Globalisering verdeelt wereld tot op het bot

De Brexit. Donald Trump als nieuwe eindbaas van de westerse wereld. Beiden zouden ze het gevolg zijn van onder meer de stem van de boze burger die zich de verliezer van de globalisering voelt. Zegt Obama bijvoorbeeld, net als DNB-president Klaas Knot en vele anderen. Ook economen voorspelden het massale verzet tegen deze verregaande internationale samenwerking. Het idee dat globalisering flinke politieke effecten kon hebben dateert overigens al van een tijdje terug. Zie bijvoorbeeld dit artikel (pdf), waarin gesteld wordt dat deze vervaging van landgrenzen voor een structureel conflict (ofwel breuklijn) zorgt tussen winnaars en verliezers ervan. Gevolgen: opschudding van het polletieke landschap en de opkomst van nationalistische partijen die opkomen voor de verliezers van de globalisaatsie. U begrijpt dat deze materie onderwerp is van stevig debat in politicologische kringen, maar dat gaat even buiten het bereik van dit topic. Wij zijn voor nu meer geïnteresseerd in de tweespalt in de wereld door de verschillende sentimenten ten opzichte van globalisering. Aan de ene zijde: de Europese Unie, die zwaar onder druk staat door de Brexit en de opkomst van nationalistische politici als Marine Le Pen in Frankrijk. En natuurlijk scharen we de Verenigde Staten van Trump daar ook bij. Aan de andere zijde vinden we een van de grootste aanhangers van de internationale blik: China. Bij Quartz lezen we dat de Chinezen lekker kunnen doorglobaliseren. Want waar het Westen last heeft van de negatieve bijwerkingen van de liberalisering van de wereldwijde markt, heeft China helegaar geen vrije pers en is er de vrijheid van meningsuiting ook zeer beperkt. Tot zover de sentimenten op politiek niveau. Er wordt veel geroepen over de antiglobalistische sentimenten die onder burgers in met name Europa zouden heersen, maar uit onderzoek blijkt dat dit weleens mee kan vallen. YouGov zette een omvangrijke enquête op onder meer dan 20.000 mensen in negentien landen (het onderzoek vond helaas niet plaats in Nederland). De uitkomst: in achttien landen beschouwen burgers globalisering over het algemeen eerder als een goede ontwikkeling dan een slechte. Na de breek meer hierover.

In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het vooral de armere landen in Azië zijn die positief zijn over globalisering. Volgens YouGov zijn dat ook precies de landen die er het meest van geprofiteerd hebben. Ook in Europa lijkt het antiglobalistische sentiment op basis van dit onderzoek mee te vallen. Ongeveer de helft van de respondenten uit Europese landen zegt positief erover te zijn.

globalisaatsie2.jpg

Daarmee is echter niet het hele verhaal van de enquête verteld. We lezen dat een meerderheid van de respondenten in zestien van de negentien landen meent dat vooral de rijken geprofiteerd hebben van de globalisering. En waar velen voor het globale concept van globalisering zijn, zijn de reacties veel meer verdeeld als het over specifiekere aspecten ervan gaat. Neem immigratie. Weer springt Frankrijk eruit, aangezien bijna de helft van de Franse respondenten van mening is dat immigranten een negatief effect op hun land hebben. Voeg daarbij de uitkomst van het onderzoek dat 21% van de Fransen menen dat het in hun land slechter gaat dan in de rest van de wereld, en u weet: Marine Le Pen kan weleens gaan scoren tijdens de presidentsverkiezingen.

Reaguursels

Inloggen

Meh.. Dat Obama het niet heeft begrepen, verbaast mij niets, maar om nu te gaan lopen beweren dat de overwinning van Trump iets te maken heeft met de weerstand tegen globalisering is ronduit flauwekul. Trump won op binnenlandse onderwerpen, maar ook op zaken als de inactie en openlijke vrijage van Obama met de islam. Brexit is ook geen standpunt inzake globalisering, integendeel, door het dwangbuis van de EU was de UK enorm beperkt in zijn mogelijkheden internationale markten aan te boren, net als ieder ander sukkelland dat zo dom is om in dit keurslijf te blijven hangen.
In de Westerse landen is de 'kleine man' het gewoon spuugzat speelbal te zijn van een elite die geobsedeerd is door vergezichten en utopieën. De rebellie van de onderbuiker heeft alles te maken impotente en laffe heersers die wel graag gekozen worden maar altijd datgene doen dat ten nadele is van het eigen land. Dat Azië zo positief erover is, heeft alles te maken met het feit dat Westerse grootondernemers hun productie verplaatsen naar lage lonen landen, logisch dat zij hier baat bij hebben.
Zowel de Amerikaan als de Europeaan is het zat van bovenaf gedirigeerd te worden door een oncontroleerbare moloch. Of het nu Obama is die buiten de grondwet opereert, of de EU die schijt heeft aan nationale souvereiniteit.

DearMud | 23-11-16 | 19:03 | + 3 -

Wel opvallend dat een aantal arme landen blij is met globalisering: daar gaat het werk naar toe. En een aantal landen dat het werk ziet vertrekken, er niet blij mee is.
Goh, wat vreemd.
Toevallig zit West-Europa in het deel dat nogal wat werk ziet vertrekken.
En daar is de weerstand ook groot.

Raider Twix | 23-11-16 | 17:17 | + 2 -

Globalisering kan alleen maar werken als de spelregels overal hetzelfde zijn.

Aangezien dit nooit gaat gebeuren (China voorop met haar indirecte subsidiesoep en beperkte persvrijheid) worden er maar enkele wijzer van. Dat zijn degene die hun lobby apparaat op orde hebben.
Dat juist NL profiteert van een globalisering is ook je reinste lulkoek. We zijn rijk geworden door onze geografische ligging en kunde (= met alle winden mee waaiende VOC-mentaliteit) om overal ingangen te vinden voor onze handel. Iets waar een ander land niet in slaagde.
Als dit wel zo was geweest hadden we vroeger juist meer globalisering moeten hebben dan nu.

Tsaaah | 23-11-16 | 16:05 | + 3 -

Henry ford heeft gezegd onze werknemers moeten genoeg kunnen verdienen dat ze ook een auto kunnen kopen.Of wel dat de werkende klasse een auto kunnen aanschaffen.

rosher | 23-11-16 | 15:37 | + 3 -

Globalisering icm importeren van kansarme gelukszoekers met een achterhaald geloof holt de samenleving uit en resulteert in een dodelijk sentiment. Dus elimineer je een aantal zaken dan zou globalisatie op langere termijn best werken. Het is heel simpel, een geestesziek persoon kun je eenmaal niet met de normale bevolking mee laten doen. De oplossing is simpel, de uitvoering is een grote uitdaging. Want helaas bestaat er in het vrije westen ook nog een enorme zieligheidsindustrie welke een groot aandeel hebben in ons systeem en dus ons bestaan.

Bill Cosby | 23-11-16 | 13:30 | + 7 -

Globalisering, bestaat dat dan? Laatst wilde ik in Duitsland een potje lijm bestellen. Van een type dat hier te lande niet verkrijgbaar is. Helaas, dat ging niet door vanwege afspraken tussen fabrikanten over-en-weer: levering naar NL was niet toegestaan.
Ander voorbeeld: ons eigen SimSon, van die fietsplakkers, is overgenomen door het Duitse ReMeHa. Sindsdien is de Duitse variant, Tip-Top, van onze markt verdwenen, en wordt ons nu de Tip-Top productlijn onder de naam SimSon tegen een drie keer hoge prijs aangeboden.

noorderling | 23-11-16 | 13:22 | + 3 -

Er zijn waanzinnige bedragen geinvesteerd door andere landen in Vietnam. Geen wonder dat ze daar positief over zijn. Dat heeft ze geholpen zich snel uit de armoede te werken. Een positieve vorm van ontwikkelingswerk. We hadden alleen iets beters moeten bedenken voor de arme mensen in de rijke landen.

van heinde en verre | 23-11-16 | 13:20 | + 2 -

Rutgerr | 23-11-16 | 12:17 | + 1 -
Handel =! Globalisering

Methylfenidaat | 23-11-16 | 12:55 | + -1 -

Kritiekloos YouGov onderzoek overnemen.
Ik zou eerst een cursus marktonderzoek doen, kijk eens naar de manier van steekproeftrekking.
Resultaten slaan namelijk nergens op.

En er dan nog meningen aan verbinden. Foei.

rechtsdwalendeautist | 23-11-16 | 12:35 | + 0 -

Mond vol over neoliberalisme en globalisering maar wel lopen Twitteren op een hypermoderne Samsung, in China in elkaar gezet met een Europese chip en een Taiwanees scherm, voorzien van een Japanse camera en Amerikaans glas.

Rutgerr | 23-11-16 | 12:17 | + -1 -

Wij hebben niets meer te winnen bij verdere globalisering. We hebben hier alles al in overvloed. Het toelaten van nog meer vrijhandel gaat ten koste van eigen productie. Een Nederlandse consument kan straks voor minder geld kipfilet uit Oekraïne of de VS kopen. Maar dit heeft wel als gevolg dat Nederlandse boeren moeten stoppen, of meegaan in schaalvergroting en meeconcurreren op de internationale markt.
Werkgelegenheid verdwijnt juist bij MKB bedrijven die voor de meeste werkgelegenheid zorgen.

Duifmans | 23-11-16 | 12:09 | + 7 -

Globalisering is goed voor de handel wordt er altijd gezegd, onze CEO WilLex gaat er vaak voor op reis op onze kosten. Drie keer raden waar de vruchten zoals winsten en werkgelegenheid naar toe gaan. Vraag het Soros maar...

RonnieKray | 23-11-16 | 11:17 | + 5 -

Handelsrelaties prima, dumping praktijken afstraffen, ongecontroleerde immigratie stoppen.

bijna_raak | 23-11-16 | 10:34 | + 4 -

Als mensen wel weten wat ze niet willen maar niet weten hoe het beter kan, dan stemmen ze tegen de EU, Ukraine, Hillary en dus voor Brexit, Nee=Nee, Marine Le Pen en Wilders.

Wilders mag Mark Rutte en Diederik Samsom straks wel bedanken. Er is er namelijk maar 1 die genoeg stemmen verzamelt om nog 4 jaar Rutte te voorkomen.

KayakFun | 23-11-16 | 10:26 | + 2 -

Globalisering leidt tot minder oorlog. Handelsrelaties en internationale investeringen zorgen ervoor dat er gedeelde belangen zijn, waardoor oorlog, zelfs voor de overwinnaar, een netto negatief effect heeft.

China zal bijvoorbeeld niet zo snel Nederland bombarderen, omdat ze zelf eigenaar zijn van de Tweede Maasvlakte en nog veel meer infrastructuur en vastgoed.

Dit is een van de redenen waarom er in de afgelopen 60 jaar geen oorlog geweest is in West-Europa.

Bron: Steven Pinker, Harvard.

cmdrzulu | 23-11-16 | 09:53 | + -5 -

Ik denk dat mensen gewoon liever arm maar veilig, trots en eigen baas zijn. Globalisering zou er voor moeten zorgen dat we meer geld krijgen, maar gaat juist ten koste van de dingen die we belangrijker vinden. Ons wordt daarom iets door de strot gedrukt dat we niet willen, maar waar we ook niks over te zeggen hebben.

RexMundi | 23-11-16 | 09:47 | + 2 -

sennholz | 22-11-16 | 20:50 | + 12 -
Inderdaad.
De millenials die enkele jaren geleden tegen globalisering en TPP protesteerden lopen nu tegen Trump aan te schoppen. Wanneer gaan hun ogen open?

Pimp my Voortuin | 23-11-16 | 09:13 | + 3 -

@js58 | 23-11-16 | 05:34 | + 1 - De welvaart in Azië is de laatste 30-40 jaar exponentieel toegenomen. Zelfs in Afrika is bijna geen honger meer.

Vogelbeest | 23-11-16 | 08:40 | + 7 -

Als er doodleuk wordt gezegd dat arme landen profiteren van de rijkdom, waarom zie je dan nog dat niet aan de burgers in dat land? Omdat Vietnam nog steeds communistisch is.

js58 | 23-11-16 | 05:34 | + 2 -

grappig hoe we het nu over globalisering hebben en niet over neoliberalisme. zal wel komen omdat obama nog president is.
sennholz | 22-11-16 | 20:50

Hoezo? Had Obama dan TARP tegen kunnen houden?

js58 | 23-11-16 | 05:32 | + 0 -

Tegenwoordig worden de frietjes in Belgie ook al gebakken door de Chinezen , nu de chocolade nog .

likmegaties | 23-11-16 | 01:03 | + 5 -

Zomaar voor de beeldvorming: de wereldhandel is in de 19e eeuw veel meer gegroeid dan de 20e. En dat terwijl ze toe niet deden wat tegenwoordig gepropageerd wordt om te globaliseren. Stapels valutabeperkingen, afwijkende regels (rheinheitgebot) en zo voort, hielden de economie rustig en stoorde de wereldhandel niet.

frank87 | 23-11-16 | 01:01 | + 5 -

Handel op een wereldschaal is op zich niet slecht. Alleen moet er net als met andere zaken wel een bepaalde balans zijn. Dat rijken nou eenmaal meer hebben geprofiteerd dan minima toch toch ook logisch. De minima doet niets met globalisering. Aan de andere kant zijn dankzij globalisering websites zoals AliExpress en DealExtreme zeer populair geworden waar je voor een paar knaken leuke prulletjes kunt kopen. Maar je zou ook roepen dat alleen de rijken profiteren van beleggen. Valt in dezelfde hoek.

Aan de andere kant betalen minima slechts enkele euros per maand aan de zorgverzekering en huur kost twee kwartjes. Want wat die minima niet moeten vergeten is dat iemand anders de kosten voor subsidies en toeslagen moet betalen en dat zijn dan weer vooral de rijken. Daarom verlaat iedereen die een beetje geld verdient direct Nederland, want onbetaalbaar.

Globalisering moet een aanvulling zijn van nationalisme, niet een vervanging. In Europa is dat sentiment het grootst omdat de gewone man niet heeft gekozen voor de EU, maar dat dat hen is opgelegd. De VS is juist ontstaan vanuit het volk om op een aantal terreinen samen te werken. De Benelux is uitgegroeid tot de EEG. Maar men (de politiek) is te snel van de EEG naar een overkoepelende laag gegaan zonder dat de burger daar invloed op heeft. Vergelijk het politieke systeem van de VS maar eens met die van de EU. Plus dat in de VS de politiek nooit heeft erkend dat men bezig was met machtoverdracht naar een super staat. Hawaii, de 50ste (en laatst toegevoegde staat) van de VS heeft dat via een referendum gedaan. Meer dan 94% stemde voor toetreding tot de VS. En daar zit het grote verschil met EU. De EU heeft geen echt draagkracht onder de bevolking waar de VS dat wel heeft. De verkiezing van Trump als president is het bewijs dat democratie kan werken en dat de burger invloed heeft op zijn toekomst. En als Trump er een zooitje van maakt, dan zal in november 2018 de democraten weer de meerheid in het huis kunnen krijgen..

Trump is voorlopig goed bezig. Ik heb zelfs gehoord dat Trump de door Obama aangestelde democratische rechter voor het supreme court wil aanhouden om de democraten gunstig te stemmen. Trump lijkt in de voorbereiding er goed in het neerzetten van de juiste poppetjes op de juiste plaats. Iedere zakenman weet dat je soms iets moet geven om daar vervolgens weer veel voor terug te krijgen. Een zakelijke onderhandelaar zorgt ervoor dat onder de streep hij in de plus staat..

Onderhandelen is niet hetzelfde als proberen iedereen te vriend te houden. Iets wat Mark Rutte helaas niet nog weet. Balkenende had tenminste het lef om direct na het referendum in 2005 dat ook aan zijn 'bazen' in de EU door te geven. Mark heeft daar de ruggengraat niet voor..

Ondertussen behalen de Amerikaanse beurzen het ene na het andere record..

TuurlijkNiet | 23-11-16 | 00:13 | + 0 -

Tja. Volledig begrijpeljk dat landen als Vietnam, India, Thailand en ook Maleisie happy zijn. Ze komen van heel ver. Daar waar wij als EU al dik en volgevreten zijn. Zie een kansloos figuur als Timmermans die kan gedijen in de EU wereld, staat men daar nog aan het begin. En, hun wereldbeeld is er een van vooruitgang. Daar waar wij cynisch zijn, zijn zij juist optimistisch. Zoals wij in de jaren '50 dachten. "Wirtschaftswunder" denken zij nu. Volledig begrijpelijk en het zou ons sieren als we daar niet op neer kijken. Ik vind het iig mooi om te zien dat die mensen een stuk gelukkiger zijn dan in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw toen eenzijdige politieke idelogie nog de boventoon voerde. Tuurlijk is het allemaal niet pais en vree, Maar het is een stuk beter dan 25+ jaar geleden voor de gemiddelde burger. www.washingtonpost.com/news/worldview...

Basil Fawlty | 22-11-16 | 23:10 | + 2 -

druif | 22-11-16 | 22:04,

Nederland dankt haar huidige welvaart aan ruim een eeuw kapitalisme, een paar eeuwen soevereiniteit en een eeuwenoude mentaliteit van handen-uit-de-mouwen. Daar plukken wij gelukkig nog steeds de vruchten van.
Onder de EU zitten we echter al weer 10 jaar in een economische crisis. Die nog eens werd versterkt door het ontslag van tienduizenden Nederlanders in onder andere de bouw- en transport- sector, die werden vervangen door goedkopere Polen. Allemaal Nederlanders die nu dus leven van een uitkering waar steeds minder werkende Nederlanders dus steeds meer aan moeten bijdragen; waardoor de middenstand ook al jaren inkrimpt.
Met verdragen als TTIP en CETA gaat dat nog erger worden.

En de vooruitzichten voor de komende jaren (vergrijzing, massa-immigratie, islamisering, door de media aangewakkerd pigmentnazisme) zijn niet bepaald rooskleurig. Valt je op dat 3 van de 4 mega-problemen die ik noem samenhangen met het aspect "open grenzen"?
Ook dat wordt vaak als globalisering gezien, maar alleen in welvaartsstaten; Vietnam, de Filippijnen of India gaan echt geen uitkeringen verstrekken aan illegale immigranten. Om maar even de bovenste 3 landen op bovenstaande grafiek te noemen.

Dandruff | 22-11-16 | 22:35 | + 26 -

sennholz | 22-11-16 | 22:12
Wij kennen onze noorderburen als een volk dat altijd en overal 'zaakjes' doet. Goedkoop inkopen, duur verkopen, maakt niet uit wat het is. En dat doen jullie niet enkel vanuit Nederland, maar over heel de wereld. OK, misschien idealiseer ik het beeld een beetje, maar in essentie is Nederland daarmee groot geworden, met die VOC-mentaliteit.
Als je zelf niet over noemenswaardige grondstoffen beschikt, dan moet je zien te overleven van handel en diensten.

Nonkel Frituur | 22-11-16 | 22:20 | + 8 -

Nonkel Frituur | 22-11-16 | 22:01,

Zoals gezegd, niemand is tegen handel.
Maar die moet niet ten koste gaan van de eigen bevolking. De Westerse landen werden rijk in een tijd dat de Westerse landen soevereine staten waren, die zelf konden bepalen wat voor verdragen ze af konden sluiten en met wie. De huidige vorm van globalisering waarbij tientallen landen en multinationals onleesbare verdragen afsluiten zorgt al ruim een decennium voor stagnatie.

Want natuurlijk zijn er in de EU en de VS tientallen, misschien wel honderden miljonairs die baat hebben bij die vorm van globalisering. Maar een veel grotere groep mensen raakt werkloos; en besteed steeds minder bij de krimpende middenstand. Waardoor een steeds kleinere groep mensen opdraait voor alle belastingen en sociale premies, waar ook iedereen die hier ongevraagd langs komt "recht" op heeft.

Dandruff | 22-11-16 | 22:20 | + 27 -

De reden van Brexit en de overwinning Trump gaat vooral over één specifiek aspect van globalisering: Dat miljarden niet-westerse mensen een plek opeisen in westerse landen, zonder enige inspanning om zich aan te passen aan het ontvangende land overigens.

lauwebal | 22-11-16 | 22:18 | + 24 -

@Nonkel Frituur | 22-11-16 | 22:01
van overslag word je echt niet rijk hoor! je word pas rijk door iets te doen wat andere op deze planeet niet efficient kunnen doen -- zoals misschien het maken van frietjes, en als het geen frietjes zijn misschien dan wel de mayonaise.

sennholz | 22-11-16 | 22:12 | + 18 -

Uitkomst van de vraag of globalisering goed of slecht is hangt af van de definiëring van dat woord. Vrijwel niemand in het "populistische" kamp is tegen internationale handel. Vrijwel niemand in het "populistische" kamp is tegen migratie.

Wat verzet oproept is de *ongecontroleerde* vrijhandel en *ongecontroleerde* massa-immigratie.
Die creëren een race to the bottom, die in het Westen veel verliezers oplevert. En zoals Vogelbeest al zegt; als arbeiders geen geld hebben, heeft de middenstand het ook zwaar. Vandaar dat de EU al bijna de helft van haar bestaan in een economische crisis zit.
Als de ongecontroleerde massa-immigratie dan naast goedkope Polen dan ook nog eens een golf van (Noord) Afrikaanse criminaliteit, (seksueel) geweld, pigmentnazisme en islamterrorisme oplevert...
Ja natuurlijk zijn belastingbetalers dat op gegeven moment zat.

Dat globalisering in veel derde wereldlanden een positief effect heeft is vooral omdat de situatie daar altijd al dramatisch was. Dus natuurlijk hebben zij veel voordeel van toenemende handel, maar dat kan ook zonder handelsverdragen zoals TTP en Nafta.
Belangrijker punt is dat die landen *niet* worden overspoeld met miljoenen gelukszoekers. Er zit geen enkele Syrische vluchteling in het nabije Saoedi Arabië; laat staan dat die daar gratis geld, huisvesting en zelfs opleidingen krijgt.

Alleen soevereine landen hebben voordelen van globalisering.

Dandruff | 22-11-16 | 22:05 | + 32 -

Nederland nog nooit zo welvarend geweest als nu. Ondanks of dankzij globalisering? Ik denk dankzij.

druif | 22-11-16 | 22:04 | + -26 -

Yeohan | 22-11-16 | 21:56
Beste vriend. Als u in Nederland woont, dan woont u in een land dat al honderden jaren rijk is geworden met het drijven van handel, internationale handel. Kortom: als er 1 land is dat alles te winnen heeft bij de globalisering, dan is het Nederland toch wel zeker? Wees eens een beetje trots op die handelsgeest. Het heeft jullie tot dusver geen windeieren gelegd.

Nonkel Frituur | 22-11-16 | 22:01 | + -21 -

Met globalisering exporteer je banen en importeer je teringzooi die anderen nu voor habbekrats maken. En nu zijn we op het punt dat we zelf die goedkope import niet meer kunnen betalen omdat we geen banen meer hebben.

Yeohan | 22-11-16 | 21:56 | + 20 -

Cultuur Marxisme = Globalisering = NWO

Methylfenidaat | 22-11-16 | 21:54 | + 19 -

Fluim onderzoek, 19% van de britten vinden globalisering 'Force for Bad' en toch brexit? Vreemd...
'Maar' 27% van de amerikanen vinden globalisering 'Force for Bad' en toch kozen ze Trump.
Dat wordt dan lachen met 37% fransen die globalisering 'Force for Bad' noemen.
Italië, 7e economie ter wereld, wordt helemaal maar niet gevraagd net zomin als Spanje (13e economie)...

ZwarteDag | 22-11-16 | 21:48 | + 13 -

De krachten achter de globalisering zoeken 1 ding: Gratis arbeiders. De nieuwe lijfeigenen. Slaven.

Trump snapt iets: Zonder kapitaalkrachtige consumenten verdienen bedrijven ook niets. Hoe groter en breder de basis van de middenklasse is niet in het nadeel van de rijken. Het is een gigantisch voordeel. Hoe groter en welvarender de middenklasse, hoe maar plaats er is voor rijken en hoe rijker de superrijken kunnen worden.
De consument is de basis van de economie. Maak de consument arm en je economie is ook shit.

Vogelbeest | 22-11-16 | 21:39 | + 40 -

Zonder globalisatie hadden wij geen frieten. Maar de EU en de industrie proberen ons een eenheids-friet door de strot te duwen, dat is dan weer teveel van het goede.
Ik kies voor het compromis: ieder zijn eigen frieten, en eigen frieten eerst.

Nonkel Frituur | 22-11-16 | 21:38 | + 19 -

Naar de voedselbank ipv naar de fabriek.
Dat is in een notendop de oorzaak van alle onvrede.

pjotr nicknaamtov | 22-11-16 | 21:36 | + 19 -

Hè hè en mooizo.
Globalisering en haar gevolgen zouden (ook hier) de inzet vd verkiezingen moeten zijn.

De gevolgen vd Paarse revolutie id jaren 90 en het vigerende links-liberale beleidzijn haast niet meer te harden.
Okay, we hebben hier in NL nog geen grote armoede maar de vooruitzichten voor werknemers zijn niets om vrolijk van te worden: onder dreiging van export van arbeid en dus werkloosheid (waarvan de toelagen zijn uitgehold) wordt de neerwaardse spiraal in stand gehouden. Privatiseringen van maatschappelijke voorzieningen hebben tot n enorme kostenstijging voor de consument geleid. Uitverkoop van souvereiniteit middels overdracht aan EU en private handelsakkoorden. enzetc.

In stand gehouden door een vermenging van overheids- en bedrijfsbelangen waarover de kiezer geen zeggenschap krijgt.

DinkyToy | 22-11-16 | 21:32 | + 22 -

Geef immigranten en rechtspopulisten maar weer schuld van boze witte man. Terwijl oorzaak van werkloosheid, uitholling sociale zekerheid/zorgstelsels en stagnerende inkomens toch echt ligt bij "belastingadviseurs" van o.a. KPMG/EY/Deloitte/PWC ligt, collaborerend met overheden en perverse maar wel legale belastingmoraal van (U)HNWI's en megacorporates. Trump snapt dat verlaging van vennootschapsbelasting tot bodemtarief oplossing is om honderden miljarden $$$ die Silicon Valley/Fortune 500 nu offshore stalt weer in V.S. wordt geïnvesteerd.

www.wired.com/2016/08/apple-rest-sili...

www.uspirg.org/news/usp/study-73-fortu...

Schwanz | 22-11-16 | 21:03 | + 29 -

grappig hoe we het nu over globalisering hebben en niet over neoliberalisme. zal wel komen omdat obama nog president is.

sennholz | 22-11-16 | 20:50 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken