Werkloosheid daalt doorrrr!

Happy days
Happy days
We beginnen vandaag met keigoed nieuws, want de werkloosheid is opnieuw gedaald: van 5,8% van de beroepsbevolking in augustus naar 5,7% in september. Hiermee komt het aantal werklozen in september uit op 510.000, het laagste aantal in vier jaar. Hiermee zitten we nog altijd met 200.000 personen flink boven het aantal van augustus 2008, toen met 310.000 mensen het laagste punt van de afgelopen jaren bereikt werd. Maar goed, februari 2014, toen de werkloosheid op 699.000 personen lag, vertrekt steeds meer uit het zicht. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar met bijna 150.000 toegenomen. Goed nieuws dus. Ook voor de groep van 45-plussers, die de recente sterke afname van werkloosheid door lijkt te trekken. Sterker nog: meer dan de helft van de daling van de werkloosheid kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep. Sinds de piek in februari 2014 bleef het aantal werkloze 45-plussers twee jaar lang vrijwel ongewijzigd, maar in het afgelopen half jaar is daar verandering in gekomen. In september 2016 dook het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200.000. Het UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377.000 nieuwe WW-uitkeringen, 52.000 (12,1%) minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalt vanaf april dit jaar. Eind september kwam dat aantal op 424.000 WW-uitkeringen uit, 2000 minder dan in augustus. De groep die niet mee in de polonaise kan, is die van de -JOH- 50-plussers. Binnen die groep bleef de daling van het aantal nieuwe WW-uitkeringen beperkt tot 8,7%. Voor laagopgeleiden (7,1%) en 50-plussers (7,5%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,8%. Van de laagopgeleiden in de WW behoort meer dan de helft (56%) tot de leeftijdsgroep 50-plus. Goed. Hieronder nog een extra uitleg-filmpje van Floris Jansen van het CBS die ontegenzeggelijk bewijst dat werkloosheidcijfers best sexy kunnen zijn.Reaguursels

Inloggen

Dat hele 'hoera-de-werkloosheid-daalt'-gedoe is natuurlijk je reinste statistische verneukerij. Positief om te zien dat in ieder geval hier bij DK verreweg de meesten niet geloven in dit sprookje, maar dat is dan ook het enig 'positieve' dat ik hier kan bedenken.
Zó zorgt de overheid er dus voor dat 'de werkloosheid daalt': je telt gewoon hele volksstammen niet meer mee. De 0-uren-contracters, de ZZP'ers met een minimaal inkomen, de NUG'ers, gewoon doen of ze niet bestaan. Probleem opgelost!

Broeva, Haro.

EefjeWentelteefje | 21-10-16 | 19:47 | + 0 -

Naast het aantal werkenden, daalt ook het aantal werklozen. Het aantal bijstandgerechtigden blijft stabiel. Ergo, in veel gezinnen of meerpersoonshuishoudens zijn nu mensen zonder inkomen te vinden

www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/ar...

De Nederlandse middenklasse verarmt!

Ulle Ruttelflut | 20-10-16 | 22:22 | + 3 -

Babyboomers zijn geboren tussen 1945 en 1955. Iemand die nu 52 is, is geboren in 1964 !
@js58 | 20-10-16 | 19:41

Dus ik ben babyboomer ?
Ik ben geboren in 1954 en heb bericht gehad dat ik moet doorwerken tot ik 67 ben !

elevator | 20-10-16 | 21:39 | + 1 -

Dat de definitie en cijfers van Werkeloosheid telkenmale vanuit de UWV registraties komt zegt niets maar dan ook niets over de 100.000den baanloze Nederlanders daarnaast , die in de bijstand of als NUG ers, ZZper, 0 uren contracten, flexwerkers met een minimaal aantal uren niet worden gezien en gedefinieerd als werkeloos... was deze week op de BOOSTdriedaagse 50 + van de UWV, God wat was dat een goed gevoel, John de Wolf gemist maar wel veel heel veel geregistreerde UWV werkelozen gezien, die ik in mijn carrière en loopbaan als veelbetekende, hooggekwalificeerde en harde (net)werkers daar weer trof!.. allemaal vitale (grijze) duiven en ook een aantal 60 plus.. met zijn allen voor een bord met 40 banen erop. Datzelfde bord (met dezelfde banen)dat ik een dag later weer tegenkwam op een andere locatie met weer een enorm aantal 50 plussers bij een Boost Workshop, man, man, man wat gaat het toch goed met die banenmarkt.

fikkieblijf! | 20-10-16 | 19:53 | + 3 -

Babyboomers zijn tussen de 52 en 70 jaar en iemand van 45 moet nog wel een jaar of 25 werken voordat die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ja, ik ben pessimistisch over het oprekken van de pensioenleeftijd.
Ook JC | 20-10-16 | 11:05

Babyboomers zijn geboren tussen 1945 en 1955. Iemand die nu 52 is, is geboren in 1964 !

js58 | 20-10-16 | 19:41 | + 4 -

Dus veel werkloze 45-plussers hebben inmiddels geen recht meer op WW, maar hebben nog te veel vermogen om in aanmerking te komen voor bijstand. Geen uitkering is geen sollicitatieplicht, en na twee tot drie jaar vruchteloos solliciteren om hun WW niet kwijt te raken, houden ze het voor gezien. Ik wacht even met jubelen totdat iemand de banencijfers ernaast legt.

Huisregelneef_III | 20-10-16 | 19:05 | + 6 -

Hoeveel definitie wijzigingen zijn hiervoor nodig geweest?
Bijstandstrekkers aan het werk zonder salaris, ZZP'ers met minder werk, veel oproepkrachten, kortom, vooral misleiding.

Raider Twix | 20-10-16 | 17:33 | + 7 -

@Aapje133
Zodra je in de bijstand zit (dus ook alle asielzoekers) ben je werkzoekend en tel je mee, dus daalt daardoor de werkeloosheid veel minder snel.

iVent | 20-10-16 | 16:50 | + 2 -

De crisis is voorbij volgens Rutte. De werkloosheid daalt. De huizenverkoop stijgt, koopprijs idem. En toch is de lastenverzwaring van 15 miljard per jaar niet afgeschaft. De vraag wordt niet eens gesteld. Lijkt mij een inkoppertje voor een journalist. Ik zal het wel verkeerd zien.

Stonecity | 20-10-16 | 14:38 | + 10 -

Leuk al die dalingen, maar ik wil wel eens een berekening zien op basis van 1 (één) berekeningsmethode, maar dan over de afgelopen 20 jaren.

deluiegriek | 20-10-16 | 14:10 | + 5 -

Atlas Shruggs 10 | 20-10-16 | 11:44

Je m ist net de crux waarde Atlas. Een migrant die in Turkije meedraait kan niet ook hier werken en inmiddels is bekend dat daar de betere eruit gefilterd worden en dat het schuim over de zee hierheen wordt gedrukt. Daarnaast zijn de economische omstandigheden en conjuncturen in Turkije niet te vergelijken met hier.

Als de omstandigheden hier verslechterd worden is men kennelijk bang dat ze niet meer komen. Dat ze economisch niet meedraaien kan straks opgelost worden door bv het QE programma van de ECB. Men hoeft alleen maar te stellen hun geld niet terug te hoeven en er verdwijnen bergen staatsschuld en er ontstaat nieuwe leencapaciteit. Consensus dat dit gaat gebeuren leeft al. Liquiditeits en solvabiliteitsproblemen kunnen immers niet bestaan bij een organisatie die zelf geld maakt.

Voor hen die zich zorgen maken over geldontwaarding, maak uw borst maar nat. Waar het surplus aan geld afgeroomd gaat worden kunt uzelf wel verzinnen.

netniet | 20-10-16 | 13:47 | + 3 -

@Vogelbeest grootste groep na de aow inderdaad.
Totaal aantal arbeidsbeperkten 2016: 807.000 WAO/WGA/Wajong
Totaal aantal aowers 2016: 3,36 miljoen

Cijfers pre-crisis 2008: 780.000* (wia cijfers ontbreken zou iets van 60/80k zijn) 2,7 miljoen
Die cijfers zijn dus vrij stabiel en afzettende tegen totaal aantaal mensen is er een lichte daling. Veel mensen van WAO naar AOW en Wajong aantallen nemen langzaam af. Groei WGA is minder groot dan afname WAO.
statline.cbs.nl/Statweb/publication/?D...
statline.cbs.nl/Statweb/publication/?D...
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Aapje133 | 20-10-16 | 13:32 | + 1 -

De koptekst moet zijn:

De registratie van werkloosheid draait doorrr....

Hoera! Werkloosheid daalt in januari 2015 met 19%. Omdat CBS de definitie van het begrip werkloosheid aanpast.
nieuws.tpo.nl/2014/10/21/hoera-werkloo...

duitse herder | 20-10-16 | 13:26 | + 9 -

@iVent
Asielzoekers kunnen helemaal geen WW-uitkering aanvragen. Wat lul jij nu dan. Bijstand bedoel je zeker.

Aapje133 | 20-10-16 | 13:16 | + -1 -

En als we het afzetten tegen wa jong? bijstand? wao?
Leuk dat de werekloosheid daalt (al is dat dan voornamelijk door boekhoudkundige truckjes) maar het aantal uitkeringen in zijn geheel is gewoon bizar hoog.

Vogelbeest | 20-10-16 | 12:56 | + 7 -

Laatst las ik dat 600.000 mensen met een nul uren contract meer wilde werken. Kortom verborgen werkeloosheid. Versus 510.000 geregistreerde werklozen.......

Daarnaast blijft de werklozen percentage een flut KPI. Gezien het op basis van een enquête wordt vastgesteld. En niet feitelijke cijfers. Deze enquête sluit ook nog eens niet aan op de bevolkingsregisters. Daar zit ook nog minimaal 100.000 mensen tussen.

De werkelijkheid ligt dus vele malen hoger :)

kruz | 20-10-16 | 12:32 | + 8 -

Ow wat raar je hoort ze om je heen er overal uitvliegen het ene na het ander bedrijf knikkert er al jaren mensen uit, meestal door achterlijke regeltjes of hoge lasten vanuit onze roveheid.
Ook grote ketens die altijd goed draaide zijn spontaan ineens kapot.
Of de echt grote jongens die miljarden verdienen knikkeren er bakken personeel uit met allerlei rare kustsmoesjes de NAM, Shell, ABN, Rabo en ga zo maar door.
Kan me niet aan het idee onttrekken dat dit gewoon New World Order Bilderberg orders zijn, want die willen dol graag een vette crisis en het volk doodarm voor optimale controle vanuit de overheid.
We kunnen straks allemaal het pootje ophouden bij het tuig dat verantwoordelijk is voor het failliet van ons land.

endofdays | 20-10-16 | 12:05 | + 12 -

Ook JC | 20-10-16
Lees de tegel van iVent, die hetzelfde opmerkt en beter uitwerkt.
Ik zeg niet dat 45-plussers baby-boomers zijn. Het is een groep waar weinig instroomt (club van Rome-dip?) en waarvan veel baby-boomers uit de werkloosheids-cijfers verdwijnen.

frank87 | 20-10-16 | 11:58 | + -4 -

@ netniet
Volledig akkoord. Ik zie echter niet in hoe het importeren van arbeidskrachten het probleem oplost. Zelfs als deze mensen productief zijn en er een constante bevolking is, zowel in aantal, levensverwachting als samenstelling van de bevolingspiramide. Ik vrees dat de huidige politieke generatie toch eerst volledig gedecimeerd zal moeten zijn vooraleer dat besef doordringt.
Er zijn maar 2 zaken die 'de overheid' geld kosten: gezondheid en pensioenen. In Belgie vb zijn die samen goed voor bijna 100.000.000.000 per jaar (30% van het BBP) en het stijgt verschillende percenten per jaar. Maar als mijn ouders, beide gepensioneerde ambtenaren sinds hun 53, 50EUR moeten betalen in een ziekenhuis op 60km van huis, zijn ze oprecht verbouwereerd. "Betalen voor een specialist, zo ver van huis!! Allemaal de schuld van die verspillende overheid."

pandalicious | 20-10-16 | 11:49 | + 7 -

netniet | 20-10-16 | 11:07
En het is falend overheidsbeleid omdat het NL sociaal systeem niet is berekend op zoveel gelukszoekers. Feit is dat in andere landen met een grote vluchtelingenstroom dit een veel minder groot probleem is.
Bijvoorbeeld in Turkije draaien de vluchtelingen mee in de economie en zijn daar mede de oorzaak van de economische groei.
Diezelfde vluchtelingen zijn in NL oorzaak van economische krimp, omdat ze niet hoeven te werken en een onhaalbaar beslag op de sociale voorzieningen leggen.
Het sociale stelsel moet dus minder royaal worden om het betaalbaar te houden, maar dat doen we nou net weer niet.
Dus als het nou toch beleid is om gelukszoekers binnen te halen, maak dan dat ze gaan bijdragen of het systeem implodeert vanzelf.

Atlas Shruggs 10 | 20-10-16 | 11:44 | + 15 -

@pandalicious | 20-10-16 | 10:32
De pensioenen worden betaald uit wat de mensen zelf in hun werkzame leven hebben opgebouwd en niet door de jongeren. Het is geen omslagsysteem zoals de AOW waar dat wel gebeurd.
Ik word een beetje moe van het tegen elkaar uitspelen van ouderen vs jongeren terwijl de echte oorzaak van de problemen ligt bij het met wagonladingen weggeven van geld aan het buitenland zoals de EU en Afrika.
Als dat niet of veel minder gebeurde hadden we een prima systeem waar zowel jongeren en ouderen prima van konden profiteren.

sinar2 | 20-10-16 | 11:37 | + 10 -

pandalicious | 20-10-16 | 10:32

Natuurlijk gaat het niet om een onverwacht probleem, hetgaat om falend overheidsbeleid. Vanaf 2038 is het zelfs zo erg dat de autochtone bevolking hier gaat krimpen. Het binnenhalen van buitenlanders is dus niet een vluchtelingenverhaal vanuit humanitaire overwegingen maar beleid. Deze mensen worden afgekocht met gratis geld en voorzieningen opdat hun kinderen Europees geschoold kunnen worden en straks mee kunnen draaien in deze samenleving. Wij worden gedwongen hiervoor de rekening te betalen en wij zijn collectief allang overboord geflikkerd.

netniet | 20-10-16 | 11:07 | + 27 -

@frank87

45+ babyboomers? Die snel de pensioengerechtigde leeftijd bereiken?

Babyboomers zijn tussen de 52 en 70 jaar en iemand van 45 moet nog wel een jaar of 25 werken voordat die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ja, ik ben pessimistisch over het oprekken van de pensioenleeftijd.

Ook JC | 20-10-16 | 11:05 | + 12 -

@SansUnique
Alsof het hier gaat om een 'onverwacht' probleem. Het heet niet voor niks babyBOOM, en die zijn allemaal op pensioen.
De steeds kleiner wordende instroom aan jonge mensen betaalt nu de pensioenen en ziektekosten van die miljoenen mensen die niet meer bijdragen. Het feit dat de voorbije jaren ook aan de onderkant van de bevolkingspiramide een immense groep niet-rendabelen gecreeerd is, helpt uiteraard ook niet, met dank aan kulstudies allerhande en wirschaffendassers van over de ganse wereld.

pandalicious | 20-10-16 | 10:32 | + 14 -

Laatste uitbrander: laat het CBS nou gewoon getallen ordenen en de interpretatie daarvan laten bij hen die verstand hebben van het onderwerp waarop de cijfertjes betrekking hebben. Straks gaat het CBS ook het weer voorspellen of de files verklaren.

SansUnique | 20-10-16 | 10:14 | + 13 -

In wat onbewaakte kleedkamerpraat heeft Gerrit zalm weleens uitgelegd hoe je in Nederland verkiezingen wint. Teveel afromen in de eerste 2 jaar, in jaar 3 zeggen dat het moest en in jaar 4 de teugels weer laten vieren. Als je goed naar de grafiek kijkt zie je tussen 2012/13 en 2016/17 exact dit patroon.

Sinds 2008 is de mondiale schuld met 40% gestegen en is in de Westerse wereld een enorme vergrijzing gaande. Beide factoren, dus minder beschikbaar financial capital en human capital, bepalen grotendeels de productiviteit in de nabije toekomst. Dat verandert echt niet door geënsceneerde propaganda vanuit de gevestigde politiek. Ben benieuwd of de bevolking hier volgend jaar weer intrapt. je zou onderhand toch verwachten dat men genoeg leergeld heeft betaald.

SansUnique | 20-10-16 | 10:09 | + 35 -

Veel ZZP'ers, eerder doorstromen naar bijstand, verplicht "vrijwilligerswerk" wat regulieren banen verdrukt en zo zijn er nog wel zaken te noemen. Dit is een beetje een hoog "Telegraaf artikeltje".
Jammer, je verwacht toch meer van Daskapital.
Trap er niet in!

GaatDeGoedeKantOp | 20-10-16 | 10:03 | + 26 -

Er zijn meer gepensioneerden gekomen. Er zijn heel veel ZZP-ers bij gekomen. Heel veel WW-uitkeringen zijn gestopt na 8 jaar crisis. En heel veel mensen hebben een partner die nog wel werkt heeft - dus geen bijstand. Er zijn veel migranten bijgekomen die niet mogen werken maar wel moeten leven. Er wordt flink doorgestudeerd door jongeren, te vaak in kansloze kulstudies. Al deze gevallen tellen niet mee in de definitie van 'werkloze'. Als je de de definitie wijzigt van unemployed naar 'underemployed', toegepast op de NL-bevolking tussen de 18 en 67 jaar schrik je je kapot.

Dit is gewoon georkestreerde statistiek in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar. Als de werkloosheid echt zou dalen zou je dat terug zien in bestedingen die niet het gevolg zijn van aangegane schulden door de staat en particulieren. En van die aangetrokken 'echte' bestedingen is helemaal geen sprake.

Let op: eenmaal terug aan de macht in de loop van 2017 gaan ineens weer alle alarmbellen af. It;s a rigged system, ook in Nederland.

SansUnique | 20-10-16 | 09:59 | + 59 -

Per maand verdwijnen er 14.000 oudere (60% in WW of Bijstand) naar de AOW en zijn dus niet meer werkzoekend (!), dus door deze naoorlogse geboortebubbel zou de werkeloosheid enorm moeten afnemen. Een tweede effect is dat 45 plussers die geen werk meer kunnen vinden na 3 jaar of inmiddels 2 jaar uit de WW worden gemieterd en ook niet in de bijstand komen, vanwege vrouw met bijbaantje of spaargeld, dus ook niet meer voor de werkeloosheid meetellen. Dat de WW toch maar mondjesmaat naar beneden gaat komt vrijwel zeker door de enorme instroom van asieluikeringstrekkers!

iVent | 20-10-16 | 09:58 | + 56 -

Is dat omdat de 45-plussers groep voor een groot deel uit babyboomers bestaat, die allemaal heel snel de pensioenleeftijd bereiken?

frank87 | 20-10-16 | 09:56 | + -14 -

Er komen weer verkiezingen aan en het kabinet moet zichzelf op de borst kunnen kloppen. De grootste daling komt daar de aanpassing van wie werkeloos is. Als je een paar uurtjes per week werkt ben je niet meer werkeloos maar wel nog steeds werkzoekend.

Osdorpertje | 20-10-16 | 09:44 | + 56 -

Mag aannemen dat die migranteninstroom niet in deze cijfers verwerkt is ?

netniet | 20-10-16 | 09:40 | + 42 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken