Hoppa. Uitkeringsduur gaat omhoog

Evenals de premies
Evenals de premies
Het is weer eens zo'n dag dat het goede economische nieuws met bakken uit de hemel komt. Het consumentenvertrouwen op het hoogste punt in zestien jaar, de werkloosheid klatert verder omlaag, én in dat verlengde: oudere werklozen (55+'ers volgens het UWV) krijgen in de toekomst weer drie jaar een WW-uitkering. Volgens de Volkskrant - en dat heeft het ministerie van Sociale Zaken inmiddels bevestigd - heeft het kabinet hiervoor het sein op groen gezet voor de sociale partners. Stukje historie: toen de VVD en PvdA onderhandelden over hun kabinet kwamen ze overeen om te snoeien in de maximale uitkeringsduur. Maar in 2013 moest een sociaal akkoord bij elkaar gepolderd worden met de vakbonden en werkgevers, en toen werd afgesproken dat het kabinet op termijn de WW-versobering terug zou draaien. Dat het vervolgens allemaal zo lang heeft geduurd wijten de hoofdrolspelers aan de complexiteit van de zaak. Met de finish in zicht wil minister Asscher nu zo snel mogelijk de eindstreep halen, voordat dit stukje compromis sneuvelt in de huidige formatieonderhandelingen. Voor een antwoord op de onvermijdelijke vraag wie dit alles gaat financieren komen we vanzelfsprekend bij de werknemer uit. Die gaat extra premie betalen via een nieuw fonds (gaat u terugvinden in nieuwe cao's), en die bedraagt naar verwachting ongeveer 0,2% van het brutosalaris. Ofwel, zo rekent de krant ons voor, €70 (maar dat kan oplopen naar €200 als het derde uitkeringsjaar in trek is) in het geval van een modaal bruto jaarinkomen van €34.000. Goed. Is iedereen het dan eens met dit compromis uit Den Haag? Nee. De OESO stelt in een recent rapport, waar SER-voorzitter Mariëtte Hamer vandaag mee wappert, dat de duur van de WW-uitkering juist omláág moet om ouderen te activeren op de arbeidsmarkt. In dat debat 'gaan we ons niet begeven', zegt Hamer daarop heel netjes. Maar liever had ze gezegd dat ze die OESO-suggestie simpelweg lulkoek vindt.

Reaguursels

Inloggen

Nou ben ik liberaal op het libertarische af, maar ook niet (helemaal) gek. Waarom zou ik een verzekeringspremie van 0,2% van mijn salaris afwijzen om een nogal groot risico af te dekken dat ik na mijn 55ste langdurig werkloos raak? Ik snap dat door "de regeltjes" er dan weer een grote kans is dat ik niet in aanmerking kom omdat ik misschien net te kort heb gewerkt voor mijn danmalige werkgever, of wellicht tegen die tijd volgens nieuwe regeltjes "teveel" vermogen heb, maar om dan maar helemaal geen verzekering af te sluiten...

Eigenlijk zou ik graag een liberale samenleving willen waar zowel werkgever als werknemer op vrijwillige basis een relatie aangaan en die ook om wat voor reden dan ook kunnen beëindigen. Van mij mag een werkgever me zelfs discrimineren. Ik heb liever een baan tegen een lager salaris met een collega die hetzelfde doet voor meer geld, dan dat ik door "beschermende" wetgeving helemaal geen baan krijg. Als een werkgever van je af wil, komt hij wel van je af. En als hij je niet wil aannemen tegen een bepaald bedrag, zal hij je ook niet aannemen. Als de meeste werkgevers niet discrimineren (en daar mag je wel van uitgaan in een maatschappij waar een democratische meerderheid tegen discriminatie is) kun je altijd wel bij een alternatief terecht of voor jezelf beginnen, al dan niet met andere achtergestelden.

MAAR... daar moet dan ook een goed uitkerings- of verzekeringsstelsel tegenover staan voor mensen die buiten de boot vallen. Al was het maar uit eigenbelang omdat iedereen dat kan overkomen. Dus ofwel:
1. Een laag (!) basisinkomen waarmee je bescheiden vaste lasten kunt dekken en daarnaast door werk kunt sparen\beleggen zonder dat je daarvoor afgestraft wordt in de vorm van eigen vermogen moeten opeten wanneer je werkloos wordt of (zorg)kosten maakt. Gaan werken, ook in deeltijd of tegen een laag uurloon, loont dan altijd.
2. Een desnoods levenslange WW- of WIA-achtige uitkering waarbij je zelf mag kiezen hoe hoog die wordt, zolang minimaal je vaste lasten gedekt zijn. Wil je meer, bijvoorbeeld je vaste lasten plus 90% van het verschil tussen je vaste lasten en het gemiddelde\modale Nederlandse inkomen, betaal je meer premie dan wanneer je voor 50% kiest. Maar je krijgt die uitkering desnoods tot aan je pensioen. Of je schaft zelfs pensioen geheel af en hebt een uitkering tot je dood. Daarbij kan je verzekeraar je verplichten om alternatief werk of zelfs nepwerk te verrichten. Als immers anderen gemiddeld 40 uur moeten werken om jouw uitkering te betalen, mag daar best tegenover staan dat je in ruil voor je uitkering iets doet. Of tegen een aanvullende betaling van een percentage van wat je werk oplevert, zoals de WIA, waar je bij werken niet 100% van dat geld hoeft in te leveren zodat het altijd loont. Waarbij uiteraard gevaarlijk of uitzonderlijk vernederend werk of werk dat tegen je morele waarden ingaat (veganist bij een slachthuis, gelovige in een sexshop, etc.) mag worden geweigerd.

Voeg daarbij in beide varianten een vrijwillig (!) eigen risico in ruil voor een lagere premie\belasting en ik vind het verder wel best dat ik moet betalen voor mensen die helaas niet kunnen werken. In het geval van het basisinkomen zullen er ook luiwammessen tussen zitten die je dan niet kunt dwingen om te werken, maar om mensen met dakloosheid of hongerdood te bedreigen als straf voor luiheid i.p.v. ze een vrij karig inkomen te gunnen gaat me ook wat ver. Of je stelt ook bij een basisinkomen de mogelijkheid dat de overheid je mag dwingen om daarvoor een gemiddelde werkweek aan werk of andere prestatie te leveren, als het de spuigaten uitloopt.

Wol | 21-04-17 | 10:37 | + 2 -

^^ Sorry, ik kreeg steeds foutmeldingen, en nu staat mijn post er ineens TIG keer.

Graag weghalen, en nogmaals, sorry!

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:14 | + 1 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes op de verjaardigspartijtjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen. Ook met kindertjes.

Onderste uit de kan willen = deksel op je neus. Geldt voor iedereen, van welke leeftijd dan ook.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:13 | + 1 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes op de verjaardpartijtjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen.

Onderste uit de kan willen = deksel op je neus. Geldt voor iedereen, van welke leeftijd dan ook.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:11 | + 0 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes op de verjaardpartijtjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen.

Onderste uit de kan willen = deksel op je neus. Geldt voor iedereen, van welke leeftijd dan ook.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:10 | + 0 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:04 | + 0 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door de hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis aan 'succesvolle' hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:03 | + 0 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen.

Wie (meteen) het onderste uit de kan wilt, krijgt (uiteindelijk) de deksel op z'n neus...?
Niets mis met een stukje bescheidenheid in je (woon)wensen.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:02 | + 0 -

@Feynman | 20-04-17 | 16:33 |

Ik snap je punt, natuurlijk is wonen een eerste levensbehoefte, maar ik hoor toch ook nog maar al te vaak het dédain van woningzoekers (van alle leeftijden, laat dat duidelijk zijn) over prima betaalbare woningen die nou net niet voldoen aan de hype van het 'jaren-30-pand-met-originele-details-in-een-fantastische-buurt'-ideaal, zoals mede continu aangepraat door hypotheekboeren (zie ING/RABO/ABN AMRO-reclames met een overdosis hipsters met baardjes).

Dat prima betaalbare drie-vier-kamer starters-flatje uit de jaren 1960 van zo'n 90-100 vierkante meter in een ietwat mindere buurt, te koop voor zo'n € 150K, daar wordt de neus voor opgehaald, want daar kun je niet mee scoren bij je maatjes... terwijl je daar toch echt prima een 'wooncarrière' mee kunt beginnen.

Wie (meteen) het onderste uit de kan wilt, krijgt (uiteindelijk) de deksel op z'n neus...?
Niets mis met een stukje bescheidenheid in je (woon)wensen.

EefjeWentelteefje | 21-04-17 | 04:01 | + 1 -

Reinaert | 20-04-17 | 11:27
Niet miepen; beseffen dat ook jongeren in hun fase moeilijke omstandigheden en perspectieven hebben qua wonen en werken, ongeacht diploma.

Punt is dat iedereen bezig is met z'n eigen financieel hoofd boven water houden, belastingen navenant aanpassen ho maar, participatiemaatschappij vergeet het maar.

Sterkte thuis!, denk dat de impact al meer dan genoeg is zonder de financiele en bureaucratische rompslomp

omgponies | 20-04-17 | 22:11 | + 3 -

En ik weet precies hoe het werkt met de WW voor 1 juli 2015 en erna, erna ben je de lul,maar geen zin om uit te wijden,moet naar bed,morgen vroeg op,werken je weettog.

koekje erbij? | 20-04-17 | 22:04 | + 1 -

Raider Twix | 20-04-17 | 17:07,
Mooi wel! na twee jaar en 2 maanden. En ondertussen 55+ geworden.

koekje erbij? | 20-04-17 | 21:58 | + 3 -

Weg gegooid geld, dat derde jaar WW.
Als je in twee jaar geen baan kunt vinden, kun je dat in drie jaar ook niet.

Raider Twix | 20-04-17 | 17:07 | + -9 -

EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 13:38
Nou ik zie veel vaker een stelletje met kinderen, die echt niet meer in het twee kamerflatje passen, niet jaren kunnen wachten op een sociale huurwoning, in de vrije huursector niks betaalbaars vinden en dan maar wat kopen in een overspannen door gebrek aan aanbod. Het is voor mij een beetje kort door de bocht om te zeggen dat al die hypotheken vrijwillig zijn. Wonen blijft toch een eerste levensbehoefte.

Feynman | 20-04-17 | 16:33 | + 9 -

Even iets over 'gewerkte jaren' mbt het recht op een uitkering en de duur daarvan.
Je moet van de 5 jaar voor de aanvraag (van de uitkering) 4 jaar gewerkt hebben.
Per jaar moet je minimaal 29 weken gewerkt hebben; dan telt het als een gewerkt jaar.
In het jaar voor de aanvraag moet je ook 29 weken gewerkt hebben.
Zo zit het dus

Rotisseur | 20-04-17 | 14:44 | + 3 -

Dus (misschien) 1 jaar langer het verschil tussen bijstand en w.w. extra, maar de pensioenleeftijd inmiddels al met 3 jaar gestegen voor deze leeftijdsgroep, dus per saldo nog steeds 2 jaar armoede "winst" voor de 55-plusser.

Maar ach, ik ben ondernemer. En ook nog zo stom geweest voor mijn pensioen te sparen (en niet alles in zo'n "fiscaal vriendelijk" pensioenproduct te stoppen). Dat laatste is maar goed ook, want anders kun je helemaal geen droog brood meer kopen tot de dag dat je -en je moet nog maar afwachten of en wanneer- je de pensioenleeftijd bereikt.
Met ondernemers heeft men echt geen medelijden. Sterker nog, dat zelf bij elkaar gespaarde pensioenpotje roomt men jaarlijks fors af middels de VRH. Een ondernemer krijgt dus én geen rente, én moet VRH betalen, én krijgt geen uitkering en moet dus in zijn eigen levensonderhoud voorzien.
Reken voor de grap maar eens uit hoeveel duizend euro je dat per MAAND (!) kost.
En al met al ben je geen cent "rijker" dan een werknemer in loondienst wiens pensioengeld "veilig" in een pensioenfonds zit.

Wering | 20-04-17 | 14:02 | + 3 -

@EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 13:09:

Die procedure loopt nog. Het betreft hier het soort indicatie waar je nog niet zó maar van af bent, al zijn alle artsen en overige zorgverleners het er wel over eens dat die indicatie volledig onterecht is. Wanneer iemand door ziekte (en volstrekt foutieve medicatie) nogal verward lijkt en daarnaast ook gedesoriënteerd lijkt (shit happens: volledig blind en in een vreemde omgeving) dan is zo'n extreme indicatie snel gesteld in de 15-20 minuutjes die daar kennelijk voor staan.

Het nieuwe behandelplan is simpel: gewoon lekker terug naar huis, maar dan wel met wat ondersteuning en dagbesteding en dat laatste is vooral bedoeld om mij te ontlasten. Kost een fractie maar de kwaliteit van leven gaat er ongetwijfeld als een raket op vooruit.

Maar ja ........... ambtelijke molens.

Reinaert | 20-04-17 | 13:51 | + 3 -

@Feynman | 20-04-17 | 13:11 |
Er zullen sowieso maar weinig mensen (van welke leeftijd dan ook) zijn die het voor elkaar zullen krijgen om het volledige recht op te bouwen van de maximale duur van de WW, al is het maar vanwege het feit dat vaste banen zo goed als niet meer bestaan. De 'draaideur-werkloze' (iedere zes maanden weer een baantje, daarna een tijdje niks) krijgt sowieso niet meer dan 3 maanden WW na afloop van z'n contract.
Zie hiervoor ook mijn eerdere post.

Wat dat koophuis betreft, juist jonge mensen schijnen nogal eens te denken 'dat overkomt mij niet' als het gaat om de pech die je nu eenmaal kunt treffen in het leven. Werkloosheid, ziekte en echtscheiding overkomen immers alleen maar 'de anderen'.
Het is slimmer om er toch maar rekening mee te houden, en dus wellicht niet al te zeer tot je max te gaan lenen voor dat koophuis, maar wellicht genoegen te nemen met een iets bescheidener (eerste) optrekje.

EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 13:38 | + 9 -

Wat er gebeurt als je met 54 jaar en 11 maanden ontslagen wordt

Reinaert | 20-04-17 | 11:27 | + 7 -

Heel simpel je krijgt geen 3 jaar WW maar slechts 2 jaar

protonplof | 20-04-17 | 13:33 | + 2 -

Mensen onder de 55 hebben meestal geen recht op twee jaar WW. Je bouwt namelijk veel langzamer een volledige WW uitkering op. Best heftig voor jonge ouders met een koophuis die binnen een jaar een nieuwe baan of nieuw huis nodig hebben.

Feynman | 20-04-17 | 13:11 | + 6 -

@Reinaert | 20-04-17 | 12:41 |
Te zot voor woorden uiteraard, maar zo schijnt het inderdaad te werken.
Ik neem aan dat je al wel de bezwaarprocedure tegen die zware CIZ-indicatie hebt doorlopen?

@Stonecity | 20-04-17 | 12:50 |
Ja, ik drukte me verkeerd uit. Wat jij zegt bedoelde ik zelf ook: minder regeldruk voor ondernemers zou al enorm veel helpen. Zorgen dat de 'gewone burger' wat meer in zijn portemonnee overhoudt óók.
Die 21% BTW, die zou toch tijdelijk zijn...?

Er zijn natuurlijk ook ambtenaren die wel degelijk hard werken, bijvoorbeeld de uitzonderingen die ik al noemde.

EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 13:09 | + 2 -

@Reinaert
Nieuwe structureel werklozen hebben toch geen 3 jaar nodig om hun uitgavenniveau aan te passen? Alleen de woning kost tijd, maar normaal gesproken heb je aan 2 jaar voldoende. Om deze reden hoef je deze 3-jaarstermijn dus niet in te voeren.

@Stonecity
Eens. En die voorwaarden scheppen doe je juist door dit soort maatregelen (3 jaar ww) niet in te voeren. Bannen creëren door je voornamelijk de loonkosten laag te houden en risico's bij de werkgever te verkleinen.

Kortom, sympathiek en onhandig besluit. Ook deze maatregel draagt weer bij aan het slopen van banen.

argumentumadpopulum | 20-04-17 | 13:04 | + 0 -

Stonecity | 20-04-17 | 12:50 | + 0 -
Helemaal mee eens , bij Defensie nemen ze alleen jongeren aan die als ze 35 - 40 zijn naar het bedrijfsleven moeten , werkt absuluut niet .
Andersom eerst in het bedrijfsleven en daarna bij de overheid zou beter zijn voor iedereen !

elevator | 20-04-17 | 13:02 | + 5 -

EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 11:34 | + 8 -
Eens, maar een overheid die voor banen zorgt bestaat niet. Wat ze wel kunnen doen is de voorwaarden scheppen waarin het bedrijfsleven weer werknemers gaat aannemen.

Verder vind ik dat ambtenaren eerst 20 jaar in het bedrijfsleven moeten hebben gewerkt en dan pas bij de overheid mogen gaan werken. Ze hebben nu namelijk totaal geen idee hoe het is om echt te werken.

Stonecity | 20-04-17 | 12:50 | + 20 -

@Atlas Shruggs 10 | 20-04-17 | 12:23:

Wij behoren nog steeds niet tot de minima, ook niet wanneer ik terugschakel naar 24 uur per week. Met andere woorden: voor toeslagen en ander gratis geld komen we nog steeds niet in aanmerking. En de keuzes van het CIZ zijn overigens ook onlogisch: mijn vriendin heeft een véél te zware indicatie aan haar broek gekregen die absoluut niet nodig is (vinden ook alle betrokkenen, behalve het CIZ). Haar huidige zorg kost €6.500 per maand. Terwijl ze met een zorgpakket van €1.400 per maand ook geholpen zou zijn want die dure optie biedt geen enkele meerwaarde. Hoezo bezuiniging? Maar ja: de dure variant wordt vergoed door de zorgverzekeraar, de goedkope variant moet uit de WMO komen dus het is begrijpelijk dat de gemeente daar he-le-maal geen haast mee heeft (want nu kost het ze niks).

En zo raak je dus gevangen tussen ambtelijke molenstenen. Goed geregeld!

Reinaert | 20-04-17 | 12:41 | + 13 -

CBS: Als je 1 uur per week werkt dan ben je niet werkloos. Die werkloosheid nemen we niet mee in de statistieken.

duitse herder | 20-04-17 | 12:37 | + 5 -

Gelukkig hebben de vakbonden dit derde jaar er bij gekregen want je krijgt zowiezo een uitkering .
En het maakt nogal wat uit of dat een WW uitkering of de bijstand .
Verbaas me er trouwens over dat ouderen meer ziekte dagen hebben , ik heb liever meer oudere collega's die hebben geen ziekte verzuim door griepjes , sportongevallen , zieke kinderen en schooluitval van de kinderen .
En dan moet ik ook nog rekening houden de vakantie planning van die jongeren .

elevator | 20-04-17 | 12:34 | + 7 -

Iedereen boven de 62 moet maar met pensioen. Dat is beter voor de arbeidsmarkt en huidige jongeren. Anders hebben we een complete generatie in werkloosheid.

Yoo2621 | 20-04-17 | 12:30 | + 14 -

Reinaert | 20-04-17 | 11:53
Dat klinkt als nivellering op zijn best, met bekende nadelen als gebrek aan keuzevrijheid en de eenzijdige gerichtheid om minima te worden.
Weer zo'n lastige mondige middenklasser uitgeroeid en een slaafse minima erbij, het lijkt wel de primaire missie van de regering.
Terwijl de CIZ heus wel efficientere keuzes kan maken en u beter kan helpen.
Maar de participatiesamenleving blijkt een bezuiniging, geen visie.

Atlas Shruggs 10 | 20-04-17 | 12:23 | + 16 -

@Atlas Shruggs 10 | 20-04-17 | 11:35:

Ik heb mij op 53-jarige leeftijd al een hoogstpersoonlijke demotie toegekend omdat ik anders de mantelzorgdruk die op mij rust niet meer aan kan. De volgende demotie komt er aan omdat die druk inmiddels nog hoger is geworden.

Dat veel van mijn leeftijdsgenoten daar niet aan willen is correct. Maar ik ben niet de enige die dit doet, er zijn echt veel meer mensen dan je denkt die gewoon een stapje terug doen als de omstandigheden daar om vragen (nou ja... vragen is niet het goede woord, het is eisen).

En het wrange is (let op, Nederland op z'n best): als ik binnenkort nog maar 24 uur per week werk houden wij als huishouden net zo veel over als wanneer ik nog 40 uur zou werken. Niet omdat we allerlei toeslagen en gratis geld toegeworpen krijgen maar omdat de eigen bijdragen voor zorg dan opeens verschrikkelijk veel dalen, zó veel dat het netto dus niet meer loont om 40 uur te gaan werken.

Reinaert | 20-04-17 | 11:53 | + 26 -

@EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 11:34:

Zie het van de zonnige kant: je hebt opeens weer drie jaar de tijd om je vermogen 'zoek' te maken. Ik maak het hier aan den lijve mee: mijn vriendin is te 'rijk' en te 'vermogend' om waar dan ook maar voor in aanmerking te komen. Wij zijn dus druk doende dat zogenaamde 'vermogen' te reduceren zodat ook de idiotie v.w.b. eigen bijdrages eindelijk eens ophoudt.

Het is een heel rekensommetje maar gelukkig hebben we daar mannetjes voor.

Reinaert | 20-04-17 | 11:42 | + 9 -

Reinaert | 20-04-17 | 11:19
De reden dat een 55 plusser geen werk vindt, is omdat ze zichzelf teveel rechten hebben toegekend door types als Mariette Hamer.
Te duur gemaakt voor werkgevers, terwijl het ziekterisico ook hoger is, dus voor werkgevers geen logische keus. Dus de vakbonden gooien steeds meer ouderen voor de bus om de rechten van steeds minder werkenden te beschermen.
De oplossing is dat demotie bespreekbaar wordt en dat het FNV een ander deuntje gaat leren dan stakingen voor een paar adv dagen zoals we steeds vaker hebben.
Als dat is opgelost, zegevieren de positieve aspecten van ouderen zoals hun arbeidsethos en ervaring en is werkloosheid iets uit het verleden.

Atlas Shruggs 10 | 20-04-17 | 11:35 | + 18 -

Dus in plaats van na (maximaal!) twee jaar je hele opgebouwde vermogen mogen opvreten voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, mag je er straks weer drie jaar over doen.
Daar heb je wat aan, als 58-jarige die pas op z'n 70-ste AOW gaat ontvangen... NOT.

Wat ook nogal gemist wordt in deze discussie is dat er, met de 'flexibilisering van de arbeidsmarkt' (lees: op oudere leeftijd op z'n best nog een 'carrière' als draaideur-werkloze) nog maar heel weinig mensen in aanmerking zullen komen voor de langdurige WW-uitkering. Daarvoor moet je immers niet alleen voldoen aan de weken-eis, maar tevens aan de jaren-eis. Zal niet veel 'ouderen' meer lukken als je eenmaal als 45+-er bij je werkgever bent gejorist, tenzij je uiteraard de mazzel hebt gehad om jarenlang je stoel warm te hebben gehouden als ambtenaar (voor de goede orde: ik bedoel hiermee dus de bureau-tijgers, niet de politieagenten, zorgverleners en onderwijzers).

Overheid: hou eens op met dit soort papieren maatregelen, maar zorg er voor dat er weer BANEN komen, dan lost ook dit probleem zich vanzelf weer op.

EefjeWentelteefje | 20-04-17 | 11:34 | + 27 -

En nog even een kleine aanvulling:

Voordat de jongeren onder u gaan miepen dat de ouderen weer eens bevoordeeld worden dient u zich wel te realiseren dat de statistische kans dat ook u ooit 55-plusser wordt nogal groot is. Het is natuurlijk koffiedik kijken ten aanzien van de arbeidsmarkt op dat moment maar voor de komende jaren is dit plan wel degelijk realistisch.

Wat er gebeurt als je met 54 jaar en 11 maanden ontslagen wordt is me nog onduidelijk, vandaar ook mijn voorbehoud betreffende leeftijdsdiscriminatie - er zou immers sprake kunnen zijn van rechtsongelijkheid. Maar daar horen we ongetwijfeld nog véél meer van.

Reinaert | 20-04-17 | 11:27 | + 11 -

De kans dat een 55-plusser ooit nog werk vindt is ongeveer net zo groot als de kans dat een Marsiaan morgen een bordeel annex frietkot opent bij u in de straat. Daarom is het ook niet zo vreemd dat die WW-uitkering opgerekt wordt, er is tenslotte voldoende premie voor betaald (uitgaande van het feit dat die 55-plusser z'n hele leven keurig heeft gewerkt en geen lapzwans is). De consequenties zijn tenslotte nogal heftig: raak je als oudere jongere je baan kwijt is de kans dat je een nieuwe vindt vrijwel nihil en uiteindelijk eindig je in de bijstand dus is het maar beter dat je de tijd krijgt om je op dat troosteloze bestaan voor te bereiden. En dan heb je die drie jaar echt wel nodig: goedkoper huis zien te vinden, goedkopere auto gaan rijden, besparen op alles en z'n moeder - kortom leren om met minder rond te kunnen komen.

Het lijkt me wel een vorm van (positieve) leeftijdsdiscriminatie dus of dit plannetje ook daadwerkelijk haalbaar is weet ik niet, maar daar ga ik dan gelukkig ook niet over.

Reinaert | 20-04-17 | 11:19 | + 31 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken