Sociale huurders straks alleen nog in kleine huizen

Idee
Idee
Het is misschien wel het grootste probleem op de Nederlandse huizenmarkt: het tekort aan huurwoningen in het middensegment. Dit gaat voor het grootste deel over huurwoningen die boven de liberalisatiegrens van €710,68 vallen. Voor dit tekort worden vaak twee oplossingen aangedragen. 1) Bouw meer woningen in dit segment 2) verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers. Volgens de ambtenaren van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn deze maatregelen niet genoeg om aan de toenemende vraag, onder meer het gevolg van strengere hypotheeknormen, te voldoen. Dus komt het PBL in zijn 'verkenning' (pdf) met twee aanvullende oplossingen 'denkrichtingen' die het middensegmentwoningtekort des doods moeten oplossen. De ene is het beschikbaar maken van huidige corporatiewoningen voor het middensegment. Weliswaar wordt de voorraad sociale huurwoningen (zo'n 2,3 miljoen) kleiner, maar de groep die zo'n woning nodig heeft is nog kleiner. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun woningen te verdelen in DEAB-woningen (DEAB=diensten van algemeen economisch belang) en niet-DEAB woningen. Onder de €710,68 is het een sociale huurwoning (=DEAB) en daarboven niet-DEAB. De huurprijs voor sociale huurwoningen wordt weer bepaald aan de hand van woningwaarderingsstelsel. Men kijkt naar uiteenlopende zaken als oppervlakte, ligging, lengte aanrechtblad. Boven de liberalisatiegrens geldt deze puntentelling niet en mag een verhuurder vragen 'wat de gek ervoor geeft'. Met als resultaat dat woningen nogal eens ten onrechte worden geliberaliseerd. Afijn, het PBL suggereert om de onderverdeling DEAB/niet-DEAB op woningkwaliteit in te delen, in plaats van op huurprijs.

Kwaliteit woningvoorraad
Nu lijkt dat op het eerste oog geen grootscheepse vernieuwing. De huurprijs (en daarmee de DEAB-classificatie) wordt immers bepaald op het puntenstelsel. Maar woningcorporaties hebben volgens het PBL-rapport de neiging om niet de volledige huurprijs te vragen. 'Gemiddeld vragen corporaties 72 procent van de maximale huurprijs die zij mogen vragen volgens het woningwaarderingsstelsel; voor nieuwe huurders ligt dit gemiddeld iets hoger, op 81 procent'. Bovendien, zo vindt PBL, bezitten Nederlandse corporaties veel woningen die in het middensegment geëxploiteerd kunnen worden. Door de woningvoorraad verplicht op kwaliteit te labelen zouden veel sociale huurwoningen (DEAB) in het middensegment terecht komen. Dit betekent niet dat niet-DEAB woningen voor een prijs boven de liberaliseringsgrens moeten worden aangeboden. Kortom, het kunnen goedkope huurwoningen blijven.

kwaliteitwoningen.png

Wel is dit alternatief onaantrekkelijk voor woningcorporaties. Zij ontvangen immers alleen staatssteun voor DEAB-woningen. Hierdoor, zo redeneert PBL, zouden corporaties een prikkel hebben om de woningen in het middensegment aan te bieden. Betaalbaarheidsproblemen voor de primaire doelgroep (lees sociale huurders wiens woning in de duurdere categorie komt te vallen) moeten in 'belangrijke mate' worden opgevangen door de huurderstoeslag. Gevolg van dit alles is wel dat er voor sociale huurders op termijn kleinere (zegt PBL) en minder goede woningen (vermoeden wij) overblijven. Volgens het Planbureau is dit echter geen probleem, omdat 57% van de sociale huurders alleenstaand is en die kunnen best wat kleiner wonen.

Juridische scheiding
Verder opperen de ambtenaren in 'denkrichting 4' om de woningen niet alleen administratief, maar ook juridisch te scheiden. Dit betekent, kort door de bocht, dat de niet-DEAB woningen door de corporatie in een aparte entiteit worden gezet. Corporaties zouden aandelen in deze ondernemingen kunnen verkopen aan private beleggers. Het geld dat hiermee vrijkomt kan men investeren in Maserati's en derivaten nieuwbouw en verduurzaming. In het kader van 'level playing field' moeten deze ondernemingen wel marktconforme prijzen rekenen. Wel zo eerlijk. Wel zal bij toenemende participatie door eindbeleggers de toegankelijkheid van het nieuwe middensegment gaan lijken op het reeds bestaande middensegment, met bijbehorende risicoselectie', aldus PBL. Vertaling: beleggers willen hogere rendementen en daardoor zullen de huurprijzen omhooggaan. Hierdoor komen de huurprijzen mogelijk niet uit tussen de €700 en €1000 waar een behoefte aan is, maar doen ze lekker mee met het huidige aanbod van vrije sectorwoningen.

Gelukkig weet PBL ook hoe je dit risico kan indammen. 'Om dit te voorkomen, kan de verkoop van aandelen worden beperkt tot een minderheidsbelang voor derden, of kunnen aandelen worden gecertificeerd, zodat corporaties zeggenschap kunnen blijven uitoefenen ook wanneer zij niet langer de meerderheid van de aandelen bezitten.' Het lijkt ons niet dat beleggers op deze constructie zitten te wachten. Ach, het zijn nog slechts denkrichtingen. Dat is nog ver weg van beleid. Maar mocht het zover komen dan hebben we 1 tip voor alleenstaande sociale huurders in een eengezinswoning. Blijf zitten, waar je zit. Anders eindig je op een klein tochtig zoldertje.

Reaguursels

Inloggen

@Dr. Vigilante | 24-01-17 | 19:06
Kwestie van perceptie. Met modaal min een euro kwalificeer je nog steeds voor "sociaal" en de daarbij behorende regels. Waaronder dat je als alleenstaande nooit een woning met meer de drie kamers mag betrekken en dus in de regel in een flatje terecht komt die zelden groter zal zijn dan tachtig vierkante meter. Twee keer modaal houdt vervolgens niet in dat je ook twee keer zoveel te besteden hebt. Waarschijnlijk is met zo'n inkomen je woonbudget volgens NIBUD niet veel meer dan anderhalf keer wat iemand met modaal te besteden heeft. En dan voor dat beetje meergeld veel meer woning en een flinke lap grond erbij? Zit er ook nog een garage bij? Dat is een nogal hooggespannen verwachting voor deze "markt".

Pierre Tombal | 24-01-17 | 20:10 | + 0 -

Ik vind het woningmarktbeleid in Nederland knap waardeloos. Met een 2x modaal salaris behoor je in een mooi vrijstaand huis met tuin te kunnen wonen, maar op de plaatsen waar de banen zijn kan dat helemaal niet (want landbouw, al daar niet bestaande uit eindeloze glazen vlaktes).

Dr. Vigilante | 24-01-17 | 19:06 | + 1 -

@js58 | 24-01-17 | 06:06
Het onderwerp is huurhuizen. En ik zeg niet dat scheefhuren erg is. Niet in die woorden in ieder geval. Voor de scheefhuurder zelf is het een prachtige deal. Veel huis voor weinig geld. Als je echter een beetje afstand neemt van het individu is de eerste constatering die je dan kan maken dat deze situatie niet voldoet aan het volkshuisvestingsbeleid. De politiek maakt keuzes en dat sluit niet altijd even goed aan op de wens van individuele leden van de bevolking (in het geval van Rutte eigenlijk nooit). Enerzijds is het natuurlijk belachelijk dat de overheid er op aanstuurt dat mensen met hogere inkomens meer uitgeven aan wonen, maar je kan het ook van de andere kant bekijken: mensen met lagere inkomens kunnen die keuze helemaal niet maken. Hun alternatief voor een goedkope woning is dakloos zijn.

Als het staatje me goed bijstaat heeft ongeveer 30% van de Nederlandse huishouden niet de mogelijkheid om goedkoper te wonen. Niet omdat ze allemaal op het minimum zitten, maar omdat de overheid hun woonlasten reguleert door ze meer of minder huurtoeslag te geven. Dat is niet de meerderheid, maar dat zijn ze dankzij ons politieke stelsel in de Kamer meestal wel. En dan mag veel van wat er geroepen wordt misschien afgunstig gejank zijn, ergens hebben ze toch wel een punt.

Pierre Tombal | 24-01-17 | 10:35 | + 0 -

@Sans Comique | 23-01-17 | 14:16 |
Met punt 2 volledig eensch.
Zodra je ergens in een artikel leest dat er een project ontwikkelaar en/of vastgoedbelegger bij betrokken raakt dan weet je: de kosten voor de huurder gaan als een raket omhoog.
Overigens zijn de gemeenten ook net zo hard schuldig met de hoge prijzen van grond met bouwbestemming..

loze stijl | 24-01-17 | 10:03 | + 2 -

Al jaren groeit de bevolking alleen nog maar vanwege de immigratie. Al vanaf de oorlog hebben we woningnood en zijn we maar aan het bijbouwen en bijbouwen. Zeker in de Randstad wordt alles in beangstigend tempo volgeplempt. Wat klopt er hier niet??

JP1973 | 24-01-17 | 09:04 | + 5 -

Pierre Tombal | 23-01-17 | 17:00

Als scheefhuren erg is, is scheeflenen en niet een marktconforme rente nog slechter. Daar hoor ik u niet over. Een marktconforme rente voor de riskante hypotheekleningen is circa 5-6%. Dit rentepercentage moet zo hoog zijn omdat de bank hiermee zelf voorzieningen kan aanleggen als het massaal moet afboeken. Ik wijs erop dat de schulden stijgen maar de nettto-inkomsten na aftrek vaste lasten alleen verder zullen dalen. Het is allang niet meer bon ton om de belastingbetaler op te laten draaien voor banken die dreigen om te vallen. Ook de NHG-constructie is een enorm risico omdat daar een staatshedgefund van is gemaakt met een enorme slechte kapitalisatiegraad.

js58 | 24-01-17 | 06:06 | + 0 -

Helder Groentje | 23-01-17 | 14:18 | + -25 -
Het lijkt zo romantisch om te wonen in een "tiny house". Dat kan prima als je vrijgezel bent, maar als je samen woont is zo'n tiny house het begin van het einde van je relatie.

Admiraal Balthasar | 24-01-17 | 02:08 | + 1 -

@WatZalIkErvanZeggen | 23-01-17 | 17:21 | + -3 -.
Vergeet dan niet een OV-verbinding (hufter-proof, dus een raamloze tram of metro met alleen staplaatsen wat mij betreft) erbij aan te leggen en goede fietsvoorzieningen. Dit omdat ze anders te autoafhankelijk worden, waardoor er meer belasting betaald moet worden aan zaken zoals brandstofkosten, infrastructuur en zorgpremies. (Misschien een goed idee dat je met een sociale huurwoning als voorwaarde de eigen auto moet inleveren en dat je er een speed-pedelec voor de kostwinner en normale tweedehandse fietsen voor terugkrijgt.)

Bouw deze grijze Sovjetflats als het kan een beetje in de buurt van een industrieterrein waar een kringloopwinkel en voedselbank te vinden zijn. Bij de flats een basisschool en een gebouw met tuig-proof inrichting (betonnen bankjes en tafels is een goed idee) waar gratis wifi is, zodat ze hun overheidszaken daar kunnen regelen. Moskee, belwinkel en café kunnen ze zelf wel regelen. Ziezo, een tuigdorp met voldoende voorzieningen om geen last van de samenleving te zijn.

Een andere mogelijkheid is om huurrechten af te zwakken. Dat betekent dus het concept van de sociale huurwoning afschaffen met z'n bijbehorende subsidies en in plaats daarvan anti-kraak de standaard te maken. Speculanten blij, omdat ze geen permanente bewoning hebben van hun pand, zodat ie makkelijker is door te verkopen, de anti-kraker wordt gedwongen voorzichtig te zijn met het pand, omdat ie anders op straat kan gaan wonen. Speculanten worden tegelijkertijd beter belet dat zij hun panden niet laten verkrotten. Anti-kraken lijkt me geen pretje en zo komt er draagvlak om een (private non-profit) woningbond op te richten (hopelijk niet door de kerk of moskee), die net zo gedreven is als de Voedselbank, die zich daadwerkelijk in gaat zetten voor fatsoenlijke en betaalbare koopwoningen voor de onderklasse. Zo wordt de woningnood ook een stuk minder.

Jostifiel | 24-01-17 | 00:58 | + -2 -

@ zbb | 23-01-17 | 21:50
Precies mijn punt, duitse herder publiceert al maanden hetzelfde tabelletje van immigratie, maar "vergeet" het migratiestukje. Lees anders mijn linkje uit 21:03. CBS cijfers, hetzelfde als die van duitse herder maar dan gecorrigeerd voor migratie.

* Il Principe * | 23-01-17 | 22:45 | + 0 -

@* Il Principe * | 23-01-17 | 19:39 |
Dat soort interpretaties is grote onzin en hoort in een serieuze discussie niet thuis. Dat staat op hetzelfde niveau als het aantal Syriërs te nemen, die het laatste jaar binnengekomen zijn en dat getal als gemiddelde op een voorgaande periode van 50 jaar te projekteren. Er zouden geen Syriërs in het Midden-Oosten meer over zijn.

zbb | 23-01-17 | 21:50 | + 2 -

De echte Stolwijker | 23-01-17 | 18:39 |

Klopt... het weer was mooier dan de vluchtelingen dachten dat het zou zijn.

duitse herder | 23-01-17 | 21:38 | + 2 -

Het kan zijn dat ik er weinig van snap omdat ik in een compleet andere wereld leef, maar bij mij komt de vraag op, waarom ik als investeerder een woning zodanig zou bouwen dat ik hem gedwongen in de sociale markt moet verhuren? Als ik geld investeer, dan will ik het beste rendement daarop en als dat betekent, dat ik iets meer moet investeren om onder die dwang uit te komen en een veel hoger rendement te halen, zal ik dat beslist doen.

Overigens, hier in groot-Auckland (ongeveer de grootte van de provincie Utrecht) is de mediane prijs voor koopwoningen meer dan 1 miljoen NZ$, zo'n 750k Euro. Het zijn i.h.a huizen met een houten frame, weatherboard (=fiber cement) of fake baksteen buitenkant en gipsplaten als binnenwanden. Isolatie? Een beetje glaswol en sinds vorig jaar dubbele beglazing verplicht.

Er is een staatsvereniging die een aantal sociale 3- en 4-slaapkamers huurwoningen heeft, waarvoor de huur onder de $100 per week ligt; scheefwonen is dan ook vrij normaal want er is niemand die zo weinig inkomsten heeft. De rest, de vrije huurmarkt dus, begint met $250 per week voor een éénkamerwoninkje of een slaapkamer in een gedeeld huis; $800 per week voor drie slaapkamers, 1 wc/badkamer en open plan is niet ongebruikelijk.

Kopen was nog altijd het beste; let wel: was. Het probleem is, dat de prijzen de laatste jaren ieder jaar met 50% stegen en er afgewacht moet worden wanneer die bubble barst. Een ander probleem komt later, als de rentevoet van nu 0,25% opgetrokken wordt; faillisementen zullen dan niet zeldzaam zijn.

zbb | 23-01-17 | 21:37 | + 1 -

@ Atlantis-95 | 23-01-17 | 20:49
Welnee, duitse herder zit weer eens de waarheid te verdraaien. Hij laat de cijfers zien van iedereen die naar Nederland komt. Ook de Koreanen die een paar maanden bij het Samsung hoofdkwartier in Amsterdam werken. De waarheid is natuurlijk dat veel van die expats ook weer teruggaan.
Bekijk anders de cijfers van het migratiesaldo eens:
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/01/bevol...

Gemiddeld nog geen 25k per jaar, een tijdelijke verhoging nu we meehelpen om het Midden-Oosten plat te gooien.

* Il Principe * | 23-01-17 | 21:03 | + 2 -

@* Il Principe * | 23-01-17 | 19:3
Ik denk dat er weinig mis is aan dat staatje/ Dat staatje laat helder zien dat 2015 een extreem jaar was. Van immigranten wordt aangegeven dat het allemaal apothekers en dokters zijn en dat valt in de praktijk vies tegen en zit men werkeloos thuis. En al is men apotheker of dokter dan zit men ook thuis of doet men iets op een lager niveau omdat hun papieren/diploma's niet worden erkend.
.
En die huureisers worden gecreëerd door de groeiende bevolking, ontbreken van werk (hoewel als wil werken is er echt wel werk) en dat het aantal huurwoningen achter blijft. Ze zitten nu al weer te klagen over te weinig bouwgrond binnen gemeentes, waar er gemeentes in het Oosten zijn die nog hun handen vol hebben aan bouwgrond die ze hebben opgekocht en waar ze slecht, dan wel met moeite vanaf komen voor een acceptabele prijs.

Atlantis-95 | 23-01-17 | 20:49 | + 2 -

Ik zie momenteel in Amsterdam veel woningen gebouwd worden van 30 tot 50m2. Tien jaar geleden nog was de norm 75 tot 90m2 voor een koopwoning of huurwoning.

In 2006 betaalde je 199.000 euro voor een 3-kamer appartement van 89m2. Daar koop waar je nu een 1-kamer appartement (studio) van 45m2 van (met een aparte badkamer met toilet). Voor 160.000 euro heb je een studio van 30-35m2 (ook met bk/toilet). De huurpprijs van een vrije sector huurwoning à 55m2 is rond 850 euro per maand.

Wen er maar aan. Dit is de nieuwe standaard en heeft in de toekomst consequenties heeft voor de sociale huurmarkt op moment men overstapt naar een andere woning. De markt zal wat inzakken (bubbel) op moment de hypotheekrente stijgt.

Atlantis-95 | 23-01-17 | 19:58 | + 8 -

@ duitse herder | 23-01-17 | 13:49
Kun je dat overzichtje ook doortrekken naar de jaren '70?
2010 - 1970 = 40 jaar.
Jouw staatje telt 2.2 miljoen over 6 jaar.
40/6*2.2 miljoen = bijna 15 miljoen immigranten...

Ergens klopt iets niet in jouw overzicht....

* Il Principe * | 23-01-17 | 19:39 | + -4 -

Huurwoningen zijn verbeterd en geïsoleerd om aan moderne regels te voldoen... *patsboem* "De verhuurder vraagt te weinig! Niet marktconform!" Terwijl er helemaal geen markt is, alleen een soort Opperste Sovjet die dicteert wat een huurwoning mag kosten en wie deze mag huren. En dat ze verbeterd en geïsoleerd moesten worden.

De woningmarkt compleet verkloten; onze overheid kan het helemaal zelf, zonder hulp van de EU.

Huisregelneef_III | 23-01-17 | 19:19 | + 9 -

Aan de andere kant van onze straat staan sociale huurwoningen. Was de wijk tot voor een jaar of 5 nog volkomen autochtoon, op dit moment zijn de helft van de huurwoningen bezet door asielzoekers en andere import. Zo hard gaat het. Duitse Herder legt de vinger op de zere plek.

Wekkertje | 23-01-17 | 19:10 | + 17 -

jemagookniksmeer | 23-01-17 | 15:28
Wat is dat een boel flauwekul in een klein beetje tekst. Ten eerste is de kwaliteit van de huizen vele malen slechter dan in Nederland. Verreweg de meeste terrace huizen (rijtjeshuizen) zijn gemaakt van de goedkoopste steen, vaak aangesmeerd met inferieur cement. Deuren zijn van een soort versterkt papier, met dito hang en sluitwerk. Je kunt je buren letterlijk verstaan. Met name in de tuinsteden rond Londen en de steden in het noorden (mijnwerkershuisjes) is de situatie schrijnend.
Verder zijn de stookkosten echt niet lager dan hier. Stroom is duur, en als je weet dat het water van veel douches daar wordt opgewarmd door middel van een electriteit, tikt dat aan. En wat dan nog? Waarom ontslaat dat de councils van de plicht om goed te isoleren?
Jij ziet waarschijnlijk die chocolate box cottages voor je in Devon, Wiltshire of Stratford. Of de schitterende huizen in Bath of Kensington. Daar woont zo tegen de 0,5% van de Britse bevolking. Huizenprijs: minimaal GBP 1M.

De echte Stolwijker | 23-01-17 | 18:48 | + 2 -

duitse herder | 23-01-17 | 15:47
Zijn er nog altijd zo'n 7000 teveel dacht ik.
Zie ik daar trouwens een heel vervelend stijgend lijntje bij de laatste drie maanden?

De echte Stolwijker | 23-01-17 | 18:39 | + 1 -

Ga maar eens kijken wie er wel gratis een mooi huurhuis krijgen. Met bijbehorende uitkering én inrichting. Juist.

Patatter | 23-01-17 | 18:37 | + 21 -

Nog kleinere huizen? Je kan nu je kont al amper keren in een sociale huurwoning.
Op het industrie terrein krijgen ze ruimte bij de vleet. Als er woningen op moeten
staan niet meer dan een postzegel.

voldemort | 23-01-17 | 17:37 | + 10 -

De oplossing is even simpel als onverkoopbaar.
Een woningbouw huis hoort niet in het centrum van een stad. Veel te duur. Een woningbouw huis (onder die 700e grens) hoort in een hele grote flat aan de rand van een stad zonder al teveel luxe uiteraard. De achterlijkheid dat ieder nieuw project 30% uit woningbouw moet bestaan moet op de helling. Voor een 1 persoonshuishouding: een badkamertje met een douche, een keukentje met aanrecht en fornuis en een gecombineerde slaap/woonkamer. Hoeft niet groter dan 40 m2 te zijn. Voor meerdere persoonhuishoudens wat meer slaapkamers en net wat groter maar wel in die flat buiten de stad.
Alleen dan kan je voor een dergelijk bedrag een huis aanbieden.
Het puntensysteem is er voor mensen die huren in de private sector (boven de 700e). Die mogen best een stok achter de deur hebben om hun huisbaas te verplichten om hun hok goed te onderhouden.

Dan moet scheefwonen uiteraard ook worden aangepakt door een periodieke inkomenstoets. Niet heel moeilijk als je de belastingdienst inschakeld. En als je dan een scheefwoner bent moet je binnen een jaar een nieuw huis zoeken. Best een redelijke tijd lijkt mij zo. Wordt maar eens zwanger, dan heb je 9 maanden...

Het linkse deel van NL wil hier niet aan want zielig maar weet je wat pas zielig is?
Geen huis hebben...

WatZalIkErvanZeggen | 23-01-17 | 17:21 | + -7 -

Sociale huur woning kan je niet overlaten aan de markt. De corporaties dienen zich enkel nog bezig te houden met de sociale nieuwbouw als overheidsinstelling. Je kan een corporatie niet vertrouwen met gratis bakstenen als er winst moet worden gemaakt en er bonussen moeten worden uitgedeeld.
Hoe vaak komt het niet voor dat (oudere) sociale woningen (flats) worden afgebroken en er dure woningen (gezins/rijtjes) voor terugkomen. Het deel wat als sociaal is gebouwd word bij de eerste verhuizing meteen in de verkoop gegooid. Bestaande sociale huurwoningen krijgen bij een verhuizing meestal een "opwaardering" naar niet sociaal... want verdient lekker.
Waarom moeten er van die grote corporaties bestaan met 100-den kantoor medewerkers waar je eigenlijk alleen een paar man nodig hebt voor onderhoud en nieuwbouw.

Maar sociaal ga je met geen enkele regel redden als het beheert wordt door een marktgedreven en winstgedreven corporatie. Never.

nobodyknows | 23-01-17 | 17:16 | + 8 -

Jansen neemt een grappig standpunt in ten aanzien van dit rapport dat als centrale doelstelling heeft om mensen met middeninkomens meer huur te laten betalen. Hij staat ook niet echt stil bij het waarom dat corporaties huizen (ver) onder de maximale huurprijs aanbieden terwijl het toch echt geen filantropische instellingen zijn (want Maserati enzo). De praktijk is uiteraard dat als een corporatie veel scheefhuurders in zijn huurdersbestand heeft - volgens de huidige wetgeving 20% of meer - iedere woning die vrijkomt verplicht aan de lagere inkomensklassen toegekend moet worden. Mogelijk zelfs dusdanig afgewaardeerd moet worden om onder de huurtoeslaggrens te komen.

Dat heeft een voordeel voor arme sloebers want die kunnen op deze wijze goedkoop in een hoge(re) kwaliteit woning terecht komen. Het werkt ook misbruik in de hand, want iemand kan op eigen naam met een klein inkomen een woning met korting huren en als dan een maand later een partner met inkomen er bij intrekt verdwijnt wel de huurtoeslag maar niet de korting. Maar ook wanneer op andere wijze het inkomen beduidend hoger wordt zal er weinig motivatie bestaan om te willen verhuizen uit een dergelijke ondergewaardeerde woning. Het rapport van PBL zoekt naar een oplossing voor dit (politieke) probleem en denkt dit op te kunnen lossen door de corporatiewoningvoorraden te splitsen in de hoop dat daarmee het grootste deel van de scheefhuurders aan de juiste (dat wil zeggen: dure) kant van de streep terecht komen. Corporaties zijn dan weer vrij om woningen aan de juiste doelgroep te kunnen toewijzen.

Pierre Tombal | 23-01-17 | 17:00 | + 1 -

Laten we eerst de onterechte huurverhogingen vanwege "scheefwonen" terug krijgen. Een belachelijke regel welke 2x of 3x onterecht is doorgevoerd en per direct afgeschaft mag worden. We krijgen een huurhuis toegewezen, vriendin is minder gaan werken, ik sta al een tijd op de nul-lijn en toch verdienen we ineens iets te veel voor het huis wat we toegewezen hebben gekregen.

Sinclair | 23-01-17 | 16:51 | + 13 -

1) Bouw meer woningen in dit segment 2) verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers.
-
1) Gaat niet gebeuren, want alles is gericht op het maximaal leeg trekken van de huurders.
2) Verkoop gaat tot huurverhogingen leiden, inderdaad. En tot nog meer krapte in de sociale woningbouw. Met tot gevolg dat ook hier de huren makkelijk nog wat omhoog kunnen.
-
Er zijn twee oplossingen:
- gemeentes worden verplicht bouwkavels op eerste afroep tegen kostprijs ter beschikking te stellen.
- huurders kunnen hun woonwens opgeven bij de woningbouw en die zoekt de gevraagde woning. Of ze bouwen hem. Zonder net zo veel woningen te slopen, uiteraard.
-
Oh, en we schaffen alle huur toeslagen af. Dan zijn we van dat argument af: de staat bepaalt hoe je woont.

Raider Twix | 23-01-17 | 16:46 | + 5 -

Sans Comique | 23-01-17 | 14:16 |

Oplossing 3: Grenzen dicht.

Asielzoekers aanbod Denemarken 2016. Incl familiehereniging, dat na 2 jaar wachten. De Deense grenzen zijn gesloten.

jan 887
febr 451
mrt 497
april 761
mei 990
juni 914
juli 835
aug 540
sept 325
okt 406
nov 442
dec ?

duitse herder | 23-01-17 | 15:47 | + 14 -

Sociale huurders straks alleen nog in kleine huizen. Stoppen we ze lekker bij elkaar. Hoeven de niet-sociale huurders ze niet meer onverhoeds tegen te komen op straat. Omheinde enclaves en ghetto's, de natte droom der (neo)liberalen. 'Soort bij soort' volgens evolutie-theorie Darwin.

Zenzeo | 23-01-17 | 15:43 | + 8 -

waskuup | 23-01-17 | 14:54 | + 0 -
Nou, dat valt wel mee hoor, de kwaliteit van de huizen is vergelijkbaar met Nederland.
Alleen worden oudere huizen niet zo stelselmatig geïsoleerd als in Nederland omdat de stookkosten daar niet zo misdadig hoog zijn.

jemagookniksmeer | 23-01-17 | 15:28 | + 4 -

"verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers."

Hoe houd je een kartel in stand. Op deze wijze dus.

Het boeiende is dat dit segment het enige segment is waarbij je meer omzet kunt creëren door minder volume.

ProAsfalt | 23-01-17 | 15:15 | + 8 -

jemagookniksmeer | 23-01-17 | 14:16 | + 1 -

Je bent minder kwijt, maar je krijgt er ook 3 keer minder voor terug. Isolatie of spauwmuren kennen ze daar bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks om maar eens wat te noemen. In de winter zijn de woningen daar over het algemeen stervens koud (Ik spreek uit ervaring). Kun je met de jas aan gaan slapen s nachts.. Nou geweldig dat je meer overhoud van je netto inkomen ! Veel bejaarden gaan daar overigens ook dood aan long ontsteking iedere winter om die reden....

waskuup | 23-01-17 | 14:54 | + 3 -

Vogelbeest | 23-01-17 | 13:21 | + 7 -
Dat is klinklare onzin.. Ga eens in zuid london (of wat mij betreft oost of west )wonen een tijdje bijvoorbeeld. Daar is alles vrije markt en kan en mag heel veel. Moet je zien wat een ellende dat oplevert. Mensen die in 40 jaar oude woningen uitgeleefde appartement wonen waar alles lekt, maar niks wordt gerepareerd, want woning coöperatie wil zoveel mogelijk geld verdienen. Woningen waar 30 Polen/Roemenen/Bulgaren inwonen.. Dubieuze figuren die de woningen volstoppen met drugsverslaafden om zo overheids subsidies op te strijken (en die klagen ook niet over lekkages of muizen en kakkerlakken) En hetzelfde verhaal in steden als Bristol Leeds Manchester Birmingham etc.

waskuup | 23-01-17 | 14:45 | + 8 -

Helder Groentje | 23-01-17 | 14:18 | +
Heb je daar weleens foto's van gezien: leuk als hotel zo'n flexibele kamer, maar je wil er echt niet wonen hoor.
En in een Amerikaans bordkartonnen huis heb ik al helemaal geen zin.

******** | 23-01-17 | 14:24 | + 17 -

Sociale huur in Nederland is Asociale huur. Het huis van moeder is al 3 keer over de kop gegaan in de tijd dat ze er woont en omdat ze in combinatie met een weduwenpensioen het gore lef heeft om daarnaast te werken wordt ze nog eens aangemerkt als een scheefwoner ook. Het huis is amper aangeraakt door de woningbouwvereniging in de laatste 40 jaar. Ja, na 35 jaar dubbele beglazing maar niet overal, na 40 jaar een nieuwe douche, d.w.z. een nieuwe kraan, tegeltjes en wasbak.

De (rijtjes)woningen zouden in de verkoop gaan, ja, pas toen het hele blok in de 60 zat toen kon men het pas kopen. Ik hoef er niet bij te vertellen dat niemand meer een lening kreeg, maar wel aangemerkt en belast als scheefwoner. Had zij ooit het geld gehad om te kopen dan hoefde ze nu 0 euro aan bakstenen woonlasten te betalen en was ze geen scheefwoner. (Bedankt minister Blok, bedankt).

Over mezelf hoef ik denk ik niet te beginnen met mijn 8 jaren wachtlijst in Haarlem om vervolgens buiten Haarlem eindelijk een flatje te krijgen die later is overspoeld door 'statushouders'. Gelukkig heeft de familie mij geholpen en zit ik in een modale koopwoning, leergeld, puur met het oog op de toekomst.

Stonecity | 23-01-17 | 14:22 | + 53 -

Sans Comique | 23-01-17 | 14:16 |
3) hou op met 'proberen de corporaties zachtjes in een richting te duwen' en zeg 'je vreet op staatskosten dus heb je je maar aan staats-regels te houden'

******** | 23-01-17 | 14:21 | + 10 -

Wat heeft een mens doorgaans nodig?
Een goed geïsoleerd huis, waar je een keuken in hebt, badkamer, slaapvertrek en een woongedeelte.
Maar ik snap niet zo goed waarom die gedeelte volledig beschikbaar moeten zijn de gehele dag.
Maak een huis waarin de binnenmuren verplaatsbaar zijn.
Als je wilt slapen duw je de slaapkamermuur naar maximale grote. Ga je de badkamer in maak je die groter.
Ben je in de keuken bezig, verplaats je de muur zodat je daar de ruimte hebt.
Ondertussen heb je nog niet eens de helft aan ruimte nodig die je oorspronkelijk meende te moeten hebben.
Ja, je zal met minder spullen toe moeten. Veel kan namelijk verwerkt worden in de flexibele wanden.
Ja, traditioneel baksteen kan je loslaten. Van staal of hout is ook uitstekend mogelijk.
Nee, het kost niet meer. Een traditioneel bakstenen huis kost minstens 120 duizend euro. Eentje van hout of staal nog niet de helft. Zeker als je efficiënt met je ruimte omgaat.
Tiny house movement wel eens van gehoord? Prima oplossing om mensen die weinig te besteden hebben comfortabel en ruim te behuizen tegen een heel veel lagere kostprijs. Dat soort woningen kost volledig ingericht 55 a 60 duizend euro als je het door een ander laat doen.
De huurprijzen kunnen dan weer fors omlaag in plaats van omhoog. 400 a 500 euro in plaats van net tegen de grens van wat maximaal mag.

Helder Groentje | 23-01-17 | 14:18 | + -33 -

@Vogelbeest 13:21: En de oplossing: nog meer regels! Waar dit ingewikkelde verhaal in de praktijk op neerkomt is dat de sociale woningmarkt wordt uitgebreid naar het middensegment. Dat kan je nu al aanvoelen: als corporaties of beleggers met overheidssteun in dat segment mogen gaan opereren, dan levert dat óf oneerlijke concurrentie op met beleggers die het zonder steun doen, óf corporaties moeten marktconforme huren gaan rekenen. Waardoor de prijzen inderdaad wellicht het beoogde middensegment ontstijgen. Oplossing: nóg meer regels, in de vorm van een puntensysteem voor het middensegment.

Muxje | 23-01-17 | 14:17 | + 4 -

Oplossing 1) Bouw meer huizen, dat snap ik. Is logisch, hoef je geen raketgeleerde voor te zijn.
Oplossing 2) verkoop van corporatiewoningen aan vastgoedbeleggers, snap ik totaal niet.
Maar ik ben dan ook geen raketgeleerde.

Sans Comique | 23-01-17 | 14:16 | + 32 -

Maar in GB koop je een bordkartonnen bouwsel voor twee keer de Nederlandse prijs.

De echte Stolwijker | 23-01-17 | 14:05 | + 0 -
En dan nog steeds is een huis in GB betaalbaarder dan in NL, aangezien de Britse huizenkoper een kleiner deel van zijn netto inkomen aan woonlasten kwijt is dan de Nederlandse huizenkoper.

jemagookniksmeer | 23-01-17 | 14:16 | + 12 -

"Maserati's en derivaten"
Ik denk dat je daarmee alles wel gezegd hebt. Een plan dat niet meer dan een herhaling van zetten is waarbij een bepaalde groep linkse netwerkvriendjes weer aan goedbetaalde sleutelposities kan worden geholpen (om daar vervolgens te clusterfucken) en het probleem uiteindelijk alleen maar groter wordt, ten koste van zoveel mogelijk partijen.
Het socialistisch verdienmodel: zo voorspelbaar.

jemagookniksmeer | 23-01-17 | 14:12 | + 17 -

Vogelbeest | 23-01-17 | 13:21
Wacht even hoor. Een "leuk" vrijstaand huis in onze buurlanden, zeg je. Voor Duitsland en Frankrijk zal dat zeker gelden. Maar in GB koop je een bordkartonnen bouwsel voor twee keer de Nederlandse prijs. Er is een schreeuwend tekort aan huizen, zowel koop als huur. En België? Ach, over het lelijkste land ter wereld hoeven we het verder niet te hebben.
http://uglybelgianhouses.tumblr.com/

De echte Stolwijker | 23-01-17 | 14:05 | + 11 -

Oh, what a tangled web we weave
When first we practise to deceive!

Teleo | 23-01-17 | 13:53 | + 10 -

Nederland heeft niet te weinig huizen maar teveel huureisers:

Immigratie naar Nederland:

2000 t/m 2009

aantal 1.186.197 - gemiddeld 118.629

2010 - 154.432
2011 - 162.962
2012 - 158.374
2013 - 164.772
2014 - 181.736
2015 - 224.956

Aantal 1.046.732 (opleidingsniveau: geen informatie beschikbaar)

* Totaal generaal 2.232.929 immigranten

duitse herder | 23-01-17 | 13:49 | + 47 -

@tweekeerdehelft | 23-01-17 | 13:31 | + 1 - en na de koop staat je maandbedrag ongeveer vast, behoudens wat fluctuaties in de hypotheekrente.
Ooit toen ik nog niet kon kopen had ik een vrije sector flat gehuurd. Ging er in met een huur van fl670,- per maand en toen ik er 8 jaar later uit ging was het fl 940,- per maand. Er is wel een wettelijk maximum aan de huursteiging, maar als de verhuurder "verbeteringen" aanbrengt (een keuken die niets mankeert vervangt door een of andere goedkope nieuwe waaibomen keuken) mag de huur omhoog.

Vogelbeest | 23-01-17 | 13:48 | + 20 -

dan ga je toch kopen ? , dat kost tegenwoordig maar de helft van wat een "sociale" huurwoning op moet brengen..

tweekeerdehelft | 23-01-17 | 13:31 | + 7 -

Is het überhaupt wel mogelijk om een compleet plaatje bij elkaar te rekenen van de NL woning"markt"?

Want er is helemaal geen markt. Alles is geregulariseerd, verplicht, verboden, onderheving aan voorschriften.
Gevolg is de duurste kleinste slechtste huizen van Europa en moeten jaarlijks miljarden belastinggeld heen. In de buurlanden is er misschien 10% geregeld van wat er bij ons geregeld is. En wat zien we: groter, beter, leuk vrijstaand huis voor vrijwel iedereen bereikbaar en dat allemaal zonder 1 cent belastinggeld.

Vogelbeest | 23-01-17 | 13:21 | + 56 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken