Dit is zo stuitend aan het woekerpolisdossier

Aan de serie 'zo rolt de verzekeringsmaffia' is vandaag weer een tenenkrommende aflevering toegevoegd. Den Haag gaf enige tijd geleden de opdracht aan verzekeraars om klanten met een woekerpolis 'te activeren' (dat bestaat echt, komen we zo op terug). Sinds de jaren 1990 zijn volgens ruwe schatting 6 miljoen woekerpolissen verkocht. Daar zijn er nog een paar miljoen van over en de ergste categorie polissen zijn de NOPs. NOPs - niet-opbouwende polissen. Stop er €100 in en je krijgt er niks voor terug. Niet echt handig als die polis is afgesloten voor pensioenaanvulling of aflossing van de hypotheek. Een paar jaar geleden waren daar nog enkele honderdduizenden van, nu nog ongeveer 100.000. Verzekeraars, de politiek en toezichthouder AFM hebben afgesproken om mensen van hun NOP af te helpen (=activeren!). Bijvoorbeeld door deze om te zetten naar een beleggingsproduct met gunstiger voorwaarden of een bijstorting te doen in de polis om toch nog voor wat opbrengst te zorgen. De AFM controleert of verzekeraars hun best doen. Dit proces loopt al jaren en daarbij worden allerlei 'ambities' uitgesproken. Welk percentage mensen moet op welk moment zijn benaderd met een oplossing? Nu zou je verwachten dat die activeringen serieus worden genomen door verzekeraars, want u weet dat zij nog steeds een claims des doods (claim > eigen vermogen verzekeraars) om hun oren kunnen krijgen van boze polishouders. Maar zo rolt de verzekeringsmaffia natuurlijk niet.

Enter de oplichters van Reaal. Die partij is tezamen met dochter Zwitserleven koploper in het verkopen van rommel en koploper in het vertragen van de oplossing. Dat werkt als volgt. De AFM houdt per verzekeraar de 'activeringen' bij en in dat kader rapporteert Reaal op 29 september 2014 aan de AFM dat eind 2014 naar verwachting 60%-70% van de klanten met een NOP is benaderd. Op 1 oktober (13:41 uur) mailt de AFM terug dat dit percentage niet kan kloppen. De voortgang is te traag en volgens eerder uitgesproken ambities zou Reaal op 80% moeten uitkomen. Diezelfde dag om 14:43 uur stuurt Reaal een mail terug met strekking: oh ja, jullie hebben gelijk, eind 2014 hebben we inderdaad 80% van de mensen benaderd, we gaan iets meer ons best doen. Het zal u weinig verbazen, maar eind 2014 blijkt Reaal geen flikker te hebben uitgevoerd en slechts op 61% te zitten.

De AFM is daar piswoest over en sleept Reaal voor de tuchtraad van het verbond van verzekeraars (=verbond ter facilitering van de maffia). Klacht: Reaal schaadt het vertrouwen van de verzekeringsbranche. De tuchtraad gaat daar in mee en 'oordeelt dat [Reaal] niet heeft gehandeld zoals van haar verwacht mocht worden (...) nu zij publiekelijk een toezegging heeft gedaan waarvan zij op het moment waarop zij de toezegging deed, wist of redelijkerwijs kon weten dat zij die niet gestand kon doen'. Met andere woorden: Reaal loog. Dat is nogal wat, zouden we denken en we verwachtten dan ook een fikse straf. De tuchtraad kan geen boetes uitdelen of mensen naar de gevangenis sturen. Wel heeft het vier andere mogelijkheden: niets doen, waarschuwen, berispen (=laatste waarschuwing), doorhalen lidmaatschap verbond van verzekeraars (=zeer heftig besluit). Nu zou je verwachten dat de maat compleet vol is, maar voor mensen werkzaam in de verzekeringsbranche (zoals de mensen in de tuchtraad) is het gedrag van Reaal volstrekt logisch, en, zeggen de tuchtrechters erbij, Reaal heeft na 2014 best wel hard zijn best gedaan. Dus bij dezen een waarschuwing en verder niets. En precies daar worden wij nou pissig van. Liegen, vertragen, mekaars zaakjes toedekken. Ga lekker zo door, mensen. Dan blaas je jezelf wel op. De labbekakken-uitspraak staat hier.

Update: vandaag zijn documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van een wob-verzoek inzake woekerpolissen. Zo schat Den Haag (minfin/AFM) de kans op claims in:

wobwoekerpolis.png


Reaguursels

Inloggen

Dus: "Waarom bungelen er nog geen bankiers en/of verzekeringsmannetjes aan de lantaarnpalen op o.a. de zuidas?"
Tel Aziaat | 31-08-16 | 11:55 | + 14 -

Omdat men het fatsoenlijker vindt om zich binnen de wet laat naaien dan zelf eens een wet te overtreden uit een hartstochtelijk rechtvaardigheidsgevoel, 'want dat is links en dus slecht'. Lees de comments op GS. Die bankiers en verzekeringsmannetjes worden gezien als helden die banen creëren:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/08/...

Diotima | 01-09-16 | 13:28 | + 0 -

De DSB was op het gebied van woekerpolissen niets anders dan een tussenpersoon. DSB ving enorm veel commissie voor het verkopen van deze woekerpolissen. Welke woekerpolissen verkocht de DSB? Inderdaad allemaal die van SNS/Reaal.

Wanneer gaatr er echt eens iets gebeuren met onze nationale tijdbom? Over 10 tot 25 jaar gaan de woekerpoliskopers met pensioen. Het pensioen is verwoekerd evenals het beleggersdeel van de hypotheekaflossing. Dat is double trouble. Geen pensioen en het huis nog lang niet afgelost. En dat met minstens 3 miljoen huishoudens.
Dat gaat nog leuk worden.

Haberdoebas | 31-08-16 | 17:03 | + 4 -

@Tjemig | 31-08-16 | 15:49 |

Heheh. Perfecte illustratie van een ouderwetsch Hollandsch spreekwoord: "zo de waard vertrouwt-ie z'n gasten". Hij blijft leuk, dat zeer zeker. ;-)

EefjeWentelteefje | 31-08-16 | 16:02 | + 1 -

@Dus: "Waarom bungelen er nog geen bankiers en/of verzekeringsmannetjes aan de lantaarnpalen op o.a. de zuidas?"

Tel Aziaat | 31-08-16 | 11:55
Te weinig lantaarnpalen denk ik.

Uw Verzekeringsadvis | 31-08-16 | 13:04 | + 9 -

van Wensen gaat al zijn verzekeringen opzeggen? Je gaat toch geen verzekering laten staan bij de maffia! Of overdrijft van Wensen gewoon, net zoals de rest die grote woorden bezigt maar intussen niet zijn verzekeringen opzegt...

ZwarteDag | 31-08-16 | 13:01 | + -9 -

Gerrit Zalm is afgekeurd door de AFM wegens woekeren bij DSB als cfo
Maar die maken we gewoon bankdirecteur bij ABNAMRO
Snapt U het nog ?

ernie5430 | 31-08-16 | 12:29 | + 14 -

Dus: "Waarom bungelen er nog geen bankiers en/of verzekeringsmannetjes aan de lantaarnpalen op o.a. de zuidas?"

Tel Aziaat | 31-08-16 | 11:55 | + 14 -

Tuchtraden en geschillencommissies zijn er omdat de reguliere rechtsspraak zich vooral moet bezig houden met burgertje-pesten en de behandeling van allerlei vreemdelingendossiers. Wat een intriest land zijn wij toch geworden.

SansUnique | 31-08-16 | 11:32 | + 5 -

Die NOP polissen, alsmede premievrije spaarloonpolissen leveren nog steeds fortuinen op voor de verzekeraar. Tenminste 2% beheersfee + kickback uit de fondsen en eur. 5 per maand administratiekosten. Dat gaat om tientallen miljoenen per jaar. Elk jaar getraineerd is een jaar winst. En van het Verbond van Verzekeraars hoef je echt niks maar dan ook helemaal niks te verwachten.

Yohean | 31-08-16 | 11:27 | + 14 -

Voor wie het zich nog kan herinneren: "Reaal regelt het allemaal!"

LOLWUT/

EefjeWentelteefje | 31-08-16 | 11:16 | + 7 -

Van Vroonhoven, de baas v/d AFM was bij NN in een vorig leven hoofd verkoop van dit soort polissen.

Uw Verzekeringsadvis | 31-08-16 | 11:08 | + 37 -

Ik kan ernaast zitten, maar ik denk dat er in de tuchtraad ook mensen zitten die misschien op een later moment in hun leven nog wel een directiefunctie bij Reaal willen ambiëren, of bij Reaal goede contacten hebben zitten uit een arbeidsverleden die de banden stevig warm houden.
Dingen zoals tuchtraden zijn toch vaak slagers die hun eigen vlees keuren.

Tisnietanders | 31-08-16 | 11:04 | + 41 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken