Belastingadviseurs: Nederlandse rechtspraak zuigt

Stel. Je woont in een land waar je meer belasting moet betalen dan je aan inkomsten hebt. Of stel. Je woont in een land waar de overheid met terugwerkende kracht de belastingen verhoogt en aanvullende belastingaanslagen op de bus doet. Dan hoop je natuurlijk dat een rechter daar een stokje voor steekt. Maar dat gebeurt niet. Een stapel belastingdeskundigen betoogt vandaag in het Financieele Dagblad dat de Nederlandse rechter 'te veel op schoot zit bij politici'. De Hoge Raad houdt wel erg veel rekening met de begroting. Zo oordeelde de Hoge Raad in januari nog dat de crisisheffing uit 2013 en 2014 niet in strijd is met de rechten van de mens en alle andere rechten ter wereld. Bedrijven die in 2012 werknemers in dienst hadden die meer dan anderhalve ton verdienden moesten over dat deel van het salaris 16% aftikken aan de fiscus. Maar let wel: de 'eenmalige' crisisheffing werd in 2013 ingevoerd en ging over het inkomen van 2012. De Hoge Raad stelde het belang van de staatskas, de heffing leverde +100en mio's op, boven het belang van rechtszekerheid. Een ander voorbeeld is de vermogensrendementsheffing van 1,2% over spaargeld. De advocaat-generaal (=adviseur van de rechtbank) noemde 1,2% in vergelijking tot de huidige spaarrentes een vorm van gelegaliseerde diefstal, maar rechters zijn huiverig dat advies te volgen. Want gat in de begroting. Het is begrijpelijk dat de Hoge Raad meerdere belangen afweegt, maar het winnende belang is nu vrijwel zonder uitzondering het staatsbelang. Niet goed voor het vertrouwen en geen goed signaal naar politici: die komen weg met krakkemikkige wetten. Enniewees. De crisisheffing goes Europe en het is nu afwachten wat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Nederlandse broddelwetgeving vindt. Meer over die heffing leest u hier, over de vermogensrendementsheffing daar en het prachtige FD-artikel staat dan weer hier.

Reaguursels

Inloggen

Wisten jullie dat dit niet nieuws is onder de horizon. Dat Prof. Hoogleraar Tak al jaren achtereen tegen dit fenomeen heeft gevochten, dat hij door Politiek Den Haag verguisd is, dat hij uiteindelijk zijn ontslag heeft ingediend omdat hij het niet meer met zijn geweten kon verenigen.
Een man naar mijn hart.
Gelijk hebben is een ding, maar het krijgen........!!!!!!!!!!!
Politiek Den Haag beslist, niet de Rechtbank, niet de Hoge Raad, niet onze Wetgeving.
Het wordt tijd dat de burger eens wakker geschud wordt, ze is verworden tot een "Schone Slaapster"!

vitiligoepp | 30-09-16 | 14:29 | + 0 -

Als je als belastingadviseur je moet beroepen op de "rechten van de Mens" ben je echt de weg kwijt.

nobodyknows | 29-09-16 | 23:20 | + -2 -

Wees er maar trots op, Staat der Nederlanden, op weg naar / of al aangeland bij de status van 'bananenrepubliek'.
EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 12:23 | + 36
-
Dat krijg je als je financieëel zo ongeveer de status van een geld junk staat hebt: altijd is het geld op.

Raider Twix | 29-09-16 | 17:08 | + 6 -

@js58 'Zou iemand weten dat de rechter geen uitspraken mag doen vanwege artikel 120 van de grondwet?
Daar zit namelijk het probleem. Ik ben voor een Constitutioneel Hof als vervanger voor de Eerste Kamer, maar dan moet artikel 120 wel geschrapt worden. Gaat niet gebeuren, dat kan ik u alvast vertellen.'

Daar zit niet echt een probleem. Rechters mogen namelijk wel toetsen aan internationale verdragen waar ook fundamentele rechten in zijn vastgelegd.

@EefjeWentelteefje
Euh ja, daar ben ik van op de hoogte (art. 120 GW: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.", mijn vertaling: "hoe idioot de regelgeving ook, er mag niet getoetst worden aan de grondwet", haha), en de onderliggende redenering over het waarom daarvan eigenlijk, is mij ondanks mijn cum laude afstuderen nog steeds een volstrekt raadsel... niemand heeft mij ooit van de (on)nut van dit wetsartikel kunnen overtuigen. Mea culpa!

De ratio daarachter is dat ervan uit wordt gegaan dat deze toetsing al door de Staten Generaal wordt gedaan voordat een wetsvoorstel wordt aangenomen.

Veni-Vidi-Perdidi | 29-09-16 | 15:10 | + 3 -

Ik wens ze sterkte bij het Europese Hof. Een vergelijkbare zaak uit 2014 in Italië:

"Op basis daarvan was het besluit van Italië om de belastingwet op alternatieve wijze toe te passen rechtmatig, aangezien dit bedoeld was om de overheidsuitgaven naar beneden te brengen, ten voordele van de belastingbetaler. "
"Dit arrest laat zien dat het EHRM terughoudend is om de rechten die individuen onder het EVRM genieten ook te laten gelden voor bedrijven"
www.liberties.eu/nl/news/italy-retroac...

Verder wat @js58 | 29-09-16 | 13:45 zegt.

Rest In Privacy | 29-09-16 | 14:54 | + 2 -

In Zwitserland is de rechtspraak ook niet beter. Het is zelfs zo, dat de rechtbank eerst een uitspraak doet en dan de argumenten bij elkaar sprokkelt. Ook in belastingrecht steeds meer de interesse van de staat of van de "samenleving". Leuk voorbeeld: Een man maakt sedert 5 Jaar een wereldreis, is des ondanks verplicht in zwitserland belasting te betalen, omdat hij wel zijn woonplaats opgegeven maar geen nieuwe genommen heeft. Zijn schip geld niet als woonplaats. of ook leuk, ongeacht of iemand Gled verdient heeft word een belastingaanslag geldig als die persoon geen klacht indient. De belastingaanslag komt met normale post.

ErasmusvanRotterdam | 29-09-16 | 14:51 | + 2 -

"Echter belasting rechtszaken draaien niet om strafrecht, maar civiel recht."
@TuurlijkNiet | 29-09-16 | 14:31 |

Nee, niks ervan. Bestuursrecht. Een heel andere tak van sport.

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 14:37 | + 15 -

Even voor de duidelijk een (straf) rechtspraak heeft niets, maar dan ook helemaal niets met het slachtoffer te maken. Het slachtoffer is 'slechts' de aanleiding van de strafzaak en de eis van het OM. De rechter en/of het OM moeten bepalen of de maatschappij (dus niet alleen het slachtoffer, maar iedere persoon op straat) beschermd moet worden tegen de verdachte. Daarom kent de VS ook de three strikes wet. Als je driemaal voor een zwaar misdrijf wordt veroordeeld, mag je niet meer meedoen en krijg je feitelijk dus levenslang.

Hier in de VS hebben we het gezegde 'Justice is NOT revenge'. Een gevangenis straf is niet bedoeld om de verdachte 'beter' te maken of gerechtigheid richting het slachtoffer. Het is mede daarom dat slachtoffers in de strafzaak helemaal geen spreektijk hadden..

Omdat in de VS Officieren van Justitie (District Attorneys) gekozen worden door het volk, moeten ze dat volk ook redelijk zien te beschermen, want anders worden ze niet herkozen. Daarom heeft een DA er ook geen moeite mee om een straf te eisen van 10+ jaar voor dood door schuld omdat zulke straf eisen het goed doen naar de bevolking. Rechters zijn onafhankelijk en worden nu niet gekozen. Immers de verdachte wordt verdedigd door zijn advocaat. De DA treed op namens het slachtoffer.

Daarnaast kunnen straffen in de VS worden gestapeld, want helaas niet mogelijk is in Nederland. Een Brevik had in de VS gewoon 70 x levenslang gekregen. Een Volkert had ook gewoon levenslang gehad. Daarnaast moet je in de VS vervroegde vrijlating verdienen, waar het in Nederland standaard is. Ontsnappen is in Nederland ook niet strafbaar (een TBS-er welke zich onttrekt aan het toezicht krijg geen extra straftijd). Nog even los dat wetten in Nederland niet getoetst worden, maar alleen gecontroleerd door de twee politieke kamers.

De 9/11 wetgeving is hiervan een mooi voorbeeld. Zowel in de senaat als het huis was er een positieve stemming over de wet. Vervolgens gebruikt Obama zijn veto recht, maar wordt vervolgens door 85% van Congress (inclusief een groot deel Democraten) overruled en nu is de wetgeving alsnog actief geworden. Maar Obama is binnenkort weg en de Democraten wilden wel even laten zien dat zij kunnen samenwerken met de Republikeinen. Je zal ook zien dat beide contrasten (slechte wet voor aanzien van de VS, maar goede samenwerking met Republikeinen) door Hillary zal worden uitgemolken.

Echter belasting rechtszaken draaien niet om strafrecht, maar civiel recht. Ben niet helemaal zeker dat dat in hier in de VS beter is geregeld. Wel hun je hier in de VS eenvoudiger een civiele rechtszaak starten. TV shows welke civiele zaken uitzenden worden eigenlijk overal goed bekeken. Of het nou gaat om Judge Judy of de Rijdende rechter.

Maar een rechter welke rekening houd met een politieke begroting is altijd fout bezig. Een rechter moet besluiten wie van de twee partijen het meeste gelijk heeft. Wie kan de rechter het meest overtuigen van ZIJN gelijk. Het het hebben van een sluitende begroting hoort niet een argument in een rechtszaak te zijn! En daar hebben de advocaten helemaal gelijk in. Goed dat deze uitspraak naar het EU hof gaat..

Maar ook het EU hof neemt niet altijd het advies over. Kijk alleen maar naar de zaak tussen Sanoma en Geenstijl inzake het linken op het internet. Maar eerlijk is eerlijk, in de VS laten de rechters ook nog weleens een steekje vallen..

TuurlijkNiet | 29-09-16 | 14:31 | + 6 -

Logisch, de rechters worden toch betaald door de staat. Dan is het logisch vooral inzake belastingzaken dat 99% van de uitspraken altijd in voordeel van de staat uitvalt.

Zou dat in Zwitserland ook zo zijn?

ProAsfalt | 29-09-16 | 14:25 | + 2 -

De rechter moet compleet onafhankelijk zijn. Compleet! Dus niet op schoot zitten bij politici, niet op schoot zitten bij de burger, maar onafhankelijk zijn. Het mag nooit zo zijn dat vanwege een mogelijk financieel probleem bij de overheid een rechter meer richting de overheid gaat oordelen. Wat een afkalving van de rechtstaat.

keepcalm | 29-09-16 | 14:08 | + 10 -

@js58 | 29-09-16 | 13:45 |
Euh ja, daar ben ik van op de hoogte (art. 120 GW: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.", mijn vertaling: "hoe idioot de regelgeving ook, er mag niet getoetst worden aan de grondwet", haha), en de onderliggende redenering over het waarom daarvan eigenlijk, is mij ondanks mijn cum laude afstuderen nog steeds een volstrekt raadsel... niemand heeft mij ooit van de (on)nut van dit wetsartikel kunnen overtuigen. Mea culpa!

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 13:52 | + 13 -

Een Nederlandse versie van Karlsruhe komt er zeker niet want dan kan de 1e Kamer opgeheven worden. Op welk pluche moet je dan gaan zitten om te graaien?

Enrique C | 29-09-16 | 13:52 | + 5 -

@George Foreman | 29-09-16 | 13:30 |
Haha. Maak er dan tenminste 'moord-door-opzet' van, prachtig pleonasme overigens.
Ik zal mijn tijd hier niet verder gaan verdoen met het uitleggen van het verschil tussen culpoze en doleuze delicten...

@Franker | 29-09-16 | 13:37 |
Het is in zowat alle andere Westerse landen niet anders. Geloof wat je wil geloven.
Daar laat ik het bij dezen bij, want... we drijven inmiddels behoorlijk af van het oorspronkelijke bestuurs-/belastingrechtelijke topic.

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 13:46 | + 3 -

Zou iemand weten dat de rechter geen uitspraken mag doen vanwege artikel 120 van de grondwet?
Daar zit namelijk het probleem. Ik ben voor een Constitutioneel Hof als vervanger voor de Eerste Kamer, maar dan moet artikel 120 wel geschrapt worden. Gaat niet gebeuren, dat kan ik u alvast vertellen.

www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1...

js58 | 29-09-16 | 13:45 | + 5 -

@EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 13:08 | Ik heb altijd mijn twijfels over de onderzoeken die beweren dat in Nederland zo zwaar wordt gestraft. Als er een vergelijking wordt gemaakt tussen opgelegde straffen in NL en buurlanden op basis van de uitgedeelde straffen, is er per definitie al een enorme mismatch in de cijfers. In NL is de aangifte-ontmoediging tot grote hoogte gestegen en het opsporingspercentage het laagst van de beschaafde wereld. Door het opportuniteitsbeginsel, het seponeren, enzovoorts volgt echt alleen een strafrechtszaak in extreme gevallen. In Duitsland daarin tegen is het OM verplicht altijd te vervolgen. In de cijfers vergelijk je dan de gemiddelde straffen van een reeks van winkeldiefstal tot en met moord (DLD) met het gemiddelde van roofovervallen en moord (NL). En als Nederland dan iets hoger scoort mag je niet concluderen dat er zwaarder wordt gestraft. En van taakstrafjes voor verkrachting tot 12 jaar voor een politiek moord, het zijn nu niet de voorbeelden van een rechterlijke macht die voor de slachtoffers staat.
Daarnaast te veel zaken waarin je echt twijfelt aan de integriteit van de rechters zonder dat je ooit leest dat er een (intern) onderzoek wordt uitgevoerd naar de rechter. Als meest bekende voorbeeld hierin de medewerking van de rechterlijke macht aan de vlucht van Saban B.

Franker | 29-09-16 | 13:37 | + 18 -

@EefjeWentelteefje.
De mening van de meeste schreeuwerts is volgens mij om "moord door schuld" in te voeren.

George Foreman | 29-09-16 | 13:30 | + 3 -

Terecht punt van de belastingadviseurs.
Je kan als bedrijf vandaag niks meer plannen, want morgen kun je een aanslag met terugwerkende kracht krijgen waardoor je business case nooit rendabel was geweest.
Kortom, vestigingsklimaat Nederland is dood, vertrek nu het nog kan.

Atlas Shruggs 10 | 29-09-16 | 13:20 | + 25 -

Nederland, de Bananenmonarchie, met DDR-trekjes, aan de Noordzee.

kapotte_stofzuiger | 29-09-16 | 13:19 | + 10 -

@argumentumadpopulum | 29-09-16 | 13:03 |
Toevallig ben ik een jurist, en voor wat betreft het geschreeuw tegen de strafrechtsspraak in Nederland heb je volledig gelijk: in tegenstelling tot wat de vox populi doorgaans roept (het onderscheid moord-doodslag-dood door schuld lijkt al een te hoge horde), is Nederland namelijk één van de strengst straffende landen in Europa. FEIT.

Maar het gaat hier om iets heel anders, namelijk over de huidige tendens van de rechtspraak om in belastingzaken op schoot te gaan zitten bij de staat. Dat is wel degelijk een alarmerende ontwikkeling.
Nuances. Je zei het zelf al...

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 13:08 | + 27 -

@Vogelbeest

"Alles wat rechtser is als de PvdA zijn extreem rechtse facisten."
Een schoonheidsfoutje: rechtser is DAN de PvdA

Ontopic:
Omdat een uitspraak positief is voor de belastingdienst wordt meteen de totale Trias Politica in Nederland ter discussie gesteld. Overal op het internet hoor je mensen op gevoel roepen dat de rechtsspraak dramatisch is - helaas wordt dit in de meeste gevallen gebaseerd op de Telegraaf-artikelen zonder nuance. Je kunt de uitspraak van 1 rechter simpelweg niet gelijkstellen aan alle rechters.

Iedereen in Nederland lijkt exact te weten hoe de rechtspraak ervoor staat, terwijl ik vermoed dat de meeste mensen zich nog nooit hebben ingelezen in de materie, onderzoeken en nuances.

argumentumadpopulum | 29-09-16 | 13:03 | + 1 -

+e

Enrique C | 29-09-16 | 13:02 | + 2 -

'bananenrepubliek'.
EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 12:23 | + 9 -

Bananenmonarchie graag; die bovenfamilie die geen belasting betaalt en alsmaar rijker wordt is er ook nog.

Enrique C | 29-09-16 | 13:00 | + 30 -

Wat leren ze eigenlijk op die universiteiten tegenwoordig ? Geen Locke en Montequieu meer vrees ik.

@Nichtsneues | 29-09-16 | 12:54 |

Tien jaar geleden had je nog het vak "Rechtsfilosofie" op de uni, waarin deze beide intelligente heren ter sprake kwamen. Ik vrees dat het vak inmiddels "Rechtstheorie" is gaan heten, want inmiddels is de TP hard onderweg om allen nog maar een filosofie/theorie te zijn.

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 12:58 | + 8 -

@Vogelbeest | 29-09-16 | 12:50 |

Pink Floyd, "Sheep"... (helaas, geblokt door YT - teken aan de wand?)

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 12:56 | + 9 -

Geld is de bron van alle kwaad. Zeker geld dat je onder dreiging van geweld hebt afgepakt om aan anderen te geven, want andersmans geld geeft zo lekker makkelijk uit: A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul. (Shaw)
Als de rechterlijke macht al meewerkt aan zijn eigen ondergang, hoe gaat dat aflopen ? Wat leren ze eigenlijk op die universiteiten tegenwoordig ? Geen Locke en Montequieu meer vrees ik.

Nichtsneues | 29-09-16 | 12:54 | + 12 -

In diverse opzichten. De Trias Politica behels onder andere de scheiding van kerk en staat. Dat zal voor Autochtone Nederlanders niet zo'n punt zijn. Voor de geïmporteerde nederlanders dan weer wel, want die krijgen stemadvies iin de moskee.

Waar we echter als autochtonen op vooruit zouden kunnen gaan is de scheiding van politiek en media. In de middeleeuwen vertelde de pastoor hoe er met de wereld omgegaan diende te worden. Die plaats is ingenomen door de media. Die vertellen al decennia dat buitenlanders een aanwinst zijn, dat we "humaan" moeten zijn. Alles wat rechtser is als de PvdA zijn extreem rechtse facisten.
De media hebben de plaats van de pastoor ingenomen. Schijnbaar is maar een beperkt deel van de mensheid in staat tot zelfstandig denken. De meesten laten zich liever leiden. Blijkbaar zijn ook rechters vatbaar voor politieke indoctrinatie.

Vogelbeest | 29-09-16 | 12:50 | + 22 -

"Het is begrijpelijk dat de Hoge Raad meerdere belangen afweegt, maar het winnende belang is nu vrijwel zonder uitzondering het staatsbelang"

Overduidelijk. En daarmee staat dus één van de beginselen van de moderne rechtsstaat, oftewel de Trias Politica - de scheiding der machten - zwaar op de tocht. Wees er maar trots op, Staat der Nederlanden, op weg naar / of al aangeland bij de status van 'bananenrepubliek'.

EefjeWentelteefje | 29-09-16 | 12:23 | + 51 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken