Allochtonen hebben AOW beter voor elkaar

Hoppa
Hoppa
Tijd voor weer eens een pensioenupdate. Vandaag komt het CBS met cijfers over de AOW-opbouw in 2015. Wat blijkt: allochtonen ('personen met een migratieachtergrond' in het vocabulaire van het CBS, gevolg van de nieuwe labels) hadden hun AOW iets beter voor elkaar. In 2015 hadden allochtonen gemiddeld 77% van hun AOW opgebouwd, tegenover 75% tien jaar eerder. De gemiddelde AOW-opbouw onder alle Nederlandse inwoners lag op 94%. Ter vergelijking: burgers met een 'Nederlandse achtergrond' hadden gemiddeld een opbouw van 99%. Goed. Volgens het CBS zit de stijging van het gemiddelde onder allochtonen 'm vooral in de verhoging van de AOW-leeftijd. In 2013 ging deze naar 67 (maar daar zijn inmiddels alweer drie maanden aan toegevoegd), en dus hadden allochtonen meer tijd om AOW op te bouwen. Ook een kleine rol speelt het feit dat de eerste generatie allochtonen kleiner wordt (was 52%, nu 51%) ten opzichte van de groep die geboren is in Nederland. Overigens zitten er grote verschillen tussen de AOW-voorzieningen van verschillende groepen allochtonen. Surinamers hebben het 't best voor elkaar, met een gemiddelde opbouw van 91%. Voor Turken en Marokkanen is dit 88%, en mensen met roots in de Nederlandse Antillen of Aruba zitten op 83%. Het slechtst staan niet-westerse allochtonen ervoor die geen wortels uit voorgenoemde landen hebben: gemiddeld hebben zij slechts 65% van hun AOW opgebouwd. En dan nog iets. Waar het opbouwpercentage bij Antillianen en Arubanen (+21% t.o.v. 2004), Marokkanen (+13%) en Turken (+12%) steeg, daar daalde de opbouw van de groep westerse allochtonen (van 80% naar 75%). Hierbij moet u vooral denken aan mensen uit Oost-Europa (23% van alle westerse allochtonen in 2015). Enfin. Weet u dat ook weer. Vergelijkgrafiekje na de breek.

aow2.jpg

Reaguursels

Inloggen

@frank87 | 13-01-17 | 09:59 |

Wat daar staat, over de grote 4 herkomstgroepen is dat de verhoging van de AOW leeftijd het gat kleiner maakt. Niet dat men op jongere leeftijd in Nederland komt. Vrij logisch

Klapband1408 | 14-01-17 | 14:37 | + 0 -

@fleurtje | 13-01-17 | 09:45 |

Een hogere leeftijd opgeven maakt het AOW gat alleen groter.

Klapband1408 | 14-01-17 | 14:35 | + 0 -

[email protected] | 13-01-17 | 13:46 | + 11 -
Ik weet dat de Stichting Rechtsbijstand Asiel rond 2006-2007 spreekuren hield in grotere Marokkaanse steden om de mensen daar te helpen met het aanvragen van een AOW-uitkering. Sommige medewerkers van de nu niet meer bestaande SRA verbleven een week per maand in zonnig Marokko. Uiteraard volledig op kosten van de Nederlandse belastingbetaler.
Mw Azough van Groen Links heeft nog tevergeefs geprobeerd het opheffen van SRA tegen te houden in de 2de Kamer.

theo-is-dood | 13-01-17 | 21:42 | + 2 -

De hoofdregel is dat eenieder die in Nederland woont voor elk jaar individueel 2% recht opbouwt op en voledige (=100%) aow-uitkering. Je moet dus vijftig jaar jn Nederland wonen. Voor een echtpaar, man en vrouw, moeten dus zowel de man als de vrouw beiden vijftig jaar in Nederland hebben gewoond.
Echter, ...
Voor Turken (en Marokkanen) is de situatie anders. Zij hebben recht op een veel gunstiger regeling. Als de man in Nederland woont, en de vrouw in het thuisland, dan bouwt de vrouw ook recht op AOW op over de jaren dat haar man in NL woont. Vraag maar na bij de Sociale Verzekeringsbank:
www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/actueel...

''Het verdrag inzake sociale zekerheid met Turkije bevat een regeling op grond waarvan de gehuwde vrouw tijdens het huwelijk is meeverzekerd met haar echtgenoot voor de AOW gedurende tijdvakken dat zij in Turkije woont. Deze medeverzekeringstijdvakken zijn van belang voor de hoogte van het AOW-pensioen en de toeslag. Op grond van de uitspraak van de CRvB van 31 januari 2014 moet de SVB tijdvakken van medeverzekering honoreren over tijdvakken dat de echtgenoot verplicht of vrijwillig verzekerd was voor de AOW''

Niemand in Nederland weet dit: ""Een aantal verdragen inzake sociale zekerheid bevat, evenals Verordening (EG) nr. 883/2004, een regeling over het in aanmerking nemen van tijdvakken tijdens het huwelijk waarin de man verzekerd was voor de AOW en zijn vrouw op het grondgebied van de andere verdragsstaat woonde. Het gaat om de verdragen met voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Slovenië en Tunesië. Deze zogenaamde huwelijkse tijdvakken zijn van belang voor het AOW-pensioen en de toeslag op het AOW-pensioen. De SVB honoreert huwelijkse tijdvakken in het pensioen of de toeslag uitsluitend over tijdvakken dat de huwelijkspartner verplicht verzekerd was voor de AOW.""

In feite is dit discriminatie van nederlanders.

theo-is-dood | 13-01-17 | 21:34 | + 3 -

AOW bouw je op, 2% per werkend jaar. `
Raider Twix | 13-01-17 | 19:10 | + 0 -

Nee hoor, het gaat om ingezeten zijn. Werken is niet nodig. De AOW is een volksverzekering, geen werknemersverzekering. De AOW wordt via het omslagstelsel betaald, er is geen potje per individuele verzekerde.

accijnstoerist | 13-01-17 | 19:35 | + 1 -

AOW bouw je op, 2% per werkend jaar. Dus b.v. van de 17e tot 67e. Dus die hoge % verbazen mij nogal in VUT land Nederland.

Raider Twix | 13-01-17 | 19:10 | + 0 -

@biltong | 13-01-17 | 10:44 | + 7 -

Je kunt beter lezen wat de accijnstoerist heeft gelezen. AOW wordt aangevuld tot 100% als je onder bijstandsniveau zit en niet al te veel eigen vermogen hebt. Heeft niks te maken met dubbele paspoorten.

Rara voor welke groep maakt het geen reet uit hoeveel jaren ze geen AOW premie hebben afgedragen (want werkend en wonend in het buitenland en ja die hebben vaak twee paspoorten)?

(Het gaat om 35k NWA, 5k WA en slechts 4k aan Nederlanders maar er zitten er nog veel meer aan te komen natuurlijk. Fijn is dan wel dat het 'gat' kleiner wordt. Dat compenseert weer een beetje voor de groter wordende aantallen. Zuur is natuurlijk wel dat dit soort maatregelen toch vooral productieve mensen raakt in plaats mensen die, hoe zal ik het zeggen, meer aan de kostenkant van het leven staan.)

Verder: volstrekt debiele communicatie over de AOW trouwens. Je ' bouwt' niets op. AOW is geen pensioenpotje of zo. Het wordt elk jaar opnieuw opgehoest door Bert de Belastingbetaler.

DebraCadabra | 13-01-17 | 16:36 | + 4 -

Allochtonen hebben dagelijks 1.000.000 vrienden en vriendinnen.
duitse herder | 13-01-17 | 09:57

It takes one to know one.

Montgomery Burns | 13-01-17 | 15:56 | + 0 -

Productief NL zou een jaartje 'Galt' moeten gaan. Wellicht dat dat zou helpen.

Poekieman | 13-01-17 | 15:26 | + 4 -

Mika6101 | 13-01-17 | 14:06

Uiteraard werkt het zo. Want voor al die helpers is dat helpen ook weer een goed betaalde baan. En als er geen vluchtelingen meer komen, dan hebben de helpers zelf geen baantje meer. Beetje handige helper probeert alleen maar meer vluchtelingen her heen te halen. Gaat vervolgens klagen dat hij te veel werk heeft en assistentie nodig heeft. Als hij/zij dan twee assistenten heeft - die min of meer hetzelfde verdienen als de oorspronkelijke helper, dan gaat die mopperen dat hij/zij een verantwoordelijke baan heeft en twee mensen moet aansturen en dus opslag heeft verdiend. En zo wordt dit circus vanzelf ook weer een banenmarkt.

JayJay | 13-01-17 | 14:20 | + 11 -

@cocktailsmaak | 13-01-17 | 13:46
Dat ze ook hulp krijgen uit islamitische hoek wil ik best geloven. Maar ik ken diverse mensen bij de sociale dienst in Nl en Zweden. En allemaal hebben ze me verteld dat er een klein leger van mensen is die de vluchtelingen van A tot Z begeleid hierheen en in hun subsidie behoeften voorziet. Dat begint bij het rode kruis, VN en de EU die 'waarnemers' hebben rondlopen bij vluchtelingen kampen. Deze voorzien de vluchtelingen van de nodige 'motivatie' en alle andere hulp om deze kant op te komen. (bron: Mijn ex die heeft gewerkt bij Röda korset, en diverse vluchtelingen waar ik zelf mee heb gesproken) Tot aan de diverse sociale diensten in NL en Zweden en honderden stichtingen die de vluchtelingen helpen bij het binnenharken van zo veel mogelijk geld, regelingen, voorzieningen en juridische hulp. (Bron: Zus die juridisch adviseur is bij COA, diverse werknemers bij sociale diensten en deze stichtingen en diverse vluchtelingen waar ik zelf mee heb gesproken). Kortom je kan die migranten veel verwijten. Maar als je echt effectief bezig wil zijn moet je systematisch deze mensen en instanties het werk onmogelijk maken. Het liefste via overheidsbeleid die alle vorm van subsidies weg haalt bij partijen die immigratie bevorderen. Het westen is ziek, het is een soort van 'leukemie' die de hele maatschappij heeft besmet.

Mika6101 | 13-01-17 | 14:06 | + 10 -

Allochtonen krijgen toch professionele hulp bij het aanvragen van uitkeringen?
Vogelbeest | 13-01-17 | 09:43 | + 29 -

Nee, allochtonen krijgen hulp van (Islamitische) stichtingen, meestal gefinancierd uit subsidiepotten of gesponsord via Arabische landen. Door deze stichtingen die experts in dienst hebben hoeven ze niets zelf te doen, zelfs geen Nlds te leren. Hierdoor kan de segregatie helemaal los gaan.

cocktailsmaak | 13-01-17 | 13:46 | + 11 -

bewijst maar weer dat niks doen lonender is dan werken.
ik ken mensen die vanaf 18 tot 67 nooit gewerkt hebben en er nauwelijks slechter voorstaan dan iemand met minimum loon en mager pensioentje.
en met 3 bijstandtrekkers op 1 adres is nog voordeliger.foutje van belasting en svb

pejoar | 13-01-17 | 12:51 | + 11 -

Wat maakt een AOW-gat voor deze mensen eigenlijk uit? Van pensioenopbouw is in deze vaak kansloze gevallen toch nauwelijks sprake en het inkomen wordt toch wel naar het minimum aangevuld.

accijnstoerist | 13-01-17 | 11:35 | + 14 -

Ambtenaren en aanname voorkeuren. Dat resulteerde in een soort Juli 1940. Weliswaar niet in Duitse dienst maar Nederland zeker niet. Een aanvulling tot 100% AOW gaat als het fluitje van èèn cent zonder problemen als je voldoet aan eisen. Het hebben van twee paspoorten is er èèn van. Ben je gewoon J.Lul soort van Nederlander dan gaan gelovige hersens van import in overdrive. Vooral als data het vermoeden wekt dat er minder als 50 woonjaren zijn.

biltong | 13-01-17 | 10:44 | + 9 -

@fleurtje | 13-01-17 | 09:45 |
Klinkt plausibel maar hoe zit het ook alweer met generaal pardon voor kinderen?
Ik begreep dat eer nogal wat 18 jarigen binnenkwamen die bij binnenkomst opgaven 14 te zijn ...
Want zielig en die stuur je niet terug het bos in. Of zo..

loze stijl | 13-01-17 | 10:34 | + 9 -

Eerlijk gezegd maakt het niet veel uit, wat ontbreekt aan aow opbouw wordt aangevuld uit de bijstandpot. Denk niet dat is weinig, want ook: huursubsidie, ziektekostentegemoetkoming, EN vrijstelling gemeentelijke belastingen. En die zijn, bv in Amsterdam voor een alleenstaande al 850 euro per jaar. Samengevat hebben zij het beter dan ik, met een volledige AOW en een heel klein pensioentje - wat rechtstreeks naar de gemeentelijke belastingen gaat.

Het enige gniffelmomentje dat ik heb, is dat ze maar beperkte tijd op vakantie mogen, tot hun dood aan toe. En dat wordt ook strikt gecontroleerd door de SVB - alle 2 de paspoorten.

Worajai | 13-01-17 | 10:14 | + 26 -

Als er iets ten koste gaat van allochtonen dan is het huis te klein. Dus valt alles altijd in hun voordeel uit.

Peter_K | 13-01-17 | 10:09 | + 24 -

Vlak voor de verkiezingen... Wie zit er te pushen voor een regeling om het "AOW-gat" van de allochtoon te dichten?
Wat hier staat is gewoon dat de allochtoon gemiddeld steeds jonger in Nederland is gekomen. Ik kan zo nog wel wat voorspellen: Tegen de tijd dat de kut-Marokkanen van Oudkerk met pensioen gaan is het probleem verdwenen (dan hebben de autochtonen een gat van al die jokers die een paar jaar op wereldreis gaan).

frank87 | 13-01-17 | 09:59 | + 15 -

Allochtonen hebben dagelijks 1.000.000 vrienden en vriendinnen.

duitse herder | 13-01-17 | 09:57 | + 11 -

De meesten komen het land in zonder papieren en ze worden bij gestaan door goede juristen ,zodat 10-15 jaar ouder wordt opgegeven als ze zijn ,zodat ze extra lang van d'r oude dag kunnen genieten . Turken,Marokkanen de meesten zijn op 1 januari of 1 Juli jarig ,eenvoudig omdat er geen juiste geboortebewijzen zijn .
Stapelgek zijn ze hier .

fleurtje | 13-01-17 | 09:45 | + 61 -

Allochtonen krijgen toch professionele hulp bij het aanvragen van uitkeringen?

Vogelbeest | 13-01-17 | 09:43 | + 45 -

ze zijn ook goed met een werkloze uitkering!

KersG | 13-01-17 | 09:22 | + 34 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken