Groenlinks gaat post-fact: schaf eigen risico in de zorg af!

Morgen presenteert Groenlinks het verkiezingsprogramma en in aanloop geeft Jesse 'we willen geen angst, maar hoop' Klaver een poepsaai interview in het AD. Het enige interessante onderdeel is Klavers oproep om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Volgens Klaver leidt het eigen risico ertoe dat mensen zorg gaan mijden, want de mensen kunnen de doktersrekening niet betalen: 'Mensen die het bezoek aan de dokter alleen maar uitstellen, maken op den duur enorm hoge zorgkosten. Je kan er maar beter vroeg bij zijn.' Dat klinkt buitengewoon sympathiek en doordacht van de man die in het interview aangeeft cijfers niet belangrijk te vinden. Daarom bij dezen. U weet dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. In 1972 gaven we 8% van ons bbp uit aan de zorg, in 2014 was dat 14,6% (€95 miljard) en in 2040 ergens tussen de 19% en 31%, zegt het CPB. De 'armen' zijn grootverbruikers van de zorg en de 'rijken' betalen. Volgens dezelfde studie van het CPB betalen mensen met een lager inkomen over hun hele leven gemiddeld €2.200 per jaar aan zorg en ontvangen ze voor €3.300 per jaar aan zorg (netto dus +€1.100). Hogere inkomens betalen gemiddeld €3.900 per jaar en gebruiken €2.200 per jaar. Dat is dus netto -€1.700. Prima, want solidariteit. Maar solidariteit kent zijn grenzen. Daarom is in 2008 besloten tot invoering van de eigen bijdrage in de zorg.

Het eigen risico bedraagt in 2016 €385 en volgend jaar is dat vermoedelijk €400. Die eigen bijdrage levert de schatkist jaarlijk €3,7 miljard op. Nu ligt al langer de vraag voor of het eigen risico in de zorg er werkelijk toe leidt dat mensen niet meer naar de dokter gaan. Ja zeggen dokters (die een financieel belang hebben bij meer doktersbezoek) en nee zegt het ministerie van volksgezondheid (dat een financieel belang heeft bij minder doktersbezoek). Wat we wel weten uit onderzoek naar zorgmijders: jongeren gaan niet meer naar de soa-poli en thuisblijvers begrijpen het eigen risico niet. Die hebben geen idee wanneer ze wel en niet moeten betalen en dat is de reden dat ze niet meer naar de dokter gaan. Dat kunnen we de mensen niet kwalijk nemen, want zelfs Klaver beweert vandaag in het AD dat een bezoek aan de huisarts geld kost. Een vreemde opmerking, want een bezoek aan de huisarts kost de patiënt niks. Dat gaat helemaal niet ten koste van het eigen risico. De teller begint pas te lopen bij een doorverwijzing naar apotheek of specialist. En de arme mensen kunnen die kosten vergoed krijgen vanuit verschillende WMO-potjes. Enfin, Klaver roept natuurlijk gewoon maar wat en daarom komt de financiële dekking van dit plan van €3,7 miljard uit, het zal u niet verbazen, een 'zwaardere belasting op vermogen, winsten en straf op belastingontwijking'. Tsja, populisme is een blijvertje.Reaguursels

Inloggen

Ik weet nog dat ik ooit eens ruim 200 euro gestort kreeg omdat ik dat jaar niet naar de dokter geweest was...

Spittertje | 06-09-16 | 13:20 | + 0 -

Een punt dat niet aan gestipt wordt is, dat het eigen risico meestal geldt voor zaken waar al een arts naar gekeken heeft: medicijnen op recept, behandelingen door een specialist.

Voor al deze zaken geldt dat een arts, een medisch deskundige, geoordeeld heeft dat de behandeling een goed idee is. En dan zou de niet-deskundige patiënt dat, op puur financiële gronden, moeten heroverwegen. Een nogal raar systeem.

KropjeSla | 06-09-16 | 13:15 | + 0 -

raskol | 05-09-16 | 15:17 |

Chronisch zieken worden niet "Afgestraft". Chronisch zieken zijn de sjaak omdat ze chronisch ziek zijn. In Nederland hebben ze echter het geluk in een samenleving te leven die de kosten boven €385 voor rekening van de gemeenschap neemt.

Zie ook het plaatje van Reinaert. Je kan wel zeggen dat het ER voor chronisch zieken niet terecht is omdat ze vooraf al weten die kosten te moeten maken, ik zie toch vooral de door de maatschappij gedragen kosten die een veelvoud bedragen van de eigen kosten.

Seraphin | 06-09-16 | 10:06 | + 0 -

de groen links mantra "meer belasting, meer belasting, meer belasting..."

GoedenMorgenDezeMorg | 06-09-16 | 10:04 | + -1 -

En dan nog eventjes een kleine aanvulling: wat ik in dit verhaal volledig mis, is het feit dat er door de werkgevert al een fikse premie Zvw (zorgverzekeringswet) wordt ingehouden van het loon.
Volledig inkomensafhankelijk.

Wat nòg 'leuker' is: een (al dan niet gedwongen) ZZP'er/zelfstandige mag die premie Zvw helemaal zèlf aftikken. Bij een modaal inkomen van zo'n 36K p/j komt een en ander al neer op zo'n 2000,= € per jaar.
Dus graag ophouden met die flauwekul dat de ziektekosten niet inkomensafhankelijk zouden zijn, wat je vaak hoort via linkse populisten: dat zijn ze dus - tot op zekere hoogte - wel degelijk.
Kijkt u maar eens op uw loonstrookje, post 'inhouding Zvw'.

EefjeWentelteefje | 06-09-16 | 00:38 | + 3 -

@Dr. Ka wo lo | 05-09-16 | 12:35 |

Volledig mee eens.
Het 'probleem' met het eigen risico is dat veel mensen gewoonweg niet willen accepteren dat zèlf ergens voor sparen niet alleen 'leuke dingen' betreft (vakantie e.d.), maar net zo goed het aanleggen van een buffer voor onverwachte maar onvermijdelijke kosten die je nou eenmaal in het leven kunnen treffen.

Met het (minimale) verplichte eigen risico dat nu geldt gaat het dus om het opzij leggen van zo'n 35,= € per maand. Je maakt mij niet wijs dat dit een onoverkomelijk bedrag is, ook niet voor 'minverdieners', gezien het feit dat er behoorlijk vaak fluitend maandelijks eenzelfde bedrag wordt afgetikt aan bijvoorbeeld rookwaar, drank, en telefoonabonnementen. Om maar eens iets te noemen. Uiteindelijk blijft het een kwestie van rekenen. Moeiluk, ja...

Enne... weet dat er in heel veel gemeenten voor minimale inkomens (tot zo'n 110-120% van het bijstandsniveau) speciale ziektekostenverzekeringen worden aangeboden waarbij het verplichte eigen risico geheel is meeverzekerd, tegen een minimale extra premie-bijdrage.

@Panteni | 05-09-16 | 12:11 |: vraag er eens naar bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in uw gemeente. Het lijkt mij zo dat u voor een dergelijke speciale verzekering wel degelijk in aanmerking komt. Sowieso, sterkte met uw situatie!

EefjeWentelteefje | 06-09-16 | 00:24 | + 2 -

@multiplex,

Alle kosten die niet met de zorg hebben te maken bij een zorgverzekeraar worden niet betaald uit de premie van de zorgverzekering. Die worden betaald uit de winst op de aanvullende verzekeringen en dat zijn particuliere verzekeringen.

Uw verhaal is daarom niet correct. De reden dat de zorgkosten stijgen is, dat mensen ouder worden en betere zorg eisen. Op zich terecht, maar heeft wel een kostenplaatje. Je kunt ook zeggen, dat we sommige kosten niet meer gaan vergoeden en dan gaan er mensen dus dood, doordat we de kosten laag willen houden.

Een goede zorg is een uitkomst van onze beschaving en kost geld. Gezien de ontwikkelingen op medisch gebied, zullen die kosten in de toekomst explosief stijgen.

jezusisonzin | 05-09-16 | 20:17 | + 1 -

De rijken betalen voor de armen van wensen?Helemaal mis dus, want de rijke, gezonde mense betalen het minimum van het minimum en hebben het hoogste ER wat mogelijk is.Want.. ziek worden is geen probleem ,want makkelijk te betalen door deze mense.Maar elke maand de normale premie betalen en inderdaad solidair zijn met de arme mens, da's wel een probleem he?

Ben5570 | 05-09-16 | 19:38 | + -2 -

Zorg en moderne kosten. Dat staat los van ziek en de hulpbehoevende mens. Het is eerder een zekerheid van een belegde boterham voor afgestudeerden in medisch, soms meer kwak genees kunde. Vergelijkbaar is defensie, pief paf roepen, en kosten. Trein vervoer struikelde met Fyra. Anders ook daar de fantasie wereld van overheid en hersens aan het werk. Met als eind resultaat de immigrant die het allemaal prima vind. Hun gids religie spreekt van superioriteit over ongelovigen die de [ verplichte ] premie betalen. In hun schoenen, zou ik ook doen.

biltong | 05-09-16 | 16:02 | + 5 -

@Yohean | 05-09-16 | 15:34
.
Ja, dat is de theorie. In de praktijk zal dat nooit gaan werken. Patiënten weten te weinig van behandelingen om die te kunnen gaan vergelijken tussen de verschillende zorginstellingen. Daarnaast spelen er ook hele andere zaken mee dan de prijs. Als je een operatie moet ondergaan ga je niet 300 km verderop in het ziekenhuis liggen omdat het daar 100 Euro goedkoper is.
Zorg is nu eenmaal geen branche die zich leent voor een marktwerking die te vergelijken is met het kopen van een nieuwe TV. De zorg is een sector die heel erg afhangt van het fatsoen van de patiënt en het fatsoen van de zorginstelling als je zorg betaalbaar wil houden.

Bytemaster | 05-09-16 | 15:57 | + 0 -

De zorg is ongeveer een derde tot de helft duurder geworden, en daar vullen managers papier voor in.
Personeel aan het bed of specialisten moeten inleveren. Lijkt me een foute combinatie.
Een eigen bijdrage kost meer dan het oplevert, dat is al meerdere keren berekend.

Raider Twix | 05-09-16 | 15:37 | + 2 -

Het ook een halfbakken systeem. Een hoog ER zonder dat daar echte marktwerking tegenover staat. Je kunt als burger niet je eigen zorg inkopen. Ik stel voor om ieder eur. 2200 belastingverlaging te geven, het eigen risico ook op eur. 2200 te zetten en iedere zorgaanbieder te verplichten om hun tarieven openbaar te maken (in een verplicht vastgelegd format). Er ontstaat zo een markt van zorgbemiddelaars en vergelijkers. Reken maar dat de prijzen dalen.

Yohean | 05-09-16 | 15:34 | + 2 -

@Geevee | 05-09-16 | 11:47
.
De kosten die jij noemt zijn de kosten die je als patiënt te zien kreeg. Die waren niet kostendekkend. De rest werd gewoon uit belastinggeld bijgelapt. In het huidige systeem zie je als patiënt veel beter wat de werkelijke kosten zijn. Daardoor lijkt het alsof die kosten astronomisch gestegen zijn in het huidige systeem.
Overigens is het huidige systeem niet van Hoogervorst maar van PvdA-er Hans Simons. Hoogervorst was degene die het moest invoeren.

Bytemaster | 05-09-16 | 15:19 | + 2 -

Alle chronisch zieken die afhankelijk zijn van langdurige behandeling zijn de sjaak met het eigen risico. Dat is wel schrijnend, afgestraft worden om iets waar je vaak weinig aan kunt doen. Bovendien geldt het eigen risico niet voor huisartsbezoek, wat vaak het probleem is qua overvraging door bepaalde groepen.

Begin eerst maar eens bij het koppelen van premie voor de zorgverzekering met de zorgtoeslag. Bij uitkeringstrekkers is het percentage wanbetalers enorm, terwijl zij 85 euro per maand aan zorgtoeslag krijgen en dus netto voor nog geen 30 euro een zorgverzekering hebben.

raskol | 05-09-16 | 15:17 | + 7 -

@MultiPlex | 05-09-16 | 11:45
.
Het oude systeem met ziekenfonds en particuliere verzekeringen was veel duurder dan het huidige systeem, alleen zag je het toen niet. Al die medische kosten werden gewoon uit algemene middelen betaald en de sky was de limit. Hoe graaierig de ziektekostenverzekeraars en zorgmanagers ook zijn, het huidige systeem heeft ervoor gezorgd dat de kosten minder hard stijgen dan in het oude systeem.

Bytemaster | 05-09-16 | 15:11 | + 2 -

@ProAsfalt | 05-09-16 | 12:28:

DBC's mogen in principe maar één jaar open staan, tenzij de behandeling nog lopende is. Aan de ene kant lullig want je weet niet waar je (qua eigen risico) aan toe bent, aan de andere kant handig want het scheelt heel veel administratieve handelingen.

Reinaert | 05-09-16 | 14:00 | + 0 -

Klavertje dacht dat voor een bezoek aan de huisarts ook eigen risico gold? Was dat maar waar Jesse, dat zou dus flink wat kosten besparen. Wat zitten die lui in Den Haag te doen de hele dag als ze dit soort feiten niet eens kennen?

Persoonlijk ben ik er wel voor een maximum aantal artsenbezoeken in te voeren, dat niet meetelt met het eigen risico (denk aan bijv 3-5 bezoeken per jaar). Dat zal een hoop schelen in de zorguitgaven. Veel meer dan de zogenaamde martkwerking (lol) of 'e-health', waar Schippers en Van Rijn op het moment té enthousiast over zijn.

T0matenplukker | 05-09-16 | 13:35 | + 1 -

Panteni | 05-09-16 | 12:37 |
Goh, een Godwin, u bent er snel bij. Heeft u ook nog een inhoudelijke bijdrage of was dit het al?

Dr. Ka wo lo | 05-09-16 | 13:30 | + 1 -

@Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 12:20:

Was het maar waar. Het enige wat het CAK in ons geval doet is factureren.

Reinaert | 05-09-16 | 13:29 | + 3 -

Niemand die even Jesse's oplossing onder de loep neemt. Wie vermogen heeft mag in de toekomst de gigantisch oplopende ziektekosten voor de (on)vermogende gaan ophoesten.. Er zal toch zeker wel een kleine belastingwijziging vooraf of tegelijkertijd aan te pas komen om het huis(vermogen van met name vele ouderen) even in een andere box onder te brengen.
Heb je meteen 2 vliegen in 1 klap, het afdragen van tax, heffing etc etc over vermogen van stenen en enorme toeloop op de (geestelijke)gezondheidszorg van ouderen en modaal erbij. Maar veel van die GGZ ellende hulpverlening zat al lang niet meer in het pakket. Zo wel, dan vermogenstoets! alvorens in aanmerking ervoor te komen..
Moraal van dit verhaal. Jan modaal, de middeninkomens en de ouderen met (deels)afbetaald huis gaan dit betalen.

fikkieblijf! | 05-09-16 | 12:58 | + 4 -

Stel mensen die aantoonbaar niet met eigen verantwoordelijkheid en geld om kunnen gaan onder beheer; Geen toegang tot hun bankrekening, alle vaste lasten worden automatisch ingehouden en geen cent contant geld in handen maar een betaalkaart met een vast bedrag per week om bij de supermarkt boodschappen te doen (alcohol, tabak en diervoeding niet toegestaan).

Je hebt er wel heel veel vertrouwen in dat de overheid hier geen misbruik van gaat maken.
Hitler had graag deze macht gehad. Maar zelfs hij kwam hier niet mee weg.

Panteni | 05-09-16 | 12:37 | + 3 -

rode peper | 05-09-16 | 11:58 |

Een collega had -voordat het eigen risico werd ingevoerd - een bloeiende fysiotherapie praktijk in Utrecht Kanaleneiland. Volop klanten, veelal gehoofddoekt, met allerlei klachten. Vijf man personeel en toen moesten de klanten ineens zelf betalen voor een aanvullende verzekering die fysio therapie dekt. Binnen een jaar was de praktijk opgedoekt wegens gebrek aan klanten. Blijkbaar waren de klachten niet dusdanig dat men er geld voor wilde betalen om geholpen te worden.

Pim Fortuyn benoemde in 2001 al de excessieve zorgconsumptie. Invoer van het eigen risico is effectief gebleken.

Snotneus probeert het verkeerde probleem op te lossen. Dat zorg geld kost is een feit, het probleem is dat mensen al hun geld opmaken en geen buffer aanleggen voor onvoorziene uitgaven, of erger nog, voor te voorziene uitgaven want als je ziek bent weet je dat je altijd je eigen risico moet betalen.

- Leer mensen budgetteren en de tering naar de nering zetten.
- Stel mensen die aantoonbaar niet met eigen verantwoordelijkheid en geld om kunnen gaan onder beheer; Geen toegang tot hun bankrekening, alle vaste lasten worden automatisch ingehouden en geen cent contant geld in handen maar een betaalkaart met een vast bedrag per week om bij de supermarkt boodschappen te doen (alcohol, tabak en diervoeding niet toegestaan).

Overigens is het zo dat in Belgie een arts consult eerst door de patient ter plekke dient te worden voldaan. De verzekering betaalt pas later terug. Dat werkt prima om bewust te worden van wat de zorg ons kost.

Dr. Ka wo lo | 05-09-16 | 12:35 | + 13 -

Dacht dat chronisch zieken hun ER via het CAK terug kregen.

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 12:20 | + 0 -

Want instanties leveren altijd wat ze zeggen te leveren.
Er vallen zo veel mensen tussen wal en schip dat het op papier wel zo kan zijn, maar we weten allemaal wat het verschil is tussen papier en praktijk in dit mooie land.
Dingen hoeven er alleen maar goed uit te zien, het hoeft niet mooi te zijn.

Panteni | 05-09-16 | 12:29 | + 2 -

De zorgkosten zullen exploderen als we het eigen risico afschaffen.
Vogelbeest | 05-09-16 | 11:21 |

Onzin, het eigen risico rond het bedrag van e 370 is per jaar en niet per gebeurtenis. Één keertje naar een specialist en het eigen risico is pleitte zodat je ongelimiteerd van de zorg gebruik kunt van zonder eigen risico.

Trouwens voor veel mensen is er helemaal geen sprake van een eigen risico om de eenvoudige reden dat er geen risico (risico is een onzeker gebeurtenis) meer is dan is het vanzelf eigen bijdrage.

Deze zou je dan per maand netjes moeten kunnen aftikken ware het niet dat in ieder geval één zorgverzekeraar dat niet doet.

Je moet eerst anderhalf jaar wachten totdat het ziekenhuis de zaak heeft gedeclareerd dan moet je spontaan in één keer het eigen 'risico' aftikken of vanaf dat moment in termijnen in wezen een achterstand oplevert van minimaal anderhalf jaar en met termijnen wel 2,5 jaren.

Dan was het systeem van minister Kamp zoals dat in het begin was beter. Geen gebruik is een klein stukje restitutie van de premie.

ProAsfalt | 05-09-16 | 12:28 | + -2 -

@Reinaert | 05-09-16 | 11:57
Dacht dat chronisch zieken hun ER via het CAK terug kregen.

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 12:20 | + -1 -

De bevolking van de wachtkamers lijkt verdomd veel op die bij de sociale dienst...
EefjeWentelteefje | 05-09-16 | 11:08 | + 10 -

Is altijd al zo geweest, ook ten tijde van ziekenfonds/particulier. Ik weet nog van 40-45 jaar geleden dat mijn ouders met particuliere verzekering alleen naar de huisarts gingen als het echt nodig was, terwijl onze buren met ziekenfonds voor elk wissewasje (bij ons als enige met een telefoon in het rijtje) de huisarts belden voor een afspraak. Zou liever zien dat een bezoek aan de huisarts ook gewoon betaald moet worden in ruil voor wat minder eigen risico.

FrankVeer | 05-09-16 | 12:18 | + 6 -

Hehe veel sterkte voor iedereen. Schizofreen die eigenlijk aan de medicatie moet en een behandeling moet krijgen kan het niet betalen.
En hey, als iemand mij als schizofreen een baan aan wil bieden: graag, kom maar op.
Maar ik kan die extra 400 per jaar niet betalen. Oow, je moet dan ook accepteren dat ik epilepsie heb en m'n medicatie niet meer kan betalen.
Ik leef op minimale kosten (geen smartphone, geen auto, geen kinderen, alles wat moet is op het goedkoopste niveau, ik doe boodschappen bij toko's en de lidl, en vrijwel alles wat ik heb is ofwel tweede hands, ofwel extreem goedkoop) en ik kom nog amper rond.
Dus als ik weer een kies breek omdat ik weer een epileptische aanval heb gehad: kost me dat 300 euro die ik niet heb.
Nu jullie weer.

Panteni | 05-09-16 | 12:11 | + 17 -

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 11:52 |

Hij kan beter eens naar Denemarken gaan. Premie geen, eigen risico geen, medicijnen betalen nee.
Hij heeft wel één probleem, de grenzen worden hier bewaakt. Geen behoefte aan Marokkanen. Wordt retour afzender. Hou em maar...

duitse herder | 05-09-16 | 12:10 | + 12 -

@rode peper | 05-09-16 | 11:58:

Vroegâh ging men ook niet voor ieder pijntje of krampje naar de huisarts. Mijn toenmalige huisarts had overigens een bordje in de tuin met de nadrukkelijke verwijzing "GEEN FONDSPATIËNTEN". Andere tijden. Anno tegenwoordig zijn het veelal zorgconsumenten uit Allochtonië en omstreken die de wachtkamers bevolken.

Reinaert | 05-09-16 | 12:08 | + 12 -

Een hersenloze kwal kan nog bedenken dat zonder eigen risico mensen helemaal voor elk wissewasje de zorg platlopen en dus de kosten nog hoger worden.

rode peper | 05-09-16 | 11:58 | + 6 -

Eigen risico is natuurlijk niet leuk, maar wat Jesse Klaver flikt is natuurlijk gewoon verkiezingsretoriek. Ik heb het voor de lol - en ter onderbouwing - maar even opgezocht: mijn zorgkosten waren over 2013 € 0,00, over 2014 € 0,00, over 2015 € 0,00 en over 2016 nog steeds € 0,00. De zorgkosten van mijn vriendin in diezelfde periode: 2013: € 106, 2014: € 89.850, 2015: € 94.475, 2016: € 25.250 (and counting). Het moge duidelijk zijn dat mijn vriendin dus in januari van ieder volgend kalenderjaar al haar hele eigen risico mag aftikken, domweg omdat haar aandoening chronisch is en er geen oplossingen voor zijn.

Moraal van dit verhaal: voor chronisch zieken en gehandicapten mag het eigen risico wat mij betreft wel worden afgeschaft, aangezien het geen 'risico' maar een 'zekerheid' is. En dan ook nog alleen in gevallen waarin betrokkene aantoonbaar niet zelf de oorzaak is van één en ander.

Reinaert | 05-09-16 | 11:57 | + 21 -

@Er is geen geld meer GroenLinks. Het is op. Helemaal op. Want 3.200.000 uitkeringsgerechtigden. En de nieuwe groep ontwikkelt zich uitstekende mee. www.telegraaf.nl...

duitse herder | 05-09-16 | 10:54 | + 14 -
Breng Klaver nou niet op een idee, uitkeringsgerechtigden blijven achter bij de werkenden, is niet eerlijk, in zo n maatschappij wil Klaver niet leven, hoppa er allemaal 1.000 er bij.

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 11:52 | + 5 -

Weet U het nog? De medicijnkaart (strippenkaart) en het Specialistengeeltje ( fl 25,-) dat was voor het invoeren van de € en de verplichte zorgverzekering waar je eerst geld zou terugkrijgen als je niets zou declareren (denk aan het kotsgebaar van Hoogervorst die trouwens heel snel uit de politiek verdwenen is voordat hij verantwoording moest afleggen voor de mislukte gevolgen van de invoering)
Het zou immers goedkoper en beter worden was ons beloofd!

Geevee | 05-09-16 | 11:47 | + 6 -

Van € 385 naar € 400, dat is precies de gewenste 4% inflatie van daskapital.nl/2016/09/een_monetaire_pa...
Als Groen Links dit bij begrotingstekort doet met beleidsrente van -2% worden we er allemaal beter van. Slimme jongens daar bij Groen Links. Eerlijker zou natuurlijk zijn als iedereen met een betaalde baan gewoon € 800 eigen risico heeft.

Een publieke functie in een semi privaat sector stoppen is ook vragen om problemen. Zie NS, zie energie en nuts, evanals hoogheemraadschap. De enorme Herman Miller en Vitra dichtheid op deze kantoren zegt genoeg. Er zijn weinig private bedrijven die mooier pand + inrichting hebben als publieke en semipublieke sector. Als er 1 euro beschikbaar is hebben ze er 1,1 nodig, als er 1,1 beschikbaar is hebben ze 1,2 nodig. Of dit nu opgaat aan advies, nieuwbouw, verbouw, exterieur, interieur, kunst of patiënten maakt niet uit. Budget moet altijd iets overschreden worden. Zo werken ze allemaal.

der Schmutz | 05-09-16 | 11:45 | + -8 -

Ik neem het niet graag op voor GroenLinks, maar dit prutswerk van J. van Wensen vliegt wel erg vaak uit de bocht. Klaver heeft het over zorgmijden veroorzaakt door het eigen risico. Van Wensen zegt daarop met cijfers te komen, maar die cijfers gaan niet over zorgmijden noch het eigen risico, maar gaan over de uit de hand lopende kosten van de zorg. Best een ander onderwerp. Toch knap dat je van de hak op de tak en zonder cijfers vervolgens toch later weer op zorgmijden uitkomt.

"U weet dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden."
Volgens mij ligt het aan het zorgsysteem, waarin een steeds grotere hoeveelheid geld niet aan zorg wordt besteed: reclames, juristen, managers, winsten, reserves, etc.... De cijfers waar je mee komt, zijn cijfers van wat dat systeem ons kost. Dat zegt weinig over de kosten van de zorg zelf.

"Hogere inkomens betalen gemiddeld €3.900 per jaar en gebruiken €2.200 per jaar. "
Als je met cijfers komt moet je ze wel correct gebruiken. Aannemen dat dat gemiddelde van 2200 euro per persoon per jaar ook geld voor hoge inkomens klopt niet. Waarschijnlijk zijn hoge inkomens goedkoper, want hoge inkomens zijn vaak van hoger opgeleiden en hoger opgeleiden leven gezonder. Waarschijnlijk betaalt de yoga-ende en tofu-etende veelverdiener dus nog veel meer aan de kettingrokende en kiloknaller-etende pauper. Ik mis een onderbouwing van wat daar mis mee is en waarom het eigen risico daarom zo belangrijk is. Zei je onderbuik dat?

"een bezoek aan de huisarts kost de patiënt niks. Dat gaat helemaal niet ten koste van het eigen risico. De teller begint pas te lopen bij een doorverwijzing naar apotheek of specialist."
Dus jij gaat naar de huisarts om vervolgens weer naar huis te gaan en niets te doen?

MultiPlex | 05-09-16 | 11:45 | + -19 -

Eigen risico geld alleen voor de Nederlander en niet voor de asiel zoeker , dit wordt voor hen volledig betaald .
Zins ene VVDer het ziekenfonds heeft omgebracht zijn er een paar honderd directeuren bij gekomen en die steken elkaar naar het hoofd door enorme bedragen uit te betalen aan reclame en diens meer .Geeft dit land zijn ziekenfonds terug of iets wat er op lijkt en je kosten daalt met 20% .
Zolang je de woeker-prijzen niet in de hand kan houden dan is de zorg zeer zeker niet te betalen.
Eigen bijdrage was dan ook helemaal niet nodig ,

witchmaster | 05-09-16 | 11:41 | + 12 -

@De Profundus | 05-09-16 | 11:12
Dat is denk ik nog voorzichtig geschat. Mijn huisarts heeft mij verteld dat hij 10% allochtonen in zijn bestand heeft maar dat ze 70% van zijn werk uitmaken.

sinar2 | 05-09-16 | 11:35 | + 20 -

Och hoor er komen weer verkiezingen aan. Allemaal om het hardst liegen om de kiezer voor de gek te houden. Stelletje criminelen zijn het.

panadol | 05-09-16 | 11:32 | + 7 -

"De mensen die weinig hebben en niets liever willen dan gezond zijn en er dus ook niets over willen weten denken dat het allemaal geld kost, en als je niet precies weet hoe het zit, is dat ook zo"

InclinedtoLiberty | 05-09-16 | 11:20 |

Er zijn hele boekwerken over volgeschreven, het internet staat er vol mee, de avonden waarop Kassa en Radar aandacht aan het zorgstelsel hebben gegeven zijn inmiddels niet meer te tellen. Bij allerlei maatschappelijke en sociaal-juridische dienstverlenings-instellingen zitten honderden goed opgeleide vrijwilligers die demense - gratis! - graag nog even uitleggen hoe het precies in elkaar zit.
Hoeveel voorlichting kun je nog meer geven? Als je zèlf iets 'niet wil weten', wiens schuld is het dan als je nog steeds denkt dat een huisartsenbezoekje geld kost?

EefjeWentelteefje | 05-09-16 | 11:30 | + 26 -

@De zorgkosten zullen exploderen als we het eigen risico afschaffen.

Vogelbeest | 05-09-16 | 11:21
Zou idd zo maar waar kunnen zijn.

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 11:24 | + 6 -

Lager opgeleiden maken vaker gebruik van medische zorg. We importeren lager opgeleiden met marinschepen vol tegelijk.
De zorgkosten zullen exploderen als we het eigen risico afschaffen.

Vogelbeest | 05-09-16 | 11:21 | + 31 -

Eefje, je hebt de netto rijken die goed ingevoerd zijn in de sociale gratis geldregels, die weten dat overvragen meer opleverd dan buffelen. En je hebt de netto armeren met lening aversie die proberen zelf rond te komen maar niet een hbo student paraat hebben om te kijken waar ze geld vandaan kunnen trekken. De wachtkamer vol met ouderen die toch al meer eigen risico uitgeven en gewoon aandacht willen, meer nog dan dat er daadwerkelijk wat is, de zwak zoek en misselijk die dochtors besoeken gebruiken tegen het uwv ect ect zijn niet de mensen die slecht ingevoerd zijn. De mensen die weinig hebben en niets liever willen dan gezond zijn en er dus ook niets over willen weten denken dat het allemaal geld kost, en als je niet precies weet hoe het zit, is dat ook zo

InclinedtoLiberty | 05-09-16 | 11:20 | + -10 -

Jesse Klaploper heeft alleen maar leuke plannetjes met de melding "er is echt geld voor". Maar zodra je 'm om concrete cijfers vraagt begint hij te sputteren. Doorzichtiger wordt het niet.

Er is gewoon geen cent meer, totdat het overgrote deel van de notoire uitkering- en zorgtrekkers, de grote groep graaiers in de top (van het bancaire- en zorgstelsel o.a.) en de gevestigde gütmensch-elite in de politiek (inclusief de migranten die ze naar binnen halen), eens pas op de plaats gaan maken. De solidariteit is verworden tot een "graaien wat je graaien kan" cultuur, waarbij de middenmoot en de "eigenzaak-ïers" de rekening mogen betalen.

En dan komt Jesse James even de staatsschuld nóg groter maken omdat hij van die mooie plannetjes heeft… alsof die staatsschuld niet al veel te hoog is en maar beter afbetaald kan worden voordat de rente daarop een keer stijgt.

kanon0503 | 05-09-16 | 11:19 | + 17 -

@EefjeWentelteefje | 05-09-16 | 11:08
Kleine anekdote, moest op bezoek bij iemand in het Westeinde Zhuis in 070, werd daar raar aangekeken, op eens begreep ik waarom, ik was de enige blanke die daar rond liep, logisch dat mijn aanwezigheid tot enige verbazing leidde.

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 11:17 | + 33 -

En 30% van het totale zorgbudget naar 1.000.000 allochtoniers.

De Profundus | 05-09-16 | 11:12 | + 28 -

De verkiezingsretoriek begint vroeg, deze ronde.
Overduidelijk blijkt dat Klaver het (weer eens) niet begrepen heeft.

En die 'armen' zouden niet meer naar de dokter durven gaan vanwege het eigen risico en/of de eigen bijdrage? Ga eens kijken bij een willekeurige grootstedelijke huisartsenpraktijk of ziekenhuis. De bevolking van de wachtkamers lijkt verdomd veel op die bij de sociale dienst...

EefjeWentelteefje | 05-09-16 | 11:08 | + 47 -

Heeft Groen Links al uitgezocht hoeveel miljarden Mediq het land uitsluist naar de Bahama's?

Stonecity | 05-09-16 | 11:08 | + 23 -

Een ER van 0 was de bedoeling in 2006, echter dat zou 20 per maand meer premie kosten ( 30 bruto ) paste volgens de Pvda niet in het inkomensplaatje, dus een ER ingevoerd.
Zo kon de Pvda de kiezertjes aan de voordeur laten zien, goed he die premie en via de achterdeur werden de arme mensjes gepakt.
Klaver heeft z n huiswerk niet gedaan, hij wist dit niet.
Oplossing is simpel, 2 tientjes premie er bij en het ER naar 0.
Hoeft Klaver ook z n hoofd niet te breken over hoe de rijkere lieden nog een poot uit te draaien.

Uw Verzekeringsadvis | 05-09-16 | 11:08 | + 16 -

De zorg zou niet duurder worden..

Stonecity | 05-09-16 | 11:06 | + 8 -

Snotneus.

George Foreman | 05-09-16 | 11:04 | + 39 -

Er is geen geld meer GroenLinks. Het is op. Helemaal op. Want 3.200.000 uitkeringsgerechtigden. En de nieuwe groep ontwikkelt zich uitstekende mee. www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen...

duitse herder | 05-09-16 | 10:54 | + 61 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken