Waarom het basisinkomen voor 2000 Finnen tekortschiet

Wel te weinig
Wel te weinig
Heugelijk nieuws voor Rutger Bregman en andere pleitbezorgers van het basisinkomen! Finland gaat experimenten met de Bregmanbonus het basisinkomen. Dat zat er al aan te komen, maar de details zijn nu bekendgemaakt. Vanaf januari krijgen 2000 willekeurig geselecteerde werkloze Finnen tussen de 25 en 58 jaar maandelijks €560 op hun bankrekening bijgeschreven. Deelname mag niet geweigerd worden. Gedurende twee jaar zal elke gedwongen deelnemer een basisinkomen ontvangen. Deze wordt alleen in uitzonderlijke gevallen stopgezet, zoals verhuizing naar het buitenland, militaire dienst of aanvang van pensioen (meer details hier). Mooi experiment. Want of een basisinkomen mensen lui en/of gelukkiger maakt, we weten het simpel weg niet. En de wil om te werken heeft nogal invloed op de betaalbaarheid en houdbaarheid van het systeem. Jammer dat het experiment op zo'n beperkte schaal wordt uitgevoerd, dat onze eerder geuite bezwaren niet volledig getest kunnen worden. Belangrijkste bezwaren tegen de huidige opzet volgen na de break.

1) Het verstrekte basisinkomen is te weinig
Van €560 per maand kun je in het welvarende Finland niet leven. Minimuminkomens worden in Finland sectoraal bepaald in overleg met de vakbonden. Een nationaal minimuminkomen kent het land niet. Toch zijn er wel wat zaken die duidelijk maken dat het verstrekte bedrag onder het bestaansminimum ligt. Rutger Bregman schreef in dit artikel dat Finnen zelf van mening zijn dat een basisinkomen circa €1000 per maand zou moeten bedragen. Iets wat gezien de kosten van levensonderhoud in Finland niet onrealistisch lijkt. Van de deelnemers aan het huidige experiment ontvangt 87% momenteel een zogeheten 'labour market subsidy'. De hoogte van deze uitkering kan variëren, maar komt voor kinderlozen uit op zo'n €703 voor belastingen. Na belastingen (20%) ligt het bedrag ongeveer gelijk met het basisinkomen. Maarrrrrr, het is wel mogelijk om belastingkorting aan te vragen. Daarnaast krijgen ontvangers van deze subsidie een hoger bedrag als zij een of meer kind(eren) hebben. Zij gaan er bij dit basisinkomen op achteruit. En dat brengt ons bij punt twee.

2) Experiment maakt geen einde aan het toeslagencircus
Op basis van het persbericht van vandaag is niet helemaal zeker of de deelnemers de toegang tot andere toeslagen wordt ontzegd. Als we uitgaan van eerdere berichtgeving, hoogstwaarschijnlijk niet. Dit betekent dat mensen toch gecompenseerd moeten worden met toeslagen en bijstandsregelingen. Ontvangers van een basisinkomen worden weliswaar niet door het Finse UWV gedwongen om werk te zoeken, maar zullen bij een te laag inkomen toch op banenjacht moeten.

3) De onderzochte groep is veel te beperkt
Het Finse experiment richt zich alleen op werklozen. Ja, het is enorm interessant om te zien of deze groep - bevrijd van regeldruk - meer (onbetaald) werk gaat doen of dat zij het basisinkomen gebruiken als legitimering voor het bingewatchen van series met een fles Finlandia binnen handbereik. Wat we natuurlijk ook willen weten: Zijn er arbeiders die door het ontvangen van een basisinkomen minder gaan werken? Wij denken van wel. De redactie van DK heeft het geluk, net als Rutger Bregman, dat wij hobby en beroep mogen vermengen. Wij zullen bij de invoering van het basisinkomen op de vrijmibo de Hertog Jan vervangen door champagne, maar gaan geen minuut minder werken. Of dit ook geldt voor alle accountmanagers, change consultants en schoonmakers betwijfelen wij. Kortom, breidt de onderzoekspopulatie uit met werkenden.

Bloomberg vond in augustus al dat, indien Finland voor de huidige opzet zou kiezen, het Utrechtse experiment met het soort van basisinkomen het enige waardevolle zou zijn. Ook in Finland erkent men dat de gebruikte variant tekortkomingen kent. Een onderzoeksgroep adviseert het Finse ministerie van Sociale Zaken om het experiment in 2018 uit te breiden. Zo zouden mensen met een klein inkomen en personen onder de 25 jaar aan de onderzoekspopulatie moeten worden toegevoegd. Vanaf 2019 zou geëxperimenteerd kunnen worden met een negatieve inkomstenbelasting en het toevoegen van andere - niet gedefinieerde, maar wij nemen aan werkenden - groepen. Echte antwoorden over de gevolgen van het invoeren van een basisinkomen zullen we dus niet voor 2020 hebben. Tot die tijd is het basisinkomen in ieder geval een schitterend stukje countrymarketing voor Finland.

Reaguursels

Inloggen

Hoe meer je neukt, hoe meer gratis geld. Alsof er nog niet genoeg mensen zijn.

En wat ga je doen in de vrije tijd? Burgeroorlog voeren om meer lebensraum te claimen?

Ik kan nog steeds voor niemand een lange termijn voordeel bedenken, behalve voor de hoogopgeleide vrijetijsdeskundigen en kanslozen.

jerrycan | 29-12-16 | 19:55 | + -1 -

Benader het Basisinkomen als een zero-sum game. Gebruik alle huidige belastingvoordelen (en dat zijn er HEEL VEEL), toeslagen en uitkeringen, en herverdeel dat zo dat iedereen hetzelfde bedrag heeft. Eerlijker en socialer kan niet. Waarschijnlijk kom je ruim boven de 1000 Euro pp uit. Weinig mensen beseffen dat het huidige systeem feitelijk al een soort basisinkomen is, maar dan met veel willekeur en hier en daar veel te hoge uitkeringen.

van heinde en verre | 29-12-16 | 16:08 | + 2 -

Basisinkomen zou kunnen werken met een bevolkingssamenstelling en een arbeidsethos van de jaren 50. Nu barst het land van de geïmporteerde non-valeurs voor wie elke uitkering per definitie een hogere levensstandaard geeft dan het moederland. Daarnaast heeft 30 jaar socialisme bij de overheid en de uitkeringsorganen geleid tot een mentaliteit van het recht hebben op een uitkering zonder tegenprestatie.
Bovendien moet de financiering voor een substantieel deel komen uit het verminderen van het aantal ambtenaren door het schrappen van regels en controle-organen. Sinds WO II is de overheid alleen maar gegroeid; alle ambtenaren die vrij hadden kunnen vallen zullen gewoon in dienst blijven voor nieuw bedachte regelingen en controles op andere gebieden.

Franker | 29-12-16 | 15:28 | + 0 -

@ProAsfalt

Volg je nou al jaren maar kan het nog steeds niet goed plaatsen ondanks je eerdere 'uitgebreide uitleg' over je persoonlijke positie en referenties daaraan.
Help mijje standpunt te begrijpen door een persoonlijke werkweek of nog beter een maand te beschrijven ... Kennelijk sta je verplicht voor je minimale uitkering in een fabriekshal, ok vertel maar
Je bent werkeloos, krijgt een uitkering, heb sollicitatieplicht maar wat gebeurt er nou echt?

Ga aub niet zeuren over perssonlijke info ... ProAsfalt kom ik valt niet tegen in het telefoonboek
Je werkt verplicht zonder dat daar extra euros tegenoverstaan.
Ok, welke uren, wat voor werk, is dat vast of op oproepbasis
4 Sollicitaties per week, doe je dat? wanneer en hoe

AUB .... dit heeft niets met jou te maken, help mij begrijpen wat er aan de hand is
Ben alleen een lul en aan losse voorbeelden heb ik niets, beschrijf jou leven nou eens in iets meer detail en overtuig mij van het probleem

BenHetZoZat | 29-12-16 | 14:29 | + 0 -

Schaf uitkeringen af. Laat gemeenten een max aan huur betalen, direct aan de woningbouw. Laat de overheid de zorgverzekering betalen en geef de gerechtigde een pasje waarmee zij voedsel (en enkel dat) mee kunnen betalen. Dan blijft er ook geen geld over voor: alcohol, sigaretten, loterijen, huisdieren en autorijden. (iemand in de bijstand met een auto? Ja echt, ik heb ze gezien). Niks basisinkomen.

Admiraal Balthasar | 29-12-16 | 13:27 | + -1 -

Harry Turtle | 28-12-16 | 21:23
Inderdaad. Het belangrijkste effect van basisinkomen zal zijn dat de inkomens per uur dalen. Wat natuurlijk wel goed is om werk terug te halen uit lage lonen-landen.

frank87 | 29-12-16 | 10:41 | + 0 -

Merkwaardig experiment, want als je als steekproef-personen alléén werklozen laat deelnemen dan zegt de 'uitkomst' (welke dat ook moge zijn) natuurlijk helemaal niets over de effecten die het zou hebben over de gehele populatie. Je moet toch op z'n minst ook mensen meenemen die wèl een loon uit inkomen (liefst ook gevarieerde inkomensgroepen) laten meedoen om dit experiment enige geldigheid te verlenen.

Dit is geen 'basisinkomen', maar een verlaagde uitkering zonder sollicitatieplicht.
Daarnaast: ieder experiment dat niets verandert aan het toeslagen-circus is m.i. sowieso gedoemd te mislukken. Waarom niet gewoon een belastingvrije voet invoeren van zo'n € 10K invoeren (voor iedereen uiteraard) en daarnaast al die toeslagen (en aftrekposten) afschaffen?
Lijkt mij een veel beter experiment.

EefjeWentelteefje | 29-12-16 | 10:39 | + 5 -

Jansen zal bij het invoeren van het basisinkomen de Hertog Jan moeten vervangen door water in plaats van champagne, want de werkenden van een tot een paar keer modaal zullen veel meer belasting moeten gaan betalen dan ze ooit aan basisinkomen terug zullen krijgen.

Werkelijk het enige pluspuntje zal zijn dat ProAsfalt dan kan ophouden met jammeren dat hij ook af en toe eens de handen uit de mouwen moet steken.

Lagging | 29-12-16 | 10:29 | + 1 -

@leovdl | 29-12-16 | 07:18 | + 0 -

Het is inderdaad opgedeeld in drukcategoriën. Kan het maar heel slecht vinden maar het zou hier in moeten staan: wetten.overheid.nl/BWBR0005627/2006-04...

1,25x de normale druk wil ik ook nog wel geloven, het moet wel redelijk blijven natuurlijk.
1,5x normaal zou betekenen dat je een 30 bar apparaat afperst op 45 bar terwijl je veiligheden dan waarschijnlijk ergens tussen 32 en 35 bar ingesteld staan. Dat is wat overdreven.

de_tyvus | 29-12-16 | 10:09 | + -1 -

ProAsfalt | 28-12-16 | 22:27 | + 0 -
Hoe loopt het met je opleiding? Afmaken he, dan hoef je je hand niet op te houden, krijg je ook niet te horen dat je echt iets moet doen voor je geld, maar kan je zelf in je levensonderhoud voorzien. Echt, dat voelt veel beter dan op andermans zak teren en klagen dat die je vraagt iets terug te doen.

Bruine Beer | 29-12-16 | 10:05 | + -3 -

Wij gaan steeds meer op de Sovjet-Unie lijken. De paralellen zijn werkelijk schokkend. Geintresseerden zouden zich eens moeten verdiepen in arbeiders inkomen, de rol van GOS-bank en de laatste economische hervorming.

Yeohan | 29-12-16 | 09:18 | + 3 -

@ de_tyvus

Afwijkend van het onderwerp maar volgens mij heet dat tegenwoordig Lloyds register Nederland.
Ben het wel eens met u conclusie dat deze netjes omgaan met de inspectie en inspectie eisen.
Maar is de afpers druk niet hoger dan 1,2 keer bedrijfsdruk (is dacht ik ook weer druk categorie afhankelijk)?

leovdl | 29-12-16 | 07:18 | + 2 -

@ProAsfalt | 28-12-16 | 22:27 | + -2 -
Delen van de arbeidsinspectie/ bedrijfsveiligheidinspectie worden/zijn geprivatiseerd. Het valt me op dat dat de drukvaten inspectiedienst (voormalige stoomwezen) een stuk preciezer is dan het voormalige stoomwezen. Maar misschien is dat omdat het pas sinds een paar jaar zo is.

Zo kwam er laatst bij een inspectie van die dienst aan het licht dat een deel van een stoomketel dat 15 jaar geleden is vervangen sterk was ondergedimensioneerd.
Daar heeft het stoomwezen dus 14 jaar zitten slapen.
Pluspunten voor het bedrijf dat het gebouwd heeft trouwens, na 15 jaar op druk A ontworpen te zijn overleefde het nog steeds de test van afpersen op bedrijfsdruk *1.2. Waar bedrijfsdruk 10% hoger was dan maximale ontwerpdruk.

de_tyvus | 28-12-16 | 23:49 | + 2 -

@Harry Turtle | 28-12-16 | 21:23 |
De enigen die zichzelf een schop onder zijn/ haar hol moeten geven zijn Jetta Klijnsma (PvdA) en Lodewijk Asscher (PvdA) wegens respectievelijk a) het mogelijk maken van dwangarbeid onder erbarmelijke omstandigheden en b) het kapot bezuinigen van de arbeidsinspectie.

ProAsfalt | 28-12-16 | 22:27 | + -2 -

frank87 | 28-12-16 | 21:09
Ja, je krijgt een soort basisinkomen inflatie.
Daarnaast ben ik van mening dat iedereen die denkt dat gratis geld van de overheid de enige sleutel is tot meer levensgeluk, zichzelf eens een schop onder zijn hol moet geven.

Harry Turtle | 28-12-16 | 21:23 | + 3 -

Het basisinkomen zal nooit een vetpot zijn als iedereen het krijgt; vrijwel iedereen kan overal meer op bieden dan jij als je alleen basisinkomen hebt.

Maar ik zie er wel wat in: Neem een dorp, Geef iedereen basisinkomen en verlaag het minimumloon en alle CAO-lonen met hetzelfde bedrag. Kijk dan eens of wat er gebeurt.

frank87 | 28-12-16 | 21:09 | + 4 -

"Finland gaat experimenten met de Bregmanbonus het basisinkomen."
"Ook in Finland erkent men de gebruikte variant tekortkomingen kent."
Blijft lastig hè, dat Nederlands.

Het_Genie | 28-12-16 | 20:28 | + 2 -

En waarom worden gepensioneerden van dit basisinkomen uitgesloten?

zbb | 28-12-16 | 20:25 | + 2 -

De groep is te klein en waarschijnlijk geografisch versnipperd. In een meer sociaal coherente groep krijg je andere en, denk ik, betere resultaten. Ze zouden in Oost-Groningen een paar dorpen aan het infuus mogen hangen.

Yeohan | 28-12-16 | 20:04 | + 6 -

slecht experiment want buitenlandse gelukszoekers worden niet toegelaten, en dat is nu net waar het idee van een basisinkomen faalt: iedere Pool, Roemeen, Bulgaar, toegelaten asieleiser elders in de EU, Marokkaan of Turk komt straks dan naar hier, al dan niet via schijnhuwelijk of fictieve baan; vraagt het basisinkomen aan en gaat weer terug naar zijn land (controle basisregistratie of feitelijk ergens wonen in NL is compleet afwezig). Onbetaalbaar dus.

FW Ta-183 Huckebein | 28-12-16 | 19:55 | + 13 -

Waarom niet meteen het Venezuelaanse model? Werkt prima.

squadra | 28-12-16 | 19:22 | + 8 -

Ik begrijp dat je ook mag bijklussen zonder gevolgen voor het basisinkomen. Is een reguliere baan gelijk aan bijklussen? Dus naar verloop van tijd heb je hopenlij werkende met een basisinkomen en werkende zondrr basisinkomen? Net iets voor de PvdA: eerlijk delen.

Butchijo | 28-12-16 | 19:18 | + 0 -

Basisinkomen (een volledige) komt er in Nederland never nooit niet doorheen want dan zijn de bazen hun (gratis) arbeiders kwijt.
De bazen zullen op alle vlakken moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden want anders gaat het personeel lopen. Dat is tegen het zere been van de bazen. Dat willen zij niet. Dan hebben zij geen macht.
Heden is het zo dat als je terecht klaagt over de erbarmelijk omstandigheden dan vertrek maar zegt de baas. Voor jou tientallen anderen! Een schop onder je reet kun je krijgen! Mocht die tientallen anderen er niet zijn dan heeft Jetta Klijnsma (PvdA) ze wel voorradig. Helemaal gratis en compleet afgestompt. Daar hebben de bazenpartijen voor gezorgd. Zij kunnen in een net niet ingestorte stinkende fabriekshal worden neergezet, zonder pauze. Zonder alles.

Denkt gij nu werkelijk dat de bazen willen meemaken om goed voor hun werknemers te moeten zorgen? Nope, daarom hebben zij in het verre verleden een uiterst succesvolle lobbygroep opgericht waarnaar Rutte en Jetta Klijnsma (PvdA) maar al te graag naar luisteren en vooral hun adviezen uitvoeren.

The Race To The Bottom!

ProAsfalt | 28-12-16 | 18:42 | + 12 -

Oh
echte Finnen

Somsbestgenuanceerd | 28-12-16 | 18:21 | + 29 -

Tis gewoon afschaffing van uitkeringen. Immers als iedereen een basisinkomen heeft, dan is dat de grote gelijkmaker. Om ervan te leven moet je bijwerken, wat in principe goed is, maar dat zorgt ervoor dat inflatie aangewakkerd wordt, waardoor dat basisloon minder waard wordt, waardoor meer gewerkt moet worden... Etc etc..
Maak dan gewoon een statement en schaf uitkeringen af. Wedden dat daardoor mensen sneller werk gaan zoeken? Dankzij alle gelukzoekers uit afrika en oost europa is ons sociaal stelsel toch al ten doden opgeschreven. En dat vind ik niet leuk. Ik denk dat partijen als de VVD jarenlang bewust in de instroom van kansarmen hebben gestimuleerd, om zo het sociaal stelsel van binnenuit op te blazen.

New Quacka | 28-12-16 | 18:11 | + 9 -

Dit is toch geen experiment te noemen? ondermaats bedrag en alleen werklozen vooralsnog.
En dat in een tijd waar mensen juist vrij willen zijn en los van de status quo willen leven.

Wil je echt weten hoe eea in de praktijk zal gaan. Pak hier dan een compleet dorp.
Urk ofzo want daar zijn ze allemaal heilig dus (kuch) betrouwbaar. en laat iedereen 1 jaar rondkomen met een basisinkomen.

De reguliere inkomsten van de bevolking worden door een lokaal gekozen penningmeester in beheer gehouden en voorzien van een maandelijkse update zodat mensen alles haarfijn kunnen monitoren.

Dan is er tenminste iets of wat aan data waar wat mee gedaan kan worden na 1 jaar.
Anderszijds. Ik ben nog steeds niet overtuigd gezien het een zo zwaar socialistisch middel is waarbij de geschiedenis al keer op keer heeft bewezen dat sommige mensen meer gelijk zijn dan anderen.
Zolang dat laatste niet wordt opgelost zal een socialistische vorm in welke aard dan ook slechts tijdelijk functioneren alvorens het een harde val zal maken met een cruciale vertrouwensbreuk tot gevolg.

TP 1984 | 28-12-16 | 18:09 | + 4 -

Wilt u ook Gratis Geld™?

harry21 | 28-12-16 | 17:46 | + 3 -

Raider Twix | 28-12-16 | 17:03
Eens, harder werken loont niet in dit land met een marginale belastingdruk van tegen de 50% voor modale inkomens en 56% vanaf ongeveer twee keer modaal. Voor de minima op minimumloonniveau is het nog erger met een marginale druk van 90-95% wegens het wegvallen van allerlei toeslagen en subsidies als ze meer gaan verdienen. Die groep buiten beschouwing gelaten, haal nog ongeveer 10% pensioenpremie af van uw extra inkomen en u mag blij zijn als 1/3 netto zelf overhoudt van uw extra werk. Met dank aan Rutte 2 die nivelleren samen met de PVDA een feest vond.

Banana008 | 28-12-16 | 17:13 | + 48 -

Het wordt hoe langer hoe gekker. Je mag je eigen geld niet uitgeven zoals je wilt. Verplichte e-auto op kolenstroom. Verplicht op de fiets. Geen houtkachel in NL, wel in DE.
Het is al 8,8 miljoen werkenden op 4,4 niet-werkenden. Dat moet dus 4,4 miljoen handophouders worden. Twee werkenden op een niet werkenden.
Het spijt me niet. Maar als ik genoeg verdien om zelf rond te komen, mag de rest stikken. Ga zelf aan het werk. Ik ga korter werken, indien nodig: lekker inde hangmat in de zon. Niet te veel betalend voor die handophouders.

Raider Twix | 28-12-16 | 17:03 | + 35 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken