'Bijstandstrekker te hard gekort'

Schande!!!
Schande!!!
Mensen die een bijstanduitkering genieten en samenwonen met anderen, worden gekort op hun uitkering. Logisch, want zij kunnen kosten voor zaken als huur, energie, internet, en in schaarse gevallen nog televee, delen. Zie hier de kostendelersnorm. Ook de bestuursrechter vindt deze norm logisch, zo werd dinsdag bekend. Onderzoeksbureau Regioplan zit echter niet op deze lijn. Regioplan publiceerde in opdracht van de gemeente Amsterdam een gortdroog rapport (pdf, als u durft) over de gevolgen van de kostendelersnorm, en stelt dat de kosten die bijstandstrekkers niet kunnen delen met hun huisgenoten veel hoger zijn dan aangenomen werd door het kabinet. Derhalve zou de korting op basis van de norm hoger uitvallen dan wat men bespaart door samen te wonen. Volgens het rapport geldt dit met name voor situaties waarin drie of meer kostendelers op hetzelfde adres wonen, want dan valt de bijstand relatief laag uit. Voordat iedereen echter SCHANDE!! gaat scanderen moeten wij wel enkele relativerende kanttekeningen plaatsen bij het rapport. De eerste heeft betrekking op wie nu eigenlijk geraakt worden door de norm. In Amsterdam heeft de kostendelersnorm betrekking op 7.620 van de 44.100 (17%, zie pagina I) bijstandstrekkers, tegenover ongeveer 14% in de rest van Nederland. Daarbij lezen we op pagina 6 dat bij het grootste deel van de uitkeringen die gekort worden door de norm sprake is van "twee kostendelers (9%; 3.820 uitkeringen) of 3 kostendelers (5%; 2.490 uitkeringen) (...). Bij respectievelijk 910 uitkeringen (2%) en 400 uitkeringen (1%) zijn er vier kostendelers en vijf of meer kostendelers." Waar het rapport zegt dat met name bijstandstrekkers met uitkeringen met drie of meer kostendelers de dupe zijn, gaat het dus eigenlijk vooral om situaties met drie kostendelers - de uitkeringen met vier en vijf kostendelers komen immers niet bijster veel voor (zie grafiek bovenaan en hierr voor de mobiele lezer). Laten we overigens niet vergeten dat deze cijfers er ook op wijzen dat de kostendelersnorm in heel wat andere gevallen wel goed gaat. Verder richt dit rapport zich specifiek op de situatie in 020 en maakt het gebruik van gegevens van de Minima-effectrapportage van het Nibud over Amsterdam uit 2014. En we weten allemaal dat de wereld wel niet draait om Mokum.

Wat we ook weten, is dat de lokale SP garen spint bij het rapport. SP-wethouder Arjan Vliegenthart is er als de kippen bij om te reageren op het onderzoek. "Het mag duidelijk zijn dat ik het principe van deze wet niet onderschrijf. Mensen die elkaar helpen moet je niet straffen. Maar ook de voorstanders van deze wet moeten van deze conclusie schrikken. Het zal niet de bedoeling van de wet zijn om mensen zo af te knijpen dat ze niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien." Vliegenthart meent verder dat de kostendelersnorm op foutieve berekeningen gebaseerd is. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is dat niet zo. Deze baseert zich op haar eigen normen, en die zorgen voor andere uitkomsten dan de conclusies van dit rapport. Ons advies: niet direct generaliseren danwel te groot maken, dit rapport.

Reaguursels

Inloggen

@Martin_K | 05-11-16 | 12:29
Tussen €700 en €800 per persoon is meer dan wat uitkeringstrekkers nu reeds krijgen. Daar krijg je dus echt niemand mee aan het werk. €100 per maand lijkt me genoeg. Dat krijgen werkenden nu immers ook via de arbeidskorting.

Pierre Tombal | 05-11-16 | 13:03 | + 0 -

Zo snel mogelijk overstappen op een "onvoorwaardelijk basis inkomen"
Geef mensen hun eigen verantwoordelijkheid en het gaat om de hoogte van deze uitkering, als die te laag is gaat ,is de stimulans om te werken groot (dus ergens tussen € 700,- en € 800,- pp).
Voor mensen met een bijstandsuitkering, die gekort worden zal "zwart werken" bovenaan staan.
Daarom.... EEN ONVOORWAARDELIJK BASIS INKOMEN voor iedereen boven de 18 jaar, die tenminste 18 jaar in Nederland woont.

Martin_K | 05-11-16 | 12:29 | + -1 -

@oostermoer | 04-11-16 | 21:58
Geen idee wat je met "humaan" bedoelt, maar het is gewoon ronduit hypocriet om ouderen die gedurende hun leven iets hebben opgebouwd middels bedreiging alles kwijt te raken te verplichten door te blijven werken, terwijl je tegelijkertijd voor iedere lamme lul die nog nooit een vinger heeft uitgestoken busladingen vol buitenlanders laat aanrukken onder het mom dat die nodig zouden zijn om de AOW te kunnen blijven betalen.

Als we nou eens gewoon al die PvdA'ers en GroenLinksers en ProAsfalts op de trein naar het oosten zetten, dan houden wij de Polen wel die hier komen als de trein weer terugrijdt om de volgende lading onrendabelen op te halen. En dan verlagen we daarna de AOW leeftijd naar 60. Gewoon, omdat het kan.

Pierre Tombal | 05-11-16 | 10:55 | + 0 -

Voor Nederlandse 60 plussers dient de "bijstand" vervangen te worden door een wet, die wel humaan voor die groep is.
AOW met 65. Als mensen vrijwillig willen doorwerken na 65, prima, moeten ze zelf weten.

oostermoer | 04-11-16 | 21:58 | + 2 -

Maar kan je het verkopen als de bijstandstrekker minder gekort wordt dan de werker?
Ik zie liever een andere aanpak, mensen die niet in de bijstand hoeven te zitten maar ervoor kiezen er in te blijven zitten afsluiten, dat levert meer op dan iedereen die er al in zit korten

niemand specifiek | 04-11-16 | 11:22 | + -1 -

Degenen die het meeste last hebben van de kostendelersnorm zijn bijstandsmoeders met meerderjarige kinderen (meestal zonen) die het verdommen om kostgeld te betalen aan mams. En mams durft het ook niet te vragen. Niet alleen de uitkering gaat omlaag, ook de toeslagen omdat men verwacht dat het inwonende kind gaat bijdragen.

Nerdino | 04-11-16 | 10:43 | + 4 -

Ik reken mezelf niet onder de schare van meest snuggere personen die ooit op deze wereld is gezet. Van dat perspectief heb ik een heel goed advies voor bijstand mensen. Steek beide armen uit en beweeg die op en neer. Dan zie je aan beide uiteinden 2 lichaamsdelen wapperen. Misschien kan dat een hint zijn om verlost te zijn van al die oneerlijkheid die je overkomt. Je stemt tenslotte toch niet voor niet op de partij van de ARBEID?

erasmus1000 | 04-11-16 | 10:38 | + 5 -

Men vergeet steeds vaker dat de bijstand inhoudt dat je een dak boven je hoofd hebt en in je primaire levensbehoeftes kunt voorzien. Netflix, een iPhone 7 met abonnement en een dikke internetverbinding zijn géén primaire levensbehoeftes.

Le Roi | 04-11-16 | 09:34 | + 4 -

@Reinaert | 04-11-16 | 02:10
Er is wel werk, maar met een overheid die onderwijs afkalft om talentlozen toch een titel te kunnen toekennen acht iedereen in dit land zich te hoog gekwalificeerd. Bovendien vinden ze dat het betreffende werk onvoldoende salaris oplevert, waaruit je kan concluderen dat een uitkering nogal wat luxe verschaft.

Dat werk mogen Turken/Marokkanen/Polen dus doen.

Pierre Tombal | 04-11-16 | 09:00 | + -2 -

Bezoek een kip bio fabriek. Duizenden tevreden kippen. Hun nut is van hogere waarde als de gerechtigde mens. De oplossing. Eerst in kaart brengen. Stap twee is gelukkig maken. Dat gebeurt nu. Drie, toekomst planning, ze een keuze pakket aanbieden. Er vrijwillig uitstappen, of geholpen worden op de kip manier.

biltong | 04-11-16 | 08:48 | + -1 -

Groene stroom opwekken met mobiele galei-dynamos, gelijkmatig verdeeld over wijken met veel bijstandsgerechtigden, zodat er iets terug kan worden gedaan voor de samenleving.
Eenvoudig te verplaatsen, geen vooropleiding of taalkennis nodig. Ik kan me geen enkele reden voorstellen waarom dit niet al eerder is uitgevoerd behalve politieke onwil.

kindapaas | 04-11-16 | 04:05 | + 5 -

"Laat ze maar gaan werken" is an sich geen verkeerd argument - maar dan moeten er natuurlijk wel passende banen voorhanden zijn, en dáár wringt momenteel de schoen. Bovendien moet je als samenleving accepteren dat er altijd mensen zullen zijn die Onze Lieve Vrouwe van de Eeuwigdurende Bijstand vereren. "Minder, minder, minder" is een prima uitgangspunt maar het moet natuurlijk wél realistisch zijn.

Reinaert | 04-11-16 | 02:10 | + 3 -

Socialistische prietpraat. drie uitkeringen op 1 adres betekent dat men truukjes uithaalt om zoveel mogelijk gratis geld van de overheid te scoren en lekker lui te leven. 1 uitkering per adres; dan zoeken ze vanzelf een baan als ze hongerig worden.

zeeman73 | 04-11-16 | 00:17 | + 14 -

Tewerkgesteld worden door Jetta Klijnsma (PvdA) en dan ondertussen ook nog eens met de kostendelersnorm geconfronteerd worden.

Schande!

ProAsfalt | 04-11-16 | 00:13 | + -11 -

Die norm bestaat toch al? Of loop ik nu achter? Volgens mij is dat allemaal in 2015 ingegaan.

petros666 | 03-11-16 | 23:25 | + 0 -

Is ProAsfalt overleden? Is gevlucht uit Groningen en heeft politiek asiel gekregen in een regio waar wel werk is?

Vogelbeest | 03-11-16 | 22:53 | + 9 -

EmilioEsteves | 03-11-16 | 16:20 | + 11 - Ja zolang er alleen 0 uren contracten worden gegeven wel. Dat werkt niet als je vaste lasten hebt. Wordt je dakloos van. 40 uur met een beetje eerlijk contract willen mensen echt wel hoor (ok de echte wilnieters niet, maar heel erg veel mensen wel).

Ohja | 03-11-16 | 22:49 | + 4 -

Eigenlijk vind ik het terecht maar een onwenselijk gevolg is dat mensen dus apart gaan wonen voor het geld terwijl er al een tekort is aan sociale huurwoningen. Verder vind ik dat het met de laagheid van de bijstand wel mee valt. Het is prima te doen als je gewoon een beetje handig bent met geld. Maar dat zijn heel veel bijstand trekkers dan net niet. Wat ook verklaarbaar is. Omdat sparen met een uitkering wel heel veel geduld vergt en er een soort tekort gevoel heerst gaan mensen alles op maken. En meer dan alles als er toch al heel veel schuld is en mensen menen er niet meer uit te gaan komen. Moreel verwerpelijk? Ja vast wel, just like everyone else. Dat t ooit anders zal worden alsnog te utopisch gedacht. Het niet bezet houden van 2 woningen waar dat niet nodig is, is op zich ook wat waard. Geen idee wat een goede maatregel daarvoor zou zijn.

Ohja | 03-11-16 | 22:40 | + 3 -

Schitterend staaltje deugdruif ophef. We hebben het hier over situaties met 3 bijstandstrekkers op hetzelfde woonadres... Mag ik dan gewoon heel hard zeggen dan moet je je fucking zaakjes maar wat beter regelen? Als je geld te kort komt maar niet in staat bent om met 3 staatsruigvreters om kosten te delen dan is het gewoon je eigen schuld. Bijstand hoeft niet een vetpot te zijn. Is om in leven te blijven en niet op straat te zwerven. Voor al het andere... werken!

WatZalIkErvanZeggen | 03-11-16 | 20:57 | + 13 -

@fikkieblijf! | 03-11-16 | 16:36
Klopt als een bus. Maar als je de toeslag voor eenpersoonshuishoudens ter waarde van 20% minimumloon vermeerdert met je eigen aandeel van 20% minimumloon om te komen tot een totaal van 40% minimumloon wat dus schijnbaar de deelbare kosten zijn, dan kan je uit het staatje dat Raider Twix plaatste herleiden dat die deelbare kosten netjes over de huisgenoten worden verdeeld en dat ieder van hen daarnaast uitsluitend nog zijn persoonlijke budget van 30% minimumloon ontvangt. Ze ontvangen per saldo dus niet meer dan jij met je werkende partner, maar als die partner amper meer dan minimumloon verdient uiteraard ook niet minder.

Voor de voordeeldeurende uitkeringstrekkers gaat er overigens budgettair wel degelijk iets mis. En nee ik heb geen zin om die pdf te lezen, maar dit zal vast de strekking zijn. De 40% minimumloon is in de regel namelijk niet voldoende om alle vaste lasten te kunnen betalen en daar krijgen de betrokken huishoudens dan ook toeslagen voor. In het bijzonder geldt hier de huurtoeslag en die is afhankelijk van het huishoudinkomen. Dus als je even de situatie met vijf uitkeringstrekkers als voorbeeld neemt, dan zal dit er op neerkomen dat ze geen recht meer hebben op huurtoeslag en dat betekent al snel dat ze zo'n €300 per maand zullen moeten gaan bijleggen vanuit hun persoonlijk budget om de huur te kunnen betalen. Maar goed, als je samen kookt zijn er wel meer besparingen te realiseren dan uitsluitend de normale vaste lasten. En je hoeft mensen zeker ook niet te belonen voor slim werkloos zijn.

Pierre Tombal | 03-11-16 | 20:26 | + 4 -

De pdf, pagina 13:
Aantal kostendelers - Individuele norm - Totale bijstandsnormals allen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%
-
Ik kan me voorstellen dat 50% of meer korten problemen gaat geven. Een ieder bespaart de huur en direct daar aan gerelateerde kosten, En dat is voor iedereen gelijk, lijkt me.
Maar ach, de wasmachine, TV, PC, een uitstapje enzovoorts wordt toch wel door de gemeente betaald. Maar daar liggen ze in dat soort wijken niet op te wachten. Wel op een krat bier, ja.

Raider Twix | 03-11-16 | 18:00 | + -5 -

Daar zit je dan in Amsterdam met je harem met acht kindbruidjes die allemaal bijstand krijgen. Toch een tegenvaller. Reisje naar Mekka wordt dan niet meer op te brengen.

lijn5 | 03-11-16 | 17:29 | + 19 -

@Oberon14 | 03-11-16 | 16:37: Klopt, ander verhaal. Daarom begon ik met het citaat van die SP-er. Van mij mag die kostendelernorm minder streng als schenkbelasting wordt afgeschaft. We moeten elkaar immers toch helpen?

H. Caulfield | 03-11-16 | 16:45 | + 5 -

H. Caulfield | 03-11-16 | 15:58 | + 1 -
Totaal ander verhaal dan de bijstand. Alsof je het schandalig vindt dat de botox behandeling/nieuwe tieten niet wordt vergoed, en een gebroken been of medicatie wel.

Oberon14 | 03-11-16 | 16:37 | + -11 -

uh ja, even een kleine vraag. Als ik een partner heb met inkomen op minimumniveau (net boven bijstandnivo) en mijn WW heb opgesoupeerd, krijg ik geen bijstanduitkering. Dan ga ik een NUGer worden. Geen recht op uitkering.
Hoe kan het dan dat er blijkbaar 2/3 of in enkele gevallen 4 burgers in een huis kunnen wonen waarvoor een kostdelersnorm geldt.. hebben we het dan over 4 uitkeringsgerechtigde? WAO/WIA /AOW/WW/ of A.B.W.ers
Dus 'niet werkende' geeft recht voor ieder volwassen individu op een bijstanduitkering? Behalve als je een werkende partner hebt?

fikkieblijf! | 03-11-16 | 16:36 | + 46 -

lijkt me dat als je samenwoont je meer kosten hebt. Je moet voor 2 man bier kopen... je moet 2 honden kopen. Shag en sigaretten voor 2 personen, kleding voor 2 personen, wanneer je een verjaardag hebt, hebt met 2 man automatisch meer visite etc etc

waskuup | 03-11-16 | 16:34 | + 36 -

Waarom verzinnen we niet een toeslag om dit verschrikkelijke onrecht aan te pakken?

orca | 03-11-16 | 16:29 | + 19 -

Je kan ook werken bijvoorbeeld. Maar dat is denk ik weer te makkelijk gedacht.

EmilioEsteves | 03-11-16 | 16:20 | + 17 -

Gelukkig geldt dit niet voor asielzoekers.

Piet Karbiet | 03-11-16 | 16:17 | + 17 -

Moeilijk hè, je economisch inaktieve medemens financiëel bestaansrecht te verlenen..

DinkyToy | 03-11-16 | 16:05 | + -9 -

SP quote: 'Mensen die elkaar helpen moet je niet straffen.' Is dat ook een pleidooi voor het afschaffen van schenkbelasting? Dat ik mijn zus 50K kan schenken zonder dat de fiscus een graantje wil meepikken? Vast niet...

H. Caulfield | 03-11-16 | 15:58 | + 39 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken