Bill Gates haalt 'Das Kapital' uit de kast: Robotbelasting

Vast een belabberde vertaling
Vast een belabberde vertaling
Na het geweldige idee van de 'facebookbelasting' van een idealistische pvda-er deze week, komt Bill Gates nu met een nog radicaler idee: Robotbelasting. In een interview met Quartz zegt Gates dat 'the technology and business cases for replacing humans in a wide range of jobs are arriving simultaneously, and it’s important to be able to manage that displacement.'. Gates suggereert in het interview dat de robotbelasting nodig is (als 'the inequity-solving part) om het probleem van de dreigende inkomensgelijkheid op te lossen. Overheden zouden de belasting moeten gaan heffen, bedrijven zijn daar volgens Gates niet toe in staat. De belastingopbrengst kan worden geïnvesteerd in onderwijs en de zorg en in deze sectoren meer banen creëren ter compensatie van de banen die robots hebben ingepikt. Oké dan. Waar en vooral wanneer hebben wij dit soort redeneringen eerder gehoord? Het idee dat automatisering banen doet verdwijnen en leidt tot inkomensongelijkheid stamt uit de negentiende eeuw, de tijd van Marx, of zelfs iets daarvoor. Wat in mooi Duits Verelendungstheorie heet, komt in de variant van Marx op hetzelfde neer. Volgens deze variant komt de waardeaccumulatie (graaien) van de ondernemers uiteindelijk neer op verpaupering (= Verelendung) van het arbeidersklasse doordat hun arbeid steeds minder waard wordt. Een proces waarbij vervanging van dure arbeiders door goedkopere machines een medebepalende factor was. De grote inkomensongelijkheid leidde bij Marx en kameraad Engels tot 'revolutie', oorlog tussen de klassen. Gates wil de verpaupering van het lage-inkomensvolk gelukkig niet oplossen met een revolutie, maar met belasting. Klinkt als.. meer dan socialistisch: kans is groot dat de staat uitgroeit tot een enorme werkgever. Het idee van een robotbelasting is zelf ook niet nieuw. Een voorstel voor deze belasting werd deze week zelfs aan het Europees Parlement voorgelegd maar werd afgewezen. Er is blijkbaar iets meer nodig om het gefossiliseerde, linkse gedachtegoed weer tot leven te wekken.

Reaguursels

Inloggen

1. Werknemers betalen belasting, robots niet (of in een goedkoop landje).
2. Overheden zijn vette melkkoeien voor de ICT.
3. Microsoft heeft geen robots nodig om geld te verdienen.
4. Vwbt meneer Gates zelf: www.youtube.com/watch?v=VBQ4MLodVKU

Desillusie a d macht | 20-02-17 | 00:08 | + 0 -

Tegenstanders van de belasting op robots gaan er dan ook vanuit dat de weggerobotiseerde loonslaaf dan maar van de honger moet omkomen. Immers, hoe kan je in de toekomst de 80% werklozen anders nog te eten geven? Robotisering is voor de mensheid een zegen. We zijn helemaal niet geschikt om te werken en zeker niet te hard. Zalig niets doen en alleen de dingen doen die we leuk vinden. En als dat werken is? Vinden we wel wat op.

Joost-Visser | 19-02-17 | 18:06 | + 1 -

Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen een complexe cnc freesmachine die met de juiste aansturing zeer mooie dingen kan maken en de hypothetische robot die hier besproken wordt? Waarvoor vroeger een team van ambachtwerkers aan moesten werken kan één werker nu dus met een cnc doen. Dit wordt toch ook niet speciaal belast? Als dit wel belast zou moeten worden waar zit de grens van wel of niet belasten? Bij een reductie van, let say, 40%fte? Knettergekke uitspraak van billie...

Dude heb je eten | 19-02-17 | 17:20 | + 1 -

Software vervangt ook mensen. Misschien moeten we software als Windhoos 10 en Office 365 ook maar belasten met een werkloosheidsheffing.

Raider Twix | 19-02-17 | 15:31 | + 3 -

Voor de sceptici, je moet het niet zien als 'robotbelasting' maar belasting op arbeid. Een robot voert namelijk arbeid uit en arbeid wordt belast. Als je arbeid automatiseert moet je dat ook belasten, wel zo eerlijk. U bent het er niet mee eens? Ga dan eerst de discussie aan waarom wij bijna tot een slavengradatie worden belast.

Stonecity | 19-02-17 | 13:09 | + 7 -

Ik zal Office 2016 dan alvast maar proletarisch installeren.

Poekieman | 19-02-17 | 13:04 | + 4 -

In de nabije toekomst is God een computer geworden. Eentje die geen fouten maakt. Een orakel zoals de geschiedenis nog niet heeft gekend.

Vespucci | 19-02-17 | 11:55 | + 0 -

@Seppe_C

Inderdaad, ik denk hier ook veel over na en zoals jij het beschrijft had ik het ook in m'n hoofd.

Wat er bij mij nog bij is dat de AI natuurlijk slimmer dan ons wordt. Dit betekent dat we de algehele politiek af kunnen en ons kunnen laten regeren door een AI. Die kunnen we immers vragen wat het meest efficiënte is en hierdoor zal corruptie in de bestuurslaag ook nog eens verdwijnen.

De toekomst is mooi mensen, we gaan ook richting veel meer zelfvoorzienendheid. Als voorbeeld: een SolarRoof, Tesla en die mini robot farm voor eten en je bent al een heel stuk dichterbij. De economie/wereld gaat totaal veranderen en niet alleen de Automation. Daarnaast kun je nog je ogen open houden voor de ontwikkelingen in Quantum computers en het wondermateriaal graphene. Dit samen met de ontwikkelingen in de medische wereld gaat ook nog wel zorgen voor een soort van healing-pods in je huis. Dus nog een industrie die verdwijnt.

Het eerste wat er moet komen is denk ik de AI die voor ons het denkwerk kan doen en daarna zullen we in een stroomversnelling komen die hopelijk niet gaat leiden tot oorlog.

XAUUSD | 19-02-17 | 11:33 | + 1 -

@Seppe_C | 18-02-17 | 22:23
Helemaal mee eens !

Uw verz advs | 19-02-17 | 10:55 | + 5 -

Een bedrijf betaald vennootschapsbelasting. Lijkt me eenvoudiger om daar iets mee te doen, mocht robotisering echt gaan leiden tot massaal job verlies.

Laten we bij het maken van robots niet de drie wetten van Asimov vergeten.
1) Een robot mag een mens geen letsel toebrengen, noch laten overkomen. 2) Een robot moet door mensen gegeven orders uitvoeren, behalve als die orders in strijd zijn met de eerste wet. 3) Een robot moet zichzelf beschermen, zover als dat niet in strijd is met de eerste en tweede wet.

spelen | 19-02-17 | 10:50 | + 0 -

De reden dat Marx met zijn theorie telkens weer boven komt drijven is, denk ik, omdat die theorie in periode van snelle technologische verandering de sociale gevolgen van de economische veranderingen beschrijft. Toch knap, bijna twee honderd jaar geleden bedacht en nog steeds relevant.

Eind jaren negentig zou de economie voor altijd blijven groeien, nu zal de technische innovatie oneindig blijven voortduren. Alleen God is voor eeuwig. Marx zijn theorie wordt vanzelf weer irrelevant.

DebraCadabra | 19-02-17 | 10:43 | + 3 -

Gates geeft veel geld aan ontwikkelingshulp en denkt daarmee direct ook visionair te zijn.
Terwijl zijn microsoft, waar hij het mee verdiende, altijd verschrikkelijke software uitbracht. Zo lek als een mandje. Pas de tweede CEO na zijn aftreden kon een fatsoenlijke versie van windows uitbrengen.

De enige reden dat hij rijk werd was het monopolie dat microsoft decennia lang bezat. Wat dat betreft begrijp ik zijn communistische ideeen wel.

bamitoren | 19-02-17 | 10:00 | + 6 -

Die dommen herken je eraan dat zij denken zo hoogopgeleid en slim te zijn dat hun baan op de duur niet door een robot zou kunnen worden gedaan, nou vergeet het maar.ook de winkelier arts advocaat en rechter en ondernemer

pedro300 | 19-02-17 | 08:08 | + 0 -

@kindapaas | 19-02-17 | 05:56 | + 0 -
Voor wie denkt dat dit een revolutionair nieuw idee is, de "hart" machine in actie, ter illustratie van hoe het NIET moet:
www.youtube.com/watch?v=CPNaaogT8fs

kindapaas | 19-02-17 | 06:20 | + 0 -

Machines verdringen mensen in het voortbrengingsproces. Wat machines echter niet kunnen is hun eigen energie leveren. Dat is de taak voor de koomende mensch: iedereen die daartoe physiek in staat is werkt een aantal uren per dag aan een mensaangedreven turbine voor stroomopwekking met teruglevering aan het netwerk. Iedere stad wordt uitgerust met zijn eigen turbinepark.
Cultuur, taal en opleiding zijn daarna uitsluitend relevant voor de technici.
Niet-produktieven kunnen terugvallen op Particuliere Participatie Initiatieven zoals gezin of religieuze gemeenschap.
Wie niet wil meewerken gaat op rantsoen.

kindapaas | 19-02-17 | 05:56 | + 7 -

Het verschil met Bill Gates en de doorsnee Gutmensch is dat Bill Gates echt zijn money put where zijn mouth is.

Kortere werkweek zoals John Maynard Keynes voorspelde lijkt mij aantrekkelijker dan een robotbelasting, maar ik ben ook slechts een eenvoudige kantoorslaaf, en Bill Gates is een f*cking heilige job creator voor de meer rechts ge-oriënteerde reaguurders. Maar met uw welbevinden toch liever wat minder uren per week plox.

Huisregelneef_III | 19-02-17 | 02:24 | + 8 -

@u heeft ziet het goed. Het gaat snel. Heftruckchauffeur's heb je over 10 jaar nauwelijks meer. Binnenschippers idem. Maar er blijft natuurlijk nog genoeg werk over. Wie doet mijn tuin, servicedesk mijn cv ketel, of poetst mijn huis? Wel spannendeen tijden

H. Caulfield | 18-02-17 | 23:54 | + 3 -

Het gaat wel rap met machine learning en AI op het moment. Beeldherkenning, een vereiste voor veel soorten automatisering was een paar jaar geleden nog moeilijk en specialistisch, maar is tegenwoordig een module van onder de 100 euro die je zonder al te veel kennis kunt trainen en aan je nieuwe product hangen. Als straks het vervoer is geautomatiseerd, de fabrieksarbeid en de meeste land en tuinbouw dan is het enige ongeschoolde werk.. bediening?
Gates heeft met zijn 'robotbelasting' best een interessant voorstel te pakken, maar ik denk dat het nog wel even kan gaan duren voordat we echt iets moeten.

uch | 18-02-17 | 23:16 | + 6 -

Ben al een tijdje artikels aan het lezen hier maar soms vind ik de invalshoek toch wat vreemd.

Eerst over de stelling: "automatisering doet banen verdwijnen en leidt tot inkomensongelijkheid", dat het uit de 19de eeuw stamt. In de 19de eeuw was het geen automatisatie maar een mechanisatie. Pure mannen- en paardenkracht werd vervangen door stalen spieren. Zorgde voor de industriële revolutie en een aanzienlijke groei in jobgelegenheid.
Nu gaan we naar een gloednieuwe fase waarbij niet de spieren maar de hersenen worden vervangen en dat is een heel ander verhaal. Want als je hersenen kan vervangen, blijven er bijna geen jobs meer over dat niet zouden uitgevoerd kunnen worden door een veel goedkopere 24/7 draaiende robot.
Gevolg is dat de economie eenzelfde output kan genereren terwijl er miljoenen banen geschrapt kunnen worden met een enorme kostenbesparing.
Gevolg is dat bedrijven lekker blijven groeien en een mooie winst draaien, terwijl al die overbodige mensen zonder inkomen vallen.

Deze miljoenen mensen zijn de consumenten. Of beter gezegd: waren. Geen inkomen meer, betekent geen geld meer voor al die massa-productie gadgets die geproduceerd worden door goedkope hardwerkende robots.
De potentiële scenario's die hieruit volgen wijken ver af van wat men in de 19de eeuw kon voorspellen, alsook afwijkend van wat de meeste politiekers zich vandaag voorstellen.
Op dit moment, kijken naar historische patronen en data om dit dan toe te passen op de toekomst, zal later een kapitale denkfout blijken, want we evolueren naar een toekomst die ongezien en uniek is.

Ik vind de inhoud van het bovestaand artikel dan ook wat kortzichtig en ontoereikend. We moeten afstappen met te denken of iets socialistisch, marxistisch, kapitalistisch, links, of rechts is. We staan voor een ongeziene technologische en economische revolutie waarbij de mensheid zelf de laaggeschoolde ondermaats presterende wezens worden die in de schaduw komt te staan van hoogtechnologische supersnelle intelligente krachtige machines.
Het is ook fout om daar negatief over te gaan denken, want eigenlijk kan da mensheid na duizenden jaren zwoegen eindelijk definitief op vakantie en genieten van het leven.

Dus laten we de technologie omarmen, laat de robots voor ons werken, geef iedereen een basisinkomen, zodat:
A) bedrijven de drijfveer hebben om te blijven innoveren aangezien de consumenten hun basisinkomen dan willen spenderen aan hun gloednieuwe producten
B) zodat er steeds X aantal mensen blijven zijn die het nieuwste van het nieuwste willen kopen, wat nét dat extraatje meer kost, en hen motiveert om een opleiding te volgen tot robot-bouwers en bedrijfsleiders, om dat extra zakgeld te verdienen waarmee ze dan toch die grotere auto en / of dat tropisch eiland kunnen kopen
C) zodat er Y aantal mensen zijn die het zich kunnen veroorloven meer risico te nemen om hun ambitieuze dromen na te jagen zonder de vrees van zonder inkomen en dus zonder bestaanszekerheid te vallen
D) en ja hoor, een minderheid zal de hele dag lui voor de televisie hangen en zijn / haar basisinkomen spenderen aan biertjes, maar die zetten zichzelf dan toch weer buitenspel en mogen in hun goedkope campers wonen in de luilekker-ghetto's terwijl de anderen in hun gezellige flatjes en villa's genieten van de extra vergaarde luxe en genieten van het leven

Als we dat niet doen, is het andere scenario een wereld met een klein groepje superrijken die alle robots bezit, en een gigantische groep mensen zonder inkomen die elkaar in een gezellig burgeroorloogje uitmoorden voor dat schaarse verse water en voedsel dat door de elite enkel verkocht wordt aan woekerprijzen.

Dus zet je 20ste eeuwse oubollige politieke gedachtegoed, links, of rechts, socialistisch of kapitalistisch, ff opzij en kijk hoe we best omgaan met zo'n toekomst.

Ow ja, en dan nog dit:
In de overgangsfase, wanneer we geleidelijk overstappen op zo'n basis inkomen, doe die grenzen natuurlijk DICHT. Je wil niet het land zijn dat net op de tipping point towards full automatisation plots tot een stilstand komt doordat miljoenen immigranten je economie plots beginnen leeg te zuigen. Om dan nog maar te zwijgen van het feit dat veel van die immigranten absoluut lak hebben aan technologische en wetenschappelijke vooruitgang in het Westen.
Het zou echt zonde zijn om 5 jaar vòòr de overgang naar de Singularity plots terug te vallen naar de middeleeuwen of één of andere burgeroorlog.

Seppe_C | 18-02-17 | 22:23 | + 32 -

Hij zal er wel linksom of rechtsom geld mee kunnen verdienen, of krijgen voor deze uitspraak. Groot geworden door mensen veel te dure, slechte en lekke software aan te smeren in monopolyconstructies. Nu verdient ie miljarden met medicijnenhandel en patenten.

cabbit | 18-02-17 | 22:07 | + 3 -

Socialist Paradise Rising! Iedereen krijgt bij geboorte een robot. Om te werken en inkomen te genereren voor de eigenaar. Die mag ook nog werken als ie dat wilt, maar dat hoeft niet. Had Chroetsjov toch nog gelijk alleen zat ie er 50 jaar naast.

Yeohan | 18-02-17 | 21:46 | + 6 -

betere oplossing:
1) gratis condooms voor Afrika.
2) stoppen met ontwikkelingshulp
3) nul immigratie
4) verbod op 2 negatieve religies: Islam en Linksche Kerk

FW Ta-183 Huckebein | 18-02-17 | 21:41 | + 31 -

Was het niet Keynes die stelde dat we in 2030 allemaal parttime zouden werken, omdat ons werk zou zijn overgenomen door machines, waardoor we tijd over hadden? We hebben uiteindelijk gewoon nieuwe banen verzonnen: management tussenlagen, controles, etc.

Beetje jammer dat een interessante economische theorie direct weer in de politieke links/rechts arena terecht komt. Slaat de discussie dood.

Oberon14 | 18-02-17 | 21:24 | + 21 -

Als ie iets niet wil vermoorden, wil hij het wel belasten. Typisch gedrag van een globalist.

Pimp my Voortuin | 18-02-17 | 21:03 | + 3 -

Een biljonair die het volk kent ??

duitse herder | 18-02-17 | 20:47 | + 3 -

Of een stukje uitkering inhouden en investeren in robotica. Levert meer op dan het kopen van 'kisten' pils en 'peuken' omdat dat 'het enigste' is dat 'ik' heb. En de rest van de samenleving is af van een bodemloze put, omdat er nu een uitkeringsinvesteringsfondsuitkering bestaat die men zelf (toegegeven: met enige dwang) creëert.

erkomenanderetijden | 18-02-17 | 20:27 | + -9 -

Ach, waarschijnlijk probeert Bill het hier op het gemiddelde amerikaans nivo van economisch begrip the brengen. Wat hij bedoeld is progressieve belasting op rendement behaald uit kapitaal, in welke vorm dan ook. Maar dat in de US of A zeggen leidt voornamelijk tot onbegrip en veroordeling, want aan de american dream (die niet bestaat) komen is jezelf uitschakelen.

F#ckingAwesome | 18-02-17 | 19:59 | + 16 -

Dat gaat niet lukken. Mijn keukenrobot kan mixen, hakken, snijden en kneden, maar geen belastingformulier invullen.

Nonkel Frituur | 18-02-17 | 19:59 | + 29 -

Geen wonder dat Bill met pensioen gegaan is, hij is blijkbaar dement geworden. De lijn tussen productie machine en robot is nauwelijks te trekken. Een vol-automatische spuitgiet machine, is dat een machine of is dat een robot? En zo zijn er een miljoen andere voorbeelden te noemen van hedendaagse 'robots'. Moeten die ook allemaal belast worden? Zo ja, dan ga ik voorspellen dat die machine daar heen verhuisd wordt waar geen 'robot'belasting wordt geheven....

ZwarteDag | 18-02-17 | 19:26 | + 4 -

Dit is het basisinkomen zoals het ooit bedoeld was, dus voordat links ermee aan de haal ging. Op zich geen gekke oplossing, maar wellicht iets voor in de toekomst.

subsidistan | 18-02-17 | 19:25 | + 21 -

Deze man is toch gek! Sorry!

Yoo2621 | 18-02-17 | 19:22 | + -15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken