EC heft Hollands belastingparadijs op voordat Trump het doet

Help
Help
Gejuich op de burelen de Europese Commissie gisteren. De Ecofin heeft een akkoord bereikt over nieuwe regels die belastingontwijking tegen moeten gaan. Het voorstel moet voorkomen dat multinationals gebruik kunnen maken van zogeheten 'hybride mismatches'. Anders gezegd: multinationals moeten niet langer bedrijfsstructuren kunnen opzetten waarmee ze in zowel een EU-lidstaat als een derde (niet-EU) land (bijvoorbeeld de VS) geen belasting afdragen. Een bekend Nederlands voorbeeld is de cv-bv-structuur die geliefd is onder Amerikaanse bedrijven, omdat zij hiermee de winsten tot Sint Juttemis buiten bereik van de Amerikaanse belastingdienst kunnen stallen. De structuur werd onder vuur genomen door Europese Commissie, nadat deze de lage belastingdruk van Starbucks als staatssteun had aangemerkt. Als gevolg van de nieuwe regels (alias AMAD II - nog niet online - hier de voorloper) moet er in Nederland in de toekomst bij een cv-bv-structuur belasting geheven worden. Aanvankelijk zou dit al vanaf 2019 moeten gebeuren. Een schrikbeeld voor minister Dijsselbloem. Weliswaar is zijn eigen partij mordicus tegen de cv-bv-structuur (Amerikaans imperialisme!!!111!), maar De Dijs was bang dat Amerikaanse belastingontwijkers multinationals en masse het land zouden verlaten. Zouden zomaar een kleine 80.000 banen kunnen meenemen.

Wil de minister niet op zijn geweten hebben, dus pleitte hij voor een invoering vanaf 2024. Tegen die tijd zit hij allicht goedbetaald in de luwte. Arnold Merkies van de SP is gekke Henkie niet en diende een motie in tegen deze na-mij-de-zondvloed-strategie. Een meerderheid van de Kamer was het eens met Merkies dat de minister zich hard moest maken voor invoering per 2019. De EC heeft voor een gulden middenweg gekozen en voert de regels in per 1 januari 2022. Opgelucht ademhalen voor die 80.000 medewerkers. Weliswaar betwist de Amerikaanse Kamer voor Koophandel in Nederland deze cijfers, maar deze noemt het verdwijnen van de cv-bv-structuur een 'sluipmoordenaar' voor Amerikaanse investeringen. Al zeggen ze daar dan ook weer bij dat dit eigenlijk koffiedik kijken. Alles is namelijk afhankelijk of Donald Trump zijn grote woorden ook omzet in daden. De president wil de vennootschapsbelasting verlagen van 35% naar zo'n 15 tot 20%. Ook zou hij een 'tax holiday' overwegen waardoor het voor multinationals voordelig is om de winsten naar eigen land te laten terugkeren. De effectiviteit van de regels hangt dus meer af van de Amerikanen, dan van de Europeanen. Anderzijds hebben de slimmeriken aan de Zuidas voorlopig vijf jaar de tijd om iets nieuws te bedenken om Nederland fiscaal aantrekkelijk te houden.

Reaguursels

Inloggen

De bovenstaande foto van Dijsselbloem eens goed bekeken; de man kijkt geheel opgelucht de wereld in alsof hij zojuist z'n naam voor 't eerst foutloos heeft opgeschreven ! Gedraagt zich alsof hij NL uit de put aan 't trekken is, terwijl hij dapper meehielp om NL het ravijn in te werken.

oter | 23-02-17 | 14:57 | + 2 -

rechtsdwalendeautist | 22-02-17 | 16:01

In de US staat Nevada betaal je geen belasting als je niet betrokken bent bij de gokindustrie.

Ook geeft Nevada geen geen informatie aan de IRS en is het pinchen van de company rulings en files alleen mogelijk als er in een andere staat een definitief geworden rechterlijke uitspraak ligt die expliciet gaat over het misdadig handelen van die onderneming in de staat Nevada.

Dat pinchen is in de afgelopen 60 jaar slechts in 2 zaken gedeeltelijk gelukt.

TriestGeval | 23-02-17 | 10:14 | + 2 -

Raider Twix | 22-02-17 | 16:08 | + 13 -
Die belasting betalen ze nu ook al niet.

ZwarteDag | 22-02-17 | 18:15 | + 4 -
Wat er gebeurt, is iets complexer. Een bedrijf zit dan in Nederland, met een structuur en / of afspraken waardoor ze hun winst hier voor de belasting opgeven, maar er amper over betalen. En dan praat je voor de heel grote bedrijven echt over belachelijk weinig geld: minder dan 1%, soms zelfs heel veel minder. En omdat het hier 'belast' wordt, is het in het land waar het echt wordt verdiend niet meer belast.

Op papier verdienen ze het dus in Nederland, dan kun je het hier ook belasten.

henkdekanarie | 22-02-17 | 22:05 | + 2 -
Dus zetten we een cv boven de eigenlijke holding, die cv krijgt een enorm bedrag aan royalties voor het gebruik van de bedrijfsnaam, en omdat dat het enige is wat ze doet, heb je genoeg aan een advocaat die één van de twee bestuursleden is, en een parttime boekhouder.

Bruine Beer | 23-02-17 | 09:04 | + 1 -


Nederland. Belasting inkomsten. Daar word de tevreden landgenoot mee gecreëerd. Vandaag Nu nieuws spreekt van 250 miljard Euro in 2014 op an uitkeringen en andere leuke dingen. Conclusie. Je kan met hard werken goed geld gaan verdienen. Daarmee help je tevredenheid en wij hebben het goed gevoel.
Het 250 bedrag delen door 2000 Euro netto geeft het echte aantal tevreden mensen.
Die bij verkiezingen zeker maken dat Geert nooit aan regeren toekomt.

biltong | 23-02-17 | 06:26 | + -2 -

Van die 80.000 banen interesseren 79.999 banen de Dijs niet. Die 80.000ste echter is zijn eigen baantje in de RvB/RvC van een van die multinationals.
(En net als met die bankdirecteuren in 2008 en ander soortgelijk uitschot, dit zijn mensen die echt geen enkele meerwaarde hebben voor de maatschappij. Die zijn we liever kwijt dan rijk)

TheEgg | 22-02-17 | 23:31 | + 7 -

Precies die substance maakt het leuk. Bestuursvergaderingen in NL dan komen de sjeiks en weet ik veel naar NL. Gaan uiteten, zitten in een hotel, reizen per taxi van trustkantoor naar hotel etc. Allemaal bijverdiensten en dan maar te zwijgen van het personeel van het trustkantoor. Het boekhouden is niet zo moeilijk maar volgens de substance vereisten moet het adequaat personeel zijn (lees: universitair) en dus ook een leuk salaris en dus ook leuk loonbelasting. Het levert indirect dus een hoop op.

EmilioEsteves | 22-02-17 | 23:05 | + 4 -

Zou zonde zijn. Nederland heeft zeker wel baat bij zulke voordelen om competitief te blijven als klein land met veel regels. Naast dat het belastinginkomsten oplevert verschaft het ook veel werk voor de trustmedewerkers, boekhouders, belastingadviseurs, advocaten en bankiers, heeft het een aanzuigende werking op daadwerkelijke activiteiten(al is het alleen al als springplank) en is het een leuke functie als spin in het web voor een land als Nederland.
De tijd dat het enkel om brievenbusjes ging is overigens ook wel voorbij, daar komt tegenwoordig toch een hoop meer bij kijken.
Ter illustratie hier een lijstje met substance vereisten voor dergelijke doorstroomlichamen in NL:
De vereisten inzake de aanwezigheid in Nederland zijn:
a. ten minste de helft van het totaal aantal statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden van de belastingplichtige woont of is feitelijk gevestigd in Nederland;
b. de in Nederland wonende of gevestigde bestuursleden beschikken over de benodigde professionele kennis om hun taken naar behoren uit te voeren, tot welke taken ten minste behoort de besluitvorming, op grond van de eigen verantwoordelijkheid van de belastingplichtige en binnen het kader van de normale concernbemoeienis, over door de belastingplichtige af te sluiten transacties, alsmede het zorg dragen voor een goede afhandeling van de afgesloten transacties;
c. de belastingplichtige beschikt over gekwalificeerd personeel voor de adequate uitvoering en registratie van de door de belastingplichtige af te sluiten transacties;
d. de bestuursbesluiten worden in Nederland genomen;
e. de belangrijkste bankrekeningen van de belastingplichtige worden in Nederland aangehouden;
f. de boekhouding wordt in Nederland gevoerd;
g. het vestigingsadres van de belastingplichtige is in Nederland;
h. de belastingplichtige wordt, voor zover bij de belastingplichtige bekend, niet in een ander land fiscaal als inwoner beschouwd;
i. de belastingplichtige loopt met betrekking tot de geldleningen of rechtsverhoudingen en de samenhangende geldleningen of rechtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan de ontvangen en betaalde rente, royalty’s, huur of leasetermijnen een reëel risico als bedoeld in artikel 8c, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
j. de belastingplichtige heeft ten minste een bij het vereiste reële risico, bedoeld in onderdeel i, passend eigen vermogen.

henkdekanarie | 22-02-17 | 22:05 | + 4 -

Die deals met multinationals met hun postadres in Nederland zorgen ervoor dat ons BBP kunstmatig hoog is. Deel het door het aantal inwoners en je hebt een kunstmatig hoog BBP per hoofd. Volk misleid. geld in de staatskas, maar geen banen.

Claude_Vieaul | 22-02-17 | 21:02 | + 7 -

RubberenHarrie | 22-02-17 | 19:57 |

Dankzij Delaware is het alleen mogelijk om belasting in andere US staten te ontwijken: ze betalen dus bijvoorbeeld geen belasting in Florida maar in plaats daarvan in Delaware (waar belasting miniem is). Op federaal niveau wordt belasting geheven door een staat van het federaal belastbare inkomen afgetrokken: of dit nu een klein of groot bedrag is, uiteindelijk wordt het bedrag wat op staatsniveau wordt ontweken juist weer belast op federaal niveau. Dus tja, is dit nu zo erg als wat d.m.v. Nederland of Luxemburg wordt ontweken? Lijkt me niet.

Dan negeer ik het witwassen van geld etc. via Delaware, dat is een heel ander verhaal.

nomeansno | 22-02-17 | 20:45 | + 2 -

Vogelbeest | 22-02-17 | 19:18 | + 0 -
Ach laat maar! Thanks anyway.

RubberenHarrie | 22-02-17 | 19:57 | + 1 -

Je hoort wel eens berichten over "vermenging van de onderwereld en de bovenwereld". Wietkwekers en XTC-producenten die lokale politici en politie-functionarissen zouden omkopen. (In geval van VVD is dit gewoon dezelfde persoon met twee verschillende petten.)

Gek genoeg worden dat soort zorgen niet hardop uitgesproken als het gaat om vermeninging van witte-boordencriminelen die via schimmige constructies bedrijfswinsten buiten bereik van de fiscus houden, en politici die de er met brakke, nodeloos complexe wetgeving vol sluiproutes voor zorgen dat deze situatie kan blijven voortbestaan. Maar je zult zien dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij nu wordt opgediend. Deze maatregelen dienen niet om een einde te maken aan "hybride mismatches", maar om het publiek in slaap te sussen terwijl mijn vrolijk belasting blijft ontwijken.

Huisregelneef_III | 22-02-17 | 19:56 | + 8 -

Halloow!! Niet @RubberenHarrie | 22-02-17 | 15:47 | + 0 - gaan zitten minnen als je niet weet waar je het over hebt.
Tax Evasion voor niet-Amerikaanse bedrijven wordt optimaal gefaciliteerd in sommige staten van e USA.
www.google.be/search?rlz=1C1CHWL_nlBE...

Delaware is de bekendste maar er zijn meer staten die niet-USA bedrijven alle mogelijkheden bieden om in hun thuisland alle belastingen te ontwijken.

Er is een gerede kans dat de USA niet echt belastingontwijkers aan het aanpakken is, maar vooral dat ze de concurrentie uit de weg willen ruimen.

Vogelbeest | 22-02-17 | 19:18 | + 5 -

Gaat niet werken, je kunt geen belasting heffen op geld wat niet in NL is verdient. Probleem zit hem ook niet in Nederland, maar in de landen waar dit geld vandaan komt. In de herkomst landen hebben de multi's een tax-ruling gekregen die ervoor zorgt dat ze daar minder belasting hoeven te betalen. Dat is het eigenlijke probleem!!!
Als NL belasting gaat heffen over niet in NL verdient geld, waar geen juridische grondslag voor is, dan krijg je rechtszaken en vertrekkende multi's. Lost dus niets op, behalve voor Luxemburg, Andorra of Monaco die zich dan kapot lachen.

ZwarteDag | 22-02-17 | 18:15 | + 8 -

Ja, Holland is een belastingparadijs voor de grote multinationals maar niet voor Jan met de pet. Als er een eind gemaakt wordt aan belastingparadijs Holland is dat geen ramp voor de staatskas want de multinationals zijn gespecialiseerd in het niet betalen van belasting via allerlei ingewikkelde constructies die blijkbaar nog legaal zijn ook.

mona | 22-02-17 | 18:02 | + 6 -

www.nytimes.com...
RubberenHarrie | 22-02-17 | 16:08 | + 2 -
en deze bron geeft aan dat USA het grootste belasting paradijs is?

rechtsdwalendeautist | 22-02-17 | 17:28 | + 1 -

Die naïevelingen moeten die afspraken internationaal maken. Daarbij moet je juist niet je troefkaarten weggeven door zelf al roomser dan de paus in Delaware te zijn. Zijn er wel stappen op het gebied van een internationale oplossing? Weet iemand dat? Ik heb er een hard hoofd in met Trump aan het roer, maar ik hoop dat hij me gaat verrassen.

Als systeem ben ik overigens groot voorstander van een gelijk speelveld en een eerlijke verdeling van lasten. Alleen dit gaat alleen verlies van inkomsten en banen in Nederland opleveren, die bedrijven vertrekken nu gewoon naar een ander belastingparadijs dat de tarieven juist omlaag gooit.

argumentumadpopulum | 22-02-17 | 17:24 | + 4 -

Invoeren in 2022 ... Dan zit Dijsselbloem samen met Rutte al lang heel dikbetaald in Brussel.
Sterker nog, dat zou in April van dit jaar al best het geval kunnen zijn.

James Lastig | 22-02-17 | 16:58 | + 12 -

Scheelt wel een miljard naheffing uit Brussel, een opgeschoonde Zuidas van Amsterdam.

En die 80K banen? Om een paar spreadsheets te maken met aangepaste winst cijfers? Ik geloof er niks van.
Een paar miljard winstbelasting, meer niet.

Raider Twix | 22-02-17 | 16:08 | + 20 -

RubberenHarrie | 22-02-17 | 15:47 | + 0 -
Klinkt misschien raar maar het grootste belasting paradijs is USA
Hoezo? Ik zou het niet weten maar verklaar je nader.

rechtsdwalendeautist | 22-02-17 | 16:01 | + 7 -

Klinkt misschien raar maar het grootste belasting paradijs is USA. Daar hoor je natuurlijk niemand over.
Let op vennootschapsbelasting in USA van 35% naar 15 tot 20% is heel aantrekkelijk. EU lekker doorslapen

RubberenHarrie | 22-02-17 | 15:47 | + -5 -

De kans dat "Holland second" wordt stijgt hierdoor natuurlijk wel.

watergeus | 22-02-17 | 15:45 | + 13 -

REAGEER OOK