Waarom streven we in godsnaam naar 2 procent inflatie?

Daarom
Daarom
Da's de vraag die steeds meer economen stellen. En bij die 'we' mag u centrale banken lezen. Want veel van deze instituties, waaronder onze eigen ECB, hebben de doelstelling om de inflatie net iets onder een niveau van 2% te houden. Allemaal in het kader van prijsstabiliteit en een voorspelbare toekomst. Bij een Zimbabwaans inflatieniveau durft u immers niet te sparen voor grote uitgaven. In het geval van deflatie stelt u de aankopen uit totdat zij goedkoper worden en door dat gewacht worden we allemaal werkloos. Vandaar 2%. Een doelstelling die in het eurogebied de laatste jaren niet gehaald wordt, ondanks de vrolijk doorkletterende geldkraan van ECB-president Mario Draghi. Aan de overkant van de grote plas, waar de Fed hetzelfde inflatiedoel hanteert, is de inflatie momenteel wel ongeveer 2%. Dus tijd voor applaus voor het succesvolle rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank? Nee, integendeel. Er is een discussie losgebarsten over de heilige 2%-regel.

Natuurlijke rente
De doelstelling van 2% zou ondermeer gegrond zijn in het idee van aan 'real natural interest rate'. Kort door de bocht: een rentestand die door grote economische natuurkrachten als vanzelf tot stand komt. Dankzij vergrijzing, een lagere groeistandaard en een spaaroverschot zou deze natuurlijke rente lager liggen. En dat is vervelend voor centrale banken. Want op het moment dat de rente rond de 0% ligt heeft zij minder sturingsruimte. In economisch zware tijden verlagen zij de rentestanden in de hoop de economie aan te jagen. Sparen bij een lage rente loont niet en lenen voor een auto of huis is goedkoper. Wanneer de economie oververhit raakt doen de centrale banken het tegenovergestelde. De rente gaat omhoog.

Hangt de rente echter structureel rond het nulniveau dan kunnen centrale banken in slechte tijden het rentewapen niet van stal halen. Rentes zouden niet eindeloos gedrukt worden, al is het maar omdat dit leidt tot Triodos-klanten die hun hooivork van stal halen. Volgens twee onderzoekers van de Fed is een lage rente echter 'het nieuwe normaal'. Daarom zou het een goede zaak zijn de 2%-regel te evalueren. In het verleden pleitte IMF-onderzoekers (pdf) voor een hoger inflatiedoel van 4%. Zij denken dat een hogere inflatie samengaat met een hogere nominale rente. Hierdoor zouden centrale banken weer meer ruimte krijgen om met hun rentebeleid te economie te sturen. Zover willen de onderzoekers van de Fed niet gaan, maar zij vinden dat een hogere inflatie in tijden van economisch herstel 'moet kunnen'. Uit het stuk van WSJ blijkt dat de centrale banken van de Verenigde Staten, Zweden, Japan en Canada voorzichtig iets lijken te voelen voor een soepelere omgang met de 2%-norm. Vermoedelijk houdt men zich in de eurozone nog even afzijdig van deze discussie, want Draghi doet meestal niets (behalve met de hond wandelen, natuurlijk).

Reaguursels

Inloggen

Babyboomers kregen van alles te horen op hun oude dag. Hun enigste fout in hun leven was zuinig leven en diep in schulden met als grootste een hypotheek. Door vakkundig geknoei van financiële experts werd iedereen rijk en kwam er een torenhoge inflatie. Daardoor, en daardoor alleen, veranderd torenhoog in minimaal. Inflatie heeft als leuke bijkomstigheid dat schuld als sneeuw in de zon verdwijnt. Voor het merendeel van Nederlanders is oppompen van inflatie hun verlossing van ketting om de nek die hypotheek heet.

biltong | 04-04-17 | 07:05 | + 1 -

Ik koop alleen iets als ik daar behoefte aan heb,dat kan een dienst zijn maar ook brood of een flesje wijn,als mijn auto onderhouden moet worden of bijvoorbeeld er benzine in moet of andere banden eronder en soms wil ik ook wel eens wat weggeven,maar ik ga geen negatieve rente betalen omdat een bankier dat wil of geld uitgeven als ik dat niet nodig vind. Ik ben toch niet gek? Het spreekwoord zegt je kunt het paard wel naar de bron brengen maar het niet dwingen om te drinken.

Geevee | 04-04-17 | 00:14 | + 0 -

Lenen kost geld en dat heet rente,dat is heel normaal.Wat niet normaal is het beleid van de ECB.De ECB is op de stoel gaan zitten van de markt.Normaal regelt e markt het beleid,maar nu is het de overheid,met alle gevolgen die er zijn en nog gaan komen.Het wordt tijd dat mario draghi harakiri pleegt,en dat de markt zijn werk gaat doen.

rosher | 03-04-17 | 23:02 | + 3 -

Ik snap niet dat er wereldwijd economen rondlopen die ècht lijken te geloven dat "deflatie leidt tot minder aankopen". Zowel voor grote als kleine aankopen geldt in 95% van de gevallen;
- je koopt iets omdat je dat nodig hebt;
- daarbij hou je rekening met wat het kost, en hoeveel geld je hebt.
Oftewel je gaat tanken als je benzine op is; je koopt brood als je brood op is; en ook een auto of een keuken koop je omdat je die nodig hebt. Je stelt het kopen van een brood niet 2 maanden uit om een dubbeltje te sparen. En met een keuken van 10.000 euro doe je dat evenmin, ook al bespaar je dan misschien wel 25 euro. Klinkklare kletskoek.

Inflatie en deflatie bepalen niet zozeer wanneer we iets kopen; maar veel meer hoeveel we dan kopen. Altijd het goedkoopste brood, of ook regelmatig een croissantje? De goedkoopste auto, of een iets grotere of met iets meer luxe?
Dat laatste levert de middenstand meer winst op.
Als inflatie effectief onze lonen verlaagt, gaan we bezuinigen. Het kunstmatig aanjagen van de inflatie schaadt de economie dus gewoon.

Nog los van de vraag of de economie echt in elkaar stort als we al onze aankopen 2 maanden uitstellen. Uiteindelijk kopen we dat brood en die auto toch wel, desnoods met geleend geld. Vraag is of de ECB daar naar zou moeten streven.

Dandruff | 03-04-17 | 21:12 | + 7 -

Voordeel van 3% inflatie is dat je je werknemers 3% loonsverhoging kunt geven en het je niets kost.

KayakFun | 03-04-17 | 19:45 | + 3 -

"In het geval van deflatie stelt u de aankopen uit totdat zij goedkoper worden en door dat gewacht worden we allemaal werkloos."
-
In geval van negatieve rente sparen we ons het leplazerus zodat er en niks verkocht wordt, iedereen werkloos wordt en het spaargeld naar de bliksem (gestolen door Mario) gaat.

Dubbel pech t.o.v. deflatie, die er niet is, maar gebrek aan innovatie is er wel.

Raider Twix | 03-04-17 | 19:10 | + -1 -

@Jostifiel | 03-04-17 | 16:08
Als jij echt bij je woord staat, dan kun je ons toch heel snel even laten zien hoe veel Ikea heeft bijgedragen aan de Zweedse economie?

Zoon van Boer | 03-04-17 | 18:17 | + 1 -

In theorie hadden de van Sovjets 0% inflatie ěn loonstijging kunnen hebben. Als je monetair begroot kan dat ook. Helaas hebben wij die kans verprutst door vrouwen-emancipatie in extremis waardoor de bevolkingsaanwas te klein werd (er was geen tijd meer om te neuken, de doorzonwoningkjes waren te klein en de financieen te onzeker voor veel kroost) en moest worden gecompenseerd door ongeschoolde onrendabelen met een dubieus geloof.

Yeohan | 03-04-17 | 16:29 | + 10 -

Investeren aantrekkelijk maken voor de grote jongens werkt beter dan inflatie creëren. Je kunt doen wat je wilt, maar als de grote jongens alleen blijven oppotten, dan gaat er niks met de economie gebeuren. Inflatie helpt geen donder. Het gaat immers om het percentage van de totale geldhoeveelheid wat de rijken ten opzichte van de armen hebben. De rijken moeten veel investeren, dan krijgen ze het terug plus dat de rest van de samenleving er ook beter op wordt. Zorg er dus voor dat sparen en beleggen in obligaties zeer risicovol wordt, dan gaat men vanzelf investeren. Anders wordt dit investeren wel door de overheid gedaan met behulp van de Big Brother-Belastingdienst.

Jostifiel | 03-04-17 | 16:08 | + 2 -

Rente is de prijs van geld (lenen).

In een vrije markt wordt het niveau daarvan bepaald door... de markt!

In een centrale bank geleide economie door... de centrale bank, in haar oneindige wijsheid / belletje van Zeuropese regeringsleiders.

Poekieman | 03-04-17 | 15:20 | + 11 -

Ik begrijp werkelijk niet waarom de rente de hele tijd gemanipuleerd moet worden. Zet het op een menselijk begrijpbare waarde van, zeg, 5% en kom er nooit meer aan. Echte ondernemingen waar de economie en de samenleving op drijft, en dan niet van die bureaucratische pseudo-overheids molochen die nu de ranglijsten van de beursen aanvoeren, laten zich niet tegenhouden door die 5%. Dat is alleen een issue voor volstrekt incapabele semi-ambtenaren, die we nu CEO's noemen.

van heinde en verre | 03-04-17 | 14:39 | + 0 -

Misschien mocht er nog een vraag aan vooraf gaan. Waarom is er een feitelijk streven naar 2 % inflatie ? Omdat zoiets gezegd wordt vanuit de ECB ? Eerst draait men de renteknop naar bijna nul procent en vefvolgens kan men de hoofdprijs betalen voor obligaties waar men in de toekomst gegarandeerd verlies moet nemen. Vanuit dit oogpunt bezien is het feitelijke beleid dus, geld vanuit het niets doen ontstaan en dat bij financiële instellingen parkeren. Mocht graag de woorden van Klaas Knot aanhalen, eerst de bankenunie en dan pas de politieke unie. Het is exact wat er nu gebeurd. Dat het surplus aan ontstaan gdld wordt afgeroomd en dat zaken als pensioen tevens onthouden worden ofwel dat het hele continent ligt te stuiteren dat intereseert niemand wat daar.

netniet | 03-04-17 | 14:23 | + 6 -

Het fundamentele probleem wat hier aan ten grondslag ligt is IMHO toch echt dat de houdbaarheid van overheidsschuld van landen wordt afgezet tegen BNP. Onterecht wordt dit (manipuleerbare) cijfer ook als welvaarts-criterium gezien. Welvaart is echter veel dichter bij BNP/persoon.

Als je een kleinere bevolking krijgt neemt je BNP af bij gelijkblijvende productiviteit (ook al kan het BNP/persoon en dus welvaart rustig toenemen in dit geval). Bij minder BNP komt de houdbaarheid van de schuldenberg (uitgegeven geld wat nog verdient moet worden) in het gedrang.

De schuldenberg is aangegaan in verwachting van een BNP toename, een groeiende bevolking en groeiende productiviteit. Nu die bevolking niet meer groeit, en/of een deel van bevolking niks/weinig toevoegt, heeft de overheid een probleem. De makkelijkste weg hieruit is inflatie. Of nog meer belasting, maar daar zit een versnellingsrem op. Mensen laten deze slechts langzaam verhogen, eender een kikker in langzaam heter wordend water.

omineuze omnipotent | 03-04-17 | 14:13 | + 7 -

@Vogelbeest | 03-04-17 | 13:25
@kleuterleider | 03-04-17 | 13:34
Het geld/vermogen wat u heeft weten te vergaren is u in bruikleen gegeven.
Maw, u wordt geboren met monetaire waarde 0 en idealiter is op uw sterfdag uw monetaire waarde ook 0.
Want alle vermogensopbouw (maal een paar miljoenmiljard individuen) leidt tot schaarste (liquiditeit).

Spaarrente is een gedeeltelijke compensatie voor het verlies in koopkracht door de inflatie.
Dus om een posititieve reele rente te halen moet er risico genomen worden (inzetten).
Het nadeel van risico nemen is dat er verlies kan volgen. (wat natuurlijk de bedoeling is)

pjotr nicknaamtov | 03-04-17 | 14:04 | + 0 -

Stonecity | 03-04-17 | 13:06 | + -1 -
pjotr nicknaamtov | 03-04-17 | 13:19 | + 0 -
.
nominale rente = reeele rente + inflatie
.
Inflatie staat los van reeele rente, en de laatste is bepalend voor het opbouwen van kapitaal. Voor een economie is het veel beter om een hogere reeele rente en inflatie te hebben dan dat beide (zoals nu het geval is) laag zijn. Hogere reeele rente helpt bij het opbouwen van kapitaal en hogere inflatie helpt bij het afbouwen van schulden. Daarnaast helpt inflatie om price-stickyness te beperken en dat is weer heel handig wanneer een economie een transformatie doorgaat. Misschien allemaal moeilijk, moeilijk, maar onthoud dan gewoon:
.
inflatie omhoog IS NIET reeele rente naar beneden

kleuterleider | 03-04-17 | 13:34 | + -2 -

We hebben hogere inflatie nodig om de schulden van Zuid-Europa houdbaar te houden.

Duifmans | 03-04-17 | 13:28 | + 31 -

@ikweethetzeker | 03-04-17 | 13:07 | + 0 -

Correct, maar trek die lijn even door: De staatsschuld moet worden afbetaald.

Als wij het als land en individu zouden kunnen bolwerken met alleen maar in de plus leven, dan hadden wij dat wel gedaan. Helaas kan dat niet en dus moet er geld geleend worden. Ook overheden zullen op een bepaald moment geld moeten lenen en tegenover die lening moet weer rente staan. Om die rente te kunnen betalen wordt er weer meer geld gedrukt en zo blijft een "lening" over de jaren heen "waardevast".

Waarom hebben wij voor zo'n systeem gekozen? Simpel: Als je als economie met representatief- of commodity-geld, handelt met een economie die handelt met fiat-geld, lekt er altijd "waarde" weg uit jouw eigen economie. Op transacties met een fiat-geld economie ga je alleen maar niet achteruit als je direct weer terug handelt voor exact hetzelfde bedrag.

Zo kregen de Amerikanen ook de Sovjets kapot.

Tel Aziaat | 03-04-17 | 13:26 | + 11 -

@pjotr nicknaamtov | 03-04-17 | 13:19 | + -2 - nog nooit van spaarrente gehoord?

Vogelbeest | 03-04-17 | 13:25 | + -6 -

Waarom inflatie?
Om intergenerationele vermogensopbouw te beperken.
(Na 30 jaar met 2% inflatie is de koopkracht met de helft afgenomen.)
De bedoeling is dat u uw vermogen gebruikt/inzet en niet overmatig oppot.

pjotr nicknaamtov | 03-04-17 | 13:19 | + 22 -

het enige voordeel van inflatie is dat geld en dus je schuld minder waard word. Wanneer uiteraard de salarissen meestijgen en daar zit nu net de kneep. Zonder goede indexering met ten minste het inflatiecijfer worden we allemaal armer !

ikweethetzeker | 03-04-17 | 13:07 | + 28 -

Waarom streven we in godsnaam naar 2 procent inflatie?

Zodat we altijd moeten blijven werken om het hoofd boven water te houden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het leven goedkoper wordt.

Stonecity | 03-04-17 | 13:06 | + 38 -

De nonsens van 'prijsstabiliteit'. Als er iets niet is bij 2% inflatie, is het wel prijsstabiliteit. Alleen 0% is prijsstabiliteit. Daar komt bij dat het mandje van goederen dat het CBS hanteert een flauwekulmandje is. Het laat op geen enkele manier zien wat de échte inflatie is. Kijk naar de monetaire inflatie, kijk naar het M3-cijfer van de eurozone, dat geeft een veel juister beeld van de daadwerkelijke geldontwaarding. Draghi moet stoppen met het opkopen van obligaties. Het verstoort de markten en uiteindelijk winnen de markten altijd, met desastreuze gevolgen. Kappen dus.

ElEef | 03-04-17 | 12:48 | + 52 -

4%... en als dat niet werkt 6%, 8%, 10%...

Klinkt als een koop aanbeveling voor BTC, Goud, Stenen, ... alles behalve 'geld'.

Mss is dat wat de CBs willen, misschien ook niet.

Poekieman | 03-04-17 | 12:47 | + 25 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken