Nederland kennisland wordt steeds dommer

Wij hebben het niet zo op luie studenten die zeiken op alles en z'n white privilege. Wij houden van harde werkers voor wie studeren meer is dan corps, kraken en bier kappen. Helaas ben je daarvoor in Nederland aan het verkeerde adres. Nederland Kennisland is de hel waarin elke rot wordt verborgen achter het uitkotsen van het mantra 'excellent'. Nederlands besteedt liever tientallen miljoenen aan paarsebroeken die walgelijke slogans voor universiteiten bedenken. Als het aan bestuurders en politiek ligt, is bullshit de lingua franca van de universiteit. Daarom jagen ze echt slimme mensen weg. Sommige slimme mensen voelen zich door één opleiding onvoldoende uitgedaagd en geschoold, of ze willen gewoon een andere carrière en kiezen ervoor om een nieuwe master te doen. In Nederland wordt dit afgestraft, want 'ignorance is strength'. Goede studenten wordt dus rustig gevraagd om tegen de twintigduizend euro instellingscollegegeld per jaar te betalen voor hun tweede opleiding. Dan ben je als kennisland niet ziek, dan ben je gewoon geen kennisland. Einde. De grote vraag is bovendien of twintigduizend euro kostendekkend is voor de overheid die anders dit verschil tussen kosten en wettelijk collegeld (dat krap tweeduizend euro/jaar bedraagt) zou moeten betalen. Indien nee, is de verhoging van het collegegeld dan lonend; is het daadwerkelijk zinnig om enkele tientallen miljoenen per jaar te besparen als de kennis en kunde van Nederlandse arbeidskrachten daardoor terugloopt? (Want laten we daar heel duidelijk over zijn: het aantal studenten dat een tweede studie doet, loopt sterk terug). Indien het instellingscollegegeld wel of ruimschoots kostendekkend is: waarom zou de overheid in godsnaam moeten verdienen aan onderwijs? Dat is de kruideniersmentaliteit op zijn kleinst, niet zien dat de clientèle door ondoordachte bezuinigingen steeds dommer en armer wordt.

Reaguursels

Inloggen

@@Peter Emile | 10-08-16 | 22:29 | + 12 -
Hetgeen u beschrijft is op vele HBO en universitaire opleidingen het geval.

theo-is-dood | 11-08-16 | 09:16 | + 2 -

Mensen met genoeg hersens om een echte studie te doen en zichzelf daarna te blijven ontwikkelen emigreren steeds vaker.
Die leegloop wordt op inititatief van Merkel "opgelost" met de import van zwakbegaafden. Demografisch gezien kan het ongeveer alleen maar achteruit gaan.

Vogelbeest | 11-08-16 | 07:34 | + 6 -

Topperke | 10-08-16 | 22:58 |

Het testen van een hoe lang je kan zitten op een bank is vervallen? Wegens plaatsgebrek of zo...

duitse herder | 11-08-16 | 07:18 | + -1 -

@zbb | 10-08-16 | 23:18 | + 3 -
Misschien moeten we het weer eens lonend maken om te presteren. Dat kan door de militaire discipline die we vroeger hadden voordat de pretstudies kwamen. Studeren voor je plezier? Ik zie de ambitieuze buitenlandse studenten zich er nog steeds constant over verbazen. Die verwachten dat je moet presteren in de studie waar je het beste in bent en niet per sé wat je het leukste vindt. Het postmodernistische relativeren en gezever van hier moet dan ook eens een keer afgelopen zijn en we moeten als samenleving weer ambitieuze doelen gaan stellen. Niet op de Duitse manier van miljoenen immigranten naar binnen laten stromen en van kernenergie overstappen naar bruinkoolenergie, maar meer in de vorm van nieuwe polders bouwen zodat meer mensen in de wereld kunnen genieten van onze zeer hoogstaande voedselkwaliteit, de vliegtuigindustrie weer op gang helpen (echt milieuvriendelijke vliegtuigen lijken mij nog een gat in de markt), meer dingen hier produceren in plaats van in China, aangezien die steeds meer protectionistische maatregelen neemt de laatste tijd. Nu vlucht iedereen weg naar de VS, Canada, Denemarken, Australië en China om later weer geconfronteerd te worden met dezelfde problemen als hier en dat lijkt me zonde. We hebben alleen een overheid nodig die de groei gaat faciliteren. Misschien gaat Israël-gazant Geert Wilders wonderen verrichten, maar die zal zeker eerst wat zuiveringen in het land gaan uitvoeren en dat gaat een flinke klap in de economie geven. Bovendien zal tegen die tijd TTIP waarschijnlijk zijn ingevoerd. Goed voor onze maritieme sector, maar het kan een flinke domper voor ons betekenen wat betreft energievoorziening en onze agrarische sector. Waarschijnlijk niet dus.

Alexander des Burgus | 11-08-16 | 05:22 | + 2 -

Meeste kennis is vastgelegd, je moet ze kunnen vinden. De universiteiten kunnen weer terug naar de elite.

Bill Cosby | 11-08-16 | 00:13 | + 3 -

Er is meer kennis dan werk. Kan je nagaan.

squadra | 10-08-16 | 23:57 | + 3 -

@dejeroen | 10-08-16 | 22:29: Doet me goed om te lezen dat het nog goed kan komen. Dank! Ik laat mijn vrouw je tegel morgen ook even lezen, want ook zij maakt zich grote zorgen. Onze dochter doorloopt school een beetje zoals ik dat deed: met 2 vingers in de neus en moeiteloos door naar het volgende jaar. Leuk om te zien.

prakkie | 10-08-16 | 23:24 | + 3 -

Wat iedere natie nodig heeft, is een intellectuele elite die ook de personaliteit heeft om het land kundig in een richting te sturen. Die selektie werd tot vóór de Mammoetwet gerealiseerd door de eisen van het onderwijs: als je doorzettend genoeg was en een beetje intellectueel niveau had, kwam je door die selectie; indien niet, dan viel je af, so what? En kom er niet mee dat alleen de financiële elite kon studeren; er was een studiebeurs voor iedereen die aan de minimumvoorwaarden voldeed.

Maar toen begon de socialisering. Iedereen moest en zou een hoger diploma hebben, ook als hij/zij er intellectueel en qua doorzettingsvermogen (uiterst essentiëel voor het behalen van een echte qualificatie) onder de maat was. Dat begon met de Mammoetwet en is sindsdien nog steil omlaag gegaan. De enkele goeden niet ten na gesproken, maar dat wat tegenwoordig door de universiteiten rolt is verwend en intellectueel onderdemaats zonder veel persoonlijkheid; het enige waarin ze excelleren is zelfoverschatting. Ik ken aardig wat MBO/HBO'ers van vroeger, die stukken beter zijn dan dat, wat zich tegenwoordig afgestudeerde intellectueel mag noemen.

Gewwoonweg droevig, dit.

zbb | 10-08-16 | 23:18 | + 8 -

duitse herder | 10-08-16 | 21:12

Ah ja.. "Je komt als werkloze in een circuit waar een breed scala van -zware- professionals zitten om je te begeleiden en eventueel te motiveren. Inklusief een psycholoog als ondersteuning. Werkloosheid in mijn grote gebied is 2,9%.".

In Nederland kom je dan vooral bij dubieuze bedrijven terecht die je voor een appel en een ei laten werken als postbode of het monteren van vrachtwagen deuren. Klussen waar geen Pool voor wil komen.

Topperke | 10-08-16 | 22:58 | + 7 -

Als Neerlandicus en vervroegd weggesaneerd eindredacteur van een landelijk dagblad, verdiende ik een tijdlang wat bij met het corrigeren van scripties van studenten aan de Amsterdamse VU en een paar Amsterdamse hogescholen. Ik werd toen vrijwel uitsluitend benaderd door allochtone studenten. De schrijfsels die ze inleverden, waren stuk voor stuk nachtmerries voor wie de Nederlandse taal - en het juiste gebruik ervan - nog iets betekent. En als zodanig een aanfluiting voor het wetenschappelijk onderwijs - voor zover je daarvan nog kan spreken hier.
Maar nog erger vond ik de vele verzoeken van studenten uit allochtone hoek, om hun scriptie niet te corrigeren, maar in zijn geheel te schrijven. De gegevens voor de scriptie moest ik dan zelf ook maar uitzoeken. "Gewoon, op internet". Als reden voor dit verzoek gaven ze steevast op dat ze "geen tijd" hadden. Kennelijk hadden ze iets veel belangrijkers te doen dan wat ze verondersteld werden te doen: studeren, en degelijke scripties produceren.

Geen wonder dat dit land verloedert. Geen wonder dat de domheid en de indolentie toenemen, als je de poorten wijd open zet voor types uit landen waar gesjacher, geritsel, bedrog en frauduleus gedrag tot de culturele verworvenheden behoren. En waar een voor-middeleeuwse religie zorgt voor een massale, zelf opgelegde verstandelijke beperking.

Een en ander wordt ook nog eens aangejaagd door het graaigedrag van de overheid, die het studeren tot een duur soort luxe-artikel maakt in plaats van het van overheidswege gestimuleerd volgen van een passie, wat het feitelijk zou moeten zijn.

Ik zie de toekomst van dit land - die ik gezien mijn leeftijd gelukkig niet meer zal meemaken - zeer somber in.

Peter Emile | 10-08-16 | 22:29 | + 32 -

prakkie | 10-08-16 | 22:06 |

De Scandinavische landen zijn geen drukke landen, ook niet voor een vakantie. Voor een wintervakantie moet je naar Noorwegen eens gaan. Misschien iets dichter naar de kust is het wat drukker. Bork havn ligt net niet aan de kust.

duitse herder | 10-08-16 | 22:29 | + 2 -

@prakkie | 10-08-16 | 21:49 |
Dat kan nog helemaal goed komen met uw zoon.
Zo heb ik het VMBO gedaan om daarna naar MBO 3 te gaan.
Op het eindexamen VMBO een 5 voor Nederlands behaald ( maar ik stond een 6, dus een 5,5, dus geslaagd voor vmbo).
Daar heb ik ICT beheer gedaan, wat neer kwam op ethernet kabeltjes knippen, Windows installaties uitvoeren en wat hardware vervangen. Daar vond ik het interessant hoe een programma op de computer problemen kon krijgen door een van de draadjes in de kabel.
Zo kwam ik aan het lezen over de fysieke laag en hoe de data link laag ermee communiceerde. Dat bleek onderdeel te zijn van het OSI-model.
Van daaruit kwam ik erachter dat er meerdere lagen waren, en dat de kennis van de bovenste laag kon worden verkregen met een MBO 4 opleiding, applicatie ontwikkeling.
Dus heb ik MBO 4 gedaan, daarna even een half jaar gewerkt om door te gaan naar het HBO, welke ik dit jaar heb afgerond.

Ook al kan hij op zijn 16e geen fatsoenlijke Nederlandse zin maken, als hij zijn richting vind, dan komt het vanzelf. En het Nederlands komt er dan wel een beetje bij doordat het bij de verslagen van school moet.
Op het MBO 4 ( niet bij 3) kan je een verslag niet halen door de taalfouten.
Op het HBO heb ik een leraar gehad waar wij code (java) op papier moesten schrijven bij een toets, en bij een andere toets in notepad om het vervolgens naar de compiler te sturen, dit moest dan compileren. Zo niet, dan was het een onvoldoende. Dan leer je snel genoeg het belang van de juiste grammatica en het spellen van woorden in een professionele omgeving ( en hoe blij je moet zijn met intellisense in je IDE).
Ik weet nu van mijzelf dat ik veel van mijn taalfouten kan verbeteren door het even goed door te lezen, maar dat kost wel tijd, en die motivatie om die tijd er in te steken, dat komt vanzelf.

dejeroen | 10-08-16 | 22:29 | + 7 -

@duitse herder | 10-08-16 | 21:12:
3 jaar geleden zijn we met het gezin naar denemarken op vakantie geweest. 2 weken in een bungalow bij Bork Havn. Ik vond het een heerlijk land. Een rustiger versie van Nederland, zo kwam het op mij over. Heerlijk! Vrouw en kinderen vonden het helaas TE rustig. Wel jammer, want hierdoor zit herhaling er niet zo snel in. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar geen succes.
Waar ik zelf altijd tegenaan loop, is de taal in scandinavië. Dat blijft bij mij altijd moeilijk. Gelukkig kent men in scandinavië redelijk tot goed engels, wat ik zelf vloeiend beheers, dus hiermee kon ik wel uit de voeten. Ik blijf erop hopen om nog eens terug te gaan, al was het maar om weer eens een ECHTE winter mee te maken, want ook die mis ik hier in Nederland enorm en in de zomer mag het hier in NL wel een tandje lager met die temperatuur, ik kan daar echt niet tegen. Veel te warm en benauwd hier. Eigenlijk had ik in scandinavië geboren moeten worden. :-)

prakkie | 10-08-16 | 22:06 | + 7 -

@dejeroen | 10-08-16 | 20:25:
De emails en headhunters ken ik goed inderdaad. Ik krijg ze nog steeds wekelijks. Headhunters en detacheerders struinen linkedin af op zoek naar mensen die ECHT iets kunnen en proberen ze op allerlei manieren te lokken. Ik ben 52, werk al meer dan 20 jaar in de IT, eerst een aantal jaren gedetacheerd gewerkt, inmiddels jaren in vaste dienst bij een goede werkgever, maar de stroom aan mailtjes met verzoekjes om te komen praten houdt nooit op. Dit geeft wel aan hoe groot de vraag naar goed gekwalificeerd personeel is. Wat school betreft, herken ik het beeld van de steeds simpeler wordende sommen en taaloefeningen bij mijn kinderen helaas heel duidelijk. Mijn zoon, nu 16, kan geen fatsoenlijke zin op papier zetten. Op de computer moet alles via de spellchecker, anders wordt het niets. We hebben er hard aan getrokken om hem op dit gebied iets bij te brengen, maar helaas. Hij tekende liever poppetjes tijdens de nederlandse les en haalde de ene onvoldoende na de andere. En de school? die deed gewoon niets. Logisch dus dat ik mij wel zorgen maak om zijn toekomst. Hij wil net als zijn vader graag de IT in, maar als je niet eens fatsoenlijk een sollicitatiebrief kunt schrijven, vrees ik toch het ergste. Als hij echt wil, lukt het hem misschien, maar dan zal hij wel een werk-leertraject moeten volgen waarin met name zijn taalvaardigheden zullen moeten worden aangepakt. Ik ben benieuwd...

prakkie | 10-08-16 | 21:49 | + 15 -

Weet je wat het grootste gevaar is voor "kennisland Nederland": de kennis komt steeds verder los van de praktijk. Als de bedrijvigheid naar China verhuist, blijft hier alleen maar snel verouderende boekenwijsheid over. Leuk voor ambtelijke rapporten, maar economisch levert het steeds minder op.

frank87 | 10-08-16 | 21:17 | + 12 -

Wanneer een werkgever het op een akkoordje gooit met een universiteit, kan er de situatie ontstaan dat een EVC procedure zo wordt aangepast dat men een Master antropologie kan halen in twee jaar, bijvoorbeeld aan de VU,of een master psychologie in drie jaar. Maar het meest bizarre dat ik heb meegemaakt is dat een bachelor te halen valt in één jaar en dat daar een master van kan worden gemaakt in nogmaals een half jaar met een studiebelasting van één dag in de week. Omgerekend moet daar dan zeven jaar relevante werkervaring tegenover staan als basis om die EVC te halen en vrijstellingen te krijgen, maar ik denk dat het verre van gewenst is om in zes jaar tijd drie masters te kunnen afronden. Het zal mij benieuwen hoe dat met een promotie zal gaan.

Allemaal leuk en aardig voor de carrière, maar of de kennis aanwezig is om al die behaalde titels te rechtvaardigen, vraag ik me af.

Gerard Leeflang | 10-08-16 | 21:14 | + 8 -

Hier in Denemarken wordt je naar school of een bepaalde opleiding gestuurd als je onverhoopt werkloos wordt. Leeftijd speelt in deze geen enkele rol. Denemarken wil een land zijn en blijven waar educatie de basis is van je bestaan. En dat van Denemarken.

En haal geen gekke fratsen uit, want je bent aan de buurt. Je komt als werkloze in een circuit waar een breed scala van -zware- professionals zitten om je te begeleiden en eventueel te motiveren. Inklusief een psycholoog als ondersteuning. Werkloosheid in mijn grote gebied is 2,9%.

duitse herder | 10-08-16 | 21:12 | + 17 -

In een kenniseconomie moet je kunnen blijven leren. Men kan losgaan over het feit dat een fulltime studie behoorlijk geld kost. Wat ik minstens zo onacceptabel vind is dat wanneer je een cursusje aan een publieke (!) instelling doet, je dat ook zomaar 500 euro per dag kost. (paotm.nl, hightechinstitute.nl)

Studeren is een investering in jezelf, dus het mag best wat kosten maar het moet wel op te hoesten zijn, ook voor mensen die modaal of minder verdienen.

uch | 10-08-16 | 20:32 | + 8 -

@Sjnuffel | 10-08-16 | 18:28 |
Die quotes zie ik ook steeds vaker voorbij komen op Yammer, Linkedin en Facebook at work
<i>
A stupid boss hires a smart person and tell him what to do
A smart boss hires a smart person and ask him how it should be done

1: Why does it look like all the stupid people make the decisions?
2: because decisions are made by people who have too much time
1: And what are the smart people doing?
2: They fix the problems made by people that have too much time
</i>

@ProAsfalt | 10-08-16 | 19:02 |
Ik kom nog steeds vacatures en aanbiedingen van recruiters tegen voor webdevelopers, api programmeurs, electro-monteurs (binnendienst en buitendienst), automotive engineer en engineer bouwkunde. Waarvan de helft direct een vast contract aanbied en allemaal boven de 25k per jaar als startsalaris ( gemiddelde in Nederland is 23k www.gemiddeld-inkomen.nl/modaal-inkome... ).

Vandaag zag ik deze nog voorbij komen van een recruiter:
<i>VASTCONTRACT: Per direct op zoek naar een .NET webdeveloper die het team kan komen versterken van een internationale organisatie in hartje Amsterdam (+ privé parkeerplek).</i> begint je dus direct met een vast contract

En gisteren ontving ik deze:
<i>..... ben ik namelijk op zoek naar Java Software Engineers die deze technologieën aanraken maar wil voorkomen dat ik je spam met vacatures die niet aansluiten, zodoende dat ik op deze manier informeer naar je interesses.
Mocht je benieuwd zijn naar de functies die een expliciet expertisegebied als bovenstaand omvatten, dan vertel ik je graag meer...... </i>
Lijkt mij dat er dus nog gewoon vraag is naar mensen met een technische achtergrond, ook in de regio oost Nederland.

@Feynman | 10-08-16 | 18:11 |
Waarom niet het eerste jaar loonbelasting na je opleiding als beloning voor de school?
Een school van nu krijgt 10.000 per afgestudeerde student.
stel je hebt direct na de opleiding een baan en gaat 1000 per maand loonbelasting betalen. Na 1 jaar heb je 12000 belasting betaald over het loon en dat is 2000 meer dan een school nu krijgt.
Veel scholen zullen dan graag een stop zetten op opleidingen met een zeer lage kans op werk of zeer laag salaris.
Daardoor komt er vanzelf een gebrek aan deze mensen waardoor de lonen in dit beroep gaan stijgen door tekort aan mensen. Hierdoor zal op een gegeven moment een evenwicht ontstaan.

Om te voorkomen dat alleen de chirurgen opleiding overblijft mogen scholen geen leerlingen/studenten weigeren als zij zich inschrijven voor een opleiding.
De verdeling over de rendabele en minder rendabele opleidingen moet dan gebeuren met voorlichting en motivatie, <b>want we leven in een vrij land en je mag nog steeds de opleiding kunnen kiezen die jij graag wilt doen </b>.
Er moet alleen een rem komen op dat scholen 600 leerlingen per jaar toelaten tot opleidingen, terwijl er per jaar maar een vraag is van 5 mensen met dat diploma.

dejeroen | 10-08-16 | 20:25 | + 9 -

Dit gekloot begint al op de basisschool. Mijn zoontje zit in groep 6. Dat was in mijn tijd klas 4. En wij kregen daarin ontleden. Volgens mij wordt dat nu helemaal overgeslagen of komt dat aan bod in groep 8 of zo. Wat een drama.

P.redgleuf | 10-08-16 | 19:48 | + 20 -

Ik ben blij dat ik een MBA Bedrijfskunde (in de avonduren, 1996) , HTS Informatica (1993)en MTS Electronica (1987) gedaan heb. Dan kun je nog wat. (Ik heb tussen de MTS en de HTS nog twee jaar bij de Marine gezeten)

Om fiscale redenen woon en werk ik buiten Nederland.
Het enige wat de afgestudeerden van nu nog kunnen is slap ouwehoeren en slijmen bij de baas. Nadenken en doen zaten niet meer in het vakkenpakket. Je hebt er dus helemaal niets aan.

Haberdoebas | 10-08-16 | 19:11 | + 7 -

zet gij Uw leraar mat
met: 'Oeve wij niete kenne,
Ebbewij nooit gehad.'

Als na Uw einddiploma
gij blijft beweren dat
ge dit niet hoeft te kennen
en dat nooit hebt gehad.

Belastingformulieren
zie Wijzigingenblad
Oevewij niete kenne
Ebbewij nooit gehad.

Zucht dan achter de tralies,
Uw cel van tranen nat,
Oevewij niet te kenne
Ebbewij nooit gehad.

John o'Mill

Vesta | 10-08-16 | 19:10 | + 16 -

"Zou het daarom niet beter zijn af te stappen van de boekhoudkundige onzin en universiteiten deels per gewenste afstudeerrichting te betalen? Met dan een bonus per student van de afgedragen belasting in de eerste drie jaar na diploma?"
Feynman | 10-08-16 | 18:11 | + 1 -

Dan weet u tenminste zeker dat er nog meer technici onder curatele van Jetta Klijnsma (PvdA = Partij van de Arbeid = Partij van dwangArbeid) komen te staan omdat de bazen, die kennelijk niemand kunnen vinden, die alleen uit zijn op gratis arbeid, erin zullen slagen door hun uiterst succesvolle lobby, vandaar dat de grenzen nog steeds wagenwijd openstaan, iedereen aan de technische studie zal gaan.

ProAsfalt | 10-08-16 | 19:02 | + -9 -

"Nederland kennisland wordt steeds dommer'

Vind je het gek?
Als bijstandsgerechtigde word je tot aan je pensioen aan de dwangarbeid gezet waarvoor geen enkele scholing nodig is. Een IQ van 50 volstaat voor werkzaamheden dat in een normaal ontwikkeld land zoals Zwitserland al lang geautomatiseerd is. Maar ja, waarom zou je de zaak automatiseren, waarvoor engineers nodig zijn, als je 450.000 gratis arbeidskrachten tot je beschikking hebt op kosten van de belastingbetaler zodat je als baas zijnde er met de poen vandoor kunt gaan?

Yep, alles voor gratis arbeid. The Race to The Bottom.

En de reaguurders vinden het goed. A l l e m a a l !

ProAsfalt | 10-08-16 | 18:57 | + -13 -

Nederland van Kennisland naar Kennissenland.

Bert-Bus | 10-08-16 | 18:45 | + 15 -

Sjnuffel | 10-08-16 | 18:28

Inderdaad... de goede binnen welke organisatievorm dan ook, zijn het eerste weg en... komen ook niet terug.

duitse herder | 10-08-16 | 18:37 | + 14 -

Ook in opleidingen-land zijn er veel alternatieven. Betalen voor het behalen van de benodigde kennis is een achterhaald concept, want (gerichte) kennis maakt een hele samenleving, op den duur, sterker. Het mag van mij wel eens grondig vernieuwd worden. Als IT'er loop ik snel warm voor online alternatieven; soms betaald zoals Harvard Online als je je certificaten wilt formaliseren, maar evenzovaak is het gratis te vinden op sites als Khan Academy. Overigens is Khan de enige die ik bij naam onthouden heb maar er zijn er meer.

Zag laatst een quote die ik wel treffend vond:

CFO tegen CEO: wat als we investeren in ons personeel en ze na de opleiding vertrekken?
CEO: wat als we niet investeren en ze blijven zitten?

De 'ratten' verlaten als eerste het schip, alleen ondanks de metafoor zijn dit meestal de mensen die het onheil zien hangen, zich daar goed in verdiept hebben en desondanks de weloverwogen keuze maken eieren voor hun geld te kiezen.

Sjnuffel | 10-08-16 | 18:28 | + 20 -

Sorry server error. Niet mijn schuld.

darketernal | 10-08-16 | 18:26 | + -46 -

Degene die dit stuk heeft geschreven kan weer terug naar school.

darketernal | 10-08-16 | 18:26 | + -22 -

Degene die dit stuk heeft geschreven kan weer terug naar school.

darketernal | 10-08-16 | 18:26 | + -18 -

Degene die dit stuk heeft geschreven kan weer terug naar school.

darketernal | 10-08-16 | 18:25 | + -10 -

Degene die dit stuk heeft geschreven kan weer terug naar school.

darketernal | 10-08-16 | 18:25 | + -2 -

Als de Hollanders, jong en oud, massaal Nederland verlaten dan blijven de Nederlanders en de nieuwe Nederlanders over. Et voila...

duitse herder | 10-08-16 | 18:19 | + 4 -

@fleurtje | 10-08-16 | 17:45

als de meerderheid van de Nederlandse bevolking hun dagelijkse portie kennis op doet uit de telegraaf, nu.nl, het 'sesamstraat voor volwassenen' 1Vandaag of Shownieuws - is het ook niet zo gek. Als de basis al niet goed is...

General McAuliffe | 10-08-16 | 17:56
Zowel mij dochter als mijn zoon willen na de middelbare school uit Nederland vertrekken, dat begint inderdaad met een studie in het buitenland. Zij zijn zeker niet de enigen die na hun studie ook permanent weg willen.

litebyte | 10-08-16 | 18:12 | + 11 -

Het is sowieso al vreemd om studiekosten per student als leidend te beschouwen. Grote studies maak je een keer, schrijf een dictaat, draag je voor in een college, interactieve website erbij en zo verder. Veel eenmalige kosten die onafhankelijk zijn per student. Dat deel staat voor de meeste opleidingen gratis hier: ocw.mit.edu/index.htm

De meeste kosten per student zitten in practica, persoonlijke begeleiding en afstuderen. Mensen die meerdere studies volgens zijn meestal zelf startend, dus daarvan zit je ook niet uren een handje vast te houden. De universiteit vangt tienduizenden euro`s, maar hoeveel worden er daadwerkelijk extra besteed?

Zou het daarom niet beter zijn af te stappen van de boekhoudkundige onzin en universiteiten deels per gewenste afstudeerrichting te betalen? Met dan een bonus per student van de afgedragen belasting in de eerste drie jaar na diploma?

Samen met studiefinanciering per daadwerkelijk behaald studiepunt zou je het aantal onzin studies, onzin studenten en onzin stages verminderen.

Feynman | 10-08-16 | 18:11 | + 10 -

Tweede studie in Delft kost maar E 1800 per jaar. Maar goed ook dat de kosten agogiek voor gevorderen E 20.000 kost. Kan niet duur genoeg zijn.

lijn5 | 10-08-16 | 18:09 | + 19 -

Was vroegâh, toen ondergetekende nog op school zat, al merkbaar. Ik heb altijd met twee vingers in de neus goede punten gehad, schijnbaar was het niveau voor veel klasgenootjes (en laat dat net vaak de leerlingen zijn die hun roots in allochtonië of woonwagenkampen vinden) toch te hoog. Lag eigenlijk niet aan het niveau hoor, maar aan diezelfde leerlingen die liever de boel deden verzieken en niet in opleiding geïnteresseerd waren. In plaats van dat deze relschoppers een niveau`tje lager werden geplaatst, werden de examens en de leerstof maar makkelijker gemaakt. Die ouwe bij mij thuis zei altijd, dat de stof die ze tegenwoordig op het HBO behandelen, vroegâh het niveau van de "MTS" (oftewel het MBO) was op de meeste vlakken (wiskunde, Nederlands/taal, etc.) en ik dacht dat hij altijd overdreef. Maar met vriendinlief merkte ik het ook. Ik heb haar met haar scriptie en andere 'papers' die ze moest maken geholpen en het viel me op dat vooral het niveau van haar wiskunde en Nederlands min of meer gelijk lag met het niveau waar ik op het MBO op zat. Veel gemierenneuk over format en opmaak altijd wat betreft die documentjes, in plaats van vakinhoudelijk op de stof in te gaan.
.
Vroeger waren universiteiten nog prestigieuze instituten waar alleen de beste, slimme studenten werden toegelaten, wordt nu elke schlemiel toegelaten onder voorbehoud van een kinderlijk eenvoudige test. Als er maar genoeg zieltjes binnen stromen. Ik kan het weten, want ik heb mijn MBO nooit afgemaakt en enkele jaren geleden nog eens aan zo'n toets (het "colloquium doctum") meegedaan.

Le Roi | 10-08-16 | 18:08 | + 46 -

Nederland wordt aan alle kanten ingehaald. De overheids propaganda blijft lekker doorgaan, iedereen in NL is zogenaamd reuze gelukkig, en er is geen beter land om te leven. Dat klopt vast als je niet wil werken,

Henk de Vries2074 | 10-08-16 | 18:04 | + 31 -

Het is voor studenten veel interessanter om in het buitenland te gaan studeren. Als ze daar eenmaal zijn zullen ze ook daar hun werkervaring opdoen tijdens hun studie en dat resulteert meestal in een baan in het buitenland. Doei toptalenten.

We zijn een ken-niks economie aan het worden.
Tel bij het vertrek van de top studenten op de influx van ongeschoolden uit het MO.
Combineer dat met de aanstaande robotiseringsgolf die net als de industrialisatie nog meer laag en midden geschoolden werkloos maakt en je snapt dat Nederland steeds meer mensen van een uitkering zal moeten voorzien.
En dat zal de volgende uitstroom van kundige mensen inluiden. Niemand heeft zin om te werken voor een groeiend leger aan bankzitters en politici die ook nog eens de geldpomp richting EU harder aanzetten.

General McAuliffe | 10-08-16 | 17:56 | + 64 -

" Msc Vitality and Ageing 9.750 e"
Daar gaat NL kapot aan, aan onzin studies.
Maar Leiden gaat ook meer om connecties te kweken en een excuus te hebben om niet te hoeven werken.

diddley2 | 10-08-16 | 17:50 | + 11 -

Sesamstraat kinderen ,links opgevoed ,en veel kinderen op scholen waarvan de helft van de kinderen niet eens Nederlands spreken kan . Gaat lekker zo .

fleurtje | 10-08-16 | 17:45 | + 63 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken