is zo). En dat er werk in overvloed is (is ook zo). Importstop op moslims, importbevordering uit China. Chinezen zijn niet te beroerd om te werken, niet te beroerd om een taal te leren, kunnen al een soort van Engels, win-win.

jjg | 27-05-17 | 18:34 | + 5 -

@duitse herder

Dan zou ik zeker niet gaan emigreren.

Joost-Visser | 27-05-17 | 17:36 | + 2 -

@meneer Q

Het verzorgen van 90-jarigen?

Joost-Visser | 27-05-17 | 17:32 | + 4 -

@jemagookniksmeer

Doe eens wat simulaties in contante waarden. Inleg 40 jaar en daarna 13 jaar uitkering. Contante waarde verdampt als sneeuw door de zon.

Joost-Visser | 27-05-17 | 17:31 | + 3 -

2050? Dan is Skynet toch de baas met die robots en liggen wij in een cocon te composteren?

Risingson | 27-05-17 | 15:35 | + 3 -

De Nederlandse (en ook ook veel buitenlandse) pensioenfondsen hebben geld tekort:
- niet vanwege een paar jaar ouder worden
- wel vanwege: onderdekking maar wel 100% pensioen blijven uitkeren
- negatieve rente
- gedaalde beleggingsopbrengsten: de jaren 1985 - 2000 waren topjaren, nu zijn het beroerde jaren
- een zondvloed aan geïmporteerde nietsnutten met als beroep klaploper uit de zandbak ook met pensioen moeten

Raider Twix | 27-05-17 | 15:24 | + 12 -

KapiteinClaus | 27-05-17 | 14:47
Dat is zo een beetje hetzelfde wat sinar 2 @ 14:05 al zei.

EA 827 | 27-05-17 | 15:04 | + 3 -

sinar2 | 27-05-17 | 14:05
Goeie post; ben ik helemaal met u eens; zo zal het (helaas) wel zijn. Verder over dat dom geblaat van politici en msm over langer doorwerken omdat 'we' allemaal ouder worden, rond omstreeks het 60e jaar neemt wel de levenskwaliteit af; daar heeft; behalve eens af en toe een elsevier; het niemand over...

EA 827 | 27-05-17 | 15:02 | + 12 -

Je krijgt later je AOW en pensioen. Dat betekent niet per se dat je langer doorwerkt.

KapiteinClaus | 27-05-17 | 14:47 | + 2 -

Het is ook niet de bedoeling dat je langer doorwerkt na je 65e. Het is de bedoeling dat je er uitgetrapt word en dan tot je 75e in de bijstand terecht komt. Dan kan je als dank voor 40 jaar werken ook nog eens eerst je opgebouwde vermogen opmaken ten behoeve van de met de boot aangelande asieleisers die nooit een dag zullen werken.

sinar2 | 27-05-17 | 14:05 | + 23 -

Nog een hele goede reden waarom dat niet doorgaat: ik (we) heb(ben) er geen zin in....

Here's Freddy | 27-05-17 | 12:57 | + 5 -

@DickieDick | 27-05-17 | 11:37
Tja, in nederland importeren we op grote schaal niet-werkenden.
Dan is het logisch dat het (steeds kleiner wordende) percentage van de bevolking dat werkt steeds langer door moet werken en steeds meer belasting moet betalen.
Net als die megalomane EU met zijn megasalarissen, uiteindelijke is het de arbeider die het betaalt.

Slipsnifter | 27-05-17 | 12:27 | + 18 -

De effecten van de aankomende tsunami van automatisering die op ons afkomt en die een enorme impact op de werkgelegenheid zal hebben (er zijn nu zelfs al de eerste geheel geautomatiseerde McDo's) zal het plaatje niet verbeteren. En gaat ook in tegen het argument "we hebben jonge immigranten nodig". Dat is dus helemaal niet het geval; +50 NL, maar ook Autochtoon, apothekers etc. zijn zelfs nu al de klos wat betreft kansen op arbeid en bovenstaande staat pas op het punt te gebeuren. Dat gaat veel geld kosten aan sociale voorzieningen met maar een eind resultaat: een voortschreidend minder, minder. En de rest : worden allemaal ZZP'ers, behalve een enkele gelukkige op de juiste stek. Met andere woorden: de politici hebben het flink verkloot. Was het niet Lubbers die pensioenspotten afroomde?

mydogandmyself | 27-05-17 | 12:14 | + 16 -

@accijnstoerist | 26-05-17 | 23:28 | + 15 - Helemaal mee eens. De hoeveelheid ongezond voedsel en het gebrek aan beweging bij de huidige jeugd zorgt er voor dat het gros op zijn 30 al obese is. Mij maak je niet wijs dat die 100 gaan worden.
Maar financiering van de pensioenen is een minder urgent issue dan de financiering van de uitkeringen voor de constante instroom van non-valeurs. Voor de pensioenen is deels nog gespaard, de financiering van de cultuurverrijkers wordt rechtstreeks op de werkenden afgewenteld.
Alleen is dit een taboe onderwerp.

Franker | 27-05-17 | 11:44 | + 21 -

Ik geloof er geen donder van in de eerste plaats. De afgelopen jaren heb ik enkele mensen de laatste groet mogen brengen en de meesten zijn nog niet eens 70 geworden en zijn allemaal omstreek 1945 en toen zou het dan toch rond de 80 hebben moeten liggen.
De babyboomers zijn er over een jaar of tien al een stuk minder, die veroorzaken momenteel de druk.
Momenteel wordt erop aangestuurd dat we werken tot we doodvallen en dat vind ik belachelijk.

DickieDick | 27-05-17 | 11:37 | + 15 -

@Brou Is Back | 27-05-17 | 11:14 | + 1 -

Dat soort suggesties zijn nogal gevaarlijk. Maar wat misschien wel verstandig zou zijn, is om de toelages voor kinderen (zoals kinderbijslag, kindgebonden budget, etc...) te beperken (misschien tot 1 kind) of stop te zetten. En anti-conceptie te bemoedigen vooral bij de lagere inkomensklassen. Zorg dat het duidelijk is voor iedereen dat kinderen nemen een eigen keuze is, die je financieel moet kunnen dragen. Mensen met een hoger IQ zijn over het algemeen financieel succesvoller in het leven en die zouden meestal kinderen kunnen nemen.

Mijn zusje -woonachtig in R'dam- deed eens mee met een project waarbij welgestelde Rotterdamse gezinnen de armere gezinnen af en toe helpen met de opvang van kinderen. Mijn zusje kwam in contact met aan Afrikaanse dame die al veel kinderen had en bezig was met haar volgende projectje, want ze zou dan weer meer kinderbijslag krijgen. Ze zag kinderen dus als een bron van inkomsten. De kinderen van deze Afrikaanse dame hadden geen gezellig thuisfront en deden om die reden mee met het project.

DolfWeerwolf | 27-05-17 | 11:37 | + 19 -

squadra | 26-05-17 | 19:43 |
Wie niet steelt of erft zal moeten werken tot hij sterft !

elevator | 27-05-17 | 11:29 | + 11 -

@Vogelbeest | 27-05-17 | 09:54 |
Pensioenen bouw je zelf op en komt in een persoonlijk potje bij een pensioenfonds , als je loonslaaf bent tenminste .
AOW komt uit de algemene middelen en bouw je op met elk jaar dat je in Nederland woont .

elevator | 27-05-17 | 11:24 | + 1 -

Iedereen met een IQ onder de honderd steriliseren, dan is het probleem zo opgelost. Intelligente mensen krijgen minder kinderen en de kinderen díe ze krijgen, zijn waardevoller voor onze hoog-technologische maatschappij.
.
Maar ik ben bang dat bovenstaand idee er niet doorkomt, wegens discriminatie van een meerderheid....

Brou Is Back | 27-05-17 | 11:14 | + 12 -

@Wering | 27-05-17 | 00:02
Ja maar daar zit ook de bevolkingsgroei in en zoals je wellicht wel weet is die sinds de jaren zeventig een stuk lager. Je kan dus op dit moment zonder in het bezit van bijzondere gaven te zijn voorspellen dat over een tien tot 15 jaar dat sterftegetal ruim boven de een procent zal liggen. Afgaand op de geboortecijfers toen en nu zou ik zeggen ergens tegen de 1,3%.

Pierre Tombal | 27-05-17 | 10:59 | + 0 -

De eerste goede daad om de pensioenen betaalbaar te houden is de import van debiele barbaren stoppen. De 2e goede daad om de pensioenen te redden uit de euro stappen. De 3e goede daad is zorgen dat mensen met een IQ boven 110 mer kinderen krijgen.

Vogelbeest | 27-05-17 | 09:54 | + 24 -

Ze houden alleen maar rekening met je fysieke leeftijd en niet met je geestelijke leeftijd. Hoe zit het dan als je door ouderdom vergeetachtig wordt, dementerend bent, last van alzheimer hebt etc? Word je dan arbeidsongeschikt verklaard?

duke_nukem | 27-05-17 | 09:40 | + 12 -

Zolang de pensioenstelsels feitelijk hetzelfde werken als een de verboden Piramide systemen blijft dit probleem bestaan.
Alle economische principes zijn gebaseerd op groei, groei, groei. Wanneer bedenken ze nu eens dat stabiliteit belangrijker is.

Andersdenkend | 27-05-17 | 08:44 | + 7 -

Zolang er honderduizenden mensen in een uitkering zitten of niets lopen te doen is het verhaal van "het verhogen van de pensioenleeftijd" omdat dat niet anders kan grote kul.

Mart6037 | 27-05-17 | 07:21 | + 14 -

Pierre Tombal | 26-05-17 | 23:30 |

Je hebt gelijk; vroeger was de kindersterfte veel groter.
Desondanks blijkt uit de statistieken dat er anno 2015 verhoudinggewijs veel meer inwoners overleden t.o.v. het aantal ingezetenen, dan in 1960.

1960 - aantal inwoners 11.410.000. Overleden: 87.825 - 0,0076 (waaronder hoge kindersterfte)
2015 - aantal inwoners 16.900.000. Overleden: 147.134 - 0,0087 (kindersterfte sterk afgenomen)

Wering | 27-05-17 | 00:02 | + 15 -

@Wering | 26-05-17 | 22:43
Het is statistiek. Er wordt gerekend naar hoeveel procent van de mensen van hetzelfde geboortejaar na een X periode zijn overleden. Dat begint al met het feit dat er sprake moet zijn van een geboorte. Tegenwoordig worden zwangerschappen voortijdig afgebroken wanneer duidelijk is dat het kind geen overlevingskans heeft. Dat telt dus niet mee, terwijl het kind dat vroeger na een dag dood ging wel meetelt. Kijk naar het aantal verkeersdoden dat in de afgelopen veertig jaar toch behoorlijk gekrompen is. Niet zelden betrof dat redelijk jonge mensen. Het cijfer heeft niet zozeer te maken met dat mensen langer leven, maar dat er minder jonge mensen doodgaan. Mensen waarvan we er kennelijk te weinig van hebben en waarom het noodzakelijk is dat we cultuurvreemde mensen moeten importeren met alle problemen van dien. Knettergek!

Pierre Tombal | 26-05-17 | 23:30 | + 19 -

Het is helemaal niet bewezen dat de generatie 20-ers en 30-ers net zo oud gaan worden als de generatie voor ons. Het kantelpunt is in mijn ogen al lang bereikt. Zag van de week nog foto's van het huwelijk van mijn ouders in de jaren 60. Werkelijk iedereen op de foto's was slank. Die generatie heeft veel gezonder geleefd en nooit fastfood en andere ongezonde voedselpreparaten gegeten in hun jeugd. De stand van de gezondheidszorg is er sinds die tijd wel op vooruitgegaan, maar het is nog maar de vraag of dat opweegt tegen de huidige ongezonde levensstijlen. Ook is de arbeidsparticipatie onder vrouwen enorm toegenomen sinds die tijd. Het is algemeen bekend dat werken en de daaraan te wijten stress levensduur verkortend is. In Mexico bijvoorbeeld is het cultureel bepaald dat de mannen minder werken dan de vrouwen. De mannen worden daar ook gemiddeld ouder dan de vrouwen. Over een jaar of 70 zal blijken dat ik gelijk heb...

accijnstoerist | 26-05-17 | 23:28 | + 34 -

En het ging geleidelijk. 1 revolutie in de medische wetenschap..... en pensioenfondsen en verzekeraars zijn failliet.

npo | 26-05-17 | 23:26 | + 1 -

Is dat van die bitcoin in het adresbalkje een gratis advies?

watergeus | 26-05-17 | 23:17 | + 8 -

Hmm, maar hoe zat het ook al weer met die robots die al het werk gaan overnemen? Welk werk blijft er dan überhaupt nog over voor de bejaarden (in simpele functies), als het al moeilijk wordt voor jongere werknemers om nog een baantje te vinden. En blijft onze gemiddelde leeftijd nog stijgen of neemt dat over enkele decennia ook af door vervuiling, lagere kwaliteit van het voedsel e.d. Als ZZP'er ga ik er sowieso vanuit dat ik tot mijn 70ste moet werken (nog 16 jaar). En daar ik een redelijk 'luie' baan heb (achter een pc), zal ik dat in elk geval lichamelijk wel aan kunnen. Maar ik vrees dat dat voor heel veel mensen niet geldt. Hoeveel werknemers zullen door hun werkgever als overtallig de laan worden uitgestuurd na hun 65ste wegens onvoldoende prestaties/te duur (menig werkgever zal na het 60ste levensjaar van de werknemer wel beginnen met het opbouwen van een dossier).

FrankVeer | 26-05-17 | 23:00 | + 16 -

Houden ze er ook rekening dat er heel veel mensen voortijdig dood gaan!
Maar wel als pensioenfonds, honderden miljoenen per jaar overschrijven, als zijnde, een bonus, naar rekeningen van diegene die het geld moeten beleggen. Over meerdere jaren verdwijnen er Miljarden in de zakken, van die gladde mannetjes.
Het is wel duidelijk, UW pensioen, willen ze zelf houden!

Radijsje | 26-05-17 | 22:56 | + 10 -

Maar we hebben toch miljarden apothekers binnengehaald die allemaal voor ons gaan werken?
Patatter | 26-05-17 | 19:46

van 25 tot 45 jaar (periode van 20 jaar) GEWILD op de arbeidsmarkt,
van 45 tot 80 jaar (periode van 35 jaar) ONGEWENST op de arbeidsmarkt, geldt ook voor al de apothekers.

Alleen hebben die apothekers het nadeel dat zij vóór hun 40e onze taal niet spreken, dus "dat gaat niet "werken".

Wering | 26-05-17 | 22:55 | + 20 -

De Droit | 26-05-17 | 22:29
Nee joh, die trekken maximaal bijstand, subsidies en toeslagen. Dan zit je netto al bijna op modaal niveau. Daarnaast paar dagen per week zwart bijklussen in de schoonmaak, zorg, kinderoppas en ze trekken netto zo door richting de 40.000 per jaar. Daar moet je als werkende Nederlander ongeveer 65.000 bruto voor verdienen met een koophuis en wat HRA. Ondertussen bouwen ze wat huizen in de woestijnlanden van herkomst en als ze straks AOW krijgen gaan ze hun sociale huurwoning in NL onderverhuren en verkassen ze daarheen. Gratis wonen en iedere maand een golf uitkeringen en subsidies mee vanuit NL. Als ze medische zorg nodig hebben komen ze weer even terug.

Banana008 | 26-05-17 | 22:55 | + 30 -

Laten ze eerst maar eens duidelijk maken waar al die VERWACHTINGEN (!) nu precies op gebaseerd zijn. Op dit moment zijn er inderdaad onder 17 miljoen mensen veel mensen van 80+ maar we weten niet hoe dat in verhouding staat tot het aantal 80+inwoners toen er nog maar 10 miljoen mensen in NL woonden.

Huidige 80+ : voornamelijk vrouwen, die dus rond 1930/1935 zijn geboren. Dat waren sowieso sterke kinderen dus (anders zouden zij in WOII de hongerwinter niet overleefd hebben), na de schooltijd een paar jaar werken tot aan het huwelijk en later hadden zij als belangrijkste taak het huishouden en tussen pakweg hun 25-40e jaar twee of drie kinderen opvoeden.... en daarna rustig aan doen op weg naar AOW.

Hun situatie en omstandigheden zijn niet vergelijkbaar met de generaties die daarna komen (er wordt niet voor niets juist nu zoveel haast gemaakt met de verhoging van de pensioenleeftijd e.d.)
Misschien gaat de gemiddelde leeftijd wel dalen?

Trouwens even wat leeftijden op het moment dat een aantal (bekende) mensen zijn overlijden:
-Dick Bruna-89 jaar, Roger Moore-89 - beide bijna 90 jaar... MAAR:
-Adèle Bloemendaal-84, Jan Kruis-83, Hans Breukhoven-70, Letty Kosterman-81, Piet Keyzer-73, Peter van Straten-80, Henk Elsink-81, Johan Cruijff-69, Guus Verstraten-69, Ramses Shaffy-76, Kitty Courbois-79, Chriet Titulaer-73, Saskia Stuiveling-71, moeder Jesse Klaver-51, Elske ter Veld-72, moeder Leontine Borsato-76, etc.

Het CBS zegt te VERWACHTEN dat wij, zodra wij (eerst) de leeftijd van 65 jaar (!!) hebben weten te bereiken, een huidige 60-er (gemiddeld!!!) 84-86 jaar zal worden.
In dit onderzoek stelt men zelfs al dat een 60-er (geb. 1957) 88 jaar zal worden.

Maar de cijfers van een groot pensioenfonds wijzen uit dat (aan het deel van de mensen die de pensioenleeftijd überhaupt halen, gemiddeld (!) 12 jaar pensioen wordt uigekeerd. Let wel: te rekenen van 65 jaar! Dus die gepensioneerden worden gem. 77/78 jaar.

Als je nu eind 50 bent en pas vanaf je 68e met pensioen gaat, hoeft men dus maar 10 jaar uit te keren. En, als die gemiddelde leeftijd de komende 8 jaar met 2 leeftijdjaren stijgt, zal men alsnog het huidige aantal pensioenjaren moeten uitbetalen... kan toch geen probleem zijn in het beste pensioenstelsel van de wereld?

Wering | 26-05-17 | 22:43 | + 25 -

Ik ben eens benieuwd hoe lang die miljoenen allahtonen die nu ook geen flikker uitvoeren wegens analfabeet nu gaan doorwerken? Tot hun 80ste net als boze blanke mannen?

De Droit | 26-05-17 | 22:29 | + 32 -

elevator | 26-05-17 | 21:37
En de goede/opgeblazen beurzen zijn voornamelijk een resultaat van.... kapitaal op zoek naar rendement vanwege de lage rente.
De volgende crisis gaat helaas pijn doen, heel veel pijn.

Harry Turtle | 26-05-17 | 22:18 | + 20 -

@meneer Q | 26-05-17 | 18:37 | + 8 -

Doosjes vouwen op een sociale werkplaats?

DolfWeerwolf | 26-05-17 | 22:03 | + 4 -

Pensioenen worden helemaal niet leeggeroofd , pensioenfondsen krijgen geen rente meer op hun pensioenpot en moeten daarom meer gaan beleggen . Dat komt wel door de EU . En de meeste fondsen zitten weer boven de 100 door de goede beurzen .

elevator | 26-05-17 | 21:37 | + 9 -

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat nog goed ter been zijnde bejaarden hun leeftijdsgenoten gaan verzorgen. Beter is het om de stramme rollatorouderen tot dakdekker en stratenmaker te promoveren, zodat die genoeg geld kunnen verdienen om de vers gearriveerde quantumfysici een geschreven taal te leren. Liefst Nederlands of Engels, maar ook Arabisch schrift zou kunnen. Want ook dat beheersen de meesten nog niet.

Nivelleermarionet | 26-05-17 | 21:34 | + 20 -

De pensioenen worden leeggeroofd door Draghi cs. om de EU in leven te houden, de hogere levensverwachting is een lulexcuus.

van heinde en verre | 26-05-17 | 21:30 | + 37 -

Als mensen niet meer kunnen werken omdat ze te oud zijn krijgen of AOW of gaan de bijstand in , kwa kosten zit daar niet veel verschil in . Dus geef bedrijven of de werknemer met 65 de keus om te stoppen .
Pensioen bouw je zelf op en staat hier los van , hoe eerder je stopt hoe lager de jaarlijkse uitkering .

elevator | 26-05-17 | 21:11 | + 4 -

Jupz, denk dat vastgoed de oplossing is, voorlopig althans. Je zou zonder al te groot risico een rendement moeten kunnen behalen van 8%. Alleen hoe kom je aan het start kapitaal, hè?

Met een kapitaal van ca. 250k ben je verzekerd van een leuk pensioentje.. Maar wie is bereid om zelf 15 jaar in een caravan te wonen... of begin een frietkraam 😉

krappaal | 26-05-17 | 20:48 | + 10 -

U kunt ook gewoon naar Denemarken verhuizen.
Duitse herder, kunt u geen jobbird.dk beginnen voor Hollanders die werk zoeken in DK?

Mauguio | 26-05-17 | 20:18 | + 8 -

07.00 uur:
Ome Jan van 78 jaar doet zijn kunstgebitje in, dikke bril op, neemt een handjevol medicijnen, pakt zijn rollator en zijn lunchtrommeltje met insulinespuit en een verantwoorde appel, en gaat op weg met zijn KIA naar het distributiecentrum , om daarna zijn tonner vakkundig door de stad te loodsen, om de Albert Heyns van deze wereld te bevoorraden met honderden kilo's voorraad.
's Avonds heeft hij nog genoeg energie over voor een lekker potje voetbal.
Ik zie het helemaal voor me.
BTW, ook kantoorwerk zal niet meer lukken voor mensen met een MAVO of een diploma Boekhouden en Handelsrekenen...
Politieagent, buschauffeur, verpleegster, electricien, welk beroep is geschikt voor jarigen, vraag ik mij af?

King of the Oneliner | 26-05-17 | 20:16 | + 23 -

Als 'jullie' zo doorgaan dan gebeuren er straks nog hele vreemde dingen.

EatSleepSlaveRepeat | 26-05-17 | 19:55 | + 16 -

@Nonkel Frituur | 26-05-17 | 19:22 | + 0 -
mwah... iets in een frietkot of zo.
Of de receptie bemannen, in de beveiliging, winkelbediende, verkeersregelaar, coach, bejaardenbezoeker. En overal zal wel weer een bezwaar op te verzinnen zijn, maar als het aanbod er is (goedkope arbeidskracht, flexibel in werktijden, maar niet geschikt voor fysiek zwaar werk), dan ontstaat er vanzelf vraag naar.

fail | 26-05-17 | 19:54 | + -5 -

Er moeten meer mensen dood dat is goed voor de pensioen spaarpot. Wat ja kan doen als pensioenfonds is mensen uitnodigen voor een vliegriesje als ze hun pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt en dan boven de oceaan uit zee flikkeren of zoals men vroeger deed in de concentratiekampen premies hoeven niet omhoog. Ik denk nu even out-of-the-box maar het is een goedkope oplossing.

EmilioEsteves | 26-05-17 | 19:49 | + -4 -

Maar we hebben toch miljarden apothekers binnengehaald die allemaal voor ons gaan werken?

Patatter | 26-05-17 | 19:46 | + 34 -

Terwijl er haast een miljoen WAO´ers de helft van hun leven kunnen vakantie vieren, een kwart miljoen Wajongeren een jeugdpensioen krijgen. En vergeet niet het kwart miljoen WIA gerechtigden, de geluksvogels. Dus als u de pechvogel bent dan stompt u door of lijdt in armoe tot uw 80 ste tenzij u eerder sterft door uitputting. Verschil moet er wezen...

squadra | 26-05-17 | 19:43 | + 36 -

duitse herder | 26-05-17 | 19:30,
Als 55 + uitzendkracht, kan je nog geen 4 weken vooruit kijken,laat staan 5 jaar.
Zo verdien je 2500 netto in de maand en een maand later gewoon 900 in de IOAW,
Ben ook een soort ZZP.

koekje erbij? | 26-05-17 | 19:41 | + 34 -

iedere 10 jaar neemt de levensverwachting met 3 jaar toe. Iemand die in 2107 geboren wordt zal 133 jaar oud worden, en iemand die geboren wordt in 2207 zelfs 163 jaar. Of is het niet de bedoeling dat je te lang door rekent?

Osdorpertje | 26-05-17 | 19:33 | + 38 -

Mensen kunnen niet langer dan 5 jaar vooruit kijken...

duitse herder | 26-05-17 | 19:30 | + 20 -

Het probleem is niet de groeiende vergrijzing, maar dalende aantal werkwillenden die het betalen. Daar bovenop de instromende jonge levenslang gepensioneerden uit Africa.

opruimen | 26-05-17 | 19:29 | + 58 -

Ik denk dat de norm wordt , om zoveel mogelijk buiten de overheid om te gaan regelen.
De overheid blijkt nml een notair onbetrouwbare speler te zijn die vaak meer problemen veroorzaakt dan oplost.
De overheid zoveel mogelijk "by-passen" en navenant minder geld afdragen aan die zelfde overheid zou een stap in de goede richting zijn.

enorme sukkelzak | 26-05-17 | 19:28 | + 39 -

fail | 26-05-17 | 18:51
De ambtenaren mogen in dit geval het goede voorbeeld geven in plaats van regeltjes uit te vinden die enkel in de privé-sector gelden.
En verder bent u op een bepaald moment fysiek en geestelijk opgebruikt. Ik zou niet weten voor welk soort werk u dan nog in aanmerking komt. Aan wat had u zoal gedacht?

Nonkel Frituur | 26-05-17 | 19:22 | + 20 -

Volgens mij wonen er op dit moment in Nederland toch aardig wat mensen met een leeftijd boven de negentig of zelfs honderd. Dus volgens mij kan er iemand niet tellen, of die getalletjes over levensverwachting betekenen iets anders dan wat ze proberen te doen voorkomen. Helaas zal voor de politiek het geld van de burger altijd interessanter blijven dan de wil om behoorlijk beleid neer te zetten. De afbraak zal dus wel doorgaan, met als verschil ten opzichte van bijvoorbeeld de USA dat je hier wel je hele leven betaalt voor een pensioen dat je nooit zal krijgen.

Pierre Tombal | 26-05-17 | 19:04 | + 14 -

@Nonkel Frituur | 26-05-17 | 18:01 | + 2 -
Of we moeten gaan accepteren dat je waarde op de arbeidsmarkt niet alleen maar stijgt, maar op een gegeven moment ook weer daalt.
In andere landen, zeker waar de pensioenen minder goed geregeld zijn, zie je heel vaak bejaarden die nog een simpel baantje hebben, wellicht onder het niveau waarop zij vroeger werkten. Er is genoeg te doen.

fail | 26-05-17 | 18:51 | + 13 -

Doe eens een simpel sommetje.
U kunt zelf ongeveer een inschatting maken van het (bruto)loon dat u elk jaar in zult leggen tbv uw pensioen.
Bepaal een zeer bescheiden jaarlijks rendement (bv 3%).
Bekijk eens hoeveel u bij elkaar heeft gespaard na 35 jaar.
En bedenk eens wat u zou maandelijks kunnen verdienen als u die som zou investeren (bijvoorbeeld met het aankopen en verhuren van onroerend goed).
Kom vervolgens tot de conclusie dat u de hoofdsom nooit zult hoeven aanspreken om lekker te kunnen leven; die hoofdsom kan naar uw erfgenamen.
En bedenk wie er dan wél iets opschiet met uw pensioeninleg in de huidige situatie.
Het is allemaal niet zo moeilijk maar de Nederlander zou eens moeten leren zelfstandig na te denken.
jemagookniksmeer | 26-05-17 | 18:32 | + 2 -
.
Na 35 jaar...

Lekker man, en daar kom je nu mee. Ik heb gvd geeneens 35 jaar meer.

Geintje, maar is wel een beetje mostert na de .. enz enz

goldsammy | 26-05-17 | 18:45 | + 4 -

Je krijgt een verdeling in de samenleving tussen zij die werken en steeds langer moeten doorwerken en zij die nooit werken en door de eerstgenoemde groep worden onderhouden. Natuurlijk hebben zij die nooit gewerkt hebben ook recht op een goed verzorgde oude dag.

Osdorpertje | 26-05-17 | 18:43 | + 39 -

Zolang er MILJARDEN beschikbaar zijn voor import/defensie/"derde wereldlanden" is er niets aan de hand.
Overigens, wat voor werk had men in gedachten voor 70 en 80-jarigen?

meneer Q | 26-05-17 | 18:37 | + 38 -

Doe eens een simpel sommetje.
U kunt zelf ongeveer een inschatting maken van het (bruto)loon dat u elk jaar in zult leggen tbv uw pensioen.
Bepaal een zeer bescheiden jaarlijks rendement (bv 3%).
Bekijk eens hoeveel u bij elkaar heeft gespaard na 35 jaar.
En bedenk eens wat u zou maandelijks kunnen verdienen als u die som zou investeren (bijvoorbeeld met het aankopen en verhuren van onroerend goed).
Kom vervolgens tot de conclusie dat u de hoofdsom nooit zult hoeven aanspreken om lekker te kunnen leven; die hoofdsom kan naar uw erfgenamen.
En bedenk wie er dan wél iets opschiet met uw pensioeninleg in de huidige situatie.
Het is allemaal niet zo moeilijk maar de Nederlander zou eens moeten leren zelfstandig na te denken.

jemagookniksmeer | 26-05-17 | 18:32 | + 95 -

Waar komt die Amerikaanse spurt vandaan? Of alternatief: Waarom zakken DE, UK en IT weg?

Dan maar zo! | 26-05-17 | 18:26 | + 12 -

Geld drukken?

* ECB/socialisme modus off *

FW Ta-183 Huckebein | 26-05-17 | 18:26 | + 19 -

'vanaf 2050 moeten stijgen naar 70'.. niet om het een of ander. In nederland heeft men voor 2030 als beste pensioenspaarder en als beste jongetje van de hele weruld deze 70 plus pensioenleeftijd al bereikt..30 jaar later begint de rest van de weruld hier misschien eens aan... misschien.

fikkieblijf! | 26-05-17 | 18:15 | + 41 -

Dingen bedenken die niet kunnen en dat laten betalen met geld dat door middel van dwang van jou en mij wordt afgepakt. Lekkel makkelijk.

ugur | 26-05-17 | 18:14 | + 68 -

Geen probleem toch. Immers de oplossing: importeren van laagbegaafden uit de Derde Wereld die direct de uitkering ingaan. Wat kan er fout gaan?

HoogToontje | 26-05-17 | 18:11 | + 228 -

Dikke onzin. De overheid kan dat misschien willen, maar je hebt ook nog bedrijven nodig die met bejaarden willen werken, en die zijn er niet. Probeer maar eens te solliciteren als je 45 of ouder bent. Dat lukt al niet, laat staan dat ze een hoogbejaarde in dienst gaan nemen.

Nonkel Frituur | 26-05-17 | 18:01 | + 151 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken