Erfpachtplan Amsterdam is een zooitje

Gaat niet goedkomen
Gaat niet goedkomen
Als u niet in Amsterdam woont, dan heeft u misschien niet meegekregen dat een groot gedeelte van de mensen aldaar zich grote zorgen maakt over een nieuw fenomeen: de plannen rond de erfpacht. Mensen die een huis of ander vastgoed bezitten betalen de gemeente Amsterdam hiervoor een vergoeding: de erfpachtcanon. De gemeente is een soort huisbaas en de huizenbezitter moet huur betalen om daar te mogen wonen. Op dit moment geldt er in Amsterdam een voortdurende erfpacht. Die wordt weliswaar afgesloten voor onbepaalde tijd, maar iedere 50 of 75 jaar wordt er opnieuw gekeken naar de actuele grondwaarde waar de erfpachtkosten op aangepast kunnen worden. Nu komt de gemeente met het voorstel om die erfpacht eeuwigdurend af te kopen, waardoor de erfpachtkosten nog maar één keer vastgelegd worden. De reden die de gemeente daarvoor geeft is dat huizenbezitters en ondernemers meer zekerheid over hun erfpachtkosten krijgen. De marktwaarde heeft geen invloed meer op de kosten! Goed plan? Nee. Er is al heel lang heel veel kritiek op het voorstel en die gaat vooral over de kosten om de erfpacht af te kopen. In de sjieke buurten van de stad kan de canonverplichting met meer dan 2000% stijgen en eeuwigdurend afkopen voor €1 miljoen komt ook voor. Nu zullen velen weinig meelij op kunnen wekken voor mensen die in dergelijke plekken wonen of ondernemen, maar voor de middeninkomens die net rondkomen kan het ook ernstige gevolgen hebben. Als die iedere maand ineens bijvoorbeeld €500 meer moeten betalen, raken ze in de knel. Hetzelfde geldt (let je op Henk Krol?) voor de pensionado's zonder veel eigen vermogen.

Daarbij is afbetalen een stuk minder aantrekkelijk dan de canonbetaling die pas ingaat zodra een tijdvak van 50 of 75 afloopt. Hierdoor blijven veel huizenbezitters of ondernemers zitten waar ze zitten en zullen vooral toekomstige woningbezitters met extreme prijsstijgingen te maken krijgen. En dan is er nog de kortingsdeal van de gemeente voor snelle beslissers. Alleen in 2017 krijgen mensen die hun hun erpacht afbetalen een ‘tijdelijke korting’. Ook is er veel kritiek op de bepaling van de grondwaarde op basis van de WOZ-waarde, een vrij grove schatting die bedoeld is voor belastingheffingen en niet voor het bepalen van de waarde van een erfpachtpand. En daar komen we meteen op een ander kritiekpunt: het feit dat de gemeente de erfpacht echt ziet als een belasting en niet een rendement op een belegging. En zoals Robin Fransman (pdf) al eerder zei: een belegger kan nooit eisen dat hij geen verliezen lijdt.

erfpacht1.png


Rapport VEH
Dat was de achtergrond, nu naar een nieuw rapport van Vereniging Eigen Huis (VEH), dat onderzoeksbureau Rigo naar het Amsterdamse plan liet kijken (pdf). Daar wordt opnieuw geen spaan heel gelaten van het plan. Directeur Rob Mulder van VEH pleit er dan ook voor om het plan snel in de prullenbak te gooien. 'Verbijsterend hoe de gemeente haar erfpachters, die geen kant op kunnen, zulke hoge kosten durft te laten betalen.' Voor het rapport van Rigo/VEH is gekeken naar het zogenoemde 'Startdocument Eeuwigdurende Erfpacht', dat twee jaar geleden is opgesteld door de gemeente. Daarin staat dat het nieuwe erfpachtsysteem eerlijk en transparant zou moeten zijn en dat waardestijgingen voortaan aan burgers moeten toekomen. 'De dreiging met een verhoging voor wie niet overstapt kan gewoon van tafel. De woz-waarde 2014 is dan bepalend voor de eeuwigdurende toekomst. Dat is conform de belofte in het startdocument van het huidige college dat de toekomstige waardestijgingen (en -dalingen) voor de erfpachter zijn', aldus de onderzoekers. Daarnaast zijn er nog meer 'weeffouten' gesignaleerd. Die gaan we even langs.

erfpacht2.png

1. Woz-waarde maal twee
Om de hoogte van de afkoopsom te bepalen is de locatie belangrijk. De gemeente vermenigvuldigt de woz-waarde met een factor tussen de 15% tot wel 85% (ligt aan waar het pand staat) om tot de grondwaarde te komen. Die factor die de Buurt Straat Quote wordt genoemd bevat ook een locatiewaarde, waardoor de waarde van de locatie dus twee keer meetelt in de grondwaarde. Hierdoor worden de grondwaarden veel te hoog vastgesteld, aldus de VEH.

2. Investering in en om een pand gaan naar de gemeente
Als u een paar dakkapellen een grotere keuken aan uw huis heeft toegevoegd of andere aanpassingen aan uw huis heeft gedaan, dan profiteert de gemeente daarvan. Dat komt omdat de ’standaard opstalwaarde’ wordt afgetrokken van de woz-waarde. Hierdoor resulteren waardestijgingen van een woning in een hogere grondwaarde. 'Alle investeringen die door eigenaren zijn gedaan toerekenen aan de grond grenst aan diefstal', aldus Mulder.

3. Er bestaat geen regeling voor recente erfpachtcontracten
Erfpachters die sinds 2000 een nieuwe erfpachtperiode zijn ingegaan betalen al de volledige marktwaarde. Dat komt omdat sinds 2000 er al een systeem bestaat waar waarbij de marktwaarde van de grond de hoogte van de erfpacht bepaalt. Volgens het nieuwe voorstel moeten deze worden gecompenseerd, maar daarvan is geen sprake.

4. Lage compensatie erfpachters
Er bestaat zoiets als een compensatie voor erfpachters als ze de erfpacht afkopen. Dat komt omdat ze geen grondeigenaar zijn en er dus beperkingen opgelegd kunnen worden in het gebruik van de grond door -in dit geval- de gemeente Amsterdam. De 'depreciatiefactor' is door de gemeente bepaald op 10%, terwijl die voorheen en nu nog bij andere gemeenten op 40% was gewaardeerd. Volgens het rapport is 10% ook niet genoeg om de meetproblemen in WOZ-waarde te compenseren.

erfpacht3.png

Bovenstaande kritiekpunten moeten volgens de VEH van tafel. Voor het berekenen van de afkoopsom moet een geïndexeerde woz-waarde worden gebruikt met 2014 als basis. Terug naar de tekentafel dus, al is er ook een andere optie, zoals die eerder aangehaalde Robin Fransman al eens voorstelde: verhoging van de onroerendzaakbelasting. Al lijkt het er op dat Amsterdam gewoon niet zonder die inkomsten kan. En dat voor een systeem dat ooit in het leven is geroepen om woningnood en grondspeculatie tegen te gaan en de minderbedeelden betaalbaar te kunnen laten wonen. Dat bedoelen we dus. Een zooitje.
Reaguursels

Inloggen

Het verschil tussen de laagste WOZ (wij) en de hoogste (de buren) bedraagt EUR 45.000. Identieke woningen, mind you.
@Ruud Hazes56616330 | 04-02-17 | 10:25 |

Dat is wel vaker het geval, sterker nog, volstrekt normaal.
Hopelijk gebruiken de buren jullie WOZ-waarde om die van henzelf aan te vechten.
Wees niet bang: vanwege het beginsel voortvloeiende uit artikel 8:69 Awb kan dat nooit leiden tot een nadeliger WOZ-taxatie van jullie zelf. ;-)

EefjeWentelteefje | 04-02-17 | 21:35 | + 1 -

Niet alleen de Erfpacht is een zootje in Amsterdam !!!!

oter | 04-02-17 | 13:29 | + 0 -

duitse herder | 03-02-17 | 18:27 | + 2 -
Dat zijn uitkeringen door het UWV, niet door de gemeente.

Bruine Beer | 04-02-17 | 10:26 | + 0 -

Off topic, maar ook weer niet helemaal. Om de janboel bij de Gemeente Amsterdam nog even te onderstrepen het volgende voorbeeld: wij wonen in een straat met twaalf identieke rijtjeshuizen waarvoor vorige week de WOZ-bepaling in de bus viel. Het verschil tussen de laagste WOZ (wij) en de hoogste (de buren) bedraagt EUR 45.000. Identieke woningen, mind you.

Ruud Hazes56616330 | 04-02-17 | 10:25 | + 3 -

Ik wist dat dit ooit zou gebeuren, dus voor mij is dit geen verrassing. Daarom heb ik 'maar' een 2-kamer appt gekocht dat ik prima kan betalen in mijn eentje. Ik zal iets tussen de 20 en 25K moeten betalen om voor altijd van het gezeur af te zijn. Dat is te doen, zeker omdat de gemeente mijn appartement op de datum van de meting veel kleiner had ingeschat dan dat hij is. Ik betaal een deel uit het handje, en voor een deel doe ik extra hypotheek. En dan woon ik zorgeloos in de mooiste stad van het land, randje centrum. De enige plek waar een beschaafd mens zou willen wonen...

@Tobi | 03-02-17 | 16:48 | + 0 -
Iedereen in de Randstad is de sigaar met de huidige trend van verstedelijking. Als ik de kaartjes van de NRC mag geloven www.nrc.nl/nieuws/2017/01/12/het-gaat... is het tijdperk van de (blijkbaar) typisch Nederlandse groeikernen nl.wikipedia.org/wiki/Groeikern definitief voorbij en gaan we hetzelfde model krijgen zoals in de rest van de wereld met onbetaalbare binnensteden en voorsteden à la Almere.

Jostifiel | 03-02-17 | 21:54 | + 0 -

Amsterdam, Apple, Sylvana. De overeenkomst is dat er overal een A in zit en dat ik er een schijthekel aan heb :(

De finale eindbaas | 03-02-17 | 19:49 | + 1 -

Als je in Amsterdam woont, betaal je voor linkse hobbies: geld smijten.
Dure hobbies dus.

Raider Twix | 03-02-17 | 19:42 | + 5 -

Denk dat de VEH zeker een punt heeft voor wat betreft de constatering dat je als erfpachter rechtsom, linksom en achterlangs genaaid wordt door de gemeente Amsterdam.

De grondwaarde is volgens A'dam gerelateerd aan de WOZ waarde. Maar de WOZ waarde (door de gemeente vastgesteld) is sowieso al te hoog omdat het effect van erfpacht en de (naderende) erfpachtsverhoging daar niet in wordt verdisconteerd. Overigens is dat ook de schuld van de kopers, die zouden eigenlijk minder moeten betalen voor een huis op erfpachtgrond, in de praktijk werd daar de afgelopen jaren weinig rekening mee gehouden. En dat is weer een gevolg van de schaarste die er heerst op de huizenmarkt.

Als je eigen grond hebt gekocht maakt het voor de grondprijs niet uit of je er een, twee, drie of vier verdiepingen op hebt staan. De grond blijft even duur. Voor erfpachtgrond geldt dat niet. Iedere appartementseigenaar betaalt het hele oppervlak aan grond waarop het appartementsgebouw staat. Als ik, en de boven en benedenburen de erfpacht voor onze woningen zouden afkopen, voor stel €35000 euro, dan ontvangt de gemeente dat dus maal 4, ofwel €140.000 euro, voor een perceel van 80m2. Daar kan je elders, bij een gemiddelde prijs van bouwgrond van €390 euro, een perceel van 1750 vierkante meter voor kopen. Dit om de prijzen die ze vragen in perspectief te zetten. En dan nog wordt de grond niet van ons. Maar erfpacht is voor de gemeente een te belangrijke bron van inkomsten om af te schaffen. Zeker met geldverslindende projecten als de Noord-Zuid lijn, waar hier voor de deur al zo'n 15 jaar (!) aan gewerkt wordt.

Dit scheef de gemeente over de begroting voor 2016:

"Amsterdam is een mooie, dynamische en diverse stad. Het college van B en W blijft zich komend jaar ervoor inzetten dat het een plek is waar iedereen mee kan doen, ook mensen met een kleine portemonnee of een afstand tot de arbeidsmarkt. Er gebeurt veel, en steeds meer mensen kiezen ervoor om in de hoofdstad te wonen, te werken en hun vrije tijd te besteden. Het College wil de balans bewaren. In de begroting voor 2016 trekt het daarom geld uit om het leven goedkoper te maken voor Amsterdammers, om te werken aan een schonere stad en om de drukte in goede banen te leiden. Het op orde brengen van de stadsfinanciën gaat door, stapje voor stapje. De stadsbegroting voor 2016 bedraagt in totaal 6,4 miljard euro."

Waar dat geld voor "mensen met een kleine portemonnee of een afstand tot de arbeidsmarkt" vandaan kan komen lijkt me duidelijk: van de huizenbezitters. Maar het is een beetje een misverstand dat mensen met een eigen huis zo rijk zouden zijn dat je er onbeperkt van kan plukken.

Ik hoop dat de kritiek van de VEH door de gemeente ter harte wordt genomen, maar ik vrees het ergste.

Andreas B. | 03-02-17 | 19:07 | + 3 -

In de volksmond betekent eeuwigdurend wel "voor altijd", maar in legale documenten volgens mij niet hoor... Dan betekent het gewoon "voor de duur van een eeuw", oftewel honderd jaar.

Dus Amsterdam wenst nu even de hoofdprijs te vangen, en over honderd jaar zijn de mensen die dachten "voor altijd" te hebben afgekocht weer lekker de klos.

Opslag Medium | 03-02-17 | 18:49 | + 5 -

Tja... hoe bedoel je ... geldtekort.

Er worden op grote schaal uitkeringen verstrekt aan mensen die bij de
gemeente onbekend zijn. Alleen al in Amsterdam gaat het om meer dan 30.000
uitkeringstrekkers die helemaal niet staan ingeschreven.

groups.google.com/forum/#!topic/nl.po...

duitse herder | 03-02-17 | 18:27 | + 5 -

@James Lastig | 03-02-17 | 15:29 |

In Amsterdam staan vrijwel alle huizen op erfpacht. Zoveel keuze is er niet. Zoals het nu is, is er haast geen verschil in prijs tussen een huis op eigen grond en een huis op erfpacht. Mijn erfpacht is afgekocht tot 2043. Volgens de proefberekening zou ik maximaal zo'n € 35.000 kwijt zijn om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. Ik hink op twee gedachten: enerzijds koop je dan iets abstracts wat geen woongenot oplevert, maar alleen je lasten verhoogt. Bovendien zijn de consequenties niet te overzien. Wellicht is het dom om het af te kopen, wellicht blijk je later spekkoper te zijn.
Anderzijds ben ik iemand die dit soort dingen graag gelijk regelt. Ook al kost het geld. Heel vervelend, maar zo ben ik nu eenmaal, anders word ik daar alleen maar onrustig van. Dat is een heel emotioneel argument, vaak geven die echter toch de doorslag.

Tarak | 03-02-17 | 18:14 | + 10 -

@CaesarSalad | 03-02-17 | 17:02 |
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec...

Zoals ik het begrijp: maandelijkse canon is aftrekbaar, afkoopsom niet, maar als je voor dat laatste een lening afsluit, dan is de rente over die lening om de afkoopsom te financieren, (meestal) weer wel.

EefjeWentelteefje | 03-02-17 | 17:09 | + 3 -

@Uw verz advs | 03-02-17 | 16:56
Zou mooi zijn maar denk het niet.
Erpacht afkopen en direct allerlei toeslagen aanvragen. Inkomen aanvullen tot bijstandsniveau, fantastisch!
Met een aftrekpost van 60k duikt je belastbaar inkomen mooi omlaag en kom je in aanmerking voor all het moois dat onze verzorgingsstaat te bieden heeft.

CaesarSalad | 03-02-17 | 17:02 | + 0 -

Ik wens niet te leven in een durp waarvan het college van B&Ws het verschil tussen mijn en dijn niet weet weet te duiden.
Ik heb, net als vrijwel alle NLlers, te maken met hoge belastingen maar erfpacht is wel zo'n beetje de grofste soort diefstal als het op woonlasten aankomt

loze stijl | 03-02-17 | 17:01 | + 6 -

De overheid zou eens moeten kijken hoe ze hun uitgaven kunnen beperken in plaats van al hun energie en creativiteit te spenderen aan het zo veel mogelijk geld uit de zakken van de burgers harken. Begin eens met het snijden in het ambtenarenbestand, daar valt heel veel winst te halen.

Sans Comique | 03-02-17 | 16:59 | + 11 -

Dacht dat pacht gelijk hypo rente aftrekbaar is, als dat zo is , is de afkoopsom dan ook aftrekbaar.

Uw verz advs | 03-02-17 | 16:56 | + -2 -

Er zijn plenty mensen, een aanzienlijk deel van de 020 inheemse medemensen,
die met destijds wat geld een huisje of appartement hebben aangekocht,
zoals men dat ook buiten het hoofdstedelijke doet, normaalste zaak van de wereld
Nix miljonairs, ook geen centrum-bewonerts, geen grachtenpand, een normaal acceptabel onderkomen
Het gros van die mensen schrikt zich de pleuritis bij deze gemeentelijke plannen,
vooral omdat het het een enorme stijging vd kosten betekent, en dat geld hebben ze niet op een vette bankrekening staan
Het zou zomaar ook buiten 020 kunnen gebeuren, doet het niet, maar kan iedereen overkomen,
en dan ben je goed de spreekwoordelijke sigaar, simple as that
Dus houdt svp op met dat eeuwige anti-020 gemekker, we weten het wel dat die gier- & buitenlucht van jullie een veul beter bouquet hebben dan onze 020 plonk, echt waar

Tobi | 03-02-17 | 16:48 | + 0 -

@Osdorpertje

Supergoedkoop niet maar toen ik drie jaar geleden wat ging kopen in Amsterdam was mijn berekening dat huizen op erfpacht gemiddeld 40 procent goedkoper zouden moeten zijn dan huizen op eigen grond. Er zat echter bijna geen verschil in en dus heb ik bewust gekozen voor een huis met eigen grond (en nog veel ook ;) )

Opalleseenantwoord | 03-02-17 | 16:30 | + 7 -

@Bytemaster | 03-02-17 | 16:06 |
Dat is uiteraard zeer pijnlijk, maar toch, juist de reden waarom veel potentiële kopers dergelijke panden ofwel helemaal vermijden, ofwel proberen voor een lagere prijs op de kop te tikken. Want erfpacht houdt hoe-dan-ook in dat het onzeker is of, en hoeveel, je wellicht in de toekomst zal moeten bijschokken.
Wie z'n huiswerk (fraaie term overigens in dit verband) goed gedaan heeft, moet hiervan op de hoogte zijn geweest.

EefjeWentelteefje | 03-02-17 | 16:27 | + 5 -

@Opalleseenantwoord | 03-02-17 | 15:35 | + 2 -
Als ik uw beredenering zou volgen dan zouden de koopwoningen in Amsterdam super goedkoop moeten zijn. En dat zijn ze niet.

Osdorpertje | 03-02-17 | 16:21 | + 4 -

Erfpacht was ooit bedoeld om de grondprijs uit de koopsom te laten zodat er betaalbaar gebouwd en dus gewoond kon worden. Een ieder die op gehuurde grond een huis koopt wist dat overigens wel van te voren. De discussie zal meer gaan over de termijn van de afkoop: voor altijd of in porties. Je wordt trouwens als 'verse' huizenbezitter met een speculatiedoel wel flink beroofd door de gemeente Amsterdam. Wilde je verhuren aan toeristen (AirBnB), de mag nu nog maar max 60 dagen en svp toeristenbelasting betalen. En nu kan zo'n erfpachtbepaling er weer voor zorgen dat je huis toch onder water komt. Ik ga er n.l. vanuit dat die grondafkoop niet volledig terugkomt in de Amsterdamse huizenprijzen. Wel gedeeltelijk zodat de gemeente ook haar WOZ-factuur weer kan verhogen...

Het beste advies in deze? Nooit in Amsterdam gaan wonen!

SansUnique | 03-02-17 | 16:21 | + 12 -

Het is een giller. Heb zelf een pandje op erfpacht daar. Loopt tot 2039, voor 196 euro pj. Heb de check gedaan, mag ik het afkopen voor indicatief (want er is nog steeds geen officieël bedrag) 29-36K. Zijn niet goed wijs daar. Over 22 jaar kijken we wel eens hoe het heeft uitgepakt.
Erger nog vind ik de epische geldwegpisserij die gaat ontstaan wanneer Amsterdam opeens, eenmalig, honderden miljoenen in de schoot geworpen krijgt. Ik gok zomaar op een parlementaire enquete inzake deze materie ergens rond 2025.

orca | 03-02-17 | 16:15 | + 4 -

@waskuup 15:50: Engeland kent ook "freehold". Het land is in theorie nog steeds van de Kroon, en is vergelijkbaar met eeuwigdurend afgekochte erfpacht, d.w.z. eigendom van gebruiksrecht van de grond, maar in de praktijk komt het neer op eigendom van de grond zelf.

Muxje | 03-02-17 | 16:06 | + 1 -

@Opalleseenantwoord | 03-02-17 | 15:33
.
Het gaat er ook niet om dat iedereen er gratis gebruik van wil maken maar dat met het nieuwe systeem de bijdrage voor de erfpacht voor modale gezinnen met enkele duizenden procenten stijgt, bijv. van 25 Euro per maand naar 700 Euro per maand.

Bytemaster | 03-02-17 | 16:06 | + 2 -

Inkomsten uit de toekomst naar nu halen, is het nieuwe zwart.
Nu €20.000 aftikken om een erfpacht die tot 2050 is afgekocht eeuwigdurend te maken.
Dat betekend dat de wethouder nu de gebraden haan kan uithangen met die extra 20k budget terwijl zijn opvolger 40k (ex. indexatie enz.) tekort komt in 2050.
Als mensen nu massaal eeuwigdurend afkopen zal de gemeentebegroting mee stijgen, gevonden geld geeft makkelijk uit. Wanneer dan over 20 jaar de erfpachtinkomsten opdrogen blijft de gemeente zitten met een dubbel zo groot gat in de begroting. We weten allemaal hoe ze dat gaan oplossen; belastingverhoging.

CaesarSalad | 03-02-17 | 16:05 | + 32 -

@rotonplof 15:30: Toch kan het interessant zijn als je gemeente een redelijke prijs vraagt, zeker op het moment dat je je huis weer gaat verkopen. Kopers zien veel liever een afgekochte erfpacht in plaats van een maandelijks bedrag, en als de erfpacht tegen de einddatum aanloopt zien veel kopers er maar helemaal vanaf: te veel onzekerheid. En op de afkoop krijg je soms een goede deal. Mijn vrouw heeft nog niet eens zo lang geleden (in de eurotijd) de erfpacht afgekocht voor €15.000 of zo. Eeuwigdurend. Dat bedrag verdien je gemakkelijk terug bij de verkoop.

Muxje | 03-02-17 | 15:51 | + 2 -

In heel Engeland heeft ieder gebouw en woning dit.. Dit heet lease.. En ook daar gaat het voor 75, 100 of 250 jaar. En hoe meer lease termijn op zit hoe hoger de verkoop prijs. Woningen met een lease periode van nog een paar jaar zijn goedkoper. Dat is al 200 jaar zo en niemand die er over klaagt.

waskuup | 03-02-17 | 15:50 | + 2 -

Op basis van de WOZ waarde zie ik niet werken. Als je het niet eens bent met de pacht verhoging moet je de grond weer kaal aan de gemeente terug geven. Wat is de WOZ waarde van een woning die de eigenaar binnen een paar jaar (op eigen kosten!) moet afbreken? die waarde kon wel eens negatief zijn. En dat dan keer twee....

W_F | 03-02-17 | 15:49 | + 4 -

Wat een gezeur. Ik heb net een nieuwbouw huis gekocht in Amsterdam, op eigen grond. De grond moest ik apart betalen, het was ongeveer 50% van het totaal. Die lobbyclub wil gewoon een cadeautje van de gemeente, ze hebben een lekker goedkoop (en waarschijnlijk te groot) huis gekocht en willen nu de grond voor een prikkie erbij hebben.

Een erfpachtcanon die 2000% stijgt is 50 jaar geleden vastgesteld, zonder indexatie. Die mensen hebben dus jarenlang veel te weinig betaald, en dat wordt in een nieuwe termijn gecorrigeerd.

De gemeente geeft een extra korting zodat ze nu geld in kas hebben, te kostte van een toekomstige inkomstenstroom. Hoe dat in de toekomst opgelost moet worden, zien ze dan wel weer.

Oblomov19 | 03-02-17 | 15:37 | + 12 -

Daarnaast zijn de huizen de de erfpacht goedkoper en het geld dat mensen daardoor niet aan de bank betalen kan nu naar de gemeenschap. Dat was en is het idee van erfpacht.

Opalleseenantwoord | 03-02-17 | 15:35 | + 1 -

Ik wordt erg moe van dat gezeur.

Je gebruikt iets en dat moet door iemand betaald worden. Sorry ook hier geen free lunch. De waarde van de grond is heel simpel te bepalen, vergelijk de m2 prijs van Amsterdam met Denemarken. Verschil is grondwaarde, niets meer of minder.

In Amsterdam-zuid staan villa's waar 300 euro per jaar aan erfpacht wordt betaald. Echt iedereen en zijn moeder zag aankomen dat dat ging veranderen. Een huis kopen is een serieuze aangelegenheid en zaken als erfpacht hoor je daarin mee te nemen.

Opalleseenantwoord | 03-02-17 | 15:33 | + 19 -

Een jaarlijkse erfpacht canon is aftrekbaar van de belastingen, terwijl een afkoopsom voor eeuwigdurend? (zolang het huis er staat bedoelen ze) is weer niet aftrekbaar van de belastingen De enige die er beter van wordt is de gemeente niemand anders.

protonplof | 03-02-17 | 15:30 | + 6 -

Je moet toch goed geschift zijn om een huis te kopen of bouwen op grond die niet van jezelf is.

James Lastig | 03-02-17 | 15:29 | + 29 -

@Prof. Pim Pam Pet | 03-02-17 | 15:07
.
Nee hoor, mensen die in een eenvoudig rijtjeshuis wonen, mogen ineens 700 Euro extra per maand aftikken. Dat gaat om modaal verdienende gezinnen. Slaat helemaal nergens op. Typisch weer een overheid die denkt dat de mensen er voor de overheid zijn i.p.v. de overheid voor de mensen.

Bytemaster | 03-02-17 | 15:27 | + 11 -

Toen ik ooit voor het eerst op huizenjacht ging (niet in Amsterdam, maar ook Utrecht kent erfpacht) was het eerste selectiecriterium: géén erfpacht. Ook niet "eeuwigdurend afgekocht".

EefjeWentelteefje | 03-02-17 | 15:23 | + 41 -

Kort samengevat : een soort hipsterbelasting dus..... prima plan.
Prof. Pim Pam Pet | 03-02-17 | 15:07 |
Want hipsters ( jongeren tot zo'n jaar of 30) zijn de hoofdmoot van mensen met een koophuis in mokum?

Momax | 03-02-17 | 15:18 | + 24 -

Geen medelijden mee. Als je recent gekocht hebt dan was je vooraf op de hoogte van de plannen. Als je al langer een huis hebt dan is je huis al verdubbeld in waarde. Als je de erfpacht niet kunt betalen dan kun je de overwaarde van je huis verzilveren en in een minder linkse gemeente wonen. In Amsterdam betaal je nu eenmaal voor de linkse hobbies. Ieder volk krijgt de leiders die het verdient.

Accepteren of verhuizen, of denk ik er nu te makkelijk over?

argumentumadpopulum | 03-02-17 | 15:14 | + 8 -

Kort samengevat : een soort hipsterbelasting dus..... prima plan.

Prof. Pim Pam Pet | 03-02-17 | 15:07 | + -15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken