In één plaatje: het vermogensverlies van Nederlandse huishoudens in de periode 2008-2014

vermogening.png

De ING heeft een studie van het CBS in mooie plaatjes vervat. Bovenstaande is de mooiste, want FINANCIELE CRISIS. Check die daling over de periode 2008-2014, met een dikke auwww! voor Flevoland qua %. U ziet het mediane vermogen per huishouden, inclusief woning, maar exclusief pensioen bij de werkgever. 'De vermogenspositie van een doorsnee Nederlands huishouden is na 2008 meer dan gehalveerd van €47.000 tot €19.000 in 2014'. Uiteraard wordt door stijgende huizenprijzen het verlies rap minder, maar indrukwekkend blijft het. Voor de rest somt het document geinige weetjes per provincie op. Overijssel: 'Wel is ook in Overijssel op gemeenteniveau variatie zichtbaar tussen stedelijke gebieden en gebieden met meer platteland-elementen. Het doorsnee vermogen kent een bandbreedte van €3.500 euro in Enschede tot €180.200 euro in Staphorst'. En vrij schokkend: 'De minimale buffer die het NIBUD adviseert aan te houden bedraagt €3.300 voor een alleenstaande. Deze ligt boven de €5.000 bij een gezin met kinderen en een eigen woning. In vijf van de twaalf provincies beschikt meer dan kwart niet over deze minimale buffer. Flevoland kent met ongeveer de helft de meeste huishoudens die niet aan de minimale buffer voldoen, gevolgd door Groningen'. Zie verder voor uzelf in deze ING-glossy-pdf.

Reaguursels

Inloggen

Top; weer aangetoond dat de Zeeuwen zuunig benne.

De langste thuis | 06-08-16 | 10:57 | + 0 -

jezusisonzin | 05-08-16 | 17:10

Elke Amerikaansepresident is xe facto een relevante politicus, zelfs George Bush.

netniet | 06-08-16 | 10:37 | + 1 -

Dus eigenlijk wordt het grootste deel van het vermogensverval veroorzaakt door de val van de huizenprijzen. Maar dat wisten we al.
En boeren hebben geen groot inkomen, ondanks het feit dat hun boerderij anderhalf miljoen waard (vermogen?) kan zijn; en dan de grond nog. We worden dus niet veel wijzer van deze cijfers.
We wisten al dat het crisis is geweest. En gezien het EU "solidariteits" programma, verwacht ik dat we nog meer moeten gaan inleveren. Onderzoek dat eens.

marjen | 06-08-16 | 10:26 | + 1 -

Veel - veel teveel - mensen kunnen hun capaciteiten niet meer kwijt.
Ligt dat aan de stijging van de capaciteiten van die mensen of aan de daling van het plafond van de organisatie? Nederland als macro organisatie in dit geval dus.
duitse herder | 05-08-16 | 14:41 | + 1 -

@ duitse herder . Mee eensch.

daytripper | 06-08-16 | 00:13 | + 1 -

fail | 05-08-16 | 13:38.
Valt wel tegen als je als 50+ ,eruit gegooid wordt.
Zo,n 200 netto? Na 35 jaar betalen?.

koekje erbij? | 05-08-16 | 22:03 | + 0 -

Einde van de Domheid | 05-08-16 | 12:47.
Dus niet het "Einde van de Domheid"

je snapt er geen k*t van !!

koekje erbij? | 05-08-16 | 21:47 | + 0 -

@Homer P. Simpson | 05-08-16 | 13:41 | + 7 -
Je kunt natuurlijk die ambtenaren op straat pleuren, maar dan gaan ze op straat de boel onveilig maken onder de vlag van het communisme. Je kan toch niet van hen verwachten dat ze vanzelf superondernemers of uiterst efficiënte werknemers gaan worden? Nee, natuurlijk niet! Die verkloten het binnen een jaar in het bedrijfsleven. En waar moeten die mensen dan werken? Bij semi-overheidsinstellingen zoals de kerk? Ze laten emigreren naar Zuid-Europa, zodat onze economie krimpt? Of anders hen toch het zwarte circuit insturen? Geen van die zaken lijken mij echt bevorderlijk voor de Nederlandse economie.

Jostifiel | 05-08-16 | 18:29 | + -4 -

Zelden een beter voorbeeld gezien dan het Nederlandse volk die zich als makke schapen zo gewillig naar de financiele slachtbank liet leiden. Eigenlijk verdien je ook niet anders als je je zo makkelijk laat naaien.

Spaanse Peetvader | 05-08-16 | 17:40 | + 6 -

@Tukker14
Wordt mediaan mee bedoeld denk ik, net als eerder in het stukje.

Fr4nc3sc0NL | 05-08-16 | 17:39 | + 1 -

Net niet,

Reagan relevant? Maar dan wel in negatieve zin. Reagan heeft de staatsschuld als een gek op laten lopen en daarmee zitten de Amerikanen nu nog. Samen met de kredietcrisis is er een tekort van meer dan $ 10 biljoen.

Zijn idee van belastingverlaging was zo slecht nog niet, maar 1 detail was hij vergeten, namelijk een dekking hiervoor.

jezusisonzin | 05-08-16 | 17:10 | + 1 -

Dit plaatje laat alleen zien dat iedereen met gezonde financien het sommetje heeft gemaakt dat je beter je hypotheek kan aflossen dan vermogensbelasting betalen.

Dor | 05-08-16 | 16:37 | + 11 -

Homer P. Simpson | 05-08-16 | 13:41 | + 3 -

Reagen zei: Government isnt the solution to our problem, government is the problem. Deze acht ik de meest eerlijke uitspraak ooit, van een relevante politcus.

netniet | 05-08-16 | 16:35 | + 10 -

Van naar -40K gegaan. VWat is dat? -40.000%? Dan win ik nog van Flevoland dus.

F#ckingAwesome | 05-08-16 | 16:15 | + -2 -

daytripper | 05-08-16 | 12:59 | + 3 -
De kinderen van babyboomers erven dat, inclusief de woning.
Wat is je punt, dat dat geld na 30 jaar opgepot te zijn weer in de economie komt?
Wie zegt dat, iemand die op 40 jarige leeftijd erft heeft meestal zijn economie al opgebouwd.
Kan is groot dat het in een ander pot gaat.
Rätselhaft | 05-08-16 | 13:09 | + 1 -
Als u jongere was geweest dan had u gebaald dat u een hoger percentage moest afdragen voor pensioen. Wellicht bent u boomer en probeert u 'het toontje' nog een keer.
EefjeWentelteefje | 05-08-16 | 13:21 | + 0 -
Ter zake doende heur!

Einde van de Domheid | 05-08-16 | 16:09 | + -4 -

Alle inbrekers gaan nu van Flevoland naar Zeeland. Schoont lekker op.

Raider Twix | 05-08-16 | 16:04 | + -2 -

@mijzelf| 05-08-16 | 12:24 | + -11 -
Oh sorry hoor. € 10.000 is natuurlijk wel heel veel geld. Ik snap ineens een hoop meer van het oeverloze geklaag hier iedere keer.

Pierre Tombal | 05-08-16 | 16:03 | + 0 -

@Tel Aziaat. Zie het juist totaal niet om me heen, maar zal best de realiteit zijn.

hans123 | 05-08-16 | 15:41 | + 0 -

Nivelleren is een feest. (©PvdA)

Slipsnifter | 05-08-16 | 15:30 | + 7 -

@pandalicious | 05-08-16 | 14:14 | + 1 -

Bij een nieuwprijs van pak-em-beet 2 of 3 bruto modale jaarsalarissen voor een beetje auto is die inderdaad voor het grootste deel van NL onbereikbaar.
Waarom denk je dat die C1'tjes en dergelijke zo populair zijn? Die kun je tenminste nog binnen een jaar of anderhalf bij elkaar sparen.

de_tyvus | 05-08-16 | 15:00 | + 19 -

Eindelijk eens iets van het CBS dat strookt met wat ik om mij heen zie gebeuren.

@Iedereen die zeurt over pensioenen...
Wees toch verdomme blij dat die hierin niet zijn meegenomen! Anders pakte het nog beroerder uit!
Het hele probleem van de pensioenen is dat er niet genoeg geld in de potten zit, dus ook alle aanspraken zijn sinds 2008 minder waard geworden (en ze kelderen nog steeds).

Tel Aziaat | 05-08-16 | 14:56 | + 7 -

daytripper | 05-08-16 | 13:53

Veel - veel teveel - mensen kunnen hun capaciteiten niet meer kwijt.

Ligt dat aan de stijging van de capaciteiten van die mensen of aan de daling van het plafond van de organisatie? Nederland als macro organisatie in dit geval dus.

duitse herder | 05-08-16 | 14:41 | + 4 -

Reagan zei het al: De staat is er voor u, niet u voor de staat. Zijn we in NL een beetje vergeten geloof ik

Homer P. Simpson | 05-08-16 | 13:41 | + 3 -

In Nederland wisten we dat al veel eerder, officieel in Juli 1581, alwaar Den Prince van Oranie zeide:
"Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te bewaren. "
Oftewel: Het bestuur (Den Prince, Willem de Zwijger) is er voor de burgers (D'ondersaten) en niet omgekeerd. Misschien dat dat in Den Haag een beetje in de vergetelheid begint te geraken.

Brulboei_61SB | 05-08-16 | 14:20 | + 24 -

Alle gekheid op een stokje, het is natuurlijk niet dat iedereen in die provincies opeens 70% van zijn vermogen kwijtspeelt. Het importeren van hordes arme dobbers zal het gemiddelde in elk geval geen goed doen.
Overigens vind ik die cijfers vrij choquerend. De gemiddelde Nederland kan dus geen auto kopen zonder volledig platzak te zijn en leent 10x zijn vermogen om een huis te kopen.
Het Europees gemiddelde is overigens 255.000 en in Belgie is het 455.000. Nu vind ik die cijfers op het eerste zicht aan de hoge kant. In elk geval klopt er ergens iets niet aan de berekening.

pandalicious | 05-08-16 | 14:14 | + 14 -

Tja, als je onroerend goed meetelt was emigreren de beste beslissing ooit. 1,5 ton er bij in waarde in 10 jaar.
Voor de rest is er echter buitengewoon weinig veranderd. Ik heb niet het gevoel dat ik niet echt vaker op vakantie kan omdat Villa Vogelbeest meer waard is geworden.

Vogelbeest | 05-08-16 | 14:00 | + 16 -

Ik had dus een wijs besluit genomen, 10 jaar geleden.

duitse herder | 05-08-16 | 13:21 | + 0 -

@duitse herder Je Danska advertising begint langzamerhand obsessief te worden. Al behandeling overwogen?

daytripper | 05-08-16 | 13:53 | + 9 -

Tijd om het overheidsapparaat met 50% in te krimpen. We hebben 1 miljoen ambtenaren op een beroepsbevolking van 7,5 miljoen, bizar veel en hun salarissen worden door u betaald. Reagan zei het al: De staat is er voor u, niet u voor de staat. Zijn we in NL een beetje vergeten geloof ik, gezien de eigen wil die onze regering lijkt te hebben in weerwil van referenda en duidelijke signalen van het volk.
er komt een dag dat we massaal over onze pijngrens geduwd wordt door dat kliekje inteelt-bureaucraten en ik zou er dan ook niet van staan te kijken als het binnenhof dan bestormd wordt door woedende mensen die hun hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Homer P. Simpson | 05-08-16 | 13:41 | + 39 -

@Vogelbeest | 05-08-16 | 12:57 | + 6 -
Geldt ook voor Noorwegen, maar die hebben het voordeel dat ze de inkomsten uit olie niet verkwanseld hebben zoals wij met de aardgasopbrengsten gedaan hebben. Heeft dus eigenlijk niets met al dan niet lid van de EU te maken, maar meer wat je met je olie en gasbaten doet.

Brulboei_61SB | 05-08-16 | 13:39 | + 20 -

Flauwekul om de woning bij het vermogen te betrekken. In geld kan ik niet wonen en met bakstenen kan ik niet afrekenen. Alleen het totale spaar- beleggingssaldo + de contante waarde van de pensioenaanspraak is intressant. Dat laatste wordt denk ik niet voor niets buiten beschouwing gelaten.
@Yohean | 05-08-16 | 12:52 | + 8 -
Vermogen is gewoon bezittingen - schulden. Dat sommige bezittingen niet liquide zijn, maakt voor die definitie niet uit. Pensioenaanspraken zouden meegerekend moeten worden en zouden een groot dempend effect hebben op deze cijfers.

fail | 05-08-16 | 13:38 | + 7 -

Kijk eens naar de positie van de de huishoudens in Zwitserland. Niet in de EU zitten schijnt toch echt meer op te leveren dan er wel in zitten.

Vogelbeest | 05-08-16 | 12:57 | + 6 -

Burkina Faso, Zimbabwe en Congo zitten ook niet in de EU.....

Mr_Right | 05-08-16 | 13:35 | + -18 -

@Copyrechts | 05-08-16 | 13:23 | + -2 - Waarom zou Duitsland betalen voor iets wat we ze gratis geven?
Als Merkel haar voorbinder voordoet laat Mark zijn broek zakken.

Vogelbeest | 05-08-16 | 13:35 | + 43 -

Ik heb het in het verleden ook al eens gepost. Volledig out of the box maar verkoop Nederland aan Duitsland/EU. Uitgaande van 16 mio inwoners zullen we slechts 16.000 miljard nodig hebben zodat iedereen 1 miljoen krijgt. Kunnen we lekker over de hele wereld emigreren en zijn we van het gezeik af.

Copyrechts | 05-08-16 | 13:23 | + 36 -

Ik had dus een wijs besluit genomen, 10 jaar geleden.

duitse herder | 05-08-16 | 13:21 | + 10 -

Grappig hoe dit grafiekje (wat uiteraard van nul-en-gener waarde is vanwege het weglaten van essentiële vermogensbestanddelen) sommige vooroordelen weer bevestigt: in Noord-Holland wonen de (nog immer) 'rijken', in Zeeland is men Zunig, en in Drenthe zijn de renteniers-hutjes in waarde gekelderd. Zo is ook te verklaren dat de afname van het bezit in Groningen relatief gering is, ondanks aardbevingen: daar had men al zowat niets om mee te beginnen.
Statistiek, het blijft lachen.

@daytripper | 05-08-16 | 12:59 |
"Einde van de Domheid" is in z'n jeugd afgeranseld door zijn (groot)ouders vermoed ik zo...

EefjeWentelteefje | 05-08-16 | 13:21 | + 12 -

@ Einde van de Domheid | 05-08-16 | 12:47

Het lijkt anders net of het einde nog niet in zicht is.

Rätselhaft | 05-08-16 | 13:09 | + 12 -

Het feestje van Spekman begint langzamerhand een meerjaars festival on steriods te worden

Superbowl | 05-08-16 | 13:01 | + 30 -

Als het gemiddelde vermogen van een huishouden in Enschede €3500 is zit hier een rijke Enschedeër. Als je het vermogen van alle achtergebleven nazaten van textielbaronnen niet meetelt dan is het gemiddeld vermogen negatief.

Tukker14 | 05-08-16 | 13:00 | + 24 -

Weet iemand of er een vastgestelde definitie voor de term 'vermogenspositie' bestaat? Anders zou je allerlei factoren wel/niet mee kunnen laten tellen om tot je gewenste resultaat te komen.
Het lijkt mij dus een volledig niets-zeggend overzicht te zijn

blubberpoesje | 05-08-16 | 13:00 | + 8 -

" De meeste boomers geven geen geld meer uit en sparen om hun geld te laten ver-erven. "
Einde van de Domheid | 05-08-16 | 12:47 | + 0 -

En , vertel es, *kuch* "einde van de domheid"... wie erven dat dan ?

daytripper | 05-08-16 | 12:59 | + 24 -

Kijk eens naar de positie van de de huishoudens in Zwitserland. Niet in de EU zitten schijnt toch echt meer op te leveren dan er wel in zitten.

Vogelbeest | 05-08-16 | 12:57 | + 55 -

Hoe zegt de veilingmeester A.P Te Den Haag het ook alweer ..? " De EU heeft ons vrede, veiligheid en welvaart gebracht.."

daytripper | 05-08-16 | 12:54 | + 32 -

Wat in je pensioenfonds zat zeker niet meegeteld hier.

dugo | 05-08-16 | 12:53 | + 11 -

Flauwekul om de woning bij het vermogen te betrekken. In geld kan ik niet wonen en met bakstenen kan ik niet afrekenen. Alleen het totale spaar- beleggingssaldo + de contante waarde van de pensioenaanspraak is intressant. Dat laatste wordt denk ik niet voor niets buiten beschouwing gelaten.

Yohean | 05-08-16 | 12:52 | + 51 -

Wat ik echt enorm shockerend vond en vind is dat boomers relatief minder voor hun pensoen betaalden dan jongeren nu. De meeste boomers geven geen geld meer uit en sparen om hun geld te laten ver-erven. Ik herinner me nog hoe Marcel van Dam huilde over dat 'de ouderen werden gepakt'. Als op dat moment de boomers een procentje meer hadden betaald voor de zorg stond het land er een stuk beter voor.

Einde van de Domheid | 05-08-16 | 12:47 | + -11 -

Consument houdt de hand op de knip was het mantra de afgelopen jaren in de media. Knip blijkt dus al die tijd gewoon leeg.

maraboe | 05-08-16 | 12:38 | + 76 -

Haha. Lachen die cijfers. Zuid-Holland blijkt net zo'n armoedige provincie als Groningen te zijn.

Pierre Tombal | 05-08-16 | 12:24 | + -9 -

In Staphorst zit dat vermogen zeker in een zwarte kous?

Brulboei_61SB | 05-08-16 | 12:24 | + 21 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken