Wanneer knapt die bubbel? Huizenprijzen rijzen de pan uit

Gekte
Gekte
De trein die de huizenmarkt heet rijdt momenteel op ouderwets volle toeren. Vanaf juni 2013 zijn de huizenprijzen aan een stijgende trend begonnen en die gaat maar door en door. Vooral in de overbevolkte gebieden in de Randstad: daar liggen de gemiddelde prijzen inmiddels weer vertrouwd dichtbij de waarden die we kennen vanuit de periode in de aanloop naar de crisis. Vandaag voegen we middels cijfers van het CBS en het Kadaster over de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen een nieuw hoofdstuk aan dit verhaal toe. Deze laten andermaal weinig aan de verbeelding over. In januari waren bestaande koopwoningen 6,4% duurder vergeleken met dezelfde maand in 2016. Stukje perspectief dan. De piek van de huizenprijzen lag in augustus 2008. Op dat niveau zijn we nog niet aanbeland - het verschil is nog 9,9%. Vervolgens bereikten de prijzen een dieptepunt in 2013. Daar zitten we inmiddels 14,7% boven. Resumerend: de prijskaartjes die in januari aan bestaande koopwoningen hingen waren vergelijkbaar met die van januari 2006. Tot zover het macroperspectief. Het CBS weet ook te melden dat de regionale verschillen tussen de huizenprijzen weer fors zijn toegenomen.

bamhuizenprijzen2.jpg

In 2016 was het prijsverschil tussen woningen in gemeenten met de hoogste en laagste prijzen namelijk zo'n €522.000. Dat terwijl dit verschil in de drie jaren daarvoor nog onder de half miljoen euro dook. Maar ook op dit vlak zitten we nog niet op pre-crisisniveau. Want in 2008 bedroeg dit verschil €695.000.

bamhuizenprijzen3.jpg


Niemand wil in Pekela wonen


Zoomen we nu even in op de regio. Het nieuws dat de gemiddelde verkoopprijs alweer het hoogst was in Bloemendaal (€650.000) zal geen verbaasde blikken opleveren. Evenmin geldt dat voor de regio met de laagste gemiddelde prijs: het Groningse Pekela (€128.000). Met dit laatste wordt nog maar eens bevestigd dat inwoners van Oost-Groningen hun huizen aan de straatstenen niet kwijtraken. Vorig jaar lagen de gemiddelde huizenprijzen immers het laagst in Reiderland (€143.000).

Voor meer bodemprijzen verleggen we onze blik dan ook even naar de uithoeken van ons land. Groningen, Friesland en Limburg dus. De gebieden met gemiddelde huizenprijzen van onder de €200.000 vinden we vooral daar. Moeten we wel aan toevoegen dat er minder gemeenten in 2016 waren waar gemiddeld onder de €150.000 voor een woning neergeteld werd. Dit waren er zeven, in vergelijking tot dertien in 2015.

bamhuizenprijzen4.jpg

Enfin. Tot zover het woningmarktbulletin. Gaan die huizenprijzen dan ooit nog dalen? Nou, nee, als het aan een substantieel gedeelte van de Nederlandse bevolking ligt tenminste.

Reaguursels

Inloggen

@Noltie, Prof. Yakko
Ik vrees dat jullie iets missen. Kijk naar hoe PostNL reageert op teruglopende omzet. Er is geen enkele reden waarom banken niet hetzelfde zouden doen. En dat zal zonder twijfel een stuk makkelijker gaan, want voor wonen bestaat niet een even makkelijk alternatief als voor brieven.

Prof. Yakko zegt toch ook nog wel iets zinnigs. Het maakt voor de maandlasten van een nieuwe koper inderdaad helemaal niks uit of hij dat doet in een markt met of zonder hypotheekrenteaftrek. Voor mensen met een bestaande hypotheek maakt het daarentegen wel degelijk wat uit wanneer dit zomaar zou worden afgeschaft. In veel gevallen is daar bovendien ook sprake van beduidend hogere rentes, dus de stelling "de rente is nu laag" is nogal gemakzuchtig en kan mijns inziens uitsluitend afkomstig zijn van iemand die nog nooit een gesprek met een hypotheeknemer heeft gehad.

De gevolgen van een dergelijke schokgolf zou ik daarmee zeker niet te licht opvatten. Wanneer banken gaan compenseren voor lagere huizenprijzen en daarmee de prijzen dus nog verder drukken leidt dit op een bepaald moment dat er goedkoper gebouwd moet gaan worden om het huidige acceptabele prijsniveau te kunnen handhaven. Nou is dat niet onmogelijk, want er wordt nu ook in meerdere prijsklassen gebouwd, maar daar zitten ook kwaliteitsverschillen tussen. Het logische gevolg is sterk stijgende woonlasten en dat mag amper verwonderen. Het gebeurde namelijk ook in Zweden toen daar de hypotheekrenteaftrek werd afgeschaft.

Pierre Tombal | 22-02-17 | 22:46 | + -2 -

@Prof. Yakko | 21-02-17 | 16:14 | + 11 -

Het punt is dat de volgende massa dit ook niet zal doen. Ze zijn te bang om averechts te handelen van de markt. Dat zit nu eenmaal in de aard van de meeste mensen.
Je moet een ijzeren wil en zelfvertrouwen hebben om zo te denken en durven handelen. Als je dat kunt, ben je spekkoper. Het is de essentie van een handelaar.

Noltie | 22-02-17 | 21:05 | + 3 -

Het zijn gewoon de feiten: www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkome...

Let wel: die 58k is dus het gemiddelde van alle huishoudens. Dus zowel enkele als dubbele huishoudens en daarmee dus tevens enkele inkomens. Het gemiddelde van de meervoudige huishoudens is 74k en ook hier is niet gezegd dat het uitsluitend om dubbele inkomens gaat.

En ik heb ook al meerdere keren hier verteld dat ik pas in 2009 kocht. Ik heb dus geen cent verdiend (of verloren) door handel in de jaren zeventig, tachtig of negentig. Wel was een deel van wat ik hierboven schreef op mij persoonlijk niet van toepassing. Ik had namelijk tijdens mijn studie al een echt huurhuis en ook de soldij tijdens mijn dienstplicht hield niet dusdanig over dat ik niet in de sociale huur terecht kon. Het tegen een absoluut minimum woonlast van € 710 aan kijken werd daardoor pas van toepassing toen de gezinsuitbreiding zich aandiende en het huis te klein werd. En dan kan iedereen hier wel roepen dat je met huren mobiel bent, maar dat valt toch erg tegen als de consequentie van het gebruik daarvan is dat je twee tot drie keer zoveel moet gaan betalen. Of zelfs nog meer.

Jij wilt het kennelijk allemaal zelf ontdekken en uitvinden en dat mag, maar ga mij als ervaringsdeskundige niet vertellen hoeveel beter huren is dan kopen. Zo gauw je inkomen boven de huurtoeslaggrens komt bestaan alle vermeende voordelen uitsluitend in jouw hoofd. De enige andere reden waarom huren interessanter zou kunnen zijn is wanneer je niet verwacht ergens langer dan zeg drie jaar te verblijven. In dat geval verdien je namelijk waarschijnlijk de kosten koper niet terug en lever je dus in. In alle andere gevallen is kopen op de lange termijn absoluut het voordeligst. Zo even teruggerekend heeft huren vanaf het moment dat ik mijn recht op huurtoeslag verloor mij zo'n 80-100 duizend euro gekost. Daar betaal ik nu de komende 22 jaar nog voor terwijl ik er over zeven jaar vanaf had kunnen zijn.

Pierre Tombal | 22-02-17 | 17:16 | + 2 -

Pierre ik denk dat je het allemaal iets te rooskleurig schetst. Tegenwoordig 6x meer te besteden als 40 jaar geleden? Hoe haal je dat in je hoofd? En een gezinsinkomen (op vrijwel uitsluitend 1 inkomen) van bijna 60k euro?
Je hebt waarschijnlijk een bovengemiddeld fijn huis en bent al wat meer op leeftijd en hebt daardoor nog kunnen profiteren van de periode tussen de jaren 80 en 2000 waar er jaarlijks begrotingsoverschotten waren die ongekend bleken. Toen de bomen nog tot aan de hemel groeiden en we het woord recessie allemaal vergeten waren. Mijn generatie kwam daar direct na en de generatie die ik schets van nu heeft het nog weer een stuk minder getroffen.
En daar is een ongezonde woningmarkt zo overspannen als die nu is funest voor.
En de generatie daarna wil ik niet eens over nadenken, zeker met het oog op nog meer automatisering en hevige concurrentie met verdere globalisering houd ik mijn hart vast.
Maar Pierre, wees blij dat je nog bij de gelukkigen hoort die wel het geluk hebben gehad een eigen woning en bijbehorend vermogen te kunnen opbouwen (ik mag daarin zelf ook niet klagen), want in een gezonde woningmarkt met een gezonde economische groei en bijbehorende nieuwbouw (wat Nederland in mijn ogen dus absoluut niet meer is/heeft) is het een mooi goed een eigen woning te kunnen veroorloven en te bouwen aan een stukje eigen vermogen. Maar dus niet in een instabiele en onzekere markt als nu is ontstaan die hopeloos falen van decennia aan politiek met bijbehorend wanbeleid.

Spaanse Peetvader | 22-02-17 | 16:08 | + 0 -

@Spaanse Peetvader | 22-02-17 | 11:56
Ja ja ja - vroeger was alles beter. Zo was het vroeger ook ondenkbaar dat je met bij 60.000 gulden schuld je studie afsloot. Toch is dat de randvoorwaarde die JIJ hier stelde. Wil je die studieschuld buiten beschouwing laten? Dan kan je iets kopen voor € 170.000. Beter? Mag je zelf bepalen of je dat extra bedrag wilt uitgeven aan meer woning of een betere buurt.

Veertig jaar geleden. Toen geluk nog heel gewoon was. Hou toch op. Als je veertig jaar geleden een modaal inkomen had dan was dat ook het complete gezinsinkomen. We praten hier over omgerekend € 12.700 bruto per jaar. Een modaal gezinsinkomen nu bedraagt € 58.500 bruto per jaar. Als je alleen kijkt naar meerpersoonshuishoudens is dat zelfs € 74.100 bruto per jaar. Waarom zou een gezinswoning niet zes keer de prijs van veertig jaar geleden mogen zijn? Dat komt namelijk prima overeen met wat een gemiddeld gezin toen en nu kan uitgeven.

Dat er verschil zou bestaan in de snelheid van doorgroeien is eveneens puur subjectief. Tussen 1976 en 1986 steeg het modaal inkomen met ruim 45%. In de afgelopen tien jaar was dat "slechts" 17%. Als je dat allemaal verdisconteert naar wonen gaat dat hard inderdaad. Maar nogmaals: die tijden zijn niet meer en komen ook met zekerheid niet meer terug. In ieder geval niet zolang we aan dat EU-monster vastzitten. Toch, als je nu iets koopt dan kan je na zes jaar, de gemiddelde periode dat mensen in een starterswoning blijven, uitgaande van 2% inflatie en evenredige loonstijging, alsmede uitgaande van gelijke hypotheekvoorwaarden en -rente, ongeacht voor welke prijs je de "te minne" starterswoning kan verkopen daar € 30.000 extra financieringsruimte aan toevoegen. Indien de huizenmarkt zich verder gedraagt conform hoe deze van hogerhand ontworpen is kan je dan doorstromen naar een huis van € 165.000. Sorry, die studieschuld kleeft nogal. Als we die buiten beschouwing laten kan je naar € 220.000.

Of je houdt op met doen alsof je gisteren nog op Woodstock aan het feesten was en gebruikt ook (een deel van) het inkomen van je lief voor jullie droomhuis. Als je samen gestudeerd hebt, zelfde inkomen, zelfde studieschuld kan je tot drie ton gaan. Kan. Niet moet.

Pierre Tombal | 22-02-17 | 15:45 | + 0 -

Eefje, dat zei ik niet dat starters meteen luxe moeten. Maar daar ging het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat de exact zelfde situatie qua WONEN 40 jaar geleden totaal anders was dan nu.
Toen kocht je met dezelfde baan als nu en op 1 inkomen een leuke eengezinswoning in een veilige en blanke buurt midden in de Randstad met voldoende mogelijkheden snel door te kunnen groeien.
Die markt is momenteel compleet verrot en ziek.
En dat je nog steeds ergens op 1 inkomen in Overvecht of Kanaleneiland tussen de nieuwe Nederlanders een 5 hoog bezemkast kunt kopen is totaal irrelevant. Ga er maar aanstaan als universitair afgestudeerde om daar tussen te wonen, het zijn echt geen fijne plekken te wonen en dan druk ik me nog zacht uit. Die wijken zijn in de laatste 20 jaar razendsnel afgegleden en vaak niet eens meer helemaal veilig zeker savonds en snachts niet.
Zit je dan in je eentje als blanke Hollander met je prachtige universitaire achtergrond tussen. DAT was vroeger toch echt ondenkbaar en heeft ALLES met de huidige zieke huizenmarkt te maken, wat Pierre Tombal ook (dom) blijft beweren.

Spaanse Peetvader | 22-02-17 | 11:56 | + 1 -

@Zander | 21-02-17 | 17:57
Als een appartement veel achterstallig onderhoud heeft trek je dat natuurlijk van het bod af. Alleen zal dat in de regel niet echt veel zijn, want het casco valt onder de VVE en daar hebben de buren ook wat over te zeggen. Blijft over natte groep, keuken en technische installatie, zaken die de meeste mensen toch wel ergens een keer vervangen. En je hoeft ook niet voor het eerste appartement in die prijsklasse te gaan. Er is meer dan genoeg keuze. Ook in studentensteden in de Randstad: Utrecht, Leiden, Delft, Rotterdam, Den Haag.

En tokkies kopen geen huizen. Die huren met maximale toeslag, wonen het ding compleet uit en vertrekken vervolgens naar de volgende sociale huurwoning die ze eerst volledig door de WoCo laten renoveren.

Pierre Tombal | 22-02-17 | 10:37 | + 1 -

@EefjeWentelteefje | 22-02-17 | 02:49
Inderdaad. Allemaal grote oogjes. Dat je € 25.000 studieschuld hebt mag natuurlijk niet meetellen wanneer je je toekomstdromen wilt verwezenlijken en als je partner ook € 40.000 bruto meeneemt mag dat uitsluitend worden aangewend voor mooie auto's, een boot en wereldreizen. Want het zou toch eens gebeuren dat jij of je partner die baan kwijtraakt. Je kan ook allebei je baan kwijtraken als dat je uitgangspunt is. En betaal vooral ook geen extra rente door deze voor lange tijd vast te zetten, want zoeken naar meer zekerheid is iets voor mensen die het niet helemaal begrijpen (...). Vroeger dit, vroeger dat, oh en stem vooral geen PVV want die wil de klok terugdraaien. Het kakelt allemaal maar door elkaar als een kip zonder kop en geen van allen lijkt enig benul te hebben van wat hij/zij nou wil.

Er zijn 17 miljoen mensen in dit land en daarvan willen 16.999.999 iets anders dan ik. Ja zelfs mevrouw Tombal, alhoewel die als het gaat om onze woning wel redelijk op dezelfde lijn zit. Het is zinloos om in je eentje tegen de stroom in te willen zwemmen. Vrouwen gaan niet meer achter het aanrecht. En zelfs al zouden we de maatschappij zo kunnen hervormen, dan zou dat een huis nog steeds niet meer of minder bereikbaar maken. Net zoals het afschaffen van hypotheekrenteaftrek dat niet doet. Overigens is het onzin dat de rijkste 10% het meeste aan hypotheekrenteaftrek zou "verdienen". Deze groep krijgt namelijk slechts 11% van de door hun betaalde belasting terug, tegen 56% die de armste 10% terug krijgt. Het 5e inkomensdeciel met gemiddeld ongeveer € 40.000 bruto krijgt ruim 45% terug. Als hypotheekrenteaftrek wordt afschaft zijn het dus juist de armsten en kleine middeninkomens waar de grootste klappen vallen.

Pierre Tombal | 22-02-17 | 10:21 | + -2 -

EefjeWentelteefje | 22-02-17 | 02:49

terechte opmerking, nu is mijn ervaring dat, de laatste 10 jaar de 20-er de doelen van;opleiding, wereldreizen, ingericht huis ,werk en 2 kinderen ..voor je 30e..voor ogen. En als daar ergens wat hindernissen op treden, is uiteraard de generatie van hun ouders daarvan de oorzaak..de 50 plusser!

Vraag eens rond hoe 'ouderen' op de werkvloer de 'loyaliteit' ervaren van die groep..
Het is de 'verwengeneratie'..die hoe ironisch door hun ouders zo in de watten zijn gelegd.. die hebben niet geleerd dat het leven er ook anders kan uitzien.. zij weten niet dat de huidige crisissen op gebied van werkeloosheid en woningnood, ook speelde in de jaren 80, voor de toen 20 jarige..de huidige 50 plusser..

fikkieblijf! | 22-02-17 | 08:19 | + 0 -

@Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 21:17 |

Waarom zou een starter direct een eengezinswoning moeten kunnen kopen?
Sorry dat ik het vraag, hoor, maar wat is er nou eigenlijk zo 'mis' met een gewoon starters-appartementje van een vierkante meter of 70? Geloof het of niet, maar zèlfs in Utrecht zijn die nog prima te koop voor zo'n 120-150K. En daar kun je echt ook nog met een vrouw en kindje nog prima op leven.

Nee, uiteraard zit je dan niet in een Wilhelmina park-buurt, of in Wittevrouwen, maar... [ oud spreekwoord ] "wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd".

EefjeWentelteefje | 22-02-17 | 02:49 | + 2 -

SansUnique | 21-02-17 | 10:39
"Politici hebben verzuimd te doen ..."
Exact. Bij elke issue die door de politiek als een hete aardappel wordt doorgeschoven weet je dat een
tijdbommetje loopt te tikken.

omgponies | 21-02-17 | 22:23 | + 2 -

Ohja Pierre, dan hebben we het dus over een universitair afgestudeerde met een heel mooi starterssalaris van 40k.
Waar dacht je dat de minder gelukkigen? Wat moeten die in deze overspannen markt dan nog? Pierre ik snap niet dat je jezelf nog kunt verdedigen.

Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 21:21 | + 2 -

Pierre leeft in een totaal andere dimensie. Ten eerste snap ik ook wel dat huren en kopen met de jaren steeds duurder wordt, dat is echt totaal irrelevant. Maar dat je vervolgens nog durft te beweren dat je met 120k hypotheek keurig uit de voeten kunt in deze krankzinnige markt dat is helemaal van de zotte. Of je bent nog nooit uit de regio oost Groningen gekomen, maar voor 120k koop je nog geen bezemkast in de BEWOONDE WERELD. En het is krankzinnig van starters met familie en vrienden te verwachten dat ze even 150km verderop een flatje gaan kopen omdat daar de laatste paar stenen van Nederland voor die prijs te koop zijn.
Weet je waarom ik zo overtuigd ben dat ik gelijk heb? Omdat mijn ouders mij hun starterssituatie altijd heel duidelijk vertelden. En gezien hun situatie toen was die 180 graden anders dan de situatie van de starter nu. Als net afgestudeerden konden ze op 1 inkomen een heel degelijke eensgezinswoning midden in de Randstad kopen, 2 verdiepingen 120m2 en 4 kamers, een leuke tuin en eigen parkeerplaats.
Wat kan een net afgestudeerde momenteel in de Randstad kopen? Diezelfde soort eensgezinswoning die mijn ouders kochten in elk geval niet, want die is inmiddels 4 keer over de kop gegaan en daar wonen nu de doorstromers in. ONGEZONDE SITUATIE en ONHOUDBAAR op de lange termijn.

Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 21:17 | + 4 -

Veenkamp | 21-02-17 | 09:18 | 46 reacties
-
In Winschoten kun je voor 80K een jaren 60 rijtjeshuisje kopen. Niet groot, maar wel goedkoop.
Anders werken dan telewerken / thuiswerken, is een afrader. Dat wel.

Raider Twix | 21-02-17 | 19:19 | + 0 -

Pierre, ik ben niet met je eens dat kopen beter is. Flexibiliteit heeft ook een (grote) prijs. Als je bijvoorbeeld net van de uni komt en nog geen vastigheid wil, zou ik niet gelijk gaan kopen. Ik kon in 2010 een nieuwbouw appartement kopen, bouw zou anderhalf jaar duren. Prijs 210k aan de snelweg (casco) Nu 7 jaar later, nog steeds 210-215k. Ik heb 2 jaar gehuurd en gewacht tot ik een eengezinswoning kon kopen op een veel betere locatie (ik wist niet precies waar ik wilde gaan wonen).

Bij hypotheek van 120k zou ik niet zonder meer gaan kopen, grote kans op Tokkie buren of een appartement met veel achterstallig onderhoud (zeker in Randstad)

Zander | 21-02-17 | 17:57 | + 4 -

Het echte probleem is misschien wel dat de jonge generatie hun kans op een woning zien verdampen tenzij hun ouders zo slim waren om het kind bij geboorte in te schrijven bij de woningbouw.

lees ik hierboven ergens. nou, je kunt je pas inschrijven als je 18 bent..

wat ik maar niet begrijp, woningnood, verzorgingshuizen dicht, ouderen die best wel plaats willen maken. Is er nu echt niemand of een gemeente, die op het idee komt om vakantie/recreatieparken zorgbestendig in te richten, waar ouderen kunnen huren/kopen en een prima oude dag kunnen hebben op een seniorenpark, met faciliteiten op gebied van zorg en welzijn...zodat gezinshuizen beschikbaar weer worden voor gezinnen en de zorg stukken goedkoper en efficiënter..

fikkieblijf! | 21-02-17 | 17:46 | + 5 -

Zelf huis gekocht in 2013, toen niemand een huis wilde kopen en woon midden in de Randstad, huizen zijn nu 50k - 60k duurder dan 3 jaar geleden. Zijn ze het waard? Nee. 310k voor een simpel rijtjeshuis is van de zotte, zelfs 250k vond ik 4 jaar geleden al te duur. Zoals Noltie hierboven zei: kopen als iedereen verkoopt en verkopen als iedereen koopt.

Ik zie huizen in een nieuwbouwwijk in de buurt, van een paar jaar oud voor 360k weggaan in een week. Tuin zo groot als een postzegel, geen zonnepanelen of warmtepomp, krappe straatjes.

Zander | 21-02-17 | 17:41 | + 5 -

@Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 13:20
Goh. Spannend hoor. Zomaar voorspellen wat ik ga schrijven. Zal ik dan even de kans inschatten dat jij de benen neemt wanneer jouw kletspraat onderuit wordt gehaald? 100%

Want er klopt natuurlijk geen jota van. Denk nou even na. Als de huur ieder jaar omhoog gaat, want zou er dan gebeuren met de woonlasten van een koopwoning? Waar haal je de absurditeit vandaan dat die kosten in tegengestelde richting zouden kunnen bewegen? Natuurlijk gaan die ook omhoog. Alleen zeggen die woonlasten slechts deels iets over de woningprijs, want die is van veel meer factoren afhankelijk.

Volgens jou zou je met € 25.000 studieschuld en een bruto inkomen van € 40.000 niks kunnen kopen en beter gaan huren. Ook dat klopt dus niet. Wanneer je deze cijfers op de website van een willekeurige hypotheekaanbieder intikt blijk je een hypotheek van € 120.000 te kunnen afsluiten. De netto maandlasten komen dan net onder de € 400 uit. Daar komt dan nog kosten VVE bij en belastingen, maar voor het totaal zal jij niks kunnen (mogen!) huren. Het zal natuurlijk geen vrijstaande villa in de bossen zijn, maar je houdt wel extra geld over om te sparen of (studie)schulden versneld af te lossen. Vertel nog eens waarom huren goedkoper en/of beter zou zijn?

Natuurlijk is het op de korte termijn niet geheel risicovrij. De huizenprijzen kunnen sneller dalen dan dat jij overwaarde genereert middels aflossen. Ook kan de rente hoger zijn na afloop van de rentevast periode (die in de regel tien jaar zal zijn - het waarom heeft iemand anders al eens hier verklaard). Maar dat zijn geen van allen rampzalige gebeurtenissen. Het betekent hooguit dat je wat langer in die starterswoning zal moeten blijven hangen.

Pierre Tombal | 21-02-17 | 17:36 | + 2 -

@Prof. Yakko | 21-02-17 | 16:14 | + 1 -
Probleem is dat onze banken zelf een verdere daling van de huizenprijzen niet gaan overleven.

Voor de meeste huishoudens is een 20% daling vooral een papieren verlies, de maandelijkse hypotheeklasten worden er niet anders door. Voor banken betekent een 20% daling dat ze moeten gaan publiceren dat de gemiddelde LTV op hun hypotheken 100 is. Dat is dodelijk voor het internationale vertrouwen, dodelijk binnen het Basel3 framework. Dan zal de Nederlandse staat opnieuw voor tientallen zo niet honderden miljarden moeten bijspringen om een drama te voorkomen.

Het enige wat je de afgelopen jaren en ook de komende jaren gaat horen van banken over de woningmarkt zijn jubelverhalen. Men moet wel, toegeven dat men op het randje balanceert is genoeg om het laatste zetje te krijgen.

Locusta | 21-02-17 | 16:48 | + 6 -

De stakkers met een hypotheek die net betaald kan worden zullen twee keer gepakt worden op hetzelfde moment. Het is een kwestie van tijd dat de euro fors minder wordt. Stijgende inflatie voor de boodschapjes en hogere rente voor de hypotheek. Zal voor velen niet meer haalbaar zijn.

Joost-Visser | 21-02-17 | 16:44 | + 0 -

De NL overheid zou eigenlijk alle met huizen samenhangende belastingen en subsidies (HRA ook dus) moeten afschaffen en huizen in box-3 moeten opnemen. Wel zo simpel. En mss dempt het de prijs gekte een beetje.

Poekieman | 21-02-17 | 16:26 | + 0 -

@Noltie | 21-02-17 | 14:44
Als iedereen dat doet, werkt het niet echt...

Zelf lijkt mij de nog steeds lage rentestand een mooie aanleiding om de HRA af te schaffen. Dat levert nu de minste problemen op, bij een lage rentestand is het voordeel van de HRA kleiner dan bij een hoge rentestand, en is op de lange termijn toch echt het gezondste wat we kunnen doen voor de huizenmarkt.
Uiteindelijk profiteren namelijk alleen de banken van de HRA. De huizenprijzen worden bij een hogere vraag dan aanbod bepaald door hoeveel de potentiele kopers kunnen lenen, en dat bedrag gaat omhoog door de HRA. De koper kan vervolgens de rente aftrekken, dus het zou voor zijn maandlasten niet uit moeten maken, maar dit betekent wel dat we de facto een geldstroom hebben van de belastingdienst naar de hypotheekverstrekker. Alle belastingbetalers in NL betalen dus mee aan extra inkomsten voor de banken.

Prof. Yakko | 21-02-17 | 16:14 | + 11 -

When everybody buys, sell!
When everybody sells, buy!

Noltie | 21-02-17 | 14:44 | + 6 -

De gemiddelde woonquote is weer bijna de hoogste van Europa; en dat is het grootste gevaar voor Nederland. Dat zorgt er namelijk voor dat een te groot gedeelte van je inkomen naar de hypotheek gaat waardoor gezinnen te weinig buffer overhadden om conjunctuurgolven en bijbehorend beleid op te kunnen vangen. En, zoals we allemaal weten, wordt het alleen maar slechter in Nederland waardoor er steeds meer gehaald gaat worden bij de middenklasse. Nederland heeft de beste kans laten liggen om de woningbubbel leeg te laten lopen tot Europese gemiddelden, de HRA af te bouwen naar gemiddelden en met de lage rente een koopkrachtboost te genereren waar je U tegen zegt, maar dat hebben ze niet gedaan omdat de banken het hard begonnen te piepen met hun onderdekking op hun hypotheekportefeuille. Daardoor werden huurders extra hard gepakt om die naar de woningmarkt te jagen. Dat instrument is uitgeput; de rente is al historisch laag, dus ik wens ze veel succes wanneer de bubbel barst over een paar jaar als de 10 jaars hypo's geherfinancierd moeten worden bij de gezinnetjes die (wederom) een tophypo aangesmeerd gekregen hebben. Je zou bijna hopen dat we Draghi's verwoestende ZIRP beleid de komende 50 jaar blijven houden hè...

beschuitfluiter | 21-02-17 | 14:01 | + 16 -

boligbasen.dk/
wat duur daaro in kopenhagen. Lijkt NL wel

duitse herder | 21-02-17 | 13:22

bastemeijer | 21-02-17 | 13:54 | + -1 -

@XAUUSD
Er komt een hoop leed te voorschijn bij zo'n crash. Het is niet netjes om te hopen op een crash en dus dat veel mensen in financiële problemen komen. Wel verstandig dat je erop wilt spelen als de prijzen toevallig door een crash gedaald zijn, maar dat is wat anders.

Ontopic: eigenlijk ben ik geneigd te denken dat de prijzen nog wel even blijven stijgen door het beperkte aanbod. Al zou ik zelf de gok niet meer wagen in hartje Amsterdam. Ik denk dat de prijzen over 10 jaar hard gaan dalen als de babyboomers hun huis kwijt moeten (en de rente gestegen is?). Vooral in landelijke gebieden wordt dat een veldslag vermoed ik.

argumentumadpopulum | 21-02-17 | 13:38 | + 5 -

bastemeijer | 21-02-17 | 12:44 | +

Is dit een antwoord:
Asielzoekers aanbod Denemarken 2016. Incl familiehereniging, dat na 2 jaar wachten. De Deense grenzen zijn gesloten.
jan 887
febr 451
mrt 497
april 761
mei 990
juni 914
juli 835
aug 540
sept 325
okt 406
nov 442
dec 446
totaal 7494

Aantal asielzoekers 2015 in DK: 10.849. Grenzen gesloten.

Nederland 2016: 230.000 immigranten. Grenzen geopend-

duitse herder | 21-02-17 | 13:29 | + 5 -

zodra die rente gaat stijgen zal de vraag aanzienlijk dalen. Maar gezien de enorme schuldenberg zal dat voorlopig nog niet aan de orde zijn.

petros666 | 21-02-17 | 13:22 | + 3 -

De echte Stolwijker | 21-02-17 | 12:01

Je hebt dus totaal geen enkel inzicht in de Deense huizenmarkt.

duitse herder | 21-02-17 | 13:22 | + -1 -

En ter aanvulling. Pierre Tombal zal hieronder straks weer zijn riedeltje opdreunen dat kopen nog altijd beter dan huren is. Maar zolang je niet op 1 inkomen op een goede locatie en zonder gevaar op verborgen gebreken kunt kopen momenteel (en dat is bijna niemand meer) is het het risico niet waard en is het beter te huren en af te wachten.
Iemand die universitair geschoold is met een studieschuld van 25.000 euro en een bruto inkomen van 40.000 euro kan momenteel al niets kopen, wie denken jullie dan dat de markt nog verder vooruit kan stuwen? Regeren is vooruit zien, maar bij de grootste aankoop uit je leven mag je ook vooruit zien. Welke starter gaat straks jou huis kopen? De werkende klasse krimpt!

Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 13:20 | + 14 -

Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 12:50 |

Joh!

Wisknie

bastemeijer | 21-02-17 | 13:15 | + -10 -

Vogelbeest | 21-02-17 | 10:37 | + 4 -

Schaarste op de woningmarkt is inderdaad een hele belangrijke factor voor de prijs. Maar er is een factor die nog belangrijker is en dat is de HOOFD factor: de betaalbaarheid. We hebben de afgelopen jaren een historisch lage rente ontwikkeld en er zijn door de politiek verschillende ingrijpende maatregelen genomen de woningmarkt weer uit de crisis te trekken. Daardoor kon een enorme groep icm de 20% gedaalde prijzen weer heel goedkoop kopen. De bereikbaarheid/betaalbaarheid werd opeens weer gunstig voor vrijwel de hele bevolking. DAT is die schaarste die je noemt en nu is ontstaan. Maar ook al staat er in heel Nederland nog 1 huis te koop, als niemand het kan betalen zal die nooit verkocht worden.
Alle factoren zoals rente, ltv, werkgelegenheid, 2 inkomen regels, zijn alleen aangevinkt/effectief als de HOOFD factor de betaalbaarheid dat ook is.
En die was kunstmatig enorm beinvloed afgelopen 5 jaar waardoor de hoofdfactor voor stijgende prijzen de betaalbaarheid weer actief werd en de huizen weer door iedere Jan Modaal bereikbaar waren.
Maar nu de clue: door die stijging is de betaalbaarheid inmiddels weer zoals op het oude crisis niveau MAAR NU MET ALLE KUNSTMATIGE FACTOREN op maximale kracht vooruit en kunnen nu niet meer worden gebruikt. De enige conclusie die iedereen uit dit verhaal nog kan trekken zijn OF stabilisatie van prijzen waarin door de jaarlijkse inflatie icm de lonen over een hele lange periode de boel gered wordt en de markt een jaar of 15 niet veel veranderd.
OF de onvermijdelijke daling met een nieuwe en heftigere crisis dan de vorige tot gevolg.

Spaanse Peetvader | 21-02-17 | 12:50 | + 14 -

*opgewonden wordt van de Bitcoin die de 1100 USD of 1045 euro voorbij is.

Maar in stenen beleggen is ook slim hoor.....

bastemeijer | 21-02-17 | 12:45 | + 0 -

duitse herder | 21-02-17 | 09:41

En dat zei je twee jaar geleden?
In 2008/2009 had je moeten kopen. Twee jaar geleden was het al weer bijna voorbij.
*Deense dog in de tuin-in-de-randstad uitlaten doet*

P.s. hebben die Denen geen weg-met-de-bruinen-en-alles-is-kudt-endie-overheid-is-kloten forum?

bastemeijer | 21-02-17 | 12:44 | + 4 -

Vogelbeest | 21-02-17 | 10:37
Sommige van die buur"landen" hebben dan ook meer weg van een vuilnisbelt.

De echte Stolwijker | 21-02-17 | 12:04 | + -2 -

duitse herder | 21-02-17 | 10:27
Huizenprijs is vraag en aanbod. Wat jij ons eigenlijk steeds vertelt is dat er geen hond wil wonen in jouw deel van Denemarken. Ondanks alle financiële voordelen en enorme huizen. Wat speelt daar toch, slaan jullie het kernafval van heel Europa op of zo?

De echte Stolwijker | 21-02-17 | 12:01 | + 17 -

ZwarteDag | 21-02-17 | 11:45 |

In 2012 en 2013 was de whp rente positief. Ik kreeg dus van mijn hypotheekbank geld terug. Iedere maand. Heb ik maar niet geschreven. Want:

De Nederlander in Nederland: Een ander mag het niet beter hebben dan ik.

duitse herder | 21-02-17 | 12:00 | + 4 -

De prijzen stijgen zolang de rente laag staat. Dat zal snel veranderen zodra de rente stijgt. En dat gebeurt zodra EU verscheurt. Kwestie van tijd.

Bubbels Jackson | 21-02-17 | 11:46 | + 7 -

@duitse herder | 21-02-17 | 10:27 | + -6 -
Watje, mijn maandlasten zijn negatief. Voordeel van eind 2009 afgesloten 100% aflossingsvrije hypotheek gebaseerd op euribor. Bouwrente: -€600, ja u ziet het goed ik KREEG geld van de bank om mijn huis te bouwen...
Sindsdien is de bank doorgegaan met het aan mij overmaken van geld, het is de ING dus jullie reaguurders maken geld over naar mij via de bank.
Aan de andere kant krijg ik wél 5% rente over mijn spaargeld dankzij een NIBC 10-jarige deposito afgesloten in 2009...
Ook heb ik géén belasting (bpm noch btw noch wegenbelasting) betaald voor mijn dieselauto én krijg ik elk jaar geld toe op mijn energie rekening.
Dit vrouwtje kan echt wel met geld omgaan én staat waarschijnlijk op plek nummer 1 van staatsvijanden...

ZwarteDag | 21-02-17 | 11:45 | + 12 -

jemagookniksmeer | 21-02-17 | 09:49

Er heerst aan deze kant een bijzonder sterk vermoeden dat de massa-import in Nederland en de rest van Europa, volop gebruikt wordt om zaken als de gemiddelde particuliere schuldenlast en staatsschuld naar hoofd van de bevolking, kunstmatig te drukken. En vergeet niet onze gehanvende belastingdienst die daar ook garen bij spint want een bijstandsuitkering is conform de wet ook belast. Dat de rest van de uitkering verdwenen is maakt niet uit want die rekening wordt gewoon bij de burger gelegd. En verder is het hartstikke goed want dat geld wordt, fictief veronderstelt, allemaal weer uitgegeven in Nederland. Echt die huizenmarkt is een hartstikke goede indicator en de werkloosheid daalt, dankzij allerhande fictieve gegevens, als een malle. Ja, het ging haast nog nooit zo goed met Nederland.

Bijna 15 maart zeker ?

netniet | 21-02-17 | 11:40 | + 19 -

Het is denk ik meer een tijdbom dan een bubble.
General McAuliffe | 21-02-17 | 10:23

Het gaat altijd fout.

Of we laten structureel mensen binnen, mensen die disfunctioneren en alleen maar geld kosten. Ons wordt echter verteld dat we ze nodig hebben. Onzin, goede nuttige mensen hebben we nodig, geen onaangepaste islamitisch belaste handophouders die veel te weinig kunnen om positief bij te dragen aan een ontwikkelde maatschappij als de onze.

Of we laten ze niet meer binnen en dan krimpt de bevolking en dalen de huizenprijzen drastisch.

De derde optie, dat we talentvolle mensen actief binnenhalen om de economie te staven en de toekomst veilig te stellen zou dé oplossing zijn. Maar roepen dat je aziaten, chinezen met name, binnen wilt halen in plaats van moslims met een grote bek en weinig talent, of Afrikanen met grote bek en weinig talent en een IQ waar een ontwikkelde maatschappij te weinig banen voor heeft, is natuurlijk racistisch en zo, dus kansloos. Deze wél begaanbare weg wordt het dus zeker niet. Wegens discriminatie, dat mag niet meer. Nog even en we krijgen onze levenspartner toegeschoven (uithuwelijken gaat nog weer groot worden). Want stel je voor dat je discrimineert!

Verder ook wat @Vogelbeest zegt: van een markt is geen sprake.

Dus ook geen wonder dat als het fout gaat, de politiek de schuld krijgt. Dat zijn ook de schuldigen. Simpel. Alleen stemmen er nog steeds zoveel mensen op deze zittende macht. En zwijgt de MSM over oorzaken en gevolgen.

Zo functioneert een democratie dus niet en gaan we richting afgrond.

Devadip | 21-02-17 | 11:29 | + 21 -

De waarde van je woning is pas belangrijk wanneer je wilt verkopen. Tot die tijd boeit het gewoon niet zolang je gewoon je rente kan ophoesten.

WellusNietus | 21-02-17 | 11:08 | + 21 -

Dan klapt de bubbel toch lekker? Het boeit niet voor de slimme investeerder. Die kiest de slimme panden uit en verhuurt ze, ze prijs krabbelt wel weer op en de huur blijft constant. Ik hoop dat er weer zo'n mooie klapper komt, lekker goedkoop.

XAUUSD | 21-02-17 | 11:04 | + 4 -

De prijzen kunnen makkelijk nog verder omhoog. Op de piek van 2008 stond de hypotheekrente rond de 5%. Nu kun je de hypotheekrente 10 jaar vast zetten op 1,7%.

Duifmans | 21-02-17 | 11:04 | + 2 -

Het QE geld komt als eerste bij de bonusbankiers en financiele wichelroedelaars, dan bij de top van bedrijven die genoeg marktkracht hebben om hun prijzen aan te passen Die (sub)toppers zijn aan het vastgoed kopen in de Randstad omdat de spaarrekening niets oplevert.
Daar buiten gaat niets gebeuren omdat de onderste echelons (nog) geen salarisverhogingen hebben gehad en hun salaris nodig hebben om sowieso de (gemeentelijke) inflatie bij te benen.

Teleo | 21-02-17 | 11:02 | + 11 -

witchmaster | 21-02-17 | 10:38 |

Duitse Herders opsluiten in een kennel is misdadig. Hebben wij hier ook niet nodig. Ruimte in de natuur is menselijk.

www.youtube.com/watch?v=ofCZNgnPtqU

duitse herder | 21-02-17 | 10:50 | + -2 -

Wilde_Eend | 21-02-17 | 10:44 |

Vraag: wat is dat...filerijden ?

duitse herder | 21-02-17 | 10:46 | + -8 -

@duitse herder
Ja, en in de Sahara is het nog goedkoper. Maar daar sta ik ook niet iedere dag over te roeptoeteren.

Lokatie bepaald voor het grootste gedeelte de waarde. Ik zit in de Randstad, een paleisje in de provincie lijkt me leuk, echt waar. Maar een paar dagen per maand ben rij ik door de provincie op bezoek bij een klant. Dan heb ik vrij baan, en elke keer rijd ik 's morgens langs de file aan de andere kant richting de Randstad, en 's avonds andersom. De absolute hel moet dat zijn voor die mensen, uren per dag filerijden, elke dag opnieuw.

Wilde_Eend | 21-02-17 | 10:44 | + 14 -

Cijfertjes op zich vertellen geen verhaal.

Inflatie sinds 2006 is 16,1% (Bron CBS).
Zijn de prijzen nu net zo hoog als in 2006 gecorrigeerd voor inflatie -> even wachten met die tophypotheek

Is dit niet gecorrigeerd -> het valt wel mee en prijzen liggen nog steeds ruim onder de top. Als komende kabinetten de HRA aanpakken (wat de meeste partijen nu van plan zijn) zal de stijging wel afvlakken voordat de bel knapt.

Opalleseenantwoord | 21-02-17 | 10:44 | + 7 -

Die bubbel knapt als er weer een vergoeding wordt verleend voor verleend kapitaal, oftewel wanneer sparen gaat lonen, oftewel wanneer de rente wordt hersteld. Als dat gebeurt, en dat gebeurt op enig moment, schieten maandlasten als een raket omhoog. De belangrijkste gevolgen zijn dan m.i.:
- de binnenlandse bestedingen gaan flink omlaag want lagere netto maandinkomens;
- de banken worden labieler omdat er minder hoge hypo's kunnen worden verkocht (én doorverkocht!). De bankbalansen moeten dan verkort worden en er is dan minder krediet beschikbaar voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven;
- De zogenaamde 'huizenbezitters' komen wederom onder water te staan en alle ellende, ditmaal groter, begint dan gewoon weer van voren af aan.

Ons aangeprate 'economisch herstel' is niets anders dan het kortstondig weer aan de praat krijgen van de kredietmachine van vòòr 2008. Politici hebben verzuimd te doen wat ze moesten doen en we zitten nu tussen november 2016 en november 2017 in een verkiezingsjaar in de westelijke wereld. Daarbij wordt geen enkel middel geschuwd om het economische plaatje zo gunstig mogelijk te orkestreren opdat gij, oh dommig volk, er met beide benen intrapt.

Maar iets wat niet kan duurt niet voort - zo simpel is het. Deze bubbel knapt ergens binnen enkele jaren en de gevolgen zullen drastisch zijn.

SansUnique | 21-02-17 | 10:39 | + 29 -

@duitse herder
In boektoeloe koop je een woning voor 3 000 dollar + een stuk grond waar je de tilburgse kermis neer kan zetten,maand lasten 1 euro ,voor electra zonne en wind energie zodat je zwembad verwarmd kan worden.
Het personeel is hier bijna gratis ,en je kan een mooie kennel neer zetten voor een duitse herder

witchmaster | 21-02-17 | 10:38 | + 55 -

Die bubbel klapt niet. Zo lang er in Nederland kunstmatige schaarste heerst op woninggebied (woningmarkt kun je het niet noemen. Er is nauwelijks een vrije markt) gaan de prijzen niet omlaag.

Pas zodra particulieren zelf zonder weinig hindernissen stukken grond kunnen gaan verkavelen en bebouwen is er sprake van een markt. Zoals in de meeste buurlanden. Waar een leuk vrijstaand huis buiten het centrum van een grote stad de helft of minder kost dan in NL.

Vogelbeest | 21-02-17 | 10:37 | + 17 -

High-Roller | 21-02-17 | 10:07 |

De panden zijn hier dubbel zo groot voor de helft van de prijs. 99% vrijstaand op 1500-2000 m2 grond.

Maar ook de hypotheek is aantrekkelijk. Mijn pand:

Pand 40 mtr lang en 30 mtr breed op 5000 m2 grond.

whp rente 2014 was 0,1 %
whp rente 2015 was 0,1 %
whp rente 2016 was 0,2 %

Maandlast 480 kr is 64 euro. Bruto, voor belastingaftrek dus.

duitse herder | 21-02-17 | 10:27 | + -25 -

Huizen staat niet meer onder water, dat is nou net de clou.
En doordat de deuren openstaan voor kanslozen neemt de druk op de woningmarkt alleen maar verder toe en stijgen de prijzen navenant mee. De banken lachen zich kapot want zij verdienen het meest aan dure leningen.
De particuliere schuldenlast stijgt natuurlijk maar door de hoge waarde van het onderpand is dat geen probleem.
Het echte probleem is misschien wel dat de jonge generatie hun kans op een woning zien verdampen tenzij hun ouders zo slim waren om het kind bij geboorte in te schrijven bij de woningbouw.
Al is de kans groot dat ze niet mogen huren want teveel inkomen.
Ergo, er is een jonge generatie die zijn toevlucht buiten Nederland zal zoeken.
De enige oplossing is zorgen dat er 2 a 3 honderd duizend woningen in het juiste segment bijkomen.
Maar dat betekent dan weer minder schaarste, dalende prijzen en woningkopers die meer schuld hebben dan afgedekt word door hun vastgoed.
Het is denk ik meer een tijdbom dan een bubble.

General McAuliffe | 21-02-17 | 10:23 | + 34 -

Gisteren hier in 't dorp een huis bezichtigd. Kostte in 2008 (het bouwjaar) €339.500, zonder accessoires (d.w.z. zonder luxe keuken, zonder luxe badkamer, zonder afgewerkt souterrain, zonder eiken vloeren). Vraagprijs is nu € 299.000 - mét accessoires en het ziet er allemaal uit alsof het nooit echt bewoond is. Volgens de verkopende makelaar *moet* het huis er uit wegens de kosten (fijne jongens, die makelaars: nu weet ik dus precies dat die hut vér onder water staat zonder het kadaster te hoeven raadplegen). Dat gaat dus flink pijn doen bij de zittende eigenaar!

Dus: hoezo stijgende huizenprijzen? In de Randstad zou men er wellicht een moord voor doen tegen deze prijs, hier op de flanken van de Veluwe is van al die gekte nog steeds niet erg veel te merken. Ergo: de regionale verschillen lijken dus steeds groter te worden. Wie het weet mag het zeggen!

Reinaert | 21-02-17 | 10:18 | + 18 -

Ik zie nu al de Radar afleveringen voorbij komen, waarin mensen mensen hun huizen onder water zijn komen te staan en dat het allemaal de schuld is van die stomme banken.

Upperclasser | 21-02-17 | 10:11 | + 54 -

Wanneer knapt de bubbel? Goede vraag.. Vanavond? Morgen? Over 10 jaar?? Nooit??

Helaas wordt wonen niet meer goedkoper zowel huren als kopen wordt naar mijn mening niet meer goedkoper. Zeker niet in de grote steden waar er weinig aanbod is gecombineerd met veel vraag.

Beter betaalbaar is het als je in Zeeland wil wonen of in andere krimpregios of wil verhuizen of naar Denemarken heb ik vernomen uit de bijdragen van een een reaguurder die hier regelmatig post.

High-Roller | 21-02-17 | 10:07 | + 13 -

Zolang er ten minste één huizen"koper" per te koop staand huis te vinden is die zijn volledige residuele koopkracht van de komende 30 jaar wil spenderen aan een (doodgewoon) huis, gaat het piramidespelletje door.
De bank bepaalt het te lenen bedrag en daarmee de prijs.
Want de huizenkoper betaalt gewoon wat-ie van de bank mag lenen.
Ik hoor trouwens al een tijdje niets meer over die particuliere schuldenlast die in Nederland vooral bij de werkende generatie de pan uit rijst ten opzichte van de rest van de wereld.
Dat is ondertussen opgelost denk ik?

jemagookniksmeer | 21-02-17 | 09:49 | + 51 -

Twee jaar geleden hier al gezegd: beleg in stenen.

duitse herder | 21-02-17 | 09:41 | + -2 -

REAGEER OOK