Goed nieuws! Failliet gaan wordt steeds lastiger

Bamski
Bamski
Het aantal faillissementen daalt doorrrr!!! Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In april van dit jaar zijn er 42 bedrijven minder failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Hiermee is het aantal faillissementen het laagste in ruim 9 jaar. In april waren er vooral minder faillissementen te betreuren in de branches horeca, handel en informatie en communicatie. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013. Sindsdien is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. In april zijn in totaal 247 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het grootste aantal bedrijven dat op de fles ging viel in de de handel: 43 stuks. Maar ook hier waren dat er wel 17 minder dan een maand eerder. In de meeste andere branche was er sprake van een daling. Een uitzondering vormt de zakelijke dienstverlening waar het aantal faillissementen steeg in april. Goed. Zoals u misschien weet betoogde het CPB al eens dat aantal nog faillissementen nog best omlaag kan door de wetgeving aan te passen. Dat wil zeggen: een doorstart eenvoudiger maken door de kosten te drukken voor het reorganiseren of opheffen van een onderneming met betalingsproblemen. De ondernemer moet zeggenschap houden over zijn bedrijf, de rechten van schuldeiser moeten worden opgeschort en individuele schuldeisers die een doorstart bemoeilijken moeten gedwongen kunnen worden om mee te werken. 'Slechts 2,5 procent van de insolvente bedrijven in Nederland maakt een doorstart, terwijl dit in de Verenigde Staten tien procent is', aldus het planbureau.

Overigens heeft het CBS vandaag ook in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Veiligheid en Justitie (VenJ) gekeken naar het aantal bedrijven dat een doorstart maakt na een faillissement en welke baangevolgen dat heeft voor de werknemers die in dienst waren bij het gefailleerde bedrijf. Keiharde cijfers volgen niet, want eerst onderzoekt men hoeverre het mogelijk is om op basis van een combinatie van bij het CBS beschikbare bronnen de doorstart van bedrijven na een faillissement te herkennen. Niet iedere doorstart wordt als zodanig herkend namelijk, vooral bij faillissementen waarbij een laag aantal of in het geheel geen werknemers bij betrokken zijn. Uit de onderzochte periode (2007-2015) blijkt het aantal doorstarts in 2015 flink te zijn toegenomen ten opzichte van 2007: 11% in 2007 vs 35% in 2015. Het aantal werknemers dat wordt meegenomen blijft nagenoeg gelijk: 28% vs 35%. In de onderstaande tabel zien zien we dat er 59.054 faillissementen zijn uitgesproken waarvan er 17.796 zijn doorgestart (ongeveer 30%). Daarbij zijn 96.386 werknemers meegenomen naar het doorstartende bedrijf. Let wel: in het onderzoek zijn hier ook eenmanszaken meegenomen, en die zijn berucht om hun omloopsnelheid.

tabeldoorstart.png

Reaguursels

Inloggen

En niet te vergeten juridische adviesburo's die bedrijven op tijd naar de UK hielpen of helpen, zodat de schuldeisers het nakijken hebben. Nu hebben ze dat meestal toch al. En of dat nu met de brexit nog zou lukken....

kloopindeslootjijook | 11-05-17 | 19:11 | + 0 -

Ik denk dat de Rechter Commissarissen de trucjes een beetje door beginnen te krijgen. Ik zie steeds vaker dat het faillissement niet uitgesproken wordt en partijen terug naar de onderhandelingstafel worden gestuurd. Het werd ook onderhand tijd.

Vespucci | 11-05-17 | 17:38 | + 0 -

Er moet vooral toekomst perspectief zijn voor het doorstartende bedrijf. Het moet geen gratis ontslagronde zijn, zoals in de huidige tijd van te dure lonen waarschijnlijk nogal eens voorkomt.

Raider Twix | 11-05-17 | 16:46 | + 3 -

"'Slechts 2,5 procent van de insolvente bedrijven in Nederland maakt een doorstart, terwijl dit in de Verenigde Staten tien procent is', aldus het planbureau."

Ja en? Dat betekent niet dat wij daar ook naar moeten streven. Een doorstart is vaak erg schofterig t.o.v. de schuldeisers en een vrijbrief voor gewetenloze en incapabele ondernemers. Ik snap dat het fijn is dat een deel van de werknemers hun baan kunnen behouden en dat een schuldeiser misschien op termijn z'n geld nog terug krijgt maar dit soort risicovrij ondernemen is niet gezond. Typisch weer dat kunstmatig in leven houden mentaliteit die veelal heerst binnen de EU.

Hoe succesvol zijn bedrijven die een doorstart hebben gemaakt eigenlijk, zijn daar cijfers van? Niet heel succesvol vermoed ik.

bifferman | 11-05-17 | 13:43 | + 14 -

Ik ben binnenkort failliet. Door allerlei belastingen. Dat gaat alles behalve lastig. En ik heb niet eens een zaak!

squadra | 11-05-17 | 11:24 | + 28 -

Het meeste dat failliet kon gaan, is al failliet gegaan of gestopt. Dus het aantal faillissementen gaat op een gegeven moment vanzelf omlaag.

Príncipe | 11-05-17 | 11:04 | + 32 -

Zo apart dat een site die zegt een specialisatie te hebben in kennis over geld, zo enorm de mist in gaat over een basaal gegeven dat faillissementen echt nul relatie hebben met voorgaande jaren, economie of andere genoemde factoren.
Failliet gaan is vooral gegeven in marktomstandigheden die veranderen, ondernemers die niet mee kunnen gaan door persoonlijke omstandigheden met wat er gevraagd word uit de markt en heel veel andere zaken.
Juist in een mindere economie komen er veel meer ondernemers bij omdat ze niet aan een baan komen. Maar die kleine zelfstandigen gaan zelden echt failliet omdat die het vaak onderhands dienen op te lossen.
De grotere bedrijven die wel in dit dus uitermate scheve plaatje worden opgenomen hebben doorgaans enkele jaren van tegenspoed nodig om om te vallen. Dat heeft dus weinig met slechte economie te maken. Het is vooral een slecht op verandering gericht zijn dat scheefgroei veroorzaakt en daarna omvallen.
Maar goed, waarom ik mensen met kennis van geldzaken dat zou uitleggen. Dat is eigenlijk verloren moeite.

Helder Groentje | 11-05-17 | 10:20 | + -10 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken