Ja dus: rijk/jong betaalt voor arm/oud in de zorg

Belangrijke mededeling voor PvdA, SP en GroenLinks en wie dan ook wil beweren dat de zorg niet 'eerlijk' is en dat er geen solidariteit is. Lees even wat het CPB hierover vandaag te zeggen heeft:

Wanneer een verdere groei van de zorguitgaven op dezelfde manier als nu wordt gefinancierd dan krijgen de bestaande solidariteitselementen een sterker accent. De herverdeling van jong naar oud en van hoge inkomens naar lage inkomens neemt dan toe. Als de zorguitgaven in de toekomst net zo hard groeien als in het verleden dan gaan in 2040 de 70‐plussers met een laag inkomen, de baten van de zorg meegerekend, er 21% van hun inkomen op vooruit, terwijl 70‐minners in 2040 met een hoog inkomen er 3% van hun inkomen op achteruitgaan. Of dat wenselijk is, is een politieke vraag.


Ok, dat vertalen we even: rijk/jong betaalt in het huidige systeem voor arm/oud. En als we zo doorgaan als we nu doen, wordt dat alleen maar meer.

Wie dit blog een tijdje volgt, weet het al langer: hoger opgeleiden (= hogere inkomens) betalen meer voor zorg maar maken er minder gebruik van (hier meer uitleg). Dat zie je duidelijk terug in onderstaande grafieken (gebaseerd op deze CPB-studie) over het netto zorggebruik.

nettozorggebruik.png

zorgconsumptieVMWBO.png

zorgconsHBOWO.png

Ook jongeren maken dus, niet geheel verrassend, veel minder gebruik van zorg dan ze betalen. Daar profiteren ze later in hun leven weer van, al is in het huidige stelsel de generatie geboren na 1991 volgens het CPB nettobetaler (generatieconflictgrafiekje hieronder). Ouderen met een laag inkomen profiteren per saldo het meest van het huidige zorgstelsel.

zorggeneratieconflictmillennialskomermaarin.png

De kosten voor de zorg blijven de komende jaren zeer waarschijnlijk stijgen, ook al zijn ze de afgelopen jaren gestabiliseerd (dat heeft, een trotse Edith Schippers ten spijt, namelijk grotendeels met conjunctuur te maken). Dus hoe houden we het betaalbaar? CPB heeft voor een aantal scenario's uitgerekend wat de herverdelingseffecten zijn, bijvoorbeeld wanneer het eigen risico omlaag gaat (meer herverdeling) of juist omhoog (minder herverdeling).

berekeningenherverderlingzorg.png

Het CPB oppert ook de mogelijkheid om ouderen (nog) hogere premies en/of eigen bijdragen te laten betalen om de (langdurige) zorg betaalbaar te houden. Daarmee wordt de Wlz (= de langdurige zorg) wel minder een verzekering, maar gaat het 'richting een vangnet', schrijft het CPB. 'Alleen mensen wier eigen middelen niet volstaan, kunnen nog aanspraak maken op de zorgverzekering.' Ouderen zijn in Nederland relatief rijk en hebben vaak grote vermogens, al zit dat deels vast in huizen. Daarvoor zou bijvoorbeeld het gebruik van omkeerhypotheken gestimuleerd kunnen worden. Of de staat moet de eigen bijdrage voorschieten met het huis als onderpand waarbij wordt afgerekend na verkoop van het huis (doen ze in Ierland ook). 'Er zijn echter ook ouderen met een laag inkomen, die desgewenst kunnen worden gecompenseerd', merkt het CPB nog wel op.

Hoe dan ook: de verdeling van de zorgkosten leunt nu al zwaar op solidariteit. Onthoud dat zodra een politicus begint over 'eerlijker' en 'gratis' zorg.

Reaguursels

Inloggen

@Raider Twix overheid moet inderdaad maar eens beginnen met hoeveel mag een extra levensjaar aan belastinggeld gaan kosten. In Europa heel normaal, maar ons zorgstelsel kent dit niet.
Kanker is de grootste en duurste ziekte; en kost vrij weinig als je er vroeg bij bent (en dus nog beter kan worden) en kost bakken met geld als het laat wordt gediagnosticeerd.

Aapje133 | 28-10-16 | 18:07 | + 1 -

Gelukkig woon ik tegen die tijd al lang niet meer in Nederland.

Grems | 28-10-16 | 16:46 | + 0 -

Jongeren worden vanzelf ook ouderen.

Uw Verzekeringsadvis | 28-10-16 | 15:07 | + 2 -

Inderdaad niet heel eerlijk nee, de laagste bijdragers zorgen voor de hoogste lasten.

Wat eerlijkheid is hangt ook maar af van jouw perspectief.

niemand specifiek | 28-10-16 | 11:44 | + 0 -

' Ouderen zijn in Nederland relatief rijk en hebben vaak grote vermogens, al zit dat deels vast in huizen.

Precies. En daar is al een bestemming voor: kinderen. Er kan veel meer vermogensoverdracht via de familie plaatsvinden ipv het te onteigenen en het dan buitenproportioneel uit te keren aan teveel nieuwkomers. Nederland bestuurt Syrië, Afghanistan, Mali, Senegal, Irak niet en heeft dus ook geen zorgplicht voor de bevolking dezer landen.

SansUnique | 28-10-16 | 10:46 | + 8 -

Vogelbeest | 28-10-16 | 10:00 | + 1 -
Alledrie de links die je opgeeft, bevestigen wat ik schreef. De winst komt ten goede aan de buffers. Deze buffers zijn er weer om eventuele klappen op te kunnen vangen. Als de buffers te hoog worden, kan de premie omlaag. Dit is overigens gebeurd in 2016 en gaat in 2017 weer gebeuren. Uit mijn hoofd bij DSW +/- 95 euro per persoon per jaar. De premiestelling van DSW voor 2017 is dus verliesgevend maar wordt gecompenseerd met winst uit het verleden.

Om een lang verhaal kort te maken; in 2016 en 2017 maken ze expres verlies.

In die link van het fd staat overigens zelfs dat winstuitkering nu bij wet expliciet verboden is, dus ik heb geen idee hoe dat mijn eerdere commentaar tegen zou spreken.

Om je vraag te beantwoorden:
1: Ik zet graag feiten op een rijtje en ga niet mee in hysterisch gedoe van politieke partijen. Nee, ik ben geen woordvoerder van de "zorgmaffia" (wat een heerlijk nietszeggend begrip), maar ik heb het vermogen om zelf na te denken.
2: Die 400 miljoen is dus toegevoegd aan het eigen vermogen en kwam de solvabiliteit in 2011 ten goede. Nu wordt dit aangewend.

Gebeten Hond | 28-10-16 | 10:41 | + 0 -

@Gebeten Hond | 28-10-16 | 09:32 | + -1 - Jij bent woordvoerder van de zorgmaffia? Of bij pinokkio-partij VVD?

1,4 miljard winst: www.nu.nl/economie/3395280/zorgverzeke...
En: "In 2011 maakten de verzekeraars 500 miljoen euro winst, 100 miljoen daarvan ging terug naar de verzekerden in de vorm van een lagere premie."
Waar is die andere 400 miljoen gebleven?

Hoezo geen winstuitkering? fd.nl/beurs/1163641/verbod-op-winstui...
www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/st...

Vogelbeest | 28-10-16 | 10:00 | + 4 -

Voordat we de ziektekosten privatiseerden waren er geen zorgmanagers, geen aandeelhouders, geen dividenden, geen bonussen, geen advertenties, geen radio- en tv reclame, geen winst.
Vogelbeest | 27-10-16 | 20:29 | + 17 -

Geen idee waar dit vandaan komt. Bijna alle zorgverzekeraars (volgens mij is Achmea de enige uitzondering) zijn onderlinge waarborgmaatschappijen. Hierbij zijn de polishouders dus eigenaar (=aandeelhouder). Deze waarborgmaatschappijen hebben geen winstoogmerk. Als ze het wel zouden hebben, zou de winst ten goede komen aan de eigenaren (in de vorm van dividend bijvoorbeeld), ofwel de polishouders. Dus dan kan net zo goed de premie omlaag. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars afgelopen jaren hun voorzieningen aangewend om de premie laag te kunnen houden. Dat betekent dat verliezen die in het verleden genomen zijn, nu gerealiseerd worden.

Gebeten Hond | 28-10-16 | 09:32 | + 2 -

"Jong betaalt voor oud". En keer op keer wordt dezelfde denkfout gemaakt.
Want:
1) de ouderen van nu waren ooit jong en betaalden toen voor de ouderen
2) de jongere van nu is de oudere van straks...
Leer het nu eens *zucht*

De Literator | 28-10-16 | 09:27 | + 12 -

"Als de zorguitgaven in de toekomst net zo hard groeien als in het verleden dan gaan in 2040 de 70‐plussers met een laag inkomen, de baten van de zorg meegerekend, er 21% van hun inkomen op vooruit,..."

Leuke stelling en zo, maar in de rest van het relaas zie ik nou niet echt direct zaken terugkomen die dit tegen zouden moeten gaan. Alleen ideetjes hoe dit geld bij meer partijen weggehaald kan worden, omdat jongeren die op een gegeven moment zelf die zorg nodig gaan hebben nu gevrijwaard zouden moeten worden. Misschien is het een beter idee om de maatschappij gewoon helemaal op te heffen?

Pierre Tombal | 28-10-16 | 08:46 | + 0 -

@FW Ta-183 Huckebein | 27-10-16 | 20:52

De term 'privatisering' is wat misleidend als het om zorgverzekeringen gaat. De overheid heeft nog steeds een erg dikke vinger in de pap: zij bepaalt dat verzekeraars geen klanten mogen weigeren, ze stelt vast wat er in de basisverzekering gedekt moet worden, en wat de hoogte van het eigen risico is.

Normaliter bepaalt een verzekeraar zelf welke risico's ze wel en niet accepteren & tegen welke premie en voorwaarden, maar in de zorg levert dat nou eenmaal erg lastige kwesties op qua ethiek. De reden dat het stelsel in 2006 is gewijzigd is dan ook niet om verzekeraars richting de klant te laten concurreren, maar om machtsblokken te vormen richting behandelaars en farmaceuten om zo de tarieven omlaag te krijgen.

We kunnen met z'n allen klagen over dure verzekeringen die steeds verder uitgekleed worden (klopt), over allochtonen die een zwaar beroep doen op de zorg terwijl ze de premie vaak niet betalen en wel zorgtoeslag ontvangen (klopt). Maar de bottleneck in Nederland wordt gevormd door de krankzinnig hoge tarieven van zorgverlening vergeleken met het buitenland.

Vorig jaar bleek al dat Nederland véél meer betaalt voor medicijnen van internationale farmaceuten dan andere landen. In ziekenhuizen mogen specialisten gewoon hun eigen maatschapje uitbaten zodat ze 3 keer zoveel verdienen als wanneer ze in loondienst zouden werken.

raskol | 28-10-16 | 08:06 | + 7 -

@FW Ta-183 Huckebein | 27-10-16 | 20:52 | + -2 - Het begin van de privatisering staat me niet meer zo heel helder bij, maar volgens mij begonnen de wachtlijsten ongeveer tegelijk met de privatisering.
Verder woon ik inmiddels alweer enige tijd te +32 alwaar men nog steeds ziekenfondsen heeft, dus geen zorgmanagers, geen winst, geen aandeelhouders, en ook geen wachtlijsten.

Vogelbeest | 27-10-16 | 23:19 | + 3 -

Mij maakt het niet zoveel uit om meer te moeten betalen dan ik nodig heb en dus voor anderen. Waar ik dan wel ziek van wordt is het geklaag van de netto ontvangers dat het niet genoeg is en dat ik nog meer zou moeten betalen. Dat is de rot in de solidariteit, niet het niets willen geven, maar het geklaag dat het nooit genoeg is. Idem bij AOW/pensioenen.

Roeieber | 27-10-16 | 22:47 | + 10 -

Vogelbeest | 27-10-16 | 20:29

Ook de exacte omvang van opportunistisch declareren, overige zorgfraude en woekerwinsten op medicijnen mogen wel eens exact meegenomen worden.

Maar wat is marktwerking zonder groei? Dus wie er heeft dan precies baat bij om het budget te verkleinen? Niet degenen die aan de knoppen zitten of er politiek mee verstrengeld zijn.

Het eigen risico bekt natuurlijk lekker zo vlak voor de verkiezingen maar het lijkt me beter iets aan de gloeiende plaat zelf te doen.

Nu iets anders | 27-10-16 | 21:27 | + 3 -

@arie181818 | 27-10-16 | 20:49

Een vet en suiker taks is ook helemaal geen slecht idee.
Alleen moet je daar dan wel op allerlei manieren op handhaven.... dat wordt lastig met open grenzen en een land waar het handhaven voornamelijk bestaat uit het schrijven van rapporten (in opdracht van beleidsmakers) dat het handhaven niet goed werkt.

litebyte | 27-10-16 | 21:06 | + 5 -

Lijkt me logisch ook. Net zoals dat de werkenden betalen voor iedereen in de WW en bijstand.
Het is ook nog eerlijk als dat over 40 jaar nog steeds zo is.

dr.andus | 27-10-16 | 21:01 | + 3 -

"Jong en rijk betaald voor arm/oud." Ik wist het al lang, maar daar staat het dan. Eindelijk durft iemand het te zeggen. Weg met oud en arm! Geen zorg, maar de pil van Drion. Dood aan de onrendabelen. En als we op tijd zijn dan kunnen ze niet voortplanten. En als dat wel gebeurd is dan moeten wij het Goddelijke werk van Darwin niet frustreren. En daarnaast, een lang, rijk en gelukkig leven is de beloning voor een grote bijdrage aan de maatschappij. Mag het? De rijken hebben er hard voor gewerkt, toch?

En hulde voor Anne Dijkman. Zij mag blijven. Ok tenzij ze minder dan 60k per jaar verdiend natuurlijk. Dan valt ze onder de armen.

kleuterleider | 27-10-16 | 20:53 | + -2 -

Vogelbeest | 27-10-16 | 20:29

Voordat we de ziektekosten privatiseerden waren er............... wachtlijsten.
En wat is er mis met advertising? Zolang de concurrentie en tucht van de markt meer oplevert dan die advertising kost is het nog steeds beter. Of wil je net als de SP weer 1 ziekenfonds á la 1 PTT en 1 Aeroflot (want ja, telecommers en airlines geven ook geld uit aan advertising enaandeelhouders)

FW Ta-183 Huckebein | 27-10-16 | 20:52 | + -5 -

beste manier om zorgkosten in de toekomst binnen te perken te houden: sigaretten, bewerkt voedsel en alcohol veel duurder maken.

arie181818 | 27-10-16 | 20:49 | + 0 -

"Jong en rijk betaald voor arm/oud." Ik wist het al lang, maar daar staat het dan. Eindelijk durft iemand het te zeggen. Weg met oud en arm! Geen zorg, maar de pil van Drion. Dood aan de onrendabelen. En als we op tijd zijn dan kunnen ze niet voortplanten. En als dat wel gebeurd is dan moeten wij het Goddelijke werk van Darwin niet frustreren. En daarnaast, een lang, rijk en gelukkig leven is de beloning voor een grote bijdrage aan de maatschappij. Mag het? De rijken hebben er hard voor gewerkt, toch?

En hulde voor Anne Dijkman. Zij mag blijven. Ok, tenzij ze minder dan 50k per jaar verdiend natuurlijk. Dan valt ze onder de onrendabelen. En solidariteit, dat moeten we niet willen.

kleuterleider | 27-10-16 | 20:46 | + 5 -

Voordat we de ziektekosten privatiseerden waren er geen zorgmanagers, geen aandeelhouders, geen dividenden, geen bonussen, geen advertenties, geen radio- en tv reclame, geen winst.
Misschien dat de zorgmanagers nu de kosten van de ziekenhuizen wat drukken, maar het voordeel gaat in hun eigen zak. Niet naar de betaler/klant/patiënt.

Ik zou wel eens een betrouwbare uitsplitsing willen zien hoeveel van mijn premie er nou gaat naar artsen, specialisten, medicijnen, handen aan het bed.
En hoeveel naar advertising, aandeelhouders, zorgmanagers, en andere parasitaire delen van de ziektekostenindustrie.
Betrouwbaar. Dus niet opgemaakt door de branche zelf, door een ministerie of door een branche-organisatie. Wat we nodig hebben is een Arnold Karskens met verstand van zorg.

Vogelbeest | 27-10-16 | 20:29 | + 34 -

Ik betaal 600 euro per maand aan de zorg (kijk maar eens op je salaris strook), maar toch ben ik blij met het systeem in NL. Zelf van dichtbij meegemaakt bij mijn jongere broertje, die heeft door ziekte buiten zijn schuld om, 200 jaar eigen risico er door heen heeft gejaagd op zijn 29e. Hij heeft daarnaast ook een top werkgever, die hem nu goed begeleid. Ik hoop voor mezelf dat dit over 30 of 40 jaar nog steeds zo is (net zoals aow en pensioen) en daar ben ik een beetje bang voor, dat ik nu veel afdraag, maar mocht ik er zelf van gebruik moeten maken, dat ze zeggen ja meneer eet uw pensioen potje maar op, omdat solidariteit ver te zoeken is

Zander | 27-10-16 | 20:20 | + 5 -

Die oudjes kunnen hun geluk niet op. Het is gestoord dat komende generaties mogen betalen voor het vreten van de huidige - hallo verdubbelde staatsschuld - om enorme groepen ouderen die het helemaal niet nodig hebben een AOW-pensioen te geven.
Dat jongeren voor ouderen betalen in de zorg is logisch, nu niet alleen demografisch maar ook gezien de gebreken op leeftijd.

crankshaft | 27-10-16 | 20:15 | + -4 -

Eeh... jongeren, jullie bedoelen de redbull drinkende, frikandelbrood cq fastfood vretende kinderen. Groot gebracht met het eten van troep, snoep, cola, chips. Die jongeren waarvan de gebitten al kapot zijn door tand-erosie. Jongeren die fysiek minder gedaan krijgen dan de jongeren van 30 jaar geleden. Diezelfde jongeren die tot hun 18e geen zorgpremie betalen.... maar wel door hun manier van leven voor hun 45e allerlei ziektes krijgen zoals diabetes etc.... die bedoelen we toch?

thekolere | 27-10-16 | 19:18 | + -4 -

Eeh... jongeren, jullie bedoelen de redbull drinkende, frikandelbrood cq fastfood vretende kinderen. Groot gebracht met het eten van troep, snoep, cola, chips. Die jongeren waarvan de gebitten al kapot zijn door tand-erosie. Jongeren die fysiek minder gedaan krijgen dan de jongeren van 30 jaar geleden. Diezelfde jongeren die tot hun 18e geen zorgpremie betalen.... maar wel door hun manier van leven voor hun 45e allerlei ziektes krijgen zoals diabetes etc.... die bedoelen we toch?

thekolere | 27-10-16 | 19:18 | + 16 -

Ik zou de kosten graag eens verder uitgesplitst zien naar kosten die samenhangen met echte medische kosten en aan de andere kant de zgn. geestelijke gezondheidszorg.
Natuurlijk zijn er mensen met serieuze psychische problemen en die moeten, voor ons aller veiligheid, goed geholpen worden.

Maar er lijkt ook in rap tempo een hele industrie te ontstaan voor mensen die een dipje hebben in hun eigen gemoed of in hun relatie waarna meteen een duur begeleidingstraject volgt.
Wie zich in de maakbare samenleving niet helemaal 100% voelt, krijgt volop de kans alles sterk te medicaliseren. Dat mag best een onsje minder allemaal.

Maar ja, ook daar pompt zo lekker veel geld in het rond: allemaal weer baantjes die zo'n 42% loonbelasting opleveren en darna 21% btw over wat netto resteert....

Wering | 27-10-16 | 19:08 | + 9 -

Wat kosten de inteelt Zandbakiërs ons eigenlijk?

Ronnie uit Helmond | 27-10-16 | 18:45 | + 21 -

Zorg is zo duur omdat er veel geld is. Aanbieders zijn niet gek, die proberen het maximale uit de pot te halen. We zouden bij wijze van expiriment het zorgbudget 3 jaar lang met 10% moeten korten. Of er liggen lijken op straat of de prijs daalt. Ik denk het laatste.

Yohean | 27-10-16 | 18:22 | + 20 -

nou, komt dat even mooi op tijd. Die levens beëindiging wet bij een voltooid leven.. vergeet niet eerst je organen ter beschikking van diezelfde overheid te stellen!.
Als 54 jarige modaal verdiende en * klopaf al jaren en jaren gelukkig geen arts gezien of nodig gehad. Tegen die tijd dat ik zorg nodig ga hebben vanwege ouderdom , zo rond mijn 71e als ik na 50 plus jaar met pensioen mag, mijn pensioen inmiddels een EU vergoeding is geworden voor iedereen en allen, is mijn leven wel voltooid! Kan het dan net volgens de berekeningen van het CPB de zorg zelf betalen.
Maar misschien nog wel zo'n pilletje van Drion...

fikkieblijf! | 27-10-16 | 17:53 | + 6 -

Of is dit weer een staaltje solidariteit fucken van de staat?
Net als bij de pensioenen gebeurt.

Ben5570 | 27-10-16 | 17:19 | + 2 -

Goh, ik ga dit zorgsysteem ineens een stuk meer waarderen.Want ja, 60 jaar, 45jaar werken met de handjes en lichaam(onderhoudsmonteur),nu nog dagelijks redelijke lichamelijke oefeningen door arbeid.
Dan mag er zeker weleens wat meer betaald worden door de burozitters die er met de hoofdprijs vandoor gaan als ze een jaar bij hun baas werken.Geld ook voor die baas trouwens.Alles wat je zegt over de manier van werken wordt gebagatelliseerd.
Ik noem maar wat: versleten duim-gewrichten, versleten knie, pijn in deheup, pijn in de rug...
Maar verder wel gezond hoor, en ik ga nog elke dag 8 uur per dag heen en niet met tegenzin, maarja.... niet altijd makkelijk hoor.
En mijn eigen bijdrage voor zorg-verzekering is ook al op, dus...

Ben5570 | 27-10-16 | 17:16 | + -9 -

Ik had nooit iets en werd chronisch ziek. Dit heeft ondertussen al snel een klein vermogen gekost aangezien ik volgens medici arbeidsongeschikt ben, maar het UWV daar al 2 jaar niet aan wil geloven. Werkgevers zitten ook niet op mij te wachten.

Ondertussen in de bijstand terecht gekomen en een partner die feitelijk verkapt mantelzorger voor mij is en daarbij het grootste gedeelte van de zorg voor de kleine heeft. Die werkt dus ook niet veel op dit moment.

Eigen bijdrage gaat er binnen max 2 maanden doorheen.

Conclusie: U wilt niet ziek worden. Kost voor uzelf en uw dierbaren meer dan u lief is.

eigen-mening | 27-10-16 | 17:12 | + 10 -

sinar2 - ... het aandeel allochtonen is vele malen groter.....
Precies.. Dáár zit het echte probleem. Maar dat mag niet hardop gezegd worden.

In het verleden ging ik ook nooit naar de huisarts (nu nog slechts zelden). Maar vroeger kon je als jongere nog niet kiezen voor een lagere premie (en hoger ER); iedereen betaalde, onder het mom van solidaritiet, hetzelfde bedrag.
En dan zou ik straks de ziektekosten van spaargeld moeten betalen zolang ik dat nog heb?
In dat geval kan het hele principe van een ziektekosten"verzekering" overboord. Als ik voldoende spaargeld heb voor een auto, hoef ik dan ook geen autoverzekering meer te nemen.

Het echte probleem zit (óók in de zorg - maar waar in hemelsnaam niet?) in de grootverbruikers die nooit iets hebben bijgedragen en nooit zullen gaan bijdragen.

Wering | 27-10-16 | 17:12 | + 22 -

Jemagookniksmeer,

Inde afgelopen 10 jaar ben ik 2x geopereerd ivm een erfelijke aandoening, waarvan ik op latere leeftijd last kreeg. Dat je nu geen kosten maakt zegt niet over de toekomst. Er komt een moment, dat je wel kosten gaat maken en die kosten zullen vele malen hoger zijn dan de kosten die jij ooit hebt betaald.

Alleen als je direct komt te overlijden en nooit kosten hebt gemaakt ben je uiteindelijk een nettobetaler en daar zijn er gelukkig maar heel weinig van.

Heel kortzichtig gedacht van je.

jezusisonzin | 27-10-16 | 17:11 | + 10 -

Jemagookniskmeer 16:48 Mooi man, 2004 voor het laatst bij de huisarts geweest. Maar ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het opeens anders kan lopen. Kwam ook nooit bij de huisarts, eigenlijk nog steeds niet, maar ben tegenwoordig een graag geziene gast in het ziekenhuis. Gelukkig kost het jouw niets aangezien ik voornamelijk in trials zit die door de verfoeide farmaceuten wordt betaald.
Succes, hopelijk hoef je nooit naar de huisarts cq van de zorg gebruik te maken in de toekomst. Zou ook liever gewoon zonder ze willen

Tostiman | 27-10-16 | 16:56 | + 26 -

Op zich is het altijd al zo geweest, alleen word de druk nog vele malen groter omdat er een enorme groep het land binnengekomen is die zo goed als niets aan de samenleving bijdraagt maar wel een enorme aanslag op de zorg betekent.
Kijk maar eens wat er in de wachtkamers zit, het aandeel allochtonen is vele malen groter dan je volgens de bevolkingsverdeling zou verwachten.

sinar2 | 27-10-16 | 16:54 | + 55 -

Ik ben in 2004 voor het laatst bij de huisarts geweest.
Uiteraard betaal ik wel altijd de volle mep aan premie en daarnaast vloeit bijna de helft van de door mij betaalde belastingeuro's naar de zorgsector.
Maar er is geen vezel in mijn lijf die ervan overtuigd is dat als ik later eenmaal zorg nodig heb, deze zorg daadwerkelijk beschikbaar is.
En daarom: tyf op met je nepsolidariteit; tyf op met je zorgmaffia en tyf op met je verplichte zorgverzekering/verkapte zorgbelasting.

jemagookniksmeer | 27-10-16 | 16:48 | + 46 -

En dan zijn er nog steeds mensen die roepen dat het eerlijker moet door ook de zorgpremie ook nog inkomensafhankelijk te maken.

Bytemaster | 27-10-16 | 16:46 | + 25 -

Ja, het eigen huis maar als eerste op de brandstapel. Waarom de pensioenpot niet op de brandstapel? Dat is namelijk exact het zelfde.
Gewoon het eigen risico afschaffen, alle toeslagen ook. En een vervuiler betaald premie. Bij commerciële verzekeringen is dat ook tot op zekere hoogte zo: als je ouder wordt, betaald je meer premie. Maar geen eigen risico.
Wel een fors bespaar punt: in het waarschijnlijk laatste deel van je leven, dus wanneer je voor zeg met 99% zekerheid met je laatste maanden of jaar bezig bent, geen kapitale ziekenhuisrekeningen meer.
Een bekende die flink op leeftijd was, en een serieuze kwaal had, heeft één operatie met wat bestralingen gehad, en daarna was de prognose: bepaalde gevallen nog 4 tot 14 maanden. Vervolgens dus geen operaties meer, maar de rit uit zitten. Nog een driekwart jaar werd dat dus. Dat scheelt een hoop geld op weinig toe te voegen leven, in veel gevallen.
En het afscheid, ach dat was toch onvermijdelijk met die kwaal.

Raider Twix | 27-10-16 | 16:45 | + -7 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken