NVM sponsort wetenschap: niet tornen aan hypotheekregels! (en 800.000 huishoudens onder water)

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE, u kunt daar voor €39.000 de titel Master of real estate kopen) komt vandaag met een mooi onderzoek naar de restschuldproblematiek. U weet: hypotheek > waarde woning. Dat ziet er op dit moment niet fraai uit. Echter, als de woningmarkt blijft herstellen, dan verdwijnen de grootste problemen als sneeuw voor de zon. We zaten op vermoedelijk 1,2 mio huishoudens met een potentiële restschuld (is één op de vier huishoudens met een eigen woning), nu zijn dat er 800.00 en in 2020 nog maar 500.000. Dat potentiële zit hem in het feit dat niemand precies weet hoe hoog de restschuld is: wat is de exacte waarde van de woning en, typisch Nederlands, veel hypotheken zijn afgesloten in combinatie met een kapitaalverzekering ter aflossing. Niet bekend is wat de waarde daarvan is. De cijfers geven desalniettemin een betrouwbaar beeld van de omvang van het probleem waar vele mensen slapeloze nachten van hebben (de balken geven het basispad weer: 'In het basispad wordt vanaf 2014 tot 2020 een gematigde prijsontwikkeling doorgerekend van 2% per jaar').

woningenonderwater.png

Het rapport gaat dan door met een grondige analyse van de restschuldproblematiek per leeftijdscohort en provincie. En ook met een inschatting van de betalingsachterstanden die dat oplevert en de verliezen voor de banken. Dat valt alles mee. Dat komt, en dat weet u, doordat mensen de sleutel niet kunnen inleveren bij de bank zoals in de VS het geval is. Nederlanders betalen braaf hun hypotheeklasten. Punt uit. Op de laatste pagina's wordt besproken in hoeverre een herhaling van de woningmarktdéconfiture kan worden voorkomen. De onderzoekers van ASRE prijzen het huidige kabinet voor de doorgevoerde versoberingen. Zo geldt hypotheekrenteaftrek tegenwoordig alleen als je direct maandelijks aflost (en niet meer aan het eind van de looptijd met een kapitaalverzekering) en mogen mensen per 2018 niet meer dan 100% van de waarde van de woning lenen. Dat zorgt ervoor, zeggen de onderzoekers, dat nieuwe generaties huizenkopers niet snel meer onder water komen te staan. En dan volgen opmerkelijk conclusies in het rapport waar de NVM kletsnat van wordt. Zo lezen we in het NVM-persbericht dat het kabinet niet verder mag gaan met het versoberen van de renteaftrek en het aan banden leggen van de kredietverstrekking. (loan-to-value=hypotheek t.o.v. waarde woning. De grote vraag is of deze na 2018 verder moet worden verlaagd van 100% naar bijvoorbeeld 90%. Is huis 100 en hypotheek 90, dus eigen geld meenemen):

'Een verdere verlaging van de loan-to-value, zoals De Nederlandsche Bank wil, is volgens de NVM en ASRE echter geen goed idee. “De discussie over een versnelling of verdieping van de huidige hervormingen op de woningmarkt heeft onvoldoende oog voor de consequenties op de korte termijn. Huishoudens hebben te weinig opties om verdere versobering van kredietverstrekking adequaat op te vangen”, stelt Johan Conijn, aan de ASRE verbonden als bijzonder hoogleraar Woningmarkt en één van de auteurs van het rapport'.

Dat een NVM dat roept, dat geloven we. Maar dat de onderzoeker dit onderschrijft, begrijpen we niet. Althans, de conclusies blijken helemaal niet uit het rapport van de ASRE. In het rapport worden keurig de nadelen opgesomd van een verdere inperking van de kredietverstrekking en het versoberen van de fiscale faciliteiten. U kent de riedel: banken hebben nauwelijks verlies geleden op hypotheken, dus voor de banken heeft een verdere verlaging van de loan-to-value geen toegevoegde waarde. Bovendien leveren extra maatregelen een schok op de woningmarkt op, waardoor de prijzen juist gaan dalen. En dat is niet goed voor de huidige woningbezitters (die krijgen dan nog een keer te maken met een dip!). Bovendien is er op dit moment geen goed werkende woningmarkt. Huren is peperduur en kopen als gevolg van de lage rente goedkoop. Wanneer je de kredietverstrekking inperkt, dan verplicht je mensen te huren en dat is natuurlijk ongunstig voor woningzoekenden. Dus, concludeert ASRE, het mag zo zijn dat het inperken van hypotheekverstrekking op de lange termijn gunstig is, op de korte termijn levert dat schokken op. En daarom niet doen! Hiermee kan dit rapport ons inziens niet helemaal serieus genomen worden. Zouden we altijd op alle moeilijke keuzes zo reageren dan (cliché-alert) zat Eisenhower nog steeds met zijn legers in Engeland te wachten op D-Day. En erger: alle punten die ASRE noemt zijn waar, maar ASRE noemt niet alle punten. Daar hoor je ASRE dan weer niet over. Waarom werkt zo'n instituut toch zo graag mee aan een bubbel? Oh wacht ...Met dank aan De Starter ook nog deze link over de zegeningen van een lagere loan-to-value. We tikten ons eerder de vingers blauw over lange huishoudbalansen en bubbelende woningmarkten. Het onderzoek van de ASRE (waar dit soort zaken opvallenderwijs niet wordt vermeld) vindt u hier en het NVM-persbericht daar.

Reaguursels

Inloggen

Het voordeel van vooraf reeds eigen geld inbrengen is uitsluitend dat die eventuele restschuld dan iets lager is.
Pierre Tombal | 12-08-16 | 23:31 | + 0
-
Beroepsmatig werkzaam in de huizenbranche? Het voordeel van een 80% hypotheek (van de waarde van het huis is dat het huis in waarde kan dalen, maar de hypotheek dan toch niet onder water komt. En de koper niet (overigens contractueel verplicht, maar het hoeft niet altijd) als een dolle gaat aflossen, en verder geen cent te makken meer heeft. En daardoor de rest van de economie niet de nek hoeft om te draaien. Wat nu gebeurt.
Je bent wat zuinig met correcte feiten.

Raider Twix | 14-08-16 | 14:44 | + 0 -

@Raider Twix | 12-08-16 | 17:56
"Lekker goedkoop wonen, na 15 jaar". Gisteren om 19:33 had je het nog over "krom liggen". Als je weet hoe het werkt, lul dan niet alsof je schizofreen bent.
Pierre Tombal | 12-08-16 | 22:58 | + -1
-
Jij gaat mij vertellen dat een hypotheek van (bruto) ca. hfl 1050,- in de maand bij een beginnende werknemer een schijntje is? Ik had ook kosten hoor, behalve eten en drinken. En geen top salaris.

Raider Twix | 14-08-16 | 14:08 | + 0 -

@Spaanse Peetvader | 12-08-16 | 16:07
Als de NHG het wel zou betalen zou restschuld niet zo'n probleem zijn. Bovendien wordt in landen waar wel de schuld ophoudt te bestaan bij het inleveren van de huissleutels net zo goed niks verkocht als de markt instort. En doorgaans ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de schuld op deze wijze in te lossen. Daarvoor is namelijk die eigen bijdrage; om te zorgen dat jij zelf van een dergelijke actie ook financiële schade ondervindt. Nogmaals: dat is binnen de Nederlandse hypotheekregels compleet overbodig omdat de restschuld sowieso aan je plakt. Het voordeel van vooraf reeds eigen geld inbrengen is uitsluitend dat die eventuele restschuld dan iets lager is. Het biedt geen enkele extra zekerheid aan wie dan ook. Niet aan de koper, niet aan de verkoper, niet aan de bank en niet aan de overheid. De enige die denkt dat een verplichte eigen bijdrage meer stabiliteit oplevert is het IMF die onze restschuldregeling negeert omdat ze die niet begrijpt. Hetgeen vanuit hun zichtpunt dan wel weer te begrijpen is, maar op dat niveau mag toch ook wel iets meer inzet vertoond worden wanneer je verteld wordt dat het anders is. Maar ja, over wat je van hoogopgeleiden mag verwachten lazen we hier recent ook nog: daskapital.nl/2016/08/hoogopgeleiden_p...

Pierre Tombal | 12-08-16 | 23:31 | + 0 -

@Raider Twix | 12-08-16 | 17:56
"Lekker goedkoop wonen, na 15 jaar". Gisteren om 19:33 had je het nog over "krom liggen". Als je weet hoe het werkt, lul dan niet alsof je schizofreen bent.

Pierre Tombal | 12-08-16 | 22:58 | + -1 -

En dat alles zodat jij over de rug van anderen goedkoper een kaveltje kunt scoren? Of wat?
Johnweer | 11-08-16 | 20:16 | + -4 -
-
In Duitsland koop je een vrijstaand huis met kavel voor 70 - 80.00 euro. Je praat onzin. Landbouwgrond kost niks, en 20 meter asfalt, waterleiding, gas en stroom geen 20K.
De hele straat betaald namelijk, dus ieder betaald aan leidingen zijn kavelbreedte, grofweg.
-
Door huren die in principe dusdanig hoog zijn dat niemand die vrijwillig zou moeten willen betalen te subsidiëren. Behalve jij. En nog ongeveer een miljoen huishoudens in dit land die een kwart van alle sociale huurwoningen bezet houden waardoor jongeren en Syrische apothekers daar niet in kunnen trekken en er in sommige kringen wordt gesproken over woningnood. Wat jij niet echt lijkt te (willen) begrijpen is dat doordat jij jezelf bereid toont om zelfs meer dan de sociale norm te betalen voor een kippenhok degene bent die de prijzen opdrijft.
Pierre Tombal | 11-08-16 | 21:36 | + -1 -
-
Ik woon in een koopflat. Bijna maximale hypotheek toen, nu deels afgelost en lekker goedkoop wonen, na 15 jaar. Je kletst kortom uit je nek.
En in mijn gemeente, en ook in Groningen, worden nog gewoon, geheel volgens het Communistisch Centraal Plan, prima woningen gesloopt. Of er nu een tekort is of niet.

Raider Twix | 12-08-16 | 17:56 | + 0 -

Johnweer: nooit van NordRheinWestfalen gehoord? Je weet wel, iets met Duitsland? Ach, we kunnen niet allemaal naar school zijn geweest, toch?
en die 5.000/m2 die jij als fantastisch voorbeeld aanhaalt is verkapte belastingheffing; sinds wanneer is dat goed voor het land? en dacht je nu werkelijk dat dat goed besteed wordt? als dat normaal geprijsd zou zijn hebben de burgers het zelf te besteden, ik begrijp dat jij voorstander bent van zo hoog mogelijke belastingeheffing?

FW Ta-183 Huckebein | 12-08-16 | 16:23 | + -1 -

Pierre dat argument de schuld blijft staan geef je steeds hier maar dan betaalt NHG en dus de overheid en uiteindelijk wij weer allemaal. En die eigenaren die het zo ver laten komen eindigen vaak in de sanering en betalen ook niets af.
Bovendien geef je dat steeds als DE reden maar je vergeet dat het gros niet meer verkoopt en dus er ook niets meer gekocht wordt als ze dik onder water staan. Precies vanwege jou argument dat schulden blijven staan en iedereen het dus wel uit zn hoofd laat en wat denk je dat dat weer met de markt doet dat zag je de laatste jaren. Behalve dan die zeldzame probleemgevallen uit mijn eerste argument die gedwonhen worden.

Spaanse Peetvader | 12-08-16 | 16:07 | + 0 -

Binnenkort komt standaard iedereen met studieschuld van school of geen eigen geld omdat ze niet geleend hebben. Benieuwd hoe dat dan uit gaat pakken.

jip_86 | 12-08-16 | 10:25 | + 3 -

@Spaanse Peetvader | 12-08-16 | 05:06
Nergens blijft ook je schuld staan wanneer je afstand doet van onderpand. Het is dus helemaal niet nodig om in dit land mensen tien procent of meer eigen geld die ze kunnen verliezen mee te laten brengen. Een eventueel verlies krijgen ze namelijk hoe dan ook voor hun mik.

Je vergeet bovendien dat de woonmarkt in Nederland in grote mate is gericht op huurwoningen. Na WO2 waren huurwoningen ook de enige typen woningen waar de regering zich voor inzette om deze in rap tempo te bouwen. Koopwoningen waren er niet of nauwelijks. Dezelfde partijen die zich toen zo op het bouwen van huurwoningen stortten schermen vandaag de dag met verkiezingstermen als "eerlijk" en "nivelleren". Je kan dus op je vingers uittellen dat het niet de intentie is van de overheid dat jij voor een habbekrats een woning kan kopen en daar vervolgens een dure sportwagen en een boot naast kunt zetten en drie keer per jaar op een dure vakantie gaan. Hetgeen uiteraard niet inhoudt dat je een dergelijke situatie niet alsnog voor jezelf kunt creëren, maar dan zul je toch iets beters moeten verzinnen dan hier klagen dat het anders zou moeten.

Pierre Tombal | 12-08-16 | 09:41 | + -4 -

Feynman | 11-08-16 | 21:42

Heb kennelijk te snel gelezen...

duitse herder | 12-08-16 | 06:13 | + 1 -

De huizen in Nederland zijn te duur en dat komt puur door de hypotheekvoorwaarden. Nergens kun je meer dan 80 a 90 procent lenen behalve hier. En toen ze ook op twee inkomens zijn gaan hypotheken knalden de prijzen helemaal snel omhoog.
Verder nog de hypotheekrente en er wordt relatief weinig bijgebouwd. Met de ingezette maatregelen, de demografische ontwikkelingen stagnerende lonen import van onderklasse en dan nog de vergrijzing in zicht zie ik hele donkere wolken voor Nederlanders die in de afgelopen 15 jaar een huis hebben gekocht. Ik voorspel een stagnatie van de prijzen voor tientallen jaren in het gunstigste geval. Een scherpe val is waarschijnlijker.

Spaanse Peetvader | 12-08-16 | 05:06 | + 2 -

@koekje erbij? | 11-08-16 | 22:16
Dat tekent je beperkte visie. Met modaal heb je sowieso nog recht op zorgtoeslag. Is niet veel, maar toch. Daarnaast is er nog kinderopvangtoeslag waarvan de hoogte ook afhankelijk is van je (belastbare) inkomen. Als ik 10k kwijt maak kan ik zomaar 2k extra aan toeslag ontvangen terwijl ik ook nog eens 4k terugkrijg. Dat kan best gunstig uitpakken, want meestal zit je kind niet tien jaar lang op de dagopvang (iets met leerplicht en zo).

Oké, je moet het geld wel hebben om hier winst op termijn van te maken, maar daar gaat dit blog toch over? Hoe je van geld meer geld maakt?

Pierre Tombal | 12-08-16 | 00:14 | + -1 -

Pierre Tombal | 11-08-16 | 21:36
Tot modaal? als je 25.000 modaal noemt, daarboven geen subsidie meer.

koekje erbij? | 11-08-16 | 22:16 | + 6 -

duitse herder | 11-08-16 | 20:57
Ik schreef dus dat die mensen een expert inclusief alle juiste diploma hadden ingehuurd.

Feynman | 11-08-16 | 21:42 | + 2 -

@Raider Twix | 11-08-16 | 19:33
Wat een bullshit. De maandlasten van een koophuis zijn bij aanvang misschien 20% hoger dan van een vergelijkbaar huurhuis en na zo'n tien jaar heeft inflatie je ingehaald en ben je spekkoper. Krom liggen? Behalve als je denkt dat huurprijzen ook te hoog zijn gaat dat helemaal nergens over.

Oh! Wacht! Dat is wat jij denkt. Helaas, voor inkomens tot aan modaal die niet anders kunnen dan huren bepaalt de overheid vrijwel tot op de cent hoeveel die per maand aan woonlasten hebben. Door huren die in principe dusdanig hoog zijn dat niemand die vrijwillig zou moeten willen betalen te subsidiëren. Behalve jij. En nog ongeveer een miljoen huishoudens in dit land die een kwart van alle sociale huurwoningen bezet houden waardoor jongeren en Syrische apothekers daar niet in kunnen trekken en er in sommige kringen wordt gesproken over woningnood. Wat jij niet echt lijkt te (willen) begrijpen is dat doordat jij jezelf bereid toont om zelfs meer dan de sociale norm te betalen voor een kippenhok degene bent die de prijzen opdrijft. Hé, ik heb hier een woning die volgens mij € 500 per maand waard is, maar jij vind kennelijk € 800 per maand acceptabel. Als je mij nou 240k geeft kan je dat bedrag voortaan aan ABN betalen in plaats van Woonbron. Deal?

Pierre Tombal | 11-08-16 | 21:36 | + -3 -

Hmmm... Kennelijk veel huurders hier. :D

Johnweer | 11-08-16 | 21:21 | + -7 -

Feynman | 11-08-16 | 18:56

Neem als koper in dit soort situaties zelf een expert in de arm. Dit soort transacties doe je bijna éénmaal in je leven. Zeer zeker als omgaan met geld de basis is voor een lange termijn.

duitse herder | 11-08-16 | 20:57 | + 3 -

Toevoeging: Als het de gemeente lukt om 5000,- per m2 te krijgen dan graag. Dan kan mijn afval gratis opgehaald worden, de OZB vervallen en noem het maar op. Daar vaart elke burger (zowel huur als koop) van die gemeente wel bij, en niet alleen diegene die graag voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten omdat ze dat op een of andere kromme manier nu eenmaal rechtvaardiger vinden.

Johnweer | 11-08-16 | 20:35 | + -9 -

In Swahili schijnt het nog goedkoper te zijn....

Evengoed, wat is het probleem dan? Als de grond waar je het hebben wilt geen meerwaarde heeft, dan koop je toch gewoon wat in NRW (wat dat ook moge zijn) of Vlaanderen?

OW, wacht... Daar wil niemand wonen.... :D

Johnweer | 11-08-16 | 20:32 | + -17 -

Johnweer | 11-08-16 | 20:03

NRW en Vlaanderen hebben ongeveer dezelfde bevolkingsdichtheid als NL, in NRW is 50-100 euro de m2 buiten de grote steden heel gewoon.
ps Almere had jarenlang tot wel 32 miljoen euro op de begroting onder de noemer van 'grondexploitatie'......(inkoop vlakke landbouwgrond voor €5/m2; incl. bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen werd €25/m2 en dat werd verkocht voor tot wel €600-€1.000/m2........)

FW Ta-183 Huckebein | 11-08-16 | 20:24 | + 8 -

Jij hebt graag een kavel zonder wegen er naartoe, zonder groenvoorziening en zonder bewegingsruimte begrijp ik? (Of vind je dat de rest van de gemeentebewoners maar voor jouw kosten moeten opdraaien?)

Je praat onzin natuurlijk. De gemeente regelt een hele hoop voor je (en een kavel van 200m2 neemt in totaal veel meer ruimte in dan 200m2) en huidige koopwoningeigenaren hebben dat gewoon betaald. Daar heb jij lagere gemeentebelastingen voor teruggekregen.

Nu wil jij niet alleen die koopwoningeigenaren opzadelen met een verlies op grondwaarde, maar indirect ook nog eens met veel hogere gemeentebelastingen want het geld moet ergens vandaan komen. En dat alles zodat jij over de rug van anderen goedkoper een kaveltje kunt scoren? Of wat?

Johnweer | 11-08-16 | 20:16 | + -5 -

Johnweer | 11-08-16 | 20:03 | + 0
-
Geen 50.000 euro voor een kavel (voor vrijstaand huis, uiteraard) op een paar honderd meter van de A28, en geen ton als de straat geen straat is maar een "staete."
De helft komt eerst. Inkoop kostte het de gemeente geen drol, als het goed is.

Raider Twix | 11-08-16 | 20:07 | + 2 -

@Raider Twix
Wat is volgens jou dan 'de kostprijs' van de bouwkavels?

Ik ben heel nieuwsgierig.

Johnweer | 11-08-16 | 20:03 | + 2 -

Zolang je de huizenkoper krom moet liggen voor de aflossing van een te hoge hypotheek voor een te duur huis (ja de koper treft ook schuld), heeft de koper met een aflos probleem geen cent te makken, en betaald de rest van de (hier aan kapot gegane) economie de rekening van de bank: de koper moet naar de voedselwinkel en koopt niks meer.
-
De bank krijgt zijn geld wel. Ja, en de rest van de economie mag kreperen. Doen ze nu al trouwens.
-
De woningmarkt is een woningkartel, zorgvuldig door de staat, gemeenten en woningbelanghebbenden in stand gehouden.
-
Oplossing in simpel: verplicht de gemeenten bouwkavels op afroep van van kopers ter beschikking te stellen tegen kostprijs. Dat scheelt een theater hier en daar, maar het helpt de woningmarkt wel op gang. Dat is ook gewoon bakstenen stapelen, hoor.
-
En nee dat ontwricht niet, want de automarkt gaat ook niet kapot aan een vrije invoer van nieuwe auto's: een tweedehands heeft ook zijn waarde, t.o.v. een nieuwe. En met huizen is dat exact hetzelfde.
Maar dan verdient de woningmaffia minder. En ja, die huurdersbescherming kan bij een vrije, werkende, markt ook beperkt tot een half jaar opzeggen. We krijgen nu toch ook huurcontracten voor bepaalde tijd? Die bewoners mogen toch ook gewoon barsten en in de goot slapen als het contract afloopt?
-
90% Van de waarde van een huis lenen is overigens nog best veel.

Raider Twix | 11-08-16 | 19:33 | + 11 -

@Feynman | 11-08-16 | 18:56 Was het een gebonden adviseur of een ongebonden adviseur?
Volgens Kifid maakt dat uit.

gentle giant | 11-08-16 | 19:22 | + 4 -

duitse herder | 11-08-16 | 18:37
Zolang hypotheekadviseurs en banken fouten maken in het aangaan of afwikkelen van een hypotheek lijkt me nog niet de fase dat we de klant op fouten moeten wijzen. Dat een advies verkeerd wordt uitgebracht en/of niet wordt begrepen is nog tot daar aan toe, ik heb het hier over een nationale bank die een restschuld probeert mee te financieren, terwijl de klant eerst de oude woning verkoopt, en daarna pas de nieuwe koopt. Dan heeft die restschuld een aantal dagen geen onderpand, en dat mag niet meer. Helaas, was de adviseur even ontschoten uit de cursus.

Dat die restschuld ver boven de marktwaarde (laat staan executiewaarde) zit en dus in alle drie de fases de facto een persoonlijke lening is, is natuurlijk een brug te ver voor de mensen bij de bank die niet meer mogen en durven na te denken in hun functie.

Het is trouwens sowieso van de zotte dat een stelletje die een uitvoerend beroep hebben op basis van twee vaste aanstelling rond het minimumloon nu twee ton mogen lenen om te speculeren met vastgoed. Daarvoor betalen ze een adviseur die het nog minder goed begrijpt dan zijzelf.

Ik hoop dat je dan begrijpt dat ik "vrije wil" een beetje een te hoge kwalificatie vind. Zeker als je meeneemt dat een vergelijkbare woning niet te huur staat.

Feynman | 11-08-16 | 18:56 | + 10 -

Iedereen promoten om een eigen huis te kopen , en nu massaal de hals afsnijden ,en dat alles om onze bootvluchtelingen , gelukszoekers ,Marokkanen en onze Turkjes een goedkope huurwoning te geven ,die wonen namelijk de eerste 100 jaar niet scheef . Dat doen namelijk de mensen die voor dag en dauw opstaan laat in de avond moe thuis komen ,en als tweeverdiener te boek staan ,daar weten ze hier wel raad mee.

fleurtje | 11-08-16 | 18:45 | + 60 -

Je hebt op vrijwillige basis deze zakelijke transactie aangegaan. Dan moet je ook niet zeuren dat het misgegaan is. Zo simpel is het.

duitse herder | 11-08-16 | 18:37 | + 0 -

Ik geloof niets van het grafiekje. Misschien is het 25% van de woningen waarop nog een hypotheek rust?

2013: "Bijna zes op de tien Nederlanders wonen in een woning waar een hypotheek op zit"
Er van uit gaande dat de bewoners gelijk verdeeld zijn over de woningen, dan staan 25% x0.56 = 14% van de woningen onder water.

W_F | 11-08-16 | 18:30 | + -2 -

Loan to value daalt netjes tot de normen die in de rest van de wereld gebruikelijk zijn. Alles wat niet gedekt wordt door de executiewaarde is gewoon een persoonlijke lening. Of je die nu wel of niet in je hypotheek mag verstoppen. Zie je nu al terug in een rentekorting voor mensen met een hypotheek die wel in verhouding staat tot het onderpand.

De huurmarkt zit op slot zolang kopen in Nederland de norm blijft. Waar huizenbezitters niet mogen of niet durven te verhuren vanwege de huurbescherming. Dan blijf je zitten met aanbod van onverkoopbare woningen tegenover huurders die vanwege de flexibele arbeidsmarkt niet mogen kopen.

Omdat we daar met elkaar geen normale afspraken over kunnen maken geven we huisjesmelkers vrij spel. Ze kopen kluswoningen op die starters niet meer kunnen betrekken omdat ze moeilijker een bouwdepot krijgen. Die woningen worden enigszins bewoonbaar gemaakt om de hoofdprijs te vragen.

Het is namelijk heel vreemd dat iemand met een ton spaargeld in Nederland liever een negatieve rente van de bank accepteert, in plaats van een appartement te kopen en dat te verhuren. Dat aanbod zit in iedere Europese huizenmarkt en ontbreekt hier. Dat geeft onnodig lange balansen bij banken en gedaalde koopkracht bij spaarders.

Vervolgens zitten kopers en huurders te azen op sociale huurwoningen. Of je die nu koopt of tijdens een korte periode van studie of werkloosheid gaat huren. Scheefwonen is namelijk de enige manier om verstandig om te gaan met je geld en aan dit circus te ontsnappen. Het is alleen zo jammer van de buren.

Zo lang het midden van de markt niet gewoon verhuur wordt voor mensen met een tijdelijke aanstelling, zoals in alle landen om ons heen gebruikelijk, blijven we een markt hebben gebaseerd op schuldsubsidie, aanbodtekort, speculatie en mensen die hun huis niet te koop kunnen zetten, maar inmiddels wel een stad verderop werken.

Zodra vraag en aanbod elkaar in de markt onvoldoende ontmoeten, is voor mij het punt dat de boel niet meer functioneert.

Feynman | 11-08-16 | 18:27 | + 33 -

Strengere hypotheekregels heeft ook geen zin want dan worden veel mensen gedwongen om nog langer te huren.

Hypotheek > waarde woning is pas een probleem als je erg snel weer wilt (of moet) verhuizen. Vroeger, toen je nog 110 a 120% mocht lenen stond vrijwel elke nieuwe hypotheek, door het meefinancieren van de 'kosten koper', onder water. Dat lost zichzelf in de loop der tijd vanzelf op.

[WTF?] Ik probeer hier een reactie te typen, maar er komt nu al 4 x ongevraagd een levensgrote advertentie popup op mijn scherm. Ik ga eerst even een adblocker installeren op deze laptop, dit is onwerkbaar zo. Ik maak later mijn reactie wel af.

Johnweer | 11-08-16 | 18:10 | + 22 -

Woningkartel. Niets meer, niets minder.

ProAsfalt | 11-08-16 | 18:06 | + 13 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken