ABP komt 42 miljard euro tekort. Oud-vakbondsbobo heeft een idee

In de reeks 'domme opmerkingen over pensioenen' is het vandaag tijd voor suggesties van de heer Gerard Vogels, oud-directeur van ambtenarenvakbond Abvakabo (tegenwoordig gewoon FNV). Met een ingezonden brief in Trouw/ geeft meneer Vogels tips en trucs om alle pensioenproblemen op te lossen. Voor wat actuele pensioenproblematiek hoeven we alleen maar naar ambtenarenpensioenfonds ABP te kijken. Dat kwam vanochtend met het bericht dat de dekkingsgraad verder is gedaald naar 89,9%. In kas zit €379 miljard aan beschikbaar vermogen. Daar staat aan toekomstig uit te keren pensioenen een bedrag van €421 miljard tegenover. Dat leidt er allemaal toe, zegt het ABP, dat per 2017 zeer waarschijnlijk gekort moet gaan worden op de toekomstige pensioenuitkeringen. Geen leuk bericht natuurlijk, maar Vogels to da rescue met een brief om te huilen (of te lachen. Wij hebben de suggesties geknipt uit zijn verder onbegrijpelijke betoog en de 1, 2 en 3 is onze photoshop):

suggestiesvogels.png

Als eerste en om mee te beginnen komt de beste man met het idee om de rekenrente te verhogen. De regelmatige bezoeker van DK kent deze pleidooien zo onderhand wel. Op dit moment moet het ABP een rekenrente toepassen van gemiddeld 0,9%. Zou je de rekenrente verhogen, dan dalen de verplichtingen van het ABP en stijgt de dekkingsgraad. De rekenrente zou in de optiek van Vogels mogen afhangen van de 'gemiddelde winst' van de afgelopen 10 of 15 jaar (met gemiddelde winst zal de Vogels het beleggingsrendement bedoelen). Ons verhaal wordt wat grijs, maar het moet nogmaals verteld worden: een vermogensbeheerder mag in zijn glimmende brochure best pronken met resultaten uit het verleden. Een pensioenfonds helaas niet. Een pensioenuitkering in de toekomst is namelijk een toezegging en zo'n toezegging moet een pensioenfonds nakomen. Een dergelijke garantie dien je dan ook te waarderen tegen beleggingen die risicovrij zijn. Vandaar dat in Nederland de rekenrente laag is. Voor iedereen die daaraan twijfelt, raden we deze longread aan. Of: waarom rekenen met de huidige kunstmatige lage rente?! Pensioenfondsen halen toch altijd goede beleggingsresultaten? Nee, nee, NEE!

Ten tweede moet de politiek eens ophouden met het verspreiden van onwaarheden, schrijft de oud-vakbondsbobo. Vroeger betaalden jongeren voor ouderen, maar tegenwoordig niet meer, schrijft Vogels. Hier wordt het uiterst pijnlijk. Iemand die eens directeur van de ambtenarenvakbond was, laat zien het Nederlandse pensioenstelsel niet te begrijpen (geen wonder dat het slecht gaat met het ABP). De meeste Nederlandse pensioenregelingen zijn regelingen waarbij de uitkeringen wordt vastgesteld aan de hand van je salaris en de tijd dat je in dienst bent bij een werkgever. In die regelingen wordt gewerkt met een doorsneepremie. Het maakt niet uit wat je leeftijd is, elke premie levert de werknemer evenveel pensioen op. Of je nu 25 bent of 55. Dat is eigenaardig, zou je kunnen zeggen, want de premie van een jongere kan veel langer renderen dan de premie van een oudere. Daarmee zou de premie van een jongere eigenlijk meer pensioen moeten opleveren. Met de systematiek van de doorsneepremie wordt ervoor gezorgd dat een deel van de premie van de jongere wordt overgeheveld naar de oudere. Omdat de jongere voor de oudere betaalt, krijgen beiden evenveel pensioen. Dit is geen fabeltje, dit is hoe het werkt en één van de kernelementen van ons pensioenstelsel. Daar kan je het mee eens zijn of niet mee eens, maar waarom Vogels de overheid oproept om hierover te gaan liegen, is ons een raadsel (hier meer info).

Dat brengt ons bij zijn laatste suggestie: voer geen aparte spaarpotjes in, want de mensen snappen dat niet, kunnen dat niet en de risico's zijn te groot. Hiermee laat de beste man nog een keer zien dat hij werkelijk niks van pensioenen snapt. Zijn leugentje over dat een meerderheid aparte spaarpotjes niet ziet zitten, laten we maar voor wat het is. Het is juist het risico-aspect dat ons doet gniffelen. In de huidige situatie beloven we aan een 30-jarige om over 40 jaar levenslang maandelijks een bedrag uit te keren. Als die 30-jarige 100 jaar wordt, dan ben je nu al toezeggingen aan het doen voor over 70 jaar. Het grote probleem is dat we helemaal niet weten hoe de wereld er dan uitziet. Het is dus van de zotte en zeer risicovol om allerlei toezeggingen te doen die je niet na kan komen. Dat blijkt nu ook in alle hevigheid: pensioenfondsen hebben jarenlang de ontwikkeling van de rente verkeerd ingeschat en de effecten van de vergrijzing onderschat. Vandaar de huidige problemen. Het grote plan dat nu voorligt is om ons pensioenstelsel om te bouwen naar een met-z'n-allen-voor-ons-eigen-pensioen. Dat levert inderdaad risico's op de voor de mensen, maar de risico's zijn in het huidige en nieuwe stelsel eenvoudigweg even groot (simpelmans: genoemde risico's trekken zich niks aan van ons stelsel) en uiteindelijk moet de overheid de problemen oplossen (komt die koopkrachtreparatie van gepensioneerden met een kapot pensioenfonds!)

We konden het niet laten om wat airtime te verspillen aan deze meneer. Afgelopen vrijdag lieten twee bestuurders van pensioenfonds PMT zien totaal geen idee te hebben van pensioenen. En vandaag maar weer eens deze oud-vakbondsman. Dat zijn buitengewoon invloedrijke lieden (geweest) die miljarden aan pensioenpremies hebben verkwanseld. Wij roepen alle kranten op om zoveel mogelijk brieven te blijven plaatsen van dit soort pipo's, want dan ziet een ieder wat voor vreselijke amateurs onze pensioenpot van €1.300 miljard (dagkoers) beheren en beheerden.

Reaguursels

Inloggen

Zo'n 80 procent van de ouderen heeft geldzorgen. Ruim een derde maakt zich regelmatig zorgen, blijkt uit een enquête van seniorenorganisatie ANBO onder ruim 1.700 respondenten.
De voornaamste reden is volgens de ANBO dat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden al jaren "flink onder druk'' staat. "Volgens de ramingen gaan zij er ook volgend jaar weer op achteruit, vergeleken met werkenden. Dat is onaanvaardbaar, want de kosten voor zorg en levensonderhoud stijgen elk jaar flink'', zegt Liane den Haan, directeur van de bond.

Een van de oplossingen is volgens de organisatie het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringen te verlagen van 385 naar 285 euro. Daarnaast zouden de regels van pensioenfondsen soepeler moeten worden, zodat de pensioenen makkelijker aangepast kunnen worden aan prijsstijgingen.

Teringtyfus | 18-08-16 | 17:51 | + 0 -

@tukachinchilla | 16-08-16 | 23:50
Niet iedereen wordt precies 83 jaar en twee maanden. Soms moet er dus wat meer betaald worden en soms kan er wat meer opzij gelegd worden voor wanneer in de toekomst wat meer betaald moet worden. Gegeven dat op het moment dat de uitbetaalfase ingaat het geld ruim minder dan de helft waard is dan het moment dat je begon met premie betalen, ontvangt waarschijnlijk bijna iedereen in totaal meer dan dat hij ooit heeft betaald. Zo even grof geschat ligt de grens waarschijnlijk nog voor de 75 jaar.

Het alternatief van voor jezelf sparen kan misschien aanlokkelijk blijken, maar of het dat werkelijk is hangt nogal af van hoe oud je wordt. In mijn bedrijfstak is het pensioen in het geheel niet geregeld en ik heb daarom enkele lijfrentes lopen. Allemaal gebaseerd op vaste spaarrentes. Daar heb oik een goede reden voor. Ik heb namelijk ooit een lijfrenteclausule aan spaarloon gehangen en die toen wel op beleggingen gebaseerd. Ik kan je vertellen dat de waarde van die lijfrente dankzij de beheerkosten die aan die beleggingen vast zitten op dit moment nul euro is. Niks, nada, noppes. Dat had dus mijn pensioen moeten zijn. Het laatste wat ik van die club ontving was een prachtige glossy waarin ze jubelden over 7% behaald rendement, maar van het door mij ingelegde geld bleek toen al nog maar 40% over. Achteraf leer je dan dat zeker de helft van je inleg verdwijnt richting aanbreng- en beheerloon en dat jouw positieve rendement pas begint na zo'n tien jaar inleggen. Nou, toen ik na drie jaar wisselde van werkgever had ik het wel gezien met die bodemloze put. Ik heb geen enkele moeite gedaan om privé de polis door te zetten. En zij ook niet. Hetgeen wat mij betreft tekenend genoeg is voor hoe ze zelf tegen deze oplichterspraktijken aankijken. De woekerpolisdiscussie van dat moment zal daar ook ongetwijfeld bij geholpen hebben.

Pierre Tombal | 17-08-16 | 21:04 | + 0 -

Individuele potjes zijn ook geen noodzaak, je kan heel goed verbeteringen aanbrengen in risicodeling en stoppen met het afgeven van garanties.

peter2081 | 17-08-16 | 00:32 | + 0 -

@pierre als de uitbetaling rechtstreeks vanuit de premieinkomsten gedaan wordt, naar wie gaan dan de rendementen die jaarlijks over de pot van 1200 mld gemaakt worden? Uiteindelijk maakt het echt niet uit voor het rendement als aan het eind van de maand de uitkeringen tegen de inkomsten weggestreept worden. Tenzij er ooit een groep geweest is die meer uitgekeerd krijgt dan waarvoor ze ingelegd hebben.

Hierom lijken individuele potjes me ook een prima idee, niet alleen het voorkomen van beloftes, maar ook voor iedereen direct en duidelijk zicht op wat er met je geld gebeurt.

tukachinchilla | 16-08-16 | 23:50 | + 0 -

@Atlas Shruggs 10 | 16-08-16 | 07:31
Ik vermoed dat jij (en vele anderen) het concept pensioenfonds niet helemaal begrijpt. Het is geen bank waar jij jouw spaargeld stalt, maar een verzekering. Je kan dus ook niet zomaar stellen dat als het fonds een beleggingsresultaat meldt van 7% dat dit de waarde van jouw inleg op enig moment een miljoen euro maakt. Er wordt namelijk misschien maar 2% van jouw inleg op deze manier gebruikt, de rest gaat naar degenen die in de uitbetalingsfase van hun pensioenverzekering zitten. De voorwaarden van deze verzekering zouden je ook duidelijk moeten zijn: indien jij komt te overlijden kunnen jouw erfgenamen in de meeste gevallen geen enkele aanspraak maken op het kapitaal dat jij bij het fonds hebt ondergebracht. Het is namelijk niet jouw geld.

Pierre Tombal | 16-08-16 | 18:49 | + 0 -

www.zerohedge.com/news/2016-08-14/pens...

Public and private pension funds around the globe are massively underfunded yet they continue to pay out current claims in full despite insufficient funding to cover future liabilities... also referred to as a ponzi scheme.

postmodernismisdead | 16-08-16 | 14:47 | + 1 -

@pierre nee er is geen omslagstelsel, je bent in de war met de AOW

Ir. Wilhelmus | 16-08-16 | 14:39 | + -2 -

Lekker vanuit de ivoren toren spelen met, en graaien in, uitgesteld loon. Deze mensen zouden terecht moeten staan voor hun wanprestaties en uitbuiting van het Nederlandse pensioensysteem. Idem voor (oud) regeringsleiders. *Waarschijnlijk ook de reden* dat deze lieden de hele zaak maar al te graag over het hek wilden gooien naar de EU, lachend naar de arbeider. Arbeiders slikken veel te veel voor minder en minder, alsof ze minderwaardig zijn aan deze zelfbenoemde 'specialisten'. Draaideur mafklappers.

LetTheSunshine | 16-08-16 | 12:49 | + 4 -

@ZBB,
Nee, het probleem is dat AOW en Pensioen fondsen beide Ponzi's zijn. AOW is een absolute Ponzi en pensioen fondsen zijn meer een hybride vorm van Ponzi met kapitaalverzekering. Al betaal je 100 jaar premie, als alles op de grote hoop gaat en er termen als reken rente worden gebruikt is er eigenlijk niets van jouw bij.
Meeste brave burgers denken dat het geld dat ze iedere maand sparen in een potje gaat met hun naam er op en dat er dan hele slimme mensen fantastische investeringen doen en dat dat potje dan met rente op rente na 40 a 50 jaar hard werken overloopt van geld en dat ze tot hun 100e als vorst kunnen leven.
Realiteit is dat pensioen fonds hoopt dat je tussen je 65e en 70e dood neervalt, en je vrouw er achteraan. Dat is kassa, voor hun dan.

der Schmutz | 16-08-16 | 11:36 | + 9 -

Helaas wordt ik maandelijks gedwongen maandelijks een deel in de pensioenpot te storten. Iedereen mongool weet dat tegen de tijd dat ik aan de ontvangende kant sta de ruif reedsch leeggevroten is. Ik maak daarom maar een eigen potje om financiele mailaise te voorkomen want uiteraard komt er geen oplossing van de boven ons gestelden.

Nerdino | 16-08-16 | 11:28 | + 7 -

Het verplicht meebetalen aan een pensioenfonds stamde uit de tijd dat (politici dachten dat) mensen hun salaris nog vergooiden aan drank in plaats van sparen voor de oude dag. Toen werd een verplicht pensioenfonds gezien als een verantwoord idee, omdat een fonds het wel beter wist.

Dit soort uitspraken bewijzen dat pensioenfondsen net zo incompetent, al dan niet incompetenter zijn dan de eigen verantwoordelijkheid. Dus kunnen we alsjeblieft dit complete pensioenfonds eens omgooien?

Min-of-meer | 16-08-16 | 10:20 | + 4 -

Pierre Tombal | 15-08-16 | 22:19
Als je langer spaart, dan zou je rijker kunnen zijn.
Normaal gesproken is dit waar.
Maar ook weer niet in Nederland.
In Nederland hebben we momenteel een uitbreiding van de verplichtstelling.
Mensen die zelfstandig zijn geworden omdat ze al die plichten niet willen, worden via regels toch weer gedwongen loonslaaf te worden en bijna een kwart van hun geld af te staan om systeemfouten te maskeren.
Pure maffia en hier geldt jouw regel niet.
Het maakt niet uit hoe lang je als jongere voor je pensioen spaart, je krijgt uiteindelijk sowieso niks.

Atlas Shruggs 10 | 16-08-16 | 07:31 | + 10 -

Ambtenaren die vernieuwend 'denken' wordt altijd een opbrengst van een meer van hetzelfde vanuit het verleden. Want anticiperen op de werkelijkheid van de toekomst vinden ze gevaarlijk. Zekerheid is hun toverwoord. Daarom worden ze ook ambtenaar. 1.000.000.

duitse herder | 16-08-16 | 06:23 | + 4 -

Zelfs Drees wist al dat het doorschuiven van de pensioen rekening naar de volgende generaties, uiteraard op termijn, een probleem zou worden.

De eerste profiteren en de laatste zullen betalen. Er zijn zijn gewoon te weinig mensen die werken in onze samenleving en is is geen verband meer tussen inzet voor de maatschappij en rendement. Het is dus feitelijk één grote farce waarvan steeds meer mensen alternatieven zoeken waardoor het zichzelf opblaast.

Henk9730 | 16-08-16 | 06:15 | + 10 -

Zeer vermakelijk om weer reacties van ouderen te lezen waarbij zelfs "ZBB" jongeren verwijst egoisten te zijn. Laten we dan eens proberen te analyseren wat hier van waar is.

Pensioenfondsen moeten een minimale dekkingsgraad aan houden. Wat is nu precies de dekkingsgraad?

Dat is de waarde van de beleggingen delen door de waarde van de toekomstige verplichtingen.

Nu ben ik zelf een veertiger en opgevoed in een generatie met ouderen die altijd als wijze boodschap hadden: Eerst geld verdienen voordat je het uit kan geven.

En dat is dus precies de systematiek die wordt gevolgd waar de ouderen kritiek op hebben.

De waarde van de beleggingen bestaat uit GEREALISEERDE WINSTEN, en de waarde van de verplichtingen zegt iets over de waarde van de winsten in de toekomst. Zijn die winsten goed dan zien we dat terug in de waarde van de beleggingen en stijgt de dekkingsgraad waar iedereen van profiteert, en valt die tegen dan daalt de dekkingsgraad en heeft iedereen daar nadeel van.

Maar wat zeggen de critici op de risicovrije rente? Nee, wij willen niet wachten op het realiseren van winsten. Voor ons bestaat er geen onzekerheid over de toekomstige winsten en daarom willen wij nu al dit ontvangen. Maar stel nu voor dat die toekomstige winsten toch niet worden gerealiseerd? Voor wie zijn dan de verliezen? Dat is voor de jongere generatie (die het verlies mag dragen en wordt uitgemaakt voor egoist.......)

peter2081 | 15-08-16 | 23:46 | + 22 -

Die van 55 jaar heeft al zijn hele leven pensioenpremie betaald en de pensioenpot groot gemaakt, die van 25 moet daar nog aan beginnen. Die van 55 krijgt zijn pensioen uit het rendement van de som van de bedragen die hij gedurende zijn werkleven heeft bijgedragen, die van 25 heeft nog niks gedaan en mag pas over dertig jaar wat zeggen. Van Wensen, leer eens met samengestelde interest rekenen eer je met het dogmatische geklaag mee gaat huilen. Het probleem is, dat de jongere generaties egoisten zijn alles willen hebben zonder er moeite voor te doen.

zbb | 15-08-16 | 23:34 | + -12 -

"ouderen zijn de rijkste generatie op aarde ooit. Verschil."
@Atlas Shruggs 10 | 15-08-16 | 21:22

Gunst. Het spaart natuurlijk ook nogal wat sneller van €2.000 netto salaris per persoon per maand dan van een tientje zakgeld per week. Helemaal wanneer je dat al veertig jaar lang doet in plaats van amper tien. Natuurlijk zijn ouderen rijker. Doe eens raden? Elk jaar wordt jij ook een jaar ouder. Ik ga je alleen niet garanderen dat dit ook jou meer (geestelijke) rijkdom gaat verschaffen.

Pierre Tombal | 15-08-16 | 22:19 | + -5 -

Klinkt als een ponzi.

der Schmutz | 15-08-16 | 22:05 | + 5 -

Pensioen,
ik ga er al zo'n goede 30 jaar vanuit dat wanneer ik de pensioengerechtigde leeftijd mag bereiken,
er gewoonweg geen pensioen meer is.
Mocht er nog wat over zijn dan is dat mooi meegenomen.

*Blijft werken aan die woning met flinke lap grond ten zuiden van de lijn Bordeaux-Lyon*

vander F | 15-08-16 | 22:05 | + 12 -

Lekker bezig Van Wensen. Zit je dit nou ergens op een of ander strandje te tikken of vind je het salaris van DK niet hoog genoeg om serieus onderzoek te doen voordat je wat plempt?

Pensioenfondsen zijn geen persoonlijke spaarrekeningen maar werken via een omslagstelsel (of Ponzi schema in jouw beleveniswereld). Van de betaalde premies wordt het merendeel direct doorgesluisd naar degenen die recht hebben op uitbetaling. De inleg van een twintigjarige rendeert dus ongeveer net zoveel als dat van een vijftigjarige: niet! Pensioenfondsen zijn een verzekering; als je op voorhand weet dat je niet ouder wordt dan zeventig had je er beter niet aan mee kunnen doen (als je die keuze binnen jouw vakgebied überhaupt hebt) en als je per ongeluk boven de honderd wordt zul je heel wat jaren op een houtje moeten bijten wanneer je in plaats daarvan hebt gekozen voor lijfrentes waarmee je het tot 90 kan uitzingen.

Overigens krijgt de twintigjarige natuurlijk op het moment dat zijn pensioen ingaat wel degelijk heel wat meer dan de vijftigjarige wanneer diens pensioen ingaat. Het wordt namelijk geïndexeerd naar inflatie en dan ga je met een dergelijke periode al snel richting een factor twee. Die de dan 95-jarige dan uiteraard ook krijgt maar vanzelfsprekend in de meeste gevallen niet zo lang meer. Al die zielige jaloezie gaat helemaal nergens over. Iedere generatie heeft dezelfde kansen, alleen de getalletjes worden steeds een beetje groter. En nee niet alleen voor jou, dat was bij hun ook al.

Pierre Tombal | 15-08-16 | 21:57 | + -18 -

ABP gaat nog veel meer tekort komen als je ziet waarin ze hebben belegd:
28,3 miljard in frankrijk
13,9 miljard in duitsland
10,7 miljard in Italie
5,8 miljard in spanje
www.abp.nl/images/top-100-beleggingen...

Kan nog leuk worden als de euro knalt, dan is er nog maar 11 miljard over aan de aandelen van de VS. de rest staat allemaal voor minder dan een miljard op de balans ( apple en samsung staan ook voor een waarde van meer dan een miljard, maar die aandelen gaat ook onderuit als de euro knalt, want dan verliezen ze een enorme markt en dat is niet goed voor de aandelen).

Hoeveel hebben de pensioenfondsen eigenlijk zitten in winkelpanden.
Veel winkelpanden staan leeg vanwege de hoge huur, en die huur is zo hoog want de waarde van het vastgoed is gebaseerd op de hoogte van de huurprijs. En met een lagere waarde van het pand heb je minder op de balans.
Hoeveel zouden de banken en pensioenfondsen eigenlijk moeten afschrijven omdat veel panden voor een bedrag op de balans staan wat ze eigenlijk helemaal niet waar zijn?

dejeroen | 15-08-16 | 21:33 | + 12 -

Butchijo | 15-08-16 | 20:34
De stelling is waar als je de huidige momentopname maakt, hoe flauw ook.
De oudere laat zijn premie nog 3 of 5 jaar renderen, de jongere kan hem tot 49 jaar laten renderen.

Over de langere termijn gesproken zou er geen verschil moeten zijn.
Behalve in Nederland dan.
Want in Nederland hebben de ouderen twee keer zoveel rechten en hebben minder hoeven te betalen dan de jongeren die daarvoor ook nog eens de helft minder rechten krijgen.
Dus jongeren hebben altijd een kutrendement en de ouderen zijn de rijkste generatie op aarde ooit. Verschil.

Atlas Shruggs 10 | 15-08-16 | 21:22 | + 16 -

Het argument "want de premie van een jongere kan veel langer renderen dan de premie van een oudere" ontgaat mij altijd.
Als de jongere 65 (of 67) is geworden heeft zijn premie even lang gerendeerd als dat van de oudere (als die 65 (of 67) is).
Dus geen verschil.

Butchijo | 15-08-16 | 20:34 | + 2 -

@Tarak, nee. Pensioengeld is eenvoudig inzichtelijk te maken via je eigen bankomgeving. Kosten, <100,--- pj. Je kunt zelf bepalen hoe te beleggen. Je kunt dat ook aan een ander overlaten en/of een product aankopen. Keuze en concurrentie in pensioenland.
Uitdaging is het geld verdelen. Aanspraken contant maken gaat immers niet. We hebben nu al tekort..

Arnie | 15-08-16 | 20:13 | + 1 -

netniet | 15-08-16 | 18:46
Aangezien er sprake is van een variabele dekkingsgraad, kun je nooit spreken van een recht.
De oudere groep is belazerd door politici met hun beloftes.
En de jongere groep zal worden belazerd door politici, door nieuw te maken beloftes.
Ze krijgen helemaal geen pensioen en mogen als dank nu 80% belasting blijven betalen tot ze sterven.
Het kan nog goedkomen als er nu een paar die hard Wall Street profs worden aangesteld bij de pensioenbesturen, we hadden bv Alpinvest en die hebben we weggestuurd wegens het krijgen van een bonus, god verhoede.
Maar de enige zekerheid is dat de tekorten nu niet worden afgewenteld op de gerechtigden.
Ze hebben als enige nog altijd de eindloonregeling, terwijl de rest het met de helft mag doen.

Atlas Shruggs 10 | 15-08-16 | 19:46 | + 21 -

<sarcasm>
Wat een helder betoog van die man!
Want rendementen behaald in het verleden bieden toch een geweldige garantie voor de toekomst?
</sarcasm>

magikeenklinkerhans | 15-08-16 | 19:38 | + 20 -

1 - Volgens Zerohedge waren de belegginsresultaten tussen (ik dacht ca. 1985 en 2010, in elk geval toen ongeveer) extreem goed, en komt dit voorlopig niet weer terug.
2 - Liegen verplicht dus. En dus is het geen probleem om per direct een ieder zijn eigen pensioen potje te geven met zijn eigen inleg plus het beleggingsresultaat.
3 - Wie zegt dat je je eigen pensioen potje moet beheren?.
4 - PMT, een door het FNV beheerd pensioenfonds, heeft een van de laagste dekkinggraden. Snapt het FNV er niks van?

Raider Twix | 15-08-16 | 19:35 | + 17 -

Geen enkel pensioenfonds komt geld tekort, tekorten worden immers afgewenteld op de gerechtigden. Wat inderdaad blijkt is dat wanneer de regels achteraf veranderd worden dmv een volkomen fictieve rekenrente, de eerder gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden. Het veranderen van de regels achteraf voor de nu betreffende groep, geeft op geen enkele wijze een onomstotelijke garantie voor de groep in de toekomst. Wat wel waar is, is dat er toezeggingen zijn gedaan die niet nagekomen worden en dat, dat het precedent is waar de jeugd van nu het mee kan doen. Uiteindelijk krijgt gewoon niemand waar hij recht op heeft.

netniet | 15-08-16 | 18:46 | + 5 -

Het ABP doet binnenkort een graai uit het Spoorwegpensioenfonds. Dat helpt natuurlijk ook.

postmodernismisdead | 15-08-16 | 18:27 | + 13 -

Suggestie 4 (populair bij onze elite): Draag de pensioenen over aan een EU-lichaam.

Pimp my Voortuin | 15-08-16 | 18:27 | + 5 -

Het grote gevaar is dat er van die FNV fossielen in de pensioenbesturen zitten, want die nemen dit soort geraaskal nog serieus ook.

Atlas Shruggs 10 | 15-08-16 | 18:14 | + 42 -

Is het bijhouden van al die aparte spaarpotjes niet veel duurder dan het gebruik van een doorsneepremie? Wat dan vervolgens weer ten koste gaat van het pensioen. Al die extra administratie kost immers ook (veel) geld.

Tarak | 15-08-16 | 17:45 | + -13 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken