Radar vliegt uit de bocht met boeterente en claimstichting

Boeterente is nooit leuk en per definitie schimmig. Als u dat onthoudt, dan weet u in principe voldoende van het onderwerp. Voor het overige is het een boete die huiseigenaren moeten betalen als zij hun hypotheek oversluiten om de rente aan te passen. Avrotrosradar (vanaf nu: Radar) kwam gisteravond met een frontale aanval op de boeterente en maakte gebruik van de berekeningen van ikbenfrits.nl. Dat bedrijf heeft 12.000 opgaven van banken gecontroleerd en, het zal u weinig verbazen, banken neppen de boel. Radar maakt dat in de uitzending duidelijk door twee stellen op te voeren. Het ene stel mocht een A4-tje omhoog houden waarop -€2.933 stond. Een ander stel idem en -€5.145. Dat waren de bedragen die hun banken te veel rekenden aan boeterente. Nu zou je verwachten dat Radar die bedragen tot op de cent toelicht. Maar helaas, niks daarvan.

Het bleef bij een algemene, niet-cijfermatige toelichting. Proberen we hier na te vertellen; duidingfilms volgen zo. Als je een hypotheek afsluit, dan mag je in de regel boetevrij aflossen bij een verhuizing en in overige gevallen doorgaans 10% van de hoofdsom per jaar. Deze aardige geste van de bank betaalt u zelf en zit in het rentetarief verwerkt. Stel dat u een hypotheek afsloot met een rentevastperiode van 10 jaar en na vijf jaar ziet u dat de rente daalt. Dan kunt u de hypotheek oversluiten om gebruik te maken van de lagere rente. U krijgt dan wel een boeterente in rekening gebracht, want de bank loopt geld mis. Dat mag van de wet, maar alleen als de boeterente niet hoger is dan de werkelijke kosten van de bank. Terzijde: toezichthouder AFM doet onderzoek naar de vraag wat dan die werkelijke kosten zijn en rapporteert dit najaar. Einde terzijde. Volgens ikbenfrits.nl zit er een fout in de boeterenteberekening van de banken. Die houden bij een oversluiting ten onrechte geen rekening met het feit dat u, omdat u het rentecontract eenmalig afkoopt, niet meer zult verhuizen of boetevrij aflossen. U betaalt dus als het ware tweemaal voor de geste van de banken. Dus is de boete te hoog. Wij van Das Kapital vinden dat een mooi verhaal, de boeteberekening van banken is schimmig en kudos voor ikbenfrits.nl. Maar minder kudos voor Radar. Dat is verworden tot phishing voor boze oude mensen (courtesy).

De vriendelijke mensen van ikbenfrits.nl blijken namelijk ook de oprichter van oversluitclaim.nl te zijn. Nu zou je verwachten dat Radar de mensen eerst en vooral behoedt om zich aan te sluiten bij claimhyena's. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht komt namelijk naar voren dat claimhandel nog schimmiger is dan de berekening van de boeterente door banken. Maar mevrouw Hetze-berg van Radar zegt niks over dat alles en stuurt alle boze mensen naar oversluitclaim.nl. Daar mogen de arme hypotheekmensen €15 aftikken om zich bij de club aan te sluiten. Dan gaat de club een proefprocedure starten, hopen op een schikking en daarvan houdt de claimhyena 10% in. Volgens ikbenfrits.nl rekenen banken jaarlijks €250 mio boeterente te veel, dus u begrijpt de omvang van de claim. Bovendien hoopt oversluitclaim/ikbenfrits in eerste instantie op 20.000 aanmeldingen en daarmee komt de omzet uit op €300.000.

Die €300.000 gaat naar Hypotheekboete B.V. en dat komt niet echt betrouwbaar over. Die b.v. is een dochter van Ikbenfrits.nl (handelsnaam van Hyposhaker B.V.) die 'is opgericht voor de financiering van de claim'. Maar, zegt Hypotheekboete B.V., qua bedrijfsvoering staan we volledig los moedermaatschappij IkbenFrits.nl. Dat klinkt mooi, maar de facto en de jure staat een dochter nooit los van de moeder in rechtspersonenland. Dus de mensen achter ikbenfrits.nl kunnen, alle mooie praatjes ten spijt, de €300.000 zo in hun zak steken. Doen ze heus niet, maar het kan, mensen! Dan zijn we er nog niet, want er is ook nog een Stichting Oversluitclaim. Waar de b.v. zich bezighoudt met de administratieve afhandeling en de financiering van de claim, gaat de stichting over de procedure. De stichting wordt betaald door Hypotheekboete B.V.

claimhyenaa.JPG

Waar op oversluitclaim.nl wordt gesteld dat iedereen die werkt aan de claim 'een marktconforme vergoeding' krijgt, blijkt uit het 'beleidsplan' (=rommelige webpagina) van de stichting dat diezelfde mensen werken tegen 'een gereduceerd tarief'. Dat zal een slordigheidje zijn, maar in ieder geval krijgen alle mensen fors uitbetaald bij een juridische victorie. Hypotheekboete B.V. heeft in dat geval recht op 10% van de schadevergoeding die banken moeten uitkeren aan hun gedupeerde klanten (dat zou dus kaching naar eigen ik-ben-frits-berekening kunnen oplopen naar €25 mio). Die €25 mio gaat dus naar de aandeelhouders van ikbenfrits.nl en de bestuurders van de stichting krijgen dan een forse bonus.

Dan zijn we er nog niet. Het bestuur van de stichting trekt ook de aandacht. Dat bestaat uit twee mensen. De ene is beleidsmedewerker op het ministerie van sociale zaken, de andere vermoedelijk gepensioneerd. Maar met veel interessante nevenfuncties, waaronder die van raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag. Dat betekent dat deze bestuurder af en toe voor rechter speelt. Geeft niks, maar wij vinden het toch de moeite waard te vermelden dat een rechter zijn hand er niet voor omdraait om de rechtsstaat uit te hollen met een claimhyena. Enniewees. De stichting heeft ook statuten. Volgens die statuten mogen niet optreden als bestuurder: personen die direct of indirect een financieel belang hebben bij bedrijven die hypothecair verstrekken of verstrekten (artikel 1 en artikel 5). Het interessante is dat onze raadsheer-plaatsvervanger wel indirecte financiële belangen heeft bij bedrijven die hypotheken verstrekken of verstrekten (onze raadsheer-plaatsvervanger zit aan tafel bij Achmea en bij Delta Lloyd). En daarmee handelt de stichting in strijd met de eigen statuten. Sluiten wij rolo-style af: bedenk goed wat u met uw laatste €15 doet.

En een berg links. Hier de uitzending van Radar en het oversluit-fragment. Daar de sites van ikbenfrits.nl en oversluitclaim.nl. Hier de stichting met ons inziens te summiere info. Alle banken hebben per brief gereageerd op de uitzending en de bewering over de boeterente. Het zal u niet verbazen, maar zij spelen de vermoorde onschuld. De reactie van ING vergt enige studie en prachtig is de woede die uit het goed onderbouwde weerwoord blijkt. We zouden ons hand nooit in het vuur willen steken voor een boeterenteberekening, toch menen we te kunnen stellen dat ING gelijk heeft en Oversluitclaim ongelijk. Meer over misstanden bij claimhyena's leest u op nos.nl en mocht u nog steeds geld willen overmaken, lees dan eerst even de deelnemersovereenkomst.Reaguursels

Inloggen

Achja dit was flut. Het artikel over WhatsApp was ook hilarisch, vol fouten, aannames en niemand die blijkbaar de moeite had genomen om de juridische stukken door te nemen. Hilarisch... En triest.

Liroy | 14-09-16 | 03:14 | + 1 -

Interessant, doorwrocht stuk. Ja, ik had gisteren ook al zo mijn twijfels over deze kwestie - wáár bleven die exacte cijfers/berekeningen? Kwam bij mij over als goedkoop scoren.
Nu weten we allemaal wel (mag ik hopen) dat banken geen filantropische instellingen zijn, maar... het gaat hier in feite over contractbreuk door de cliënt, en ja, daar mag die andere partij (= de bank) toch zèlf een boetebepaling voor hanteren, zo lang deze maar binnen de regels van redelijkheid-en-billijkheid valt?
Of heb ik in dezen iets gemist?

@jerrycan | 13-09-16 | 14:31 |
'Eigen Verantwoordelijkheid annex Eigen Risico' zijn afgeschaft in NL, dat weet u inmiddels toch?

Ik zit al naarstig te wachten op de Stichting 'Ik-Heb-Gedurende-De-Huizencrisis-Mijn-Huis-Helaas-Door-Omstandigheden-Gedwongen-Te-Goedkoop-Moeten-Verkopen'-claimhyena....
Moet wel een hoop cash mee te verdienen zijn, gezien de nu weer de pan uitrijzende huizenprijzen in de randstad.

* euh, nee hoor *

EefjeWentelteefje | 13-09-16 | 21:34 | + 2 -

Zou je wel willen we | 13-09-16 | 15:04

Wat je zegt is simpelweg onwaar. Op zijn minst ABN legt het heel duidelijk uit hoe ze de boeterente berekenenen; (huidige restsom hypotheek - nog boetevrij af te lossen bedrag dit jaar) * [(rente behorende bij nog resterende looptijd - nieuw afgesloten rente) * verdiscontering naar vaandaag]

Daarbij is het dus zelfs zo dat ze de (lagere) huidige rente van de (kortere) resterende looptijd gebruiken. Wat wel jammer is, en dat heeft IkBenFrits goed gezien, is dat ze géén rekening houden met (recht op) boetevrije aflossingen die je theoretisch mogelijk wellicht misschien eventueel waarschijnlijk nog had kunnen doen in de resterende looptijd.

Op dat gebied zou het mooi zijn als banken je in staat stellen om je boetevrije aflossing van volgende jaren nu alvast te doen (en om fair te blijven dan ook wel weer netto contant gemaakt), waarbij het dan óók een eerlijke spelregel zou zijn dat betreffende klant die boetevrije aflossing daadwerkelijk maakt ipv dit in de herfinanciering mee te nemen.

Seraphin | 13-09-16 | 18:51 | + 0 -

Dus euro 15 naar oversluitclaim.nl.
Het totaal aan inleg van deelnemers gaat naar Hypotheekboete b.v.
Dochter van Ikbenfrits.nl.
De Stichting Oversluitclaim doet de boekhouding, en wordt daarvoor betaald door hypotheekboete b.v.
Hypotheekboete krijgt 10% van de door de banken uit te keren schadevergoeding.
Mogelijk 10% van 250 miljoen = 25 miljoen.
Dit bedrag gaat weer naar Ikbenfrits.nl.
-
Veel te veel instellingen om vertrouwen op te wekken.
Dit lijkt vooral een claimhyena geldophaal club.
Inderdaad.
Lekker afwachten, en je eigen rechtsbijstand inschakelen.
Wel de bank aansprakelijk stellen, i.o.m. je rechtsbijstand.

Raider Twix | 13-09-16 | 15:43 | + 0 -

@netniet | 13-09-16 | 12:55 |
15 euro om de zaak te laten onderzoeken door een claimstichting met schimmige constructie?
Dat soort stichtingen hebben we vaker gezien, en vaak zijn ze absoluut niet ok! Gelukkig soms door de mand gevallen:
Stichting Loterijverlies: schimmig en hebberig: deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...
Stichting Renteswapschadeclaim: schimmige constructie en geen enkel resultaat: deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...
Stichting Privacyclaim: schimmige constructie, onvoldoende kennis en waarborgen: deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=E...

Mij niet gezien om ook maar één cent in zo'n stichting te storten.

Gazelletje | 13-09-16 | 15:19 | + 2 -

Mooie analyse.
Toevallig heb ik net een boeteberekening van mijn bank binnen en die klopt als een bus. Inderdaad is daarin geen rekening gehouden met de kans dat ik tussentijds verhuis maar omdat de periode in 2017 eindigt boeit dat niet. Er is wel rekening gehouden met het jaarlijks 10% boetevrij mogen aflossen terwijl ik nog geen enkel jaar die volledige 10% heb gebruikt.

Frits de Vriez | 13-09-16 | 15:06 | + 7 -

Allemaal leuk en aardig dat gehuil samen met DK maar banken maken er een potje van.

Voorbeeld uit het werkelijke echte leven:

Bij overspuiten is verlies van de bank het verschil tussen opbrengst oude rente en opbrengst nieuwe rente. Minimaal zou dit gekapitaliseerd moeten worden (dit naast gezever over 10% enzo). Maar er zijn banken (w.o. Abnamro) die zelfs niet kapitaliseren! Ergo je betaalt tevoren alle nog komende rente en betaalt dan nogmaals in de nieuwe hypotheek.

Zou je wel willen we | 13-09-16 | 15:04 | + -2 -

Bytemaster | 13-09-16 | 14:10

Snap wat je zegt doch het concept van rente op 0 bestaat al veel langer en recentelijk namelijk in Japan. Onderaan de streep is de financiële wereld gewoon niet te doorgronden voor de gemiddelde consument. Uiteindelijk moet je wel wat als partijen en aan de overeenkomst is niet zoveel mis te verstaan qua aflossing en rente. Mensen kunnen ook verhuizen om van hun oude dure hyputheek af willen.

netniet | 13-09-16 | 15:00 | + 0 -

@Bytemaster
Op het moment dat iemand niet geschikt is om de risico's van zijn handeling te overzien, dan zal hij iemand in moeten schakelen die dat wel kan. Als dat geen optie is, dan de handeling niet uitvoeren.

Alsof het met het begin van de euro nog niet duidelijk was dat niemand erop te wachten zat en dat ervoor zal zorgen dat bepaalde landen zwaar in de problemen komen en daarmee of ervoor zorgen dat er ingegrepen moet worden door de rente laag te zetten zoals USA en daarmee het vertrouwen in de waarde van de munt laten verdwijnen of door inflatie te creëren doordat iemand de kosten van de failliet gaande landen moet betalen. Door de negatieve rente lijkt nu een tijdelijke pauze ingelast, maar elk weldenkend mens zet zijn vermogen over naar iets dat meer waardevast is. Zodra men alternatieve (lagere) prijzen gaat hanteren in andere valuta zal het snel gaan en mag je blij zijn een lening die voor een langere periode vaststaat te hebben.
De personen die de gok hebben genomen, lijken mij het type mensen dat wanneer ze goed gegokt hadden iedereen over hun briljante strategie zouden vertellen, maar bij verlies heel zielig zijn en gecompenseerd moeten worden om dan zodra de rente weer stijgt heel hard te roepen dat die compensatie ongedaan gemaakt moet worden.
Het is een keuze maar qua betrouwbaarheid zouden ze gelabeld moeten worden en daarmee bij een ander contract de resultaten ondervinden en dus een hogere prijs moeten betalen dan iemand die wel bereid is zijn verlies te accepteren.

jerrycan | 13-09-16 | 14:31 | + 2 -

@netniet | 13-09-16 | 13:43
.
Dat is niet wat ik bedoel. Prof. Pim Pam Pet vond dat mensen zich in het verleden in hun pak hebben laten naaien door de banken, maar ik zie niet waarom dat zo zou zijn als je 15 jaar geleden een normale hypotheek hebt afgesloten tegen 5,5%. Daar was toen helemaal niets mis mee.
.
Daarnaast ben ik net zoals jij van mening dat wanneer je je rente vastzet je de voordelen en de nadelen daarvan moet dragen. Echter in dit geval heeft de Centrale Bank moedwillig de rente helemaal naar 0% gebracht om corrupte landen te redden. Dat vind ik wel heel wat anders dan de natuurlijke fluctuatie die je meeneemt in de afweging hoe lang je je rente vastzet. Een beetje te vergelijken met het gevoel dat een aandeelhouder krijgt als er door anderen gehandeld is met voorkennis.

Bytemaster | 13-09-16 | 14:10 | + 10 -

Wat is het doel van 10 jaar vastzetten? Dan zou je toch mogen verwachten dat het gewoon 10 jaar vaststaat? Als je het eerder stop wilt zetten dan kun je de gemiste rente inkomsten in 1 keer betalen omdat anders het bedrijf minder dan verwacht verdient en daarmee de rente zo laag kon zetten.

Dit lijken weer een hoop zure mensen te zijn die verwachten gecompenseerd te worden voor hun eigen domme keuzes.

Wil je een lening/hypotheek, maar de lasten zijn te hoog? Dan neem je hem niet. Biedt iemand anders wel de gewenste rente, dan neem je die wel. Dit geldt voor ieder product. Voldoet het aan je eisen (prijs, kwaliteit, etc.) dan koop je het, anders niet.

Deze manier van procederen gaat lijnrecht in tegen vrijheid van het individu. Wanneer ongeacht je keuze het resultaat hetzelfde is, dan heb je geen keuze.

jerrycan | 13-09-16 | 14:04 | + 7 -

Interessante discussies over de boeterentes, waar veel financiele experts het niet eens zijn met IkbenFrits. In eerste instantie was ik ook wat sceptisch maar na het lezen van de reacties van o.a. de ING bank kom ik tot de conclusie dat IkbenFrits een goed punt heeft.

Boetevrije clausules maken het de case niet makkelijjk, maar toch is hier een goed standpunt in te vormen, die ook rekentechnisch gezien prima aansluit. Het enige wat je hoeft te doen is consistent zijn in de beredenering.

Hoe bereken je een boeterente?
Daarvoor heb je 2 componenten nodig:
1) Een rentepercentage: Het verschil tussen de bestaande contractrente en de actuele rente voor de resterende looptijd. De makkelijkste component.
2) De toekomstige hoofdsommen. En dat maakt de case interessant omdat velen hier niet constitent zijn in de beredenering.

In een groep leningen is het niet zo dat iedereen gebruik maakt van boetevrije aflossingen, maar ING stelt zelf dat ze goed kan bepalen hoeveel ongeveer wordt afgelost. Dat cijfer is wat "gemiddeld" wordt afgelost.

Hoe ga je dan om met toekomstige hoofdsommen van individuele gevallen? In dat geval kan je niet stellen dat ze maximaal gebruik maakt van boetevrije aflossingen. Dat zou immers betekenen dat deze groep meer dan gemiddeld aflost. Moet je er dan van uitgaan dat men niet boetevrij aflost? Ook niet, want dan zou men minder dan gemiddeld aflossen. U raadt het vast al, voor het bepalen van toekomstige aflossingen dien te worden gerekend met gemiddelde aflossingen. Voor elk toekomstig jaar verlaag je de hoofdsom met de gemiddelde aflossing van de groep.

En deze redenatie klopt cijfermatig ook. Wanneer je bij de boeterenteberekening met gemiddelde aflossingen rekening houdt, dan pas je die toe op de hoofdsommen van zowel de oude als de nieuwe lening, en dan zal je zien dat de rente-inkomsten van de bank exact hetzelfde zijn. En dat is ook wat de regelgeving wil bewerkstelligen: compensatie voor gemiste rente.

Voor de critici die denken dat het niet klopt? Reken het na in Excel.

peter2081 | 13-09-16 | 13:44 | + 11 -

Bytemaster | 13-09-16 | 13:25

Gaan deze mensen denk je ook akkoord indien de rente stijgt, de bank stelt dat er meer betaald moet worden dan dat er in de overeenkomst is vastgelegd ?

netniet | 13-09-16 | 13:43 | + 13 -

Die mensen hebben niet gewoon uit eigen vrije wil besloten om de rente 10 jaar vast te zetten maar worden hier in feite toe gedwongen door de overheid die banken dwingt om bij kortere looptijden niet de werkelijke rente te gebruiken maar een fictieve rekenrente van 5 %. Zou wel goed zijn om daar eens kritisch naar te kijken in plaats van iedere keer weer banken bashen

Opalleseenantwoord | 13-09-16 | 13:41 | + 4 -

@Prof. Pim Pam Pet | 13-09-16 | 13:06
.
Die mensen hebben zich niet in het pak laten naaien. Die hebben een tijd geleden gewoon een hypotheek afgesloten tegen een op dat moment redelijke rente, zeg 5,5% tegen 2,5% nu.

Bytemaster | 13-09-16 | 13:25 | + 10 -

Zoek eens uit hoe de geldstroom naar (vriendjes van) Antoinette is geregeld. En als jullie toch aan het werk gaan: Hoe dat zat bij hun lange reclamecampagnes voor Independer.

NuanceBestaatNiet | 13-09-16 | 13:22 | + 15 -

Een class action suit bestaat niet in Nederland. Hier begint echt alle ellende. Een fout van de wetgever.

Gedupeerden laten betalen voor een procedure kunnen ze niet, je gaat geen tienduizenden euro`s aan advocaten uitgeven om misschien duizenden euro`s terug te krijgen. De reden waarom grote partijen überhaupt zich van dit soort methodes bedienen. Je hebt dan als advocaat aan de ene kant een stichting nodig die vanuit het belang wat in haar statuten staat mag procederen. Een BV zou niet kunnen, want die kan geen extern algemeen belang dienen.

De BV in de constructie heb je nodig om het ondernemingsrisico van de procedure te dragen, dat mag niet in de stichting, omdat dan de procederende advocaten te dichtbij een no cure no pay structuur zitten, en dat is ook weer verboden.

Vervolgens gaat die BV twee compleet verschillende bedrijfsactiviteiten doen. Aan de ene kant het verdelen van performance fee`s aan investeerders in de juridische procedure, het maken van kosten aan advocaten in de procedure en . Aan de andere kant moet je een groep gedupeerden verzamelen, mee communiceren en servicen.

Die twee kan je combineren, maar dan zou een faillissement in de administratieve BV de hoofdvordering uit de werkmaatschappij ook mee kunnen trekken in haar graf. Dat zou intens dom zijn. Vooral omdat de administratieve BV arbeidsintensief is en met veel mensen contact heeft, waar uiteraard ook een juridische exposure bij hoort.

Natuurlijk wil je transparantie in die constructie, want transparantie is altijd beter. Aan de andere kant wil je de tegenpartij geen inzage geven in hoeveel budget de constructie heeft langdurig te procederen. Dat is slopend voor schikkingsonderhandelingen.

Het voordeel is bijvoorbeeld dat als de zaak sterk is, maar de kas leeg, deze constructie aandelen kan bijdrukken van de bovenste BV om de oorlogskas te spekken, helaas verwaterd dan de performance fee naar meerdere partijen.

Voorts kan het heel onhandig zijn om de BV die de procedure betaald en de preformance fee verdeelt onder investeerders (gedupeerde betalen onvoldoende om te procederen, die betalen vooral hun eigen administratiekosten) in Nederland te vestigen. Je zou die BV wanbeleid kunnen verwijten, het bestuur vervangen en daarmee als gedaagde partij de vordering kunnen stoppen. (Op de man spelen, in plaats van op de inhoud.) Voorts is het belastingklimaat in Nederland wat ongunstig voor dit soort bedrijvigheid.

Kijk het is prima om kritisch te blijven, maar doe dat bij de bron. Waarom mag een advocaat geen no cure no pay doen?!? Waarom geen class action? Waarom legt de staat een arrest van de Hoge Raad naast zich neer om niet te betalen?

Feynman | 13-09-16 | 13:16 | + 36 -

Dus als ik het goed begrijp hebben hele volksstammen zich eerst in het pak laten naaien door de banken en nu loert een of andere handige Harry (of Frits) op zijn kans om diezelfde stakkers een tweede keer te naaien?

Prof. Pim Pam Pet | 13-09-16 | 13:06 | + 25 -

@ alleen als de boeterente niet hoger is dan de werkelijke kosten van de bank.
Dus vanaf een bepaald bedrag is het boetebedrag voor iedereen gelijk?
Dat klopt volgens mij oko niet want het gaat tot zover ik weet altijd om zoveel % van de (orginele) som

Ik snap de bank wel, jij geeft akkoord voor een bepaalde rente over een bepaalde periode. Klaar. Dan moet je niet gaan miepen wanneer de rente daalt. dan had je meer risico moeten nemen en voor 1 of 5 jaar vast moeten zetten.

aardt | 13-09-16 | 12:59 | + 10 -

Radar is sowieso een kudtprogramma, dat zich er al eerder heeft verscholen achter een futiel excuus van te weinig middelen om zaken goed uit te kunnen zoeken, bij eerdere missers. Evengoed 15 Eurootjes om je zaak te laten onderzoeken lijkt me niet teveel en dat men zomaar 3 ton in de broekzak kan steken snijdt dan geen hout zeker niet in de context dat de opgevoerde personen nu niet direct van een bendenkelijk allooi zijn en de potentiële omzet uit no cure no pay 25 miljoen per jaar is.

netniet | 13-09-16 | 12:55 | + 8 -

Verdulleme! Het lijkt wel ouderwetse (onderzoeks-)journalistiek!!1!!1!

SausMaster | 13-09-16 | 12:48 | + 86 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken