Griekse crisis was allerheftigste ooit (sinds 1980)

Een krimpende economie, een overheid die failliet gaat en een boom/bust in de kredietverstrekking. Dat waren zo ongeveer de samenvallende problemen in Griekenland in 2010 en daarna. Zo'n 'trifecta-crisis' is niet specifiek Grieks, dat komt vaker voor. Op economensite vox vonden we een plaatje van trifecta-crises sinds 1980. Daarin wordt kort gezegd de impact op het inkomen van de mensen weergegeven. 'For its sheer intensity and duration, the Greek crisis has been quite unprecedented', staat er voor de zekerheid bij. De Griekse crisis start in 2010, maar het begint al minder te worden na 2007. Uiteindelijk in 2013 is kort gezegd het inkomen per Griek met 26% gedaald. Dat is veel heftiger dan vergelijkbare crises in Zuid-Amerika, Mexico en Indonesië (rechts land+startdatum en dan twee jaar ervoor en 4 jaar na de crisis).

grieksecrisisvoxeu.png


Vervolgens stellen de economen van vox zichzelf de vraag wat nou het meest heeft bijgedragen aan de bust en het voortduren van de Griekse crisis: de met statistieken rommelende overheid, de enorme schuldenberg van particulieren en overheid, de verstikkende invloed van ECB/IMF/EU? En bovendien: zouden met een Grexit de problemen kleiner zijn? Om met dat laatste te beginnen. De Grieken zouden het nu beter hebben als ze na 2007 flexibeler zouden kunnen zijn in loon- en prijsbeleid (lees: mogelijkheid tot devaluatie). Het is echter onmogelijk om dat goed uit te rekenen, want misschien was alles wel ingestort na een Grexit. En daarom komen de economen tot de conclusie dat de Grieken sinds 1999 gewoon veel te veel geleend hebben. Ja, dat wisten we inderdaad al, maar de economen rekenen ook voor in hoeverre alles heeft bijgedragen tot. Mooi om te zien in onderstaand plaatje: de rode + oranje balken zijn de uitgaven van de overheid. Tot de crisis jaagt de overheid de economie enorm op, sinds 2010 is de overheid als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen verantwoordelijk voor de helft van de economische krimp. Donkergroen is de kredietstop van banken aan de private sector. Het hele verhaal hiero.

griekseproblemen.png

Reaguursels

Inloggen

Zwarte handel is inderdaad de redding die buiten de officiele cijfers blijft.
Desalniettemin hebben wij miljarden gestort zonder dat er vooruitgang te bespeuren valt. Er lijkt sprake van economisch dat deze afhankelijk als uitgangspunt heeft. terwijl een land toch echt concurrerend moet zijn om welvaart tot stand te brengen. Maar een EU schijnt leden die elkaar beconcurreren niet wenselijk te vinden. De dwazen! Want juist die economische concurrentie maakt dat landen hun best gaan doen te produceren tegen concurrerende prijzen.
De USSR liet ons zien hoe totaal fataal het gebrek aan interne concurrentie was.
Maar Brussel schijnt het weer een groot plan te vinden, dat USSR model, want, zo menselijk (kuchkuchkuch).
En intussen is Griekenland dus een ontwikkelingsland dat hulp ontvangt.
Dit was NIET wat Maastricht had beloofd!! Elk land diende op EIGEN benen te staan, dat was de belofte. En wij zijn dus bedrogen door datzelfde Brussel.

marjen | 06-08-16 | 20:48 | + 3 -

Flauwekulcijfers. In Griekenland is meer dan de helft van alle handel zwart. De cijfers zijn dus incorrect.

Steylleaux | 06-08-16 | 01:42 | + 7 -

@Feynman "Zoals een default van de Griekse staat binnen de euro & EU? Zoals USA tot twee keer toe met rond de tien staten gehad heeft. Had niets hoeven kosten, of 9 miljard aan humanitaire hulp."

Een default binnen de euro kan natuurlijk niet. Ten eerste omdat hun eigen banken de grootste houders zijn van Grieks staatspapier. Als dat papier wordt afgeboekt zakken alle 4 de grote Griekse banken door hun solvabiliteitsratio's. Die moet de Griekse overheid dan gelijk te hulp schieten, met geld dat ze dus niet hebben. Na een default is het ook bijzonder lastig om te lenen; de meeste overheden van moderne landen zijn afhankelijk van externe financiering voor het afdekken van het gat tussen regelmatige uitgaven en cyclische belastinginkomsten. Als dat wegvalt heb je echt een heel groot probleem. Het resultaat is dan een land wat volledig de afgrond in tuimelt; banken failliet, overheid failliet en een hartstilstand voor alle kredietverlening. De Eurolanden hadden bij een default van Griekenland binnen de euro dus ook te hulp moeten schieten. Het enige redelijke scenario voor een default is als je gelijktijdig overgaat naar de drachme; dat papier kunnen ze zelf drukken zoveel ze willen. Dat moet altijd via een overvalscenario waarin kapitaalbeperkingen worden ingesteld en verplichte conversie van bestaande euro-tegoeden naar nieuwe munt-tegoeden. Zodra de markten enigzins worden vrijgegeven zul je dan een devaluatie van de drachme zien t.o.v buitenlandse valuta. In het geval van Griekenland waarschijnlijk tussen de -40 en -50% waardoor het bezit van alle Grieken eigenlijk afgeboekt wordt met eenzelfde percentage. Het resultaat zou dan zijn dat de gewone Grieken (papieren) euro's gaan opsparen en drachmes als een gek gaan uitgeven, met hoogstwaarschijnlijk gierende inflatie in de laatste. Dat is ook de voornaamste reden dat de gewone Griek niet terug wil naar de drachme, zo slim zijn ze nog wel. Eigenlijk willen ze dus de stabiliteit van een Noord-Europese munt met de pretbegroting van een Zuid-Europees land. Dat hebben ze tussen midden jaren 90 tot ongeveer 2008 ook gedaan en dat was natuurlijk wel lekker leven. Helaas was het ook een fata morgana. Wat ze nu ervaren sinds 2009 is de kater van dat feestje; een vrij omvangrijke balansrecessie. In mijn ogen niet onoverkomelijk maar wel bijzonder pijnlijk in het hedendaagse.

ans94217992 | 05-08-16 | 23:09 | + 9 -

Dramatisch hoe een van de rijkste landen ter wereld zich steeds armer laat maken. Per hoofd van de bevolking is Nederland de grootste pin-automaat van van de EU.

#nexit aub.

Vogelbeest | 05-08-16 | 19:54 | + 20 -

Hoe 10 miljoen Grieken 500 miljoen Europeanen 20 jaar anaal namen. Dat wilde ze niet maar die Europeanen bleven maar bukken.

Yohean | 05-08-16 | 18:26 | + 8 -

Niks binnen de EU, de EUSSR is en blijft een ramp kun je wel aan blijven sleutelen maar het is niks en het wordt niks, van kwaad tot erger hooguit, stekker eruit, uithuilen en opnieuw beginnen.

bijna_raak | 05-08-16 | 18:19 | + 9 -

Griekenland had failliet moeten gaan. De banken hadden direct na de crash van 2008 gesaneerd moeten worden via bad banks of zo.
Is allemaal gezegd, en genegeerd.
En nu is de hele EU een bodemloze, bijna failliete, club.
ECB Mario Draghi probeert de put nog wat dieper en groter te maken, voor het nageslacht.

Raider Twix | 05-08-16 | 18:02 | + 17 -

Naja... de prijs is hoog, maar het geeft mij heel goed aan hoe amateuristisch het EU Brussel en vrienden management in elkaar steekt. Ze snappen zelf niet wat ze aan het doen zijn. Hun span of control is volledig afwezig. Puur door gebrek aan inzicht wat het leiden is van een organisatie.

En de bui is nog niet over. Bij lange na niet daar dezelfde sufferds er nog steeds zitten. Want het betaalt zo lekker. Dat baantje.

duitse herder | 05-08-16 | 17:25 | + 14 -

Hiervoor heeft de EU, de ECB en het IMF nog geen excuses voor aangeboden. Het mismanagement van de Griekse fraude geeft inmiddels meer schade in de EU dan de fraude zelf.

En iedereen begint gelijk te filosoferen over een Grexit, maar waarom geen tussenliggende scenario`s? Zoals een default van de Griekse staat binnen de euro & EU? Zoals USA tot twee keer toe met rond de tien staten gehad heeft. Had niets hoeven kosten, of 9 miljard aan humanitaire hulp.

In dat scenario had je ook direct weer financiële, politieke en economische duidelijkheid aan de markt teruggegeven. Dat is namelijk de grootste misser van de Troika methode, de continue onduidelijkheid over komende austerity waardoor niemand durft te investeren. Ook niet in een nieuwe koelkast.

Gelukkig heeft het IMF wel over een detail inmiddels excuses gemaakt, dus er is nog hoop op een sprankje voortschrijdend inzicht.

Feynman | 05-08-16 | 16:49 | + 16 -

Als de longread het bij het juiste eind heeft is dit rampzalig nieuws voor de eurozone. De opkomende markten toestaat teveel schulden aan te gaan (rode balkjes), waardoor crisisherstel extreem moeilijk wordt (groen). Dus nahet zuiden kunnen we binnenkort Estland en consoorten verwachten, waar overheidsuitgaven ook +50% zijn gegaan op 10 jaar en spending/gdp recent voorbij de 40% koerst (ondanks de enorme groei).

LeDevoy | 05-08-16 | 16:48 | + 13 -

We moeten gewoon stoppen met dat land nog meer en meer geld te geven. Genoeg is genoeg !

Harm66 | 05-08-16 | 16:39 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken