Oude slagers snijden in het pensioen van jonge collega’s

Mag het een onsje meer zijn?
Mag het een onsje meer zijn?
De Nederlandsche Bank (DNB) is de strenge toezichthouder voor de pensioenfondsen. Als een pensioenfonds iets stouts doet, kan DNB een aanwijzing geven. Dat klinkt als goedbedoelde of opbouwende kritiek, maar zo’n aanwijzing moet u gewoon interpreteren als een befehl. Maar de orders van DNB worden wel eens (met wisselende resultaten) aangevochten bij de rechter. Onlangs trok het Pensioenfonds voor het Slagerijbedrijf aan het langste mes bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Toen de VUT-regeling werd afgeschaft in 2005, bood het pensioenfonds de slagers een overgangsregeling aan om toch extra pensioen op te bouwen, bij wijze van compensatie. Maar volgens DNB nam die regeling een te grote hap uit de reserves van het pensioenfonds. Ten nadele van de jongere slagers, stelde de toezichthouder. DNB gaf een aanwijzing om voor de jongeren op te komen, maar het pensioenfonds besloot het voor de rechter uit te vechten. En opmerkelijk genoeg maakte die gehakt van het betoog van DNB. De rechter vond namelijk dat het pensioenfonds juist goed had geluisterd naar de wensen van de deelnemers via het zogenoemde Verantwoordingsorgaan. Aangezien dit orgaan had ingestemd met het beleid van het fonds, was de verdeling ‘niet evident onredelijk’. Maar het Verantwoordingsorgaan van dit fonds heeft twaalf zetels. Gepensioneerde slagers drie en werkgevers vier stoeltjes, en de werknemers hebben er vijf. Maar die worden voor ze ingevuld door vakbonden. En zoals u weet: vakbonden zijn er toch vooral voor de grijze koppen onder ons. Als je twee wolven en een schaap laat stemmen wie er opgegeten moet worden, kunt u de uitslag zelf ook wel voorspellen. Het slagerspensioenfonds gunt hun oudere deelnemers dus een extra plakje schapenworst ten koste van de jongeren.

Reaguursels

Inloggen

meer werkende voor uitzendburo's en flexibel.Die dragen niet meer bij dus....

Ben5570 | 25-02-17 | 19:26 | + 2 -

Nee Ben, vooralsnog was het altijd zo dat een grotere groep voor een kleinere groep zorgde. Binnenkort is het zo dat een kleinere groep (krimpend inwonersaantal / werkenden) voor een grotere groep (vergrijzing) moet gaan zorgen. Dat systeem gaat onhoudbaar worden. Hoe eerder dat wordt ingezien hoe beter. Want als het straks echt te laat is dan zul je zien dat de bom gaat barsten. En dan krijg je helemaal het "wij tegen jullie". Dat moet voorkomen worden.

Shokrani Shokran | 25-02-17 | 18:49 | + 2 -

Het systeem b betaald voor a is al zo oud als metusalem en heeft a;tijd goed gewerkt.Maar gezien het feit dat de overheid / de eu een andere agenda hebben worden wel steeds die premie's voor iedereen aangepast, naarboven, waar minder pensioen tegnover staat voor degenen die nog werken.En ja om onrust te creéren wordt b tegen aopgezt door diezelfde overheid.Ook ik als ouwe knar moet zo'n 3 jaar langer MEER premie betalen waar dus niets tegenover staat.

Ben5570 | 25-02-17 | 17:58 | + 1 -

Hier wordt ook weer alles op een hoop gesmeten en een hoop onzin verkondigd. Ik heb op mijn 25ste bij een pensioenverzekeraar een pensioenpolis afgesloten, waar destijds mijn werkgever 50% premie bijdroeg en ikzelf ook. Basis gemiddeld salarissysteem. Inmiddels 30 jaar verder en mijn eigen werkgever geworden, heb ik nog steeds dezelfde pensioenregeling alleen voor al mijn werknemers (inclusief mijzelf) draagt de werkgever de premie. Toen destijds de rekenrente van 4% niet meer gehaald werd is de pensioenpremie eenvoudig verhoogd om toch de pensioenafspraken na te kunnen komen. Pensioenen worden na ingang ook gewoon geïndexeerd. Afgezien van de fiscale aftrekbaarheid van deze premie wil ik wel eens weten, welke jongere voor mijn pensioen meer premie gaat betalen, waarvoor hij zelf onevenredig weinig pensioen gaat krijgen later. Er wordt een hoop geklaagd zonder te weten waarover.

JayJay | 25-02-17 | 16:18 | + 0 -

Ik word zo moe van dat gelul van mensen die op hun 16e zijn begonnen met werken, en dus vinden dat ze vroeg met pensioen mogen. Je ging werken omdat je niet kon leren, en je verdiende weinig omdat je niks kon. Op de lange duur zul je gemiddeld lager betaald werk hebben gedaan, en dus veel minder belasting hebben bijgedragen dan mensen die hoger betaald werk hebben verricht. Je hebt dus helemaal niet meer aan de maatschappij bijgedragen. Laat staan dat je dan extra gratis op pensioen mag op kosten van anderen, alsof je dat geld zelf verdiend heb. Het is paratiseren, want met je simpele baan kan een paar decenia pensioentijd helemaal niet betaald worden. Gratis geld wordt voornamelijk verdiend en afgedragen door de middenklasse die wel door heeft geleerd. Wees daar dankbaar voor.

Wilde_Eend | 25-02-17 | 15:36 | + 13 -

Ben5570 | 25-02-17 | 12:18
Beste Ben,
Het is geen gezeik. Het is korte termijn visie. En dat is gevaarlijk. Gelukkig ben ik in de positie om zelf voor mijn oude dag te kunnen sparen (mits er niks ernstigs gebeurt) maar veel van mijn leeftijdgenoten (begin 30) kunnen dit niet.

Het geeft aan dat het huidige pensioenstelsel niet bestendig is voor toekomstige demografische ontwikkelingen binnen een land / sector. Dit is op tijd opgemerkt maar er word niks mee gedaan. Het probleem word simpelweg vooruitgeschoven. De makke van de jongere generatie is dat ze in de minderheid zijn (NL vergrijst) en de meerderheid bepaald.

Beter zou het zijn om per generatie of per geboortetijd samen voor pensioen te sparen. Bijvoorbeeld iedereen die tussen 01/01/1981 en 31/12/1990 is geboren. Niet zoals nu dat generatie B betaald voor generatie A. Een spreiding van 10 jaar geeft mijn inziens voldoende bescherming voor demografische veranderingen en, niet geheel onbelangrijk, ook voldoende bescherming voor een eventuele beurs crash. Dit zou een eenmalige verandering betekenen in het huidige pensioenstelsel. Echter zal dit betekenen dat ook de oudere in NL hier aan bij moeten dragen. Laat het nou net die ouderen zijn die de beleidsbepalers zijn en je komt weer terug bij het begin, de meerderheid bepaald.

henk voedselbank | 25-02-17 | 10:37
Lul niet zo slap. Zelf fulltime begonnen eerst op m'n 17e, toen tijdje parttime ivm opleiding, toen weer FT op m'n 21e. Heb jaren over de hele wereld gewerkt tot Afghanistan, Pakistan en Yemen aan toe. Mijn opleiding heb ik zelf betaald, heeft jou niks gekost. Over 2016 moet ik ruim een modaal salaris betalen aan IB. Daarnaast moet ik zelf voor m'n pensioen zorgen omdat ik nul vertrouwen heb in een staatspensioentje over 35 jaar. Ik realiseer me dat ik het goed heb mits er, nogmaals, niks gebeurd. Maar vrienden om me heen die minder verdienen dan ik zitten niet in die luxe situatie. Het is normaal dat wanneer er ingeleverd moet worden dit gebeurt door de gehele samenleving, en niet slechts door de "nieuwere" generaties. Het huidige systeem is verouderd en drastisch toe aan verandering.

Shokrani Shokran | 25-02-17 | 14:02 | + 9 -

Wat een gezeik, ook ik heb jaáren betaald voor een ander, jammer denk ik nu, maar ik mag nog 7 jaar en wat maanden werken.Iets anders is dat het hele tekorten-gebeuren van de uitpuilende (geld) pensioenfondsen kompleet geregisseerd word door overheid en streepjespakken zodat zij de vingers achter die vette kluif hebben (gekregen) en de eigenaren van die kluif (oude werknemers , jongere werknemers en gepensioneerden) onderling ruzie maken, zodat het net lijkt of het de schuld is van iedereen behalve de overheid en de streepjespakken, dat het mis gaat.Ga maar na, als het op enig moment (nu dus) uitkomt stijgt de dekkingsgraad van pensioenfondsen ineens naar bijna goed.Oke, ik zal nog wel een (vroeger gegarandeert?????) pensioentje krijgen maar de jongere een heel klein pensioentje dus.Intussen is ook nu deze vette kluif uit het beeld gebracht en maakt draghi cs goede sier met ons geld, wat we natuurlijk niet zien en ook niet gezien wordt, want stiekem.

Ben5570 | 25-02-17 | 12:18 | + 10 -

De mauwende jongeren zijn net als de overheid: verlekkerd loeren naar die vette (pensioenen) kluif en ondertussen niks presteren.
Werkeloos omdat ze allemaal n hekel hebben aan vieze handen en regelrecht n management baantje opteren (met de dames voorop richting glazen plafond).
Lang wachten , jongeLUI!

DinkyToy | 25-02-17 | 11:29 | + -12 -

Ik vermoed dat veel D'66 so-called rechters babyboomers zijn.

Poekieman | 25-02-17 | 10:46 | + 2 -

veel jongeren hebben niet gestort in de aanvullende pensioenfondsen
Ze gingen een jaartje reizen en een jaartje verlof en trouwen en zwangeren en madido werken
Dus betaalden ze NAUWELIJKS premie
en Nu zeiken we krijgen niet genoeg
papss enMAMS werkten-- ga jij dat ook maar doen
Die hele aow is heel erg asociaal
Pinoccio9 die l;eugebnaar) ging pas werken en betalen toen hij 27 was-
terwijl de metselaar met 18 begint
Is wel 10 jaar langer
Ga naar een eerlijk( wat is dat in nedelrand) en kijk naar bijdrage jaren

henk voedselbank | 25-02-17 | 10:37 | + -18 -

veel jongeren hebben niet gestort in de aanvullende pensioenfondsen
Ze gingen een jaartje reizen en een jaartje verlof en trouwen en zwangeren en madido werken
Dus betaalden ze NAUWELIJKS premie
en Nu zeiken we krijgen niet genoeg
papss enMAMS werkten-- ga jij dat ook maar doen
Die hele aow is heel erg asociaal
Pinoccio9 die l;eugebnaar) ging pas werken en betalen toen hij 27 was-
terwijl de metselaar met 18 begint
Is wel 10 jaar langer
Ga naar een eerlijk( wat is dat in nedelrand) en kijk naar bijdrage jaren

henk voedselbank | 25-02-17 | 10:37 | + -23 -

@js58 | 25-02-17 | 05:58 | + 6 -
Onjuist. Ten eerste kan jezelf lezen dat de rechters hier een uitspraak doen over de redelijkheid van het een en ander hebben gedaan (staat nota bene in het artikel), maar belangrijker: Als rechters volkomen interpretatieloos zouden zijn, dan hadden we ze ook niet nodig gehad.

Dan maar zo! | 25-02-17 | 09:57 | + 4 -

Ik heb jarenlang VUT premie betaald en ondertussen is de VUT afgeschaft. Heb toen ook als jongere mee betaald. Geen idee wie mij dat geld gaat terug geven?

High-Roller | 25-02-17 | 09:57 | + 15 -

Pensioenfondsen in NL zijn zwaar kut en sowieso gedateerd. Ik pleit voor een individuele regeling. Je mag inleggen wat je wil, je mag met pensioen wanneer je wilt. Sabatical, WW, AO, kan allemaal van diezelfde regeling. Beleggen kan alleen bij accrediteerde instellingen (zo zou je bv het ABP en de PGGM kunnen accrediteren). Adminisrratiekantoren kunnen de regeling uitvoeren/beheren (ik gebruik hier bewust de woorden bank-en verzekeraar niet). Mijn geld, mijn pensioen!

Yeohan | 25-02-17 | 09:09 | + 11 -

Hoeveel miljoen beroepswerklozen zijn al jaren en jaren met 'pensioen'? En wat kost dat voor de werkende burger en de echter AOW-er? Welke consequentie heeft dat voor de financiering van de pensioenen?

duitse herder | 25-02-17 | 06:08 | + 13 -

Das Kapital betwist de uitspraak van een onafhankelijke rechter? De rechter heeft uitspraak gedaan. Kritiek op rechters en op de rechtbank mocht toch niet niet..

Of geldt dat alleen voor de heer Wilders?
High-Roller | 25-02-17 | 00:42 |

Daar ben ik mee eens. De rechter doet uitspraak op basis van wetgeving. Ook al pakt de uitspraak zeer ongelukkig uit voor jonge slagers, ik respecteer de uitspraak van de rechters want die kijken of de wet wordt nageleefd, en niet naar onrechtvaardigheid want dat is niet hun stek. Wat Das Kapital volledig over het hoofd ziet is dat het waar is dat de vakbonden opkomen voor de oude knarren en dat dit uiteindelijk de ondergang vormt voor de vakbonden

En er is nog iets: doordat de jonge slager veel minder pensioen opbouwt maar wel meer gaat betalen, kan het best zijn dat slagerijen massaal oudere werknemers dumpen want te duur. Tel uit je winst.

Een familielid van mij maakt hetzelfde mee. Er was een soort van VUT-fonds gesticht waar iedereen naan moest deelnemen, om een vervroegde pensioen mogelijk te maken. De ouderen maakten daar massaal gebruik van maar de jonkies kunnen daar geen gebruik van maken maar moeten wel tot hun pensionering aan mee blijven betalen. Het ergste is nog dat die vutters -allemaal babyboomers - die konden profiteren van vervroegd pensioen óók zijn vertrokken maar vervolgens toch elders weer aan het werken, enkel omdat zij klaagden dat het leuk was om vroeger te stoppen maar ze geen genoegen ermee namen dat ze toch inkomen moesten inleveren. Het gevolg: niemand is lid van de vakbond en ouderen worden geweerd.

Uiteindelijk zal vroeg of laat de wal het schip keren en zullen de inkomenverschillen tussen gepensioneerden en werkenden steeds groter moeten worden want anders smeren de jongeren. Griekenland is dat al massaal overkomen, evenals Ierland.

js58 | 25-02-17 | 05:58 | + 17 -

Das Kapital betwist de uitspraak van een onafhankelijke rechter? De rechter heeft uitspraak gedaan. Kritiek op rechters en op de rechtbank mocht toch niet niet..

Of geldt dat alleen voor de heer Wilders?

High-Roller | 25-02-17 | 00:42 | + -11 -

Leuk, betalen voor VUT van een ander, en dan zelf pas met 70 met pensioen mogen.

De oplossing voor de jonge slager is simpel: Dikke vette middelvinger naar het Pensioenfonds voor het Slagerijbedrijf. En dan succes met je dekkingsgraad.

Wilde_Eend | 25-02-17 | 00:33 | + 24 -

Typisch voorbeeld, van "Bek houden, je belangenclub heeft al voor je gesproken". De vakbond is de officieel erkende belangenclub, en dus kan de jonge slager er in zakken.

frank87 | 25-02-17 | 00:27 | + 19 -

Dit is echt onbegrijpelijk. Als het aan deze rechters ligt is het dus gewoon toegestaan dat mijn generatie nul pensioen krijgt terwijl we wel vol moeten betalen.

Daegranos | 25-02-17 | 00:23 | + 27 -

Babyboomers. Hun zakken raken nooit gevuld.

Nonkel Frituur | 24-02-17 | 23:45 | + 4 -

Babyboomers. Hun zakken raken nooit gevuld.

Nonkel Frituur | 24-02-17 | 23:45 | + 45 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken