Blok: gierige woco's moeten veel meer huizen bouwen

Woningen? Meer, meer, meer
Woningen? Meer, meer, meer
Een veeg uit de pan, dat krijgen woningcorporaties vandaag van Minister van Wonen Stef Blok. Onlangs bleek uit cijfers van toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties dat woco's in 2015 €5,5 miljard hebben binnengehengeld, maar dat zette de corporaties niet aan tot meer investeringen. En daar is Blok niet blij mee. De woonminister wil met name dat er veel meer huurwoningen gebouwd worden. Want: we kampen met een flink huizentekort in Nederland, en ook kunnen veel woningen wel wat onderhoud gebruiken. Overigens staat Blok niet alleen in zijn schreeuw om meer woningen: ook minister Dijsselbloem (Financiën) wil meerrr woningen omdat anders de woningmarkt 'overkookt'. 'Woningcorporaties zijn gierig', concludeert Blok dan ook in het AD (). 'Ze zitten hun stuivers te poetsen in plaats van die in te zetten. Ze lijden in feite aan een Dagobert Duck- complex.' Nou, in elk geval windt de VVD'er er geen doekjes om. Mochten de woco's niet genoeg investeren, dan dreigt de minister de verhuurdersheffing omhoog te gooien. Maar of dat nu zoveel helpt is nog maar de vraag, aangezien eerder uit onderzoek zou blijken dat door de verhuurdersheffing de huren omhoog gaan en woco's minder huizen bouwen. Dus: voorzitter van de Woonbond piswoest. En hee, kijk nou! Plots komt Aedes, koepelorganisatie van de corporaties, met een persbericht waarin we lezen dat woco's van plan zijn om in 2017 'miljarden' te investeren in de bouw van nieuwe woningen en verduurzaming. Daar is Blok echter weinig van onder de indruk, aangezien hij ze eerder deze week al gewaarschuwd zou hebben. 'Nu komen ze vliegensvlug met een persbericht. Maar ik wil resultaat zien.' Verder spoort de VVD-minster gemeenten aan om te zorgen voor meer bouwgrond. Eerder schreven we al dat uit een rapport van ABN Amro bleek dat in de eerste helft van 2016 22% minder bouwvergunningen zijn afgegeven in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Oorzaak hiervan zou de vertraging bij gemeenten zijn. Helpt natuurlijk niet mee bij het oplossen van de krapte op de woningmarkt. In elk geval zijn zowel woco's als gemeenten gewaarschuwd: tijd om te bouwen!

Reaguursels

Inloggen

@Raider Twix | 04-12-16 | 19:10
Het vrouw, man, autochtoon, allochtoon gaat hier amper op. Een steeds groter deel van de huishoudens bestaat uit één persoon en het idee dat vrouwen alleen maar goed zijn voor een tweede inkomen is daarmee al lang achterhaald. Sowieso probeert de politiek zich zoveel mogelijk te distantiëren van enig mogelijk verwijt te discrimineren (hetgeen er in de meeste gevallen op neerkomt dat ze juist discrimineren maar dit als eerlijk afdoen omdat Michiel de Ruyter ook een blanke man was - of zoiets) en de opzet is nog steeds om arbeidsparticipatie te stimuleren. Dus ook wanneer dit meerdere inkomens binnen hetzelfde huishouden betreft.

Op zich wel geinig. Zet twee minimumloners in een huis en ze maken samen in de orde van €2.800 netto per maand. Daar moet een huishouden dat het met één inkomen doet bruto €60.000 per jaar tegenover zetten. Dat tweeverdiener huishouden mag net wel/net niet in de sociale huur, maar het eenverdiener huishouden wordt de vrije sector ingeduwd en krijgt vervolgens een bak vuil over zich heen gestort omdat ze subsidie zou krijgen op de koopwoning vanwege dat ze een klein beetje belasting terugkrijgt. Dan hebben we het dus over een vijf- tot zesduizend euro terwijl deze eenverdiener vijfentwintigduizend euro meer belasting betaalt dan de tweeverdienende minimumloners. Netto betaalt de eenverdiener daarmee nog steeds zo'n twintigduizend euro meer belasting om netto exact hetzelfde over te kunnen houden, maar dat is volgens sommige mensen (zoals js58) nog niet genoeg. Bloeden moeten ze, want mensen die niet net zo zielig zijn als zij zichzelf voelen, dat moet niet kunnen.

Pierre Tombal | 04-12-16 | 21:55 | + 0 -

@js58 | 04-12-16 | 13:05
Je snapt het nog steeds niet.

1. Je kijkt nog steeds naar de verkeerde kolom. De verkoopprijs is niet belangrijk. Het gaat om de resulterende maandlast. Dat is het uitgangspunt van het volkshuisvestingsbeleid van de overheid.

2. Kijk naar wat de overheid recentelijk met de hypotheekregels deed. Welke particuliere verzekeraar zie jij opstaan om mensen tegen dergelijk wispelturig beleid te verzekeren? De overheid creëerde dit probleem. Het is daarmee niet meer dan billijk dat ze zelf een oplossing aandragen, hoe schandalig de voorwaarden die ze daaraan opgehangen ook mogen zijn.

3. Eigenaren dragen geen hogere hypotheeklasten. Je kijkt nog steeds naar het verkeerde kolommetje.

4. Maar wel een GroenLinkse communist dus.

5. Ik geef hier slechts de actuele feiten weer, zonder oordeel dat iemand anders meer zou moeten betalen om mij te gerieven. Hetgeen jij wel doet. Omdat jij kennelijk het idee hebt dat dit voor jou persoonlijk een voordeel op zou kunnen leveren. Jij lijkt in ieder geval erg verbitterd over een vroegere marktontwikkeling die jij aan de arbeidsparticipatie van vrouwen wijt, maar die gezien het genoemde tijdstip eerder te maken zal hebben gehad met een in korte tijd sterk dalende hypotheekrente: van 12% naar 5%. Inderdaad heeft een dergelijke wijziging binnen de markt tot gevolg dat jouw spaargeld als deel van een aankoopsom effectief minder waard wordt, maar het is dan ook al vele jaren het uitgangspunt in het prijsmechanisme dat jij gewoon de volle 100% financiert. Jij bent degene die dat systeem probeert te belazeren en daar heb je uiteraard alle recht toe, maar het blijft jouw gok. En die was dit keer mis. Maar dat maakt het nog steeds niet de schuld van iemand anders.

Pierre Tombal | 04-12-16 | 21:20 | + 0 -

1. Vrouwen traden al toe tot de reguliere arbeidsmarkt in de jaren zeventig. Met inderdaad het verwijt dat zij vanaf dat moment dan wel voor vol werden aangezien op de arbeidsmarkt, maar niet door banken en de overheid.
Pierre Tombal | 04-12-16 | 12:45 | + 0 -
-
Een aantal politiek partijen gaf onlangs toe dat de eenverdiener met hetzelfde salaris als tweeverdieners geen gelijke inkomensbelasting heffing gaat krijgen, maar een hogere houd. Omdat de politiek WIL dat vrouwen blijven werken.

Zo trek je meer geld als staat naar je toe. Per saldo zijn er nu meer werkenden en dus belastinginkomsten, t.o.v. huismoeder spelende vrouwen.

Raider Twix | 04-12-16 | 19:10 | + 0 -

Tombal, De kans op de restsschuld stijgt, de premie stijgt dan wel maar de kredietratio daalt, terwijl het risico op restschuld stijgt. Wat begrijp ik niet?

Stijgende prijzen kan ook zonde rinflatie. Wordt uitgelegd in de fimpjes.

De markt moet de NHG voor zijn rekening nemen en niet de overheid

Dat eigenaren hoger hypotheeklasten dragen komt simpelweg door gestegen risico.

Ik ben geen Amsterdammer (gelukkig niet}

Het communsime ziet in u, u meent dat de 'markt' haar falen op de overheid mag afwentelen die het vervolgens op de belastingbetaler afwentelt. U bent onderdeel van de huizenmarkt.

js58 | 04-12-16 | 13:05 | + 0 -

@s58 | 04-12-16 | 11:16
Je haalt van alles door elkaar.

1. Vrouwen traden al toe tot de reguliere arbeidsmarkt in de jaren zeventig. Met inderdaad het verwijt dat zij vanaf dat moment dan wel voor vol werden aangezien op de arbeidsmarkt, maar niet door banken en de overheid.

2. Afgaande op jouw argumenten is het juist buitengewoon moeilijk raden wat er gebeurde met de prijzen door de komst van aflossingsvrij en beleggingshypotheken. Daarvoor speel je dus leentjebuur bij wel sluitende argumenten die je vervolgens verwerpt om weer te kunnen klagen.

3. Als er geen stijgende prijzen zijn is er ook geen inflatie

4. Als jij wel stijgende prijzen ziet terwijl er geen inflatie is, dan kijk je waarschijnlijk in de verkeerde kolom.

5. Het is de overheid die heeft bepaald dat er sprake kan zijn van een restschuld bij hypotheken terwijl dat in oorsprong een lening tegen onderpand betreft. Het is daarmee wel zo netjes dat de overheid zelf haar eigen rotzooi opruimt in plaats van dit aan de markt over te dragen.

6. NHG heeft sowieso geen betrekking op de marktwaarde van het onderpand, maar op de mogelijk restschuld. Ook hier kijk je dus in de verkeerde kolom.

7. Ook in 1954 kreeg je hypotheekrenteaftrek op een tweede huis. Volgens mij gold dat in die tijd zelfs ook voor vakantiewoningen. Eigenaren dragen dus al flink hogere netto lasten dan toen. Wordt je daar blij van?

8. Als je "gewoon" werkt, probeer dan eens wat minder over te komen als een geitenwollensokken Amsterdammer met zwaar communistische denkwijzen.

Pierre Tombal | 04-12-16 | 12:45 | + 0 -

Heer Tombal,

Toen mijn ouders in 1954 een huis kochten moesten ze 1/3 van de koopprijs op tafel leggen en was er enkel NHG voor nieuwbouw. Er werd slechts een hypotheek verstrek op één inkomen Dat is allemaal losgelaten. Toen de vrouwen toetraden tot de arbeidsmarkt - ergens toen het kabinet Paars I aan de macht kwam - besloten de banken dat er op basis van twee inkomens een hypotheek mocht worden verstrekt. Mijn huis dat ik toen wou kopen is voor mij in rook opgegaan omdat ik wel gespaard had maar niet veel kon lenen. Toen was het zelfs mogelijk dat je aflossingsvrije en zelfs beleggingshypotheken kon krijgen. Niet moeilijk te raden wat er gebeurde met de prijzen.

Als het geld steeds minder wordt maar er is geen inflatie hoe kan het dan de prijzen toch zo hard stijgen? Dat heeft met het beleid van Draghi te maken. Prijzen stijgen dus zonder toegevoegde waarde, wederom het kenmerk van een piramidespel.

Niet de overheid moet de NHG regelen maar de markt. Nu draagt de belastingbetaler het risico, mede omdat van de NHG een staatshedgefunds is gemaakt met politici en bankiers aan het roer, met een kapitalisatiegraad van 0,46%. Ik heb zelf onderzoek gedaan door in de jaarverslagen te kijken en één ding viel mij op: de premie stijgt en de kapitalisatiegraad zakt, maar niet het risico! Dat geeft u ook zelf toe. Daarnaast merk ik op dat er dubbele HRA wordt verstrekt als iemand twee huizen heeft maar een daarvan nog moet verkopen maar niet mee wil gaan naar een lagere prijs. Kortom, dat wordt beloond met subsidie !

Waar u vandaan haalt dat ik bijstand krijg weet ik niet want ik werk gewoon.

En ja, inflatie is inderdaad de ultieme belasting. Mensen met schulden hebben daarvan plezier, mensen met spaartegoeden niet
www.businessinsider.nl/hendrik-oude-n...

Tenslotte nog een paar interessante filmpjes over geld en crisissen, een aanrader en zeker voor u

www.youtube.com/watch?v=F_7HIxCg4is&a...

www.youtube.com/watch?v=pNNg2H2YAm4

js58 | 04-12-16 | 11:16 | + 0 -

@s58 | 04-12-16 | 06:47
Hou toch op met je piramidespel. Het heeft helemaal niks te maken met dat de prijzen hier hoger zouden zijn dan in andere landen, in reële of relatieve zin. Waar het om gaat is dat ik in een ander land het onderpand van de lening - de woning - kan inleveren en dan ben ik per direct van mijn woningschuld verlost. De overheid heeft hier andere regels gesteld en compenseert dat door daar tegenover een verzekering voor restschulden van woningen in lagere prijsklassen te bieden, daarmee het bankenrisico voor deze woningen verplaatsend naar de maatschappij.

Sowieso gaat het geleuter over prijzen helemaal nergens over, want de huizenmarkt in Nederland maakt deel uit van een overgereguleerd volkshuisvestingsbeleid dat is gebaseerd op maandlasten. Het enige dat de hypotheek- en grondprijzenmarkt doet is het resultaat daarvan invullen. En de rest van de markt volgt simpelweg. Daarom zie je de prijs af en toe wat op en neergaan. Op de lange termijn is echter altijd sprake van een stijging en ook dat heeft niks met een piramidespel te maken, maar is het gevolg van het feit dat het geld steeds minder waard wordt. Dat heet inflatie, ooit van gehoord? Het is de reden dat jij elk half jaar - in januari en juli - een paar euro meer van de Bijstand krijgt, zonder daar ooit een cent meer van over te houden. Hetgeen ongetwijfeld heel frustrerend is voor jou, maar over dat piramidespel horen wij jou dus nooit.

Pierre Tombal | 04-12-16 | 08:22 | + 0 -

Waarom een NHG nodig is? Omdat in dit land een hypotheek niet aan het onderpand kleeft maar aan de hypotheekgever persoonlijk. Voor mij als persoon is het daarmee aantrekkelijk om mezelf te verzekeren tegen mogelijke financiële problemen die ik in elk ander land nooit zou hebben. En gelukkig kan dat tegen lage kosten, vermits jouw woning aan de voorwaarde voldoet om de verzekering te mogen afsluiten.

De rest is complete bullshit. Huurders betalen geen cent om eigenwoningbezitters te kunnen ondersteunen. Je betaalt aan je verhuurder, niet aan de staat. En hoe meer jullie jezelf bereid stellen om te betalen aan jullie verhuurders, hoe hoger het algemene prijsniveau komt te liggen. Marktwerking, weet u wel?
Pierre Tombal | 04-12-16 | 00:37

Weet u wat het probleem is? U wilt met domme marktwerking - waar de markt zelf geen enkel verantwoording voor wil gaan dragen - dat iedereen mee gaat doen met een piramidespel. U wilt daarvoor een verzekering afsluiten waarvoor de premie veel te laag is vastgesteld want u wilt geen cent teveel betalen en u denkt dat een kapitalisatiegraaf van 0,46% voldoende is. U geeft dus ook toe dat u de verzekering moet hebben omdat u in andere landen bij het kopen van een huis veel minder kan en mag lenen. Het is goed dat iedereen een eigen huis heeft mits dat huis geen eigenaar over jou wordt. U heeft nog nooit een cent belasting betaalt over de gevolgen van het knappen van de zeepbel in ons woningmarkt dat je met recht een piramidespel mag noemen.

js58 | 04-12-16 | 06:47 | + 0 -

Geen enkele gemeente en woco wilt sociale huurwoningen in de stad. Het kost alleen maar centen en het trekt alleen maar probleemgezinnen aan. Rijkere mensen gedragen zich over het algemeen een stuk beter dan de arme en brengen geld in het laadje. Gemeenten worden door -de COA-maffia- het Rijk wel gedwongen om vluchtelingen te huisvesten door middel van quota, omdat ze anders beboet worden, dus die willen ze wel opvangen. De autochtoonse onder- en middenklasse wordt zo dus zover als mogelijk uitgeknepen en ontdaan van hun vermogen, hetzij door de ECB met een constante te lage rente, hetzij door het Rijk die niet adequaat in de woningmarkt ingrijpt. Het marktevenwichtspunt van de woningmarkt ligt bij het moment waarbij de onderklasse net niet succesvol zijn met een communistische revolutie oftewel waarbij de anarchie en corruptie van de commune nog net niet de voorkeur krijgt boven het bestuur van het huidige establishment. Dit gaat gepaard met veel onderdrukking door het establishment. Dankzij weer een paars kabinet zijn we goed op weg naar dat evenwichtspunt en dat is best beangstigend.

Jostifiel | 04-12-16 | 04:21 | + -1 -

Geen enkele gemeente en woco wilt sociale huurwoningen in de stad. Het kost alleen maar centen en het trekt alleen maar probleemgezinnen aan. Rijkere mensen gedragen zich over het algemeen een stuk beter dan de arme en brengen geld in het laadje. Gemeenten worden door -de COA-maffia- het Rijk wel gedwongen om vluchtelingen te huisvesten door middel van quota, omdat ze anders beboet worden, dus die willen ze wel opvangen. De autochtoonse onder- en middenklasse wordt zo dus zover als mogelijk uitgeknepen en ontdaan van hun vermogen, hetzij door de ECB met een constante te lage rente, hetzij door het Rijk die niet adequaat in de woningmarkt ingrijpt. Het marktevenwichtspunt van de woningmarkt ligt bij het moment waarbij de onderklasse net niet succesvol zijn met een communistische revolutie oftewel waarbij de anarchie en corruptie van de commune nog net niet de voorkeur krijgt boven het bestuur van het huidige establishment. Dit gaat gepaard met veel onderdrukking door het establishment. Dankzij weer een paars kabinet zijn we goed op weg naar dat evenwichtspunt en dat is best beangstigend.

Jostifiel | 04-12-16 | 04:20 | + 0 -

Geen enkele gemeente en woco wilt sociale huurwoningen in de stad. Het kost alleen maar centen en het trekt alleen maar probleemgezinnen aan. Rijkere mensen gedragen zich over het algemeen een stuk beter dan de arme en brengen geld in het laadje. Gemeenten worden door -de COA-maffia- het Rijk wel gedwongen om vluchtelingen te huisvesten door middel van quota, omdat ze anders beboet worden, dus die willen ze wel opvangen. De autochtoonse onder- en middenklasse wordt zo dus zover als mogelijk uitgeknepen en ontdaan van hun vermogen, hetzij door de ECB met een constante te lage rente, hetzij door het Rijk die niet adequaat in de woningmarkt ingrijpt. Het marktevenwichtspunt van de woningmarkt ligt bij het moment waarbij de onderklasse net niet succesvol zijn met een communistische revolutie oftewel waarbij de anarchie en corruptie van de commune nog net niet de voorkeur krijgt boven het bestuur van het huidige establishment. Dit gaat gepaard met veel onderdrukking door het establishment. Dankzij weer een paars kabinet zijn we goed op weg naar dat evenwichtspunt en dat is best beangstigend.

Jostifiel | 04-12-16 | 04:18 | + 0 -

@atheïstisch stemvee | 02-12-16 | 11:03 | + 22 -
Wat verwacht je anders dan van een liberale partij? Zij denken dat de markt alles oplost. Alleen de markt kan echter niet alles oplossen. De markt zal altijd z'n weg proberen te vinden naar monopolies. Marktfalen noemt men dat. Het OV valt daaronder, in het buitenland het probleem van de hypermarkten en zoiets als de economie verduurzamen.

Hoe faalt de woningmarkt?:

Geen enkele gemeente en woco wilt sociale huurwoningen in de stad. Het kost alleen maar centen en het trekt alleen maar probleemgezinnen aan. Rijkere mensen gedragen zich over het algemeen een stuk beter dan de arme en brengen geld in het laadje. Gemeenten worden door -de COA-maffia- het Rijk wel gedwongen om vluchtelingen te huisvesten door middel van quota, omdat ze anders beboet worden, dus die willen ze wel opvangen. De autochtoonse onder- en middenklasse wordt zo dus zover als mogelijk uitgeknepen en ontdaan van hun vermogen, hetzij door de ECB met een constante te lage rente, hetzij door het Rijk die niet adequaat in de woningmarkt ingrijpt. Het marktevenwichtspunt van de woningmarkt ligt bij het moment waarbij de onderklasse net niet succesvol zijn met een communistische revolutie oftewel waarbij de anarchie en corruptie van de commune nog net niet de voorkeur krijgt boven het bestuur van het huidige establishment. Dit gaat gepaard met veel onderdrukking door het establishment. Dankzij weer een paars kabinet zijn we goed op weg naar dat evenwichtspunt en dat is best beangstigend.

Jostifiel | 04-12-16 | 04:18 | + 0 -

@atheïstisch stemvee | 02-12-16 | 11:03 | + 22 -
Wat verwacht je anders dan van een liberale partij? Zij denken dat de markt alles oplost. Alleen de markt kan echter niet alles oplossen. De markt zal altijd z'n weg proberen te vinden naar monopolies. Marktfalen noemt men dat. Het OV valt daaronder, in het buitenland het probleem van de hypermarkten en zoiets als de economie verduurzamen.

Hoe faalt de woningmarkt?:

Geen enkele gemeente en woco wilt sociale huurwoningen in de stad. Het kost alleen maar centen en het trekt alleen maar probleemgezinnen aan. Ze worden door -de COA-maffia- het Rijk wel gedwongen om vluchtelingen te huisvesten door middel van quota, omdat ze anders beboet worden, dus die willen ze wel opvangen. De autochtoonse onderklasse wordt zo dus zover als mogelijk uitgeknepen. Het marktevenwichtspunt van de woningmarkt ligt bij het moment waarbij de onderklasse net niet succesvol zijn met een communistische revolutie oftewel waarbij de anarchie en corruptie van de commune de voorkeur krijgt boven het bestuur van het huidige establishment. Dankzij weer een paars kabinet zijn we goed op weg naar dat evenwichtspunt.

Jostifiel | 04-12-16 | 04:08 | + 0 -

@js58 | 04-12-16 | 00:10
Waarom een NHG nodig is? Omdat in dit land een hypotheek niet aan het onderpand kleeft maar aan de hypotheekgever persoonlijk. Voor mij als persoon is het daarmee aantrekkelijk om mezelf te verzekeren tegen mogelijke financiële problemen die ik in elk ander land nooit zou hebben. En gelukkig kan dat tegen lage kosten, vermits jouw woning aan de voorwaarde voldoet om de verzekering te mogen afsluiten.

De rest is complete bullshit. Huurders betalen geen cent om eigenwoningbezitters te kunnen ondersteunen. Je betaalt aan je verhuurder, niet aan de staat. En hoe meer jullie jezelf bereid stellen om te betalen aan jullie verhuurders, hoe hoger het algemene prijsniveau komt te liggen. Marktwerking, weet u wel?

Pierre Tombal | 04-12-16 | 00:37 | + 0 -

Pierre Tombal | 03-12-16 | 23:36

Waarom is een NHG nodig? Wanneer politici hun verstand gebruiken en banken heel weinig vrij ruimte voor het meer mogen uitlenen voor speculatie is die garantie nergens voor nodig. Daarnaast is de NHG zeer slecht gekapitaliseerd en zitten bankier en politici aan het roer.Als het misgaat betaalt de belastingbetaler alsnog. Bij de huurder is het nog erger, die betaalt zowel voor de NHG als het misgaat maar ook voor de WSW. Achterlijk
En het is juist wat ik stel: als de verzekeringsmaatschappijen niet zelf dat soort risico's willen verzekeren, moet de overheid dat al helemaal niet doen. Marktwerking, weet u wel?

js58 | 04-12-16 | 00:10 | + 0 -

@js58 | 03-12-16 | 22:54
Geen idee waar je vandaan haalt dat ik zou vinden dat banken niet failliet mogen gaan. Ik heb zelf overigens NHG en dat is een verzekering waar ik gewoon voor betaald heb. Gewoon met geld dat ik van de belastingen eerder al mocht houden. Dat het gegeven het bedrag waar het om gaat een uitermate goedkope verzekering is vind ik uiteraard buitengewoon prettig, maar ik begrijp dat jij vanuit piknijd van mening bent dat ik daar aanzienlijk meer voor had moeten betalen.

Want dat is in wezen de kern van waar we het over hebben tocht? Jij ziet mij als iemand die dingen heeft en daar volgens jou meer voor had moeten betalen. Het probleem is alleen dat als ik meer had moeten betalen voor wat ik heb, dat ik dan die dingen niet zou hebben gehad en dan zou jij nou jouw idee dat je tekort gedaan wordt niet op mij kunnen projecteren. En feitelijk heb ik ook (nog) niks. Het voornaamste verschil is dat ik mijn huur betaal aan een bank en jij aan een woningcorporatie. Ik betaal aan Jan en jij aan Piet. Is dat nou werkelijk een oorlog waard?

Pierre Tombal | 03-12-16 | 23:36 | + 0 -

@js58 | 03-12-16 | 19:22
Geen idee wat je bedoelt. Verstrengeling tussen verheid en politiek? Een communist is in ieder geval wel de laatste die zich druk zou maken over het failliet van een burger. Dat is namelijk het doel voor linkse stromingen. Iedereen even arm, of in het door hun gebruikte jargon om goedgelovige zieltjes te winnen: iedereen even rijk.

Het zijn de politiek en de 'markten' w.o. jij die wel vinden dat banken alle vrijheden moeten hebben maar nooit failliet mogen gaan (want dan is hun feetje over), maar wel de burger of een klein bedrijf. Dat is ook precies wat ik bedoel, de markt neemt haar verantwoordelijkheid niet en wentelt haar probleem af op de overheid die het op haar beurt afwentelt op de burger tevens ook belastingbetaler. Denk ook aan de garanties zoals WSW corporaties en NHG. In een gezonde markt zijn die namelijk helemaal niet nodig en hadden ook de corporaties klein kunnen blijven.

js58 | 03-12-16 | 22:54 | + 0 -

@js58 | 03-12-16 | 19:22
Geen idee wat je bedoelt. Verstrengeling tussen verheid en politiek? Een communist is in ieder geval wel de laatste die zich druk zou maken over het failliet van een burger. Dat is namelijk het doel voor linkse stromingen. Iedereen even arm, of in het door hun gebruikte jargon om goedgelovige zieltjes te winnen: iedereen even rijk.

Pierre Tombal | 03-12-16 | 21:34 | + 0 -

Pierre Tombal | 03-12-16 | 16:20

Alle woningen worden gesubsidieerd door de verstrengeling tussen overheid en politiek De overheid heeft goedkoop geld nodig want anders gaat zij failliet. De banken hebben dat ook nodig want anders gaan huiseigenaren met een hypotheek failliet. En Mario Weet en houdt daarom de rente te laag en wil perse 2% inflatie.

js58 | 03-12-16 | 19:22 | + 0 -

@Raider Twix | 03-12-16 | 15:54
Onzinvergelijking. Huismerk koffie is niet gesubsidieerd. Corporatiewoningen daarentegen zijn allemaal gesubsidieerd, dus ja de overheid heeft het recht om te bepalen wie van deze subsidie gebruik mag maken. Voorts verplicht niemand jou om voor tweeduizend euro een appartement aan een Amsterdamse gracht te huren. Volledig subsidievrij kan al vanaf €711,- per maand.

Pierre Tombal | 03-12-16 | 16:20 | + 0 -

@ZwarteDag | 02-12-16 | 11:31
Ha! Kijk. Nog iemand die het begrijpt. Inderdaad: grofweg een kwart van de sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen die daar niet (meer) het recht toe hebben.[...]
Pierre Tombal | 02-12-16 | 20:49 | + -2
-
Heeft de staat het recht de supermarkt opdracht te geven je salarisstrookje te controleren op een te hoog salaris voor het kopen van het huismerk koffie i.p.v. een duurder A-merk?

De staat verziekt de woningmarkt op talloze manieren. Als iemand een goedkoper huis wil, moet dat geen probleem zijn. De staat kan er voor kiezen dan geen huursubsidie te verstrekken.
Dat klinkt mij als belastingbetaler als muziek in de oren.

Maar dan gaan velen kleiner (= meestal goedkoper) wonen, en verdient de woningmaffia kennelijk te weinig. En dat mag dus niet.
Ondertussen zit de woningmarkt wel knettervast, is het amper mogelijk te verhuizen voor een baan (onbetaalbare huurwoningen en dure koopwoningen, behalve de gestapelde kippenhokken)

Er zijn 160.000 vacatures. Dat heeft veel oorzaken. En een daarvan is het totaal verziekende woningkartel.

Raider Twix | 03-12-16 | 15:54 | + 0 -

@Amateur-deskundige | 03-12-16 | 14:57
Lees de reactie van ZwarteDag maar eens terug. De grondprijzen zijn zo hoog om de winstmogelijkheden van projectontwikkelaars af te romen. Dat kan je onder andere rechtstreeks afleiden aan het feit dat als reactie op de crisis waar we sinds 2008 in terecht kwamen de grondprijzen naar beneden werden gesteld om aan de dalende woningprijs tegemoet te kunnen komen. Er zitten daarmee duidelijke voordelen aan de hoge grondprijs, want goedkoper bouwen is een heel stuk lastiger. Ook dat bleek overduidelijk aan het begin van de crisis. Maar het belangrijkste is nog wel dat de grondprijs niet de oorzaak is, maar een gevolg van de hoge woningprijzen. En omdat dit geld daardoor niet bij private ondernemers terecht komt profiteert iedereen daarvan, niet alleen eigenwoningbezitters. Een en ander afhankelijk van of het gemeentebestuur vervolgens verstandige dingen doet met dat geld uiteraard, maar dat is een ander verhaal.

PS. Die dertig jaar is per leningdeel en die hoeven niet allemaal dezelfde start- en einddatum te hebben.

Pierre Tombal | 03-12-16 | 15:39 | + -2 -

@Pierre Tombal | 03-12-16 | 10:45
Ik vind het altijd lastig om jouw hersenkronkels m.b.t. de hypotheekrentaftrek te begrijpen, maar volgens mij bedoel je hier het volgende:

Als je de HRA afschaft, zal dit er niet toe leiden dat grondprijzen dalen. De inkomstenbelasting wordt tenslotte met ongeveer 20% verlaagd, zodat huishoudens (gemiddeld) precies evenveel kunnen uitgeven voor een koopwoning als ze nu al uitgeven.

Maar dat is natuurlijk onzin.

Iemand die een huis koopt, maakt slechts gedurende een beperkt deel van zijn leven gebruik van de HRA (bijvoorbeeld 30 jaar, waarbij het zwaartepunt aan het begin ligt), terwijl dezelfde persoon het totaal aan extra belastingen als gevolg van de HRA gedurende een veel groter deel van zijn leven zal betalen (bijvoorbeeld 60 jaar). Het gevolg hiervan is dat de koopkracht van de gemiddelde huizenkoper wel degelijk flink wordt opgekrikt door de HRA. Daarnaast speelt nog mee dat de extra belastingdruk niet alleen bij kopers terechtkomt, maar ook bij huurders die zelf geen HRA ontvangen. Kopers kunnen als gevolg daarvan dus nóg meer bieden voor hetzelfde lapje grond, ... wat er uiteindelijk toe leidt dat deze kopers niet zozeer in grotere huizen wonen, als wel dat ze gedurende hun hele leven meer betalen voor hetzelfde huis. Overigens moet je hier altijd de kanttekening bij plaatsen dat de HRA niet als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor de hoge grondprijzen. De HRA bestaat tenslotte al veel langer dan de huidige huizenzeepbel (of grondzeepbel). Toch neemt dit niet weg dat je nu veilig kan stellen dat de gemiddelde koper van de afgelopen 20-30 jaar nooit in staat zou zijn geweest om de veel te hoge grondprijs in Nederland te betalen als de HRA niet had bestaan.

Amateur-deskundige | 03-12-16 | 14:57 | + 0 -

gas-man | 02-12-16 | 21:46

Gasman, kijk eens bij elk automerk naar de accessoires die je kan bestellen. Valt het jou ook dat als je een duurder model koop je steeds meer betaalt voor de accessoires? Daar hoor ik je niet over.

js58 | 03-12-16 | 11:00 | + 0 -

@Amateur-deskundige | 02-12-16 | 22:09
Dan komt het geld nog steeds bij grotendeels dezelfde mensen terecht. Het is namelijk een AFTREK, hetgeen inhoudt dat je eerst belasting moet betalen en het maakt daarbij dan niks uit of je dat terug krijgt onder specifieke voorwaarden of onconditioneel middels een algemene belastingverlaging.

Pierre Tombal | 03-12-16 | 10:45 | + -1 -

@gas-man | 02-12-16 | 21:46
Eerst hypotheekrenteaftrek volledig afschaffen ➔ lagere grondprijzen en lagere belastingen (ongeveer 20% minder inkomstenbelasting), en dán marktconforme grondprijzen voor corporatiewoningen hanteren en we praten nergens meer over.

Amateur-deskundige | 02-12-16 | 22:09 | + -3 -

En die gesubsidieerde kavelprijs voor sociale huurwoningen wordt opgebracht door de kavels van koopwoningen.
Ook dat staat vaak gewoon in de plannen voor een nieuwbouwwijk.

gas-man | 02-12-16 | 21:46 | + 4 -

@ Al die zogenaamde kenners hier. Gemeenten rekenen vaste, lage grondprijzen voor sociaal. Meestal rond de 12.000 voor eengezins. Voor een appartement minder. Daar levert een gemeente dus gewoon voor in.
wapster | 02-12-16 | 14:31 |
Dat ja, dit staat vaak met heeeele kleine lettertjes in de plannen voor een nieuwbouwwijk.
Iedereen die jammert maar dat er geen subsidie op sociale woningbouw zit, dat zit er wel degelijk op.

gas-man | 02-12-16 | 21:45 | + 3 -

Dus woningcorporaties hebben in 2015 5,5 miljard euro binnengehengeld? Ondanks de verhuurderheffing? Of dankzij Draghi? Corporaties hebben volgens mij namelijk slechts – op papier – veel (eigen) vermogen ‘binnengehengeld’,

... tot het moment dat de rente weer omhoog gaat.

Amateur-deskundige | 02-12-16 | 21:25 | + 1 -

@ZwarteDag | 02-12-16 | 11:31
Ha! Kijk. Nog iemand die het begrijpt. Inderdaad: grofweg een kwart van de sociale huurwoningen wordt bewoond door mensen die daar niet (meer) het recht toe hebben. Die betalen dus veelal een bedrag ter grootte van de maximale huurtoeslag meer dan de woning eigenlijk aan huur zou mogen kosten volgens NIBUD. En dankzij extra huurverhogingen voor scheefhuurders soms zelfs al behoorlijk wat meer. En zich maar afvragen hoe het kan dat koopwoningen flink aan de prijs zijn terwijl ze zelf grif zevenhonderd euro of meer per maand aan een kippenhok spenderen. En wijzen naar anderen natuurlijk, want dat ze zelf oorzaak zouden kunnen zijn is uiteraard ondenkbaar.

Pierre Tombal | 02-12-16 | 20:49 | + -4 -

Blok, de minister van Vastgoed. Hij is er niet voor de burger in ieder geval.

Stonecity | 02-12-16 | 19:23 | + 5 -

"De woonminister wil met name dat er veel meer huurwoningen gebouwd worden."
-
Wat dacht de minister van minder slopen? De wachtlijsten zijn historisch lang. Maar dat was juist de bedoeling van het woniningkartel: goedkoop slopen en vervangen door door gebouwd. Alles is daar op gericht. Daarom ook de salarisgebonden huurverhoging.
-
Woningbouwverenigingen zijn zelfstandig. Blok hoort zich daar niet mee te bemoeien. Hij heeft net in hun kas gegraaid. Niet zo vreemd dat ze dan wat minder bouwen.

Blok wil waarschijnlijk gewoon verder graaien bij de woningbouwverenigingen en de verhuurdersheffing verder verhogen. Omdat zijn VVD vriendjes meer willen verdienen aan verhuren middels hogere huren.
Ze wilden onlangs immers ook meer kosten van verhuurder naar huurder overzetten. Zonder de huur te verlagen.

Raider Twix | 02-12-16 | 17:57 | + 5 -

Dit lijkt mij een opzetje tussen minister en woco´s.Blok verhoogd de verhuurdersheffing(????)zodat de verhuurder vrijelijk de huur kan verhogen zonder gezeur van haar huurders.Eindresultaat is meer geld voor de staat en woco's en minder voor de huurders.

Ben5570 | 02-12-16 | 17:02 | + 2 -

Zouden ze meer huurwoningen willen bouwen om zo in de komende jaren meer statushouders van een woning te kunnen voorzien? Ik vind de timing nogal opvallend namelijk.

kanon0503 | 02-12-16 | 16:33 | + 6 -

Al die zogenaamde kenners hier. Gemeenten rekenen vaste, lage grondprijzen voor sociaal. Meestal rond de 12.000 voor eengezins. Voor een appartement minder. Daar levert een gemeente dus gewoon voor in.

wapster | 02-12-16 | 14:31 | + -1 -

@negen | 02-12-16 | 10:51 |
De huurtoeslaggrens ligt bij €710,-. Daar krijg je dan maximaal €350,- huursubsidie voor. Bij een huur van 350 krijg je zo'n €100,- huursubsidie. Het netto-verschil aan woonlasten tussen een woning van €700,- en €350,- is dan "maar" €100,-, maar dat is de bouwtechnisch kwalitatieve vooruitgang het wel waard. Daarnaast zijn er een aantal corporaties die de hogere huren aanpassen bij een lager inkomen zodat die toch nog voor een goede woning in aanmerking komen.
Het probleem, dat zich nu weer voordoet, is dat een links idealistische overheid onze nationale sociale woningvoorraad weggeeft aan buitenlandse statushouders met een urgentieverklaring. Daardoor hebben we al decennialang woningnood en een woningvoorraad waarvan een groot deel 50 jaar geleden al afgebroken en vervangen had moeten worden.

Oeleflaffel | 02-12-16 | 14:05 | + 11 -

Goh, Stef Blok wil méér woningen, Rotterdam wil er 20.000 slopen om plaats te maken voor wát?

Sans Comique | 02-12-16 | 11:50 | + 10 -

Sociale woningbouw wordt door de gemeente onmogelijk gemaakt. Die vragen met droge ogen eur. 1000 m2 voor de bouwgrond èn verplichten de cooperaties om openbare voorzieningen aan te leggen. De stichtingskosten voor een postzegel van 100m2 op 100m2 grond ligt dan rond de 200k. En daar kan je geen sociale woninghuur voor vragen en is alleen betaalbaar te houden door een bak huursubsidie. Kansloos beleid ingezet door de Vinex nota. Daar gaan we nog heeeeel lang last van hebben.

Yeohan | 02-12-16 | 11:33 | + 13 -

Er is maar 1 reden dat wonen zo duur is in Nederland, jullie reaguurders en andere sukkels...
Jullie betaalde immers voor bestaande woningen de afgelopen 20 jaar steeds meer waardoor de nieuwbouwprijs van woningen óók omhoog gingen. Om te voorkomen dat de gestegen prijs grotendeels naar projectontwikkelaars zouden gaan hebben de gemeente de grondprijs verhoogt.
Een verstandige keus, want ik heb liever dat het extra geld naar de gemeente gaat dan naar projectontwikkelaars. Als dat niet zo zijn geweest, dan was de OZB nog veel sterker gaan stijgen. In dat geval was je als huisbezitter tweemaal genaaid geweest.
Overigens dumpte de rijksoverheid taken bij gemeentes, zonder daarvoor de gemeentes voldoende te compenseren via het gemeentefonds. Lekker goedkoop 'bezuinigen' door de rijksoverheid, daar mag u in maart 2017 mee afrekenen. De gemeentes moesten tegelijk óók nog eens fors afslanken, iets wat goed gelukt is. Gemeentes zijn vaak debiel, toch hebben ze een haast onmogelijk taak gedaan de afgelopen jaren: FTE's bezuiningen én rijksoverheid taken overnemen!
Hier kun je lezen dat het rijk nauwelijks bezuinigd heeft op FTE's de afgelopen jaren: www.rijksoverheid.nl/documenten/rappo...

ZwarteDag | 02-12-16 | 11:31 | + -3 -

Magnum Force | 02-12-16 | 10:08
Wat de vraag was, maakt niet uit, je hebt hem net veranderd is: waar halen we het geld vandaan om al die commissies, regelmakers en handhavers van te betalen...

frank87 | 02-12-16 | 11:08 | + 0 -

VVD wil per se meer privatisering in de woningmarkt, want beter voor de 'doorstroming'.
Gevolg: hogere huren
VVD wil dat Woningcorporaties en verhuurders meer woningen gingen bouwen.
Waarom zou een verhuurder zijn eigen verdienmodel onder druk willen zetten?
VVD komt met de verhuurdersheffing als aansporing tot ...
Gevolg: hogere huren.
VVD wil verhuurdersheffing omhoog gooien

Ik vind de VVD toch zo'n geweldige partij hé. *headdesk*

Rest In Privacy | 02-12-16 | 11:03 | + 24 -

Nog meer asielzoekers binnenlaten ???

fleurtje | 02-12-16 | 11:01 | + 6 -

Ze hebben alleen maar naar het geld gekeken (ook de minister) en nu het geld uit de verkoop van woningen niet gebruikt word voor nieuwbouw gaat men dreigen maar wel maar de verkeerden toe,verbied eenvoudig het verhogen van de huur om de boetes te betalen en stuur de rekeningen maar naar de verantwoordelijke bestuurders.

Geevee | 02-12-16 | 10:54 | + 7 -

Wat mij opvalt is dat WoCo's stelselmatig pauperwoningen met een huurprijs van 300/400 slopen om er duurdere woningen neer te zetten van 700 euro huuropbrengst per maand.

Allemaal prima, maar ik vraag mij dan af of Nederlands armste mensen niet in woningnood komen.. of in de financiële problemen?

negen | 02-12-16 | 10:51 | + 23 -

Er komen weer verkiezingen aan dus ze roepen maar wat.
Dit probleem is mede door Blok en Dijsselbloem ontstaan. Woningbouwcoöperaties hadden wel geld voor nieuwbouw maar de regering vond dat ze te veel geld in kas hadden dus dat geld moesten ze afdragen middels de verhuurdersheffing.

Osdorpertje | 02-12-16 | 10:50 | + 21 -

@Reinaert | 02-12-16 | 10:32
Wat is er mis met gestapeld bouwen? Niet iedereen kan een riant huis met grote tuin bezitten/huren en niet alleen om financiële redenen.
Wanneer je een beetje modern bouwt en wat minder beknibbelt op (geluids-)isolerende maatregelen zijn er genoeg mensen die graag is een appartement willen wonen. De meest genoemde reden is dat ze geen last van buren willen hebben. Maar ja, winst hé.

Eigenaar_IJsland | 02-12-16 | 10:48 | + 16 -

Aangezien het voor woningcorporaties vrijwel onmogelijk is geworden betaalbare nieuwbouw te plegen (mede mogelijk gemaakt door grondspeculanten en imbeciele gemeentebestuurders) wórdt er dus ook verdoemd weinig gebouwd. Verhaaltje is niet van vandaag, ook niet van gisteren, maar dit speelt al meer dan twintig jaar. Grond is dermate kostbaar gemaakt (!) dat eigenlijk alleen gestapelde bouw nog rendabel kan zijn, een huis-met-tuin is eigenlijk voor een corporatie al niet meer te doen. Vervangende nieuwbouw is een optie, maar als je de bestaande voorraad één op één vervangt door nieuwe woningen los je de tekorten ook niet op.

De bal ligt bij het Rijk en de Gemeentebesturen: zorg maar voor betaalbare bouwgrond, dan wordt er echt wel gebouwd, ook voor de smalle beurs. En woningcorporaties (althans de meesten) mogen de hand ook wel eens in eigen boezem steken, dat is waar: men leeft al jaren zwaar boven z'n stand.

Reinaert | 02-12-16 | 10:32 | + 24 -

Het antwoord is natuurlijk méér overheidsbemoeienis met de woningmarkt, méér sturing, méér regelgeving, méér subsidies, méér boetes, méér heffingen, méér adviserende commissies, méér controlerende ambtenaren en méér organisatorisch dichttimmeren.

Wat was de vraag ook al weer?

Magnum Force | 02-12-16 | 10:08 | + 23 -

tja hoe noem je dit ook al weer??

witchmaster | 02-12-16 | 10:02 | + -6 -

Goh... dit noemt men kapitalisme. En nu moet de overheid weer ingrijpen? Omdat de wobo bokos liever dividend uitkeren dan investeren in nieuwe onrendabelen appartementen?

renalpha | 02-12-16 | 09:53 | + -17 -

Terecht, er is veel vraag naar woningen, maar door schaarste staan mensen jaren op wachtlijsten of betalen ze zich blauw aan huizen in de vrije sector. Als mensen goedkoper kunnen wonen blijft er geld over voor andere dingen. Dan maar geen Maserati voor de huisjesmelker/woco-bestuurder.
Oh, en straf voor wie straf verdient. Niks verhuurdersheffing verhogen, want dat is straf die aan de verhuurder wordt doorgegeven. Nee, straf de personen die de geïnde huur niet gebruiken voor nieuwe huizen en lagere huren. Betaalbare huizen bouwen en verhuren is is immers de enige taak van een woningcorporatie. Begrijp je dat niet, dan hoor je er niet.

Diotima | 02-12-16 | 09:47 | + 28 -

I call bullshit; ik heb al een huis, en iedere die bij mij in de buurt woont ook. Is een niet-bestand probleem wat gecreëerd wordt door Brussel en de elite om zichzelf in stand te houden.

joozd | 02-12-16 | 09:43 | + -36 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken