Pensioenfondsen doen het altijd goed

Verkoop je gewoon de boot
Verkoop je gewoon de boot
Niks zo onbelangrijk als de dekkingsgraad van onze pensioenfondsen. Mocht immers de dekkingsgraad te laag uitvallen, dan past men gewoon de rekenregels aan. Dat is in het verleden meerdere malen gebeurd. Deze keer hoefde staatssecretaris Klijnsma net niet in actie te komen, want u weet dat de pensioenfondsen op het nippertje aan de goeie kant van de streep uitkwamen. Dat wil zeggen, ze staan er ultimo 2016 niet zo slecht voor dat er massaal gekort moet gaan worden op de pensioenuitkeringen. Desalniettemin kijken we toch nog even naar de nieuwste cijfers van De Nederlandsche Bank. De dekkingsgraad steeg en daalde in het laatste kwartaal van 2016. Het onderstaande plaatje toont in het rood de actuele dekkingsgraad en in het blauw de beleidsdekkingsgraad. De actuele stijgt als een dolle als gevolg van de oplopende rente. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden weer, dus die kabbelt achter de feiten aan:

dekkingsgraad

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van alle fondsen kwam uit op 97,5%. Dat is te laag. Minimaal moet de dekkingsgraad op ongeveer 105% staan, om echt gezond te zijn ongeveer 120%. De actuele dekkingsgraad steeg in het laatste kwartaal met 5,3%-punt naar 102,1%. Die staat nu weer net zo hoog als eind 2015. Sluiten we af met cijfers, want die zijn feitenvrij. De beleggingen van de fondsen staan op €1.272 miljard, dat is iets meer dan de pensioenverplichtingen van €1.237 miljard (logisch want actuele dekkingsgraad > 100%). Voor het overige zijn 3,8 miljoen werknemers aangesloten bij pensioenfondsen met grotere en minder grote financiële problemen.

dekkingsgraad

Ter adstructie nog een stukje uit het persbericht van ambtenarenpensioefonds ABP van vorige week. Bij het ABP bedroeg de contante waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen eind december €395 miljard. De bezittingen van ABP bedroegen eind 2016 €382 miljard. Het ABP wist als gevolg van de oplopende rente in het laatste kwartaal nauwelijks rendement op de beleggingsportefeuille te maken (0,4%). Dat deerde weinig, want als gevolg van de oplopende rente daalde de contante waarde van de pensioenverplichting van het ABP in de laatste drie maanden met €24 miljard. Daarmee verbeterde de dekkingsgraad van ABP van 90,7% naar 96,6% in één kwartaal.

Hier nog wat gratis links voor iedereen. Naar de cijfers van DNB hier en het ABP hier en meer uitleg over rekenrente en dekkingsgraden dan weer daar en daar,Reaguursels

Inloggen

Ja, tabel 8.8 per 31-1-17 ziet er goed uit.

squadra | 01-02-17 | 19:36 | + -2 -

De Japanse rente staat sinds 1996 beneden de 2%. Dus bij een hogere rente bij die astronomische staatsschulden, krimpende (werkende) bevolking, meer gepensioneerden en andere niet-werkenden, meer lagere lonen, gaat dat nog een hele heis worden om dat allemaal terug te betalen.
Hoge rente = EU bankroet. Gaat beide niet gebeuren.

Raider Twix | 01-02-17 | 19:14 | + 2 -

En wie garandeert de koopkracht vd eypo...?

Er wordt nu al niet meer geindexeerd, dus dat gaat als 'normaal' gezien worden.

Draghi nog een paar decennia 60..80 miljard/mnd laten printen en... U koopt met wat geluk nog een ijsje voor uw pensioen. Als ijsjes halal zijn tenminste, dat is.

Poekieman | 01-02-17 | 13:04 | + 8 -

Het blijft keutelen met ons pensioenstelsel. M.i. neigt het naar een kaartenhuis en het is vette handel voor beheerders, adviseurs, bestuurderen, directies, etc. En pensioenen ondergebracht bij verzekeraars is helemaal big business: goed voor een mooie omzet en winstcijfers. Gelden wprden ondergebracht in huisfondsen waarop geen toezicht is. Wel dan weet u het wel.... En de verplicht aangeslotenen van betalen, betalen en nog eens betalen. Komt er nog bij dat diverse verzekeraars heel creatief omgaan met het fiscaal voordeel nl. die stoppen ze in hun eigen zak. Kortom, ik voorspel dat er een nieuw schandaal het licht gaat zien "Graaipensioenen". Wat leven wij toch in een mooi land!

Frits1888 | 01-02-17 | 12:51 | + 6 -

CoffeePatch | 01-02-17 | 11:29

Dat is blijkens de gegevens di je opgooit een toename van meer dan 100 % in 8 jaar inclusief gedane uitkeringen in die periode. De bevolking is, in het kader van betaalbaarheid, in die tijd zeker niet met 100 % toegenomen. Pensioenen naar middelloon, langer doorwerken, toename van pensioenpotten maar geld voor de gerechtigde is er niet. Je hoeft de realitiet slechts te larderen met wat pennestreken en je kunt mensen heel veel geld (lees: inspanningsverplichtingen) afnemen en ze daar bijna niets voor terug geven.

netniet | 01-02-17 | 12:21 | + 3 -

Kortom kleine variaties in de rentestand van nu hebben een groot effect op de dekkingsgraad en bepalen of de pensioenpremies wel of niet worden verhoogd, er al dan niet wordt geïndexeerd.
Het ABP maakte een rendement van 9,5% over 2016. De bezittingen van ABP bedroegen eind 2016 € 382 miljard in 2008 was dat € 173 miljard.

CoffeePatch | 01-02-17 | 11:29 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken