Welke rol speelde Nederland tijdens de Griekse crisis?

Eindelijk. De kamervragen die al iets eerder hadden mogen komen zijn daar. De/het 'Internal Evaluation Office' van het IMF kwam op 28 juli met een vernietigend rapport over het optreden van het IMF in de Griekse schuldenkwestie. Kort gezegd: het IMF had in 2010 nooit akkoord mogen gaan met de oplossing die door de EU/ECB naar voren werd gebracht: schulden van de Europese banken overnemen, bij de Grieken aandringen op hervormingen en belastingverhogingen. Resulterend in een bijna-imploderende eurozone en voor de Grieken in de heftigste financiële crisis ooit. Normaal gesproken neemt het IMF slechts deel aan dit soort trajecten als schuldeisers een haircut krijgen. Maar deze keer niet. Een haastklus, politiek gekonkel, verkeerde berekeningen, niet nadenken en meegaan in de optimistische gedachte dat het met de Griekse schulden wel los zou lopen zijn daar alle debet aan. Enniewees, SP-Kamerlid Arnold Merkies* stelt goeie vragen aan onze minister Dijsselbloem: 'Bent u bereid een onafhankelijke analyse te laten uitvoeren naar de rol die de Nederlandse overheid heeft gehad in de Griekse schuldencrisis?' Wij zeggen onderste steen (wie bedacht de slogan: Grieks geld komt terug met rente), nu wachten op de Dijss en alle vragen na de breek.

Vraag 1
Wat is uw reactie op de bevindingen in het rapport: «The IMF and the crises in Greece, Ireland, and Portugal: an evaluation by the Independent Evaluation Office», waarin het IEO zeer kritisch is over het handelen van het IMF rond het verstrekken van leningen aan diverse Europese landen in de periode 2010 tot en met 2013?

Vraag 2
Kunt u zich vinden in de kritiek uit het IEO-rapport dat het IMF met betrekking tot de Griekse crisis mogelijk al in een vroeg stadium haar oren heeft laten hangen naar politieke druk vanuit de Europese Commissie, die handelde namens de Eurogroep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Kunt u ontkennen, danwel bevestigen dat de Europese Commissie het IMF daadwerkelijk politiek heeft willen beïnvloeden?

Vraag 4
Kunt u bevestigen dat de optie van herstructurering van de Griekse schulden al van tafel was op het moment dat het IMF in maart 2010 werd uitgenodigd?

Vraag 5
Was de beslissing om niet te herstructureren al genomen op het moment dat het IMF in maart 2010 aanschoof? Zo nee, welke informatie had er van het IMF moeten zijn gekomen om tot een ander besluit te komen?

Vraag 6
In hoeverre was het de Nederlandse overheid bekend dat er binnen het IMF verschil van mening heerste over schuldenherstructurering voor Griekenland en de mate waarin er sprake was van een houdbare schuld?

Vraag 7
Hoe belangrijk is de schuldhoudbaarheidsanalyse van het IMF geweest voor de beslissing om al dan niet over te gaan op een herstructurering van de Griekse schulden? Hoe heeft het ministerie zich er van vergewist dat deze op juiste manier tot stand is gekomen?

Vraag 8
Bent u het met de uitspraak in het rapport eens dat het handelen van het IMF in ieder geval de illusie heeft gewekt dat het IMF Europese landen anders behandelt dan niet-Europese landen? Zo ja, denkt u dat deze andere behandeling komt door de politieke interventie van de Europese Commissie/ Eurogroep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u van mening dat het IMF, zeker gezien de ferme kritiek in het IEO- rapport, onafhankelijk genoeg heeft kunnen optreden, en ook daadwerkelijk heeft opgetreden in de Europese crises tussen 2010 en 2013? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Wat vindt u er van dat voorheen het IMF steeds miljarden euro’s bij droeg aan de steunplannen voor Griekenland, zonder dat daar kwijtschelding van Griekse schulden tegenover hoefde te staan, maar dat bij het derde steunplan voor Griekenland het IMF wél kwijtschelding van Griekse schulden eist?

Vraag 11
Bemoeilijkt het IEO-rapport volgens u een verdere betrokkenheid van het IMF aan het derde steunplan voor Griekenland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Bent u het eens met de aanbevelingen uit het IEO-rapport? Zo ja, gaat u er op aandringen bij het IMF dat de aanbevelingen worden overgenomen en uitgewerkt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13
Bent u bereid een onafhankelijke analyse te laten uitvoeren naar de rol die de Nederlandse overheid heeft gehad in de Griekse schuldencrisis?

Reaguursels

Inloggen

jezusisonzin | 09-08-16 | 20:09
Die vlucht naar voren is een soort ziekte die vele EU prominenten ook hebben.
Ja laten we ze nog maar 100 miljard geven, dan komt het over 10 jaar misschien wel goed.
Of 300 miljard in dit geval.
Het lijkt wel de 20 commissies van Balkenende, die zouden gaan nadenken over hoe al onze problemen konden worden opgelost en dat doen ze waarschijnlijk nog steeds.
Er komt nooit iets van terecht.
Toendertijd hadden we de weeffouten van de EU en de Euro kunnen addresseren, want die waren gedetailleerd bekend bij de ontwerpers.
Maar onze ongekozen leiders hielden het stil en deden de vlucht naar voren, terwijl ze miljoenen Grieken en Cyprioten in de bittere armoede stortten.
En gisteren was het 300 miljard voor Griekenland, morgen is het 2500 miljard voor Oekraine.
Wanneer houden we op?

Atlas Shruggs 10 | 10-08-16 | 09:01 | + 4 -

In de volgende video van dr. Mark Blyth zie je vanaf 9:35 wat onze heer Dijsselbloem zoal heeft uitgespookt in Griekenland. www.youtube.com/watch?v=x2VUFjSWN2w.
Nogal verbijsterend volgens mij.

joepiedepeopie | 09-08-16 | 22:30 | + 5 -

In Griekenland is de begroting op dit moment in evenwicht, als de Grieken niet hoeven af te lossen rente hoeven te betalen.

Waarom dan niet een stop zetten van 10 jaar op het aflossen en betalen van rente. In 10 jaar tijd kan de economie dan weer op orde komen en kan Griekenland uit de schulden groeien. Na die 10 jaar kan er dan worden begonnen met het aflossen van de schulden. In de Middellandse zee bij Griekenland ligt een groot gasveld die ze dan kunnen gaan exploiteren.

In die 10 jaar blijft het IMF de financiën controleren en er mogen geen nieuw schulden meer worden gemaakt. Wat er in komt, mag eruit en niet meer dan dat. Als na 10 jaar de economie zodanig is geherstructureerd, dan is er een begrotingsoverschot, die kan worden gebruikt om af te lossen en rente te betalen.

Het alternatief is in de huidige situatie is, dat uiteindelijk de schulden gesaneerd moeten worden met een breekbare economie. De kans is hierbij heel erg groot, dat schulden zullen moeten worden afgestempeld en ook hierna zal Griekenland zijn aflossingen en rente niet kunnen betalen.

Hiermee zijn de banken al gered in de afgelopen jaren en geef je Griekenland weer een toekomstperspectief.

Natuurlijk dient Griekenland zich wel te houden aan de voorwaarden die zijn gesteld door het IMF. Bij tegenstribbelen komt de deal te vervallen en dient Griekenland meteen af te lossen en rente te betalen.

Uiteindelijk wordt iedereen hier beter van. Nederland heeft zijn bijdrage gefinancierd met leningen waarop een rente dient te worden betaald die minimaal is. Dus veel extra kosten zullen daar niet aanzitten. Nederland zorgt er dan wel voor, dat Griekenland weer een afzetmarkt wordt voor Nederland, waarop we op de lange termijn veel meer zullen verdienen, dan dat het ooit gekost heeft.

Deze Griekse crisis was uiteindelijk een 2e bankencrisis, waardoor de grote banken in Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn gered. Het alternatief was het omvallen van de ING, naast de ABN. Dat had Nederland niet meer kunnen financieren en had ons honderden miljarden euro's gekost. Nu uiteindelijk maar een fractie d.m.v. Daadwerkelijke leningen en garantstellingen.

jezusisonzin | 09-08-16 | 20:09 | + -8 -

Vraag 19:
Zijn jullie ivoren torenezen ooit voor het eigen nationale belang opgekomen, omtrent de Griekse schuldencrisis? U weet wel, dat ene land waar uw kiezers vandaan komen. Of is een dergelijk streven populisme?

T0matenplukker | 09-08-16 | 19:37 | + 5 -

De vragen zijn legitiem en terzake. Het antwoord daarop wordt wollige politieke brij die met moeite als begrijpelijk ABN te herkennen valt. Verder veranderd er niets en de pas na de verkiezingen zal blijken dat ee geen stuiver terug krijgen van de Grieken.

Yohean | 09-08-16 | 19:37 | + 2 -

Antwoord: de rol van NL was Dijsselbloem aan een eU baantje te helpen. Dat is gelukt.Kostte maar enkele miljarden.
Jaap de Hoop Scheffer werd Navo secretaris. Kostte maar enkele missies en, waarschijnlijk, een paar dode soldaten, op die missie.

Raider Twix | 09-08-16 | 19:32 | + 16 -

@bovenwater | 09-08-16 | 18:45 | + 2 -
"Intussen neemt de inflatie niet meer toe,..."
Hoho, in Eurozone neemt inflatie (i.e. "consumer prices") gemiddeld juist wél toe, en wel met 0.2%, in België zelfs met 2,3% (Economist aug 6-12, p. 68.). ECB strategie werkt dus wel.
Maarrr... landen met deflatie in juni/juli: Nederland (-0,3%) en, tromroffel: Griekenland (-0,7%), Italië (-0,1%), Spanje (-0,6%), Polen (-0,9%). Nederland = nu officieel onderdeel van knoflooklanden/PIIGS! Gespind als goed nieuws (want verkiezingen 2017).

Schwanz | 09-08-16 | 19:21 | + 5 -

Wie zijn eigenlijk die schuldeisers, welke banken zitten daarachter?

PietGrumpy | 09-08-16 | 18:52 | + 3 -

The Netherlands, perfect communist experiment. De belastingbetalende burger heeft niets te zeggen over waar zijn geld aan wordt besteed, dat beslissen de ambtenaren, uitkeringstrekkers en broodpolitici wel voor hem. Soms gaat dat goed, meestal niet, maar daar wordt nooit iemand op afgerekend of op aangesproken want hij "doet zijn best voor de publieke zaak" en daar mag je dus geen kritiek op leveren. Ondertussen bijdrukken, bijdrukken, bijdrukken. Intussen neemt de inflatie niet meer toe, gaat de economische groei veel trager dan gepland, daalt de dollar ten opzichte van de Euro en en lopen DNB en Rabobank te roeptoeteren dat de rente voor consumenten wel weer omhoog moet/kan. Bedrijfsleningen worden nog steeds alleen onder ultra-strenge voorwaarden uitgegeven. Dagelijks 15 persberichten van de ECB.

Treurig dat alle monetaire zaken zijn overgeleverd aan de politiek en dat er in de politiek niemand (lees niet een ambtenaar, lees niet een kutsocialist) zich druk maakt over de omvang van de staatsschuld en hoe deze ooit gaat worden afgelost. Want het doel van al deze monetaire politieke acties is dat de staatsschulden nooit meer worden afgelost. Maar de acties werken voor geen meter en toch verandert niemand de politieke koers. Wat een trieste constatering en doffe ellende kutsocialisten!

bovenwater | 09-08-16 | 18:45 | + 14 -

Vraag 18
Kunnen we alsnog JkdJ alias de dikke homo aansprakelijk stellen voor zijn rol in dit vernietigende rapport?
Of was het achteraf de schuld van de Brexit?

Atlas Shruggs 10 | 09-08-16 | 17:51 | + 32 -

Vraag 17
Het weer valt tegen, is dat te wijten aan de Brexit?

kapotte_stofzuiger | 09-08-16 | 17:43 | + 21 -

Vraag 16
Krijgen we nog een verklaring aangaande de 650.000.000 EU nabetaling die zonder morren binnen 1 dag door u is overgemaakt.

Uw Verzekeringsadvis | 09-08-16 | 17:31 | + 28 -

Als het aan Dijsselbloem ligt mogen eind augustus dit jaar wel de nieuwe Nederlandse verkiezingen zijn ipv van volgend jaar. Hij stelt zich dan niet herkiesbaar.

duitse herder | 09-08-16 | 17:22 | + 5 -

Vraag 14
Moeten we concluderen dat de lasten van de Euro zwaarder wegen dan de baten?

Vraag 15
Is aparte munteenheid per land niet gunstiger voor een stabiele ontwikkeling van de EU?

kapotte_stofzuiger | 09-08-16 | 17:16 | + 38 -

Nederland speelt zoals altijd een gluiperige rol.

De Nederlandse belastingbetaler wordt een verhaaltje voor gehouden en Griekenland werd misbruikt om Duitse en Franse banken en wapenindustrie te steunen.

En daarom mag Mark Rutte binnenkort een mooie positie bekleden, Timmermans ging hem al voor.

Kaas de Vies | 09-08-16 | 16:54 | + 59 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken