Man (63) breekt been in escaperoom. Eigen schuld of schadevergoeding?

Rechtszaak du jour
Rechtszaak du jour
Een escaperoom-spel, kent u dat? Valt binnen de categorie bedrijfsuitjes/vrijgezellenfeestjes voor lager opgeleiden. Als deelnemer aan zo'n spel moet u -nadat u zich meermaals heeft afgevraagd wat u gedaan heeft om in zo'n situatie te belanden- puzzels oplossen om uit een afgesloten ruimte te geraken. Dat is het zo'n beetje. Een behoorlijk succesvol concept want in ons land schieten de escaperooms als paddenstoelen uit de grond. Dat zo'n dagje uit ook voor lichamelijk letsel kan zorgen, leren we van de volgende rechtszaak. Een man van toen 63 jaar bevond zich temidden van 10 collega's bijna aan het einde van het spel. 'Toen de groep in de laatste ruimte bij het daarbij behorende raadsel de code had ontcijferd kon men een metalen traliehek openmaken waarachter zich een trap bevond die toegang bood tot een ruimte naar beneden. Eiser daalde als derde persoon de trap af naar beneden en is beneden ten val gekomen. Daardoor heeft hij ernstig letsel opgelopen en zijn been gecompliceerd gebroken.' Vreselijk natuurlijk, maar hoe kon dit gebeuren? De trap was mogelijk niet zichtbaar genoeg en de armleuning hield eerder op dan de trap zelf. Daarnaast waren er rookmachines, lichtflitsen, verlichting van een drietal bouwlampen en harde geluidseffecten. Inderdaad genoeg om de gemiddelde 63-jarige compleet van het padje te doen raken.

Omdat de man door de rook niet kon zien waar hij liep en de armleuning stopte, dacht hij dat hij al op de begane grond was. 'Hij heeft toen een misstap gemaakt en is gevallen met de beenbreuk als gevolg. Hij kon voordat hij de trap afging de situatie niet inschatten, met name niet de knik in de trap, omdat een het ander voor hem niet zichtbaar en kenbaar was.' Nou, u begrijpt waar dit naartoe gaat: de man vindt dat de eigenaren van de escaperoom aansprakelijk zijn en eist een schadevergoeding. De mensen achter de escaperoom zijn het daar niet mee eens en wijten het ongeluk aan 'een ongelukkige samenloop van omstandigheden.' Wie krijgt er hier gelijk? Daar gaan we nu naar kijken.

Eigen schuld
De escaperoom-firma beroept zich op de voorwaarden waarin ook staat dat de opdrachtgever -in dit geval de werkgever van de man- de mogelijkheid krijgt om de ruimte van tevoren te komen bekijken. Dat heeft de werkgever niet gedaan. Daarnaast krijgen deelnemers een veiligheidsinstructie en was de trap voldoende verlicht. Bovendien waren de rookmachines niet bedoeld om het zicht te beperken maar om een 'sprookjesachtige sfeer te creëren'. Daarbij stelt men dat als de man van mening was dat er sprake was van een gevaarlijke situatie, hij ervoor had kunnen kiezen om het spel voortijdig te verlaten. Ook de trap was gewoon prima in orde en het is best mogelijk dat de man simpelweg gestruikeld is doordat hij een trede over het hoofd heeft gezien. Eigen schuld dus.

Oordeel rechter
De rechter sloopt alle argumenten van de escaperoom en doet dat aan de hand van het zogenoemde 'Kelderluik arrest'. Hier is de belangrijkste vraag die gesteld wordt of de oorzaak van het opgelopen lichamelijke letsel 'in strijd is met maatschappelijke onzorgvuldigheid'. Vragen die gesteld worden zijn 'a. hoe waarschijnlijk is het dat iemand de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht neemt, b. hoe groot is de kans dat uit deze niet-inachtneming een ongeval ontstaat, en c. wat is dan naar verwachting de ernst van de gevolgen van een dergelijk ongeval en, ten slotte, d. hoe bezwaarlijk is het om gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen.' Hierop besluit de rechtbank dat de eigenaren van de escaperoom schuld hebben aan het ongeval, dat de man geen enkele blaam treft en dat er een schadevergoeding betaald moet worden.

Urineflessen
De man komt zelf op een bedrag van €17.500. Dat komt neer op een voorschot van €10.000 voor de immateriële schade (smartengeld), 7x €196 voor ziekenhuis daggeldvergoeding, €463,90 reis- en parkeerkosten, €4.470 huishoudelijke hulp, €300 verzorging en begeleiding, €250 schadevergoeding wegens immobiliteit, €456 wegens verlies aan zelfwerkzaamheid en tenslotte de kosten van de aanschaf van een tweetal urineflessen ter hoogte van €6,80. Dat er gesproken wordt van een voorschot komt omdat nu nog niet bepaald kan worden wat de 'medische eindtoestand' van de man is. De rechter bepaalt het voorschot van de immateriële schadevergoeding (smartengeld) op €3.000. Niet alle andere genoemde kostenposten worden vergoed. Hierdoor komt de materiële schadevergoeding op €1.216,70. Dat is inclusief de twee urineflessen á €6,80. Gelukkig maar.

Reaguursels

Inloggen

Ook de stelling van RaiderTwix gaat hiermee dus niet op.
LaRoche | 23-01-17 | 21:49 | + 5 -
-
Overal in NL maar rubbermatten neer leggen?
Als je struikelt over een stoeprand, bezeer je je. Dus waarom liggen die dingen daar?
Dit is dus de totale waanzin van regels boven alles want elke zelf verantwoording is verboten.

Raider Twix | 24-01-17 | 19:44 | + -1 -

EefjeWentelteefje | 23-01-17 | 17:52 | + -4 -
Ik denk dat je zelf dingen over het hoofd ziet. Om te beginnen is dit geen sport-en-spel situatie; bij een personeelsuitje wordt je verondersteld mee te gaan, ook al heb je er niet zo'n zin in (sociale druk, gezagsverhouding.) Ook mag je als deelnemer verwachten dat de situatie veilig is. Bij een escaperoom verwacht ik puzzels en dergelijke, ik ben niet ingesteld om opeens een onoverzichtelijke trap af te moeten.

En al was het volkomen vrijwillig geweest: de organisator moet het wel veilig houden, ongeacht wat hij laat tekenen door wie. Een cartbaanhouder ontkomt ook niet door te laten tekenen dat het voor eigen risico is, en dan te vergeten rubber banden bij de bochten te leggen. Knal, deelnemer vliegt uit de bocht tegen de muur.

Bruine Beer | 24-01-17 | 09:49 | + 1 -

@ ZwarteDag | 23-01-17 | 16:25
Zelden zo'n korte en duidelijke samenvatting van de kelderluikcriteria gelezen en ook nog eens mooi toegepast op deze kwestie. Of er nog veel meer is te halen voor deze meneer is een andere vraag, ik denk dat dat erg tegen gaat vallen.

Frits de Vriez | 24-01-17 | 00:37 | + 2 -

De grootste pedos krijgen kinderbijslag, de grootste haatbaarden krijgen hun cultuursubsidie en de grootste zeikzakken krijgen hun urineflessen vergoed. Welkom in NL

Paarlberg | 23-01-17 | 23:26 | + 0 -

De grootste pedos krijgen kinderbijslag, de grootste haatbaarden krijgen hun cultuur Susie en de grootste zeikzakken krijgen hun urineflessen vergoed. Welkom in NL

Paarlberg | 23-01-17 | 23:25 | + -1 -

EefjeWentelteefje | 23-01-17 | 17:52 |

Je kunt ZwarteDag er wel van proberen te overtuigen dat hier geen vergelijking gemaakt moet worden met een openstaand kelderluik, maar dat is hier niet het punt. De Hoge Raad heeft in het genoemde arrest een viertal criteria bepaald waarmee beoordeeld dient te worden of een bepaalde gedraging wel of geen gevaarzettend karakter heeft. De onderhavige situatie wordt dus niet naast een openstaand kelderluik gezet, maar simpelweg langs de vier Kelderluik-criteria gelegd.

De rechter heeft dat ook gedaan en is op die wijze gekomen tot haar oordeel. Als je de hele uitspraak leest, is sprake van een gevaarzettende gedraging gelet op de mate van waarschijnlijkheid dat het letsel kon ontstaan en voornamelijk de simpele manier waarop deze gevaarzetting kon worden voorkomen of beperkt. De rechter heeft deze casus dus niet letterlijk naast een openstaand kelderluik gezet, maar wel afgewogen hoe deze situatie moet worden gezien vanuit de vier criteria. Ook de stelling van RaiderTwix gaat hiermee dus niet op.

Sport en spelsituaties moeten daarnaast inderdaad anders worden beoordeeld, maar dat geldt - zoals Veni-Vidi-Perdidi en Fiasco al hebben geconcludeerd - alleen tussen de deelnemers onderling. Deze zaak speelt tussen een deelnemer en een organisator.

LaRoche | 23-01-17 | 21:49 | + 5 -

Het zal er aan liggen wie het bedrijfsuitje heeft georganiseerd. Is het een personeelsvereniging geweest waar de werknemers vrijwillig zichzelf hebben opgegeven, dan is het beschreven scenario correct. Was het een bedrijfsuitje georganiseerd door de werkgever, dan was het waarschijnlijk zeer gewenst dat de werknemer mee zou gaan (sociale druk vanuit de werkgever) waardoor er ook tijdens het bedrijfsuitje een gezagsverhouding was tussen werknemer en werkgever. Als dat het geval was, zou de werkgever aansprakelijk gesteld moeten worden.

De vraag is dus met name, wie heeft het uitje georganiseerd. Jaarlijks bedrijfsuitje vanuit het bedrijf, dan is de werkgever in eerste instantie aansprakelijk. Jaarlijks uitje van de personeelsvereniging, dan is de aansprakelijkheid te verhalen op de Escape room eigenaar.

Grijpgraag&deStier | 23-01-17 | 21:29 | + 1 -

Ben ik nu de enige die een tyf*s hekel heeft aan bedrijfsuitjes? Wat een armoede is dat altijd! Een paar van die regelneven ( nichten )" jaa... het is heel moeilijk om iedereen tevreden te stellen ". Leg g*dver.. dan ook niet aan iedereen die sociale verplichting op om te " moeten " gaan.

Dan heb ik het nog niet over teambuilding gehad!!!

thekolere | 23-01-17 | 20:22 | + 7 -

Dat er enig risico verbonden kan zijn aan iets wat leuk of spannend moet zijn, soit. Dat ontslaat de uitbater echter niet van zijn verantwoordelijkheid. Klagen dat de werkgever niet heeft gekeken of alles wel veilig is, is niet echt een goed teken qua verantwoordelijkheid nemen.

Verder vind ik het vreemd dat sommige reaguurders doen alsof het om een kreupele rollatorbejaarde gaat, terwijl de beste man nog gewoon drie tot vier jaar had moeten doorwerken tot zijn pensioen. Waarvan hij nu misschien wel één of twee jaar echt een kreupele rolstoel- of rollatorgebruiker wordt, en misschien zelfs, als hij niet binnen twee jaar beter is, arbeidsongeschikt wordt verklaard. Nog snel even financieel en lichamelijk geruïneerd, een paar jaar voor zijn pensioen. Dan is €17.500 niet bepaald hebzuchtig te noemen, eerder realistisch.

Huisregelneef_III | 23-01-17 | 19:49 | + 6 -

Werkgever of organisatie vanuit werk heeft vooraf geen kijkje genomen bij de escaperoom.
Dit is nalatigheid van de werkgever, gezien er nogal wat verschil in diverse escaperooms zijn alsook diens opdrachten.
(Jammer joh, stuur opa maar lekker in de ziektewet. Eigen schuld dikke bult, als werkgever is het jou verantwoording om uw personeel van een veilige omgeving te voorzien)

Aan alle escaperooms het verzoek om uw klanten een krabbel voor eigen risico te laten ondertekenen net zoals op de kartbaan.

Als je weet dat er een oude knar tussen zit, dan let je daar toch op. Oow wacht.. dit is Nederland. Hier hebben de arbeiders vandaag de dag geen fatasoensge... euhm verantwoordelijkheidsgevoel meer.

Deze is er de afgelopen decennia steeds verder uit genivelleerd. en door het bedrijfsleven eveneens verder wegbezuinigd door controledwang gedirigeerd en aanbevolen door externe spreadsheet professoren en vergadertijgers.

TP 1984 | 23-01-17 | 18:26 | + -4 -

@ZwarteDag | 23-01-17 | 16:25 |

Ik ben bang dat juist jij het niet helemaal begrepen hebt. Ik doe nog maar een poging:
Meedoen of niet-meedoen aan dit spel is een bewuste keuze, en het is bepaald niet ondenkbaar dat er tijdens de uitvoering van dit spel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (zoals bij elk spel/sport, tenzij dammen o.i.d.). Dus daar hou je toch - hopelijk - enigszins rekening mee, zeker als je niet meer een van de jongsten bent.

Totaal onvergelijkbaar met als nietsvermoedende in een volledig onverwacht openstaand keldergat vallen.

Ah, @Raider Twix | 23-01-17 | 16:37 | is me voor geweest en legt het waarschijnlijk beter uit dan ik.

EefjeWentelteefje | 23-01-17 | 17:52 | + -4 -

@Veni-Vidi-Perdidi
Je hebt helemaal gelijk. Gaat inderdaad om verhoogde aansprakelijkheidsdrempel tussen de deelnemers van het spel. Dit is inderdaad vergelijkbaar met het Skeeler-arrest. Dank!

Fiasco | 23-01-17 | 17:50 | + 4 -

wij doen bij ons bedrijf niet aan escape rooms alleen darkrooms staan bij ons op de lijst van jaarlijks uitje.

waskuup | 23-01-17 | 17:28 | + 5 -

Mensen vergeet niet dat meneer babyboomer is he.
Het 'pakken wat je pakken kan' zit bij deze mensen in de genen, dat haal je er niet zo maar uit!

Peter5383 | 23-01-17 | 17:06 | + 0 -

Interessant want het lijkt toch om een 'sport- en spel' casus te gaan. Volgens mij heeft de rechter zich voornamelijk laten leiden door de zwaarte van het letsel.

Fiasco | 23-01-17 | 15:56 | + 1 -

De zwaardere eisen voor aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties gelden volgens mij alleen voor de aansprakelijkheid van deelnemers. Organisatoren hebben juist een zorgplicht. (zie Skeeler-arrest)

Veni-Vidi-Perdidi | 23-01-17 | 16:47 | + 9 -

Normaal gesproken heb ik niet veel op met de claimcultuur. En ook bij het lezen van de titel dacht ik een huilverhaal van een onhandige sul te lezen.

Ik heb nu een aantal escape-rooms mogen (moeten) doorstaan bij personeelsfeestjes en vrijgezellenfeestjes. Maar geen enkele keer werd dat een fysieke uitdaging. Het kenmerk van een escaperoom is dat je wat puzzels oplost en zo je weg naar een nieuwe sleutel, cijferslotcode, wachtwoord en uiteindelijk de buitendeur vind. Dan is zo'n fysieke verduistering toch opeens een verrassing denk ik, en potentieel onveilig.

Als de escaperoom met rook de uitgang verduistert moet het zich verantwoordelijk voelen voor zijn deelnemers. Dat ze via indicatie met lichtjes, of waarschuwingen vooraf of op welke manier dan ook ervoor zorgen dat je je kunt orienteren en niet in (paniek?) de trap af dondert.
Zelfs bij laser-gamen heb ik nooit in het donker een trapje afgelopen. Dus ja, na het lezen van de omstandigheden denk ik dat het terecht is dat er een schade-vergoeding wordt betaald. Dat meneer vervolgens niet 10.000 EUR immateriele schadevergoeding krijgt is overigens ook terecht.

Stephan_1980 | 23-01-17 | 16:43 | + 12 -

Tussen juridisch gelijk krijgen en principieel gelijk krijgen zit blijkbaar een groot verschil.
Ondanks het feit dat de rechter met de eiser meegaat ben ik van mening dat het hier gaat om afschuiven van verantwoordelijkheden. Iedereen die iets overkomt heeft nooit zelf schuld, er is altijd iemand anders verantwoordelijk.....
We zijn hard op weg een wereld te creëren van niet nadenkende watjes en die loosers worden nog gesteund door de wet ook!

Majoor Pikindewind | 23-01-17 | 16:41 | + 20 -

Ben geen jurist maar iemand heeft zijn casus niet goed uitgewerkt als: vanuit gaande dat het niet de eerste dag is dat die toko open was zijn er vele klanten over die trap gegaan. Kleine bias in de populatie vanwege bedrijfsuitjes maar gevarieerd genoeg om van een average persoon uit te gaan. Dus van de vele klanten die er waren (en die vielen) , breekt een zijn poot ongelukkig. Ik durf ongezien te stellen dat die trap veilig is. Zelfs een tante Jet van de postkamer met één oog en een houten poot heeft het ook overleefd, want die gaan ook mee op bedrijfsuitjes. Think about it...

Dude heb je eten | 23-01-17 | 16:41 | + 2 -

Terechte uitspraak dus en ik denk dat in de vervolgprocedure nog wel veel meer te halen is dan 3K.
ZwarteDag | 23-01-17 | 16:25 | + 0 -
-
Je bent zelf willens en wetens een "minder veilige en niet van risico's ontbloot" spel in gegaan. Niet met de bedoeling een been te breken. maar zeker niet vergelijkbaar met een onverwacht opduiken missend (of openstaand) kelderluik.
-
Volstrekt onterechte vergoeding.

Raider Twix | 23-01-17 | 16:37 | + -2 -

Ik ken iemand van een kapperszaak die een avontuurlijk uitje met collegae in een dark room had.
Nou, nou, nou. Die kan zijn leven lang niks meer ophouden. Zoiets is toch niet te voorzien?

squadra | 23-01-17 | 16:30 | + 3 -

@EefjeWentelteefje | 23-01-17 | 16:04 | + 0 -
Ben jij nou een jurist? Juist van jou had ik wel verwacht dat je dit zou snappen...
Het kelderluik arrest ging over een principiële vraag: Of je maatregelen moet nemen om te voorkomen dat een bepaalde potentieel gevaarlijke situatie tot letsel leidt bij een ander.
Het arrest van de hoge raad was kristalhelder: als je een situatie creëert die mogelijk gevaarlijke situaties voor een ander oplevert terwijl je voor weinig de situatie kunt voorkomen ben je aansprakelijk, tenzij de ander wel héél erg nalatig was.
Rook, trapleuning die opeens ophoudt, tja dat is niet erg veilig... Dat is wachten op een knuppel die niet oplet en van de trap afdondert...
Terechte uitspraak dus en ik denk dat in de vervolgprocedure nog wel veel meer te halen is dan 3K.

ZwarteDag | 23-01-17 | 16:25 | + 10 -

Ja vet! Als 63-jarige een prison break simuleren!
Ik bedoel wat de fuck kan er fout gaan aan zo'n fysiek intensieve simulatie als bijna-pensioengerechtigde!

niemand specifiek | 23-01-17 | 16:18 | + -5 -

Wel prima dat de als paddenstoelen uit de grond schietende escaperooms goed op de veiligheid moeten letten. Mensen gaan daar toch vaak in met een houding van: het is professioneel dus het is wel veilig. Zoals je ook je kinderen loslaat in een indoor speeltuin

Joris Draaksteker | 23-01-17 | 16:14 | + 8 -

Beetje vreemd, die vergelijking met de 'Kelderluik'-casus. Ik zie toch nog wel een verschil met in een openstaand luik (in een café nog wel, waar je daar toch echt doorgaans niet op rekent) naar beneden vallen, of gewond raken bij een potentieel gevaarlijk spelletje, waar je van tevoren kunt bedenken of je daar nog aan mee wenst te doen als kennelijk minder gezonde persoon.
Uiteraard volledig terecht dat de rechter niet is meegegaan in die eis van maar liefst € 17.500.
Ongelukken gebeuren nou eenmaal, en helaas-pindakaas, óók ongelukken waarvoor je niemand anders verantwoordelijk kunt stellen dan jezelf.

Overigens: wat moet een foto van een zeker 80-jarige rollatorduwer bij een artikel over een 63-jarige werknemer?

EefjeWentelteefje | 23-01-17 | 16:04 | + -3 -

Interessant want het lijkt toch om een 'sport- en spel' casus te gaan. Volgens mij heeft de rechter zich voornamelijk laten leiden door de zwaarte van het letsel.

Fiasco | 23-01-17 | 15:56 | + 2 -

Hoppa. Verantwoordelijk zijn we niet zelf, nee dat schuiven we af.
Waar haalt zo iemand toch het gore lef vandaan om nadat ie onderuit is gegaan 17.500€ te eisen.
Heel lullig dat ie is gevallen en superkut dat ie zn been heeft gebroken, dat gun je niemand, maar die vent is er niet afgeduwd. Hij heeft zelf een misstap gemaakt.
Door dit soort mensen zijn overal rubberentegels nodig. Niet omdat je dood gaat van je been breken, maar omdat het een verdienmodel voor rukkers is.

two ball cane | 23-01-17 | 15:55 | + 11 -

Escaperoom had natuurlijk een verklarinkje moeten laten tekenen door alle deelnemers. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk de werkgever die ervoor kiest "activiteiten" in het programma op te nemen, stel die dan ook aansprakelijk. Uberhaupt, heb je als werkslaaf een keer de gelegenheid iets ontspannends te doen met je medeslachtoffers , dan wordt dat natuurlijk weer verpest doordat er "taken" moeten worden uitgevoerd, problemen opgelost en mensen in een "andere rol" moeten samenwerken omdat dat zo goed is voor "teambuilding".

Overigens is hier ook fiscus weer verantwoordelijk voor; zonder bepaald "karakter" aan een teamuitje zijn de kosten de werkgever niet onbelast. Breng de daadwerkelijke kosten dus maar in mindering op je afdracht 2016 als beroepskosten.

Joffri | 23-01-17 | 15:54 | + 2 -

Lijkt me eerder een spelletje tussen verzekeringsmaatschappijen. Ik ben zelf verzekerd voor dergelijke stommiteiten, zowel een ongevallenverzekering (prive), verzekering gewaarborgd inkomen (gratis van de overheid) en hospitalisatieverzekering (gratis van mijn werkgever). Maar als ik op een personeelsuitje iets tegenkom, kan ik toch moeilijk zelf verantwoordelijk gesteld worden als ik geen grove nalatigheid bega? Ik denk nu niet echt dat een man van boven de 60 uit zichzelf aan dergelijke maffe activiteiten wenst deel te nemen.

pandalicious | 23-01-17 | 15:53 | + 11 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken