Het failliet van ons pensioenstelsel in één rechtszaak

Stop de onzin
Stop de onzin
Ons pensioenstelsel kent om en nabij 50 bedrijfstakpensioenfondsen. Dat is om meerdere redenen een slecht idee. Allereerst omdat dat bij overstappen naar een andere sector betekent dat je je pensioen niet kunt meenemen. Ten tweede omdat je niets opbouwt als je nog vaker overstapt (denk aan dit handige tabelletje). Daarnaast is er nog de problematiek rond de onderhandelingen over salaris en pensioen. Heel slecht idee dus. Omdat een praktijkvoorbeeld over het falen van de sectorale indeling van het pensioenstelsel altijd prettig is, gaan we over naar de rechtbank in Amsterdam. Daar ging het om de vraag of werknemers van Booking.com onder het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (voor het gemak: BPF Reis) vallen. Misschien denkt u: ja natuurlijk ben je als werknemer van een boekingssite voor reizen werkzaam in de reisbranche. De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche dacht daar net zo over en sleepte de site middels een dagvaarding voor de rechter. Gaan we nu door naar het zogenoemde 'verplichtstellingsbesluit' dat deelneming in de stichting BPF Reis verplicht stelt voor mensen van wie de werkzaamheden vallen binnen de zogenoemde 'werkingssfeerbepaling' van het BPF (lijstje hier). Denk daarbij aan werkgevers en werknemers bij reisagenten en reisorganisatoren. Booking.com dus. Toch? Nee, niet volgens het handelsregister althans: 'Booking.com houdt zich (...) bezig met webportals, financiële holdings en het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en het ontwikkelen en exploiteren van een (mobiele) website en app (inclusief bijkomende activiteiten op het gebied van informatie technologie) en holdingactiviteiten.' Inderdaad, daar valt niet één keer het woord reisagent, reisorganisator of reisbranche.

Booking.com noemt zich in haar verweer 'een online marketing platform waarop hotels hun kamers kunnen aanbieden. (...) Dat reizigers via de website van Booking.com accommodaties bekijken impliceert niet dat Booking.com overeenkomsten tot stand brengt.' En ALS Booking.com dan onder het begrip reisagent zou vallen, dan nog valt het niet onder het 'verplichtstellingsbesluit, omdat zij niet uitsluitend of in hoofdzaak het bedrijf uitoefent van reisagent.' Een verplichte bpf-analyse die door de Rabobank is gedaan stelde het bedrijf daarbij eerder in het gelijk.

Wat zegt de rechter?
De rechter kijkt simpelweg naar de eerdergenoemde werkingssfeerbepalingen. Die zijn doorslaggevend 'waarbij het niet aankomt op de bedoelingen van de partijen, voor zover deze niet uit de bepalingen kenbaar zijn, maar op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de tekst (en de eventuele toelichting daarop) zijn gesteld.' En als er naar de werksfeerbepalingen en vervolgens naar de werkzaamheden van Booking.com wordt gekeken, dan valt de boekingssite niet onder het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.

Doorgeefluik
Booking.com bemiddelt niet om een overeenkomst tot stand te brengen, het is een doorgeefluik en geen bemiddelaar en ook geen reisadviseur. Belangrijk citaat is dat 'de functiebenamingen die in de cao voorkomen, alle wijzen op het klassieke begrip reisagent waarvan Booking.com in haar verweer ook uitgaat, bij haar niet voorkomen, terwijl de bij Booking.com voorkomende functies overwegend IT-gerelateerd zijn.'

Stop de waanzin
Het sectorale pensioenstelsel is ooit in de jaren '60 van de vorige eeuw in het leven geroepen. Toen iedereen vaak bij dezelfde baas bleef werken en nog vaker in dezelfde sector. Tijden veranderen en daarom vallen we nog maar eens in herhaling: kap met die sectorale indeling en haal de besluitvorming van de pensioenen weg bij de sociale partners. Regel vanuit Den Haag een uniforme pensioenregeling en ga daarbij uit van waar de mensen echt op zitten te wachten. Dat kan gewoon. Dat gaat sowieso nog duren tot 2020. Hebben we tot die tijd in ieder geval alle kans om iedereen en diens moeder te overtuigen dat het zo niet verder kan.

Reaguursels

Inloggen

@reagierder | 04-01-17 | 14:22 | + 0 -
Ayubowan! Dan loop je vanzelf tegen de nadelen van zelf sparen aan...

ZwarteDag | 04-01-17 | 21:39 | + 0 -

Hebben we tot die tijd in ieder geval alle kans om iedereen en diens moeder te overtuigen dat het zo niet verder kan.
D. van den Enden | 03-01-17 | 22:20 | 16 reacties
-
Nee Van den Enden. Het huidige systeem blijft, via tijd rekken, tot de laatste linkse stemmer zijn adem uit blaast.
Het geld van werkenden zal gestolen worden voor het herverdelingscircus van Links ten behoeve van gepensioneerden.

Raider Twix | 04-01-17 | 19:43 | + 0 -

ooit in een ver verleden kort gewerkt voor een bedrijfsvereniging (één van de velen welke later in het UWV zijn opgegaan); mijn daaropvolgende uitkering werd betaald door de bedrijfsvereniging van de banken en verzekeraars, mijn pensioen zat dan weer bij die van de verpleegsters...

FW Ta-183 Huckebein | 04-01-17 | 17:31 | + 0 -

Het Nl pensioenstelsel is zo 19e eeuws. Bevoogding en paternalisme ten top. Nu ja volgens de overheid moet nu nog beschermd worden bij het kakken. Mooi dat Booking.com het heeft gewonnen.

Zatkniss | 04-01-17 | 15:39 | + 0 -

ZwarteDag | 04-01-17 | 13:46
Deze academicus weet best, dat de AOW geen klassieke pensioenvoorziening is volgens het kapitaaldekkingsstelsel (en samenhangende met een werkgever – werknemerrelatie) en dat de AOW steeds later zal ingaan door een combinatie van minder premiebetalers en langere levensverwachting.
Maar dat zelf bijsparen wens ik inderdaad zelf in privé te doen en niet via een systeem van geldverslindende betutteling.
Kortom: de AOW als enig “vangnet” is meer dan voldoende!

reagierder | 04-01-17 | 14:22 | + 0 -

@reagierder | 04-01-17 | 12:04
Nee vmbo'r, de AOW is géén pensioenfonds op kapitaalbasis maar een volksverzekering die werkt via een omslagstelsel. De AOW wordt steeds slechter omdat er steeds meer beroep op gedaan wordt ivm een vergrijzende bevolking! De bedoeling is dat je er zelf bijspaart omdat het steeds kariger wordende AOW stukje aan te vullen tot een redelijk bedrag.

@van den Enden, heb je een hele lange winterslaap gehad de afgelopen 3 jaar? Een uniforme regeling is er al en heet een APF, een Algemeen Pensioen Fonds die niet sectoraal is gebonden. Vanaf 1-1-2016 kan een bedrijf hiervoor kiezen, er zijn er verschillende in Nederland inmiddels.

Bedrijfstakpensioenfondsen en vakbonden houden dit echter zoveel mogelijk tegen via de (verbindend verklaarde) bedrijfstak CAO's, zij hebben namelijk belang bij de huidige situatie en geven geen reet om de deelnemers. Dit is gelukkig een onhoudbare situatie, de door de ECB gecreëerde omstandigheden zijn ongunstig voor (kleinere) bedrijfstakpensioenfondsen. Door de lage winsten beginnen de hoge uitvoeringskosten voor bedrijfstakpensioenfondsen op te vallen...

www.centraalbeheerapf.nl/nieuws/blogs...
(zie google voor nog veel meer links: www.google.nl/search?q=APF+pensioen&a...)

ZwarteDag | 04-01-17 | 13:46 | + -1 -

Maak een centraal pensioenfonds en verplicht de bedrijfspensioenfondsen het opgebouwde pensioen van hun werknemers als men overstapt naar een andere branche daar in onder te brengen en registreer dit administratief idem met werkgever/branche 2/3 enzovoort,vrijwaar dit centraal pensioenfonds voor de uitname wetten van huidige en volgende regeringen,geef in ditzelfde centrale pensioenfonds de totale opgebouwde rechten aan,eventueel met eigen opgebouwde regelingen (verzekeringen/banksparen) en de opgebouwde aanspraken in de A.O.W.(2% per jaar mits in Nederland werkzaam voor een werkgever) aan het einde van het werkzame leven worden de aanspraken naar het centraal pensioenfonds overgeheveld die de uitbetaling verzorgd.

Geevee | 04-01-17 | 13:18 | + 0 -

Hh, ho. Over 7 jaar ben ik aan de beurt en er is al genoeg gesnoept aan mijn in 40 jaar verplicht opgebouwd zakcentje, of het plan moet meer opleveren maar dat kan ik mij binnen deze overheid niet voorstellen. Als er winst is af te romen zal men dat zeker met 150% doen. Uniformeren prima maar in handen van de overheid brengen is het zelfde als je auto parkeren in een buitenwijk van Utrecht.

Tjemig | 04-01-17 | 12:30 | + 1 -

Ik citeer even: "Regel vanuit Den Haag een uniforme pensioenregeling en ga daarbij uit van waar de mensen echt op zitten te wachten".
1. die uniforme pensioenregeling hebben we al: de AOW;
2. op méér geldverslindende betutteling zit ik niet te wachten.

reagierder | 04-01-17 | 12:04 | + 1 -

Hé waar zijn de likes gebleven?

watergeus | 04-01-17 | 11:49 | + -2 -

Ik speel even advocaat van de duivel: zou het niet zo kunnen zijn, dat een of meerdere werknemer(s) van booking.com dit aangekaart heeft bij het betreffende pensioenfonds? Gewoon omdat die mensen van mening zijn dat hun pensioenvooruitzichten bij dat fonds beter geregeld zijn dan wat ze nu hebben?
Vallen die werknemers niet onder een bedrijfstak CAO? Dat zou dan toch ook een beetje richtinggevend kunnen zijn bij welke fonds ze kunnen aansluiten?
De werkgever, booking.com dus, zal vast wel een salarisdeel betalen wat voor een private verzekeraar is bedoeld, het is maar de vraag of je daar later beter mee af bent.

hotnot | 04-01-17 | 10:08 | + 0 -

De "overheid "er meest niet langer dan 'n paar jaar ,de gemaakte afspraken levert ze een prima ouden dag voorziening op in uitbetaling van commissariaten als dank voor de bewezen diensten .
Hebben we gezien bij de verzekeringen ,en veel geleerd hebben ze er niet van .Alles voor geld .
Supermarkten hebben de boeren in d'r zak ,eenvoudig omdat de veemarkten zijn gesloten onder het mom verspreiding dieren ziekten . Bio verdienen ze kapitalen aan ,behalve de boeren .
De [r]overheid zit er niet voor u ,maar voor zelfverrijking ,en nu jammeren ze over populisme en zijn bang voor stemfraude geregeld door Putin ,,dat ze er zelf een tering zooitje van maken vermelden ze er liever niet bij . .

fleurtje | 04-01-17 | 09:15 | + 6 -

Dus de versnippering van de pensioenfondsen bepaalt hun ondergang, aangezien ze sowieso niet aansluiten op de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Weer een ontwikkeling die iedereen van 100 kilometer zag aankomen, behalve de incompetente bestuurders die alles bij het oude willen houden en de kas willen leegroven.
Of beter gezegd, willen verhullen dat er uberhaupt nog sprake is van een kas.

Atlas Shruggs 10 | 04-01-17 | 08:45 | + 10 -

... Stichting Bedrijfstakpensioenfonds [] sleepte de site middels een dagvaarding voor de rechter ... Duidelijker kan het niet worden waar het al die pensioenfondsen om gaat. Om jouw centjes, en dat is niet om je zelf later van je pensioen te laten genieten.

NerdAlert | 04-01-17 | 08:23 | + 14 -

Pensioenen is hele mooie handel bestierd door falende - maar wel stevig betaalde - bestuurders. Het wordt tijd dat die pensioen-adepten-elite een schop onder de kont krijgt; vasthouden aan een failliet stelsel is zooo 1900

Frits1888 | 04-01-17 | 07:16 | + 9 -

zo snel mogelijk al die verschillende pension fondsen afschaffen dan wel voor ieder een private pensioenregeling die gehandhaafd blijft waar je ook werkt en blijft renderen.
Ook overstappen moet vlot kunnen indien de fondsen in stand blijven, zonder verlies van enig rendement.

Feit dat onze regeringen dit altijd nog niet hebben opgelost is omdat politici er vrijwel geen baat bij hebben. Vaak is via de overheid hun kostje wel prima geregeld.

Moneytron | 04-01-17 | 01:33 | + 10 -

Zelfde probleem in de detachering branche (ICT). Daar wordt met verplicht in zee te gaan met Stipp. Ook al heb je een betere (vrijwillig) pensioen, als werkgever moet je het nodige aan noodgrepen uitvoeren!

Atlantis-95 | 04-01-17 | 00:34 | + 7 -

Leg de besluitvorming bij de overheid en je weet zeker dat er kasgrepen gedaan gaan worden in de pensioenpotten. De overheid is het beste bedrijf in frauderen in Nederland. Oplichters zijn het.

Potatochips. | 03-01-17 | 23:37 | + 36 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken